ทำบทสวดมนต์ในชีวิตประจำวันมาฝากครับ เป็นไฟล์เสียง mp3

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย qillip, 25 กรกฎาคม 2013.

 1. qillip

  qillip เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  164
  ค่าพลัง:
  +366
  แรงบันดาลใจนี้มาจาก อยากให้แม่และยายได้สวดมนต์ก่อนนอนครับ
  เนื่องจากผมได้หาเสียงสวดมนต์ตามเว็บต่างๆมา มักจะไม่ค่อยตรงตามที่ต้องการ
  บทสวดที่ผมได้ทำใหม่ขึ้นนี้ ผมได้เอามาจากเว็บต่างๆ จากยูทูปบ้าง เอามาตัดต่อเข้าด้วยกันครับ ซึ่งมีบทสวดต่างๆดังต่อไปนี้


  คำบูชาพระ

  อิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ

  อิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามิ

  อิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามิ  คำนมัสการพระรัตนตรัย

  อะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อภิวาเทมิ (กราบ)

  สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ)


  คำนมัสการพระพุทธเจ้า

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (๓ จบ)


  วันทา (บทขอขมา)


  วันทามิ พุทธัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
  วันทามิ ธัมมัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต
  วันทามิ สังฆัง สัพพะเมโทสัง ขะมะถะเม ภันเต ​


  คำอาราธนาศีล ๕

  มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

  ทุติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ

  ตะติยัมปิ มะยังภันเต วิสุง วิสุง รักขะนัตถายะ ติสะระเณนะสะหะ ปัญจะ สีลานิยาจามะ
  ไตรสรณคมณ์

  พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ

  ตะตะยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ  ศีล ๕

  ปาณาติปาตา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

  อะทินนาทานา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

  กาเมสุมิจฉาจารา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

  มุสาวาทา เวระมะณี สิกขาปะทัง สะมาทิยามิ

  สุราเมระยะมัชชะปะมาทัฏฐานา เวระมะณี สิขาปะทัง สะมาทิยามิ


  บทสวดพุทธานุสสติ ธัมมานุสสติ สังฆานุสสติ

  อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ, วัชชาจะระณะสัมปันโน, สุขโต โลกะวิทู,
  อนุตตะโร ปุริสสะทัมมะสาระถิ,สัตถา เทวะมะนุสสานัง, พุทโธ ภะคะวาติ (กราบ)

  สวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม, สันทิฏฐิโก, อะกาลิโก, เอหิปัสสิโก,
  โอปะนะยิโก, ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญูหิ ติ (กราบ)

  สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, อุชุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ญายะปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ, สามีจิปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ
  ยะทิทัง, จัตตาริ ปุริสะยุคานิ อัฏฐปุริสปุคคะลา, เอสะ ภะคะวะโต สาวะกสังโฆ
  อาหุเนยโย, ปาหุเนยโย, ทักขิเนยโย, อัญชะลีกะระณีโย, อนุตตะรัง
  ปุญญักเขตตัง โลกัสสาติ (กราบ)


  พุทธชัยมงคลคาถา คือ ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้า หรือ พาหุงแปดบท

  ฯ พาหุงสะหัสสะมะภินิมมิตะสาวุธันตัง ครีเมขะลัง อุทิตะโฆระสะเสนะมารัง
  ทานาทิธัมมะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

  ฯ มาราติเรกะมะภิยุชฌิตะสัพพะรัตติง โฆรัมปะนา ฬะวะกะมัก ขะมะถัทธะยักขัง
  ขันตีสุทันตะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

  ฯ นาฬาคิริง คะชะวะรัง อะติมัตตะภูตัง ทาวัคคิ จักกะมะสะนีวะ สุทารุณันตัง
  เมตตัมพุเสกะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

  ฯ อุกขิตตะขัคคะมะติหัตถะ สุทารุณันตัง ธาวันติโยชะนะปะถัง คุลิมาละวันตัง
  อิทธีภิสังขะตะมะโน ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

  ฯ กัตวานะ กัฏฐะมุทะรัง อิวะ คัพภินียา จิญจายะ ทุฏฐะวะจะนัง ชะนะกายะมัชเฌ
  สันเตนะ โสมะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

  ฯ สัจจัง วิหายะ มะติสัจจะกะวาทะเกตุง วาทาภิโรปิตะมะนัง อะติอันธะภูตัง
  ปัญญาปะที ปะชะลิโต ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

  ฯ นันโทปะนันทะภุชะคัง วิพุธัง มะหิทธิง ปุตเตนะ เภระภุชะเคนะ ทะมาปะยันโต
  อิทธูปะ เทสะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

  ฯ ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง พรัหมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง
  ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท ตันเตชะสา ภะวะตุ เม ชะยะมังคะลานิ

  เอตาปิ พุทธะชะยะมังคะละอัฏฐะคาถา โย วาจะโน ทินะทิเน สะระเต มะตันที
  หิตวานะเนกะวิวิธานิ จุปัททะวานิ โมกขังสุขัง อะธิคะเมยยะ นะโร สะปัญโญ

  บทสวดมหาการุณี (พระบาทสมเด็จพระนเศวรมหาราช ทรงภาวนาเป็นประจำ)

  มะหาการุณีโก นาโถ หิตายะ สัพพะปาณินัง
  ปูเรตวา ปาระมี สัพพา ปัตโต สัมโพธิมุตตะมัง
  เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โหตุ เต ชะยะมังคะลัง

  ชะยันโต โพธิยา มูเล สักยานัง นันทิวัฑฒะโน เอวัง ตวัง วิชะโย โหหิ ชะยัสสุ ชะยะมังคะเล
  อะปะราชิตะปัลลังเก สีเส ปะฐะวีโปกขะเร อะภิเสเก สัพพะพุทธานัง อัคคัปปัตโต ปะโมทะติ
  สุนักขัตตัง สุมังคะลัง สุปะภาตัง สุหุฏฐิตัง สุขะโณ สุมุหุตโต จะ สุยิฏฐัง พรัหมะจาริสุ
  ปะทักขิณัง กายะกัมมัง วาจากัมมัง ปะทักขิณัง ปะทักขิณัง มะโนกัมมัง
  ปะณิธี เต ปะทักขิณา ปะทักขิณานิ กัตวานะ ละภันตัตเถ ปะทักขิเณ

  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะธรรมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม
  ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เม

  คาถาเงินล้าน
  (ตั้งนโม 3 จบ)
  สัมปจิตฉามิ นาสังสิโม พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ
  พรหมมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม มิเตพาหุหะติ พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม สัมปติจฉามิ เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ (ทั้งหมด 9 จบ)

  [​IMG]
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กรกฎาคม 2013
 2. qillip

  qillip เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  10 กุมภาพันธ์ 2007
  โพสต์:
  164
  ค่าพลัง:
  +366
  ต้องขออภัยครับ ท่านใดที่โหลดเสียงสวดมนต์ไปแล้ว กรุณากดโหลดใหม่ครับ
  เนื่องจากไฟล์เดิม มีบางบทสวดสลับกัน เรียงลำดับผิดครับ
  ตอนนี้ผมได้แก้ไขแล้วครับ กดโหลดที่รูป Download ได้เลยครับ
   
 3. jikkiijang

  jikkiijang ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  208
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +313
  คลิกแล้วก็ยังโหลดไม่ได้อยู่เลยครับ
   
 4. Ranawat

  Ranawat สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กรกฎาคม 2018
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  รบกวนยังมีไฟล์อยู่รึเปล่าครับ ช่วยอัพให้ใหม่หน่อยครับ ของเดิมโหลดไม่ได้ละครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...