เสียงธรรม ทำอย่างไรจะหายโกรธ / หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

ในห้อง 'ธรรมเทศนาทั่วไป' ตั้งกระทู้โดย supatorn, 1 กุมภาพันธ์ 2018.

แท็ก: แก้ไข
 1. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  LpPisalVisalo.jpg
  รุ่งอรุณของชีวิต พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

  พร้อมเจอทุกข์จึงสุขได้ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

  คาดหวังผิดชีวิตเป็นทุกข์ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

  จิตสงบได้แม้ชีวิตไม่ราบรื่น พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

  zen sukato
  Published on Jan 20, 2018
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 ธันวาคม 2023
 2. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  LpPisalVisaloWord.jpg
  ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล
  ในบทสวดมนต์ มีข้อความตอนหนึ่งซึ่งเป็นพุทธพจน์ว่า "เมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่า สังขารทั้งปวงเป็นทุกข์ เมื่อนั้นย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์ ที่ตนหลงนั่นแหละ เป็นทางแห่งพระนิพพาน อันเป็นธรรมหมดจด" ข้อความนี้ระบุชัดว่า “เห็นด้วยปัญญา” คือเมื่อมีปัญญารู้ชัดว่า สิ่งทั้งปวงเป็นทุกข์ไม่น่ายึดถือ จิตก็จะสงบอย่างแท้จริง เพราะปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นคงอยู่ไม่แปรเปลี่ยน ในขณะที่สติ ถ้าไม่ฝึกก็หายไปหรืออ่อนแรงไป ต้องฝึกอยู่เสมอ แต่เมื่อฝึกจนถึงที่สุด ก็เกิดปัญญาเห็นกายและใจตามความเป็นจริง ช่วยให้เห็นสัจธรรมแจ่มแจ้ง โดยไม่มีอคติเจือปน

  สติกับอคตินั้นตรงข้ามกัน อคติคือเห็นอย่างคลาดเคลื่อน เห็นไม่ตรงตามความเป็นจริง เหมือนกับกระจกที่บิดเบี้ยว อคติเกิดจากความโลภ ความโกรธ ความกลัว ความหลง ทำให้เห็นความจริงคลาดเคลื่อน แต่สติทำให้เห็นกายและใจตามความเป็นจริง จนถึงที่สุดก็จะเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ อนิจจัง ทุกขัง อนิจจา

  ความสงบที่ดีที่สุดคือ สงบเพราะรู้ เริ่มต้นด้วยการรู้เพราะสติ ต่อจากนั้นก็รู้ด้วยปัญญา จะทำเกิดสภาวะจิตอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า ตัวอยู่ในโลก แต่จิตอยู่พ้นโลก หรือจิตอยู่เหนือโลก เปรียบเหมือนกับดอกบัวที่เกิดในน้ำ โตในน้ำ แต่สามารถเจริญพ้นน้ำได้ นี้คือสภาพจิตของคนที่มีปัญญา เกิดในโลก โตในโลก แต่จิตอยู่เหนือโลกได้ น้ำไม่สามารถฉาบติดดอกบัวหรือใบบัวได้ฉันใด กิเลสหรือความทุกข์ก็ไม่อาจแปดเปื้อนจิตใจได้ฉันนั้น นี้แหละคือความสงบอันประเสริฐสุด ที่เราควรรู้จักและไปให้ถึง

  ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล
  :- https://www.facebook.com/visalo
   
 3. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  อย่าให้ความคิดเป็นนายเรา พระอ.ไพศาล วิสาโล

  สร้างนิสัยใหม่ให้จิต พระอ.ไพศาล วิสาโล

  ฝึกใจให้ฉลาด พระอ.ไพศาล วิสาโล

  ขยันทำกิจด้วยจิตปล่อยวาง พระอ.ไพศาล วิสาโล

  zen sukato
  Published on Oct 6, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มีนาคม 2018
 4. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  ทุกข์เพราะความคิด พระอ.ไพศาล วิสาโล

  ทุกข์เพราะเปรียบเทียบ พระอ.ไพศาล วิสาโล

  หาใจให้เจอ พระอ.ไพศาล วิสาโล

  ออกจากคุกของใจ พระอ.ไพศาล วิสาโล

  zen sukato
  Published on Sep 30, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มีนาคม 2018
 5. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  ดูแลใจอย่าให้ทำร้ายตัวเอง หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

  ใจเป็นอย่างไร ก็เห็นอย่างนั้น หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

  ยิ่งเจอทุกข์ ก็ยิ่งฉลาด หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

  ผ่านทุกข์พบสุข หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

  zen sukato

  Published on Jul 28, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2018
 6. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  ประวัติ หลวงพ่อไพศาล วิสาโล
  วัดป่าสุคะโต (วัดเอราวัณ) ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ
  http://www.pasukato.org/practice_sukato.html

  06[2].jpg

  พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล มีนามเดิมว่า ไพศาล วงศ์วรสิทธิ์ เกิดเมื่อวันที่ ๑๐
  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๐ ปัจจุบัน สิริอายุ ๕๐ พรรษา ๒๔ (เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐)
  เป็นลูกคนไทยเชื้อสายจีน เข้าศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ณ
  โรงเรียนอัสสัมชัญ ตอนเรียนชั้นมัธยมศึกษาอยากจะเป็นวิศวกร
  เพราะมีความสนใจทางวิทยาศาสตร์ ต่อมาก็อยากจะเป็นหมอ จะได้ช่วยเหลือผู้อื่น
  แต่เมื่ออยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ พี่ชายได้เป็นหมอแล้ว ก็เริ่มสนใจการเมือง
  จึงเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาตร์
  เพื่อต้องการทำประโยชน์ให้สังคม

  ทำกิจกรรมตั้งแต่อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญ
  เมื่ออยู่มหาวิทยาลัยก็เป็นบรรณาธิการบริหารหนังสือปาจารยสาร
  ซึ่งมีแนวทางในการประยุกต์พุทธธรรมและอหิงสธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน
  ด้วยความที่สนใจการเมืองจึงถูกมองว่าเป็นพวกซ้าย ขณะเดียวกัน
  ความสนใจในพระพุทธศาสนาก็ทำให้นักศึกษาด้วยกันมองว่าเป็นพวกขวา

  บทบาทในเหตุการณ์ วันที่ ๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙
  ทำงานกับชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  โดยชุมนุมอย่างสงบในตึกเรียนในธรรมศาสตร์

  แยกการชุมนุมกับนักศึกษา อดอาหารเรียกร้องคณะสงฆ์พิจารณาประเด็นที่เปิดโอกาสให้จอมพลถนอมบวช
  เป็น “สามเณรถนอม” ไม่เชื่อในแนวทางมาร์กซิส แต่ก็ถูกจับในขณะที่ทหาร
  ตำรวจและฝ่ายขวาบุกเข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


  ๏ การอุปสมบท

  เมื่อเรียนจบก็กลับมาทำงานในกลุ่มประสานงานศาสนาเพื่อสังคม ซึ่งทำมาตั้งแต่ปี
  พ.ศ. ๒๕๑๖ แต่ก็ไม่มีความสงบทางใจ มีแต่ความเหนื่อย เครียด ทะเลาะกับ
  เพื่อนที่ทำงาน จึงได้ตัดสินใจบวชเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๒๖ ณ วัดทองนพคุณ แขวง
  คลองสาน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร แล้วมาปฏิบัติธรรมที่วัดสนามใน
  ต.วัดชลออ.บางกรวย จ.นนทบุรี แทนที่จะไปอยู่วัดสวนโมกขพลาราม ต.เลม็ด
  อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมีเพื่อนอยู่มาก

  หลังจากนั้นก็ได้ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดป่าสุคะโต ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ
  จ.ชัยภูมิ กับหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ เพราะเป็นวัดสงบ อยู่ในป่า มีพระอยู่น้อย
  ช่วงนั้นได้ช่วยหลวงพ่อคำเขียนทำสหกรณ์ข้าวให้ท่านด้วย

  ครั้งแรกตั้งใจจะบวชเพียง ๓ เดือน แต่เมื่อปฏิบัติธรรมมีความก้าวหน้าก็เลยมีความ
  อาลัยในผ้าเหลือง จึงบวชต่อเรื่อยมา ได้ชื่อว่าเป็นพระนักกิจกรรมหัวก้าวหน้าเชื่อม
  โยงพุทธศาสนากับสังคม เป็นนักคิด นักวิชาการ มีงานเขียนอย่างสม่ำเสมอนอก
  เหนือจากการรับเชิญไปแสดงพระธรรมเทศนาในที่ต่างๆ


  ๏ พระนักคิด นักวิชาการ นักเขียน นักกิจกรรม

  ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระสงฆ์นักกิจกรรมหัวก้าวหน้าในจำนวนน้อยนิด ที่สามารถเชื่อม
  โยงความรู้ทางด้านพุทธธรรมมาอธิบายปรากฏการณ์ของชีวิต และสังคมในบริบท
  สังคมสมัยใหม่ได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม เข้าใจได้ง่าย และมีทักษะในการอธิบาย
  หลักธรรมที่ยากและลึกซึ้งให้เห็นเป็นเรื่องใกล้ตัว ทำให้คนทั่วไปเห็นความสำคัญ
  ของเรื่องธรรม ว่าเป็นเรื่องที่น่าใคร่ครวญศึกษาและปฏิบัติ

  รวมทั้ง เป็นนักคิด นักวิชาการ นักเขียนชั้นแนวหน้าท่านหนึ่งในหมู่ผู้แสวงหาทาง
  ออกให้แก่สังคมและโลกโดยสันติวิธี ท่านมีผลงานเขียนและงานแปลสม่ำเสมอ
  นอกจากนี้ยังเป็นบรรณาธิการหนังสือหลายฉบับ

  เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้รับรางวัล “ชูเกียรติ อุทกะพันธุ์” ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.
  ๒๕๔๘ จากผลงานหนังสือ “พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออก
  จากวิกฤติ” ในสาขาศาสนาและปรัชญา

  แม้ว่าจะถูกตั้งฉายาต่างๆ นานา แต่ทั้งหมดทั้งปวง พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ก็ยังคงยืนยันว่า “ชีวิตอาตมาเป็นแค่พระอย่างเดียว ก็เป็นเกียรติและประเสริฐ
  สุดในชีวิตแล้ว ไม่มีอะไรสูงสุดกว่าการเป็นพระ ที่เหลือเป็นส่วนเกิน”

  อย่างไรก็ตาม ตลอดชีวิตการบวชของพระอาจารย์ไพศาล มีเรื่องราวที่น่าสนใจ
  อย่างมาก ท่านเองไม่ใช่แค่พระนักต่อสู้โดยสันติวิธี เรียกได้ว่าเป็นพระสงฆ์รูป
  หนึ่งที่ต้องการสยบความวุ่นวายของบ้านเมืองด้วยปัญญา จะว่าไปแล้วท่านอยู่ใน
  ร่มกาสาวพัสตร์ที่เรียบง่ายไม่ต่างจากพระป่า


  ๏ ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต

  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าสุคะโต (วัดเอราวัณ) แต่มักจะเลือก
  จำพรรษาอยู่ที่วัดป่ามหาวัน (ภูหลง) บ้านตาดรินทอง ต.ธาตุทอง อ.ภูเขียว
  จ.ชัยภูมิ เพื่อรักษาและอนุรักษ์ป่าตามโครงการวนาพิทักษ์ภูหลง เพราะทำให้
  ชาวบ้านเกรงใจไม่กล้าตัดไม้ วัดป่ามหาวันไปมายาก ทำให้มีเวลาทำงานและ
  ปฏิบัติธรรมได้มาก

  นอกจากนี้ ยังดำรงตำแหน่งกรรมการมูลนิธิโกมลคีมทอง, กรรมการมูลนิธิ
  สุขภาพไทย,กรรมการมูลนิธิสันติวิถี, กรรมการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัย
  ขอนแก่น, กรรมการอิสระเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติ และประธานเครือข่าย
  พุทธิกา

  ๏ ผลงานด้านการเขียน

  - มองอย่างพุทธ เพื่อความเข้าใจในชีวิตและสังคม ๒๕๔๖
  - พุทธศาสนาไทยในอนาคต แนวโน้มและทางออกจากวิกฤติ ๒๕๔๖
  - เส้นโค้งแห่งความสุข (๒) เราเป็นได้มากกว่าผู้บริโภค ๒๕๔๕
  - เส้นโค้งแห่งความสุข (๑) สดับทุกข์ยุคบริโภคนิยม ๒๕๔๕
  - ชีวิตและความตายในสังคมสมัยใหม่ ๒๕๔๕
  - ฉลาดทำบุญ รวมเรื่องน่ารู้ คู่มือทำบุญให้ถูกวิธี ๒๕๔๔
  - คัมภีร์มรณศาสตร์แห่งทิเบต ข้อความเปิดเผยเรื่องเร้นลับของความตาย ๒๕๔๓

  - ร่มไม้และเรือนใจ ๒๕๔๓
  - ประตูสู่สภาวะใหม่ คำสอนทิเบตเพื่อเตรียมตัวตายและช่วยเหลือผู้ใกล้ตาย
  ๒๕๔๑
  - อเมริกาจาริก : เดินทางสู่ชีวิตด้านใน จรไปในโลกกว้าง ๒๕๔๑
  - อยู่ย้อนยุค : ทัศนะทวนกระแสบริโภคนิยม ๒๕๓๙
  - ๖ ตุลาจารึก ความทรงจำ ความหวัง และบทเรียน ๒๕๓๙
  - ช้างไทยในความทรงจำ ๒๕๓๗
  - พลิกฟื้นไทยให้เขียวชอุ่ม ทางเลือกใหม่เพื่อการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม ๒๕๓๖
  - องค์รวมแห่งสุขภาพ ทัศนะใหม่เพื่อดุลยภาพแห่งชีวิตและการบำบัดรักษา
  ๒๕๓๖
  - ห้วงลึกแห่งจิต ในทัศนะพุทธศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ๒๕๓๖

  - กบกินนอน ชีวิตและความคิดอ่านจากประสบการณ์ในต่างแดน ๒๕๓๕
  - โอบกอด ๒๕๓๔
  - สถานะและชตากรรมของมนุษย์ในยุคคอมพิวเตอร์ ๒๕๓๔
  - ก่อนธารน้ำจะหยุดไหล ประสบการณ์และทางเลือกเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศ ๒๕๓๓
  - แลขอบฟ้าเขียว : ทางเลือกสำหรับอนาคตที่กำลังปรากฏเป็นจริง ๒๕๓๓
  - วิพากษ์คอมพิวเตอร์เทวรูปแห่งยุคสมัย ๒๕๓๓
  - พุทธศาสนากับคุณค่าร่วมสมัย ๒๕๒๙
  - แสวงหารากฐานของชีวิตในโลกแห่งกิจกรรม ๒๕๒๗
  >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
  ขอบคุณที่มา:- http://irrigation.rid.go.th/rid14/rid14radio_2554/Dhamma/person/person2.html
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กรกฎาคม 2022
 7. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  ทำไมเราต้องเอาความสุขของเราไปผูกกับสิ่งภายนอก พระไพศาล วิสาโล

  อยู่กับปัจุบันให้เป็น พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

  ป่วยเพราะกรรมจริงหรือ? โดยพระไพศาล วิสาโล (๑๘ ธันวา ๖๐)

  กรรม พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

  เสรี ลพยิ้ม
  Published on Dec 1, 2014
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2018
 8. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  ความเชื่อเรื่องกฏแห่งกรรม พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

  เหนือความตาย พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

  สิ่งดีๆที่ได้จากความทุกข์ พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล


  Buddhist 101
  Published on Aug 23, 2015
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   2.5 KB
   เปิดดู:
   542
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 เมษายน 2023
 9. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  Dhukha.jpg
  ทุกวันนี้เรามีชีวิตที่สบายกว่าเมื่อก่อนมาก ความทุกข์ทางกายลดน้อยถอยลงไปมาก เพราะมีเครื่องทุ่นแรงและสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย แม้กระนั้นความทุกข์ใจก็ไม่ได้ลดลงเลย กลับเพิ่มขึ้นด้วยซ้ำ เห็นได้จากคนที่เป็นโรคจิต โรคประสาท และโรคซึมเศร้า ซึ่งมีจำนวนมากขึ้น เช่นเดียวกับผู้ที่เจ็บป่วยเพราะความวิตกกังวลรุมเร้า
  .
  บ่อยครั้งเรามักโทษสิ่งภายนอกว่าเป็นสาเหตุแห่งความทุกข์ใจ เช่น ดินฟ้าอากาศ รถติด เพื่อนร่วมงาน คนรอบข้าง เศรษฐกิจ การเมือง แต่หากใคร่ครวญให้ถ่องแท้ จะพบว่าสาเหตุแท้จริงนั้นอยู่ที่ใจเรานี้เอง เป็นเพราะเราไม่ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้น หรือเก็บเอาคำต่อว่าด่าทอของคนอื่นมาทิ่มแทงจิตใจตนเองซ้ำแล้วซ้ำเล่า จึงรู้สึกเจ็บปวด ขุ่นเคือง โกรธแค้น เป็นเพราะใจที่มองลบคิดร้าย เราจึงกลัดกลุ้มและวิตกกังวลกับอนาคตทั้ง ๆ ที่มันยังไม่เกิด ครั้งแล้วครั้งเล่าที่เรากล่าวโทษสิ่งรอบตัวว่าผิดพลาดเพราะมันไม่เป็นไปตามใจเรา แต่ลืมมองว่าเป็นเพราะความหลงของเราต่างหากที่อยากให้ทุกสิ่งเป็นไปดังใจหวัง
  .
  ความทุกข์ใจนั้นเกิดเพราะความหลงของเรายิ่งกว่าอะไรอื่น เริ่มตั้งแต่หลงอยากให้โลกเป็นไปตามใจเรา เมื่อผิดหวัง เกิดความโกรธเคืองและเศร้าโศกตามมา ก็หลงแบกความผิดหวัง และหลงยึดอารมณ์เหล่านั้น ทั้ง ๆ ที่ทุกข์จนกินไม่ได้นอนไม่หลับ แต่ใจก็ไม่ยอมปล่อย ยังคงแบกต่อไปเพราะลืมตัว แต่เมื่อใดที่เราเกิดความตื่นรู้ เริ่มจากรู้ตัวว่าหลงแบกหลงยึด การปล่อยวางก็จะเกิดขึ้น และเมื่อรู้ความจริงว่าทุกอย่างแปรเปลี่ยนเป็นนิจ ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยต่าง ๆ มากมาย ไม่อยู่ในอำนาจของใคร ที่จะบงการให้เป็นไปดังใจหวังได้ อีกทั้งยังไม่อาจยึดติดถือมั่นให้เที่ยงแท้ได้ เมื่อนั้นความทุกข์ก็จะจางคลายไป
  .
  ทุกข์นั้นคลายได้เมื่อใจตื่นรู้ ดังนั้นจึงควรหมั่นฝึกใจให้มีความรู้ตัวอยู่เสมอ อันจะเป็นบาทฐานสู่การรู้ความจริงอย่างแจ่มแจ้ง จนไม่ยึดติดถือมั่นให้เกิดทุกข์อีกต่อไป ในขณะที่พยายามทำกิจเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาต่าง ๆ ก็ควรทำจิตรักษาใจไม่ให้เป็นทุกข์เพราะปัญหาเหล่านั้น

  ข้อธรรม คำสอน พระไพศาล วิสาโล
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  เปลี่ยนทุกข์เป็นธรรม พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

  ใช้อัตตาให้เป็น พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

  แค่รู้ก็หลุด พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

  ไร้ความทุกข์ เมื่อเห็นความจริง/ พระไพศาล วิสาโล

  zen sukato
  Published on Sep 25, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 ตุลาคม 2018
 11. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  "อารมณ์พ่ายแพ้ต่อ...สติ" หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

  "รักษาใจไม่ไหวหวั่น" หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

  "ธรรมรักษาใจ เหนือกายมีใจ" หลวงพ่อไพศาล วิสาโล

  Young Buddhists Association of Thailand
  Published on Jul 24, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กรกฎาคม 2020
 12. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • photo.jpg
   photo.jpg
   ขนาดไฟล์:
   2.5 KB
   เปิดดู:
   555
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 เมษายน 2018
 13. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  ภาวนารับขวัญศักราชใหม่ พระไพศาล วิสาโล (๑๔ มกรา ๖๑)

  ติ่ง'จารย์ไพศาล เอฟซี
  Published on Jan 31, 2018
  งานแสดงธรรมและปฏิบัติ ครั้งที่ ๔๕ ช่วงเช้า ที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ อาคารพระเทพโมลี
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มีนาคม 2018
 14. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มีนาคม 2018
 15. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
 16. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  อยู่อย่างรู้เท่าทันตัวตน พระอ.ไพศาล วิสาโล

  ชนะใจด้วยไมตรี พระอ.ไพศาล วิสาโล

  มีนิพพานเป็นจุดหมายของชีวิต พระอ.ไพศาล วิสาโล
  [/URL]

  zen sukato
  Published on Sep 24, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 ตุลาคม 2020
 17. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 14 มีนาคม 2018
 18. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  "เรื่องของความตาย" พระไพศาล วิสาโล

  "ความเข้าใจในเรื่องความตาย" พระไพศาล วิสาโล

  "ฝึกทำมรณนุสติ" พระไพศาล วิสาโล

  "บทสรุปมรณานุสติ-ตอบปัญหาธรรม" พระไพศาล วิสาโล

  Young Buddhists Association of Thailand
  Published on Jul 25, 2017   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มีนาคม 2018
 19. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038
  "ตอบปัญหาธรรม โอวาทพิธีปิด" พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

  Young Buddhists Association of Thailand
  Published on Jan 31, 2017
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 มีนาคม 2018
 20. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  44,039
  กระทู้เรื่องเด่น:
  169
  ค่าพลัง:
  +33,038

แชร์หน้านี้

Loading...