ทำไมบทสวดมนต์อิติปิโสฯ ถึงได้ถูกยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์มาก

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย บ้องแบ้ว, 16 ตุลาคม 2016.

 1. บ้องแบ้ว

  บ้องแบ้ว นางฟ้าผู้น่ารัก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤษภาคม 2010
  โพสต์:
  3,283
  กระทู้เรื่องเด่น:
  105
  ค่าพลัง:
  +5,207
  ทำไมบทสวดมนต์อิติปิโสฯ
  ถึงได้ถูกยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์มาก

  - บทสวดมนต์อิติปิโสฯ แต่ล่ะตัวอักษรจะมีความย่อของ 1 บท เช่น อิ = 1 บท , ติ = 1 บท ดังตัวอย่างด้านล่าง

  "#อิติปิโส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุุทโธ วิชชาจะระณะสัมปันโน สุคะโต โลกะวิทู อะนุตตะโร ปุริสะทัมมะสาระถิ สัตถา เทวะมะนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ
  สวดเท่าอายุเกินอายุหนึ่งจบนะครับ


  [​IMG]

  ๑. #อิ. อิฏโฐ สัพพัญญุตัญญานัง อิจฉันโต อาสะวักขะยัง
  อิฏฐัง ธัมมัง อะนุปปัตโต อิทธิมันตัง นะมามิหัง

  (อิ แปล จงหมั่นภาวนา ป้องกันศัสตรา ห่อนต้องอินทรีย์ ทำให้แคล้วคลาด นิราศไพรี สิริย่อมมี แก่ผู้ภาวนา)

  ๒. #ติ. ติณโณ โย วัฏฏะทุกขัมหา ติณณัง โลกานะมุตตะโม
  ติสโส ภูมี อะติกกันโต ติณณะโอฆัง นะมามิหัง
  (ติ แปล ถึงบทนี้ไซร้ หมั่นภาวนาไว้ กันภัยนานา ภูตผีปีศาจ มิอาจเข้ามา ทั้งปอปทั้งห่า ไม่มาหลอกหลอน)

  ๓. #ปิ. ปิโย เทวะมะนุสสานัง ปิโยพรหมานะมุตตะโม
  ปิโย นาคะสุปัณณานัง ปิณินทริยัง นะมามิหัง
  (ปิ แปล ภาวนานึก สติตรองตรึก อย่าทำใจร้อน สารพัดเมตตา อย่าได้อาวรณ์ ครูแต่เก่าก่อน เคยได้ใช้มา)

  ๔. #โส. โสกา วิรัตตะจิตโต โย โสภะนาโม สะเทวะเก
  โสกัปปัตเต ปะโมเทนโต โสภะวัณณัง นะมามิหัง
  (โส แปล ภาวนาทุกวัน ตามกำลังวัน ป้องกันอันตราย ทุกข์ภัยพิบัติ สารพัดเหล่าร้ายศัตรูทั้งหลาย แคล้วคลาดห่างไกล)

  ๕. #ภะ. ภะชิตา เยนะ สัทธัมมา ภัคคะปาเปนะ ตาทินา
  ภะยะสัตเต ปะหาเสนโต ภะยะสันตัง นะมามิหัง
  (ภะ แปล จงภาวนา กันโรคโรคา ไข้เจ็บทั้งหลาย ศัตรูมุ่งมาด มิอาจทำได้ พินาศยับไปด้วยพระคาถา)

  ๖. #คะ. คะมิโต เยนะ สัทธัมโม คะมาปิโต สะเทวะกัง
  คัจฉะมาโน สิวัง รัมมัง คะตะธัมมัง นะมามิหัง
  (คะ แปล ถ้าหมั่นภาวนา โรคภัยโรคา ไม่มาย่ำยี จะค่อยบรรเทา หากโรคเก่ามี มิช้ากายี สิ้นทุกข์สุขา)

  ๗. #วา. วานา นิกขะมิ โย ตัณหา วาจัง ภาสะติ อุตตะมัง
  วานะ นิพพาปะ นัตถายะ วายะมันตัง นะมามิหัง
  (วา แปล บทนี้ดีล้ำ ภาวนาซ้ำๆ ป้องกันศัตรู เหล่าโจรอาธรรม์ พากันหนีอู้ ไม่คิดต่อสู้ออกได้หายไป)
  ๘. #อะ. อะนัสสา สะกะสัตตานัง อัสสาสัง เทติ โย ชิโน
  อะนันตะคุณะสัมปันโน อันตะคามิง นะมามิหัง
  (อะ แปล ให้ภาวนา กันเสือช้างมา ทำร้ายรบกวน เป็นมหาจังงัง สิ้นทั้งชบวนจระเข้ประมวล สัตว์ร้ายนานา)

  ๙. #ระ. ระโต นิพพานะสัมปัตเต ระโต โย สัตตะโมจะเน
  รัมมาเปตีธะ สัตเต โย ระณะจัตตัง นะมามิหัง
  (ระ แปล ภาวนาไว้ คุณคนคุณไสย สารพัดพาลา ใช้ป้องกันได้ มิให้เข้ามาถูกต้องกายา พินาศสูญไป)

  ๑๐. #หัง. หัญญะติ ปาปะเก ธัมเม หังสาเปติ ปะรัง ชะนัง
  หังสะมานัง มะหาวีรัง หันตะปาปัง นะมามิหัง
  (หัง แปล ให้ภาวนา ในเมื่อเวลา เข้าสู่สงคราม ข้าศึกศัตรู ใจหู่ครั่นคร้ามไม่คิดพยายาม ทำร้ายเราแล)

  ๑๑. #สัม. สังขะตาสังขะเต ธัมเม สัมมา เทเสสิ ปาณินัง
  สังสารัง สังวิฆาเฏติ สัมพุทธันตัง นะมามิหัง
  (สัม แปล ภาวนาตรึก ช่างดีพิลึก ท่านให้รำพัน เมื่อจะเข้าสู่ เหล่าศัตรูสรรพหมดสิ้นด้วยกัน พ่ายแพ้ฤทธิ์)

  ๑๒. #มา. มาตาวะ ปาลิโต สัตเต มานะถัทเธ ปะมัททิโต
  มานิโต เทวะสังเฆหิ มานะฆาฏัง นะมามิหัง
  (มา แปล ภาวนาไว้ ถ้าหมั่นเสกไซร้ ทุกวันยิ่งดี แก้คนใจแข็ง มานะแรงมีใจอ่อนทันที ไม่เย่อไม่หยิ่ง)

  ๑๓. #สัม. สัญจะยัง ปาระมี สัมมา สัญจิตะวา สุขะมัตตะโน
  สังขารานัง ขะยัง ทิสวา สันตะคามิง นะมามิหัง
  (สัม แปล สำหรับบทนี้ ตำรับกล่าวชี้ ว่าดีจริงจริง สำหรับเสกยา ปัญญาดียิ่งสุดจะหาสิ่ง ใดมาเปรียบปาน)

  ๑๔. #พุท. พุชฌิตวา จะตุสัจจานิ พุชฌาเปติ มะหาชะนัง
  พุชฌาเปนตัง สิวัง มัคคัง พุทธะเสฏฐัง นะมามิหัง
  (พุท แปล ภาวนาไป เสนียดจัญไร มิได้พ้องพาน อุปสรรคไรไร ก็ไม่คะคานแสนจะสำราญ ให้หมั่นภาวนา)

  ๑๕. #โธ. โธติ ราเค จะ โทเส จะ โธติ โมเห จะ ปาณินัง
  โธตะเกลสัง มะหาปุญญัง โธตาสะวัง นะมามิหัง
  (โธ แปล ภาวนาไว้ กันเสือช้างได้ ทั้งสุนัขหมา ใช้ป้องกันภัย สัตว์ร้ายนานาไม่อาจเข้ามาย่ำยีบาทา)

  ดังนั้นใครที่ไม่เห็นความสำคัญ
  ของบทนี้คิดใหม่ได้นะครับ

  เครดิต ทำไมบทสวดมนต์อิติปิโสฯ ถึงได้ถูกยกย่องว่าศักดิ์สิทธิ์มาก
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • x.jpg
   x.jpg
   ขนาดไฟล์:
   246.6 KB
   เปิดดู:
   1,522
  • pra.jpg
   pra.jpg
   ขนาดไฟล์:
   389.8 KB
   เปิดดู:
   17,508
 2. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,910
  กระทู้เรื่องเด่น:
  130
  ค่าพลัง:
  +62,073
  สาธุ ๆ เดี๋ยววันนี้จะสวดให้คล่องเลยบทนี้
   
 3. WebSnow

  WebSnow ผู้ก่อตั้งเว็บพลังจิต ทีมงาน Administrator

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 เมษายน 2003
  โพสต์:
  8,357
  กระทู้เรื่องเด่น:
  62
  ค่าพลัง:
  +60,414
  [​IMG]
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 17.PNG
   17.PNG
   ขนาดไฟล์:
   361.2 KB
   เปิดดู:
   5,642
 4. ไห่เฉากุหลาบไฟ

  ไห่เฉากุหลาบไฟ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ตุลาคม 2004
  โพสต์:
  890
  ค่าพลัง:
  +2,156
 5. บุคคลทั่วฺไป

  บุคคลทั่วฺไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,220
  ค่าพลัง:
  +1,213
  ความจริง บทสวด อิติปโส ไม่ได้ย่อมาจาก อิติปิโสรัตนะมาลา
  แต่อิติปิโสรัตนะมาลา คือบทที่ขยายไปจากบทอิติปิโส
  ซึ่งก็คือ อิติปิโส ที่เป็นบทพุทธคุณนี้เกิดมาก่อน
  ส่วนคาถาอิติปิโสรัตนะมาลานั้น คือการที่พระอาจารย์ ได้นำ
  พุทธคุณแต่ละคำไปแต่งขยายเป็นอิติปิโสรัตนะมาลา
  ๑ คำ แต่งขยายเป็นคาถา ๑ บท
  ๕๖ คำ จึงเป็นคาถา ๕๖ คาถา
   
 6. บุคคลทั่วฺไป

  บุคคลทั่วฺไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,220
  ค่าพลัง:
  +1,213
  บางอย่างอาจจะมีบางคำที่ไม่เหมือนกันบ้าง อย่างบทว่า โส ที่เคยจำได้ มีดังนี้

  โสกา วิรัตตะจิตโต โย (พระองค์ทรงมีจิตเว้นจากความโศก)
  โสภะมาโน สะเทวะเก (พระองค์ทรงงดงามในท่ามกลางหมู่เทพ)
  โสกะสัตเต ปะโมเจนโต (พระองค์ทรงปลดเปลื้องหมู่สัตว์จากความเศร้าโศก)
  โสภะวัณณัง นะมามิหัง (พระองค์ทรงมีผิวพรรณที่งดงาม ข้าพเจ้าขอนมัสการ)

  คือฉบับที่เคยอ่านนั้น เขามีทั้งตัวคาถา คำแปล และพุทธคุณ ว่าบทไหนใช้ทำอะไร

  อิติปิโส รัตนะมาลานี้ ผมจำได้ เพียงสี่บท(ตอนนั้นขี้เกียจท่อง เลยเลือกเฉพาะบทที่ชอบ)
   
 7. บุคคลทั่วฺไป

  บุคคลทั่วฺไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,220
  ค่าพลัง:
  +1,213
  เพิ่งจะมานึกเสียใจก็ตอนที่ได้มารู้ทีหลังว่า หนังสือแต่ละเล่ม ก็มีบางคำที่ไม่เหมือนกัน
  คล้ายๆกับคาถาชินบัญชร ที่แต่ละฉบับก็มีบางแห่งที่แตกต่างกันไป
  จึงมานึกเสียดายที่ไม่ได้ท่องหรือเก็บต้นฉบับนั้นไว้แต่แรก(เพราะฉบับที่มีคำแปลก็คือ
  ฉบับที่ได้ผ่านการตรวจทานชำระจากผู้มีความรู้ทางภาษาแล้ว จึงจะแปลออกมาได้)
   
 8. supphakorn p.

  supphakorn p. สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  16
  ค่าพลัง:
  +1
  บทสวด อิติปิโส ผมจำได้ขึ้นสมองเลย
   

แชร์หน้านี้

Loading...