ทำไมยังชอบทุกอยู่

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย digimon1234, 20 ตุลาคม 2019.

 1. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  ตอนที่เราไม่ทุก ทำไมอารมณ์หรือญาณยังไม่แน่ใจ ถึงชอบกดดันหาอะไรมาล่อให้เราชอบทุกอยู่
   
 2. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,478
  ค่าพลัง:
  +993
  ก้ สังเกตเข้ามาที่ คำว่า รู้ทุกขสัจจ เข้ามา

  เวลา เสวนา จะจ๋า กับ นักธรรม

  นักธรรม ร้อยละร้อย จะสอนให้
  แล่นไปเอาการ " สู่รู้ " มีรสแบบ
  "เออออ" "ยอยก" "ใส่ไคร้" ....พอ
  เรา เผลออนุโมทนา การสอน เฮียๆ
  แบบนั้น การรู้ธรรม จะเปนเพียง
  การ พยักหน้า ถุยน้ำลายรเฟ้า
  ข้ารู้ แต่ มันจะมี รสคนละรู้กับ

  รู้ทุกขสัจจ


  นะ อย่าไปเข้าใจว่า ยาก

  ธรรมะ นั้น เวลาเสวนา ห้ามตามหนิ
  จิตว่า รู้น้อย ฟังธรรมไม่เก่ง ไม่รู้ศัพท์
  ภาวนา แยก เวทนา แยกจิต ไม่เปน
  ไม่มี อัปปานง อัปปานา สมาธิ

  อย่าไป เข้าใจ ธรรมเฮียๆ ที่สอนกัน
  ให้ เฮีย แบบนั้น

  รูป นาม กิเลส โทษของกิเลส ตัณหา
  อุปาทาน ทุกคนรู้ได้ โดยไม่ต้อง
  มี อัปปานง อัปปานา ( ชาวกาลามาสูตร )

  แค่ ต้องเข้าใจว่า สัมมาทิฏฐิ นั้นเปน
  เหตุให้เกิด จิตตั้งมั่น

  พอเข้าใจ เหตุ ของสมาธิ จขกท เพียง
  แค่ เงี่ยโสตลงสดับ ธรรมของ
  ศาสดา เท่านั้น อย่าฟังคำสอน
  ธรรมของสาวก เด็ดขาด

  สิ่งที่ได้จาก สาวกธรรม ให้วางไว้
  ในแง่ ท่านเปน พยานปากเอก
  แต่อย่า ฟีงเพื่อเอาคำสอน เพราะ
  ศาสนา มันเปนเรื่อง ของ ศาสดา
  เท่านั้น ที่ สอนธรรท สัมมาทิฏฐิ
  ที่เปนเหตุให้เกิด สัมมาสมาธิได้

  เพียงแค่นี้แหละ

  จขกท จะทราบทันที ว่า

  ทำไมฟังธรรม เสวนาธรรม มา
  ตั้งนานถึง รู้ทุกขสัจจ จนเกิด
  การละสมุทัยทันที ที่รู้ทุกข์ จน
  ประจักษ์ นิโรธน ก้จะ อ๋อ มรรค
  เจริญแบบนี้ๆ
   
 3. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,478
  ค่าพลัง:
  +993
  นะ

  ยกตัวอย่าง การ นับว่า ศาสนาพุทธ
  ยังคงปรากฏบนโลก คำสอนศาสดา
  จะ ระบุฏีกา ชัดว่า

  ให้ นับจากคน ถือบวช ห่มจีวร(แม้น
  จะ ห้อยเศษจีวร เปนแค่ ตั่งหู) หาก
  ผู้ถือการออกบวชคนสุดท้าย ทุสีล
  ก้จะ นับว่า พระพุทธศาสนา อันตรธาน
  หายไป จาก สามโลกธาตุ ไม่มีอีก

  แต่ถ้า เปน สาวกธรรม ต่อให้เปน
  ภิกษุยันตนว่าเปน อรหันค์ ท่านจะ
  ปรารภว่า ยังเหบือ เศษ วิสุทธิเทพ

  หนักกว่านั้น ฆราวาสสำคัญตนว่า
  เปน อรหันต์ จะบอกว่า พุทธศาสนา
  ยังอยู่ เอา สันติยันพระโอษฐสวน
  เปรี้ยงศาสดา


  งง ไหม

  อย่า งง

  คำสอนศาสดา มีกิจเดียว รสเดียว

  คือ ชี้ทุกขสัจจ
   
 4. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  55+ ขอบพระคุงคับ
   
 5. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,478
  ค่าพลัง:
  +993
  ร่อน ตะแกรง เอานะ

  ถ้า ฟังธรรม เก่งๆ จะร่อนเอาได้
  แต่ที่ เปน คำสอนเรื่องการสิ้นกิเลส
  ตัณหา อุปาทาน ที่ ตนสามารถใคร่
  ครวญ วิเคราะห์ เหนตาม ได้....

  ถ้า ฟังธรรมไม่เก่ง แม้นที่โพสอยู่
  นี่ ท่านก้จะ จับผิดฝา ผิดตัว ไม่พบ
  คำของ ศาสดา ร่ำไป

  ทุกขล้วนๆ
   
 6. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,504
  ค่าพลัง:
  +11,444
  ศึกษาหาความรู้สะสมไปทีละน้อยอย่าเลิกลา
  ด้วยการสดับตรับฟังพระธรรมที่เกี่ยวกับ
  ความหมายของคำว่า
  ทุกข์คือ...
  สมุหทัยคือ....
  มรรคคือ.....
  ถ้าไม่สะสมความรู้ด้วยการฟังให้เข้าใจ
  อย่างลึกซึ้งในเบื้องต้นที่กล่าวมานั้น
  แต่ไปทำอย่างอื่นก่อน
  มันไม่เป็นลำดับคับ มันจะมั่วๆ ไปเสียก่อน
  ดังนั้นความรู้
  ที่จะทำให้เกิดความศรัทธาในพระธรรม
  อันหมายรวมถึงพระพุทธ
  พระธรรมและพระอริยสงฆ์
  ต้องมาก่อน ซาบซึ้งก่อน
  มุ่งมั่นไปเพียรไป
  สร้างเหตุปัจจัยที่ดีขึ้นมา ผลดีย่อม
  ตามมาฮับ
   
 7. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  ขอบคุงคับ
   
 8. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,478
  ค่าพลัง:
  +993
  สังเกต เอานะ ฮับ

  ถ้า ร่อนได้คำสอน ศาสดา

  การฟังธรรม.จะเปนเหตุ ให้
  เงี่ยโสตสดับ หลังจากนั้น
  การสำรวมอินทรีย จึงจะเกิด

  กาย วาจา.ใจ ทุจริต ไม่เกิด

  อาหารของอวิชชา เช่น นิวรณ์
  จะดับสนิท สมาธิเกิด


  แต่ถ้า ฟังธรรม เอา ฮา เข้าว่า
  หรือ พยักหน้า ตามๆกันไป

  สังเกตเลย สัทธามันผิดฝา การ
  สำรวมอินทรียไม่มี ฟังธรรมไป
  หัวเราะขบขัน นักธรรมไป กาย
  วาจา ใจ ทุจริต นิวรณ์สบช่อง
  อวิชชาไพบูลย์ ยิ่งสดับ ยิ่งเฮีย
  ถือพรรค ถือพวก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 20 ตุลาคม 2019
 9. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  ขอบคุงคับ ลุยๆๆ ในความไม่อยากลุย เฮอะๆๆ
   
 10. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,504
  ค่าพลัง:
  +11,444
  การปฏิบัติธรรมใดๆ เป้าหมายสูงสุด
  คือการลดละอัตตาตัวตน
  ไม่ใช่เพื่อจะเอาความเก่งกล้าสามารถ
  มาเข้าตัวเข้าตน
  ดังนั้น มันง่ายมากที่มีความพยายามทำ
  แล้ว แต่
  กลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ ห่างไกลจาก
  มรรคมีองค์ 8 ฮับ
   
 11. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  ความร้อนที่ออกมาจากญาณนี้คืออะไรคับ ทำให้รู้สึกสบายขึ้น
   
 12. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,504
  ค่าพลัง:
  +11,444
  ช่องไหนคือญาณ
  ต้องกลับไปถามคนสอนที่ฝึกให้ทำอะไรแบบนั้น
  ด่วน ๆ หน่อยฮับ
   
 13. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  น่าจะเป็นชานคับ ผิดอีกและ
   
 14. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  ตอนนี้กำลังศึกษาเบื้องหลังของรูปนาม ที่ทำให้เราหลงใหล พอมีคำแนะนำใหมคับ
   
 15. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,504
  ค่าพลัง:
  +11,444
  ปัญหายากยิ่งนักต้องรอให้อีแมวตุ๊ด สอนให้ฮับ
  ลุงแมวหมดมุขแล้ว55
   
 16. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  มีวิธีที่ไม่ต้องปรุงแต่งรูปนาม แต่สามารถรับรสสัมผัสของรุปนามใหม่คับ
   
 17. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,504
  ค่าพลัง:
  +11,444
  รอแมวตุ๊ดฮับ
   
 18. digimon1234

  digimon1234 สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  215
  ค่าพลัง:
  +34
  ทำไมเงียบจัง รุปนามในตอนนี้ยังมีความหลงใหลให้ผมปวดหัวยุ เกิดเป็นคนมาแล้วนี้มันอยู่ยากจังเลยนะคับ
   
 19. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,478
  ค่าพลัง:
  +993
  ก้ บอกไปแล้ว

  ธรรมะ เปนเรื่อง สัจจา

  เปนเรื่อง สัตยา

  ไม่ใช่เรื่อง เสวนา จ๊ะจ๋า เอออวย
  เอออ ห่อหมก

  ฟังธรรมแล้ว อยู่ดี ตอบกลับ

  "ขอบคุณครับ" เขาไปทั่ว ใครเสวนา
  ฮ่านอะไร ก้ ขอบคุณครับๆ โดยที่
  ไม่ได้ลงมือปฏิบัติ จน เหนผลเสีย
  ก่อน แล้วรีบขอบคุณ พูดว่า ลุยๆ
  แต่ ......

  สัจจ ไม่มี

  สัตยา ไม่มี

  ไม่เคารพต่อ การปฏิบัติ

  ตั้งจิตไม่ตรง ต่อ การออกจากทุกข์
  ด้วยการ เหนทุกข์ รู้ทุกข์ มันก้แบบ
  นี้แหละ

  นะ

  ถ้า ตั้งจิตให้ตรง ต่อการ หาอุบาย
  นำออกจากทุกข์ ป่านนี้ จขกท ก้
  สามารถ ตรัสรู้เองโดยชอบได้ ไม่
  ต้อง ชวนเสวนาเฮฮา รอ เออออ
   
 20. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  3,478
  ค่าพลัง:
  +993
  ไหนๆ ก้ กล้าถาม ละ

  ให้คะแนน ดีจีหมอน ละกัง

  รูป นาม

  รูป คือ อะไร

  รูป คือ มหาภูตรูปสี่ พูดอธิบายแบบ
  เด็กวิทย์ติดการตูน ก้ อธิบายว่า
  ดิน หมายถึง สถานะของแข็ง อะไร
  มีสภาพแข็ง สิ่งนั้นเรียก ดิน( solid
  state )

  สิ่งใดมีสภาพ เกาะกุม ดึงดูด เข้า
  หากัน เรียก ธาตุน้ำ อธิบายแบบ
  ดรจีมอน ก้ พันธของธาตุ ( bond
  007 )

  สิ่งใดสลายได้ เสื่อมได้ แปรเปลี่ยน
  สภาพได้ เรียกว่า ไฟ

  สิ่งใดเคลื่อนที่ได้ หายไปได้ กลับมา
  ปรากฏได้ เรียก ลม

  นี่ รูป

  ทีนี้ รูป เนี่ยะ หากสังเกต คำอธิบาย
  ข้างบน จะเหนได้ว่า อธิบายด้วยอาการ
  ไม่เที่ยง ...คือ มีแข็ง ก้ มีอ่อน ไม่เที่ยง

  มีเกาะกุม ก้ มี แยกห่าง ไม่เที่ยง

  มีคงรูป ก้ มีสลาย เบ็ดเสร็จ ไม่เที่ยง

  มีปรากฏ ก้มี หายวับไป ไม่เที่ยง

  หาก เข้าใจ รูป ด้วย อาการว่า ไม่
  เที่ยง จึงจะชื่อว่า รู้ชัดในสิ่งที่
  เรียกว่า รูปหาก อธิบาย รูป เปน
  นัยอื่น ....นั่นแปลว่า ยังสดับธรรม
  ของ ศาสดา ไม่ถูก

  นะ

  ทีนี้ เพียงแค่ รูป ที่อธิบายด้วยความ
  ไม่เที่ยง เปนกิจเดียว รสเดียว ตั้งแต่
  กลัดกระดุมเม็ดแรก การจะ ปฏิเสธ
  ภาวะ การปรุงแต่ง เปนเรื่องของ คน
  ที่ไม่เข้าใจเรื่อง รูป

  ดังนั้น รูป มันมี ความปรุงแต่งของ
  มันอยู่แล้ว ที่สุดของ รูป ที่ อานาจักร
  ดีจีมอนเด็กวิทย์ ทราบคือ พืช

  ข้าว เมล็ดข้าว ที่ เรากินนี่แหละ
  มันเปนที่ มาของ รูป

  ข้าว ที่มี การหว่าน การทำการเกษตร
  ที่ ดีจีมอนกินทุกเช้า สาย บ่าย ค่ำ
  มัน ผ่านกระบวนการ ปรุงแต่ง ด้วย
  ตัณหา อุปาทาน มาก่อนแล้ว

  บุคคลที่ถือบวช แม้นจะ ทุสีล แต่ก้
  ยังชื่อว่า ประกาศตน ขออดตาย
  ไม่ปลูกข้าวกินเอง หากไม่มีใคร
  ให้( ผ่านการ ตักบาตร ) ....ตรง
  นี้จะเหนว่า ฆราวาสคลี่เหม็น ห่าง
  ไกลสีลจากพระ แม้นทุสีล แบบ
  ฟ้ากับเหว

  งง เป่า

  คือ จะบอกว่า แค่ ดีจีม่อน พอใจ
  ในความเปนเพศฆราวาส กินข้าว
  ที่เขาหว่านด้วยเมล็ด แค่นี้ก้......

  เปนบ่อเกิดของ อนุสัย นิสัย ที่
  จะ "พอใจทุก" อยู่ร่ำไป


  ปล. อย่าลืมนะว่า เพียงแค่ สดับ
  อุบายธรรมของศาสดา แค่นี้ก้
  เพียงพอต่อ การตรัสรู้เองโดยชอบ
  ไม่เกี่ยวกับ มีอัปปานง อัปปานา
  ถอยเกียรมหา มาพินากาย ใจ
  แยกเวทนา แจร๋น ฐิติทำโม ฟิด
  เจ๊ก อะไรเลย
   

แชร์หน้านี้

Loading...