ทุกดวงจิตอมตะตลอดกาลทั่วทั้งจักรวาลย์เป็นนิรันดร์ไม่มีวันแตกดับ

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย วิชัย มณี, 8 กุมภาพันธ์ 2017.

 1. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  กรรมชีวิต ผิดถูกมั่ว ตัวสับสน
  เกิดกับคน ผลปฏิบัติ ฉลาดเขลา
  ทั้งถูกผิด ทั้งผิดถูก ให้คิดเอา
  อยู่ที่เรา เฝ้าค้นหา มายากรรม

  ทำสิ่งใด ใจรู้เห็น เป็นสุขทุกข์
  ทั้งตัวถูก ทั้งตัวผิด คิดให้แจ้ง
  ปัญญาจิต ปัญญาใจ ทุกหนแห่ง
  ตัวแสดง แห่งกรรมผล ตนรับกรรม

  ตัวกระทำ กรรมสิ่งใด ได้รับผล
  อยู่ที่ตน ค้นหาเห็น เป็นดีชั่ว
  ตัวถูกผิด ลิขิตกรรม ตามติดตัว
  เห็นดีชั่ว ตัวถูกผิด ลิขิตกรรม

  ตัวสุขทุกข์ สนุกเศร้า คละเคล้าปน
  เกิดจากผล ตนปฏิบัติ ชัดแจ้งเห็น
  ทั้งสุขทุกข์ ทั้งดีชั่ว ตัวเกิดเป็น
  สิ่งรู้เห็น เป็นกรรมผล ผลแห่งกรรม

  กฏแห่งกรรม ตามสนอง ต้องรับผล
  เกิดทุกคน ผลแห่งกรรม ตามสนอง
  กายจิตใจ ใจจิตกาย ได้ผลครอง
  ตามสนอง ต้องรับผล กฏแห่งกรรม

  เห็นดีชั่ว ตัวถูกผิด คิดทางแก้
  สิ่งผันแปร กรรมเที่ยงแท้ แน่ส่งผล
  ดีได้ดี ชั่วได้ชั่ว เกิดกับตน
  หนีไม่พ้น กฏแห่งกรรม กรรมทั้งปวง

  กรรมคือบ่วง คล้องคอสัตว์ มัดสัตว์โลก
  ตัวทุกข์โศก โชควาสนา พาให้เห็น
  เวียนเกิดดับ เวียนดับเกิด กรรมพาเป็น
  กรรมแจ้งเห็น เกิดเย็นร้อน ผลแห่งกรรม

  กรรมทั้งหลาย ได้รับจริง สิ่งให้ผล
  เกิดที่ตน ผลกระทำ กรรมทั้งหลาย
  สิ่งดีชั่ว ตัวเจริญ ตัวทำลาย
  เกิดมากมาย ได้ดีชั่ว เกิดแต่กรรม

  เมื่อคิดดี สร้างกรรมดี เกิดให้เห็น
  คิดชั่วเป็น สร้างกรรมชั่ว ตัวแจ้งชัด
  ทั้งดีชั่ว เกิดจากตน ผลปฏิบัติ
  ดีชั่วชัด ผลปฏิบัติ เกิดแต่กรรม

  กรรมส่งผล ให้ทุกคน รับผลกรรม
  การกระทำ ทั้งหนักเบา เรารับผล
  สิ่งทั้งหลาย ได้ดีชั่ว ตนพึ่งตน
  กรรมส่งผล ให้ทุกคน รับผลกรรม

  เมตตาธรรม นำสว่าง หนทางแจ้ง
  เปรียบดั่งแสง แห่งอาทิตย์ ยามเที่ยงตรง
  กายใจจิต สะอาดใส ในนอกตรง
  ดับมั่นคง หมดลุ่มหลง โลกมายา

  เกิดเมตตา เห็นอนิจจา ในทุกข์ขัง
  อนัตตัง อนัตตา เมตตาล้น
  แผ่เมตตา ทั่วจักรวาลย์ ล้นสากล
  สู่ผองชน ดับผลเหตุ เมตตาธรรม

  เมตตาธรรม นำสุขล้น ค้นเห็นจิต
  ในสิ่งคิด ไม่ยึดติด สิ่งทั้งหลาย
  ปล่อยวางว่าง เบาถึงจิต เบาถึงกาย
  สิ่งทั้งหลาย ได้ดับเหตุ ผลเมตตา

  อโหสิกรรม นำเมตตา มาบรรจบ
  ดีชั่วพบ จบที่เรา ตัดปัญหา
  ทั้งดีชั่ว ตัวถูกผิด ด้วยปัญญา
  สิ่งเกิดมา หายดับไป อโหสิกรรม

  เมตตาเขา เราเข้าว่าง สว่างจิต
  เขาจะคิด โกรธแค้นเรา ก็ชั่งเขา
  เราไม่ยึด เราไม่ติด จึงว่างเบา
  เรื่องของเขา เรื่องของเรา กฏแห่งกรรม

  ทุกคนล้วน เป็นตามกรรม กรรมส่งผล
  กรรมชั่วคน ผลกรรมดี มีให้เห็น
  เกิดตามกรรม ดับตามกรรม ดับเกิดเป็น
  ได้รู้เห็น ดับเกิดเป็น เห็นกฏกรรม

  หลงมืดแจ้ง แสงปัญญา พาสับสน
  เปรียบเหมือนคน หลงดีชั่ว สิ่งทั้งหลาย
  หลงบุญบาป หลงสุขทุกข์ ตัวทำลาย
  หลงเกิดตาย ไม่เห็นแจ้ง สิ่งดับวน

  หมดความหลง สู่ตรงกลาง วางทุกสิ่ง
  เห็นแจ้งจริง ในทุกสิ่ง สิ่งที่หลง
  เห็นตรงกลาง สว่างแจ้ง ปล่อยวางลง
  สู่สายตรง สว่างว่าง ทางปัญญา

  จงค้นหา สิ่งที่ว่าง กลางใจจิต
  สิ่งที่คิด ทั้งดีชั่ว ตัวส่งผล
  ทั้งบุญบาป สุขทุกข์อย่าง กลางจิตตน
  เกิดเหตุผล เห็นตรงกลาง สว่างปัญญา

  อยู่ตรงกลาง สว่างว่าง กลางใจจิต
  ปัญญาคิด ไม่ยึดติด สิ่งทั้งหลาย
  ทั้งดีชั่ว ตัวสุขทุกข์ เกิดมากมาย
  อนิจจังได้ เห็นทุกข์ขัง เป็นอนัตตา

  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา กายใจจิตนี้เกิดขึ้นมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา โง่เกิดมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา ฉลาดเกิดมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา ดีเกิดมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา ชั่วเกิดมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา สุขเกิดมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา ทุกข์เกิดมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา บุญเกิดมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา บาปเกิดมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา นรกเกิดมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา สวรรค์เกิดมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา ทุกสรรพสิ่งเกิดมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา สิ่งทั้งหลายในโลกนี้เกิดมาไม่มีอะไร
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา ปัญญาทั้งหลายเกิดมาไม่มีอะไร
   
 2. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  เมตตาธรรมนำสุขล้นสู่มหาชนคนทั้งหลาย
  เข้าถึงเมตตาเกิดมากมายชนทั้งหลายพ้นทุกข์ภัย
  เมตตาธรรมอันล้ำเลิศสิ่งก่อเกิดประเสริฐกายจิตใจ
  เมตตาถึงจิตเมตตาถึงกายเมตตาถึงใจเข้าถึงได้มหานิพพาน

  สตินี้มีมั่นคงสู่สายตรงกายจิตใจในทุกสิ่งอันมากมาย
  สิ่งทั้งหลายเกิดมากมายตามเห็นได้ด้วยสติปํญญา
  เห็นดีชั่วตัวสุขทุกข์เห็นบุญบาปนรกสวรรค์สมมุติมายา
  มีสติก่อเกิดปัญญารู้คุณค่าอันยิ่งใหญ่ไม่หวั่นไหวในสิ่งทั้งปวง

  มีสติไม่หวั่นไหวในลาภยศสรรเสริญ
  มีสติไม่หลงเพลินดับโลภโกรธหลง
  มีสติกายจิตใจปัญญาเกิดได้โดยความมั่นคง
  มีสติดับหมดลงสิ่งสมมุติสิ้นสุดหาย

  มีสติอยู่ทุกเมื่อหมดเวรกรรม
  มีสติอันเลิศล้ำทำปัญญาให้รู้แจ้ง
  มีสติกายจิตใจทุกหนแห่ง
  เกิดรู้แจ้งดับเหตุตนเข้าสู่ผลแห่งนิพพาน

  มีสติอันมั่นคงเกิดตรงปัญญามีศรัทธามาบรรจบ
  สิ่งที่พบสิ่งที่เห็นล้วนแต่เป็นเหตุกรรมผล
  สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาทุกตัวตน
  หนีไม่พ้นต่างหมุนเวียนเกิดตายเป็นตามกรรม

  คิดสิ่งใดกายจิตใจอาศัยกรรมอันเกิดจากตน
  กรรมเหตุผลเผ่าพันธุ์กรรมกรรมผูกพันตามสนอง
  กรรมปู่ย่ากรรมตายายกรรมบุตรหลานกรรมญาติมิตรได้รับครอง
  ตามสนองครองอาศัยกรรมเป็นใหญ่เป็นประธานเป็นไปตามกรรม

  กรรมเหตุผล เกิดจากตน ค้นหาเห็น
  กรรมผูกเวร เห็นที่เรา เฝ้าค้นหา
  กรรมดีชั่ว ตัวถูกผิด เห็นปัญญา
  กรรมเกิดมา ค้นหาได้ กายจิตใจ

  กรรมทั้งหลาย เกิดขึ้นได้ กายใจจิต
  กรรมตามติด จิตใจกาย ได้รับผล
  กรรมทั้งหลาย ได้ดีชั่ว เกิดกับตน
  บาปบุญผล เกิดที่ตน ผลแห่งกรรม

  กรรมสติ กรรมศรัทธา ปัญญาแจ้ง
  ทุกหนแห่ง คิดพูดทำ กรรมสนอง
  คิดพูดทำ แต่กรรมดี มีผลครอง
  ตามสนอง ครองดีชั่ว ตัวสร้างกรรม

  สติตรง พุทธองค์ ทรงสอนสัตว์
  ตัวกำจัด กิเลสมาร กรรมส่งผล
  คิดพูดทำ แต่กรรมดี มีสติตน
  นำหลุดพ้น ผลสติ ตัดบ่วงกรรม

  มีสติ มีหลุดพ้น ผลปฏิบัติ
  พากำจัด กิเลสมาร พาลทั้งผอง
  มีสติ อยู่กับตน จิตตามตรอง
  มองเห็นไกล ไม่หวั่นไหว สิ่งทั้งปวง

  สตินี้ มีความหมาย ได้รู้เห็น
  สิ่งเกิดเป็น กายจิตใจ ได้รับผล
  เห็นดีชั่ว ตัวกิเลส เกิดกับตน
  สติล้น ดับเหตุตน พ้นบ่วงมาร

  สู่สายตรง มั่นคงจิต สติตั้ง
  สิ่งที่หวัง มีพลัง ล้ำเลิศผล
  มีสติ มีพลัง เกิดกับตน
  ปัญญาล้น สติตน หลุดพ้นกรรม

  พุทธสติ สติพุทธ ผุดเกิดรู้
  น้อมเป็นครู ดูสติ ทุกแห่งหน
  นักปฏิบัติ มัดสติ ผูกจิตตน
  เกิดเหตุผล ไม่หวั่นไหว สิ่งทั้งปวง

  สติมั่น มุ่งสู่ตรง มั่นคงจิต
  ทำพูดคิด ในสิ่งใด กรรมให้ผล
  ทำพูดคิด น้อมสติ มาสู่ตน
  ได้หลุดพ้น ผลดีชั่ว ตัวกระทำ

  ศรัทธาเปิด เกิดกรรมดี มีให้เห็น
  สติเป็น ตัวก่อเกิด ประเสริฐผล
  ศรัทธาจิต ศรัทธาใจ ในสติตน
  นำหลุดพ้น ผลสติ สู่นิพพาน

  มีสติ อยู่ทุกเมื่อ ไม่เสียหาย
  มีแต่ได้ ในหลุดพ้น ผลยิ่งใหญ่
  มีสติ ยิ่งมีมาก หมดเวรภัย
  หลีกหนีไกล ในสงสาร ดับเวียนวน

  สติตน ตั้งไว้มั่น ไม่หวั่นไหว
  กายจิตใจ ได้มั่นคง สิ่งค้นหา
  มีสติ ตามสติ ตลอดเวลา
  เกิดปัญญา พาสว่างแจ้ง ดับเกิดตาย

   
 3. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  มีสติอันมั่นคงจิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในสิ่งทั้งปวง
  มีสติอันมั่นคงหลุดพ้นบ่วงพญามารโลภโกรธหลง
  มีสติอันมั่นคงลาภยศสรรเสริญสุขในทุกสิ่งปล่อยวางลง
  มีสติอันมั่นคงดับลุ่มหลงในทุกสิ่งมุ่งตรงสู่เมืองนิพพาน
  มีสติอันมั่นคงตัดบ่วงมารตัดบ่วงกรรมขาดลงได้หายไปหมดสิ้น
  มีสติอันมั่นคงสว่างทั่วถิ่นกายจิตใจสิ้นอาสวะหมดสงสัย
  มีสติอันมั่นคงไม่เอาบุญไม่เอาบาปข้ามพ้นดีข้ามพ้นชั่วกายจิตใจ
  มีสติอันมั่นคงสะอาดทั้งภายนอกและภายในสงบนิ่งกายว่างเบาเย็นใจ

  มีสติ อันมั่นคง ดับลุ่มหลง ในทุกสิ่ง
  เกิดเห็นจริง เมื่อนิ่งหยุด สุดประเสริฐ เกิดสติมั่น
  โลภโกรธหลง ปลงปล่อยวาง ว่างปัญญา หมดผูกพันธ์
  ข้ามสวรรค์ ข้ามนรก ข้ามบุญบาป หมดเวียนวน

  มีสติเกิดเห็นจริงโลภโกรธหลงข้ามสวรรค์
  อันมั่นคงเมื่อหยุดนิ่งปลงปล่อยวางข้ามนรก
  ดับลุ่มหลงสุดประเสริฐว่างปัญญาข้ามบุญบาป
  ในทุกสิ่งเกิดสติมั่นหมดผูกพันธ์หมดเวียนวน

   
 4. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  สติตั้ง สติขาด ปราชฌ์ตามรู้
  ปราชฌ์ตามดู ปัจจุบัน หาเหตุผล
  ทั้งอดีต ทั้งปัจจุบัน อนาคตตน
  ตัวส่งผล อยู่ที่ตน เกิดผลกรรม

  จิตตามเพ่ง จิตเห็นจิต จิตตั้งมั่น
  จิตผูกพันธ์ จิตมัดจิต ไม่หวั่นไหว
  จิตตามจิต เห็นจิตใกล้ เห็นจิตไกล
  จิตนอกใน ใจเห็นจิต พิชิดตน

  จิตเบิกบาน จิตหาญฝืน จิตตื่นรู้
  จิตเฝ้าดู จิตเห็นจิต เกิดเหตุผล
  จิตพึ่งจิต จิตพึ่งใจ ใจจิตตน
  จิตหลุดพ้น จิตพ้นจิต พิชิดมาร

  จิตตามจิต จิตตามทัน มั่นคงจิต
  จิตตามติด พิชิตจิต ตามจิตเห็น
  จิตดีชั่ว วุ่นวายสงบ พบจิตเกิดเป็น
  ตามจิตเห็น จิตเกิดตาย ได้ปัญญา

  จิตตามจิต วินิจฉัย ใจเห็นจิต
  จิตถูกผิด จิตสุขทุกข์ เป็นจิตไหน
  จิตรู้จิต จิตเห็นจิต ตามนอกใน
  จิตใกล้ไกล ใจก่อเกิด จิตปัญญา
   
 5. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ตั้งสติรู้ ในสิ่งคิด เห็นสุขทุกข์ ตามติดเห็น โลภโกรธหลง กิเลสเป็น จับจิตมั่น ไม่ยึดหลง กระทำแจ้ง เป็นพลัง จิตเห็นจิต สติเห็น

  สู่มั่นคง ติดผูกพันธ์ เห็นบุญบาป เป็นจิตมั่น จิตมั่นคง เห็นบอดเขลา สติตั้ง ไม่ยึดติด ทุกแห่งหน แห่งศรัทธา ภายในนอก เป็นจิตมั่น

  ตรงเห็นจิต ยึดมั่นเห็น สิ่งเกิดเป็น สติตรง ตามติดเห็น เมาลุ่มหลง โดยมั่นคง เหตุแห่งกรรม สติตั้ง ค้นหาเห็น จิดเกิดเป็น รู้ทันจิต

  ตั้งสติรู้ สู่มั่นคง ตรงเห็นจิต
  ในสิ่งคิด ติดผูกพันธ์ ยึดมั่นเห็น
  เห็นสุขทุกข์ เห็นบุญบาป สิ่งเกิดเป็น
  ตามติดเห็น เป็นจิตมั่น สติตรง

  โลภโกรธหลง จิตมั่นคง ตามติดเห็น
  กิเลสเป็น เห็นบอดเขลา เมาลุ่มหลง
  จับจิตมั่น สติตั้ง โดยมั่นคง
  ไม่ยึดหลง ไม่ยึดติด เหตุแห่งกรรม

  กระทำแจ้ง ทุกแห่งหน สติตั้ง
  เป็นพลัง แห่งศรัทธา ค้นหาเห็น
  จิตเห็นจิต ภายในนอก จิตเกิดเป็น
  สติเห็น เป็นจิตมั่น รู้ทันจิต
   
 6. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ศรัทธามี เกิดที่ตน เพียรพยายาม ตั้งศรัทธา ไม่ลืมหลง ทำสิ่งใด ในความดี เกิดเป็นผล ความดีเกิด เพียรพยายาม อุตสาหะ ตลอดเวลา มั่นคงจิต ใจมุ่งสร้าง มีสติตั้ง ตนมุ่งสร้าง ประเสริฐผล ตามติดหา ตลอดเวลา สติมั่น ไม่หวั่นไหว ศรัทธาผล จิตใจตน ผลศรัทธา

  ศรัทธามี ความดีเกิด ประเสริฐผล
  เกิดที่ตน เพียรพยาม ตามติดหา
  เพียรพยาม อุตสาหะ ตลอดเวลา
  ตั้งศรัทธา ตลอดเวลา สติมั่น

  ไม่ลืมหลง มั่นคงจิต ไม่หวั่นไหว

  ทำสิ่งใด ใจมุ่งสร้าง ศรัทธาผล
  ในความดี มีสติตั้ง จิตใจตน
  เกิดเป็นผล ตนมุ่งสร้าง ผลศรัทธา
   
 7. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  สิ่งทั้ง5 มหานิพพานใหญ่ กาย ใจ จิต นอก ใน
  สิ่งทั้งห้า พารู้แจ้ง แทงเหตุผล
  อยู่กับตน ค้นหาเห็น เป็นบุญผล
  สิ่งทั้งห้า ค้นหาได้ ตนในตน

  ดับเหตุผล ตนเป็นเหตุ สิ่งทั้งหลาย
  ขันธ์ห้าได้ ตายดับสูญ เห็นบุญผล
  ทานศีลภาวนา สมาธิปัญญา เกิดกับตน
  กรรมส่งผล เหตุผลห้า พานิพพาน

  พลัง5 ศรัทธา5 สติ5
  ความเพียร5 เข้าค้นหา ขันธ์ทั้ง5

  ทานศีลภาวนา สมาธิปัญญา สิ่งทั้ง5
  เพียรศรัทธา ใจสติ ปัญญา5
   
 8. วิหคอิสระ

  วิหคอิสระ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  760
  ค่าพลัง:
  +1,317
  ทุกอย่างมีวันแตกดับหมดแหละ ไม่ว่าจะพระอาทิตย์ดวงดางดวงจันทร์ จิตก็มีวันดับดวงจิตที่ดำสนิทจากที่เคยสว่างนั้นคือดับไปแล้ว ดวงจิตที่จะแตกคือเศษดวงจิต
   
 9. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  เพียรศรัทธา สติห้า อย่าสับสน
  ขันธ์ห้าตน เพียรศึกษา ค้นหาเห็น
  ตามขันธ์ห้า โลภโกรธหลง สิ่งเกิดเป็น
  เกิดรู้เห็น เป็นพลังห้า ดับเวรกรรม

  กำลังห้า ศรัทธาห้า สติห้า
  โลภห้า โกรธห้า หลงห้า
  ทานห้า ศีลห้า ภาวนาห้า
  สมาธิห้า ปัญญาห้า ห้าพลัง

  เพียรพยายามได้นิพพานดับเหตุแห่งกรรม อันเกิดจากขันธ์ทั้งห้า ตามเห็นห้าหมดเวรหมดกรรม พาถึงฝั่งข้ามกรรมเวรตามสนอง

  เพียรพยายาม ตามเห็นห้า พาถึงฝั่ง
  ได้นิพพาน หมดเวรกรรม ตามสนอง
  ดับเหตุกรรม ก็หมดกรรม ตามธรรมครอง
  ตามสนอง ครองผลปฏิบัติ กำจัดมาร

  กรรมดีชั่ว ตัวส่งผล ตนได้รับ
  กรรมตามดับ กรรมตามเกิด บาปบุญผล
  กรรมทำลาย กรรมเกื้อหนุน บุญบาปตน
  ได้รับผล สิ่งตนทำ กรรมพาเป็น

  ได้รู้เห็น สิ่งเกิดเป็น กรรมสนอง
  ได้รับครอง ผลดีชั่ว ดับเกิดเห็น
  สิ่งทั้งหลาย เกิดแต่กรรม นำสู่เวร
  ไม่ละเว้น เป็นแต่กรรม รับผลครอง

  ทั้งดีชั่ว มีให้เห็น เป็นกรรมผล
  สิ่งที่ตน ผลกระทำ กรรมสนอง
  ดีได้ดี ชั่วได้ชั่ว ตัวครอบครอง
  ตามสนอง ต้องรับผล สิ่งตนทำ

  หยุดไม่ได้ ในทุกสิ่ง ไม่นิ่งหยุด
  ปัญญาผุด เกิดให้รู้ บาปบุญผล
  ทั้งดีชั่ว ตัวกระทำ กรรมของตน
  เกิดเหตุผล ล้นปัญญา กรรมพาเป็น

  สิ่งที่เห็น คิดพูดทำ กรรมสนอง
  ตามติดครอง ตามสนอง ครองให้ผล
  ตัวกระทำ กรรมดีชั่ว เกิดจากตน
  ได้รับผล ล้นปัญญา พาเกิดตาย

  ไม่ถึงตาย ก็ไม่วาย ชีวาวาส
  ไม่ถึงฆาตร ก็ไม่ตาย ชีวาผล
  บาปบุญช่วย อำนวยชัย ได้ที่ตน
  บาปบุญล้น ผลกระทำ กรรมรับครอง

  ตามสนอง ครองสุขทุกข์ อยู่ทุกเมื่อ
  ใครไม่เชื่อ กฏแห่งกรรม ก็ชั่งเขา
  กรรมสุขทุกข์ กรรมดีชั่ว เกิดที่เรา
  น้อมรับเอา เราทำมา กรรมพาเป็น

  เห็นเย็นร้อน เห็นอ่อนแข็ง แรงกรรมชัด
  กรรมปฏิบัติ ชัดแจ้งใส เห็นกรรมผล
  ทั้งดีชั่ว ทั้งชั่วดี เกิดที่ตน
  ได้รับผล ตนดีชั่ว ตัวกระทำ

  ผลแห่งกรรม ตามสนอง ทั่วผองสัตว์
  กรรมผูกมัด กรรมเกิดก่อ รอให้ผล
  กรรมทั้งหลาย เกิดขึ้นได้ เกิดที่ตน
  กรรมเหตุผล สัตว์มากล้น ไม่พ้นกรรม

  ยิ่งเพียรสร้าง ทางสว่าง ยิ่งก่อเกิด
  สร้างดีเลิศ เกิดความสุข ทุกสถาน
  สร้างความดี มีแต่ได้ ใจเบิกบาน
  เกิดผลทาน อันยิ่งใหญ่ กายใจตน

  สร้างเหตุผล ค้นหาเห็น เป็นกรรมผล
  เกิดที่ตน ผลปฏิบัติ ชัดแจ้งใส
  คิดพูดทำ แต่กรรมดี กายจิตใจ
  สว่างใส ทั้งในนอก สำรอกกรรม

  ทั้งในนอก ทั่วแห่งหน ตนปฏิบัติ
  พากำจัด กิเลสกรรม นำส่งผล
  ทั้งดีชั่ว ตัวสุขทุกข์ เกิดที่ตน
  เกิดเหตุผล ผลบาปบุญ หนุนเกิดเป็น

  เห็นปัญญา พาแจ่มแจ้ง สว่างไสว
  กายจิตใจ ได้ร่มเย็น ตามวิถี
  บุญบาปกรรม ตามสนอง สิ่งเกิดมี
  ปัญญาดี มีเกิดเห็น เป็นตามกรรม

  คิดพูดทำ กรรมสนอง ครองให้ผล
  เกิดกับตน ค้นหาเห็น เป็นแบบไหน
  ทั้งสุขทุกข์ ทั้งดีชั่ว เกิดที่ใด
  กายจิตใจ ในทุกสิ่ง เป็นตามกรรม

  โลภโกรธหลง ตรงทำลาย กายใจจิต
  ในสิ่งคิด พูดกระทำ กรรมส่งผล
  ติดยึดมั่น หลงผูกพันธ์ กรรมแห่งตน
  ได้รับผล สิ่งตนทำ กรรมทั้งปวง
   
 10. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ปริยัติปฏิบัติปฏิเวช
  คือตัวเหตุปัจจัยให้เกิดผล
  หน่ออริยะหน่อปรมัติเกิดที่ตน
  เกิดจากผลตนปฏิบ้ติเห็นความจริง

  ในทุกสิ่งพิงพึ่งกันเป็นแดนเกิด
  สิ่งก่อเกิดต้องอาศัยพึ่งพากัน
  หน่ออริยะหน่อปรมัติหน่อพระอรหันต์
  อาศัยกันปริยัติปฏิบัติปฏิเวชรวมเกิดเป็น

  รู้ปริยัติขาดปฏิบัติขาดปฏิเวช=ตายเปล่า
  รู้ปฏิบัติขาดปริยัติขาดปฏเวช=ตายเปล่า
  รู้ปฏิเวชขาดปริยัติขาดปฏิบัติ=ตายเปล่า

  การให้ทาน ไม่ยึดติด ใจประเสริฐ ความดีตน ทานนำเกิด เกิดศีลตน ภาวนาเกิด ปัญญาล้ำ
  สุขสำราญ จิตปล่อยวาง เกิดเกื้อหนุน ผลเราสร้าง ความดีเลิศ ผลปฏิบัติ เปืดปัญญา ธรรมสงบเย็น
  เบิกบานจิต ทางกุศล ในบุญผล สว่างธรรม ประเสริฐผล ชัดแจ้งล้ำ สมาธิธรรม เห็นนิพพาน

  การให้ทาน สุขสำราญ เบิกบานจิต
  ไม่ยึดติด จิตปล่อยวาง ทางกุศล
  ใจประเสริฐ เกิดเกื้อหนุน ในบุญผล
  ความดีตน ผลเราสร้าง สว่างธรรม

  ทานนำเกิด ความดีเลิศ ประเสริฐผล
  เกิดศีลตน ผลปฏิบัติ ชัดแจ้งล้ำ
  ภาวนาเกิด เปิดปัญญา สมาธิธรรม
  ปัญญาล้ำ ธรรมสงบเย็น เห็นนิพพาน
   
 11. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ในทุกข์ขัง ไม่ยั่งยืน เรื่องสุขทุกข์
  ทั้งสนุก ทั้งโศกเศร้า คละเคล้าปน
  ไม่มีอะไร เกิดอยู่ได้ ตั้งคงทน
  ต่างวิ่งวน เวียนเกิดดับ เวียนเกิดตาย

  อนิจจัง ยังคงเปลี่ยน เคลื่อนให้เห็น
  สิ่งเกิดเป็น เห็นเปลี่ยนแปลง ทุกแห่งหน
  สิ่งมองเห็น มองไม่เห็น เป็นเวียนวน
  ทุกแห่งหน วนเปลี่ยนไป ในจักรวาลย์

  อนัตตา หาไม่ได้ ในสิ่งเห็น
  สิ่งเกิดเป็น ไม่เห็นตัว ในชั่วดี
  ตัวสุขทุกข์ ตัวสนุกเศร้า ก็ไม่มี
  สิ่งเกิดมี สิ่งเกิดเป็น ไม่เห็นตัว
   
 12. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ในทุกสรรพสิ่งที่เกิดมาในโลกนี้ ที่เราได้เห็นที่เราได้ยินที่เราได้ฟัง ไม่ว่าจะเป็นคนพืชสัตว์ ทุกสรรพสิ่งที่เกิดขึ้น ล้วนเกิดขึ้นตามธรรมชาติดวงเดียวกัน เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ทุกสรรพสิ่งที่เกิดมาคนพืชสัตว์อยู่ในพระธรรมอันเดียวกัน คือทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา เท่าเทียมกันหมดไม่มีใครได้รับเหนือกว่าใคร ทุกอย่างเป็นธรรมตัวเดียวกัน เวียนว่ายตายแล้วเกิด เกิดแล้วตายวนอยู่ในวัฏสงสาร อันยาวนานและยาวไกล ไม่มีวันสิ้นสุด
  มีแต่คนเท่านั้นที่สิ้นสุดลงได้ เพราะเป็นสัตว์ประเสริฐ
  ส่วนพืชและสัตว์ทั้งหลายไม่มีวันสิ้นสุด เวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏสงสารตลอดไป ทั้งพืชและสัตว์ต่างก็ต้องสร้างสมบุญบารมีมาหลายร้อยหลายพันภพ หลายหมื่นชาติ กว่าจะได้มาเกิดเป็นคน มันยากเหลือเกิน ยากมากที่จะได้เกิดมาเป็นคน คนทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้ ไม่ว่าหญิงหรือชาย ไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือคนชั่ว
  ทุกคนที่ได้เกิดมาล้วนแต่สร้างสมบุญบารมีมาทุกคน จึงได้เกิดเป็น ต่างก็มีบุญบารมีเท่าเทียมกันหมด จึงได้มาเกิดเป็นคน ธรรมชาติตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง อันเกิดจากกรรม อันเกิดจากการกระทำ ก็พร้อมที่จะให้ทุกคนในโลกนี้ ที่เกิดมาเข้าถึงเหมือนกันเท่าเทียมกันหมด เสมอเหมือนกันหมด เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป ดับไป เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ตั้งอยู่ ดับไป เกิดขึ้น ในทุกสรรพสิ่งที่เกิดมา ไม่มีอะไร ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา ทุกสิ่งเกิดมาไม่มีอะไร

  คำว่าคน ค้นให้เห็น เป็นขุ่นใส
  คนอย่างไร ก็จะได้ เป็นกรรมผล
  คนปฏิบัติ ชัดแจ้งเห็น กรรมเวรตน
  คนหลุดพ้น ผลปฏิบัติ เห็นเวรกรรม

  เห็นกระทำ กรรมทั้งหลาย ได้สิ่งผล
  เกิดจากตน ผลปฏิบัติ ชัดแจ้งเห็น
  สิ่งทั้งหลาย ร้ายดีชั่ว ตัวเกิดเป็น
  ได้รู้เห็น เวรสนอง กรรมของตน

  เกิดเหตุผล ตนดีชั่ว ตัวสนอง
  ได้รับครอง ตามสนอง ครองรับผล
  ทั้งสุขทุกข์ สนุกเศร้า คละเคล้าปน
  เกิดเหตุผล ตนรับครอง สนองกรรม

  ปฏิบัติธรรม นำรู้แจ้ง ทั่วแห่งหน
  ทั้งสากล วนเวียนว่าย ตายแล้วเกิด
  ปฏิบัติธรรม นำความจริง สิ่งประเสริฐ
  เหตุผลเลิศ ประเสริฐธรรม ล้ำปัญญา

  เกิดเห็นค่า เห็นอนิจจัง เป็นทุกข์ขัง
  เกิดพลัง หยั่งวิเศษ ญาณเหตุผล
  ทุกสิ่งล้วน ในโลกหล้า ทั่วสากล
  ไม่มีตน ไม่มีตัว อนัตตา

  เกิดคุณค่า มหาศาล พาลชั่วหาย
  ชั่วทำลาย หายดับศูนย์ เพิ่มพูนดี
  คิดพูดทำ กระทำกรรม อันมากมี
  ทำสิ่งดี มีเกื้อหนุน บุญนิพพาน
   
 13. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  เมตตาจิตกายใจทั้งนอกในแผ่ออกไปในวัฏสงสารอันกว้างไกล
  แผ่ออกไปถึงนอกในจนสุดรอบขอบมหาในสากลจักรวาลย์
  น้อมสถิตจิตใจกายในการปฏิบัติหนุนเพิ่มพูนบุญกุศลปฏิบัติตนในการให้ทาน
  กายจิตใจสุขสำราญแสนเบิกบานประหารดับกิเลสเหตุเกิดที่ตน

  ได้เหตุผลได้พื้นฐานเห็นผลทานคือการก่อเกิดประเสริฐบุญ
  เป็นสิ่งเกิดเกื้อหนุนเพิ่มพูนบุญกุศลปฏิบัติตนไปสู่การปฏิบัติธรรม
  กายจิตใจในทุกสิ่งเห็นแจ้งจริงในกิเลสแห่งมารเห็นบ่วงแห่งเวรกรรม
  น้อมนำเข้าถึงการปฏิบัติเห็นแจ้งชัดจิตใจกายในสายแห่งปัญญาพาไปสู่เมืองแห่งนิพพาน

  กระทำดี มีแต่สุข ปลุกใจแจ้ง
  เป็นดั่งแสง แห่งปัญญา พารู้เห็น
  สิ่งทั้งหลาย ร้ายดีชั่ว ตัวเกิดเป็น
  ได้รู้เห็น เป็นปัญญา พาพ้นภัย

  ทำสิ่งใด ในกระทำ กรรมของสัตว์
  บ่วงผูกมัด สัตว์ทั้งหลาย ได้กรรมผล
  กรรมเผ่าพันธุ์ กรรมอาศัย ได้แก่ตน
  กรรมเหตุผล วนเวียนว่าย ตายเกิดเป็น

  ตัวกระทำ นำส่งผล ตนปฏิบัติ
  กรรมชี้ชัด การปฏิบัติ นำสู่ผล
  ทั้งดีชั่ว ตัวสุขทุกข์ เกิดที่ตน
  สิ่งหลุดพ้น ค้นหาเห็น จากการกระทำ

  ปัญญาเลิศ เกิดหนทาง สว่างแจ้ง
  เปรียบดั่งแสง แห่งอาทิตย์ พิชิตใส
  กล่าวบอกธรรม ล้ำปัญญา กายจิตใจ
  สะอาดใส กายจิตใจ ในความดี

  เพิ่มทวี มีบุญบาป ตามส่งผล
  เกิดที่ตน ผลปฏิบัติ ชัดแจ้งใส
  ทั้งดีชั่ว ตัวกระทำ กายจิตใจ
  ทำสิ่งใด กายจิตใจ เป็นตามกรรม

  กระทำแจ้ง ทั่วแห่งหน ตนปฏิบัติ
  ตามเห็นชัด กายจิตใจ ในเหตุผล
  ได้ดีชั่ว ตัวถูกผิด ลิขิตตน
  กรรมเหตุผล ตนอาศัย ในผลกรรม

  ดับหลุดพ้น ตนเห็นตน พ้นที่จิต
  ในสิ่งคิด ผิดถูกธรรม กรรมทั้งหลาย
  เห็นดีชั่ว ตัวสุขทุกข์ เกิดมากมาย
  จิตทำลาย ได้ที่ตน ผลกระทำ

  เกิดจากกรรม ผลกระทำ กรรมส่งผล
  เกิดที่ตน ผลปฏิบัติ เป็นอย่างไหน
  ทั้งดีชั่ว ตัวสุขทุกข์ เกิดที่ใด
  กายจิตใจ ในกรรมตน ผลทวี

  คิดพูดทำ กระทำดี มีแต่ผล
  ปฏิบัติตน ผลก่อเกิด ประเสริฐธรรม
  กรรมเผ่าพันธุ์ เกิดตามกรรม เป็นตามกรรม
  ส่งผลล้ำ ธรรมเห็นจริง สิ่งทั้งปวง

  จิตเมตตา พาสว่างแจ้ง ทุกแห่งหน
  อยู่ที่ตน ผลปฏิบัติ ชัดแจ้งใจ
  กำจัดทุกข์ กำจัดโศก หมดทุกข์ภัย
  สะอาดใส กายจิตใจ ในนิพพาน

  พ้นบ่วงมาร วัฏสงสาร หมดอาศัย
  กายจิตใจ ได้รู้เห็น เป็นบุญผล
  เบิกบานจิต ท่องเที่ยวไป ในสากล
  ข้ามหลุดพ้น บุญบาปกรรม ล้ำปัญญา

  เกิดค่าเห็น เห็นปัญญา ในทุกข์ขัง
  อนิจจัง ยังไม่เที่ยง สิ่งเกิดมา
  ในทุกสิ่ง วิ่งไม่หยุด วิมุติปัญญา
  อนัตตา ดับสนิท จิตดับวน

  .......ธรรมสี่ข้อที่เราปฏิบัติ

  . ....พากำจัดมืดบอดเขลา
  ......ปฏิบัติที่กายใจจิตเรา
  ......ดับโง่เขลาสว่างแจ้งแทงปัญญา
  ......ออกกำลังกายใจจิต ทุกเช้าค่ำสม่ำสมอ

  ......พาค้นหาตลอดเวลาที่กายใจจิต

  ......ในสิ่งคิดพูดทำกรรมเกื้อหนุน
  ......สมาคมคบบัณฑิตเกิดบุญผล
  ......สนับสนุนบุญก่อเกิดเปิดปัญญา
  ......กินอาหารให้เพียงพอในแต่ละวันตามที่ร่างกายต้องการ

  ......ตนพึ่งตนน้อมพาตนปฏิบัติ

  ......เห็นแจ้งชัดกายจิตใจในเหตุผล
  ......ปัญญาทั้งหลายเกิดขึ้นได้ตนปฏิบัติตน
  ......เกิดเหตุผลค้นเห็นธรรมล้ำปัญญา
  ......คบบัณฑิตค้นหาธรรมกรรมส่งผลลันปัญญา

  ......น้อมธรรมสี่มาพึ่งตนพาตนปฏิบัติ

  ......พากำจัดตัดกิเลสเหตุตัณหา
  ......ปฏิบัติอยู่ทุกคืนวันตลอดเวลา
  ......ตามค้นหากายใจจิตคิดพูดทำ
  ......ทำสมาธิให้เกิดแก้ไขสิ่งผิดเพิ่มพูนความถูกปลุกใจรู้แจ้ง
   
 14. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  กระทำกรรมสิ่งใดได้เหตุผล
  เห็นที่ตนผลปฏิบัติชัดแจ้งใส
  สิ่งประเสริฐรวมก่อเกิดกายจิตใจ
  เกิดขึ้นได้ในสายธรรมสี่ประการ
  1 ออกกำลังกายใจจิต คิดพูดทำตัวกระทำนำส่งผล
  2 กำลังตนรับประทานอาหารให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายแข็งแกร่ง
  3 สมาคมคบกับบัณฑิตพึ่งพาอาศัยกันคิดพูดทำ ล้ำปัญญาพารู้แจ้ง
  4 ทำด้วยแรงเปลี่ยมล้นด้วยศรัทธา เพียรพยายามอุตสาหะทำสมาธิให้เกิด ตามเห็นค่าผลดีชั่วตัวกระทำกรรมของเรา ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ทำสมาธิวินิจฉัยเห็นกายจิตใจ ในถูกผิดเห็นดีชั่วตัวกระทำนำแก้ไข

  บนท้องฟ้า อากาศแห้ง แล้งมืดมิด
  เกิดวิปริต ปิดนภา อากาศร้าย
  เกิดข้าวยาก เกิดหมากแพง ตามทำนาย
  สิ่งทั้งหลาย เกิดดีชั่ว ตัวเกิดเป็น

  จะได้เห็น เป็นตรียุค เปิดโลกสาม
  จงติดตาม พยายาม อย่าประมาท
  สิ่งทั้งหลาย ได้เปลี่ยนแปลง แห่งโลกธาตุ
  ไม่ประมาท สิ่งทั้งหลาย ได้พ้นภัย

  กายจิตใจ ให้ตั้งมั่น อยู่ในศีล
  รักษากิน รักษาอยู่ ได้รู้เห็น
  สิ่งทั้งหลาย ได้ก่อเกิด ทั่วโลกเป็น
  จะได้เห็น เป็นเปลี่ยนไป ในโลกา
   
 15. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ยุคทมิฬ ถิ่นกาขาว ชาววิลัย
  567=210

  789=012
  10 11 12=345
  123=678
  456=789

  ธรรมอวดแจ้ง ไม่มีแสง แห่งปัญญา
  ธรรมอวดค่า พายกตน ไม่พ้นเวร
  ธรรมอวดเก่ง เบ่งอวดตน ให้คนเห็น
  ธรรมชาติเป็น แต่ความจริง สิ่งทั้งปวง

  เห็นธรรมชาติ ฉลาดแจ้ง ทั่วแห่งหน
  เห็นตัวตน หนีไม่พ้น เป็นทุกข์ขัง
  ปล่อยวางตน เห็นเหตุผล รู้อนิจจัง
  ข้ามถึงฝั่ง ญาณหยั่งรู้ เห็นอนัตตา

  ธรรมสว่างจ้า เห็นอนัตตา ไม่มีตัวตน
  ถึงหลุดพ้น ตนดับตน ค้นเห็นธรรม
  เกิดปัญญา เห็นค่าเลิศ เกิดแต่กรรม
  คิดพูดทำ กรรมสิ่งใด ไม่พ้นเวร

  ปัญญาเก่าโยนทิ้งไป ปัญญาใหม่เกิดขึ้นมา
  เห็นทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา ทุกสิ่งเกิดมาก็ต้องดับไป
  ตามลมหายใจเข้า ตามลมหาใจออก
  ตามสำรอกตัวกิเลส เหตุเกิดแห่งตัณหา
  ทุกสิ่งเกิดมาก็ต้องดับไป ตามดูกายใจจิต
  ในสิ่งคิดพูดทำ ตัวกระทำนำส่งผล
  พาตนพ้นตน พาตนให้พ้นผิด
  ตามเห็นจิตรู้เท่าทัน จิตผูกพันธ์สิ่งเกิดเป็น
  เห็นบ่วงกรรมตามสนอง
  ตัวกระทำตนรับครอง ตามสนองกฏแห่งกรรม
   
 16. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  เกิดข้าวยาก หมากแพง ทั่วแหล่งหล้า
  เกิดมายา วิปริต สี่ทิศเห็น
  อุทกภัย วาตภัย ทั่วโลกเป็น
  เกิดให้เห็น เป็นความหมาย ลางร้ายดี

  ชั่วดีเหตุ อาเภทเกิด เปิดโลกสาม
  ปัจจัยตาม ผลเกี่ยวเนื่อง เรื่องทุศีล
  แตกแยกกัน แย่งกันอยู่ แย่งกันกิน
  หายไปสิ้น หมดศีลธรรม กรรมเกื้อกูล

  ดับศูนย์หาย ได้ตายจาก พลัดพรากเห็น
  สิ่งเกิดเป็น เห็นเปลี่ยนแปลง ทุกแห่งหน
  เกิดวิปริต วิปลาศ ขาดเหตุผล
  ทั้งสากล ผลปัจจัย ไร้ศีลธรรม

  กาลเวลา พาเปลี่ยนแปลง ทั่วแห่งหน
  หนีไม่พ้น อนิจจัง สิ่งสังขาร
  วนเวียนว่าย ตายแล้วเกิด ในจักรวาลย์
  วัฏสงสาร เวียนเกิดตาย สิ่งทั้งปวง

  บ่วงแห่งมาร วัฏสงสาร พาลลุ่มหลง
  ยึดมั่นคง โลภโกรธหลง ยึดอาศัย
  เวียนเกิดดับ เวียนดับเกิด กายจิตใจ
  สร้างเวรภัย หมุนวนไป ในจักรวาลย์

  วัฏสงสาร แสนยาวนาน ไม่สิ้นสุด
  เป็นมนุษย์ สิ้นสุดกรรม ธรรมเห็นแจ้ง
  กายจิตใจ ในความดี ทุกหนแห่ง
  ก่อเกิดแสง แห่งปัญญา พาดับวน

  อยากพ้นทุกข์ ปลุกใจกาย จิตตื่นรู้
  น้อมตามดู จิตใจกาย ให้รู้เห็น
  จิตเห็นจิต จิตเห็นใจ ในสิ่งเป็น
  ตามรู้เห็น เป็นดีชั่ว ตัวกระทำ

  เกิดจากกรรม สิ่งกระทำ นำส่งผล
  เกิดที่ตน ผลปฏิบัติ ชัดแจ้งเห็น
  ธรรมก่อเกิด ให้ผลเลิศ เกิดสิ่งเป็น
  ได้รู้เห็น เป็นเกิดตาย สิ่งทั้งปวง

  เห็นเกิดดับ เห็นดับเกิด ประเสริฐแจ้ง
  เป็นดั่งแสง ส่องนำทาง สว่างรู้
  ทั้งดีชั่ว ตัวสุขทุกข์ น้อมตามดู
  เกิดรู้เห็น เป็นเกิดตาย ที่เดียวกัน

  เกิดที่ไหน ตายที่นั้น ปัญญาเห็น
  สิ่งเกิดเป็น โลภโกรธหลง หมดสงสัย
  ทุกสิ่งล้วน เกิดที่เหตุ เป็นปัจจัย
  ล้วนอาศัย ในพึ่งพา ก่อเกิดเป็น

  ดับทุกข์เข็ญ ดับเวรกรรม ดับก่อเกิด
  ปัญญาเลิศ เกิดที่ตน พ้นสงสัย
  สิ่งก่อเกิด ล้วนกำเนิด กายจิตใจ
  ปัญญาใส ในเหตุผล ตนดับตน

  เห็นหลุดพ้น หนทางสร้าง สว่างใส
  กายจิตใจ ในปฏิบัติ กำจัดเขลา
  สร้างความดี ทวีผล กุศลเรา
  น้อมนำเอา เฝ้าปฏิบัติ ตัดบ่วงมาร

  ประหารชั่ว ตัวกิเลส เหตุตัณหา
  ตามติดฆ่า ทุกเวลา อย่าให้เหลือ
  จิตใจกาย กายจิตใจ ในทุกเมื่อ
  อย่าให้เหลือ ฆ่ากิเลส เหตุที่เรา

  มืดบอดเขลา ดับที่เรา เฝ้าเห็นแจ้ง
  ทุกหนแห่ง กายจิตใจ ในเหตุผล
  กำจัดเหตุ ดับกิเลส ดับที่ตน
  ดับหลุดพ้น ดับเหตุตน ผลนิพาน

  เข้าฌาณสี่ อรูปฌาณสี่ มีให้เห็น
  สิ่งเกิดเป็น เห็นปัญญา ว่างนิ่งเฉย
  อุเบกขา ยังทุกข์ขัง ทิ้งหมดเลย
  เห็นว่างเฉย เป็นอนิจจัง เห็นอนัตตา

  เราคือธรรม ธรรมคือเรา
  ตามความเป็นจริงในสิ่งทั้งปวง ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน
  ธรรมทั้งหลายเป็นของไม่มีตัวตน
  ทุกข์ขัง อนิจจัง อนัตตา ทุกสิ่งเกิดมา เป็นตามกรรม
  ในธรรมทั้งหลายทั้งปวง
   
 17. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ในทุกสิ่ง ไม่นิ่งหยุด คิดพูดทำ
  เกิดจากกรรม กายจิตใจ ในตัณหา
  เกิดดีชั่ว มีสุขทุกข์ ตลอดเวลา
  ดับตัณหา สิ่งเกิดมา ที่กายใจ

  ธรรมปฏิบัติ เพื่อกำจัด ตัดกิเลส
  ดับที่เหตุ ตัวกิเลส ตัวตัณหา
  ปฏิบัติธรรม น้อมนำบุญ หนุนส่งพา
  ดับตัณหา ดับกิเลส เหตุกายจิตใจ
   
 18. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  เกิดเป็นบัณฑิตไม่มีคุณค่าบุญบาปสร้างมาพาเวียนเกิดตาย
  เกิดเป็นปัญญามากมายดับเวียนเกิดตายในสิ่งทั้งหลายดับหายไม่มี
  เห็นดีเห็นชั่วเห็นตัวเห็นตนเห็นผลบุญบาปเบิกบานปัญญามากมี
  พ้นดีพ้นชั่วพ้นสุขทุกข์พ้นบุญพ้นบาปสงบนิ่งว่างเบาเย็น
   
 19. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  โอ้น้องรักหลานแก้วสิ้นแล้วหนอ
  สิ่งเกิดก่อต้องสลายตายดับสูญ
  สิ่งทั้งหลายต้องมลายตายหมดบุญ
  โศกาดูรดับสลายตายยกครัว
  ถึงตัวตายดับสลายแค่ตายจาก
  ตายพลัดพรากจากกันไกลไม่หายหนี
  พ่อพี่น้องทุกคนยังจดจำคุณความดี
  น้องของพี่หลานของพี่อยู่ในใจของทุกคนชั่วนิรันดร์
  จงนอนพักหลับฝันให้สบาย
  ขอให้พบแต่เมืองแก้วเมืองสวรรค์
  จะคิดถึงหลานน้องพี่ชั่วนิรันดร์
  นอนหลับฝันให้สบายเถิดหลานชายน้องพี่ตลอดกาล
  จากพ่อพี่น้องและหลานๆทุกคนในตระกูล
  มณีรัมย์ร่วมอาลัย
   
 20. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ยามใดที่เราพลั้งเผลอ
  เจอความผิดพลาด
  ก็จงอย่าขาดสติ
  ยามใดที่เรามั่งมีศรีสุข
  ก็จงอย่าสนุกหลงไปยึดมั่น
  กาลเวลาพาเปลี่ยนไปทุกวัน
  ในทุกสิ่งล้วนแปรผันคืนวันเปลี่ยนไป
  ไม่มีอะไรแน่นอนในสิ่งทั้งปวง
  เกิดตายดีชั่วสุขทุกข์ในทุกสรรพสิ่ง
  เป็นทุกข์ขัง เป็นอนิจจัง เป็นอนัตตา
  ทุกสิ่งเกิดมาไม่มีอะไรในทุกสิ่งทั้งปวง

  วันนี้เห็นเป็นแต่กองทุกข์เห็นเป็นแต่ทุกข์ทับถม
  ก็จะได้เห็นเกิดปัญญาเป็นเห็นบรมสุขในวันข้างหน้า
  เกิดมีเป็นตายในสิ่งทั้งหลายมากมายเห็นเป็นเรื่องธรรมดา
  เกิดเป็นปัญญาอันสว่างไสวในสิ่งทั้งหลายไม่มีความแน่นอน
  เกิดเป็นศีลสังวรณ์เป็นตัวถ่ายถอนในการดับกิเลส
  เป็นตัวดับเหตุเห็นเหตุปัจจัยในการเกิดก่อเห็นเป็นปัญญาแจ้ง
  สิ่งทั้งหลายในจักรวาลย์ในสากลทั่วทุกหนทั่วทุกแห่ง
  มีแต่ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไป
  ไม่มีอะไรเป็นสิ่งที่แน่นอนเป็นได้แต่เพียงทุกข์ขัง
  ในทุกสิ่งไม่มีความยั่งยืนอย่าได้ฝืนอย่าได้หวังในอนิจจังสิ่งเกิดมา
  ไม่มีตัวไม่มีตนคือสิ่งหลุดพ้นของบุคคลผู้เห็นได้ด้วยปัญญา
  เกิดเห็นเป็นอนัตตาพาพ้นทุกภัยในสิ่งทั้งหลายไม่มีตัวไม่มีตน
  ดวงปัญญาพาหลุดพ้นดับตัวตนเกิดเป็นผลดับที่เหตุ
  เฝ้าสังเกตุเห็นเหตุปัจจัยในการปฏิบัติเกิดเกื้อหนุน
  ทั้งเกิดดับทั้งทำลายทั้งเกื้อกูลเกิดที่เหตุบาปและบุญ
  เป็นต้นทุนปัญญาเห็นบุญบาปเห็นเหตุปัจจัยในสิ่งทั้งปวง

   

แชร์หน้านี้

Loading...