ทุกดวงจิตอมตะตลอดกาลทั่วทั้งจักรวาลย์เป็นนิรันดร์ไม่มีวันแตกดับ

ในห้อง 'วิทยาศาสตร์ทางจิต - ลึกลับ' ตั้งกระทู้โดย วิชัย มณี, 8 กุมภาพันธ์ 2017.

 1. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  รู้เห็นว่าง
  ยังไม่ว่าง
  มันจะว่างได้อย่างไรตราบใดที่ยังรู้เห็นว่าง
  ยังมีว่าง มันก็ยากยิ่งนักที่จะหาว่างเจอ

  รู้เห็นว่าง
  ไม่มีว่าง
  ว่างไม่มี
  นั้นแหละเห็นว่างจริง
  เห็นถึงจิต เห็นถึงกาย เห็นถึงใจ
  ว่างไม่มี ไม่มีว่าง

  ยิ่งวิ่งมาก
  ก็จะเห็นเหนื่อยมาก
  ถ้าหยุดวิ่ง ก็จะเห็นหายเหนื่อย

  บอกว่าเหนื่อยมาก
  แต่ก็ไม่ยอมหยุดวิ่ง
  มันจะหายเหนื่อยได้จากที่ไหน
  คนที่หยุดไม่วิ่ง คือคนที่ไม่เหนื่อย
  ฉันใดก็ฉันนั้น

  รู้เห็นว่าง ยังมีว่าง มันก็ยังมีว่าง
  รู้เห็นว่าง ไม่มีว่าง ว่างไม่มี นั้นแหละว่างจริง


  หนทางแห่งการสิ้นสุด
  คือวิมมุติผุดเกิดรู้
  สิ่งสมมุติทั้งหลายคือสัตรู
  ติดตามรู้ดับตัวตนก็หลุดพ้นที่ตัวเรา

  1+1=[2]------ 2+2=[4]------- 4+4=[8]


  สิ้นสุดได้แค่นี้ ไม่มีปัจจัยต่อเนื่อง

  1+1=2+1=3+1=4+1=5+1=6+1=7+1=8+1=9+1=10

  2+2=4+2=6+2=8+2=10+2=12

  4+4=8+4=12+4=16+4=20

  หาที่สิ้นสุดไม่เจอมีแต่ปัจจัยต่อเนื่อง
  รู้อะไรก็ไร้ความหมายถ้าไม่ได้ประสบพบเห็น
  ในทุกสิ่งก่อเกิดเป็นเห็นปัจจัยในสิ่งเกื้อกูล
  เพราะไม่มีก็จึงไม่มีเพราะมีก็จึงมี มีทั้งบาปมีทั้งบุญ
  เป็นปัจจัยในการเกิดเกื้อหนุนเกิดเป็นบุญเกิดเป็นบาปเกิดจากการกระทำ
  กรรมทั้งหลายเกิดจากการปฏิบัติเกิดกรรมแจ้งชัดทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่ว
  กรรมทั้งหลายคือตัวส่งผลเกิดขึ้นกับทุกคนหนีไม่พ้นกรรมเวร

  การปฏิบัติตนยกตนพ้นกรรมเวรปัญญาเกิดเห็นเป็นบุญกุศล

  พระพุทธองค์ทรงบัญญัติอัตตาหิอัตตะโนนาโถ ตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตน

  เกิดเป็นบุญเป็นกุศลเกิดจากผลปฏิบัติชัดแจ้งเห็นนิพพาน

   
 2. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  เมืองแก้วเมืองนิพพาน
  เมืองแห่งความสุขสำราญ
  เมืองเบิกบานกายใจจิต
  เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับไหล
  เป็นเมืองตื่นอยู่รู้กายใจจิต
  เป็นเมืองยิ่งใหญ่มีแต่ใจเมตตา
  เป็นเมืองดับกิเลสดับเหตุให้สิ้นสุด
  เป็นเมืองแห่งวิมุติหยุดเหล่าแห่งตัณหา
  เป็นเมืองของบุคคลผู้มีปัญญา
  เป็นเมืองอันล้ำค่าดับเวียนเกิดเวียนตาย
  เป็นเมืองแห่งการหลุดพ้นโดยอาศัยตนพึ่งตน
  เป็นเมืองที่มีแต่ความเปี่ยมล้นกายใจจิตตนเปี่ยมล้นด้วยความเมตตา
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มิถุนายน 2017
 3. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ธรรมทั้งหลายไม่มีของใคร
  เกิดขึ้นที่ใจของมนุษย์ทุกคน
  เกิดเป็นเหตุเกิดเป็นผล
  เกิดจากตนผลการปฏิบัติ
  กำจัดกิเลสเข้าถึงความหลุดพ้น
  เกิดขึ้นได้ที่ใจเราเป็นใหญ่ใจเราเป็นประธาน
  มีสุขไร้สุขมีทุกข์ไร้ทุกข์
  เห็นตรงกลางสว่างแจ้งกายใจจิต
  เกิดตายคือความหมายเดียวกัน
  เห็นสิ่งแผรผันเวียนตายเวียนเกิด
  มีกายมีใจมีจิตไร้กายไร้ใจไร้จิต
  เห็นถูกเห็นผิดเห็นดีเห็นชั่ว
  เห็นตัวเห็นตนเห็นเหตุเห็นผลกฏแห่งกรรม
  ไม่ยึดติดในสิ่งทั้งหลายอันเกิดมากมายจากโลภโกรธหลง
  เห็นถูกตรงบริสุทธิ์วิมุติเกิดเป็นปัญญาแจ้ง
  เห็นกายเห็นใจเห็นจิตทั้งหลายภายในและภายนอก
  ก็เห็นแสงสว่างนำทางให้แก่ตน
  ดวงปัญญาเกิดขึ้นมามากล้น
  ตนพึ่งตนพาตนสู่เมืองนิพพาน

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มิถุนายน 2017
 4. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  เมืองนิพพานเมืองเบิกบานเมืองสุขสำราญเมืองกายใจจิต
  เมืองพิชิตใจเมืองใสสว่างเมืองสะอาดเมืองว่างเมืองสงบ
  เป็นเมืองไม่มีตัวไม่มีตนเป็นเมืองของเฉพาะบุคคลผู้ค้นพบ
  เป็นเมืองสยบกิเลสพญามารเป็นเมืองนิพพานดับเหตุกายจิตใจ
  เป็นเมืองที่ไม่เคยหลับเป็นเมืองที่ระงับดับเหตุดับผล
  เป็นเมืองตื่นรู้ดูกายใจจิตเป็นเมืองจับจิตจิตตามรู้ทันอันเป็นของบุคคล
  เป็นเมืองก้าวข้ามพ้นเป็นเมืองดับตัวตนเมืองดับผลเหตุผลปัจจัย
  เป็นเมืองอันสว่างสะอาดใสเป็นเมืองกายจิตใจมีแต่ความเมตตา
  เป็นเมืองที่สะอาดบริสุทธิ์เป็นเมืองดับสมมุติในโลกโลกา
  เป็นเมืองที่ไม่มีอัตตาเป็นเมืองพึ่งพาตนพึ่งตน
  เป็นเมืองดับเหตุเป็นเมืองดับปัจจัยเป็นเมืองดับที่ตัวบุคคล
  เป็นเมืองหลุดพ้นเป็นเมืองพึ่งตนเมืองได้ผลนิพพาน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 มิถุนายน 2017
 5. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  นำภาษามาจาเว้า
  เอาผะหญามาว่าใส
  กายใจจิตศรัทธา
  พุทธศาสนาสูงล้น
  เกิดเป็นคนมีศีลสร้าง
  ทางบุญทานนำยู้ส่ง
  สมประสงค์จิตตั้ง
  หวังเข้าสู่นิพพาน
  บุญกุศลมานำสร้าง
  ทางบาปกรรมกะนำแต่ง
  คันเบิดแฮงจังสิฮู้
  บุญบาปอยู่กับผู้ได๋
  ก่อนเข้านอนให้เฮ็ดไว้
  ให้เข้าสู่ภาวะนา
  ขอต่อองค์พระพุทธา
  เข้ามารักษาโตเจ้า
  มีพระธรรมเจ้า
  เข้ามาเพิ่งต่อตรง
  ขอคุณของพระสงฆ์
  มาคุ้มครองโตเจ้า
  ให้นพน้อมเข้ามาไว้
  ใจศรัทธาเพียงล้น
  สร้างศีลทานเพิ่งตน
  ผลปฏิบัตินำส่งยู้
  ซู้เจ้าเข้านิพพาน
  โลภโกรธหลงเต็มโลกา
  พาโตเฮาให้ตกต่ำ
  หลงอยู่ในเวรกรรม
  หาพระธรรมกะบ่พ้อ
  สั่นหย่อใส่เจ้าของ
  มัวแต่ติดต่ำต้อง
  หย่อหย่อนธรรมวินัย
  จักสิไปทางได๋
  เมืองนิพพานบ่เคยพ้อ
  มีแต่หย่อกับหย่อ
  สั่นต่ำบ่ฮู้เห็น
  บ่ฮู้กรรมฮู้เวร
  เมืองนรกบ่เกรงย่าน
  ทรมานไหม่ใจต่ำกรรมติด
  อวิชชามืดมิด
  ปิดปัญญาเหมิดสิ้น
  กินยืนยางนอนนั่ง
  หวังแต่ผลประโยชน์
  บ่เกรงย่านโทษ
  เวียนเกิดเวียนตาย
  กรรมทั้งหลาย
  กะบ่เคยหยุดนิ่ง
  ในทุกสิ่งเป็นไปตามกรรม
  กรรมแนวได๋
  กระสิได้จังซั้น
  กรรมมันพามัดพาจูง
  กรรมบ่เห็นหุ่งแจ้ง
  กรรมตกแต่งกรรมเติม
  กรรมเพิ่มเหตุตัณหา
  กรรมปัญญาบ่มีแจ้ง
  กรรมฮ้อยต่องแต่ง
  กรรมเตี้ยต่ำเบิดหาย
  กรรมแตกสลาย
  กรรมเวียนตายเวียนเกิด
  เกิดมาซาติได๋กะตายที่มซื่อๆ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2017
 6. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ไม่ให้มันเกิดมันก็เกิด
  ไม่ให้มันตายมันก็ตาย
  มันไม่มีตัวตนมันเห็นกันทุกคน
  ทุกคนในโลกนี้ไม่เห็นมัน
  มีแต่อริยะเท่านั้นที่เห็นมัน
   
 7. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ถึงยามทุกข์ได้
  ให้เพียรไว้ต่อตรง
  แม่นแนวได๋สิต่ำลง
  ให้ศรัทธาคงมั่นไว้
  ให้เลื่อมใสศรัทธามั่น
  สร้างศีลทานตั้งต่อ
  บ่หวังรอซาติหน้า
  ซาตินี้ได้สำริดผล
  ให้ได้ความหลุดพ้น
  พ้นทุกข์กายจิตใจ
  สมประสงค์แนวได๋
  กะให้ได้พานพบพ้อ
  ขอให้ถึงทางแจ้ง
  แสงปัญญาให้เฮืองฮุ่ง
  กายจิตใจปัญญาแจ้ง
  เข้าสู่พระนิพพาน
   
 8. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  มีแต่ทุกข์ยากฮ้าย
  บุญทานบ่ได้ก่อ
  มีแต่สั้นค่อหล่อ
  ต่อได้กะบ่ยาว
  มีแต่ความฟ้าว
  อวดห่างอวดมี
  บ่เคยสร้างความดี
  มีแต่ความฮนฮ้อน
  ยามได๋แหล่ว
  จังสิพานพบพ้อ
  หม่องฝั่งความเจริญ
  มีแต่หลงมัวเพลิน
  ทนทุกข์กายจิตใจ
  บุญเจ้าบ่เฮ็ดไว้
  ในศีลทานสร้างก่อ
  มีแต่สั้นค่อหล่อ
  ย่อเตี้ยต่ำหาย
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มิถุนายน 2017
 9. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  องค์แห่งพระศีลอริยะเวทไตร
  รักษาคุณงามความดีทั้งสามทาง
  ทำกายวาจาใจให้บริสุทธิ์สว่างใสสะอาด
  หมดจดทั้งภายในและภายนอก
  นพน้อมทานศีลภาวะนาสมาธิปัญญาให้ครบ
  เห็นอดีตเห็นปัจจุบันเห็นอนาคตมาบรรจบกัน
  ตามนอกตามในกายจิตใจในสิ่งทั้งหลาย
  ทั้งปวงตนยกตนกายยกกายจิตยกจิต
  ตนพึ่งตนค้นหาความหลุดพ้นที่ตัวเรา
  กรรมทั้งหลายนำส่งผล
  เกิดที่ตนทั้งกรรมดีและกรรมชั่ว
  เวทนาทั้งหลายก็เกิดขึ้นได้จากกรรมของตัว
  เหตุผลทั้งดีและชั่วเกิดจากการกระทำ
  ให้ได้รับผลกรรมในสิ่งทั้งปวง
  รักษากายวาจาใจของเราให้หมดจด
  สงบว่างเย็นใสสะอาดปราศจากสิ่ง
  เศร้าหมองประคับประครองกายใจจิต
  ให้อยู่ในความดี
  ละความชั่วในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง
  ก็หมดบวงแห่งเวรกรรม
  บุญนำพาพลังแห่งศรัทธาพาก่อเกิด
  ดวงปัญญาอันประเสริฐเกิดขึ้นได้ที่กายใจจิตเรา
  รักษากายรักษาวาจารักษาใจหยุดโลภโกรธหลงไม่หลงมัวเมา
  ยกจิตยกกายยกใจของเราเข้าค้นหาองค์แห่งสัจธรรม
  น้อมนำการปฏิบัติเข้าสู่องค์อริยะสัจนำให้เห็นแจ้ง
  เต็มเปี่ยมด้วยแรงแห่งศรัทธาน้อมนำเข้ามามรรคมีองค์แปด
  น้อมนำพรหมวิหารธรรมสี่สติปัฏฐานสี่สิติสัมโพชฌงค์เจ็ด
  มาให้ครบทุกองค์ตรงสู่การแผดเผาดับกิเลสแห่งพญามาร
  ตามล้างผลาญเหตุปัจจัยที่ตัวเราเข้ารู้เห็นตามความเป็นจริงในอนิจจัง
  เห็นทุกข์ขังเห็นอนัตตาปัญญาแจ้งแรงศรัทธาพาข้ามฝั่ง
  เกิดเป็นพลังอันบริสุทธิ์วิมุติรุ่งเรืองเข้าถึงเมืองแห่งพระนิพพาน
  สงบว่างนิ่งเบาเย็น
  เห็นได้ด้วยองค์พระศรีลอริยะเวทไตร
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 30 มิถุนายน 2017
 10. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  พระธรรมเจ้าทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
  ก็มีขันธ์ทั้งห้านี้แหละเป็นที่ก่อเกิดเป็นที่รองรับ
  แห่งองค์พระธรรมทั้งหลาย องค์แห่งพระสัทธรรม
  ทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้น ในวัด ในป่า ในภูเขา
  หรือในถ้ำ แต่เกิดขึ้นได้ที่ขันธ์ทั้งห้าเท่านั้น
  ไม่ได้เกิดในที่อื่นเลย การที่เราจะเฝ้าค้นหา
  พระสัทธรรม อันเป็นของบริสุทธิ์
  เพื่อที่จะดับสิ่งสมมุติทั้งหลาย
  เพื่อทำวิมุติให้แจ้ง ก็ต้องเฝ้าค้นหา
  จากขันธ์ทั้งห้า อันเป็นมูลเหตุ
  มูลปัจจัย ในการก่อเกิดสิ่งทั้งหลาย ทั้งฝ่ายดี
  และฝ่ายชั่ว ก็จงเฝ้าค้นหาที่ตัวเรา
  ก็จงเฝ้าปฏิบัติที่ตัวเรา สักวันหนึ่ง
  ไม่ต้องรอชาติหน้า ชาตินี้แหละที่เราจะได้รู้เห็น
  อันเกิดจากเราปฏิบัติ รู้ได้ด้วยตนเอง เห็นได้ด้วยตนเอง
  อันเป็นของเฉพาะบุคคล ไม่มีใครแย่งของเราไปได้
   
 11. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  หลักของอภิปรัชญาธรรมและองค์แห่งความรู้
  องค์แห่งปัญญาทั้งหลายในพระพุทธศาสนา
  มีเพียงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  เพียงองค์เดียวเท่านั้นที่เป็นหนึ่งเดียวในโลก
  หาใครมาเสมอเหมือนย่อมไม่มี
  นอกจากนั้นก็มีแต่ความแตกต่าง
  เฉกเช่นเดียวกันกับพระโมคคัลลาน์
  พระสารีบุตร ต่างก็มีองค์แห่งความรู้
  องค์แห่งปัญญา ที่ไม่เหมือนกันไม่เท่ากัน
  แต่เสมอกันที่นิพพาน
  คือความสิ้นไปแห่งกิเลสทั้งหลาย
  ดังจะอุปมายกตัวอย่างต่อไปนี้
  ตะขาบ หนอน ผีเสื้อ หมู หมา กา ไก่
  ช้าง ม้า วัว ควาย เสือสิงห์กระแรด มนุษย์ทั้งหลาย
  ทั้งชาย ทั้งหญิง และสัตว์ทุกชนิดที่เกิดมาบนโลกนี้
  ทั้งฝ่ายดี และ ฝ่ายชั่ว ต่างก็มีความรู้มีปัญญา
  ที่ไม่เหมือนกัน แตกต่างกันออกไป ทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่ว
  ตะขาบหนอนผีเสื้อ หมูหมากาไก่ ช้างม้าวัวควาย
  เสือสิงห์กระทิงแรด ไม่ว่าจะดีหรือจะชั่ว
  มันก็มีองค์แห่งความรู้ องค์แห่งปัญญา
  เท่าที่มันเป็น มนุษย์ทั้งผู้หญิงหรือผู้ชาย
  ทั้งคนดีและคนชั่วย่อมมีองค์ความรู้
  องค์แห่งปัญญาเหนือกว่าสัตว์โลกทุกชนิด
  นี้คือความแตดต่างกันโดยสิ้นเชิง
  เพราะความเป็นมนุษย์ย่อมมีความรู้
  และปัญญามากกว่าสัตว์ ฉันใดก็ฉันนััน
  อภิปรัชญาธรรมองค์ความรู้องค์แห่งปัญญา
  ทั้งหลายของพระอริยะเจ้าย่อมมี
  ความแตกต่างจากหมู่ชนทั้งหลายโดยสิ้นเชิง
  เหมือนคนกับสัตว์ ฉันใดก็ฉันนั้น
  เต่ากินผักบุ้ง ช้างกินหญ้า เสือกินเนื้อ คนกินข้าว
  ชอบไม่เหมือนกัน ทำไม่เหมือนกัน
  คิดไม่เหมือนกัน แสดงออกไม่เหมือนกัน
  ทุกข์ขัง อนิจจัง อนัตตา ทุกสิ่งที่ยกมา
  คือองค์แห่งปัญญาที่ไม่มีอะไร
   
 12. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ข้าพเจ้าขอตั้งจิตอธิฐานตั้งแต่บัดนี้
  เป็นต้นไปเป็นเวลาสามเดือน
  ข้าพเจ้าจะไม่กล่าวองค์แห่งพระธรรม
  อันเกิดจากทานศีลภาวนาสมาธิปัญญา
  ที่ข้าพเจ้าปฏิบัติเห็นด้วยตนเองตามกาลเวลา

  ขอบุญกุศลทั้งหลายอันเกิดจาก
  สัจจะ วาจานี้ ขอให้ญาณแก้ว ดวงทิพย์
  อันเกิดจากการปฏิบัติจงก่อเกิดเป็น
  พลังส่องแสงสว่างนำทางให้
  ข้าพเจ้าเข้าสู่หนทางแห่งมรรคผล
  นิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญ
   
 13. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  อะไรที่มันไม่ดี ตั้งสติพิจารณา ดูมันให้ดีดี
  มันก็จะเห็นแต่สิ่งที่ดี มีแต่ความสุข เย็นกายเย็นใจ
  อะไรที่มันมีแต่สิ่งดี ไม่มีสติพิจารณา หลงดีหลงสุขหลงทุกข์
  มีแต่ความสนุกเพลิดเพลิน มันก็หมดความหมายแห่งชีวิต
  ไร้ปัญญาแจ้งมองไม่เห็นกองทุกข์ เกิดเป็นคนถ้าไม่รู้จักทุกข์
  มันจะรู้ความสุขได้อย่างไร เพราะทุกสรรพสิ่งเกิดขึ้นได้ที่กายจิตใจ
  สุขทุกข์ ดีชั่ว อินทร์ พรหม ยม ยักษ์ นาคา เกิดขึ้นที่ใจจิต
  ก็ต้องดับสนิทที่จิตใจกาย สิ่งทั้งหลายที่เกิดมา
  คือทุกข์ขัง อนิจจัง อนัตตา ทุกสรรพสิ่งเกิดมา
  เป็นของไม่มีตัวตน ดับกายจิตใจตน ก็หลุดพ้นในสิ่งทั้งปวง
  สงบ นิ่ง ว่าง เบา เย็น
  สิ่งสมมุติทั้งหลายหายไปหมดสิ้น ก็ไม่มีอะไร กายจิตใจไม่มีตัวตน
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กันยายน 2017
 14. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ล้มหายตายจาก
  ถึงวันพลัดพรากก็ต้องจากกันไป
  จงให้อภัยอโหสิกรรมเป็นธรรมทานอันยิ่งใหญ่
  ฝึกกายจิตใจ
  เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตา
  แผ่ไปให้จนถึงสุดขอบฟ้า
  จนถึงสุดรอบขอบมหาในสากลจักรวาลย์
  กายจิตใจได้รู้ตื่นแสนสดชื่นเบิกบานเห็น
  สงบนิ่งว่างเบาเย็นวิมุติแจ้งสว่างกายจิตใจ
  เกิดเป็นคน
  จงมั่นฝึกฝนตนฝึกกายจิตใจ
  เห็นนิมิตเห็นดีชั่วเห็นตัวส่งผล
  สิ่งทั้งหลายในทุกสิ่งเกิดขึ้นได้ที่ตน
  เห็นเหตุผลเห็นสิ่งตนทำเห็นกรรมทั้งปวง

  จิตจับใจ ใจจับจิต จิตใจเห็น
  จิตจับเป็น เห็นใจทัน มั่นรู้หมาย
  จิตจับใจ ในทุกสิ่ง เห็นเกิดตาย
  สิ่งทั้งหลาย เกิดดับตาย ได้ที่เรา

  ฉลาดเขลา เกิดที่เรา เฝ้ารู้ทัน
  สิ่งแปรผัน ทันใจจิต พนิจเห็น
  สิ่งทั้งหลาย เกิดดับตาย คือสิ่งเป็น
  ใจจิตเห็น เป็นอนิจจัง ทุกข์ขังอนัตตา

  สิ่งเกิดมา หาเห็นได้ ที่ใจจิต
  ผูกตามติด จิตใจกาย ได้รู้เห็น
  ดับสมมุติ สิ้นสุดกรรม วิมุติเย็น
  ใจจิตเห็น เย็นอนัตตา ล้ำค่าเรา

  ปล่อยวางใจ ได้ว่างจิต ติดตามเห็น
  สิ่งร้อนเย็น เห็นใจจิต ตามติดทัน
  สิ่งสมมุติ สิ้นสุดลง ตรงแปรผัน
  คลายยึดมั่น จิตรู้ทัน ปัญญาใจ

  ในทุกสิ่ง เกิดขึ้นได้ ที่ใจจิต
  เฝ้าตามติด จิตใจกาย เกิดตายเห็น
  สิ่งสมมุติ ไม่หยุดนิ่ง เกิดตายเป็น
  ใจจิตเห็น เป็นเกิดตาย ได้ที่เรา

  ปัญญาเขลา เกิดที่เรา เฝ้าปฏิบัติ
  ตามเห็นชัด ในปฏิบัติ ตามรู้เห็น
  ตามรู้ทัน กายจิตใจ สิ่งเกิดเป็น
  ใจจิตเห็น เป็นเกิดตาย ได้ที่เรา

   
 15. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  เมตตาจิตทั่วทุกหนแห่ง
  สว่างแจ้งกายจิตใจ
  น้อมเมตตาแผ่ออกไป
  กายจิตใจสว่างแจ้งทั่วอินทรีย์
  เมตตาจิตหมดชั่วดี
  ในโลกนี้ไม่มีอะไร
  เมตตาจิตแผ่กว้างไกล
  สว่างไสวกายใจจิตเรา
  เมตตาจิตน้อมนำเข้า
  เมตตาเกิดขึ้นที่เรา
  นำพาเราเข้าสู่เมืองนิพพาน
   
 16. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  ยังไม่หมดฝน
   
 17. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  เวรกรรมนี้ มียิ่งใหญ่ ในโลกสาม
  ทั้งสามกาล เกิดหนทาง สว่างเห็น
  เห็นสุขทุกข์ สนุกเศร้า คละเคล้าเป็น
  เกิดให้เห็น เป็นเวรกรรม ที่ทำมา

  คิดสิ่งใด ได้กระทำ กรรมดีชั่ว
  เกิดเป็นตัว ดีชั่วกรรม นำส่งผล
  เกิดดีชั่ว ตัวกระทำ เป็นกรรมตน
  คือเหตุผล ตนเกิดเป็น ไปตามกรรม

  กรรมตามสัตว์ มัดดีชั่ว ตัวส่งผล
  กรรมของตน ผลกระทำ กรรมสนอง
  กรรมดีชั่ว ตัวส่งผล ตนรับครอง
  ตามสนอง ครองรับผล สิ่งตนทำ

   
 18. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  อันใจจิตดวงนี้ มันมีพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาล ไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ จะมามัดให้มันหยุดอยู่กับที่ได้ มันเหาะเหิรเดินอากาศ มันวิ่งไปได้ จนถึงสุดรอบขอบมหาสากลจักรวาลย์ มันมุดลงไปในแผ่นดิน วิ่งไปจนถึงสุดรอบ สุดขอบใต้เมืองบาดาล ไม่มีสิ่งใดจะจับมัดมันเอาไว้ได้ มันไม่เคยหยุดอยู่กับที่ มีเชือกทองอันประเสริฐเท่านั้น ที่จะมัดมันให้อยู่กับที่ได้

  ขอเชิญท่านผู้เจริญทั้งหลาย เชิญพิสูตรด้วยตนเอง
  ปฏิบัติด้วยตนเอง ภาวนาด้วยตนเอง เห็นด้วยตนเอง รู้ด้วยตนเอง

  สัมมาอะระหัง อะระหังพุทโธ พุทโธอะระหัง อะระหังสัมมา

  สัมมาอะระหัง อะระหังพุทโธ พุทโธอะระหัง อะระหังสัมมา

  สัมมาอะระหัง อะระหังพุทโธ พุทโธอะระหัง อะระหังสัมมา

  ข้าพเจ้าขอนอบน้อม องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย สุดเศียรเกล้า
  ขอองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลาย จงบังเกิดขึ้น แก่ข้าพเจ้า ด้วยความนอบน้อมนี้

  ภาวนาเข้าไว้ตลอดทุกเวลา ทุกลมหายใจเข้าออก ยืน เดิน นั่ง นอน ใจจิตดวงนี้ มันจะไปไหนก็ชั่งหัวมัน ไม่ต้องไปสนใจมัน ไม่ต้องไปบังคับมัน มันจะกลับมาหาเราเอง ด้วยเชือกอันประเสริฐ อันเกิดจากการภาวนา มันจะสงบนิ่ง อยู่กับที่ได้โดยราบคาบ อย่างสิ้นเชิง

  มีปัญญาอันกว้างไกล มีความรู้อันมากมายมหาศาล รู้ว่ามีสวรรค์อยู่ที่อก รู้ว่ามีนรกอยู่ที่ใจ สร้างแต่กรรม ทำแต่เวรแบบบรรลัย ใครต่อใคร ก็ไม่มีปัญญามากเท่ามัน มันทำผิด มันก็ไม่ผิด มันทำชั่ว มันก็ไม่ชั่ว เพราะมันมีปัญญา มันมีปัญญาอันล้ำเลิศ ปัญญาตัวนี้มันใช้ไม่ได้ ในหลักการแห่งพระพุทธศาสนา เพราะมันเป็นปัญญา พาไปสร้างกรรมสร้างเวร ไม่มีความสิ้นสุด เกิดตามกรรม หมุนไปตามกรรม

  ดวงปัญญาอันกว้างไกล สะอาด สว่างใส กายจิตใจ
  สงบ นิ่ง ว่าง เบา เย็น ไม่มีอะไรในทุกสรรพสิ่ง ไม่มีโลภ ไม่มีโกรธ ไม่มีหลง กายจิตใจมีแต่ความมั่นคง ทานศีล เต็มเปลี่ยมงดงาม มีปัญญาพร้อมความเพียรมหาศาล มีความอดทนเต็มเปี่ยมโดยสัจจะ เมตตาอันยิ่งใหญ่ แผ่ออกไปไพศาล วางเฉยทั้งสามกาล เพราะไม่มีอะไร มีสวรรค์อยู่ที่อก มีนรกอยู่ที่ใจ เกิดดวงปัญญาอันสว่างไสว กายจิตใจได้รู้ทัน หมดดีหมดชั่ว ดวงปัญญาพาหมดกรรม ดวงปัญญาเกิดเลิศล้ำ พาหยุดสร้างกรรม พาหยุดสร้างเวร ก่อเกิดเป็นวิมุตแจ้ง แสงธรรมผ่องอำไพ แสงทองสว่างไสว ทั่วถึงกายจิตใจ สงบนิ่งว่างเบาเย็น ทุกข์ขัง อนิจจัง อนัตตา ดวงปัญญาทั้งหลายผุดเกิดขึ้นมา พาเราปล่อยวาง ไม่มีอะไร อะไรก็ไม่มี อะไรที่มันมีก็จะหายไป อะไรที่มันไม่มี ก็จะเกิดขึ้นมา มีเกิดก็มีตาย มีตายก็มีเกิด หมดเกิดก็หมดตาย หมดตายก็หมดเกิด

  เพราะมีสิ่งนี้ ก็จึงมีสิ่งนี้ ทาน ศีล ภาวนา สมาธิ ปัญญา พาไปสู่ความหลุดพ้น ด้วยดวงปัญญาอันประเสริฐ

  เพราะสิ่งนี้มี สิ่งนี้ก็จึงมี มีโลภ จึงมีโกรธ มีโกรธจึงมีหลง โลภโกรธหลง พาไปสู่แดนเกิดแห่งความยึดมั่นถือมั่น ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวง ด้วยปัญญาอันฉลาดเขลา ฉลาดมากก็สร้างกรรมมาก ทำผิดก็ไม่ผิด ไม่กลัวบาปกรรม ทำชั่วก็ไม่ชั่ว ไม่กลัวบาปกรรม เพราะตัวฉลาดแต่ขาดปัญญา

  นาฬิกาอาศัยเวลาเป็นแดนเกิด เวลาอาศัยนาฬิกา เกิดเหตุผล ธรรมทั้งหลายมีสองอย่าง ธรรมฝ่ายดี ธรรมฝ่ายชั่ว

  สิ่งที่มีคือสิ่งที่ไม่มี สิ่งที่ไม่มีคือสิ่งมี
  รูปฌานสี่ อรูปฌานสี่ อยู่ตรงกลางระหว่างฌานทั้งสอง ก็จะเห็นความว่างเฉย หนึ่ง บวกอีกหนึ่ง คือสิ่งที่ทิ้งให้หมด ไม่ให้เหลืออะไร อะไรก็ไม่เหลือ ไม่มีอะไร อะไรก็ไม่มี

  ขออโหสิกรรมในสิ่งทั้งปวง ถ้าพูดผิด
  ขอนอบน้อมพระพุทธ ขอนอบน้อมพระธรรม ขอนอบน้อมพระอริยะสงฆ์เจ้า สุดเศียรเกล้า

  สาธุ สาธุ สาธุ ขอความเจริญในธรรมจงบังเกิดมีแด่ทุกท่าน


   
 19. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  เกิดเป็นชาวพุทธ กายจิตใจผ่องผุด สุดใสเย็นแจ้ง
  ทั่วทุกหนแห่ง ธรรมสาดแสง ส่องถึงกายจิตใจ
  เกิดดับตายได้กันทั่วหล้า เป็นเรื่องธรรมดา ผ่านมาแล้วผ่านไป
  ในทุกสรรพสิ่งไม่มีอะไร เห็นได้ในทุกข์ขังอนิตจังอนัตตา
  ตั้งกายใจจิต ค้นคว้าหา ภาวนาทุกเช้าทุกเย็น
  เพียรพยายาม ติดตาม ให้รู้เห็น
  ในทุกสรรพสิ่งที่เกิดเป็น เห็นเป็น เรื่องธรรมดา
  ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา ทุกสรรพสิ่งที่เกิดมา ไม่มีตัวตน
  เฝ้าปฏิบัติ ให้ตัวเอง ได้หลุดพ้น
  ดับที่ตน ค้นเห็นได้ กายจิตใจ
  โลภโกรธหลง ได้ดับลง หายหมดไป
  กายจิตใจ เห็นนอกใน ทุกข์ขังอนิจจังอนัตตา
  ทุกสรรพสิ่งที่เกิดมา ดับลงได้ ทุกประการ
  อะไรอะไรก็ไม่เหลือ ไม่มีเหลือ อะไร
  กายจิตใจ สว่างใส ได้แต่ความร่มเย็น
  ดับทุกข์ภัย ดับทุกข์เข็ญย์ ใสเย็นแจ้งทั่วอินทรีย์
  กายจิตใจ ข้ามพ้น สิ่งชั่วดี
  พูนทวี ได้สุขขี ไปแดนนิพาน


   
 20. วิชัย มณี

  วิชัย มณี สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  5 มกราคม 2017
  โพสต์:
  404
  ค่าพลัง:
  +5
  สวัสดีปีใหม่ พี่น้องพลังจิตทุกท่าน
  ขออวยชัยปีใหม่นี้
  ขอให้มีแต่ความร่ำรวยตลอดทั้งปี
  ขอให้โชคดีตลอดไปครับ
  นอนหลับขอให้ได้เงินพัน
  นอนฝันขอให้ได้เงินหมื่น
  นอนตื่นขอให้ได้เงินแสน
  แก้วแหวนเงินทอง
  ไหลมากองเต็มบ้านเต็มเรือน
  ความทุกข์จงอย่าได้มีมาเบียดเบียน
  ทุกวันคืนเดือนปีขอให้มีแต่ความสุขตลอดไป
  เข้าถึงความสงบนิ่งว่างเบาเย็นจนไม่เหลืออะไรตลอดกาลนานเทอญ


   

แชร์หน้านี้

Loading...