ทุกสิ่งในโลก พระองค์จับเอาเป็นธรรมได้หมด...ธรรมะที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย เทพออระฤทธิ์, 28 พฤษภาคม 2009.

 1. เทพออระฤทธิ์

  เทพออระฤทธิ์ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กุมภาพันธ์ 2008
  โพสต์:
  4,574
  กระทู้เรื่องเด่น:
  3
  ค่าพลัง:
  +22,021
  [​IMG]


  ทุกสิ่งในโลก พระองค์จับเอาเป็นธรรมได้หมด

  เมื่อวันจันทร์ ที่ 19 ก.ค.2536 สมเด็จองค์ปัจจุบัน ทรงพระเมตตาตรัสสอนไว้ดังนี้<O:p</O:p
  1.ผู้มีธรรมประจำจิต ย่อมมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นธรรมได้หมด<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  2.ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเป็นทั้งสมถะและวิปัสสนา ถ้าเข้าใจ<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  3.สมถะ คือ ธรรมดาในธรรมะนั้นๆ วิปัสสนา คือทุกข์หรืออริยสัจอันเป็นกฎของธรรมดานั้นๆ ดังนั้นท่านจึงหยิบยกขึ้นมาเป็นอุปมาอุปไมยเป็นคำสอนได้ เพราะเข้าใจและรู้แจ้งเห็นจริง
  <O:p</O:p
  4.ธรรมดาในธรรมดา เห็นทุกข์ในธรรมดานั้นๆ ธรรมดาของโลกไม่เที่ยง ยึดเมื่อไหร่ก็ทุกข์เมื่อนั้น<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  จากนั้น สมเด็จองค์ปฐม ก็ทรงพระเมตตาตรัสสอนต่อไว้ให้ดังนี้<O:p</O:p
  1.อย่าคิดสงสัยในธรรม จงคิดพิจารณาในธรรม จักเห็นความจริงของกฎของธรรมทั้งปวง
  <O:p</O:p
  2.เห็นทุกข์สัจในทุกๆ เรื่องที่ตถาคตกับพระพุทธเจ้าพระองค์อื่นๆ ตลอดจนพระสาวกแสดงมา จิตพวกเจ้าจงกำหนดรู้ว่าทุกข์ทั้งหลายนั้นมีจริง ให้ยอมรับในทุกข์นั้นๆ สร้างความเบื่อหน่ายทุกข์ให้เกิด จนจิตคลายจากอารมณ์กำหนัดในการเกาะทุกข์นั้นๆ ลงได้ในที่สุด
  <O:p</O:p
  3.บุคคลผู้มองไม่เห็นทุกข์ ก็มักจักไม่ยอมรับว่าทุกข์นั้นมีจริง เป็นของจริงที่สิงอยู่ในจิตของผู้มากไปไปด้วยกิเลส ตัณหา อุปาทาน อกุศลกรรม จึงทำให้มีอารมณ์กำหนัด ไปยึดมั่นถือมั่นในทุกข์ที่เกิดจากไฟโมหะ โทสะ ราคะนั้นๆ<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  4.เมื่อมองไม่เห็นทุกข์ จิตจึงไม่ยอมวางทุกข์ ตกเป็นทาสของอารมณ์ ด้วยไม่เห็นจริงตามกฎของธรรม (กรรม) หรือ อริยสัจนั้นๆ<O:p</O:p
  5.จงอย่าประมาทในธรรมเป็นอันขาด พวกเจ้าจงจำเอาไว้เผลอมากเท่าไรประมาทมากเท่านั้น<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  6.ดูอารมณ์จิต ให้คงไว้ในพระกรรมฐานให้มากที่สุดเท่าที่จักมากได้<O:p</O:p
  7.เวลานี้พวกเจ้าประหนึ่งกำลังทำสงครามยื้อแย่งพื้นที่ของจิตโลกธรรมหรือโลกียวิสัย มันครอบครองจิตของเจ้ามานานตั้งหมั่นพยายามสร้างเสริมกองทัพธรรม หรือโลกุตระวิสัยให้เกิดในพื้นที่ของจิตให้มากขึ้นเรื่อยๆ เพื่อเป็นขับไล่กองทัพโลกียวิสัยนั้นให้ถอยไปจากจิตให้ได้มากที่สุด<O:p</O:p
  <O:p</O:p
  8.อย่าเผลอให้บ่อยนัก กิเลส ตัณหา อุปทาน อกุศลกรรมมันเหมือนครอบครองเป็นเจ้าถิ่นเดิม มันก็จะยึดทำเลพื้นที่ของจิตได้อย่างชำนาญเกมการรบ พวกเจ้าต้องดูอารมณ์จิตไว้ให้ดีๆ อดทนกัดฟันต่อสู้กับเจ้าถิ่นเดิม ด้วยการเกาะอารมณ์พระกรรมฐานเข้าไว้อย่างแนบแน่น เผลอให้น้อยที่สุด สักวันหนึ่งชัยชนะก็จักเป็นของพวกเจ้า

  “ธรรมที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ ”เล่ม 6<O:p</O:p
  โดย พระราชพรหมยานมหาเถระ (หลวงพ่อฤาษีวัดท่าซุง)
  <O:p</O:pรวบรวมโดย : พล.ต.ท. นพ. สมศักดิ์ สืบสงวน </O:p

  สารบัญ รวมเรื่องหลวงพ่อฤาษีลิงดำและ“ธรรมะที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์

  ที่มา..<O:p</O:p
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 พฤษภาคม 2009
 2. oomsin2515

  oomsin2515 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤษภาคม 2008
  โพสต์:
  2,934
  ค่าพลัง:
  +3,389
  ขออนุโมทนาสาธุธรรม เป็นอย่างสูง ครับ
   
 3. ชนะ สิริไพโรจน์

  ชนะ สิริไพโรจน์ ทีมผูัดูแลเว็บบอร์ด ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 กรกฎาคม 2008
  โพสต์:
  5,893
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +35,177
  ขออนุโมทนาเป็นอย่างสูงครับ
   
 4. Pongroch

  Pongroch เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 มกราคม 2008
  โพสต์:
  496
  ค่าพลัง:
  +1,479
  ขออนุโทนากับทุท่านด้วยน่ะค่ะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...