ท่านมาทดสอบจิตจากการสมาธิ

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย KWANPAT, 23 มีนาคม 2011.

 1. KWANPAT

  KWANPAT เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2009
  โพสต์:
  1,733
  ค่าพลัง:
  +2,394
  [FONT=&quot];aa27
  [/FONT]
  เนื่องในวันสงกรานต์
  ข้าพเจ้าจะสวดมนต์ภาวนา
  ต่อพระพุทธองค์และสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลาย
  รวมถึงการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออุทิศบุญกุศลให้กับพระรัตนตรัย
  และสิ่งศักดิื์์สิทธิ์ทั้งหลาย
  รวมถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์
  สรรพสัตว์ทั้งหลาย
  รวมถึงเจ้าทุนนายบุญทั้งหลาย
  และิเพื่อนกัลยานิมิตรทุกท่าน
  ท่านทั้งหลายต้องทุกข์
  ก็ขอให้พ้นจากทุกข์
  ท่านทั้งหลายที่สุข
  ก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
  ในทุกภพภูมิของท่านเทอญ
  อนุโมทนามิ จากการปฏิบัติธรรม
  ในครั้งนี้ของข้าพเจ้า
  <fieldset class="fieldset"> <legend>รูปขนาดเล็ก</legend> [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] </fieldset>
   
 2. KWANPAT

  KWANPAT เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2009
  โพสต์:
  1,733
  ค่าพลัง:
  +2,394
  fairy3:z9
  เนื่องในวันสงกรานต์
  ข้าพเจ้าจะสวดมนต์ภาวนา
  ต่อพระพุทธองค์และสิ่งศักดิสิทธิ์ทั้งหลาย
  รวมถึงการสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
  ขออุทิศบุญกุศลให้กับพระรัตนตรัย
  และสิ่งศักดิื์์สิทธิ์ทั้งหลาย
  รวมถึงบิดามารดาครูบาอาจารย์
  สรรพสัตว์ทั้งหลาย
  รวมถึงเจ้าทุนนายบุญทั้งหลาย
  และิเพื่อนกัลยานิมิตรทุกท่าน
  ท่านทั้งหลายต้องทุกข์
  ก็ขอให้พ้นจากทุกข์
  ท่านทั้งหลายที่สุข
  ก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไป
  ในทุกภพภูมิของท่านเทอญ
  อนุโมทนามิ จากการปฏิบัติธรรม
  ในครั้งนี้ของข้าพเจ้า
  <fieldset class="fieldset"> <legend>รูปขนาดเล็ก</legend> [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG] [​IMG] [​IMG]

  [​IMG]
  </fieldset>

  ขอนำบุญกุศลจากการปฏิบัติธรรม
  สวดมนต์ภาวนาและสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุ
  เมื่อคืนนี้มาฝากให้เพื่อนกัลยานิมิตรทุกท่านค่ะ

  ;aa27

  เริ่มทำการสวดมนต์ประมาณ 21.00 น.
  บทพระคาถาบูชาพระบรมสารีริกธาตุต่างๆ
  สวดทุกพระคาถา พระปริตร ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก
  พระคาถาชินบัญชร พระบารมี 30 ทัศ
  พระคาถาโพธิบาท พระคาถามงคลจักรวาฬใหญ่
  มงคลสูตร พระคาถายันต์เกราะเพชร
  บทมหากรุณาธารณีสูตรพระโพธิสัตว์กวนอิม
  พระคาถาพระเกจิอาจารย์ทั้งหลาย
  รวมถึงองค์เทพเทวดาทั้งหลาย
  กว่าจะเสร็จก็ประมาณเกือบ 24.00 น.
  และได้แผ่บุญกุศลสำหรับทุกท่าน
  ขอนำบุญกุศลมาฝากทุกท่าน
  มา ณ โอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยนี้ด้วย
  ขอให้ทุกท่านคิดสิ่งใดสมพรปรารถนาทุกประการ

  [FONT=&quot]สัพพะพุทธานุภาเวนะ สัพพะธัมมานุภาเวนะ
  สัพพะสังฆานุภาเวนะ พุทธะระตะนัง ธัมมะระตะนัง
  สังฆะระตะนัง ติณณัง ระตะนานัง อานุภาเวนะ
  จะตุราสีติสะสะหัสสะธัมมักขันธานุภาเวนะ
  ปิฎะภัตตะยานุภาเวนะ ชินะสาวะกานุภาเวนะ
  สัพเพ เต โรคา สัพเพ เต อันตะรายา สัพเพ เต
  อุปัททะวา สัพเพ เต ทุนนิมิตตา สัพเพ เต
  อะวะมังคะลา วินัสสันตุ อายุ วัฑฒะโก
  ธะนะวัฑฒะโก สิริวัฑฒะโก ยะสะวัฑฒะโก
  วัณณะวัฑฒะโก สุขะวัฑฒะโก โหตุ สัพพะ ทาฯ
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ทุกขะโรคะภะยา เวรา[/FONT][FONT=&quot] โสกา สัตตุ จุปัททะวา
  อะเนกา แนตะรายาปิ วินัสสันตุ จะ เตชะสา
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ชะยะสิทธิ ธะนัง ลาภัง[/FONT][FONT=&quot] โสตถิ ภาคยัง สุขัง พะลัง
  สิริ อายุ จะ วัณโณ จะ โภคัง วุฑฒี จะ ยะสะวา
  สะตะวัสสา จะ อายู จะ ชีวะสิทธี ภะวันตุ เต
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT][FONT=&quot]ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
  ด้วยอานุภาพแห่งธรรมทั้งปวง
  ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
  ด้วยอานุภาพแห่ง รัตนะ คือ
  พุทธรัตนะ ธรรมรัตนะ สังฆรัตนะ
  ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์
  แปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ ด้วยอานุภาพ
  แห่งพระไตรปิฎก ด้วยอานุภาพ แห่งพระสาวก
  ของพระชินเจ้า ขอโรคทั้งหลายทั้งปวงของท่าน
  ขอภัยทั้งหลายทั้งปวงของท่าน
  ขออันตรายทั้งหลายทั้งปวงของท่าน
  ขออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงของท่าน
  ขอลางร้ายทั้งปวงของท่าน
  ขออวมงคลทั้งหลายทั้งปวงของท่าน จงพินาศไป
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  ขอท่าน จงเจริญด้วยอายุ เจริญด้วยทรัพย์
  เจริญด้วยสิริ เจริญด้วยยศ
  [/FONT][FONT=&quot] เจริญด้วยกำลัง
  เจริญด้วยวรรณะ เจริญด้วยสุข ในกาลทั้งปวง
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  ขอทุกข์ โรคภัย และเวรทั้งหลาย ขอความโศก
  ศัตรูแลอุปัทวะ
  [/FONT][FONT=&quot]ทั้งหลาย ทั้งอันตราย ทั้งหลาย
  เป็นอเนก จงพินาศไปด้วยเดช
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  ขอความชนะ ความสำเร็จแห่งทรัพย์ ลาภ
  ความสวัสดี ความมีโชค ความสุข
  กำลัง สิริ อายุ และวรรณะ
  โภคะ ความเจริญแลเป็นผู้มียศ
  ขอความเป็นผู้มีอายุยืนร้อยปี
  และความสำเร็จกิจในความเป็นอยู่
  จงมีแก่ท่านฯ
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา[/FONT]
  [FONT=&quot]สัพพะพุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ[/FONT]
  [FONT=&quot]ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา[/FONT]
  [FONT=&quot]สัพพะธัมมานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ[/FONT]
  [FONT=&quot]ภะวะตุ สัพพะมังคะลัง รักขันตุ สัพพะเทวะตา[/FONT]
  [FONT=&quot]สัพพะสังฆานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวันตุ เต ฯ[/FONT]
  [FONT=&quot]
  [/FONT]
  [FONT=&quot]ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวง
  จงรักษาท่านด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวง
  ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ทุกเมื่อฯ
  [/FONT]

  [FONT=&quot]ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวง
  จงรักษาท่านอานุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวง
  ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ทุกเมื่อฯ
  [/FONT]
  [FONT=&quot]
  ขอสรรพมงคลจงมีแก่ท่าน ขอเหล่าเทวดาทั้งปวง
  จงรักษาท่าน ด้วยอานุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวง
  ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่าน ทุกเมื่อฯ
  [/FONT]

  fairy3catt12
   
 3. ฤาษีนารท

  ฤาษีนารท Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ธันวาคม 2009
  โพสต์:
  22
  ค่าพลัง:
  +39
  ผมก็เพิ่งเห็นเองครับลูกตา แต่ของผมสีดำ และคู่เดียวครับ
  ขออนุโมทนาในส่วนบุญด้วยนะครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 05042011822.jpg
   05042011822.jpg
   ขนาดไฟล์:
   368.5 KB
   เปิดดู:
   22
 4. KWANPAT

  KWANPAT เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2009
  โพสต์:
  1,733
  ค่าพลัง:
  +2,394
  ขอให้อนิสงค์ผลบุญ
  แห่งการอ่านธรรมะ
  เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
  ส่งผลให้ท่านเป็นผู้เจริญด้วย
  ทางโลกและทางธรรม
  ซึ่งพระนิพพานในชาติ
  ปัจจุบันด้วยเทอญ.


  ;aa27


   
 5. yaka

  yaka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 เมษายน 2010
  โพสต์:
  647
  ค่าพลัง:
  +1,383
  เข้ามาอ่านและโมทนาสาธุกับทุกท่านนะค่ะ อ่านแล้วปีติกับบุญของทุกท่านเลยค่ะ สาธุๆ
   
 6. KWANPAT

  KWANPAT เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 กันยายน 2009
  โพสต์:
  1,733
  ค่าพลัง:
  +2,394
  ขอให้อนิสงค์ผลบุญ
  แห่งการอ่านธรรมะ
  เพื่อใช้ในการปฏิบัติ
  ส่งผลให้ท่านเป็นผู้เจริญด้วย
  ทางโลกและทางธรรม
  ซึ่งพระนิพพานในชาติ
  ปัจจุบันด้วยเทอญ.


  ;aa27
   

แชร์หน้านี้

Loading...