ท่าน พ.ธรรมรังสี มาที่ญี่ปุ่น

ในห้อง 'ทวีป เอเซีย' ตั้งกระทู้โดย ธรรมรังสี, 13 มิถุนายน 2012.

 1. ธรรมรังสี

  ธรรมรังสี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2011
  โพสต์:
  189
  ค่าพลัง:
  +2,218
  ขณะนี้ ท่าน พ.ธรรมรังสี มาพักที่ FUSSA TOKYO


  กลับวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 (ปีนี้จำพรรษาที่วัดมะกอกสีมาราม (ธรรมยุต) จ.ปราจีนบุรี (ออกพรรษาจะไปอินเดีย 3 เดือน)  ท่าน พ. ธรรมรังสี | Facebook  ขอเจริญพร
   
 2. ธรรมรังสี

  ธรรมรังสี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2011
  โพสต์:
  189
  ค่าพลัง:
  +2,218
  เกี่ยวกับ เซน  ใจที่มีเมตตาธรรม สติธรรม ปัญญาธรรม ก็เสมือนมีวัดอยู่ในใจ มีใจเป็นพระ เพราะเป็นพระด้วยใจ ไร้รูปแบบ


  ความจน ความรวย ไม่ใช่พระพุทธศาสนา เป็นเพราะขยันทำมาหาเก็บ เลี้ยงชีวิตด้วยความไม่ประมาท ไม่มัวเมาในอบายมุข ส่วนพระพุทธศาสนา คือ รู้จักให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา (พระอรหันต์ อาจจะเป็นพระที่จนที่สุดก็ได้ แต่คนทั่วไปก็คงไม่มีใครรู้ หรือถึงแม้พระอรหันต์ท่านจะมีปัจจัยมาก ท่านก็คงมีแต่เอื้อเฟื้อและเผื่อแผ่ ไม่ขี้เหนียว ไม่หวงบุญ ไม่หวงวัด ไม่หวงคน ฯลฯ ท่านจะมีแต่ให้กับให้ ไม่มีความโลภ ความตระหนี่ใดๆ ครอบงำ)  เซน คือ ธรรมที่เกิดในใจ ไม่หลงโลกหลงสมมติ รู้จักปล่อยวาง ดำเนินชีวิตจิตใจให้เป็นไปตามครรลองของธรรมชาติ เข้าใจในสรรพสิ่ง และปล่อยวางในสรรพสิ่ง ใจที่เข้าถึงธรรมชาติได้ ใจก็จะสุขสงบ ไม่แข่งขัน ไม่วุ่นวาย อยู่กับธรรมชาติโดยสมบูรณ์ โดยไม่บกพร่องและไม่ต้องเติมเต็ม นั่งมองเพียงก้อนหินดินทรายก็มีความสุข เพราะความสุขอยู่ในใจตลอดเวลา ไม่ต้องออกไปแสวงหาความสุขจากภายนอกเลย


  วิถีแห่งเซนแท้ ไม่ปรุงแต่ง ไม่วุ่นวาย กอปรด้วยเมตตาจิต เมตตาธรรม นำพาโลกเป็นสุข จิตใจสงบนิ่ง เยือกเย็น และเป็นธรรม ชี้นำความสว่างให้เกิดขึ้นภายในใจ


  เห็นธรรมโดยฉับพลัน บรรลุธรรมดุจสายฟ้าแลบ อันเป็นขิปปาภิญญาในพระพุทธศาสนา ด้วยปัญญาบารมีขั้นสูง วางตัวดุจธรรมดา (พระเซนที่มีครอบครัว เพราะจารีตประเพณีที่ต้องรักษาวัด ไม่ใช่เพราะคำสอนแห่งเซน มองเปลือกให้ถึงแก่น ให้ดูปรมาจารย์แห่งเซน เช่น ท่านปรมาจารย์ตั๊กม้อ และ ท่านเว่ยหล่าง เป็นตัวอย่าง)


  รู้จักผู้อื่นและสิ่งต่างๆ นับเป็นความฉลาด รอบรู้


  รู้จักตนเอง นับเป็นปัญญาญาณ อันเป็นทางแห่งการรู้แจ้ง
  สูงสุดคืนสู่สามัญ นั้นแหละ เซน
  ขอเจริญพร
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 17 มิถุนายน 2012
 3. ธรรมรังสี

  ธรรมรังสี เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 เมษายน 2011
  โพสต์:
  189
  ค่าพลัง:
  +2,218
  15 มิ.ย. 55  เดินทางไปเยี่ยมชม วัดป่าพุทธรังษี ฮัจจิโอยิ โตเกียว


  ได้กราบนมัสการสนทนาธรรมกับหลวงพ่อพระครูวิเทศธรรมานุศาสน์ (หลวงพ่อพระอาจารย์อภิชัย อภิปุญโญ) วัดพุทธรังษี แอนนันเดล นครซิดนีย์ ออสเตรเลีย


  หลวงพ่อพระอาจารย์ฯ มีความรอบรู้มาก มีเมตตาธรรมสูง เป็นศิษย์หลวงปู่ถิร ฐิตธัมโม วัดทิพยรัฐนิมิตร (บ้านจิก) อุดรธานี (สายหลวงปู่มั่น)


  ท่านเล่าให้ฟังถึงการสร้างวัดในประเทศต่างๆ (ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และ เกาหลี) ท่านเน้นประเทศที่ไม่มีวัดสายธรรมยุต และ มีชาวไทยพุทธรองรับช่วยเหลือ


  ท่านเล่าถึงสมัยที่ท่านยังเป็นสามเณรได้เร่งความเพียร และ รู้เห็นนิมิตต่างๆ แล้วก็เป็นความจริง ที่ต้องเกี่ยวพันกับการสร้างวัดในต่างประเทศ คือ ท่านรู้เห็นล่วงหน้าในนิมิตด้วยการภาวนา


  ได้สนทนากับท่านอีกหลายเรื่อง ทั้งเรื่องครูบาอาจารย์ และ การสงเคราะห์ญาติโยมชาวพุทธให้มีหลักใจในพระพุทธศาสนา
  การเผยแผ่พระธรรมคำสอนในต่างประเทศ ถือได้ว่าต้องใช้ทั้งกำลังใจ กำลังทรัพย์ และ กำลังศรัทธาเป็นอย่างสูง  อาตมภาพขออนุโมทนาสาธุการกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ พระอาจารย์ทุกรูป และญาติโยมพุทธบริษัททุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันในการจรรโลงไว้ซึ่งพระบวรพุทธศาสนา


  ขอพระธรรมของพระพุทธเจ้า จงซึมซาบลงสู่หัวใจของมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเทอญ  ขอประเทศญี่ปุ่นจงปลอดภัย จงเจริญทั้งทางวัตถุและจิตใจไปพร้อมๆ กัน


  ขอพระพุทธศาสนาจงหยั่งรากลงสู่นานาอารยประเทศทั่วโลกมนุษย์ตราบสิ้นกาลนาน เพื่อยังประโยชน์สุขให้เกิดขึ้นแก่มวลมนุษยชาติและสรรพสัตว์ทั้งหลายตลอดไปเทอญ  พุทโธ เมตตา ธัมโม เมตตา สังโฆ เมตตา
  ขออนุโมทนา


  พ.ธรรมรังสี  ปล. ทำบุญใส่ตู้เป็นสังฆทาน วิหารทานไป 2,000 เยน พุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา สัทธาทานัง อนุโมทามิ  http://www.facebook.com/profile.php?id=100003823303613
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 19 กรกฎาคม 2012

แชร์หน้านี้

Loading...