วีดีโอ ทําไม พระคาถาเงินล้าน จึงมีพุทธานุภาพ ด้านลาภผล ที่จะช่วยพลิกชีวิตของท่านผู้สวดได้

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย Abumphen, 17 พฤษภาคม 2020.

 1. Abumphen

  Abumphen สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +0
  สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกท่านชาว Palungjit.org มี่เพื่อนๆและน้องๆ หลายคน สงสัยว่า สวดมนต์คาถาเงินล้าน แล้วจะช่วยเรื่องการเงิน การงาน ได้จริงหรือ? และ มีคําถามอีกว่า ทำไม คาถานี้ จึงช่วยให้มีโชคลาภ และ การเงินการงาน ให้ดีขึ้นได้?  ในยามที่ เผชิญกับ วิกฤตการณฺ์ การเงินล่มสลาย ข้าวยากหมากแพง การสวดมนตร์ คงเป็นวิธีที่ดีที่สุด ที่จะเป็นที่พึ่งแก่ พวกเราชาวพุทธ เพราะไม่ต้องใช้เงินเลยในการสร้างบุญบารมีอันมหาศาลนี้ เพื่อนําบุญนั้นมาบรรเทาวิบากกรรม นําพาให้ชีวิตดีขึ้น คาถาเงินล้าน นี้เป็นคาถาของ พระเดชพระคุณหลวงพ่อฤาษีลิงดํา แห่ง วัดท่าซุง อุทัยธานี เป็นหนึ่งในสุดยอดคาถามหาลาภ ที่บรรดาโชคลาภ การงาน การเงิน ต่อตัวผู้สวด  เรามาดูว่า ทําไม พระคาถาเงินล้าน จึงมีพุทธานุภาพ ด้านลาภผล ที่จะช่วยพลิกชีวิตของท่านผู้สวดได้ เนื่องจากพระคาถานี้ ประกอบไปด้วย คาถาสั้นๆ 9 บทด้วยกัน เป็นภาษาบาลี และ อักขระโบราณ จึงเป็นการยาก ที่คนธรรมดาจะเข้าใจ  การที่เราจะเข้าถึงคาถาใดๆ เราควรเข้าใจความหมาย และ เรียนรู้ถึง พระอานุภาพของคาถาบทนั้นๆ จิตจะเกิดศรัทธา เกิดสมาธิง่าย ในการสวดพระคาถาเงินล้าน หรือคาถาบทใดๆ จึง ให้ผลได้จริง


  คาถาบทที่ 1 “สัมปะจิตฉามิ”


  เป็น คาถาสนองกลับ มีอานุภาพ ในการระงับ ภัยอันตราย และ เหตุร้ายต่างๆ รวมไปถึง ภัยจากคุณไสยไม่ให้เกิดขึ้น ในกรณีที่มีผู้คิดร้าย หรือ ภัยที่จะเข้ามาหาเรา จะถูกผลัก สนองกลับ ไปหาเจ้าของแทน คาถาสนองกลับนี้ ยังมีคุณค่าที่ประมาณมิได้ สำหรับท่านผู้เคยบำเพ็ญเพียร จนได้อภิญญามาแต่ชาติปางก่อน หลวงพ่อฤาษีลิงดํากล่าวว่า อภิญญาณคือความรู้พิเศษ จากการบำเพ็ญกรรมฐาน เช่น มีหูทิพย์ ตาทิพย์ รู้อดีต รู้อนาคต รู้จิตคน เป็นตน ถ้าใช้พระคาถาบทนี้ภาวนา ของเก่าจะรวมตัวกัน


  คาถาบทที่ 2 “นาสังสิโม”


  คาถาบทนี้ เป็นคาถาบรรดาลโชคลาภ หรือ มีชื่ออื่นๆอีกเช่น คาถาพญาเต่าเรือน คาถาพระพุทธกัสสปะ เป็นคาถาที่ พระพุทธกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า พระราชทานให้หลวงพ่อฤาษีลิงดํา ขณะบำเพ็ญกรรมฐาน โบราณท่านกล่าวว่า เป็นคาถาสารพัดใช้ ให้อธิษฐานเอาเถิด มีอานุภาพมาก โดยเฉพาะด้านโชคลาภ ภาวนาไปเรื่อย ๆ จะไม่มีคำว่าอด มีเคล็ดลับที่สำคัญ ที่จะทําให้การสวดพระคาถา เป็นผลสำเร็จ หลวงพ่อท่านแนะนำ ว่าก่อนสวดพระคาถานี้ ให้ระลีกถึง พระพุทธเจ้ากัสสปะ เสียก่อน
  คาถาบทที่ 3. "พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพยักขา ปะรายันติ"  เป็นบทตัดอุปสรรคที่ขวางลาภ รวมไปถึง การะงับเหตุบางสิ่ง บางเหตุการณ์ ที่จะมาตัดร่อน ขัดลาภผลอันควรจะได้
  คาถาบทที่ 4. “พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุเม”


  บทนี้เป็นคาถาเงินแสน หลวงพ่อฤาษีลิงดำ ท่านได้มาขณะที่กำลังบวงสรวง ท่านได้ใช้พระคาถานี้ ภาวนาประมาณครึ่งปี กฐินปีนั้นได้เงินเป็นแสน
  คาถาบทที่ 5. “มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม”


  บทนี้เป็นคาถาเรียกลาภ ให้หลั่งไหลเข้ามา แบบไม่ขาดสาย คาถาบทนี้ ใช้ปลุกพระของวัดพนัญเชิง เจ้าอาวาสรูปแรก แห่งวัดพนัญเชิญ ท่านไปนั่งกรรมฐาน แล้วเสกด้วยพระคาถาบทนี้สามปี วัดพนัญเชิงมีเงินไหลเข้าไม่เคยขาด
  คาถาบทที่ 6 "มิเตพาหุหะติ"


  คาถานี้เป็นคาถาเงินล้าน ถ้าสวดภาวนาทุกวัน จะมีอานิสงส์ ถึง 3 ประการคือ

  1. มีเดช มีอำนาจ 2. ป้องกัน ปัดเป่า เหตุร้ายไม่ให้ เกิดขึ้น 3. เกิดมหาลาภ โชคลาภ รํารวยเงินทอง

  คาถานี้เป็นคาถาของ พระกัสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า จากเรื่องราวในหนังสือลูกศิษย์บันทึก หน้า 50 กล่าวว่า มียักษ์บริวารตนหนึ่ง นำความจากท่าน ท้าวเวสสุวรรณซึ่งเป็น ผู้ปกครองยักษ์ทั้งปวง ได้นำคาถาบทนี้มาบอก หลวงพ่อฤาษีลิงดํา ท่านได้นําคาถาบทนี้ ไปเพิ่มเติมกับพระคาถาหลัก ทีหลัง
  คาถาบทที่ 7

  "พุทธะมะอะอุ นะโมพุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา

  วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ สวาโหม"


  คาถาบทนี้ คือ พระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้า ซึ้งมีชื่อเรียกกันไปต่าง ๆ นา ๆ บ้างก็เรียกว่า คาถาเสริมทรัพย์ คาถาวิระทะโย คาถาเงินงอก พระคาถานี้ มีพระพุทธคุณเด่น ด้านเกิดลาภสักการะ อย่าง ไม่ขาดสาย และ มีสมบัติทรัพย์สินงอกเงยเพิ่มพูน อย่างต่อเนื่อง พระคาถาเสริมทรัพย์ นี้ สืบทอดมาจาก หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค เป็นพระอาจารย์ใหญ่ ของหลวงพ่อฤาษีลิงดํา หลวงพ่อปานได้เผยแพร่คาถานี้ ให้หลวงพ่อฤาษีลืงดํา และศิษย์ทั่วไป โดยหลวงพ่อปาน ท่านตั้งใจ จะโปรดผู้ที่ยากจน ขัดสนทั้งหลาย ให้พ้นจากความทุกข์ ให้เป็นผู้มีอันจะกินขึ้น ปัดเป่าเสีย ซึ่งการเบียดเบียนกันสำหรับผู้ที่มั่งมีอยู่แล้ว ก็ให้เจริญงอกเงยยิ่งขึ้นไปอีก ตลอดจน โปรดพระภิกษุสามเณร ให้ได้รับบิณฑบาตบริบูรณ์ เสมอมา
  คาถาที่ 8 "สัมปะติจฉามิ"


  บทนี้ เป็นคาถาเร่งลาภให้ได้เร็วขึ้น หลวงพ่อฤาษีลิงดําได้คาถาเร่งลาภนี้ เพื่อให้คาถามหาลาภอื่นๆ ทีอยู่ในเบื้องต้น สามารถแสดงพุทธานุภาพ ประทานลาภผล ไห้ได้เร็วขึ้น ท่านคงรู้ว่า มีผู้ตกทุกข์ได้ยากมากมาย ที่มีความจำเป็น ที่จะต้องได้ลาภ ได้เงิน ได้งาน ให้เร็วๆขึ้น
  คาถาบทที่ 9 "เพ็ง ๆ พา ๆ หา ๆ ฤา ๆ"


  เป็นคาถามหาลาภ หลวงพ่อท่านได้คาถาจาก พระปัจเจกพุทธเจ้า เป็นภาษาโบราณ แต่เทียบกับภาษาไทยอ่านหรือแปลได้ดังนี้

  “เป็นคาถามหาลาภ มีผลยิ่งใหญ่มาก “  ตอนนี้ คงได้คําตอบแล้วว่า ทําไมการสวด พระคาถาเงินล้าน จึงมี อานิสงส์ อย่างมหัศจรรย์ ต่อผู้สวดในด้านการบรรดาล โชคดี เรียกลาภสักการะ ดึงดูดสิ่งดีๆ ให้เข้ามาสู่ตัวผู้สวด อย่างไม่ขาดสาย ลองเริ่มสวดพระคาถาเงินล้าน มีแค่ 9 บทเองค่ะ จําไม่ยาก ขอให้มีจิตศรัทธา และ ตั้งใจสวด อย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยสวดพระคาถาเงินล้าน 9 จบต่อวัน หรือสวดได้ตลอดเวลา เมื่อว่างจนครบ 9 จบ เพื่อให้ได้ผลจริงขอให้ เพื่อนๆ ผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ และ สมความปรารถนาตามที่อธิษฐานไว้ นะค่ะ สาธุ  รับชมคลิปอธิบายแบบละเอียดก็ได้นะคะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...