ธรรมทั้งปวงล้วนเป็นสาธารณะแก่มหาชน

ในห้อง 'พุทธศาสนา และ ธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย มหาวัฎร, 4 มิถุนายน 2012.

 1. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  หากท่านทั้งหลายมีจิตใจ มีความแน่วแน่ มีความประสงค์ออกจากทุกข์ขจัดทุกข์ในจิตใจ มีความปราถนาในอมฤตธรรมอันประเสริฐ ธรรมเหล่านั้น ย่อมพึงใดพึงมีแก่ท่าน ธรรมเหล่านี้ มิใช่ของหายาก มิใช่สิ่งของที่เจ้าของใส่โซ่ตรวนบังคับไว้และหวงแหน อันอริยทรัพย์เหล่านี้เป็นที่มาแห่งประโยชน์สุขของมหาชนโดยแท้
   
 2. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  ๐พระธรรมคำภีร์ล้ำค่า เหนือสวรรค์พสุธาพนาสร ดับนรกบาดาลถวารดร นิพพานสอนมุ่งระงับและดับภั<WBR></WBR>ย๐ จอมภพ/23-4-2012
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 3. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  บุรุษในจินตนาการที่สมควรมีอยู่จริง

  ๐การจำแนกอันดับชายชาติบุรุษในพุทธศาสนา๐
  อันดับหนึ่ง ๑ เป็นชายชาติบุรุษที่มีความเมตตา อ่อนโยน ต่อเหล่าสรรพสัตว์ ปราถนาความพ้นทุกข์ และปราถนาฉุดช่วยสรรพสัตว์ ย่อมสละโลกออกบวช แล้วเป็นพระที่ดี และปฎิบัติดี ปฎิบัติชอบ ตามพระธรรมคำสั่งสอน ย่อมเป็นเนื้อนาบุญของโลก อันดับที่ ๒ เป็นชายชาติบุรุษ ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ แม้ไม่ปราถนาออกบวช แต่ก็ไม่คิดที่จะครองเรือน หรือแต่งงานอยู่กินตามวิสัยฆราวาส มีอุปนิสัยบำรุงรักษา บิดามารดาบุพการีอยู่เป็นนิจ หมั่นทำบุญสร้างกุศล และประพฤติปฎิบัติธรรมรัก...ษาศีล หวังหาทางสงบย่อมได้สวรรค์เป็นผล พร้อมทั้งเป็นแบบอย่าง แก่ผู้ยากเย็นเข็ญใจ อันดับ ๓ เป็นชายชาติบุรุษที่ดีมีศีลธรรมและจริยธรรม ที่หวังครองเรือน ไม่สามารถละทางชีวิตทางโลกได้ ก็จะเลือกหาผู้หญิงที่มีความยากลำบาก ในการดำรงชีวิต หรือมีความพิกลพิการ ไม่สวยงาม ดูคนที่จิตใจ แม้ไม่ครบอาการสามสิบสอง ก็หวังดูแลเอาใส่ เพราะมีจิตใจเมตตา อ่อนโยน และบริสุทธิ์มากเป็นความรักและเสียสละขั้นสูง เป็นความรักขั้นสูง มากกว่าผู้ชายธรรมดา อันดับที่ ๔ เป็นชายชาติบุรุษที่ดีมีศีลธรรมและจริยธรรม เป็นผู้แสวงหาการครองเรือน มองหาความเท่าเทียมอันงดงาม ควรค่าแก่ตน ด้วยเห็นว่ามีความเห็นพ้อง พึงยินดียินยอมในความเหมาะสมกัน จึงมีความปราถนาครองคู่ และอยู่กินฉันท์สามีภรรยาที่ดี ไม่ประพฤตินอกกายใจ ส่งเสริมการทำความดี มีความเป็นอยู่อาศัยตามแรงปราถนาในโลกียวิสัยแบบฆราวาส อันดับที่ ๕ เป็นชายชาติบุรุษที่ดีมีศีลธรรมมีจริยธรรม มีความคิดอ่านไตรตร่อง แสวงหาความเป็นเลิศในการดำรงชีวิต ไม่ประพฤติตนเบียดเบียนผู้ใด เป็นผู้มักมีความปราถนาอิสระเสรี มีใจอาจหาญ สนุกสนานไปกับ การผ่านร้อน ผ่านหนาว ในวิบากกรรม เที่ยวท่องไปตามกาลวิสัย ฝักใฝ่การแสวงหาความรู้ ความเข้าใจ ไปมาไร้ร่องรอย จึงดูเป็นผู้ที่มีเนื้อคู่มากอยู่สักหน่อย แต่โดยส่วนมากแล้วสำหรับผู้มีศีลรักษาธรรม มักออกบวช และเป็นพระที่ดี ที่หายาก ในหมู่สงฆ์ ไม่กลับมาดำรงชีวิตแบบฆราวาสอีกเลย ส่วนนอกเหนือจากนี้ ไม่ติดอันดับชายชาติบุรุษในพุทธศาสนา "เรียกลำดับบุรุษหายากและจำแนกโดยทรรศนคติโดย "จอมภพ" ๒๐/๖/๒๕๕๕ ๑๐:๔๒ การงมเข็มในมหาสมุทรแม้ยาก แต่หากมีแม่เหล็กดึงดูดขนาดใหญ่ยังพอลุ้นหาได้ เอาเฉพาะที่ทำมาจากเหล็กล่ะกัน^__^ )
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 กรกฎาคม 2012
 4. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  เรื่องที่มองข้ามไป

  บัดนี้เรามองเห็นสิ่งหนึ่งอยู่ ครุ่นคิดอยู่ พิจารณาอยู่ กับ ความคิดเห็นความเป็นไปหลายๆอย่า<WBR>ง ของสิ่งเรานี้ที่บังเกิดขึ้นในจิ<WBR>ตใจ " สำหรับผู้มีความดีงาม ที่หวังจะประพฤติธรรมแล้ว ไยต้องมีคำสอน ไยต้องมีคำบอก ที่สังสอนกันมาเนิ่นนาน ในประโยคที่ว่า " ควรทำตนให้น่าเลื่อมใส , ควรวางท่าทางให้เหมาะสมแก่สายตา<WBR>ผู้อื่น , ควรทำตนให้น่าเคารพนับถือ , ควรทำตัวเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สา<WBR>ยตาผู้อื่น, ควรทำตนระมัดระวังไม่ให้ใครตำหนิตนได้ สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามธรรมดาสามั<WBR>ญวิสัยมิใช่หรือ ทำไมจึงต้องมีการบังคับตน หรือต้องคอยแคร์ความรู้สึกผู้อื่<WBR>น หรือเพื่อประคับประคองตนให้ดูดี<WBR>เพื่อเอาใจใครๆ ผู้ประพฤติธรรมย่อมมีความ ระมัดระวังกายใจสำรวมอินทรีย์ตน<WBR> เพื่อมรรคผล มิใช่ประสงค์ความศรัทธาเลื่อมใส<WBR> และเป็นไปตามธรรมดาสามัญวิสัย ของผู้มีธรรมในใจอยู่แล้ว หรืออาจเป็นความแตกต่าง ทางด้านการแปรความหมาย ให้ผู้ที่ยังไม่เข้าใจได้เข้าใจ<WBR>อีกวาระหนึ่ง เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งมีเสาหลักค้ำ<WBR> คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นยอดอยู่แล้ว จักจะหันเหเอียงออกทางข้างได้อย่<WBR>างไร?
   
 5. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  อยากสร้างโลกใหม่จัง โลกที่เที่ยง โลกที่มีแต่ความปลาบปลื้ม อิ่มอกอิ่มใจ โลกที่ไม่มีความทุกข์ ไม่มีความวิตกกังวล ความเคียดแค้นชิงชัง โลกที่เท่าเที่ยมกันโดยธรรม ไม่มีความอาฆาต แก่งแย่งชิงดีชิงเด่น พยาบาทและเบียดเบียนกัน
   
 6. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  เป็นอย่างนั้นเสมอๆ

  สิ่งหนึ่งสิ่งใดเมื่อปรากฎขึ้นแล้ว สิ่งนั้นย่อมมีสรรพนามเรียกชื่อกันไปต่างๆนา สิ่งนั่นย่อมมีค่ากับใครบางคน และไร้ค่ากับใครบางคน ทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ มีเหตุมีปัจจัยให้เกิด มีเหตุปัจจัยให้แปรเปลี่ยนสภาพไป ตามกาล และท้ายที่สุดสิ่งๆนั้นก็จักดับสลายแตกกระจายกันไป ทุกสิ่งที่สร้างสรรค์จึงตั้งอยู่บนความสมมุติฐาน ให้มี ให้เป็น เกิดขึ้นตั้งอยู่ และดับไป
   
 7. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  เข้าใจอย่างนั้น

  ในยุคสมัยที่เป็นเสมือนกลียุคนี้ บุคคลชายหญิงปฏิบัติตนเช่นไร ย่อมได้บุตรเช่นนั้น หากบิดามารดาเป็นคนมั่วสุม เอาแต่เที่ยวเล่นอบายมุข กีฬาบัตร ลักเล็กขโมยน้อย เป็นมิจฉาชีพ สำมะเลเทเมา กระทำตนก่อความเดือดร้อน อยู่เป็นนิจ เป็นคนไม่มีศีลธรรม ย่อมครองคู่กันได้ไม่นาน แม้ครองคู่กันก็เป็นเพียงแค่สนุกสนานไปเพียงวันๆ ด้วยอ้างเหตุแห่งยุคสมัย รอเพียงโอกาสเขี่ยทิ้ง เมื่อไม่มีการสมยอมแก่กัน ก็จึงมีการลงไม้ลงมือทะเลาะเบาะแว้ง ทุบตีกันจนถึงขั้น ฆ่ากันตาย แม้ปราถนามีบุตรก็ย่อมไม่ได้บุตรผู้มีบุญบ...ารมี ที่เห็นจะมีโดยส่วนมาก หากพ่อแม่ไม่มีศีลธรรม ก็มักจะได้สัตว์นรกและสัตว์เดรัจฉาน แต่เพียงเท่านั้นที่มาเกิดด้วย จึงเกิดเหตุ อนันตริยกรรม มาตุฆาต ปิตุฆาต กระทำทารุณต่อตนเองอย่างมากมาย ก็เพราะเหตุใด แม้จะสั่งสอนให้มีความรู้ชาญฉลาดมากสักเพียงใด ก็เหมือนเติมเชื้อให้กองไฟแต่เพียงเท่านั้น ผลาญทรัพย์สมบัติ บิดามารดาอยู่เป็นนิจ แม้จะให้ความรักเลี้ยงดูสักเท่าไร ก็จะไม่มีวันเห็นดีงามระลึกบุญคุณได้ จึงเป็นเหตุให้ทอดทิ้งบิดามารดาที่แก่เฒ่าอยู่มากมาย บางประเทศมีกฎหมาย เลิกนับถือไม่นับพ่อนับแม่กันด้วย เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วควรตอบแทนบุญคุณท่านตอบ ไม่ใช่โตเป็นหนุ่มสาวขึ้นมาแล้ว ก็มุ่งหาแต่เสพโลกียกาม สนุกสนานกับคู่รัก กว่าจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ช่างนานแสนนาน ช่างน่าเวทนาที่กลับละทิ้งโอกาสดีๆที่จะได้สั่งสมบุญกุศล บุพการีคือบุญอันยิ่งใหญ่ที่สุด เด็กกำพร้ายังขวนขวายหาพ่อแม่ แต่คนที่มีพ่อแม่กลับละทิ้ง นี่เป็นสิ่งที่น่า ตักเตือนใจ ในสัมปรายภพก็น่าสงสาร เพราะต้องทนทุกข์ทรมานจากวิบากกรรม ที่ได้ก่อขึ้นและทนทุกข์อยู่อย่างนั้น นานแสนนาน ทุกๆสิ่งล้วนมาจากกุศลกรรมแ<WBR>ละอกุศลกรรมที่เคยก่อไว้เพี่ยงเท่านั้น
   
 8. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  ซ้ำแล้วซ้ำเล่า ที่เราเฝ้าพิจารณาธรรมทั้งหลายอยู่เป็นเนืองๆ เราก็หวังเพียงได้หาหนทางดับทุกข์ และแสวงหาที่เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ บุคคลทั้งหลายที่พอเห็นดวงตาแห่งธรรม ในขณะที่เรายังมิได้ดำรงสมณะธรรม เป็นเพศบรรพชิต เพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุข อันเป็นสิ่งที่ทำให้จิตใจเศร้าหมอง เรามิได้มีความปราถนาอื่นใดนอกจากนี้ หากเราปราถนาสิ่งอื่นใดจากนี้ เราย่อมเป็นผู้ไม่บริสุทธิ์ใจ เราจึงปราถนาปูทางเดินสำหรับเราไป เมื่อวันข้างหน้า เราได้ดำรงแล้วซึ่งสมณะเพศ จะมีผู้คนสงสัยแตกตื่นกันอย่างมากมาย เพราะเหตุใดเราจึงเป็นเช่นนั้น แสดงเช่นนั้น อย่างมิเคยมีมาก่อน หลังพุทธกาลที่ผ่านมา คำถามทั้งหลายเหล่านั้น จักตอบไว้ในกาลนี้ ไว้เพื่อผู้ที่ประสงค์ จะค้นหาอดีตกรรมของเราในชาติภพนี้แลฯ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 2 กรกฎาคม 2012
 9. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  คนจะพิจารณาคนนี่ ควรทำความเข้าใจว่า " เขาแนะนำเราไปในทางเสียหายไหม? นำพาให้เราทำชั่วไหม? หรือว่ามีแต่เอื้อประโยชน์สุขให้ พิจารณาแต่สิ่งที่ดีๆให้ แค่ชาติกำเนิดก็ผิดกันแล้ว รูปร่างสูงต่ำดำขาว บารมีธรรมก็แตกต่างกันอย่างกับฟ้ากับเหวแล้ว บุญกุศล...ก็คนละชั้นกันแล้ว คนที่ยังมีกิเลสหนา ยังเป็นปุถุชนคนธรรมดา ไม่เคยสำเร็จธรรมใด ไม่เคยใฝ่ใจในบุญกุศลที่นำพา ไม่สามารถแยกแยะดีชั่วได้ มิหนำซ้ำยังอาศัยการดำรงชีพด้วยอุปกิเลสทั้ง๑๖ ประการอีก มันก็คนละอย่างกัน ยังมีความขลาดเขลาอยู่ หวาดกลัวอยู่ ยังมีความโลภอยู่ มักมากอยู่ จักจะมาเทียบอะไรได้กับเรา การที่เราทะนงตนคือทะนงตนในความบริสุทธิ์ในการยืนยันการทำความดี มิใช่ทะนงตนเพื่อแข่งดี แข่งเด่น เพื่อกำหราบเอาชนะผู้อื่นเขา แต่เราทะนงตนเพื่อขจัดทุกข์บำรุงสุข เป็นแนวทาง เป็นผู้แนะนำ เป็นผู้สรรเสริญผู้เจริญในธรรมทั้งหลาย หาได้มีความประสงค์ใน ลาภ ยศ ชื่อ เสียงไม่
   
 10. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:00]: เราควรคิดว่า แม้ในขณะนี้ บิดารมารดาของเราท่านก็ยังเฝ้าฟังอยู่ด้วย
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:01]: มิใช่ว่าเราจักแสดงหรือแกล้งทำตามนั้นๆให้ผุ้อื่นเข้าใจว่า เราอยากให้เขามาศรัทธาในเรา
  แต่ทั้งหมดเป็นไปเพื่อความเจริญใจ
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:01]: ได้แต่ผลอย่างเดียว
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:02]: ก่อนนี้เราเป็นคนอาฆาตมาดร้ายมาก
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:02]: เป็นคนที่ไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจ
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:02]: ชอบเจรจาไม่ควร
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:03]: จริงๆแล้วเราไม่ควรแสดงกิริยาเช่นนั้นเลย
  คิงตัล [Jul 5, 23:03]: ทุกอย่างอยู่ที่เจตนา
  คิงตัล [Jul 5, 23:03]: กรรมย่อมให้ผล
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:03]: ขอให้เจตนาเหล่านั้น
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:03]: สร้างแต่อริยกุศลเถิด
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:04]: ตอนนี้แม้แต่ผู้เจริญในธรรมทั้งหลายเขาก็เฝ้ามองเราทั้งหลายอยู่
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:04]: ใครรู้ตัวก่อน
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:04]: ย่อมสุขใจยิ่ง
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:04]: ย่อมปฎิบัติได้ดียิ่ง
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:05]: ไม่มีความเสื่อมเลย
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:05]: วาจาย่อมอ่อนหวาน
  คิงตัล has uploaded a picture:

  มหาวัฎร [Jul 5, 23:06]: ท่านทั้งหลายขอให้พึงระลึกอยู่เสมอเถิดว่า เราทุกคนไม่ได้อยู่เพียงตัวคนเดียว
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:06]: ทุกที่ทุกเวลา
  Guest9786 [Jul 5, 23:06]: อย่าไปยึดมั่นถือมั่นแต่ก็อย่าไปยึดมั่นถือมั่น มันเป็นอนัตตามันจึงเป็นอนัตตา - - -
  "เปิดใจให้กว้างอย่าจำกัดสิ่งใด เพราะมันเป็นเพียงพลังงานที่สั่นอยู่"..............จากผม
  ผู้ที่ลองเข้าเว็ปพลังจิตและเป็นคนบุญที่ไฝ่ธรรมมะ
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:07]: เจริญดีแล้ว
  Guest9786 [Jul 5, 23:07]: ขอสาธุ อนุโมทนาในส่วนกุศลของทุกท่านเทอญ
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:07]: ขอให้เจริญยิ่งขึ้นไปเถิด
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:07]: ท่านบัณฑิต
  Guest9786 [Jul 5, 23:07]: ผมเองนั้น
  Guest9786 [Jul 5, 23:08]: อยู่ในทางโลก ตอนนี้ก็เหมือนคนขวางโลกคนนึง
  คิงตัล [Jul 5, 23:08]: {มหาวัฎร} สิ่งที่ท่านพูดออกมา ย่อมนำพาความกังขามาสู่เราและท่านอื่นๆ
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:08]: ดีดีดี
  คิงตัล [Jul 5, 23:08]: เพราะไม่ได้รู้เห็นเช่นดังท่าน
  Guest9786 [Jul 5, 23:08]: ความกังขานั้น หมายถึงเหตุใดเล่าท่านบัณทิต
  คิงตัล [Jul 5, 23:09]: ในส่วนตัวเราเอง เสียงดนตรีสวรรค์ ดนตรีทิพย์ รึการทำนายวันตาย
  คิงตัล [Jul 5, 23:09]: เราทราบว่าท่านไม่ได้มีเจตนาอวดตน
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:09]: เราปูทางไว้
  คิงตัล [Jul 5, 23:09]: นั่นแค่การใช้คำสนทนาเพื่อบันเทิงธรรม
  Guest9779 [Jul 5, 23:10]: บรรเทิงธรรม คำนี้น่าสนใจ
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:10]: ให้ท่านผู้เจริญทั้งหลายศึกษาว่าจริงหรือเท็จ
  คิงตัล [Jul 5, 23:10]: ยืมคำครูอาจารย์มาใช้....
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:10]: และยืนยันว่ามีอยู่จริงในผลบุญ
  Guest9779 [Jul 5, 23:10]: แม้ไม่เป็นบัณฑิต แต่ก็คิดอยากสนทนาธรรม __/\__
  Guest9786 [Jul 5, 23:11]: ขอให้ท่านจงคิดไปในทางกุศลเถิด กระผมเองไม่ได้มีจิตอกุศลใดๆเลย
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:11]: ดีแล้วฯ
  Guest9786 [Jul 5, 23:11]: สิ่งที่กระผมพิมไปนั้นไม่ได้มีข้อใดตรงข้ามกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเลย
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:11]: ในที่นี้ ไม่มีผู้ใดเคืองโกรธ หรือให้ร้ายใครหรอกท่านเอย
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:11]: เอยสบายใจ
  Guest9786 [Jul 5, 23:12]: ขอรับท่าน มหาวัฎร
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:12]: ยินดีรับฟัง แม้จักเป็นผรุสวาจาก็ตาม
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:12]:
  Guest9786 [Jul 5, 23:14]: ผมจะไม่เอ่อ ผรุสวาจาแน่นอนเพราะกลัวศีล ขาด อิอิ
  Guest9779 [Jul 5, 23:14]: การสนทนา แล้วเกิด บันเทิงธรรม นี้ ผิดหรือไม่
  Guest9786 [Jul 5, 23:14]: อย่าไปยึดมั่นถือมั่นเลยท่าน
  Guest9786 [Jul 5, 23:14]: จงทำใจให้มันสบายเถิด
  คิงตัล [Jul 5, 23:15]: ไม่มีผิดถูก ทุกอย่างอยู่ที่เจตนา
  Guest9786 [Jul 5, 23:15]: ตั้งจิตให้เป็นกุศล ก็เพียงพอ
  คิงตัล [Jul 5, 23:15]: {Guest9786}
  Guest9779 [Jul 5, 23:15]: ___/\___
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:15]:
  Guest9785 [Jul 5, 23:15]:
  Guest9779 [Jul 5, 23:16]: ผู้ใดเอ่ย ผรุสวาจา ผู้นั้นศีลขาดทุกคนหรือไม่
  Guest9786 [Jul 5, 23:16]: มันอยู่ในข้อมุสา มันอยู่ที่เจตนาหรือไม่เจตนา
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:16]: แค่คิดก็ไม่อยากเอ่ยแล้วนะ
  คิงตัล [Jul 5, 23:17]: แล้วแต่ เจตนา สำคุญคือผลของกรรมอันเกิดแต่เจตนา
  Guest9779 [Jul 5, 23:17]: {คิงตัล} __/\___
  คิงตัล [Jul 5, 23:17]: มุมมองภายนอกอาจไม่ใช่ภายใน
  Guest9779 [Jul 5, 23:18]: สาธุ สาธุ
  Guest9786 [Jul 5, 23:18]: เพราะทุกสิ่งยึดมั่นถือมั่นไม่ได้เลย
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:19]: เมื่อรู้ดังนี้แล้ว
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:19]: ก็ไม่ควรประมาท
  Guest9786 [Jul 5, 23:19]: ขอรับ
  คิงตัล [Jul 5, 23:19]: ผู้ที่เชื่อในกฏแห่งกรรม ย่อมไม่ประมาท รึมุ่งลดอกุศลกรรม
  Guest9786 [Jul 5, 23:20]: ทุกท่านไม่ธรรมดาจริงๆ
  Guest9786 [Jul 5, 23:21]: ผมลองเล่นคอมแล้วเข้าเว็ปนี้ดู
  Guest9786 [Jul 5, 23:21]: มีเหตุและปัตจัยต้องเข้ามาในฟอรั่มนี้
  Guest9786 [Jul 5, 23:21]: และได้ลองพิมดู
  Guest9786 [Jul 5, 23:21]: มาเจอพวกท่านทั้งหล่ายที่ปฎบัติตน
  Guest9786 [Jul 5, 23:22]: ผมคิดว่าทุกสั่งไม่ไช่เรื่องบังเอิญ
  Guest9786 [Jul 5, 23:22]: ผมขออนุโมทนาบุญในที่นี้
  คิงตัล [Jul 5, 23:22]:
  Guest9786 [Jul 5, 23:22]: ขอรับ
  Guest9779 [Jul 5, 23:22]: เมื่อผ่านไปได้พบประสบสดับรับฟัง --- อย่าได้คิดหรือหุนหันว่าสิ่งนั้นทำไม่ถูก---
  สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น สิบตาเห็นไม่เท่ามือคลำ สิ่บมือคลำไม่เท่าลองทำดู....คำนี้ของคนโบราณ ถูกจิง จิง เลย
  Guest9786 [Jul 5, 23:23]: อืม
  Guest9786 [Jul 5, 23:24]: ขออนุญาติถามขอรับ
  Guest9786 [Jul 5, 23:24]: ท่าน มหาวัฎร
  Guest9779 [Jul 5, 23:26]: อนุโมทนาธรรมการสนทนาธรรมทุกท่านค่ะ
  Guest9779 [Jul 5, 23:26]: __/\__
  Guest9786 [Jul 5, 23:26]: สาธุครับ
  Guest9779 [Jul 5, 23:27]: {Guest9786}
  Guest9779 [Jul 5, 23:27]: สิ่งใด ใด ล้วนไม่บังเอิญ มีเหตุจึงมีผล ให้บุคคลมาพบกัน เพื่อการอันใดๆ
  ก็พิจารณาจนกว่าจะเจอ
  Guest9786 [Jul 5, 23:27]: ผมชอบภูมิธรรมท่าน มหาวัฎร นะ
  Guest9779 [Jul 5, 23:28]:
  Guest9779 [Jul 5, 23:28]:
  Guest9786 [Jul 5, 23:28]: โอเคเลย
  Guest9786 [Jul 5, 23:28]: ท่านเองก็ไม่ธรรมดา
  Guest9786 [Jul 5, 23:28]: ธรรมมะมานั้นยั้งท่าน
  Guest9786 [Jul 5, 23:28]: ธรรมมะมานานยั้งท่าน
  Guest9779 [Jul 5, 23:29]: __/\__ มีเพียงปริยัติเท่านั้น
  คิงตัล [Jul 5, 23:29]: วิถี สายใยที่เกี่ยวเนื่องกันของกรรม ไม่ว่ากุศลรึอกุศล
  Guest9786 [Jul 5, 23:29]: ปริยัติ มันจุดเริ่มของการปติบัตินา
  คิงตัล [Jul 5, 23:29]: นำพาให้พานพบ
  Guest9786 [Jul 5, 23:30]: คู่กันปาย
  Guest9786 [Jul 5, 23:30]: ปริยัติ ก็บรรลุธรรมได้ถ้ามีปัญญา
  Guest9779 [Jul 5, 23:30]: มีหลวงปู่พูดให้ฟังประจำว่า.... เรียนแต่หนังสือ ถือแต่ตำรา คือบ้าที่ไม่มียารักษาค่ะ
  Guest9779 [Jul 5, 23:30]: ก็ระมัดระวังตนอยู่
  Guest9786 [Jul 5, 23:31]: ปฏิบัติ ก็บรรลุธรรมไม่ได้ถ้าปัญญาไม่เกิด
  Guest9786 [Jul 5, 23:31]: อันเป็นต้องเลิกลากันไป
  คิงตัล [Jul 5, 23:31]: ท่านว่าอย่างนั้น
  Guest9786 [Jul 5, 23:32]: ปัญญาอาศัย สมาธิ สมาธิอาศัยศีล
  คิงตัล [Jul 5, 23:32]: ขณะนี้เสมือนอยู่ภูิมิเดียวกันรึไกล้เคียงกัน
  Guest9786 [Jul 5, 23:33]: ผมไม่รู้
  คิงตัล [Jul 5, 23:33]: จึงได้พบปะพูดคุยกัน
  Guest9786 [Jul 5, 23:34]: แต่ผมคิดว่ามีเหตุและปัตจัยที่ต้องมาคุยกัน
  Guest9786 [Jul 5, 23:34]: ทุกสิ่งล้วนไม่ไช่ความบังเอิญแน่นอน
  Guest9785 [Jul 5, 23:34]:
  Guest9786 [Jul 5, 23:35]: นอนดึกอีกแระวันนี้ อิอิ
  Guest9786 [Jul 5, 23:36]: เดี๊ยวจะขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะขอรับ
  คิงตัล [Jul 5, 23:36]: เสียง เน็ท เป้นเครื่องมือเชื่อมต่อ....
  Guest9779 [Jul 5, 23:37]: ___/\___ อนุโมทนาธรรมค่ะ ยินดีที่ได้สนทนา
  Guest9786 [Jul 5, 23:37]: ยินดีครับ
  Guest9779 [Jul 5, 23:37]: {คิงตัล}
  Guest9786 [Jul 5, 23:37]: ผมเองชื่ออุ้มบุญ
  Guest9786 [Jul 5, 23:37]: ยินดีกับทุกท่านนา
  Guest9779 [Jul 5, 23:37]: ยินดีรู้จักอุ้มบุญ
  Guest9779 [Jul 5, 23:38]: เจริญนัยธรรมยิ่ง ยิ่ง ขึ้นไป
  Guest9786 [Jul 5, 23:40]: เธอชื่อไร
  Guest9786 [Jul 5, 23:41]: Guest9779
  Guest9786 [Jul 5, 23:44]: ขอให้เจริญในธรรม
  มหาวัฎร [Jul 5, 23:44]:
  มหาวัฎร [Jul 6, 00:08]: ราตรีกาลนี้ พักผ่อนรักษาตน
  มหาวัฎร has uploaded a picture:

  คิงตัล [Jul 6, 00:08]: {มหาวัฎร} ฝันดีครับท่าน สาธุธรรม
  มหาวัฎร [Jul 6, 00:09]: สาธุฯ
  คิงตัล [Jul 6, 00:46]: ฝันดีทุกท่านครับ ราตรีสวัสดิ์
  Jaime ma mère [Jul 6, 01:07]: สวัสีดีค่ะ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 6 กรกฎาคม 2012
 11. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  เรื่องนี้ ตั้งใจไว้เมื่อลาออกจากราชการ อาจถึง15ปี หากเกิดเหตุ แห่งการพลัดพรากก่อน อาจเร็วกว่านั้น เรื่องนี้ แม้รู้แต่ก็ไม่อยากดู ที่น่าเป็นห่วง คือ นางแก้ว มาแน่ๆ
  ตอนนี้เรา พยายามหนีสตรีอยู่มาก คนอื่นวิ่งเข้าหา แต่เราวิ่งหนี ท่านว่า ใครทุกข์ ใครสุขกว่ากัน สังขารเรา กำลังจะไม่ไหวแล้ว เหมือนคนเห็นฝั่ง หากมีกำลัง ย่อมต้องว่ายไป อุปมาดังนี้
   
 12. cleaner

  cleaner เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  149
  ค่าพลัง:
  +394
 13. มหาวัฎร

  มหาวัฎร เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  120
  ค่าพลัง:
  +150
  มือไม่พาย ยังเอาเท้าราน้ำ ฯ เราผิดท่านประหารเราชอบ เราไม่ผิดท่านมาล้าง บาปนั้นคืนสนอง
   

แชร์หน้านี้

Loading...