เรื่องเด่น ธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ชาวพุทธ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 15 ตุลาคม 2019.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,784
  ค่าพลัง:
  +6,692
  ธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เปิดหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ชาวพุทธ

  8b2e0b895e0b8a3e0b8b2-5-e0b981e0b89ce0b988e0b899e0b894e0b8b4e0b899e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899.jpg


  โครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขงเปิดฉากแล้วเชื่อมโยง 5 แผ่นดิน ไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา

  พิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขงเปิดฉากอย่างยิ่งใหญ่ที่วัดพระธาตุผาเงา อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ด้วยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน: ฝ่ายสงฆ์ ฝ่ายฆราวาส อุบาสก อุบาสิกา จาก 5 ประเทศ ไทย-เมียนมา-สปป.ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา ด้วยบรรยากาศของความเป็น”ญาติธรรม” และความไว้เนื้อเชื่อใจกัน ด้วยเพราะทุกคนล้วนมี”บิดา” เดียวกันคือ “องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า” และมี”แม่” คือ”แม่น้ำโขง” เชื่อมโยง 5 แผ่นดินไว้ด้วยกัน

  พิธีการเริ่มต้นจากการบวงสรวง”พระบรมธาตุพุทธนิมิตเจดีย์” มีการบวงสรวงเทพยดาฟ้าดินทั่วราชอาณาจักร บวงสรวงองค์พระธาตุพุทธนิมิตเจดีย์ เพื่อความเป็นสิริมงคลในพิธีเปิดโครงการ

  จากนั้นเข้าสู่พิธีการที่มณฑลพิธี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ในฐานะประธานฝ่ายสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา ต่อต้วแทนสงฆ์ 4 แผ่นดิน : หลวงพ่อติช เถี่ยน ตัมรองประธานสภาบริหารสงฆ์เวียดนาม, สมเด็จพระอุดมวงศา มงรา เลขาธิการสภาสงฆ์ราชอาณาจักรกัมพูชา, เลขาธิการคณะกรรมการสงฆ์มหานิกายแห่งเมียนมา และตัวแทนฝ่ายฆราวาส 5 ประเทศ อาทิ พณ.เขียว กันนะฤทธิ์ รัฐมนตรีกระทรวงข่าวสาร ราชอาณาจักรกัมพูชา , ดร.คิน ฉ่วย ประธานสมาพันธ์พุทธเถรวาทแห่งสหภาพเมียนมา , ท่านจันทรวงศ์ แสง อมาตย์มนตรี รองประธานศูนย์กลางแนวลาวสร้างชาติ สปป.ลาว รวมถึงอุบาสก อุบาสิกาจาก 5 ประเทศลุ่มน้ำโขง

  พระมหาธีราจารย์ กล่าวว่างานธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง เป็นการรวมพลังมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ด้วยเจตนาสุจริตของพุทธบริษัท. งานครั้งนี้เกิดขึ้นด้วยฐานความเป็น”กัลยาณมิตร” “ความเป็นญาติธรรม” “ความไว้เนื้อเชื่อใจกัน” เปิดใจเรียนรู้ด้วย”หัวใจแห่งพุทธ” ก่อให้เกิดพลังมหาศาลเชิดชูเป้าหมายให้ชาวพุทธนำหลักธรรม คำสอนมาใช้ในการดำรงชีวิต ด้วยความรู้รักสามัคคี เพื่อให้พุทธศาสนาสถิตย์สถาพรชั่วนิรันดร์กาล

  ขณะที่พลเอกไพโรจน์ พานิชสมัย สมาชิกวุฒิสภา ประธานฝ่ายฆราวาส กล่าวว่า 2000 ปีที่แล้ว อารยธรรม”พุทธศาสนา” เจริญใน 5 ประเทศสุวรรณภูมิ เป็นดินแดนแห่งธรรม งานธรรมยาตรา5 แผ่นดินเป็นงานที่ดี เกิดจากเจตนาบริสุทธิ์ ที่จะเผยแผ่ปกป้องพุทธศาสนา ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน เรียนรู้”พุทธวัฒนธรรม” เป็นความภาคภูมิใจของชาวพุทธ 5 ประเทศ. เกิดการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ฉันมิตร ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ ศิลปวัฒนธรรม

  2e0b895e0b8a3e0b8b2-5-e0b981e0b89ce0b988e0b899e0b894e0b8b4e0b899e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899-1.jpg

  พลเอกไพโรจน์ยังกล่าวด้วยว่าความร่วมมือของ”ผู้นำสงฆ์” “ตัวแทนภาครัฐ” “ภาคเอกชน””ภาคประชาสังคม” “อุบาสก” “อุบาสิกา” จาก 5 แผ่นดินในครั้งนี้เป็นพลังความสามัคคี เพื่อเป้าหมายสู่สันติภาพในทุกมิติ

  ในช่วงหนึ่งของการกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี ดร.สุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชชาลัย กล่าวย้อนถึงโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ครั้งแรกเมื่อปี 2560 ว่าเกิดจากความเมตตาขอพระอาจารย์ใหญ่มหาผ่อง สะมาเลิก อดีตประธานองค์กรพุทธศาสนสัมพันธ์ลาว ก่อนละสังขาร โดยท่านให้แนวทาง”ทำงานพุทธพลิกสุวรรณภูมื” จะเป็นหน้าประวัติศาสตร์ใหม่ของชาวพุทธในดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้

  เลขาธิการสถาบันโพธิคยาวิชขาลัย ชี้แจงว่าโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินครั้งที่ 2 วันที่ 14-31 ตุลาคม จะเดินทาง 18 วันเต็ม จากวัดพระธาตุผาเงา จ.เชียงราย เข้าสู่”รัฐฉาน”เมียนมา ต่อไปยัง หลวงพระบาง นครเวียงจันทน์ สปป.ลาว, กลับเข้า”ไทย” ที่ อุดรธานี สกลนคร นครพนม ศรีสะเกษ แล้วเข้าสู่ เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา ในพิธีปิดโครงการธรรมยาตรา

  นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน กล่าวว่า อำเภอเชียงแสนเป็น 1 ใน 18 อำเภอของจังหวัดเชียงราย โดยอำเภอเชียงแสน เป็นอำเภอชายแดนที่ติดกับ”สหภาพเมียนมา” และ”สปป.ลาว” ที่เรียกว่า”สามเหลี่ยมทองคำ” มี”แม่น้ำโขง” เชื่อมดินแดนทั้ง 3 ไว้ด้วยกัน ที่อำเภอเชียงแสน มีวัดวาอาราม ศิลปแบบล้านนาหลายแห่ง ประชาชนมีจิตศรัทธาในพุทธศาสนา จึงเหมาะสมที่จะเป็นสถานที่เปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน

  บรรยากาศช่วงหนึ่งที่สร้างความประทับใจให้ผู้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินคือขบวนแห่โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย โดยเป็นขบวนที่แสดงถึงศิลปวัฒนธรรมแบบล้านนาเช่น ขบวนกังสดาลที่สื่อถึงสัญญาณ”งานบุญใหญ่” ขบวนแห่เครีองสักการะแบบล้านนา ขบวนแห่สัญญลักษณ์ธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ขบวนแห่สัญญลักษณ์ 5 ประเทศ ขบวนชนเผ่า ที่มีเครื่องแต่งกายงดงามเป็นเอกลักษณ์

  สำหรับวัดพระธาตุผาเงา ที่เป็นสถานที่จัดพิธีเปิดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินครั้งนี้ เป็นวัดที่ตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับ สปป.ลาว จากตำนานพงศาวดารโยนก เล่าว่า ขุนผาพิงค์หรือขุนพิง ผู้ครองนครโยนก องค์ที่ 23 ช่วงปี พ.ศ.494-512 เป็นผู้สร้าง”เจดีย์” ไว้บนหินก้อนใหญ่ที่เชิงเขาดอยจันทร์ ซึ่งเข้าใจว่าหมายถึง”วัดพระธาตุผาเงา” ในวันนี้

  ย้อนกลับไเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2519 มีการพบ”พระพุทธรูป” ที่มีลักษณะสวยงาม ผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุ วิเคราะห์ว่า พระพุทธรูปองค์นี้มีอายุระหว่าง 700-1,300 ปี คณะผู้ค้นพบจึงพร้อมใจกันตั้งชื่อว่า หลวงพ่อผาเงา” และเปลี่ยนชื่อวัดใหม่เป็น”วัดพระธาตุผาเงา”นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

  สำหรับกำหนดการของโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน วันพรุ่งนี้ (16 ตุลาคม) ช่วงเช้าจะมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง บริเวณชายแดนไทย-เมียนมา ผ่านด่านชายแดนแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ไปยังฝั่งเมียนมา จากนั้นเดินทางต่อไปยัง “พระธาตุสายเมือง” เพื่อประกอบศาสนพิธี รวมทั้งการปลูกต้ยพระศรีมหาโพธิ์

  2e0b895e0b8a3e0b8b2-5-e0b981e0b89ce0b988e0b899e0b894e0b8b4e0b899e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899-2.jpg

  2e0b895e0b8a3e0b8b2-5-e0b981e0b89ce0b988e0b899e0b894e0b8b4e0b899e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899-3.jpg

  2e0b895e0b8a3e0b8b2-5-e0b981e0b89ce0b988e0b899e0b894e0b8b4e0b899e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899-4.jpg

  2e0b895e0b8a3e0b8b2-5-e0b981e0b89ce0b988e0b899e0b894e0b8b4e0b899e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899-5.jpg

  2e0b895e0b8a3e0b8b2-5-e0b981e0b89ce0b988e0b899e0b894e0b8b4e0b899e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899-6.jpg

  2e0b895e0b8a3e0b8b2-5-e0b981e0b89ce0b988e0b899e0b894e0b8b4e0b899e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899-7.jpg

  2e0b895e0b8a3e0b8b2-5-e0b981e0b89ce0b988e0b899e0b894e0b8b4e0b899e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899-8.jpg

  2e0b895e0b8a3e0b8b2-5-e0b981e0b89ce0b988e0b899e0b894e0b8b4e0b899e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899-9.jpg

  e0b895e0b8a3e0b8b2-5-e0b981e0b89ce0b988e0b899e0b894e0b8b4e0b899e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1e0b899-10.jpg


  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.tnnthailand.com/content/19148
   
 2. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,784
  ค่าพลัง:
  +6,692
  a3e0b8b0-5-e0b88ae0b8b2e0b895e0b8b4-e0b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b898e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b8a2e0b8b2.jpg

  เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 15 ตุลาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย,ชมรมโพธิคยาและมูลนิธิวีระภุชงค์, มหาวิทยาลัยราชภัฏ(มรภ.)เชียงรายจัดโครงการธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ตามรอยพระอาริยะสงฆ์ ครั้งที่ 2 โดยเส้นทางเริ่มต้นจากประเทศไทย จ.เชียงราย ไปยังประเทศเมียนมา เวียดนาม สปป.ลาว และกัมพูชา

  มีพิธีเปิดที่วัดพระธาตุผาเงา อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มีตัวแทนจาก 5 ประเทศเข้าร่วมในพิธีเปิดในครั้งนี้

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่ามี สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่าย สงฆ์ และ พลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย สมาชิกวุฒิสภา (ผู้แทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ )เป็นประธานฝ่าย ฆราวาส ประธานเปิดงาน

  ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในงาน มีพระสงฆ์ระดับสมเด็จและประธานจาก 5 ประเทศ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ ผู้แทนสมเด็จพระสังฆราชฯ และตัวแทนพระสงฆ์ จาก 5 ประเทศ อาทิ พระหลักแก้ว มหาสุเมทาธิบดี (มหาบุนมา สิมมาพรหม)รองประธานสงฆ์ สปป.ลาว,พระ Baddanta sandimar Bivumsa จากประเทศเมียนมา,
  และพระทิด เถี่ยน ตัม รองประธานสงฆ์เวียดนาม และสมเด็จมงรา รองสังฆราชกัมพูชา

  พิธีเปิดโดยตัวแทนจา 5 ประเทศ มีพลเอก ไพโรจน์ พานิชสมัย สมาชิกวุฒิสภา (ผู้แทน พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ) นายสุภชัย วีระภุชงค์ เลขาธิการฯ ดร.วินัย วีระภุชงค์ ประธานมูลนิธิวีระ ภุชงค์ , นายคินฉ่วย ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ชมรมฯหัวหน้าฝ่ายต่างประเทศเมียนมา, นายจันทวง เสนีมาดมนตรี รองประธานแนวลาวสร้งชาติ, นายเขียว กันนะฤทธิ์ รมว.กระทรวงข่าวสาร กัมพูชา ชมรมฯ ร่วมกันจับที่ลูกโลกเพื่อแสดงถึงความร่วมมือพระพุทธศาสนา 5 ประเทศ

  e0b8b0-5-e0b88ae0b8b2e0b895e0b8b4-e0b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b898e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b8a2e0b8b2-1.jpg

  e0b8b0-5-e0b88ae0b8b2e0b895e0b8b4-e0b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b898e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b8a2e0b8b2-2.jpg

  e0b8b0-5-e0b88ae0b8b2e0b895e0b8b4-e0b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b898e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b8a2e0b8b2-3.jpg

  e0b8b0-5-e0b88ae0b8b2e0b895e0b8b4-e0b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b898e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b8a2e0b8b2-4.jpg

  e0b8b0-5-e0b88ae0b8b2e0b895e0b8b4-e0b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b898e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b8a2e0b8b2-5.jpg

  e0b8b0-5-e0b88ae0b8b2e0b895e0b8b4-e0b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b898e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b8a2e0b8b2-6.jpg

  e0b8b0-5-e0b88ae0b8b2e0b895e0b8b4-e0b8a3e0b988e0b8a7e0b8a1e0b898e0b8a3e0b8a3e0b8a1e0b8a2e0b8b2-7.jpg


  matichon


  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.matichon.co.th/education/religious-cultural/news_1713793
   
 3. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  4,228
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,784
  ค่าพลัง:
  +6,692
  e0b899e0b988e0b899e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a3e0b8ade0b897e0b8b3e0b89ae0b8b8.jpg
  เชียงราย – พุทธศาสนิกชนทั้งไทย-พม่า และไทใหญ่ ตั้งแถวรอทำบุญใส่บาตร-ส่งขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดิน ข้ามแดนจากแม่สาย-ท่าขี้เหล็ก ก่อนมุ่งหน้าเข้าเชียงตุง-เดียนเบียนฟู เวียดนาม ย้อนกลับลาวเข้าไทยไปกัมพูชา
  b899e0b988e0b899e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a3e0b8ade0b897e0b8b3e0b89ae0b8b8-1.jpg
  วันนี้ ( 16 ต.ค.) คณะสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่และฆราวาสจากทั้งประเทศไทย-เมียนมา-เวียดนาม-สปป.ลาว-กัมพูชา ได้นำขบวนธรรมยาตรา 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง ที่สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย ชมรมโพธิคยา มูลนิธิวีระภุชงค์และกลุ่มพันธมิตรแถบลุ่มน้ำโขง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 2 ระหว่าง 13-24 ต.ค. และเริ่มออกจากวัดพระธาตุผาเงา ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย มาถึงชายแดนไทย-พม่า อ.แม่สาย ตั้งแต่วานนี้ ได้ประกอบพิธีภายในอุโบสถวัดพระธาตุดอยเวา ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย

  จากนั้นคณะสงฆ์ในขบวนธรรมยาตราและพระภิกษุสงฆฺในพื้นที่รวม 500 รูป ได้ออกบิณฑบาตรจากวัดพระธาตุดอยเวา ไปตามถนนพหลโยธิน ก่อนที่ขบวนธรรมยาตราจะเดินข้ามสะพานมิตรภาพไทย-เมียนมา ข้ามลำน้ำสายแห่งที่ 1 ไปยัง จ.ท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน ประเทศเมียนมา ท่ามกลางพุทธศาสนิกชนชาวไทย ไทใหญ่และเมียนมา ที่พากันออกทำบุญใส่บาตรกันอย่างเนืองแน่นทั้งสองฝั่งประเทศ
  b899e0b988e0b899e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a3e0b8ade0b897e0b8b3e0b89ae0b8b8-2.jpg
  ขณะที่นาย Lynh Htut มุขมนตรีแห่งรัฐฉาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และพุทธศาสนิกชนชาวเมียนมา ก็เดินทางมารอรับคณะธรรมยาตราด้วยตัวเอง จากนั้นได้ส่งคณะฯไปยังวัดพระธาตุสายเมืองใน จ.ท่าขี้เหล็ก เพื่อประกอบศาสนพิธีและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ภายในวัด โดยมีพระรัตนรังสี หรือครูบาแสงหล้า เจ้าอาวาสวัดพระธาตุสายเมือง เป็นประธาน

  วันเดียวกันขบวนธรรมยาตรามีกำหนดไปนมัสการมหาเจดีย์ชเวดากองจำลองใน จ.ท่าขี้เหล็ก รวมทั้งนมัสการและเยี่ยมชมสถานที่ทางพระพุทธศาสนา รวมทั้งสถานที่สำคัญอีกหลายแห่ง ก่อนจะพักเป็นเวลา 1 คืน เพื่อเตรียมตัวเดินทางต่อไปยังเมืองเชียงตุง ในวันที่ 17 ต.ค. แล้วจะเดินทางต่อไปยังเมืองเดียนเบียนฟู ประเทศเวียดนาม ก่อนกลับเข้าสู่ สปป.ลาว เพื่อทำพิธีทอดผ้าป่าและปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ วัดผาโอ แขวงหลวงพระบาง และวัดพระธาตุหลวง นครหลวงเวียงจัน และเดินทางกลับเข้าสู่ประเทศไทย

  เมื่อกลับสู่ประเทศไทยแล้วทางคณะสงฆ์ 5 แผ่นดินลุ่มน้ำโขง จะร่วมกันประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ คำชะโนด จ.อุดรธานี จากนั้นเดินทางร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเชิงชุม จ.สกลนคร ก่อนจะร่วมกับคณะสงฆ์จาก 8 วัด ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ พระธาตุพนม จ.นครพนม และสิ้นสุดเส้นทางธรรมยาตรา ณ ปราสาทนครธม จ.เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา
  b899e0b988e0b899e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a3e0b8ade0b897e0b8b3e0b89ae0b8b8-3.jpg
  b899e0b988e0b899e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a3e0b8ade0b897e0b8b3e0b89ae0b8b8-4.jpg
  b899e0b988e0b899e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b89ee0b8b8e0b897e0b898e0b8a3e0b8ade0b897e0b8b3e0b89ae0b8b8-5.jpg

  ขอขอบคุณที่มา
  https://mgronline.com/local/detail/9620000099508
   

แชร์หน้านี้

Loading...