Edit Tags: ธรรมะคือลมหายใจ!! "ถ้ามีเวลาหายใจก็ต้องมีเวลาภาวนา" ข้อคิด หลวงปู่ดูลย์ มอบให้ แม่บ้านงานรัดตัว

แท็กหลายให้คั่นด้วยเครื่องหมายจุลภาค ( , )

Loading...