ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 6 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
 2. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
  “ตายเป็นตายเสีย ตายเสีย เคยตายมากี่กัปป์ กี่กัลป์ เคยตายมากี่ร้อย กี่แสน กี่ล้านครั้ง กับจะตายเพื่อบูชาธรรมเพื่อยกตัวเอง เป็นไรไป”

  -:- พระอาจารย์วันชัย วิจิตโต -:-
  วัดภูสังโฆญาณวิสุทธิโสภณ
  ต.กุดหมากไฟ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

  -ตายเสีย.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 3. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
  เรื่อง “เหตุที่หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ไม่ให้พระลูกศิษย์บางรูปญัตติเป็นธรรมยุต” (เทศนาโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  เราจึงถือเป็นอันเดียวกันหมด สายเดียวกันหมด เพราะเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นด้วยกัน คำว่าธรรมยุตมหานิกายไม่มีสำหรับเราเอง แม้แต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็ไม่มี จะเห็นได้มีฝ่ายธรรมยุต มหานิกายซึ่งเป็นกรรมฐานด้วยกันมีอยู่นี้ก็เพราะหลวงปู่มั่นไม่ให้ญัตติ อาจารย์ของอาจารย์ชาเหล่านี้ อาจารย์มีหลายองค์นะฝ่ายมหานิกาย อาจารย์ทองรัตน์ อาจารย์กินรี อาจารย์ไหนต่อไหน หลายองค์นะ มาเคารพเลื่อมใสในปฏิปทาของท่าน แล้วพร้อมกันอยากมาขอยติ และเป็นลูกศิษย์ของท่าน ท่านบอกว่า “ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายญัตติแล้ว ท่านทั้งหลายมีพวกมาก ผลประโยชน์ก็จะไม่ขยายออกไป เพราะโลกถือสมมุติ” ท่านว่าอย่างนั้นนะ

  “ญัตติเป็นฝ่ายธรรมยุตแล้ว ฝ่ายของท่านก็จะขาดผลประโยชน์ไป จึงเป็นการคับแคบผลประโยชน์ไม่ค่อยมีมาก” ท่านจึงออกสั่งว่า ไม่ต้องญัตติ คำว่าธรรมยุต มหานิกายเป็นชื่ออันหนึ่งต่างหาก ส่วนสุปฏิปนฺโน อุชุ ญาย สามีจิปฏิปนฺโน นี้เป็นพื้นฐานของศาสดาองค์เอกที่ประทานไว้ให้พระสงฆ์ปฏิบัติตัวอย่างนี้ เหล่านี้แลเป็นเนื้อเป็นหนังอันแท้จริง ไม่ได้เป็นอยู่กับธรรมยุต มหานิกาย เมื่อพวกท่านทั้งหลายมาญัตติแล้ว บรรดาคณะของท่านก็จะแยก ถือว่านี้มาฝ่ายนี้ นู่นไปฝ่ายนู้น ผลประโยชน์ไม่ค่อยมีมาก เมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ให้ญัตติเพราะผลประโยชน์เสมอกันหมด ญัตติแล้วผลประโยชน์จะขาดอีกอันหนึ่ง ถ้าเมื่อไม่ญัตติผลประโยชน์จะเพิ่มขึ้น” ท่านเล็งเห็นผลประโยชน์หาผลประโยชน์

  เพราะฉะนั้น สายหลวงปู่ชา สุภโท จึงมีพระกรรมฐานมากมาย คือเข้ากันติด พ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ภูริทัตโต ก็ถือเป็นแบบเดียวกันตลอดมา เราเองก็แบบเดียวกัน ไม่มีธรรมยุต มหานิกาย ขอให้ปฏิบัติดีเข้ากันได้สนิท ๆ เลยนะ ถ้าปฏิบัติไม่ดี แม้แต่อยู่ในวัดเดียวกันก็ถูกขับไล่ไม่ให้อยู่ เป็นเทวดามาก็ไม่ให้อยู่ มีแต่ชื่อเทวดา ตัวผู้ปฏิบัติเป็นเทวทัตใช้ไม่ได้ ต้องขับเทวทัตหนี ถ้าเทวดาอยากอยู่ก็อยู่ได้ แต่ต้องปฏิบัติดี ดีขนาดไหน ชื่อนามไม่เกิดประโยชน์ เกิดประโยชน์ในจุดสำคัญคือ สุปฏิปันโน

  หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

  ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุก ๆ ท่าน

  -เหตุที่หลวงปู่มั.jpg
  1504323678_655_เรื่อง-เหตุที่หลวงปู่มั.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 4. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
  “..ติดดีน่ะ แก้ยากกว่าติดชั่ว..”
  เพราะคนที่ถือตนว่าเป็นนักปฏิบัติ เป็นครูเป็นอาจารย์ เป็นคนเข้าวัดเข้าวา เป็นคนถือศีลกินเจ หรือ เป็นคนปฏิบัติสมาธิภาวนา หากเผลอตัวให้กิเลสแล้ว ความหลงตัวหลงตนจะเข้าครอบงำจนสำคัญว่าตนวิเศษกว่าคนอื่น

  นอกจากจะเป็นตัวปิดกั้นความดีไม่ให้งอกงามแล้ว ก็ยังจะทำให้จิตใจเสื่อมลงๆ เที่ยวกล่าวตีคนโน้นคนนี้ ยิ่งกว่าการกล่าวสอนเตือนตนเอง เข้าลักษณะที่บัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้ว่า คนรู้ธรรมะชอบเอาชนะผู้อื่น แต่คนมีธรรมะชอบเอาชนะตนเอง..
  _____________________________________
  โอวาทธรรมคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์
  (องค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตตเถร)

  -แก้ยากกว่าติ.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 5. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
  ่านใดจะมาร่วมสมทบในการสร้างกุฏิของหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไร สามารถทำได้”

  “เรื่องกุฏิหลังใหม่ของหลวงพ่อ ที่กำลังสร้างอยู่ในขณะนี้ มีศรัทธาญาติโยมบางท่านบอกว่า ทำไมหลวงพ่อไม่บอกบุญญาติโยมบ้าง มีหลายคนเขาอยากจะทำบุญร่วมด้วย เพราะทราบดีว่าธาตุขันธ์ของหลวงพ่อ นับวันจะชราภาพไปทุกวัน ลูกหลานก็อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างกุฏิถวาย เพื่อรองรับธาตุขันธ์ในวันที่หลวงพ่ออายุมากกว่านี้ หลวงพ่อเองก็คิดว่า ส่วนไหนที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับตัวเอง ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก แต่ถ้าสำหรับการช่วยเหลือชุมชน และสังคม รวมถึงพระเจดีย์ขององค์หลวงตา สิ่งนั้นต่างหากเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าลูกหลานท่านใดจะมาร่วม สมทบในการสร้างกุฏิของหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไร สามารถทำได้”

  .jpg
  1504323438_297_ท่านใดจะมาร่วมสมทบในก.jpg
  1504323438_188_ท่านใดจะมาร่วมสมทบในก.jpg
  1504323438_112_ท่านใดจะมาร่วมสมทบในก.jpg
  1504323439_181_ท่านใดจะมาร่วมสมทบในก.jpg
  1504323439_966_ท่านใดจะมาร่วมสมทบในก.jpg
  1504323439_218_ท่านใดจะมาร่วมสมทบในก.jpg
  1504323440_387_ท่านใดจะมาร่วมสมทบในก.jpg
  1504323440_876_ท่านใดจะมาร่วมสมทบในก.jpg
  1504323440_173_ท่านใดจะมาร่วมสมทบในก.jpg
  1504323441_522_ท่านใดจะมาร่วมสมทบในก.jpg
  1504323441_855_ท่านใดจะมาร่วมสมทบในก.jpg
  “เรื่องกุฏิหลังใหม่ของหลวงพ่อ ที่กำลังสร้างอยู่ในขณะนี้ มีศรัทธาญาติโยมบางท่านบอกว่า ทำไมหลวงพ่อไม่บอกบุญญาติโยมบ้าง มีหลายคนเขาอยากจะทำบุญร่วมด้วย เพราะทราบดีว่าธาตุขันธ์ของหลวงพ่อ นับวันจะชราภาพไปทุกวัน ลูกหลานก็อยากจะมีส่วนร่วมในการสร้างกุฏิถวาย เพื่อรองรับธาตุขันธ์ในวันที่หลวงพ่ออายุมากกว่านี้ หลวงพ่อเองก็คิดว่า ส่วนไหนที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับตัวเอง ถือว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยมาก แต่ถ้าสำหรับการช่วยเหลือชุมชน และสังคม รวมถึงพระเจดีย์ขององค์หลวงตา สิ่งนั้นต่างหากเป็นเรื่องใหญ่ แต่ถ้าลูกหลานท่านใดจะมาร่วม สมทบในการสร้างกุฏิของหลวงพ่อ หลวงพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไร สามารถทำได้”

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 6. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
  สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่” ้าศรัทธาญาติโยมจะร่วมสร้างกุฏิก็ได้ เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล

  มีคณะนายช่างมาบอกหลวงพ่อว่า หลวงพ่อก็อายุมากแล้ว กุฏิที่หลวงพ่อสร้างมาตั้งแต่สร้างวัด ตอนแรกก็สร้างในที่เนินสูง หลวงพ่อคราวนั้นก็อายุสามสิบกว่าสี่สิบ ก็สะดวก แต่มาตอนนี้หลวงพ่อก็อายุเจ็ดสิบ ขึ้นทีไรก็เหนื่อย นายช่างก็มาวัดเห็นหลวงพ่อก็ขอหลวงพ่อจะสร้างกุฏิ หลวงพ่อก็ปฏิเสธมาตลอดสองสามปี

  ทีนี้พอมาขออนุญาตปีสองปี มาปีที่สาม หลวงพ่อก็มาคิดว่าหลวงพ่อคงไม่หนุ่มไปข้างหน้า คงจะแก่ไปข้างหน้า พอแก่ชราก็ขึ้นกุฏิหลังนี้ลำบาก ถ้าไปหาที่พักที่โปร่งโล่ง ๆ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลูกน้องบริวารอำนวยความสะดวกได้ เพราะจะเข้าห้องน้ำก็คงต้องพยุงหน้าพยุงหลัง กุฏิหลังนี้ไม่ได้เตรียมพร้อมในจุดนั้นเลย เป็นกุฏิที่เตรียมพร้อมจะอยู่เมื่อยังหนุ่ม พอนายช่างมาขออนุญาตหลวงพ่ออีกก็เลยอนุญาต แต่ไม่ใช่กุฏิของหลวงพ่อนะ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกุฏิที่เวลามีครูบาอาจารย์พระเถระมาก็ให้ท่านพักอาศัย แต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์พระมหาเถระมา หลวงพ่อก็คงจะไปพัก เพราะในวัดของเรา กุฏิที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองหรือพระผู้ใหญ่ยังไม่มี เหมือนที่วัดป่าบ้านตาด ที่วัดป่าบ้านตาด ตอนสมเด็จพระสังฆราชมาในงานพระราชเพลิงหลวงตา ท่านก็พักกุฏิทั่ว ๆไป เพราะที่บ้านตาดไม่มีกุฏิรับรองพระมหาเถระ ที่วัดเราก็ลักษณะนั้น เป็นลักษณะป่า ๆ

  แต่ไม่ได้จำกัดว่าไม่ให้ใครร่วม ถ้าศรัทธาญาติโยมจะร่วมสร้างกุฏิก็ได้ เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล จะมาร่วมกับเจ้าภาพเขาก็ได้ แต่จะไม่มีการบอกเลขบัญชีให้โอนนะ เพราะหลวงพ่อไม่ได้บอกเพื่อจะมาเรี่ยไรขอ หลวงพ่อเพียงแต่บอกกล่าวกับคณะศรัทธาญาติโยม เพราะหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะ ถ้าหลวงพ่อทำอะไรหลวงพ่อก็บอกกล่าว แต่ก็คงบอกกล่าวหนเดียวนี้ เพราะนี่ไม่ใช่จุดที่หลวงพ่อเน้น

  จุดที่หลวงพ่อเน้นจริงๆ คือเรื่องเจดีย์หลวงตา เพราะหลวงตาหาทองคำเข้าคลังหลวงได้ถึงสิบสามตันกว่า คิดเป็นเงินก็หลายหมื่นล้าน ท่านทำคุณูปการให้ประเทศชาติมากมาย แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุฏิ เรื่องเจดีย์ นี่คือการทำทาน เป็นเปลือก เป็นกระพี้ ส่วนเรื่องจิตภาวนาเป็นแก่นเป็นหัวใจ อย่าได้ขาดตกบกพร่อง เราภาวนาธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราจนได้เป็นอริยบุคคล เป็นสมบัติของเราเพียว ๆ เลย เราจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิด แต่หากยังต้องเวียนว่ายตายเกิด อานิสงส์ทานอานิสงส์ศีลก็จะเป็นเครื่องเกื้อหนุนเรา เรื่องทาน ศีล ภาวนา เป็นเรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติ

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  พระธรรมเทศนา “สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่”
  แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

  -ถ.jpg
  1504323311_354_สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่-ถ.jpg
  1504323311_673_สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่-ถ.jpg
  1504323312_510_สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่-ถ.jpg
  1504323312_588_สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่-ถ.jpg
  1504323313_458_สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่-ถ.jpg
  1504323313_524_สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่-ถ.jpg
  1504323313_402_สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่-ถ.jpg
  1504323314_322_สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่-ถ.jpg
  1504323314_642_สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่-ถ.jpg
  1504323314_463_สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่-ถ.jpg
  1504323315_900_สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่-ถ.jpg
  มีคณะนายช่างมาบอกหลวงพ่อว่า หลวงพ่อก็อายุมากแล้ว กุฏิที่หลวงพ่อสร้างมาตั้งแต่สร้างวัด ตอนแรกก็สร้างในที่เนินสูง หลวงพ่อคราวนั้นก็อายุสามสิบกว่าสี่สิบ ก็สะดวก แต่มาตอนนี้หลวงพ่อก็อายุเจ็ดสิบ ขึ้นทีไรก็เหนื่อย นายช่างก็มาวัดเห็นหลวงพ่อก็ขอหลวงพ่อจะสร้างกุฏิ หลวงพ่อก็ปฏิเสธมาตลอดสองสามปี

  ทีนี้พอมาขออนุญาตปีสองปี มาปีที่สาม หลวงพ่อก็มาคิดว่าหลวงพ่อคงไม่หนุ่มไปข้างหน้า คงจะแก่ไปข้างหน้า พอแก่ชราก็ขึ้นกุฏิหลังนี้ลำบาก ถ้าไปหาที่พักที่โปร่งโล่ง ๆ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยลูกน้องบริวารอำนวยความสะดวกได้ เพราะจะเข้าห้องน้ำก็คงต้องพยุงหน้าพยุงหลัง กุฏิหลังนี้ไม่ได้เตรียมพร้อมในจุดนั้นเลย เป็นกุฏิที่เตรียมพร้อมจะอยู่เมื่อยังหนุ่ม พอนายช่างมาขออนุญาตหลวงพ่ออีกก็เลยอนุญาต แต่ไม่ใช่กุฏิของหลวงพ่อนะ สร้างขึ้นมาเพื่อเป็นกุฏิที่เวลามีครูบาอาจารย์พระเถระมาก็ให้ท่านพักอาศัย แต่ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์พระมหาเถระมา หลวงพ่อก็คงจะไปพัก เพราะในวัดของเรา กุฏิที่จะรับแขกบ้านแขกเมืองหรือพระผู้ใหญ่ยังไม่มี เหมือนที่วัดป่าบ้านตาด ที่วัดป่าบ้านตาด ตอนสมเด็จพระสังฆราชมาในงานพระราชเพลิงหลวงตา ท่านก็พักกุฏิทั่ว ๆไป เพราะที่บ้านตาดไม่มีกุฏิรับรองพระมหาเถระ ที่วัดเราก็ลักษณะนั้น เป็นลักษณะป่า ๆ

  แต่ไม่ได้จำกัดว่าไม่ให้ใครร่วม ถ้าศรัทธาญาติโยมจะร่วมสร้างกุฏิก็ได้ เป็นการสร้างบุญสร้างกุศล จะมาร่วมกับเจ้าภาพเขาก็ได้ แต่จะไม่มีการบอกเลขบัญชีให้โอนนะ เพราะหลวงพ่อไม่ได้บอกเพื่อจะมาเรี่ยไรขอ หลวงพ่อเพียงแต่บอกกล่าวกับคณะศรัทธาญาติโยม เพราะหลวงพ่อเป็นพระสาธารณะ ถ้าหลวงพ่อทำอะไรหลวงพ่อก็บอกกล่าว แต่ก็คงบอกกล่าวหนเดียวนี้ เพราะนี่ไม่ใช่จุดที่หลวงพ่อเน้น

  จุดที่หลวงพ่อเน้นจริงๆ คือเรื่องเจดีย์หลวงตา เพราะหลวงตาหาทองคำเข้าคลังหลวงได้ถึงสิบสามตันกว่า คิดเป็นเงินก็หลายหมื่นล้าน ท่านทำคุณูปการให้ประเทศชาติมากมาย แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกุฏิ เรื่องเจดีย์ นี่คือการทำทาน เป็นเปลือก เป็นกระพี้ ส่วนเรื่องจิตภาวนาเป็นแก่นเป็นหัวใจ อย่าได้ขาดตกบกพร่อง เราภาวนาธรรมะเข้าสู่จิตใจของเราจนได้เป็นอริยบุคคล เป็นสมบัติของเราเพียว ๆ เลย เราจะไม่มาเวียนว่ายตายเกิด แต่หากยังต้องเวียนว่ายตายเกิด อานิสงส์ทานอานิสงส์ศีลก็จะเป็นเครื่องเกื้อหนุนเรา เรื่องทาน ศีล ภาวนา เป็นเรื่องที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติ

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  พระธรรมเทศนา “สร้างกุฏิไว้รอตอนแก่”
  แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 7. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
  บ่ายวันนี้ หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก ได้เข้าตรวจการก่อสร้างกุฏิหลังใหม่ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้างภายในวัดป่านาคำน้อย ซึ่งทางคณะศรัทธาญาติโยมได้ขออนุญาตสร้างถวาย โดยในวันนี้กลุ่มนายช่างได้อธิบายรายละเอียดการก่อสร้างให้หลวงพ่อทราบ ทั้งนี้ หลวงพ่อได้อนุโมทนาบุญกับคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลาน ที่ได้ร่วมสร้างกุฏิในครั้งนี้

  1504323073_360_บ่ายวันนี้-หลวงพ่ออินทร.jpg
  1504323073_943_บ่ายวันนี้-หลวงพ่ออินทร.jpg
  1504323074_225_บ่ายวันนี้-หลวงพ่ออินทร.jpg
  1504323074_843_บ่ายวันนี้-หลวงพ่ออินทร.jpg
  1504323074_968_บ่ายวันนี้-หลวงพ่ออินทร.jpg
  1504323075_63_บ่ายวันนี้-หลวงพ่ออินทร.jpg
  1504323075_931_บ่ายวันนี้-หลวงพ่ออินทร.jpg
  1504323076_251_บ่ายวันนี้-หลวงพ่ออินทร.jpg
  1504323076_593_บ่ายวันนี้-หลวงพ่ออินทร.jpg
  1504323076_872_บ่ายวันนี้-หลวงพ่ออินทร.jpg
  1504323077_564_บ่ายวันนี้-หลวงพ่ออินทร.jpg
  1504323077_109_บ่ายวันนี้-หลวงพ่ออินทร.jpg
  16 ส.ค. 60 บ่ายวันนี้ หลวงพ่อ ได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ปลูกสร้างกุฏิหลังใหม่ของท่าน ณ บริเวณภายใน วัดป่านาคำน้อย ซึ่งทางกลุ่มนายช่างกำลังอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับโครงสร้างให้หลวงพ่อทราบ ทั้งนี้หลวงพ่อท่านอนุโมทนาบุญกับลูกหลานทุกคน ที่ได้ทำบุญเพื่อสร้างกุฏิหลวงพ่อ ในครั้งนี้

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 8. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
 9. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
 10. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
 11. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
 12. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
  พึงเป็นคนมีสติ
  อย่าถือมั่นกังวลในโลกทั้งปวง
  ความเสื่อมปัญญานักปราชญ์ท่านติเตียน
  ความเจริญปัญญาเลิศกว่าความเจริญทั้งปวง”. < หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต >

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 13. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
 14. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
 15. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
  ” คนเราเกิดมาในกามภพ
  ร่างกายจิตใจตกอยู่ในกามภพ
  มีกามารมณ์เป็นอาหารหล่อเลี้ยง
  แม้ร่างกายนี้ก็ได้วัตถุกามเป็นเครื่่องปรนเปรอ

  ถ้าไม่มีปัญญารู้เท่าเข้าใจตามเป็นจริงแล้ว
  ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากเครื่องผูกของกามได้

  ชาวโลกียชนนี้
  พระพุทธองค์ทรงอุปมา
  เหมือนนกติดข่าย ของนายพราน
  ซึ่งน้อยตัวนักจะหลุดพ้นไปได้
  โลกียชนเราก็เช่นกัน
  น้อยคนนักจะหลุดพ้นจากเครื่องผูกของกามไปได้…”

  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  เทิดไว้เหนือเศียรเกล้า ด้วยเกล้า สาธุ.

  .jpg
  ” คนเราเกิดมาในกามภพ ร่างกายจิตใจตกอยู่ในกามภพ
  มีกามารมณ์เป็นอาหารหล่อเลี้ยง แม้ร่างกายนี้ก็ได้วัตถุกามเป็นเครื่่องปรนเปรอ
  ถ้าไม่มีปัญญารู้เท่าเข้าใจตามเป็นจริงแล้ว ก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นจากเครื่องผูกของกามได้
  ชาวโลกียชนนี้ พระพุทธองค์ทรงอุปมาเหมือนนกติดข่าย ของนายพราน ซึ่งน้อยตัวนักจะหลุดพ้นไปได้
  โลกียชนเราก็เช่นกัน น้อยคนนักจะหลุดพ้นจากเครื่องผูกของกามไปได้…”

  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  เทิดไว้เหนือเศียรเกล้า ด้วยเกล้า สาธุ.

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 16. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
  เรื่องเล่า: หลวงปู่ขาวกับเด็กน้อย
  หลวงปู่ขาว อนาลโย วัดถ้ำกลองเพล จ.หนองบัวลำภู
  เขียนเล่าเรื่อง พระไพศาล วิสาโล

  หลวงปู่ขาว อนาลโย เป็นวิปัสสนาจารย์สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่มีลูกศิษย์ลูกหานับถือมากโดยเฉพาะในภาคอีสาน ท่านเป็นพระที่เด็ดเดี่ยวมั่นคงในสมาธิภาวนาจนเป็นที่เลื่องลือ ขณะเดียวกันท่านก็เปี่ยมไปด้วยเมตตาอย่างมาก
  มีเรื่องเล่าว่าคราวหนึ่ง แม่พาเด็กสามขวบมาถวายอาหารเช้าให้หลวงปู่ขาว ในฝาบาตรของหลวงปู่นั้นมีเงาะซึ่งปลอกเปลือกเรียบร้อยวางอยู่ใกล้ ๆ เด็กไม่เคยเห็นเงาะ ก็สนใจเพราะมันขาวน่ากินดี
  หลวงปู่จึงถามเด็กน้อยว่าอยากกินหรือเปล่า ถ้าอยากกินต้องแลกกันนะ เด็กตอบประสาซื่อว่า อยากกิน แล้วถามว่าอยากกินต้องทำอย่างไร
  หลวงปู่บอกให้นั่งสมาธิ เด็กถามว่านั่งสมาธิทำอย่างไร หลวงปู่จึงแนะว่า ให้นั่งขัดสมาธิ ขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้าย หลับตา แล้วภาวนาไปด้วย
  เด็กน้อยถามต่อว่าภาวนาอย่างไร หลวงปู่ขาวก็บอกว่าให้ภาวนาว่า “หมากเงาะ” (ภาษาอีสานเรียกลูกเงาะว่าหมากเงาะ )
  เด็กก็ทำตาม ทีแรกเด็กนั่งไปก็เลียริมฝีปากไปด้วยเพราะอยากกินมาก แต่พอนั่งสมาธิไปสักพัก จิตก็รวมเป็นหนึ่ง รู้สึกสบาย เพราะว่าจิตไปอยู่ที่คำว่าหมากเงาะๆ เด็กรู้สึกสงบเป็นอย่างยิ่ง
  ไม่นานเด็กก็ได้ยินเสียงระฆัง พอเปิดตาขึ้นมาปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ในศาลาแล้ว มีแต่หลวงปู่ขาวกำลังนั่งสมาธิอยู่ด้วย ปรากฏว่าตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายสามแล้ว เป็นเวลาที่พระจะต้องออกมาทำกิจส่วนรวม
  วันนั้นเด็กน้อยนั่งสมาธินานถึงเจ็ดชั่วโมง ทั้ง ๆ ที่ไม่เคยนั่งสมาธิมาก่อน และไม่ได้สนใจสมาธิด้วย สนใจอย่างเดียวคือ “หมากเงาะ”
  หลวงปู่ขาวทราบดีว่า สมาธินั้นไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เท่านั้น เด็กก็ทำได้ เพราะเป็นศักยภาพที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน ใช่แต่เท่านั้นท่านยังทราบดีว่า อุบายที่นำไปสู่สมาธินั้นมีมากมายหลายอย่าง แม้แต่ความอยากหรือ “ตัณหา”ก็สามารถจูงใจให้เกิดสมาธิได้ หากรู้จักใช้ให้เป็น ไม่จำเป็นว่าจะต้องบริกรรมด้วยคำว่า “พุทโธ” หรือ “พองหนอ ยุบหนอ”เท่านั้น
  ทุกอย่างที่เรามีอยู่ ไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรม หากใช้ให้เป็น ก็สามารถก่อประโยชน์หรือสร้างกุศลธรรมให้เกิดขึ้นได้ทั้งนั้น รวมทั้งกิเลส แม้แต่ความทุกข์ ไม่เพียงช่วยให้เราเข้มแข็งหรือตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเท่านั้น แต่หากเรารู้จักและเข้าใจมันอย่างแจ่มแจ้ง ก็ช่วยให้เกิดปัญญาจนเป็นอิสระจากความทุกข์ได้

  -หลวงปู่ขาวกั.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 17. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
  การภาวนาต้องบริกรรม

  พวกเราอย่าไปเสียดายบริกรรม ว่าจนให้มันเหนื่อยที่สุด ให้มันนานเท่าไรได้ยิ่งดี สักประเดี๋ยวจิตมันก็สงบ มันโหยจากการไม่นึกคิดแล้ว ถ้าเราไม่บริกรรมมันกำลังแข็งตัว มันก็ต้องออกไปสู้กับเราอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นต้องบริกรรม พุทโธๆ โธๆๆๆๆ ว่าให้เร็ว พอมันหมดลมก็เอาอีก โธๆๆๆๆ แต่อย่าให้เสียงดัง เดี๋ยวเขาว่าบ้า ให้เบาๆ ว่าอยู่อย่างนั้นให้เร็วๆๆ โธๆๆ หยุด โธๆๆ หยุด ถ้าเราโธเข้าโธออก ก็เสร็จฉิบ…หมดซิ หัวใจมันห่าง แล้วมันคิดหมด

  การดูลมหายใจที่เรียกว่าอานาปานสตินี่ ต้องเหมือนคนเป็นเศรษฐี ต้องมีทรัพย์สินข้าวของเงินทองกินไม่หมดแล้ว จึงดูลมหายใจได้ นั้นบุคคลนั้นเป็นเศรษฐีแล้ว รวยแล้ว ถ้าพูดถึงสมมุติ ต้องเป็นอริยะเจ้าขั้นสูงแล้วเป็นพระขีณาสพ นั่นถึงดูลม ถ้าผู้ไม่เป็นพระขีณาสพไปดูลมไม่ได้ สมาธิยังไม่พอ ปัญญายังไม่พอ ยังไม่สิ้นอาสวะ ตัวนี้ตัวสำคัญมีคนมาถามกันแยะนะ ถ้าใครไม่เชื่อก็ให้กลับไป คุยกันไม่รู้เรื่อง

  มี่ผู้หญิงคนหนึ่งมาถาม เราก็นั่งหลับตาคุยด้วย มันเอาตำรามาเปิด ทีหลังมันมาถามเรื่องรูปฌาน อรูปฌาน เอ๊ะ!… เปิดตำราดูตำรา เลยบอกโยมกลับเถอะ เราไม่เป็น…ไม่เป็นแล้ว ไล่กลับไปเลย

  • หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท •

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 18. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
  ศรัทธา ถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็น งมงาย
  วิริยะ ถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็น เหน็ดเหนื่อย
  สมาธิ ถ้ามีมากเกินไป ขาดปัญญา ก็กลายเป็น โมหะ
  ปัญญา ถ้ามีมากเกินไป ขาดศรัทธา ก็กลายเป็น ทิฏฐิมานะ
  ปัญญา ถ้ามีมากเกินไป ขาดสมาธิ ก็กลายเป็น ฟุ้งซ่าน
  สมาธิ ถ้ามีมากเกินไป ขาดวิริยะ ก็กลายเป็น เกียจคร้าน
  ส่วน…สติ…นั้น ถ้ามีมากเท่าไหร่ ก็มีแต่คุณ ไม่มีโทษ!…

  • หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี •

  -ถ้ามีมากเกินไป-ขา.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 19. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
 20. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  10,147
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +224
  “…แม้แต่สัตว์เดรัจฉาน ท่านก็ไม่ให้ดูถูกเขา เวลานี้เขาเสวยกรรมอยู่ในวาระของกรรมของเขา …เวลาพ้นแล้ว เขาสูงกว่าเราก็ได้…”

  • หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน •

  -ท่.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 1. SiTa
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  4,170
 2. HONGTAY
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,952
 3. แดนโลกธาตุ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  6,917
 4. แดนโลกธาตุ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,319
 5. WebSnow
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  14,049
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...