ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 6 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
 2. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
 3. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  ” ศาสนาจะเสื่อมเพราะเหตุใด
  เพราะเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติ เรื่องเป็นอย่างนี่

  ในคุณพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เคารพ
  ในคุณพระธรรมก็ไม่มีความเคารพ
  ในคุณพระอริยสงฆ์ก็ไม่มีความเคารพ
  ในทานก็ไม่มีความเคารพ ในศีลก็ไม่มีความเคารพ
  ในภาวนาก็ไม่มีความเคารพ
  ในปฏิสันถารการต้อนรับซึ่งกันและกันก็ไม่มีความเคารพ
  เมื่อเราไม่เคารพใน ๗ สถานนี้แหละ เป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อม

  ถ้าพวกเรายังมีความเคารพอยู่ในสิ่ง ๗ สถานนี้แล้ว
  ศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป.”

  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
  เทิดไว้เหนือเศียรเกล้า ด้วยเกล้า สาธุ.

  .jpg
  ” ศาสนาจะเสื่อมเพราะเหตุใด เพราะเราไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติ เรื่องเป็นอย่างนี่
  ในคุณพระพุทธเจ้าเราก็ไม่เคารพ ในคุณพระธรรมก็ไม่มีความเคารพ ในคุณพระอริยสงฆ์ก็ไม่มีความเคารพ
  ในทานก็ไม่มีความเคารพ ในศีลก็ไม่มีความเคารพ ในภาวนาก็ไม่มีความเคารพ ในปฏิสันถารการต้อนรับซึ่งกันและกันก็ไม่มีความเคารพ
  เมื่อเราไม่เคารพใน ๗ สถานนี้แหละ เป็นเหตุให้ศาสนาเสื่อม
  ถ้าพวกเรายังมีความเคารพอยู่ในสิ่ง ๗ สถานนี้แล้ว ศาสนาก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นไป.”

  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
  เทิดไว้เหนือเศียรเกล้า ด้วยเกล้า สาธุ.

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 4. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  “ถ้าโกรธมาแล้ว ใจคิดอยากจะด่า
  อยากจะฆ่า อยากจะตี
  อดทนเอาไว้ โดยนึกว่าพระพุทธเจ้าฆ่าด่าตีไม่เป็น
  เราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแล้ว
  เราต้องปฏิบัติตาม”

  หลวงพ่อพุธ ฐานิโย

  -ใจคิดอยาก.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 5. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  เรื่อง “พระบรมสารีริกธาตุเสด็จมา ด้วยบุญญานุภาพแรงอธิษฐาน”

  ่านพ่อลี_ธัมมธโร_ท่านมีบารมีมากจริงๆ

  (จากประวัติ ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
  (เล่าโดย หลวงปู่สิงห์ ธัมมสาโร)

  หลวงปู่สิงห์ ท่านเมตตาเล่าถึงตอนที่
  ท่านอยู่กับท่านพ่อลี ธัมมธโร ณ วัดอโศการาม ว่า

  ท่านได้เห็นท่านพ่อลี “นั่งอธิษฐานจิต” เรียก “พระบรมสารีริกธาตุ” ท่านพ่อลีท่านให้หลวงปู่สิงห์ไปหาผ้าขาว มาปูรอรับพระบรมสารีริกธาตุที่จะเสด็จมา พอนำผ้าขาวมาปูไว้แล้ว ท่านพ่อลีท่านก็นั่งภาวนา ไม่นานนัก พระบรมสารีริกธาตุก็ตกลงจากไหนไม่รู้ ตกลงมาทั่วผ้าขาว “ท่านพ่อลี ท่านมีบารมีมากจริงๆ”

  -พระบรมสารีริกธา.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 6. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  “…ความเป็นใหญ่ในตัวนี้ดี เป็นใหญ่ในผู้อื่นไม่คอยดียิ่งกว่าความเป็นใหญ่ในตัว ความรู้รอบตัว แก้ไขตัวได้ดี อาการใดที่แสดงออกมาผิดถูกดีชั่ว นั่นจะแสดงมาจากตัวและรู้เรื่องรู้ราวของตัว จึงชื่อว่าผู้ปฏิบัติ จงมองดูจุดนี้อย่าไปดูจุดอื่น ชื่อว่าผู้ปฏิบัติโดยถูกทาง เรื่องราวอะไรๆ ก็สงบลงไปๆ สุดท้ายก็จะมาเห็นโทษทั้งหมดที่มันร่ายออกไปตะครุบเงาไปโน้นไปนี้ที่จิตแห่งเดียว เพราะที่เกิดอภิธรรมและยอดอภิธรรมก็คือจิตดวงบริสุทธิ์ล้วนนี่แล จะเป็นอะไรที่ไหนไปเล่า จงปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าแลสาวกท่าน ถ้าอยากเห็นคลังแห่งอภิธรรมคืออะไร อยู่ที่ไหน ผู้ปฏิบัตินั่นแลจะทราบในตัวเองด้วย สนฺทิฏฺฐิโก โดยไม่มีกาลสถานที่ใดๆ มายืนยันรับรอง จะพอตัวอยู่กับสนฺทิฏฺฐิโกภายในใจตัวเอง…”

  พ่อแม่ครูอาจารย์องค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๑๙

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 7. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  “…นึกถึงท่านบ่อย ๆ ถ้าเชื่อหลวงตาเนี่ย ได้ดีทุกคน ใครจับหลวงพ่อไว้ ให้ท่านอยู่ในใจเราเลย หนึ่งเดียวอย่าไปจับองค์อื่นนะ หลวงตาไม่เอา องค์อื่นเนี่ยกราบเฉยๆน่ะ กราบท่านเฉยๆอ่ะองค์อื่น แต่หลวงพ่อเนี่ยอยู่ในใจ พอทีนี้จิตเราอยู่กับท่านเนี่ย สายใยท่านน่ะมันก็อยู่กับเรา เพราะฉะนั้นเวลาใครมองเรา
  หรือใครก็ตาม พวกวิญญาณ พวกอะไรเนี่ย หลวงพ่อก็จะอยู่กับเรา คือสายใยท่านกับเรา อยู่กับเรา แล้วท่านจะให้เราจนเป็นไปไม่ได้อ่ะ นี่เรื่องจริงนะ เพราะท่านเป็นโพธิสัตว์บารมีท่านยังไม่รวมนะ บารมีท่านกระจายอยู่ทั่ว ๓ แดนโลกธาตุประมาณมิได้นะ ท่านบอกหลวงตาว่า ท่านนั่งหัวแถวนะ บารมีท่านไม่ยังรวม ไม่เหมือนพระพุทธเจ้า พระอรหันต์นะ บารมีท่านรวมแล้ว รวมเป็นแก้วแล้ว จะดูได้ง่ายๆ ด้วยตาเปล่าของเรา คือพระธาตุของครูบาอาจารย์ที่ท่านสำเร็จธรรมแล้วจะเป็นแก้ว นั้นคือบารมีท่านรวมแล้ว เข้าใจตามนี้น่ะ…”

  พระอาจารย์วรงคต วิริยธโร

  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -ๆ-ถ้าเชื.jpg
  1511947637_418_นึกถึงท่านบ่อย-ๆ-ถ้าเชื.jpg
  1511947637_180_นึกถึงท่านบ่อย-ๆ-ถ้าเชื.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 8. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  “…พระพุทธเจ้าองค์ไหนๆ ก็มาแสดงธรรมอันเดียวกัน ถ้าฟังเทศน์ในศาสนาพระโคดมแล้ว ก็เท่ากับว่าได้ฟังเทศน์ของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ถ้าปฏิบัติให้ทาน รักษาศีล ภาวนาในศาสนาของพระโคดมแล้ว ก็เท่ากับว่าให้ทาน รักษาศีล และปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนาที่ล่วงไปแล้ว และที่ยังไม่มาถึง ของพระเจ้าองค์อื่นๆ เหมือนกัน เพราะมาสอนเป็นอันเดียวกัน
  พระบรมศาสดาทุกๆ พระองค์ยืนยันว่า ธรรมคำสั่งสอนที่เรากล่าวแล้วนี้เอง จะเป็นศาสดาและเป็นครูของท่านทั้งหลาย ในเวลาเราเข้าสู่พระนิพพานไปแล้ว

  เมื่อเป็นดังนี้ก็ให้ทราบเถิดว่า พระพุทธศาสนา หรือคำสอนของพระบรมศาสดา ยังดำรงค์คงอยู่ แต่ผู้ปฏิบัตินั้นจะมีหรือไม่ มันก็ขึ้นอยู่กับผู้ปฏิบัติเท่านั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระพุทธศาสนา เพราะพระพุทธศาสนาไม่ได้เสื่อมไปไหน ถึงจะมาเปลี่ยนกันเป็นยุคเป็นคราวก็เป็นธรรมอันเก่า ไม่ใชธรรมอันใหม่ ไม่ได้ลบล้าง อะไรกันเลย…”

  หลวงปู่หล้า เขมปัตโต

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -ก็.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 9. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  เรื่อง “ท่านพ่อลี ธัมมธโร พระอริยะผู้มีกำลังจิตสูงมาก”

  (จากประวัติ ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
  (บันทึกโดย วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน)

  ในตอนนี้จะขอเล่าเรื่องของพระกรรมฐานผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอีกรูป ท่านคือ ท่านพ่อลี ธมฺมธโร เนื่องด้วยท่านเป็นผู้ดำริในการสร้างพระธุตังคเจดีย์ ณ วัดอโศการามแห่งนี้

  ท่านพ่อลี ธมฺมธโร ผู้ดำริในการสร้างพระธุตังคเจดีย์ ณ วัดอโศการาม โดยท่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุด้วยการอธิษฐานจิต และได้เสด็จมาถึง ๘๐ องค์ ทุกองค์ล้วนดั่งอัญมณี สวยงามยิ่ง

  ท่านพ่อลี ธมฺมธโร เป็นศิษย์องค์ต้นๆ องค์สำคัญองค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุปนิสัยท่านเป็นพระที่มีความเด็ดเดี่ยวอาจหาญ มีจิตตั้งมั่น รักพระธรรมวินัยเป็นชีวิตจิตใจ มีนิสัยชอบธุดงค์ออกป่าลึกเพียงลำพัง เผชิญสัตว์ร้ายและภยันตรายต่าง ๆ มากมาย หลวงตามหาบัวเล่าว่า ท่านพ่อลีมีกำลังจิตสูงมาก สามารถล่วงรู้สิ่งต่างๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์

  ตามประวัติท่านเคยเผชิญช้างตกมันที่ทรงพลังและดุร้ายยิ่ง ซึ่งได้ทำร้ายช้างป่าเชือกหนึ่งถึงตายมาไม่นาน และมาพบท่าน พร้อมที่จะบดขยี้ท่านที่อยู่ตรงหน้า แต่ด้วยกระแสจิตที่เปี่ยมด้วยพลังเมตตาของท่านพ่อลี ช้างกลับลดอาการพยศและหมอบลงต่อหน้า มีกลุ่มชาวบ้านตามมาด้วยความเป็นห่วงท่านพ่อ และได้อยู่ร่วมในเหตุการณ์ จากตอนหนึ่งในหนังสือ ธรรมะทะลุโลก ความสงบสุขของชาวบ้านป่าในถิ่นนั้นทั้งสิงสาราสัตว์ต่างๆ จึงกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง

  -ท่านพ่อลี-ธัมมธโ.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 10. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  ภาพประวัติศาสตร์งานฉลอง_๒๕_พุทธศตวรรษ_ณ_วัดอโศการาม

  เรื่อง “ท่านพ่อลี ธัมมธโร พระอริยะผู้มากบารมี”

  (จากประวัติ ท่านพ่อลี ธัมมธโร)
  (บันทึกโดย วัดป่าดอยแสงธรรมญาณสัมปันโน)

  ในภาพที่ ๑

  ท่านพ่อลี ในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ณ วัดอโศการาม ก่อนจัดงาน ท่านมีปัจจัยเพียง ๒๐๐ กว่าบาท แต่ด้วยความดีที่ท่านบำเพ็ญทำให้มีผู้มาร่วมบุญทั้งแรงกายและกำลังทรัพย์ จนหลังเสร็จงานได้ใช้ปัจจัยไปทั้งหมด ๔ แสนกว่าบาท และยังคงเหลือปัจจัยอีก ๔ แสนกว่าบาท ท่านได้ให้ประชุมกรรมการและตกลงกันว่าจะนำไปสร้างโบสถ์ และพระธุตังคเจดีย์ เงินทุกบาททุกสตางค์ท่านทำอย่างบริสุทธิ์เพื่อถวายพระพุทธศาสนาให้เจริญอย่างแท้จริง

  ในภาพที่ ๒

  (ซ้าย) ท่านพระอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม เจ้าอาวาสวัดป่าสาลวัน โคราช หนึ่งในกองทัพธรรม อันเป็นศิษย์สำคัญองค์ต้นของหลวงปู่มั่นองค์หนึ่ง
  (ขวา) ท่านพ่อลี ธมฺมธโร เจ้าอาวาสวัดอโศการาม ศิษย์องค์สำคัญอีกองค์ที่หลวงปู่มั่นให้ความเมตตามาก ในภาพ ท่านทั้ง ๒ องค์ ร่วมกันนำคณะสงฆ์สวดมนต์ร่วมกับญาติโยมในงานฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ณ วัดอโศการาม

  ในภาพที่ ๓

  ภายในงาน มีครูบาอาจารย์สายกรรมฐานหลายองค์มาร่วมงาน ๒๕ พุทธศตวรรษ ณ วัดอโศการามแห่งนี้ หนึ่งในนั้นคือ หลวงตามหาบัว แห่งวัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี (ขณะนั้น ท่านอายุ ๔๔ ปี)

  ในภาพที่ ๔

  เป็นวาสนาของญาติโยมในสมัยนั้น ที่ได้ใส่บาตรพระปฏิบัติดีหลายรูป ในภาพ หลวงตามหาบัว (องค์ที่ ๒ จากซ้าย) ท่านพ่อลี (องค์ที่ ๓ จากซ้าย) ขณะออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมในงาน ๒๕ พุทธศตวรรษ

  ในภาพที่ ๕

  แต่เดิม ท่านพ่อลีได้หวังไว้ว่าจะบวชพระ ๘๐ รูป เพื่อฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ แต่ปรากฎว่าในงานจริง มีผู้ขอบวช ๖ ร้อยกว่ารูป

  ในภาพที่ ๖

  ผู้บวชศีล ๘ รวมแล้วนับพันคน

  ในภาพที่ ๗

  ในหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเพื่อทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ณ พระธุตังคเจดีย์ วัดอโศการาม เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๐๙

  ในภาพที่ ๘

  รูปเหมือนท่านพ่อลี ธมฺมธโร ภายในธุตังคเจดีย์ โดยหลวงตาพระมหาบัวเป็นผู้ดำริให้ร่วมประดิษฐานกับรูปเหมือนครูบาอาจารย์อีก ๒๗ รูป

  ในภาพที่ ๙

  เกศาธาตุ ของท่านพ่อลี ธมฺมธโร ที่บรรจุ ณ พระธุตังคเจดีย์ เนื่องจากสรีระร่างท่านพ่อลียังรักษาไว้ โดยอัญเชิญไว้ในโลงทอง ประดิษฐานไว้ ณ ศาลาวิสุทธิธรรมรังสี วัดอโศการาม จึงยังไม่มีภาพพระธาตุของท่าน

  ขอขอบคุณ: ภาพเอื้อเฟื้อจาก ดีวีดีชุด สารคดีฉลอง ๒๕ พุทธศตวรรษ ของวัดอโศการาม อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

  .jpg
  1511951106_360_ภาพประวัติศาสตร์งานฉลอ.jpg
  1511951106_493_ภาพประวัติศาสตร์งานฉลอ.jpg
  1511951106_117_ภาพประวัติศาสตร์งานฉลอ.jpg
  1511951106_927_ภาพประวัติศาสตร์งานฉลอ.jpg
  1511951107_233_ภาพประวัติศาสตร์งานฉลอ.jpg
  1511951107_889_ภาพประวัติศาสตร์งานฉลอ.jpg
  1511951107_636_ภาพประวัติศาสตร์งานฉลอ.jpg
  1511951107_759_ภาพประวัติศาสตร์งานฉลอ.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 11. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  “…ตราบใดก็ตามที่แกยังไม่เห็นความดีในตัว. ก็ยังไม่นับว่าแกรู้จักข้า แต่ถ้าเมื่อใดแกเริ่มเห็นความดีในตัวเองแล้ว
  เมื่อนั้น…ข้าจึงว่าแกเริ่มรู้จักข้าดีขึ้นแล้ว…”

  คติธรรมคำสอนหลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

  ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 12. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
 13. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  ในคืนหนึ่งมีพวกพ่อค้าเข้ามาขอพักนอนที่ศาลาวัดบ้านปอแดง ท่านพระอาจารย์ก็เมตตา สั่งให้พระเณรไปช่วยดูที่พักให้พวกพ่อค้าที่มาขอพักที่ศาลา ก็พูดคุยทักทายปราศรัยถามความเป็นมาของพวกพ่อค้า พูดคุยอยู่สักระยะหนึ่ง

  ในกลุ่มพ่อค้าที่มาพักในคืนนั้น มีคนมีอายุวัยกลางคนผู้หนึ่ง มีอัธยาศัยดี พูดจาน่าฟัง เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ เอ่ยปากถามหลวงปู่บัวพาว่า

  “ครูบาบวชได้กี่พรรษาแล้ว อยู่อย่างนี้ได้ปฏิบัติบ้างไหม”

  องค์หลวงปู่ก็บอกเขาไปว่า

  “ได้สี่พรรษา ก็ปฏิบัติอยู่ แต่ก็ไม่ได้ปฏิบัติเต็มที่ เพราะวัดบ้านตอนหัวค่ำจะมีทั้งเด็กวัดทั้งพระเณรท่องหนังสือ มีทั้งหมอลำไปเรียนลำที่วัด เขาก็ท่องกลอนลำจนดึกดื่น เราก็ต้องรอให้เขานอนเงียบเสียงกันเสียก่อน ตอนดึกเราค่อยลงมาเดินจงกรมนั่งสมาธิของเรา ใช้เวลาตอนที่เขาไม่ใช้กัน คือตอนเขานอนนั่นเอง”

  คุยกันไปมา พ่อค้าคนนั้นเลยเล่านิทานให้ฟัง แกคงเห็นอุปนิสัยขององค์หลวงปู่ชอบในการปฏิบัติ

  “ครูบา” พ่อค้าคนนั้นพูดขึ้น

  “พ่อออกจะเล่านิทานให้ฟังจะฟังไหม”

  องค์หลวงปู่ก็บอกว่า “ฟัง”

  เพราะนิสัยขององค์หลวงปู่น่ารักอยู่แล้ว พ่อค้าคนนั้นก็ถือโอกาสเล่านิทานให้ฟังว่า

  ยังมีหนุ่มฉกรรจ์สามคนเป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่เป็นเด็ก ต่างคนต่างขยันใฝ่ในการศึกษาหาความรู้เพื่อความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต อยู่มาวันหนึ่งสามสหายรักได้มาพบกัน สนทนากันด้วยความดีใจและจริงใจต่อกัน คุยกันไปกันมามีเพื่อนคนหนึ่งถามขึ้นว่า

  “เออเพื่อน เราทั้งสามโตขึ้นมาแล้ว เราจะดำเนินชีวิตของเราเพื่อให้เกิดประโยชน์ที่คุ้มค่า เราจะใช้ชีวิตไปในรูปแบบไหนถึงจะดีนะเพื่อน”

  เพื่อนคนหนึ่งนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่งบอกว่า

  “เออนี่เพื่อน เรานี้จะเรียนวิชาหาความรู้ให้มีความสามารถแล้วจะแต่งงาน ตั้งหลักปักฐานให้ร่ำรวย แล้วจะขวนขวายทำบุญกุศลสร้างวัดวาอารามถวายสงฆ์ให้ได้มากที่สุด แล้วเราจะบำรุงพระภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่นั้นเพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต ทั้งในชาตินี้และชาติหน้า หรือว่าเพื่อนมีความคิดเห็นเห็นประการใด”

  ส่วนเพื่อนอีกคนก็พูดขึ้นว่า

  “ในชีวิตของคนเราจะให้มีค่าที่สุดแล้ว ก็คิดว่าเราจะบวชแล้วศึกษาพระธรรมวินัยให้แตกฉานชำนาญ ในพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์ แล้วเราจะตั้งสำนักสอนธรรมแก่สานุศิษย์ให้ได้เป็นคณาจารย์ใหญ่กว่าคนทั้งหลาย แล้วเราจะกระจายขยายสานุศิษย์ไปเผยแผ่ให้กว้างไกล เราจะเป็นคณาจารย์ใหญ่มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นร้อยเป็นพัน เป็นหลายร้อยหลายพัน เรามีความคิดเห็นเป็นอย่างนี้”

  เพื่อนอีกคนพูดขึ้นว่า

  “ฟังเพื่อนๆ พูดแล้วมันยุ่งยาก เราคิดว่าเราจะบวชแล้วออกธุดงคกัมมัฎฐาน ไปแบบไม่มีลูกศิษย์ลูกหา ไม่มีวัดมีวา ค่ำไหนนอนนั่น ตายแล้วก็แล้วไป ไม่ยุ่งกับใคร ไม่สนกับใคร หาความสุขใส่ใจเป็นอันพอ เรามีความคิดเห็นอยู่อย่างนี้แหละเพื่อน”

  ทั้งสามก็อนุโมทนาในความคิดความฝันของกันและกัน เพราะความฝันอาจเป็นจริงก็ได้

  อยู่ต่อมาความฝันของสามสหายกลายเป็นความจริงขึ้นมาก็ดำเนินชีวิตไปตามความคิดความหวังที่ตนตั้งไว้ ทุกคนสมหวังดั่งตั้งใจไว้ทุกประการ

  เพื่อนคนที่แต่งานก็ได้ลูกได้หลาน ได้สร้างฐานะให้ร่ำรวย ได้สร้างวัดวาอาราม เฝ้าปรนนิบัติอุปัฏฐากพระสงฆ์ให้มีความผาสุกมาโดยตลอดจนแก่เฒ่าชรา บำรุงวัด บำรุงสงฆ์อยู่เป็นนิจไม่เคยขาด

  ส่วนเพื่อนอีกคนก็ออกบวชตามตั้งใจเอาไว้ให้ได้เป็นคณาจารย์ใหญ่ ก็ได้เป็นสมดั่งปณิธานดังใจหมายไว้ว่า ให้มีลูกศิษย์ห้าร้อยมิได้ขาด

  ส่วนเพื่อนอีกคนหนึ่งเมื่อบวชแล้วหายเงียบออกธุดงค์ไป ไม่รู้ว่าเป็นหรือตาย ไม่ได้ข่าวคราวเลย เพื่อนทั้งสามรู้สึกว่า ใช้ชีวิตเป็นไปตามความฝันของตนๆ ทุกประการเลยทีเดียว

  อยู่มาวันหนึ่งพระคณาจารย์ใหญ่นั่งกินลมเมื่อยามเย็นๆ ที่ระเบียงกุฏิของตน ได้มีลูกศิษย์มากราบเรียนให้ทราบว่า มีพระธุดงค์ขอเข้าพบ พระคณาจารย์ก็อนุญาตให้เข้าพบได้ พระธุดงค์องค์ชราก็ได้เข้าพบเป็นส่วนตัวพระธุดงค์ไหว้แล้วนั่งอยู่ข้างใกล้ๆ แล้วแกล้งสนทนาขึ้นว่า

  “สบายดีท่านพระคณาจารย์ใหญ่ อยู่สบายดีหรือ”

  พระคณาจารย์ใหญ่ก็บอกว่า

  “เออ สบายดี ท่านล่ะไปธุดงค์เป็นไงสมประสงค์บ้างไหม แล้ววันนี้จะธุดงค์ไปพักที่ไหน ได้ที่พักหรือยัง และรู้จักใครบ้างไหมในสำนักนี้”

  พระธุดงค์บอกว่า

  “ยังไม่มีที่พัก และตั้งใจว่าจะมาพักที่นี่ เคยรู้จักกันกับพระองค์หนึ่งซึ่งเคยเป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเป็นเด็กด้วยกัน มีคนเขาบอกว่าท่านที่เป็นเพื่อนได้มาอยู่ที่นี่ จึงมาเพื่อเยี่ยมเยียน ไม่รู้ว่าท่านอยู่หรือเปล่า”

  “ก็เพื่อนท่านชื่ออะไรล่ะ”

  พอพระธุดงค์บอกชื่อให้ทราบ พระคณาจารย์ก็บอกว่าท่านอยู่ พระคณาจารย์สังเกตดูทั้งกริยาอาการและเสียง จำได้ถนัดว่าเป็นเพื่อนของตน

  “ก็เรานี่เองเป็นเพื่อนของท่าน”

  ทั้งสองเข้ากอดจับไม้จับมือแสดงออกซึ่งความดีอกดีใจที่ได้พบกันหลังจากแยกกันไปตั้งแต่หนุ่มจนแก่ชราจึงค่อยได้พบกัน

  จากกันไปนานเสียจริงๆ นึกว่าตายแล้ว จนจำกันแทบไม่ได้เพื่อนเอ๋ย เรานึกว่าเธอไปธุดงค์นาน จนเราคาดว่าเพื่อนคงตายเสียแล้ว

  เพื่อนพระธุดงค์ก็บอก เรารอดตายมาเหมือนกันแล้วก็ถามข่าวไปถึงเพื่อนอีกคนเขาอยู่อย่างไร

  “เออ! ไอ้นั่นมันก็ดีของมัน ร่ำรวยสร้างวัดสร้างวาอุปถัมภ์วัดมาไม่เคยขาด สมดั่งแกตั้งใจเอาไว้ทุกประการ แล้วท่านล่ะออกธุดงค์เป็นไง” พระคณาจารย์ถาม

  “สมดั่งตั้งใจไว้ทุกประการเช่นกัน”

  “บ๊ะ! เราเข้าไปหาเพื่อนที่เป็นฆราวาสที่อยู่บ้านโน้นกันดีกว่า”

  ทั้งสองเข้าไปหาเพื่อนอีกคนที่อยู่ในบ้าน พอไปถึงก็จำกันได้ เพื่อนที่เป็นฆราวาสก็จัดแจงอาสนะถวายให้นั่งที่อันควร แล้วก็มากราบไหว้และสนทนาว่า

  “ท่านคณาจารย์ใหญ่มีธุระอันใด จะให้ข้าน้อยรับใช้หรือคิดถึงจึงมาหาถึงบ้าน”

  “เออ! คิดถึงจึงพาเพื่อนมาเยี่ยม นี่ไงเพื่อนของเราที่ออกธุดงค์ไป ไม่ว่าเป็นหรือตาย ได้กลับมาแล้วนี่ไง”

  พอรู้ว่าเพื่อน สามสหายก็ดีอกดีใจทักทายทุกข์สุขกันอยู่ยกใหญ่ เพราะไม่ได้เจอกันหลายสิบปี แล้วพูดถึงการบำเพ็ญประโยชน์อันเป็นมงคลของชีวิตของแต่ละคนว่าได้บำเพ็ญสุดกำลังสมดั่งได้ตั้งใจเอาไว้ ว่าใครจะได้บุญมากกว่ากัน เพื่อนผู้เป็นฆราวาสพูดขึ้นว่า

  “ผมก็บำเพ็ญมาสุดกำลัง ไม่ได้อาศัยใครกิน มิหนำซ้ำยังมีแต่ให้ และสร้างวัดสร้างวาบำรุงพระสงฆ์มาตลอด ผมก็ว่าผมได้บุญมากกว่าเพื่อนที่บวช”

  ส่วนพระคณาจารย์ใหญ่พูดว่า

  “เราก็ว่าเราได้บุญมาก เพราะเราบวชบำเพ็ญสร้างวัด สอนลูกศิษย์ลูกหามาเป็นหลายร้อยหลายพันคน ได้สำเร็จประโยชน์มากมายเลยทีเดียวนะ”
  ฝ่ายพระธุดงค์ก็ว่า

  “เราได้บุญมาก เพราะเราเป็นผู้ที่เสียสละ ไม่เอาอะไรสักอย่าง ดำเนินชีวิตไปตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าอย่างเดียว แม้แต่ชีวิตก็มอบถวายคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์”

  ต่างคนก็ต่างเชื่อว่าตนเองได้บุญมาก พูดจาไม่ลงกัน จึงชวนกันไปกราบพระพุทธเจ้าให้เป็นผู้ตัดสินชี้ขาดผู้เดียวเท่านั้น ทั้งสามสหายก็เลยพากันออกเดินทางสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า

  ในระหว่างเดินทางไปสู่สำนักพระพุทธเจ้านั้น มีแม่น้ำไหลเชี่ยวมีน้ำมากอยู่แห่งหนึ่ง พอไปถึงก็ไม่มีใครกล้าข้าม เกี่ยงกันไปมา

  “ผมเป็นโยม มีลูกมีเมียมีภาระที่จะต้องทำ ยังไม่ได้มอบหมายให้ใครเป็นที่เรียบร้อย ให้ท่านผู้เป็นพระนั่นแหละไปก่อน เพราะพระไม่มีลูกมีเมีย

  ส่วนพระคณาจารย์ใหญ่ก็บอกว่า

  “ให้ท่านพระธุดงค์นั่นแหละไปก่อน เพราะท่านไม่มีใครอยู่เบื้องหลัง ส่วนผมมีลูกศิษย์ลูกหาเฝ้าคอยอยู่เป็นร้อยเป็นพัน ยังไม่ทราบว่าเขาจะอยู่กันอย่างไร”

  ตกลงต้องเป็นพระธุดงค์เป็นองค์ลุยน้ำไปก่อน เพราะไม่มีอะไรจะอ้างอย่างเขา พอข้ามไปได้น้ำลึกประมาณเหนือเข่า ถลกผ้าขึ้น ผ้าไม่เปียก พระคณาจารย์จึงข้ามเป็นอันดับสอง น้ำเพียงเอว เล่นเอาผ้าสบงเปียก จีวรไม่เปียก เพื่อนที่เป็นฆราวาสตามไปหลังสุด เล่นเอาน้ำเพียงคอ ผ้านุ่งเปียกปอนทั้งหมด พอขึ้นฝั่งได้หมดแล้วก็เดินทางต่อ มุ่งหน้าสู่สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้า พอไปถึงพากันเข้าฟังธรรมและถามปัญหาความข้องใจกับพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว พระผู้มีพระภาคเจ้าได้บอกว่า

  “จะมาถามเราทำไม ก่อนที่ข้ามแม่น้ำมา ก็แสดงให้รู้แล้วว่าใครเป็นผู้ได้บุญมากน้อยกว่ากัน แม่น้ำนั้นเป็นผู้ตัดสินอยู่แล้ว”

  สามสหายเมื่อได้ฟังแล้วก็หายสงสัย จึงพากันกราบลาพระพุทธเจ้ากลับสู่บ้านเมืองของตนๆ องค์หลวงปู่ก็นั่งฟังโยมคนนั้นเล่านิทานให้ฟังอยู่อย่างสงบ องค์หลวงปู่ชอบใจประทับใจในนิทานเรื่องนี้มาก ในคืนนั้นองค์ท่านได้พิจารณาตัดสินใจอย่างเด็ดขาดว่าจะลาหมู่ออกปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

  .jpg

  ที่มา ธรรมะของพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 14. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  ท่านพ่อลี ได้พูดถึงเรื่อง “คนทำบุญที่เต็มไปด้วยความโลภ”

  ….คนเรานั้นโดยมากกายกับใจมักไม่ค่อยจะตรงกัน

  บางคนทำทานแต่ใจยังโลภอยู่ เช่น คนที่ทำทานเพราะปรารถนาอยากร่ำรวยเป็นเศรษฐี

  ทำทานบาทเดียวจะขอแลกเอาตั้งหมื่นตั้งแสนก็มี

  บางคนรักษาศีล แต่ใจก็ยังโกรธเกลียดพยาบาทอิจฉาริษยาคนนั้นคนนี้อยู่

  บางคนนั่งสมาธิภาวนา เพราะอยากไปเกิดเป็นเทวดานางฟ้าอยู่บนสวรรค์

  บางคนก็อยากจะเป็นนั่น เป็นนี่ ล้วนแต่ต้องการสิ่งตอบแทนทั้งนั้น

  บุญกุศลอย่างนี้ใช้ไม่ได้.

  -ได้พูดถึงเรื่.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 15. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  เรื่อง “พระกรรมฐาน เขี่ยเล่นโทรศัพท์”

  (เทศนาธรรมโดย หลวงพ่ออินทร์ถวาย สนฺตุสฺสโก)
  (เทศน์อบรมพระและฆราวาส)
  (ณ วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี)
  เช้าวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

  หลวงพ่อไปเห็นพระทุกวันนี้ ไปเห็นในสถานที่ใดแต่ก่อนเห็นแต่ฆราวาส เล่นโทรศัพท์ เขี่ยนั้นเขี่ยนี้อยู่ตลอด เดี๋ยวนี้มาเห็นพระนะ เห็นพระในที่สาธารณะยังมาเขี่ยโทรศัพท์อยู่ ดูๆ แล้วมันยังไงเป็นพระกรรมฐาน หลวงพ่อว่าดูมันจะไม่เหมาะ ไม่ถูกกาลเทศะ ในความเห็นของหลวงพ่อนะ ถ้ามีความจำเป็นก็ เออเอาออกมาโทรศัพท์บางครั้งบางกาลแล้วก็เก็บไว้ เพราะมีความจำเป็น ในช่วงนี้บางทีเราอาจจะติดต่อ เราจะไปรถคันไหน ยังไง มันก็จำเป็น ในเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องจบไป เนี่ยคือการใช้ให้เกิดประโยชน์ ไม่ใช่ว่าจะมาเขี่ยเล่น

  ในวัดของเราบอกมานะ องค์ไหนนะ ถ้าเป็นพระผู้ใหญ่ซะด้วยซ้ำไปบอกมา หลวงพ่อจะใช้มาตรการเด็ดขาดไล่หนีจากวัดทันที อย่ามาหาอยู่แถวนี้ ไปอยู่ไปเขี่ยที่อื่น ขวางหูขวางตา ตรงนี้เป็นสถานที่ภาวนา สถานที่ปฏิบัติ มาดูจิตดูใจ ไม่ใช่มาเล่น ศรัทธาญาติโยม สูเจ้าทั้งหลายมาทำบุญทำทานทำอาหารเลี้ยงพระ อยากจะให้พระทำอย่างนั้นไหม อยากจะให้พระปฏิบัติตนอย่างนั้นไหม พวกท่านทั้งหลายก็คงจะไม่คิด อยากจะให้ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีธรรม เป็นผู้ตั้งใจภาวนา เป็นผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติอยู่ในหลักพระธรรมวินัยไม่ใช่เหรอ จึงจะได้บุญจากผู้ที่ปฏิบัติศีลปฏิบัติธรรม มิใช่ว่าเอามาเลี้ยงแล้วก็เหลาะๆ แหละๆ เผลอๆ ยังมากัดกันอีกต่างหาก เหมือนกับเลี้ยงหมา ถ้าเลี้ยงพระก็ว่าหมาเหลือง ถ้าเลี้ยงแม่ชีก็เลี้ยงหมาขาว

  พวกเราน่ะต้องสำรวมระวังนะ พูดทั้งนี้ทั้งนั้นให้ฟังเพื่อ .. เพื่อความสำรวม เพื่อความระวัง เราอยู่ในสถานะไหน ให้มองตนเอง อย่าลืมตัว ว่าเราอยู่ในสถานะไหน หลวงพ่อมีจุดประสงค์เพียงแค่นั้นเท่านั้นแหละ ไม่ได้กระแทกกระทั่ง ไม่ได้ ดุด่าว่ากล่าวเสียดสี ทำให้เสียหาย ไม่ใช่ พูดให้คิด ถ้าไม่คิดมันไม่ได้ เราอยู่ในสถานะอย่างนี้เราควรจะคิด เราควรจะวางตัวอย่างไร นี่แหละ ถ้าเราอยู่ในสถานที่ใดไม่รู้จักการคิด ไม่รู้จักการวางตัวนะ มันไม่ถูกนะ ทำให้คนอื่นเขามองอีกในลักษณะหนึ่ง

  -พระกรรมฐาน-เขี่ย.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 16. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  ขอเชิญร่วมงานฉลองเจดีย์ผู้มีบุญ และ ฉลองอายุวัฒนมงคล ครบรอบ 91 ปี 71 พรรษา หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ ในระหว่างวันที่ 1-2 ธันวาคม 2560 ณ วัดป่าศิลาพร บ้านโนนสวาท ต.หนองเป็ด อ.เมือง จ.ยโสธร

  (หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เป็นศิษย์อาวุโสพรรษาสูงสุดในองค์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน และหลวงปู่บุญมียังเป็นศิษย์รุ่นสุดท้ายของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คือ ยุคหนองผือนาใน)

  แบบเจดีย์องค์หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ เป็นผู้เลือกแบบเอง ฐานเจดีย์กว้าง 13 เมตร สูง 27 เมตร เป็นเจดีย์หิน

  .jpg
  1512024367_882_ขอเชิญร่วมงานฉลองเจดีย.jpg
  1512024367_866_ขอเชิญร่วมงานฉลองเจดีย.jpg
  1512024367_5_ขอเชิญร่วมงานฉลองเจดีย.jpg
  1512024367_97_ขอเชิญร่วมงานฉลองเจดีย.jpg
  1512024368_265_ขอเชิญร่วมงานฉลองเจดีย.jpg
  1512024368_320_ขอเชิญร่วมงานฉลองเจดีย.jpg
  1512024368_742_ขอเชิญร่วมงานฉลองเจดีย.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 17. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  “…ใครผิดถูก ชั่วดี ก็ตัวเขา
  ใจของเรา เพียรระวัง ตั้งถนอม
  อย่าให้ อกุศล วนมาตอม
  ควรถึงพร้อม บุญกุศล ผลสบาย…”

  “…พระอรหันต์ไม่ได้ผุดขึ้นมาจากไหน
  ก็มาจากหัวใจของปุถุชน มาจากราคะ โทสะ โมหะ
  ถ้าหากใจปุถุชนนั้นพยายามบากบั่น
  ฝึกปรือตน ให้เดินตามมรรคาสัมมาปฏิบัติ
  พระอรหันต์ก็มาจากที่นั่น กลั่นกรองมาจากที่นั่น
  เหมือนดอกบัวมาจากขี้ตม ขี้โคลนเน่า ๆ เหม็น ๆ
  แต่พอพ้นน้ำ รับแสงอาทิตย์ แย้มบานเต็มที่
  มีสง่าราศรี ใครก็อยากได้อยากชม…”

  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -ชั่วดี-ก็ตัวเ.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 18. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  มีลาภ เสื่อมลาภ มียศ เสื่อมยศ
  มีสรรเสริญ มีนินทา มีสุข มีทุกข์…
  แปดอย่างนี้ พระพุทธเจ้าและสาวก
  ไม่มีความยินดีและโศกเศร้า
  ไม่มีความหวั่นไหว …
  ไม่มีความยินดี ยินร้าย กับอารมณ์แปดอย่าง
  นี่ละ จึงว่าจิตประเสริฐ จิตเกษม

  หลวงปู่ขาว อนาลโย

  ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -เสื่อมลาภ-มียศ-เสื.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 19. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
 20. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,383
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +118
  พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมังคโล ตอนเราเป็นเณรไปกับหลวงปู่ชอบที่ดอยอนาลโย จังหวัดพะเยา พระอาจารย์ไพบูลย์ท่านขอใส่บาตรเราตอนเป็นเณร ในวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ โดยท่านให้ สารวัตรทหารจากค่ายขุนเจืองวิ่งมานิมนต์ตอนเรากำลังจะเดินบิณฑบาตเอาข้าวมาถวายครูอาจารย์หลวงปู่ชอบจากบนดอยลงมาข้างล่าง..

  พระอาจารย์ไพบูลย์ท่านพูดคำเมืองกับเรา ” เณร เฮาขอใส่บาตรเห้อเณรได้ก่อ ” เราก็พนมมือไหว้ท่าน..

  พระอาจารย์ไพบูลย์ท่านใส่บาตรให้เราด้วยขนมชั้น ขนมวุ้น และมาลัยกรหนึ่งพวง และจากสมเด็จพระพี่นางอีกหนึ่งพวง..

  มาลัยกรที่พระพี่นางเจ้า เราเอาไปถวายไหว้พระประธานที่พระอุโบสถวัดอนาลโย มาลัยกรจากท่านพระอาจารย์ไพบูลย์ เราเอามาถวายหลวงปู่ชอบพร้อมกับขนมวุ้นกะทิ..

  ขนมชั้นนั้นเราเอาไปถวาย หลวงปู่สิม พุทธาจาโร..

  พระอาจารย์ไพบูลย์ สุมังคโล นี้ เราเริ่มสนใจในเรื่องของท่านมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๒ ที่หลวงปู่ชอบท่านบอก ” ท่านไพบูลย์นี้เป็นพระโพธิสัตว์ ผู้ปรารถนาหลวงในพุทธะ ศรัทธาธิกะ ถ้าท่านไพบูลย์อธิฐานใจในธรรมเจ้าของออกมาแล้ว บ่นานเกินสามครั้งในการอธิฐาน เทวดาอยู่ที่นั่นต้องไปดลใจคนหามาให้ท่านไพบูลย์ บ่จั่งซั่น เทวดาอยู่นั่นสิหัวแตก “..

  บันทึก ครูบากล้วย พระวีระศักดิ์ ธีรภัทโท ๒๕๓๓..

  -สุมัง.png
  1512035406_903_พระอาจารย์ไพบูลย์-สุมัง.png
  1512035407_722_พระอาจารย์ไพบูลย์-สุมัง.png

  ที่มา ธรรมะของพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 1. SiTa
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,773
 2. HONGTAY
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,077
 3. แดนโลกธาตุ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  6,282
 4. แดนโลกธาตุ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,263
 5. WebSnow
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  13,941
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...