ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 6 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  จริยวัตร อันงาม

  -อันงามเจ้าพระค.jpg
  1515640985_284_จริยวัตร-อันงามเจ้าพระค.jpg
  1515640986_933_จริยวัตร-อันงามเจ้าพระค.jpg
  1515640986_133_จริยวัตร-อันงามเจ้าพระค.jpg
  1515640987_921_จริยวัตร-อันงามเจ้าพระค.jpg
  เจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เข้าประทานถวายสักการะเจ้าประสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(มานิต ถาวโร ป.ธ.๙) กรรมการมหาเถรสมาคม
  ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค ๑๑ (ธ) เจ้าอาวาสวัดสัมพันธวงศารามวรวิหา เนื่องในโอกาสฉลองสตวัสสายุกาล ๑๐๐ ปี

  ภาพ : นพรัตน์ ไผ่แก้ว

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 2. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  “ความผูกพันนั่นแล
  พาให้โลกเป็นทุกข์กันมากน้อย
  ถ้าความผูกพันในใจไม่มีก็ไม่เป็นทุกข์

  ธรรมท่านจึงสอนให้รู้เท่า
  และปล่อยวางความผูกพัน
  อันเป็นตัวการให้ทุกข์ทั้งหลายเกิด”

  หลวงตามหาบัว ญาณสมฺปนฺโน

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 3. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
 4. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๑ ความว่า

  “สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนวิธีที่ทำให้บุคคลได้ชื่อว่าเป็นคนดี เป็นที่รักของผู้คนทั่วไปไว้วิธีหนึ่ง เรียกว่า ‘อัตถจริยา’ หมายถึง การบำเพ็ญประโยชน์ การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ช่วยเหลือ ทำงานสร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจอย่างดีเลิศ ส่งเสริมให้เพื่อนสมาชิกในสังคมประพฤติดีงาม และมีสติปัญญา

  อัตถจริยาดังกล่าวนี้ปัจจุบันนิยมเรียกว่า ‘จิตอาสา’ ซึ่งถ้าพิจารณาอย่างผิวเผินอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่าจิตอาสากำลังจำต้องเหน็ดเหนื่อยหรือเผชิญทุกข์กว่าคนที่ไม่เป็นจิตอาสา แต่ถ้าพิเคราะห์ในแง่มุมกลับกัน แท้จริงแล้ว คนทำงานจิตอาสาด้วยใจจริง ย่อมมีความรู้สึกเบิกบานยิ่งกว่าคนไม่ทำงานจิตอาสา เพราะจิตอาสาที่แท้จริงจะไม่คิดว่าตนกำลังสูญเสียพละกำลังหรือประโยชน์ใดๆ โดยไร้ค่า หากกลับเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์คือได้ความสุขใจ ชื่นใจที่เห็นความสุขของผู้อื่น และได้ภาคภูมิใจว่าเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม

  เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไป จึงขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรมข้ออัตถจริยา และขอให้เด็กๆ รู้สึกสนุกสนานเบิกบานทุกครั้งที่ได้ทำประโยชน์ จงอย่ายอมแพ้แก่ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อยหรือยากลำบาก

  ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ากำลังเล็กๆ ของเด็กๆ อย่างเรานี้แล มีอานุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า อย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อนค่อยเริ่มทำความดี เพราะเมื่อนั้นเด็กๆ จะเผลอชินกับการทำความชั่ว จนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว และไม่รู้วิธีทำตนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุด

  ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอจงรักษาคุณลักษณะจิตอาสาอย่างสมบูรณ์ไว้ตลอดกาล เพื่ออนาคตของตนเอง และสังคมไทยของเราทุกคน.”

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 5. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  1f33b.png พระคติธรรมวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2561

  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงสอนวิธีที่ทำให้บุคคลได้ชื่อว่าเป็นคนดี เป็นที่รักของผู้คนทั่วไปไว้วิธีหนึ่งเรียกว่า “อัตถจริยา” หมายถึง การบำเพ็ญประโยชน์ การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น ช่วยเหลือ ทำงาน สร้างสรรค์ด้วยความตั้งใจอย่างดีเลิศ ส่งเสริมให้เพื่อนสมาชิกในสังคมประพฤติดีงาม และมีสติปัญญา อัตถจริยาดังกล่าวนี้ ปัจจุบันนิยมเรียกว่า “จิตอาสา” ซึ่งถ้าพิจารณาอย่างผิวเผิน อาจเข้าใจคลาดเคลื่อนไปว่า จิตอาสากำลังจำต้องเหน็ดเหนื่อย หรือเผชิญทุกข์กว่าคนที่ไม่เป็นจิตอาสา แต่ถ้าพิเคราะห์ในแง่มุมกลับกัน แท้จริงแล้วคนทำงานจิตอาสาที่แท้จริงแล้ว คนทำงานจิตอาสาด้วยใจจริง ย่อมมีความรู้สึกเบิกบานยิ่งกว่าคนที่ไม่ทำงานจิตอาสา เพราะจิตอาสาที่แท้จริงจะไม่คิดว่าตนกำลังสูญเสียพละกำลังหรือประโยชน์ใดๆ โดยไร้ค่า หากกลับเป็นฝ่ายได้รับประโยชน์ คือ ได้ความสุขใจ ชื่นใจที่เห็นความสุขของผู้อื่น และได้ภาคภูมิใจว่าเป็นผู้สร้างสรรค์สังคมที่ดีงาม

  เด็กและเยาวชนเป็นกำลังสำคัญที่จะพาบ้านเมืองไทยให้รุ่งเรืองสืบไป จึงขอให้ผู้ใหญ่เร่งปลูกฝังและสร้างสรรค์ให้เด็กและเยาวชน เป็นผู้หนักแน่นในคุณธรรม ข้ออัตถจริยา และขอให้เด็กๆ รู้สึกสนุกสนาน เบิกบานทุกครั้งที่ได้ทำประโยชน์ จงอย่ายอมแพ้แก่ความรู้สึกเหน็ดเหนื่อย หรือยากลำบาก ขอให้ระลึกไว้เสมอว่า กำลังเล็กๆ ของเด็กๆ อย่างเรานี้แล มีอานุภาพสูงยิ่งที่จะช่วยสร้างสรรค์ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอย่ามัวรั้งรอผัดผ่อนให้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่เสียก่อน ค่อยเริ่มทำความดี เพราะเมื่อนั้นเด็กๆ จะเผลอชินกับการทำความชั่ว จนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัว และไม่รู้วิธีทำตนเป็นผู้ใหญ่ที่ดีได้ในที่สุด

  ขอให้เด็กและเยาวชนทุกคนมีกำลังใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ด้วยความสุขใจนับแต่บัดนี้เป็นต้นไป ขอจงรักษาคุณลักษณะจิตอาสาอย่างสมบูรณ์ไว้ตลอดกาล เพื่ออนาคตของตนเองและสังคมไทยของเราทุกคน

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ
  สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

  .jpg

  ที่มา ธรรมะของพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 6. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง
  จงถึงความสุข ปราศจากความทุกข์
  ไม่มีเวร ไม่มีภัย ไม่มีความคับแค้นใจ
  จงมีความสุขกาย สุขใจ
  รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงเถิดฯ.

  แอดมินปูชิตา เมตตา

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 7. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
 8. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  “…ความดีนั้นเราต้องทำอยู่เสมอ
  ให้เป็นที่อยู่ของจิต เป็นอารมณ์ของจิต
  ให้เป็นมรรค คือ ทางดำเนินไปของจิต
  มันจึงจะเห็นผลของความดี
  ไม่ใช่เวลาใกล้จะตาย จึงนิมนต์พระไปให้ศีล
  ให้ไปบอกพุทโธ หรือตายไปแล้วให้ไปรับศีล
  เช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดทั้งหมด
  เหตุว่าคนเจ็บ จิตมัวติดอยู่กับเวทนา
  ไฉนจะมาสนใจไยดีกับศีลได้
  เว้นไว้แต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้น จึงจะระลึกได้…”

  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 9. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  เราไม่เคยเห็นท่านผู้รู้
  เถียงกันเรื่องธรรม
  เห็นแต่ท่านผู้อวดรู้
  เถียงกันเรื่องธรรม
  ผู้ปฏิบัติได้แล้ว
  ….เพิ่นบ่เถียงธรรม

  ***หลวงปู่ชอบ ฐานสโม***

  ……สาธุธรรมอันประเสริฐ……

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 10. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  ขอเชิญร่วมงานอาจาริยบูชา 100 ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร ( หลวงปู่ชา สุภัทโท ) ระหว่างวันที่ 12 – 17 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ วัดหนองป่าพง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

  ๏ กำหนดการ ๏

  -:- วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 -:-

  เวลา 09.00 น. ลงทะเบียน และเข้าที่พักที่จัดให้ พระภิกษุ สามเณร และอุบาสก อุบาสิกา
  เวลา 14.00 น. ดูแลปัดกวาดบริเวณวัดให้เรียบร้อย และสรงนํ้า อาบนํ้า
  เวลา 16.00 น. ฉันนํ้าปานะ และเดินจงกรม
  เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
  เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
  เวลา 21.00 น. สมาทานศีล 8 และฟังพระธรรมเทศนา
  เวลา 22.00 น. พักตามอัธยาศัย

  -:- วันที่ 13 – 15 มกราคม พ.ศ. 2561 -:-

  เวลา 02.45 น. สัญญาณระฆัง
  เวลา 03.15 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
  เวลา 05.00 น. พระภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
  เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
  เวลา 06.00 น. เดินจงกรม
  เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวคำถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร
  เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน
  เวลา 13.00 น. สัญญาณระฆัง
  – พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถ
  – อุบาสก /อุบาสิกา นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา
  เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
  เวลา 15.00 น. ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำภารกิจส่วนตัว
  เวลา 16.00 น. เดินจงกรม
  เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
  เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
  เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
  เวลา 22.00 น. พักตามอัธยาศัย

  -:- วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 -:-

  เวลา 02.45 น. สัญญาณระฆัง
  เวลา 03.15 น. ทำวัตรเช้า นั่งสมาธิ
  เวลา 05.00 น. พระภิกษุ สามเณร จัดโรงฉัน
  เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
  เวลา 06.00 น. เดินจงกรม
  เวลา 08.00 น. รวมกันที่ธรรมศาลา ฟังพระธรรมเทศนา กล่าวคำถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร
  เวลา 10.00 น. ล้างบาตร รวมฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน
  เวลา 13.00 น. สัญญาณระฆัง
  – พระภิกษุ สามเณร นั่งสมาธิรวมกันที่อุโบสถ
  – อุบาสก /อุบาสิกา นั่งสมาธิรวมกันที่ธรรมศาลา
  เวลา 14.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
  เวลา 15.00 น. รวมจัดแถวพร้อมเพรียงกัน (พร้อมด้วยดอกไม้ ธูป เทียน) เดินจากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเณร ทำประทักษิณรอบเจดีย์ กล่าวคำถวายสักการะ เสร็จแล้ว ฉันนํ้าปานะที่โรงฉัน ทำภารกิจส่วนตัว
  เวลา 17.45 น. สัญญาณระฆัง
  เวลา 19.00 น. ทำวัตรเย็น นั่งสมาธิ
  เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนาตลอดคืน

  -:- วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 -:-

  เวลา 05.30 น. พระภิกษุ สามเณร ออกรับบิณฑบาต
  เวลา 08.00 น. ทำิธีถวายเครื่องสักการะ แด่พระโพธิญาณเถระ กล่าวถวายสังฆทาน และฉันภัตตาหาร
  เวลา 09.00 น. ล้างบาตร เก็บบริขาร ฟังโอวาทที่โรงฉัน กราบพระ เลิกพร้อมกัน แยกย้ายกันกลับอาวาส

  .jpg
  1515674166_293_ขอเชิญร่วมงานอาจาริยบู.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 11. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
 12. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  “….พิธีการอะไรต่ออะไรทั้งหมดนี่
  นี่ จะเข้าบ้านจะอะไรก็ต้องมีพิธีการ
  จะยกบ้านก็ต้องมีพิธีการ ต้องดูฤกษ์ดูยาม
  ดูไปแล้วถ้าหากว่าได้รับความสะดวกสบายในการ
  อยู่อาศัย นี่ ก็เรียกว่าได้ทำอย่างนั้นมันถูกต้อง
  เป็นเพราะอันนั้น ไม่ได้คิดถึงว่าบุญกุศล
  ทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว
  ไม่คิดถึงคำสอนของพระพุทธเจ้า
  ฤกษ์ดีคืออะไร คือมีการทำความดีอยู่
  เว้นจากความชั่วด้วยประการทั้งปวงนั้นแหละ
  ในขณะใดขณะนั้นเรียกว่าฤกษ์ดี นี่
  ไม่เห็นว่าต้อง 9 นาฬิกา 9 นาที
  9 นาฬิกา 39 นาที ไม่เห็นมี
  นาฬิกามันจะเป็นฤกษ์เป็นยามอะไร
  ไม่ไขลานมันก็หยุด
  ฤกษ์งามยามดีมันอยู่กับการกระทำของเรานี่
  ฤกษ์มันไม่งามยามมันชั่ว
  ก็อยู่กับการกระทำของเรานี่เหมือนกัน
  ความเป็นมงคลหรือความเป็นอัปมงคล
  อยู่ในเรานี่ทั้งนั้น

  เพราะพระพุทธเจ้าท่านทรงเทศนา
  เรื่องฤกษ์งามยามดีเอาไว้ นี่
  กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
  คือการกระทำที่ดีทางกาย
  การกระทำที่ดีทางวาจา
  การกระทำที่ดีทางใจ
  อันนี้ล่ะฤกษ์ดี
  ขณะใดมีการกระทำความดี
  ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
  นั่นล่ะ ขณะนั้นฤกษ์ดีของเรา
  ขณะใดมีการทำความไม่ดี
  ทำความชั่วทางกาย ทางวาจา ทางใจ
  นั่นล่ะ ฤกษ์ชั่ว…”

  พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร (หลวงปู่แบน ธนากโร) วัดดอยธรรมเจดีย์ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนคร

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 13. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  “…ธรรมะสืบที่เนื่องจากเปรตตนนั้น…”

  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ ท่านพูดถึงธรรมะหลังจากเล่าเรื่องเปรตตนนั้น ดังต่อไปนี้:-

  บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้น เมื่อไม่มีทุกข์มาถึงตัว มักจะไม่เห็นคุณค่าของพระศาสนา มัวเมา ประมาท ปล่อยกายปล่อยใจ
  ให้ประพฤติทุจรติ ผิดศีลธรรม อยู่เป็นประจำนิสัย เห็นผิดเป็นถูก
  เห็นกงจักรเป็นดอกบัว ต่อเมื่อได้รับทุกข์เข้า ที่พึ่งอื่นไม่มี
  นั้นแหละจึงได้คิดถึงพระคิดถึงศาสนา

  แต่เป็นเวลาที่สายไปเสียแล้ว เรื่องความดีนั้น เราต้องทำอยู่เสมอ ให้เป็นที่อยู่ของจิต เป็นอารมณ์ของจิต ให้เป็น มรรค คือทางดำเนินไปของจิต มันจึงจะเห็นผลของความดี
  ไม่ไช่เวลาใกล้จะตาย จึงนิมนต์พระไปให้ศีล
  ให้ไปบอกพุทโธ หรือตายไปแล้ว
  ญาติจึงเคาะโลงบอกให้รับศีล
  เช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดหมด
  เหตุเพราะ คนเจ็บนั้น จิตมัวติดอยู่กับเวทนาไฉนจะมาสนใจ
  ใยดีกับศีลได้ เว้นแต่ผู้รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้น
  จึงจะสามารถระลึกถึงศีลของตัวเองได้
  เพราะตนเองเคยทำมาจนเป็นอารมณ์ของจิตแล้วเท่านั้น

  แต่ส่วนมาก พอใกล้จะตาย
  จึงมีผู้เตือนให้รับศีล ยิ่งคนตายแล้วไม่ต้องพูดถึง
  เพราะคนตายนั้นร่างกายกับจิตใจไม่รับรู้ใดๆแล้ว
  แต่ที่ทำมาก็ถือว่ายังเป็นเรื่องที่ดี
  ตัวอย่างเช่นพระเทวทัต ทำกรรมมาจนสุดท้ายถูกแผ่นดินสูบ
  เมื่อร่างลงไปถึงคาง จึงระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าได้
  แล้วขอถวายคางเป็นพุทธบูชา
  พระเทวทัตยังมีสติระลึกได้ จึงพอมีผลดีอยู่บ้างในอนาคต
  แม้เปรตตนนั้นก็เหมือนกัน ตายไปแล้วจึงสำนึกมาขอส่วนบุญ
  เมื่อตอนมีชีวิตอยู่ เคยทำลายแม้กระทั่งพระพุทธรูปที่ตนนับถือ
  การที่พระแผ่เมตตาให้ เขาจะได้รับหรือเปล่าไม่รู้ สู้เราทำเอาเองไม่ได้
  เราทำให้ตัวเราเอง จะได้มากได้น้อย เท่าไรก็มีความปีติ
  เอิบอิ่มใจมากเท่านั้น

  “จากหนังสือโครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๓ หน้า ๒๒๗-๒๒๘ หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่ เรียบเรียงโดย : รศ.ดร ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานนท์

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 14. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  “….ต้องการความสุข ความสบาย
  รู้จักมั้ยอะไรสุข อะไรสบาย
  ต้องการคุณงามความดี
  อะไรมันดี
  เนี่ย ให้รู้จัก
  ถ้าไม่รู้จักแล้ว
  หาวันยังค่ำมันก็ไม่เจอ…”

  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -ความสบา.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 15. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  “ก่อนลับเลือนหาย เหลือไว้แต่ความทรงจำแห่งความภักดี”

  พิธีอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งถือเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มรื้อถอนพระเมรุมาศออกจากท้องสนามหลวงอย่างเป็นทางการ

  -เหลือไว.jpg
  “ก่อนลับเลือนหาย เหลือไว้แต่ความทรงจำแห่งความภักดี”

  พิธีอัญเชิญนพปฎลมหาเศวตฉัตรลงจากยอดพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อช่วงเช้าของวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ ซึ่งถือเป็นสัญญาณแห่งการเริ่มรื้อถอนพระเมรุมาศออกจากท้องสนามหลวงอย่างเป็นทางการ

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 16. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
 17. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  ๏ 100 ปี ชาตกาล หลวงพ่อชา สุภัทโท ๏

  ประนมมือไหว้พระ โพธิญาณ
  หลวงพ่อชาอาจารย์ พ่อเจ้า
  ประคุณแห่งอีสาน สะอาดสว่าง สงบแฮ
  หนองป่าพงยงเหย้า อยู่รู้เจริญธรรม

  วารินชำราบพื้น พสุธา
  ธรรมแห่งหลวงพ่อชา เช่นนั้น
  แผ่ไปทุกทิศา นุทิศ
  จากจิตสู่จิตขั้น ข่วงข้ามข่วงเข็ญ

  “ทุกข์มีเพราะยึด”ตั้ง อัตตา
  “ทุกข์ยืดเพราะอยาก”หา เหตุตั้ง
  “ทุกข์มากเพราะพลอย”พา ตนเชิด
  เป็นเหยื่อกิเลสรั้ง จิตเต้าตามรอย

  “ทุกข์น้อยเพราะหยุด”ตั้ง ยึดตน
  “ทุกข์หลุดเพราะปล่อย”ผล ผัสสะห้า
  คำหลวงพ่อบันดล ดวงจิต
  กราบโพธิญาณกล้า กราบแก้วกมลเสมอ ฯ

  _____________

  ประพันธ์ : เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ ศุกร์ 23 ต.ค. 2535
  ภาพจาก : คุณกตภัน แก้วสง่า

  -100-ปี-ชาตกาล-หลวงพ่อชา-สุภ.jpg
  1515681496_777_๏-100-ปี-ชาตกาล-หลวงพ่อชา-สุภ.jpg
  1515681496_633_๏-100-ปี-ชาตกาล-หลวงพ่อชา-สุภ.jpg
  1515681497_791_๏-100-ปี-ชาตกาล-หลวงพ่อชา-สุภ.jpg
  1515681497_0_๏-100-ปี-ชาตกาล-หลวงพ่อชา-สุภ.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 18. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  ๏ กำเนิดวัดอมราวดี (สาขาวัดหนองป่าพง) ประเทศอังกฤษ ๏

  ในระหว่างที่พระอาจารย์โรเบิร์ต สุเมโธ (พระลูกศิษย์ของ หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ) ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดป่าจิตตวิเวก (ซึ่งเป็นสาขาวัดหนองป่าพงเช่นเดียวกัน) ประเทศอังกฤษ ในขณะนั้นก็ได้เริ่มมีชื่อเสียง เป็นที่รู้จัก คณะสงฆ์เริ่มเติบใหญ่ มีคณะแม่ชี รวมถึงผู้ที่เข้ามาเพื่อศึกษาปฏิบัติธรรมในวัดก็ทวีปริมาณขึ้นทุกที แต่เนื่องจากวัดป่าจิตตวิเวกเริ่มจะคับแคบมีเนื้อที่จำกัด อีกทั้งวัดป่าจิตตวิเวกเดิมเป็นคฤหาสน์ที่มีความสวยงาม ไม่สามารถต่อเติมอะไรได้มากเพราะกฎหมายบังคับไว้ จึงเป็นเหตุให้ท่านพระอาจารย์ต้องการก่อตั้งวัดสาขาเพิ่มในประเทศอังกฤษ

  ต่อมานางมากาเร็ต แธตเชอร์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี มีนโยบายปิดโรงเรียนต่างๆ ภายในสหราชอาณาจักร หลายร้อยแห่ง พระอาจารย์สุเมโธ เกิดความคิดว่าถ้าได้สถานที่ที่กว้างขวางอย่างโรงเรียนเก่าเพื่อมาสร้างเป็นวัด คงจะมีความเหมาะสม เพราะมีเนื้อที่กว้างขวาง มีห้องโถงขนาดใหญ่ มีอาคารหลายหลัง หลายห้อง มีระบบสาธารณูปโภคครบ และตามกฎหมายสามารถได้รับอนุญาตสร้างเป็นวัดได้ง่าย

  ทางมูลนิธิจึงเริ่มมองหาสถานที่ซึ่งมีความเหมาะสมแก่การปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ รวมถึงต้องสามารถรองรับการจัดอบรมกรรมฐานแก่ประชาชนได้ จากการสำรวจก็ได้พบประกาศขายโรงเรียนเก่า ในละแวกชานเมืองทิศเหนือของลอนดอน เมืองเฮเมลเฮมพ์สเตด มลฑลฮาร์ทฟอร์เชียร์ มีโรงเรียนเด็กพิการที่เลิกกิจการแล้ว ชื่อโรงเรียนเซนต์มากาเร็ต ซึ่งสร้างโดยกองทัพอากาศแคนาดา ตั้งแต่ก่อนยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 มูลนิธิตกลงใจ ซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ รายล้อมด้วยทุ่งหญ้า ป่าไม้อันสวยงามเงียบสงบ มีห้องประชุมขนาดใหญ่ มีห้องครัวขนาดใหญ่สมบูรณ์แบบ สาธารณูปโภคพร้อม มีอาคารชั้นเดียว 22 หลัง ซึ่งดัดแปลงให้เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ แม่ชี และ คฤหัสถ์ บนเนื้อที่เกือบ 80 ไร่ สามารถรองรับพระสงฆ์หลายรูป และผู้สนใจเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรมได้หลายคน และปรับปรุงโรงเรียนแห่งนี้ เป็นวัดอมราวดี

  ปี พ.ศ.2527 คณะสงฆ์ได้เริ่มย้ายเข้ามาพำนักที่วัดอมราวดี จึงได้ให้วัดจิตตวิเวกที่มีความเป็นวัดป่าและสงบเป็นสถานที่ฝึกฝนพระภิกษุใหม่ ส่วนวัดอมราวดีให้เป็นที่อยู่ของคณะแม่ชีและเป็นที่จัดอบรมกรรมฐานแก่ประชาชนผู้สนใจเข้ามาศึกษาปฏิบัติธรรม ในวัดจะมีศูนย์ปฏิบัติธรรมขนาดใหญ่ ผู้มาเยี่ยมเยือนวัดและเข้ามาปฏิบัติธรรม สามารถขออนุญาตพักในฐานะแขกของวัดได้

  ๏ ที่มาของชื่อ ๏

  ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๒๒ – ๒๕๒๘ ได้เกิดสงครามเย็นระหว่างสหภาพโซเวียต กับประเทศทางตะวันตก โดยมีสาเหตุหลักมาจากการที่สหภาพโซเวียตเข้ารุกรานประเทศอัฟกานิสถาน ในเดือนธันวาคม ปี พ.ศ.๒๕๒๒ ชาวยุโรปสมัยนั้นเกิดหวั่นวิตกว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 ซึ่งนำโดยชาติมหาอำนาจคู่สงครามสองฝ่าย คือ สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตเพราะแต่ล่ะฝ่ายต่างก็มีอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง ชาวอังกฤษและชาวเยอรมันกลัวอย่างยิ่งว่าประเทศของตนจะกลายเป็นพื้นที่สมรภูมิรบของทั้งสองฝ่าย ประกอบกับประธานาธิบดีแรแกน แห่งสหรัฐชอบออกมาประกาศปาวๆว่า อาจจะเกิดสงครามขึ้น ทำให้ผู้คนในประเทศอังกฤษออกมาประท้วงกลางกรุงลอนดอนและตามเมืองต่างๆ

  “ในช่วงนั้น สถานการณ์ต่างๆในโลกไม่ค่อยจะดี คนในประเทศอังกฤษเองก็กลัวที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ 3 กลัวจะกลายเป็นสนามรบ กลัวความตาย ล้วนมีแต่ความคิดที่เป็นทุกข์ ”

  “คนที่มาหาเราที่อมราวดีสมัยนั้น ส่วนมากก็แสดงความคิดเห็นเรื่องสถานการณ์อย่างนั้น เราเพิ่งย้ายไปอยู่อมราวดี แต่ยังไม่ได้ตั้งชื่อ ยังไม่เป็นอมราวดี จะตั้งชื่อว่าอะไรยังไม่รู้ ให้เป็นชื่อที่มีประโยชน์ เราพิจารณาว่าสิ่งใดที่ทำให้ประชาชนสมัยนั้นเป็นทุกข์มาก กลัวสงคราม กลัวตายมาก กลัวว่าต่อไปจะมีสงครามนิวเคลียร์ มาทำลายล้างประเทศของเรา ประชาชนมีความทุกข์มากที่สุด และกลัวตายมาก”

  “เราก็พิจารณาเลือกคำว่า ‘อมร’ (อะ – มะ – ระ ) ภาษาบาลีแปลว่าไม่เกิดไม่ตาย ‘วดี’ แปลว่าสถานที่ สถานที่ไม่เกิดไม่ตาย มันเพราะดี ตั้งชื่อว่า ‘อมราวดี’ เพราะเราพิจารณาความหมายของอมราวดี ที่ว่า สถานที่ไม่เกิดไม่ตายเป็นอมตะ เราอยากให้คนอังกฤษ พิจารณาว่า ถ้าเราพูดถึงสงครามโลกครั้งที่สาม เป็นการพูดถึงสังขารต่างๆ พูดถึงอังกฤษ พูดถึงเยอรมัน พูดถึงโซเวียต พูดถึงสหรัฐอเมริกา นี่เป็นสังขารทั้งหมด เราก็หลงสังขารไปเรื่อย เป็นทุกข์ สับสนวุ่นวาย”

  “พอเรามาพิจรณาคำว่า ‘อมรา’ ‘มาร’ ‘มรา’ หมายถึงมัจจุราช ความตายในภาษาไทย มาร เป็นมัจจุราชเป็นความตาย เป็นเรื่องสังขารทั้งนั้น รวมไปถึงเรื่องสหรัฐอเมริกา เป็นเรื่องโซเวียต เรื่องอังกฤษ เรื่องเยอรมัน เรื่องผู้หญิง เรื่องผู้ชาย เรื่องการบ้านการเมือง เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องความคิดของมนุษย์ทุกคนของสัตว์ทุกตัว”

  “เราก็เห็นว่าเรื่องอมตธรรมไม่มีใครพูดถึง ไม่ค่อยมีใครสอน อมราวดีก็จะเป็นสถานที่ซึ่งหมายถึงไม่เกิดไม่ตาย เป็นสัญลักษณ์ให้คนพิจารณาด้วยว่า อมราวดีอยู่ที่ใจ เป็นอุบายในการสอนอย่างหนึ่ง”

  “จุดมุ่งหมายในการก่อตั้งวัดอมราวดี คือเพื่อให้มีสถานที่และบรรยากาศ ที่จะเสริมสร้างให้มีแรงบันดาลใจ ในการแสวงสัจธรรม ที่เป็นอมตธรรม อมราวดี คือของขวัญแก่ชาวโลก”

  จากนั้นชาวอังกฤษที่มาวัดก็พูดถึงอมราวดีแทนสงครามโลกครั้งที่สาม จิตไม่พะวงสงสัย ไม่เอ่ยถึงว่าสงครามจะเกิดหรือไม่ จนกระทั่งในปี ๒๕๓๔ ประธานาธิบดีแรแกนของสหรัฐอเมริกา ถึงแก่อสัญกรรม

  “โลกจะมีสันติภาพอย่างไร ความจริงถ้าเราเห็นอมราวดีแล้ว ถ้าเรารู้อริยสัจสี่ พิสูจน์ได้ผล ในการเห็นสัจธรรมคือความสงบแล้ว สันติภาพเป็นไปตามธรรมชาติเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว ไม่ได้อาศัยสหรัฐหรือประเทศอื่น หรือตัวตนคนนี้คนนั้น ”

  ปัจจุบันวัดอมราวดีเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปที่สนใจจะศึกษาพระพุทธศาสนาและฝึกฝนกรรมฐานปฏิบัติจิตตภาวนา รวมถึงเข้าเยี่ยมชมวัด ศึกษาพุทธศาสนาจากห้องสมุด สนทนาธรรมกับพระเถระ เข้าร่วมกิจวัตรประจำวันกับพระสงฆ์ แม่ชี ปะขาว เช่นการร่วมทำวัตรสวดมนต์ เจริญภาวนา ซึ่งจะช่วยให้ได้ศึกษาหลักธรรม พัฒนาจิตใจของตนเอง ได้เรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของนักบวชในพระพุทธศาสนา และเป้าหมายในการบำเพ็ญเพียรของพระสงฆ์ ตลอดจนอนาคาริกที่ปฏิบัติตนตามพระวินัย และกฎระเบียบของวัดอย่างเคร่งครัด

  วัดอมราวดีจึงกลายเป็นศูนย์กลางของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทของไทยในยุโรป มีชาวต่างชาติจากประเทศต่างๆแทบทุกทวีปทั่วโลก ต่างเดินทางมาศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากขึ้นทุกปี

  “วัดอมราวดีมีที่อบรมที่ปฏิบัติธรรม ทุกเดือนมีงานปฏิบัติธรรม ชาวบ้านก็มาสมัครนั่งสมาธิ 10 วัน รักษาศีล 8 ไม่ให้พูด ต้องอยู่แบบเงียบๆ อบรมนั่งสมาธิ เดินจงกรม พิจารณาธรรม คนนิยมมากทุกวันนี้ รับอบรมสอนชาวบ้านไม่เกิน 50 คน แต่มีคนอยากมาเป็นร้อยๆ ที่ไม่พอ เพราะต้องพักในวัดด้วย ผู้คนที่ศรัทธาก็จะชอบมากเพราะจะได้รักษาศีล 8 ปฏิบัติเงียบๆ นานเป็น 10 วัน อย่างนี้”

  ______________

  โดย หลวงพ่อโรเบิร์ต สุเมโธ
  พระลูกศิษย์ชาวอเมริกันของหลวงปู่ชา สุภัทโท แห่งวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

  -กำเนิดวัดอมราวดี-สาขา.jpg
  1515685157_314_๏-กำเนิดวัดอมราวดี-สาขา.jpg
  1515685157_392_๏-กำเนิดวัดอมราวดี-สาขา.jpg
  1515685157_657_๏-กำเนิดวัดอมราวดี-สาขา.jpg
  1515685157_166_๏-กำเนิดวัดอมราวดี-สาขา.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 19. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  “บุญ”
  ทำมากเท่าไรก็เรียกว่า
  “สะสมบุญ”
  บุญเหล่านี้แหละ
  เมื่อทำมากๆเข้า
  มันก็กลายเป็น”วาสนา”

  – หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 20. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  9,595
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +176
  “…ผู้มีสติปัญญาจึงรีบตักตวงรีบปฏิบัติเอา รีบทำเอาเมื่อยังมีชีวิตอยู่ อย่าให้ความตายมาถึง ถ้าความตายมาถึงแล้วจะเสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนา….”

  โอวาทธรรมหลวงปู่ทองอินทร์ กตปุญฺโญ

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
 1. SiTa
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,999
 2. HONGTAY
  ตอบ:
  1
  เปิดดู:
  3,409
 3. แดนโลกธาตุ
  ตอบ:
  5
  เปิดดู:
  6,501
 4. แดนโลกธาตุ
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  1,278
 5. WebSnow
  ตอบ:
  16
  เปิดดู:
  13,973
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...