ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 6 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  จงใช้ชีวิต
  อย่างมีความสุฃ
  ท่ามกลางความ
  สงบของจิตใจ
  เพราะคน
  ที่มี…ความสุข
  ในชีวิต
  จะไม่มีเวลา
  ไปยุ่งเรื่องของ…คนอื่น

  1f341.png โอวาทธรรม:หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 1f341.png

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 2. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 3. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 4. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  ุกข์และสุข_ต่างก็เป็นสมมติทั้งสิ้น
  ุกข์สุขจึงอยู่ภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์
  ีเกิดขึ้นและมีดับไปตามเหตุปัจจัยเป็นธรรมดา

  ถ้าเรากำลังประสบทุกข์ กลัวว่าทุกข์นั้นจะไม่ดับไป หรืออยากให้ทุกข์ดับไป ทั้งสองอย่างนี้ต่างเป็นสมุทัยทั้งสิ้น เพราะเป็นทั้งภวตัณหาและวิภวตัณหา ความอยากให้ทุกข์ดับไป กับความไม่อยากเจอทุกข์ ต่างเป็นกิเลสมาหลอกลวงสัตว์โลก ให้หลงมืดบอดตายซ้ำตายซาก หลงเกิดหลงตายวนเวียนในสังสารวัฏเช่นนี้อยู่ร่ำไปไม่รู้จบสิ้น พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตา จึงทรงแสดงธรรมก่อนปรินิพพานไว้ว่า

  สุญญโต โลกัง อเวกขัสสุ
  โมฆะราชะ สะทาสะโต
  อัตตานุทิฎฐิง อูหัจจะ
  เอวัง มัจจุตตะโร สิยา
  เอวัง โลกัง อเวกขันตัง
  มัจจุราชา นะ ปัสสะติ

  ดูกร โมฆราช เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ จงมองโลกนี้เป็นของว่างเถิด ถอนเสียซึ่งอัตตานุทิฎฐิ ย่อมก้าวล่วงมัจจุราชเสียในท้ายที่สุด เมื่อเธอมองโลกอย่างนั้นแล้ว มัจจุราชจักมองไม่เห็นเธอ

  (พระพุทโอวาทก่อนปรินิพพาน)

  1520740446_806_ทุกข์และสุข_ต่างก็เป็น.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 5. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 6. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 7. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  ปราชญ์ผู้รู้ท่านไม่ค่อยพูดธรรมประเภทลึกลับ

  เพราะปราชญ์ผู้รู้จริง ท่านได้พินิจพิจารณาดีแล้วว่า ธรรมประเภทลึกลับเกินพระไตรปิฎกนี่เอง ที่เมื่อกล่าวออกไปแล้ว คนประเภทมืดบอดมักไม่เชื่อ ซ้ำร้ายคิดปรามาสท่าน ว่าท่านงมงาย หลอกลวง ไม่รู้จริง โดยอ้างเอาข้อมูลในพระไตรปิฎกมารบกับท่าน แต่ท้ายที่สุดบุคคลประเภทปทปรมะบัวใต้ตมเหล่านี้ เมื่อตายลงไปแล้ว ดีดผึงลงนรกทันที ซึ่งที่ท่านไม่พูดธรรมลึกลับ ก็เพราะท่านเมตตาสงสารพวกเราเป็นที่สุด กลัวพวกเราจะหลงผิดคิดชั่ว หลงสร้างเหตุแห่งมหันตทุกข์ให้แก่ตน ทั้งหมดเหล่านี้คือ ความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์ เพียงแต่ใครจะมีสติปัญญาที่พอจะมองเห็นความเมตตาของท่าน ได้อย่างแท้จริง
  __________________________________

  1520744108_235_ปราชญ์ผู้รู้ท่านไม่ค่อ.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 8. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  “…ถ้าทำอะไรแล้วเป็นทุกข์ ก็หยุดทำ
  …ถ้าพูดอะไรแล้วเป็นทุกข์ ก็หยุดพูด
  …ถ้าคิดอะไรแล้วเป็นทุกข์ ก็หยุดคิด”

  1f341.png โอวาทธรรมหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 1f341.png

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 9. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  “เรือที่นายช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรง
  เมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายฉันใด
  จิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้ว
  คลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้น”
  .
  อธิบายว่า เมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่น
  อยู่ในศีล อยู่ในสมาธิ อยู่ในปัญญา เต็มที่แล้ว
  ย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมแปดประการฉันนั้น
  คือ เมื่อมีลาภ มียศ มีสรรเสริญ และมีความสุขกายสบายใจ
  ก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาในลาภ เป็นต้น และเสื่อมลาภ เสื่อมยศ
  ถูกนินทา ถูกทุกข์ครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหว
  คือไม่เศร้าโศกเสียใจ ทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่า
  สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลย
  มีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดา
  เหมือนกับเรือที่นายช่างต่อดีแล้ว
  ย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น
  .
  หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 10. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  ประมวลภาพ งานตักบาตรอาหารสด-อาหารแห้ง พระธุดงคกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสทำบุญขึ้นตึกใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ในวันจันทร์ ที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2561 เวลา 07.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

  *** รายนามพ่อแม่ครูอาจารย์ที่กราบอาราธนามาร่วมงานในครั้งนี้ ***

  1. พระครูสุวรรณโพธิเขต (หลวงปู่คูณ อัคคธัมโม) วัดป่าโพธิ์สุวรรณ อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (ศิษย์ของหลวงพ่อชา สุภัทโท)
  2. พระครูบรรหารอุบลคุณ (หลวงพ่อกิตติ ติสโร) วัดป่าสนามชัย อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี (ศิษย์ของหลวงปู่กิ ธัมมุตตโม และ หลวงปู่สีทน กมโล)
  3. พระครูสมุห์มงคล เตชธโร วัดสระประสานสุข อ.เมือง จ.อุบลราชธานี (ศิษย์ของหลวงปู่บุญมี โชติปาโล)

  ( รวมพ่อแม่ครูอาจารย์และพระติดตามเป็นทั้งหมด 9 รูป )

  -งานตักบาตรอาห.jpg
  1520824686_387_ประมวลภาพ-งานตักบาตรอาห.jpg
  1520824687_311_ประมวลภาพ-งานตักบาตรอาห.jpg
  1520824687_74_ประมวลภาพ-งานตักบาตรอาห.jpg
  1520824688_804_ประมวลภาพ-งานตักบาตรอาห.jpg
  1520824688_481_ประมวลภาพ-งานตักบาตรอาห.jpg
  1520824688_567_ประมวลภาพ-งานตักบาตรอาห.jpg
  1520824689_13_ประมวลภาพ-งานตักบาตรอาห.jpg
  1520824689_713_ประมวลภาพ-งานตักบาตรอาห.jpg
  1520824690_913_ประมวลภาพ-งานตักบาตรอาห.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 11. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
 12. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  1f341.png ม ร ณ า นุ ส ติ 1f341.png
  พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
  วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

  ณ บัดนี้ พวกเราท่านทั้งหลาย
  ทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา
  ท่านสาธุชนทั้งหลาย
  ได้มาพร้อมกันอยู่ในวิหารแห่งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน

  พวกเรานั้นได้พากันมีความตั้งใจใฝ่ฝันหา
  แสวงหาทางพ้นทุกข์ไปสู่สุขเกษมศานต์
  ตามองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
  เพราะเรามีจุดประสงค์ความมุ่งหมายเช่นนั้น

  เราต้องพากันเป็นคนที่มีความพากความเพียร
  พยายามขวนขวายสร้างคุณงามความดี
  ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน

  เราทุกคนควรมองซ้ายแลขวาว่า
  ชีวิตของเรานั้นผ่านไปทุกวันทุกวัน
  ความเฒ่าแก่ชราภาพก็แก่ไปทุกวันทุกวันทุกเวลา
  พวกเราไม่เจริญภาวนาดูกันเอง
  ก็ย่อมหลงมัวเมาในวัยของตนอยู่

  ถ้าหากเราพิจารณาด้วยความรู้
  เป็นผู้มีสติปัญญาเข้าใจ ก็จะรู้ได้ว่า
  คนเราเกิดขึ้นมานั้นเป็นไปตามกาลตามสมัย
  ย่อมมีความเฒ่าแก่ไปเรื่อยๆ ชราภาพไปเรื่อยๆ
  จนถึงที่สุดก็คือความแตกดับหักพัง ความแตกสลาย
  ความทำลายชีวิตลงไป ก็คือ “ค ว า ม ต า ย” นั่นเอง

  ถ้าหากบุคคลเป็นผู้มีสติปัญญา พินิจพิจารณา
  ถึงมรณานุสติเป็นอารมณ์เอาไว้ในใจ
  ก็จะเข้าใจได้ว่าความตายนั้นอยู่ใกล้ตน.

  1520868429_575_ม-ร-ณ-า-นุ-ส-ติ.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 13. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  คติธรรมหลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ

  (๑๒-๓-๒๕๖๑)

  อดีต อนาคต เป็นธรรมเมา
  ปัจจุบันเป็นธรรมโม
  พระธรรมแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขันธ์
  ชี้เข้าหา กาย วาจาใจ

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  ธรรมทั้งหลาย ไหลมาจากเหตุ
  ตา หู จมูก ลิ้น กาย เป็นเหตุแต่ละอย่างๆ

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  ไตรสิกขา คือไตรทวาร
  ศึกษา ศีล สมาธิ ปัญญา ให้น้อมเข้ามาศึกษา
  กาย วาจา ใจ

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  ศีล คือ แขนสอง ขาสอง หัวหนึ่ง
  อันนี้เป็นตัวศีล ให้รักษาสิ่งนี้ให้เป็นปกติ
  ไม่ให้ก้าวล่วงกิติกมโทษ ศีลในปริยัติธรรมเป็นชื่อของศีล

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  ละบาปอกุศล ต้องละที่ใจ วางที่ใจ เอาใจละ
  เอาใจวาง เอาใจ ถอน จึงใช้ได้

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  อนิจจังทั้ง ๕ ทุกขังทั้ง ๕ อนัตตาทั้ง ๕
  เกิดมาจากใจ

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  กามทั้งหลายเป็นเจ้าโลก เกลียด โกรธ รัก
  ฆ่ากันเพราะกาม

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  วินัยทั้ง ๕ หรือปาติโมกข์ ๕
  คือ อินทรีย์สังวร

  ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

  ผู้โพสต์คัดตัดตอนบางส่วนจาก
  “จากหนังสือโครงการหนังสือบูรพาจารย์
  เล่ม ๓ หน้า ๓๘๔-๓๘๕
  หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ วัดดอยแม่ปั๋ง จังหวัดเชียงใหม่
  เรียบเรียงโดย : รศ.ดร ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานนท์

  จุดประสงค์ธรรมทาน
  เพื่อเตือนใจในการปฏิบัติ เข้าใจในบาป บุญ คุณ โทษ
  และระลึกถึงแนวคำสอนที่ถูกต้องของจริง
  ข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์

  ผู้โพสต์พิมพ์ใหม่จากบทความคำสอน
  แชร์ได้ ไม่ต้องขออนุญาต เพราะเป็นของครูบาอาจารย์
  หากตกหล่นประการใด ขออภัย สาธุชน ณ โอกาสนี้ครับ
  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเผยแพร่
  เจ้าของรูปประกอบในธรรม
  และผู้กด Like กดแชร์ ทุกท่าน
  ้าพเจ้าผู้โพสต์ขออนุโมทนาบุญอานิสงส์
  ันไพศาลนี้จงมีแด่ทุกท่านที่ได้สดับอ่านและเผยแพร่ครับ

  -สุจิ.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 14. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  อันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นคาถาช่วยไล่ความฟุ้งซ่าน ยิ่งโดยเฉพาะพวกหลับใหลกับอกุศลในอดีต เราก็เพียงแต่มีคำถามว่า “ คุ้มไหม คุ้มไหม มันคุ้มไหม ” เราไปเก็บอดีตมารังแกเจ้าของ มันคุ้มไหมเราไปเก็บของเก่ามาคิดมานึกมาปรุงมาแต่ง มันคุ้มไหม มันเป็นของเก่า เหมือนกับเราได้อาหาร มันก็เคี้ยว เคี้ยว เคี้ยว แล้วก็ถ่มออก แต่กลับไปยกขึ้นมาเคี้ยวๆอีก ขยะแขยงมาก อันนี้ก็เช่นเดียวกัน เหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น เราก็กลับไปคิด กลับไปนึก กลับไปปรุงแต่ง มันไม่คุ้ม ปล่อยวางดีกว่า ทิ้งดีกว่า อันนี้มันเป็นการเมตตาเจ้าของ

  -:- พระอาจารย์ปสันโน -:-
  วัดป่าอภัยคีรี มลรัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

  .jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 15. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  ๏ เทวดาขอถวายอาหารทิพย์แด่หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ๏

  หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์ อ.วังสะพุง จ.เลย ได้มาพักทำความเพียรที่ถ้ำนายม จ.เพชรบูรณ์ ท่านได้เร่งความเพียรอย่างหนัก จนไม่สนใจกับการฉันอาหาร สังขารร่างกายของหลวงปู่ซูบผอมลงอย่างมาก

  วันหนึ่งได้มีเทวดาองค์หนึ่ง เข้ามากราบคารวะขออนุญาตถวายอาหารทิพย์ เทวดากราบเรียนหลวงปู่ว่า ที่ท่านมาทำความเพียรอยู่ ณ ที่นี้ เทวดาได้คอยอารักขาท่านตลอดเวลา เหล่าเทพเทวดาที่อยู่บริเวณนั้นได้รับความสุขสงบร่มเย็นโดยทั่วกัน ด้วยกระแสธรรมที่ท่านแผ่ไปให้ไม่มีประมาณ แม้ใจของพระคุณเจ้าจะผ่องใส แต่ร่างกายของท่านอ่อนเพลีย อาจเป็นอุปสรรคให้ท่านล้มเจ็บลงได้ เทวดาทนดูอยู่หลายวันแล้วอดไม่ได้ วันนี้ต้องขออนุญาตถวายท่านด้วยอาหารทิพย์

  หลวงปู่ถามว่าอาหารทิพย์เป็นอย่างไร เทวดาก็เนรมิตอาหารทิพย์ในมือให้ดู ลักษณะเหมือนแท่งดินสอพอง แต่มีลักษณะใสๆ เทวดาบอกว่านี่ไม่ใช่อาหารธรรมดา ไม่ต้องอาศัยการเคี้ยวหรือกลืน เป็นเพียงโอชารสที่จะซึมซาบเข้าไปในร่างกายเท่านั้น เทวดาจึงนำอาหารทิพย์นั้นมาถูให้ท่านทางกาย ปรากฏว่า ร่างกายมีกำลังสดชื่น ราวกับได้ฉันอาหารตลอดเวลาในหลายๆวันที่ผ่านมา เทวดายังได้เล่าถวายหลวงปู่อีกว่า ในอดีตชาติเคยเกิดเป็นคู่บารมีกันกับหลวงปู่ แม้จะอยู่กันคนละภพภูมิ แต่ก็ปรารถนาถวายอารักขาท่าน

  -เทวดาขอถวายอาหารทิพย์.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 16. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  ๏ ครบรอบ ๘๒ ปี หลวงปู่อุทัย สิริธโร ๏

  วันนี้วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่อุทัย สิริธโร เจริญอายุวัฒนมงคลครบ ๘๒ ปี ขอกราบอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยขอให้หลวงปู่อุทัย สิริธโร มีธาตุขันธ์แข็งแรงอยู่เป็นร่มโพธิธรรมสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาสืบนานเท่านานเทอญ ธรรมอันใดที่องค์หลวงปู่อุทัยได้รู้แจ้งเห็นจริงแล้ว ขอให้ลูกหลานได้รู้ธรรมเห็นธรรมนั้นด้วยเทอญ…สาธุ

  “หลวงปู่อุทัย สิริธโร” ท่านมีนามเดิมว่า นายอุทัย บุญทศ ซึ่งเป็นนามสกุลฝ่ายโยมคุณยาย ท่านเกิดเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙ จุลศักราช ๑๒๙๘ ณ บ้านหนองบก ต.หนองหิน อ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับ จ.ยโสธร) โยมบิดาชื่อ นายเสาร์ กาประจง โยมมารดาชื่อ นางพันธ์ บุญทศ มีพี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันทั้งหมด ๓ คน ท่านเป็นบุตรคนโต คนรองเป็นชาย และคนสุดท้องเป็นหญิง

  การศึกษาท่านเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ นับว่าสูงสุดในชนบทสมัยนั้น เมื่อเรียนจบแล้ว ท่านออกมาทำงานช่วยโยมบิดา-มารดา เช่น ทำนา ทำไร่ ทำสวน เป็นต้น กระทั่งอายุครบ ๒๑ ปีบริบูรณ์จึงได้เข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระภิกษุ เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๙ ณ วัดสำราญนิเวศ ต.ปุ่ง อ.อำนาจเจริญ จ.อุบลราชธานี (ปัจจุบันขึ้นกับ จ.อำนาจเจริญ) โดยมี พระครูทัศนประกาศ (บุ จนฺทสิริ) เป็นพระอุปัชฌาย์ และ พระใบฎีกาอ่อน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ ได้รับนามฉายาว่า “สิริธโร” อันมีความหมายเป็นมงคลว่า ผู้ทรงไว้ซึ่งศิริ (ศรี)

  ครั้นเมื่ออุปสมบทแล้วท่านมาจำพรรษาอยู่ ณ วัดป่าบ้านหนองบก บ้านหนองบก ต.ป่าหนองบก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ซึ่งเป็นวัดสาขาของ หลวงปู่ผั่น ปาเรสโก เป็นเวลา ๓ พรรษา (พ.ศ. ๒๔๙๙-๒๕๐๑) แล้วออกแสวงหาครูบาอาจารย์ โดยมาพักปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่กับ หลวงปู่สิม พุทธาจาโร และหลวงปู่แว่น ธนปาโล ณ วัดสันติสังฆาราม บ้านบัว ต.สว่าง อ.พรรณนานิคม จ.สกลนคร เป็นเวลา ๒ พรรษา (พ.ศ. ๒๕๐๒-๒๕๐๓) จากนั้นท่านมาพักปฏิบัติธรรมจำพรรษาอยู่กับ หลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดถ้ำขาม บ้านคำข่า ต.ไร่ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร และวัดป่าอุดมสมพร บ้านนาหัวช้าง ต.พรรณา อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร จนกระทั่งหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ท่านได้มรณภาพลง เมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๐

  หลังจากนั้นหลวงพ่ออุทัยได้ปลีกวิเวกมาพักที่ถ้ำพระภูวัว ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.หนองคาย (ซึ่งเป็นที่ปฏิบัติธรรมของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร มาก่อน กระทั่งตั้งเป็นวัดโดยสมบูรณ์จวบจนมาถึงปัจจุบัน)

  เมื่อครั้นเสร็จงานพระราชทานเพลิงศพของหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ณ วัดป่าอุดมสมพร จ.สกลนคร เมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๑ หลวงพ่ออุทัยก็จำพรรษาอยู่ที่ถ้ำพระภูวัว ร่วมกับหลวงปู่เสถียร คุณวโร ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ ท่านพระอาจารย์อุทัยได้รับความเมตตาจากหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน ให้มาช่วยพัฒนาวัดป่าเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน ที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อให้เป็นที่เผยแผ่ธรรมะขององค์พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่ฝึกสอนเหล่าพระนักปฏิบัติทั้งหลาย ที่ตั้งใจฝึกปฏิบัติเพื่อพระพุทธศาสนา สามารถสืบทอดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าให้มั่นคง คือ ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบและปฏิบัติตรง เพื่อให้รู้แจ้งในธรรมอันเป็นเครื่องพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสืบไป ท่านจึงได้พำนักอยู่ ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโนแห่งนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

  พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดป่าบ้านตาด ต.บ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี ได้กล่าวยกย่อง หลวงพ่ออุทัย สิริธโร เมื่อวันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ไว้ว่า

  (หลวงตาท่านมองไปที่รูปครูบาอาจารย์เพชรน้ำหนึ่ง) “…นั่นองค์หนึ่งพระภาวนา ชื่อเสถียร ท่านเป็นคนอุดรแล้วท่านไปภาวนาอยู่ทางเขตต่อพม่า เมืองไทย-พม่าเขตต่อ นี่สำคัญมากนะ ชื่อเสถียร บ้านเดิมท่านอยู่อุดร พาพ่อพาแม่ไปอยู่ทางนู้น มีที่สะดวกสบาย การทำมาหาเลี้ยงชีพก็สะดวก ทุกอย่างสงบสงัดทั้งด้านธรรมทั้งด้านโลก ท่านเลยชวนพ่อแม่ท่านไป ท่านเข้าท่าอยู่นะ แล้วได้ประโยชน์ ทางนู้นชื่อเสถียร นู่นอาจารย์ชา ท่านบุญมี ท่านอุทัย ท่านวันชัย หลวงพ่อตัน ท่านปัญญา นี่เพชรน้ำหนึ่งมีหลายองค์นะนี่ ท่านสำเร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าเป็นสมัยครั้งพุทธกาลเป็นพระอรหันต์ ทุกวันนี่เทวทัตมันขวางหูขวางใจ ว่าอรหันต์ไม่ได้ เทวทัต คือพระที่ท่านจะรู้กันต้องเป็นนักภาวนาด้วยกัน ได้สนทนากันในวงภายในๆ รู้กันแต่ว่าภายใน นอกนั้นไปท่านเหมือนไม่รู้ไม่ชี้ เพราะฉะนั้นวงกรรมฐานกันมองเห็นกันรู้กันทันทีๆ เพราะทราบจากใจ”

  ๏ ที่มาของวัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน

  เนื่องจากได้มีสาธุชนผู้มีจิตศรัทธาในพระพุทธศาสนา ถวายที่ดินซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ แด่พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) เพื่อให้จัดตั้งเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม เจริญสมาธิบำเพ็ญเพียรภาวนา หลวงตามหาบัวท่านจึงได้ตั้งชื่อวัดว่า “วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน” โดยเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๙ องค์ท่านได้พูดถึงวัดแห่งนี้ว่า “…อยู่นั่นก็จุดกลางทางที่จะขึ้นเขาใหญ่นั่นแหละ เห็นว่าเหมาะ ให้มีกรรมฐานตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติอรรถธรรมอยู่เป็นย่านๆ…”

  ทั้งนี้ หลวงตามหาบัวท่านได้เมตตามอบหมายให้ หลวงพ่ออุทัย สิริธโร เจ้าอาวาสวัดถ้ำพระภูวัว ต.โสกก่าม อ.เซกา จ.หนองคาย (ในขณะนั้น) มาเป็นประธานสงฆ์และเจ้าอาวาส รับหน้าที่ดูแลและพัฒนา “วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน” แห่งนี้ เพื่อให้เป็นสถานที่เผยแผ่หลักธรรมขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นที่ฝึกอบรมสอนเจริญสมาธิบำเพ็ญภาวนาให้แก่เหล่านักปฏิบัติทั้งหลายที่ตั้งใจฝึกปฏิบัติ เพื่อให้สามารถสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาและคำสั่งสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้มั่นคง คือปฏิบัติดี ปฏิบัติตรง เพื่อให้รู้แจ้งในธรรมอันเป็นเครื่องพ้นจากกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงสืบไป

  การเดินทางมาวัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน จากกรุงเทพฯ ใช้ถนนพหลโยธินจนถึง จ.สระบุรี เลี้ยวขวาเข้าถนนมิตรภาพ, ถึงแยกต่างระดับที่ อ.ปากช่อง ให้เข้าแยกต่างระดับตามป้ายไปอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (ถนนธนะรัชต์) จนกระทั่งถึงหลัก กม. ๒๓ (ก่อนถึงด่านเข้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ไม่กี่ร้อยเมตร) แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนสาย นม. ๓๐๕๒ (ทางไป อ.วังน้ำเขียว) ประมาณ ๒๒ กิโลเมตร จะเห็นป้าย “วัดมกุฏคีรีวัน” ด้านขวามือ ให้เลยไปอีกประมาณ ๒ กิโลเมตร ก็จะเห็นทางเข้า “วัดเขาใหญ่เจริญธรรม ญาณสัมปันโน” อยู่ทางด้านขวามือ

  “…รูปร่างกายของคนเรา ส่วนไหนมันเป็นสาระแก่นสารบ้าง ที่เราไปให้ความหมายว่าเป็นสิ่งที่เป็นสาระ แล้วไปหลงยึดมั่นในรูปนั้นว่า เป็นสาระแก่นสาร ความจริงแล้วรูปร่างกายอันนี้ ทุกสิ่งทุกอาการที่ปรากฏมันล้วนแล้วแต่จะผุพังไปตามสภาวธรรม คือ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย แล้วสลายกลายไปเป็นดิน เป็นน้ำ เป็นลม เป็นไฟกันทั้งนั้น หรือจะพิจารณาไปในแง่อสุภะ ความไม่สวยไม่งาม ความปฏิกูลโสโครก ความสกปรกในโลกอันนี้ คำว่าสกปรกโสโครกนั้น มันไม่มีอะไรจะสกปรกโสโครกมากไปกว่ารูปร่างของมนุษย์นี้หรอก…” โอวาทธรรมคำสอนหลวงปู่อุทัย สิริธโร

  -ครบรอบ-๘๒-ปี-หลวงปู่อุท.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 17. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  1f341.png ม ร ณ า นุ ส ติ 1f341.png
  พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
  วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

  ณ บัดนี้ พวกเราท่านทั้งหลาย
  ทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา
  ท่านสาธุชนทั้งหลาย
  ได้มาพร้อมกันอยู่ในวิหารแห่งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน

  พวกเรานั้นได้พากันมีความตั้งใจใฝ่ฝันหา
  แสวงหาทางพ้นทุกข์ไปสู่สุขเกษมศานต์
  ตามองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
  เพราะเรามีจุดประสงค์ความมุ่งหมายเช่นนั้น

  เราต้องพากันเป็นคนที่มีความพากความเพียร
  พยายามขวนขวายสร้างคุณงามความดี
  ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน

  เราทุกคนควรมองซ้ายแลขวาว่า
  ชีวิตของเรานั้นผ่านไปทุกวันทุกวัน
  ความเฒ่าแก่ชราภาพก็แก่ไปทุกวันทุกวันทุกเวลา
  พวกเราไม่เจริญภาวนาดูกันเอง
  ก็ย่อมหลงมัวเมาในวัยของตนอยู่

  ถ้าหากเราพิจารณาด้วยความรู้
  เป็นผู้มีสติปัญญาเข้าใจ ก็จะรู้ได้ว่า
  คนเราเกิดขึ้นมานั้นเป็นไปตามกาลตามสมัย
  ย่อมมีความเฒ่าแก่ไปเรื่อยๆ ชราภาพไปเรื่อยๆ
  จนถึงที่สุดก็คือความแตกดับหักพัง ความแตกสลาย
  ความทำลายชีวิตลงไป ก็คือ “ค ว า ม ต า ย” นั่นเอง

  ถ้าหากบุคคลเป็นผู้มีสติปัญญา พินิจพิจารณา
  ถึงมรณานุสติเป็นอารมณ์เอาไว้ในใจ
  ก็จะเข้าใจได้ว่าความตายนั้นอยู่ใกล้ตน.

  -ร-ณ-า-นุ-ส-ติ.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 18. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  ๏ พุทโธ ขับไล่ผีได้ ๏

  เมื่อครั้งที่ท่านหลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร ออกธุดงค์เผยแพร่ธรรมอยู่ที่ จ.ขอนแก่น ท่านได้สอนให้ประชาชนในแถบนั้นละเลิกการนับถือผี ให้หันมานับถือคุณพระรัตนตรัยแทน ปรากฏว่ามีชาวบ้านหันมานับถือและเข้ามาศึกษาธรรมกับท่านเป็นอันมาก แต่ยังมีชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งที่ยังไม่คลายทิฐิ ชาวบ้านกลุ่มนี้ถูกผีเจ้าภูตามาเข้าสิงอาละวาดก่อกวนคนอยู่บ่อยๆ ทำให้ผู้คนล้มตายไปก็มี ซึ่งตรงกันข้ามกับชาวบ้านกลุ่มที่มีความเลื่อมใสในพระรัตนตรัย
  ท่านพระอาจารย์ฝั้นจึงสอนให้พากันน้อมระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ เอามาเป็นที่พึ่ง แล้วให้นึกบริกรรมภาวนาว่า พุทโธ ธัมโม สังโฆ ๓ จบ แล้วระลึก พุทโธๆๆๆๆ คำเดียว ในทุกอิริยาบถ
  ท่านบอกว่าถ้าทำดังนี้แล้วผีจะมาทำอะไรเราไม่ได้ เพราะเราได้คุณพระมาเป็นที่พึ่งแล้ว
  พวกโยมทั้งหลายจึงพากันทำตามที่ท่านสอน ปรากฏว่าพวกผีที่ก่อกวนเบียดเบียน ไม่กล้าเข้ามากล้ำกรายทำอันตรายแก่พวกชาวบ้านที่ปฏิบัติตามที่ท่านสอนได้เลย

  -พุทโธ-ขับไล่ผีได้-๏.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 19. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
  กิเลสเกิดที่จิต นิพพานก็เกิดที่จิต
  กิเลสเป็นอกาลิโก
  ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เป็นอกาลิโกเช่นกัน
  กิเลสไม่ตาย เราตาย

  ผลงานของกิเลสก็คือความทุกข์
  มรดกของกิเลสก็คือความทุกข์
  อยู่กับกิเลสอย่างหยาบเหมือนถูกภูเขาทับ
  อยู่กับกิเลสอย่างกลางเหมือนถูกเสี้ยนหนามตำ

  โอวาทธรรม:หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน

  -นิพพานก.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 20. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  12,544
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +273
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...