ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 6 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
 2. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี(๒๑-๒-๒๕๖๑)

  “พูดถึงการเข้านิโรธสมาบัติ”

  จากเรื่องผีอำ ก็มาเรื่อง นอนหลับ-นอนไม่หลับ
  แล้วหลวงปู่ก็ได้โยงการเข้านิโรธสมาบัติ
  ด้วยดังนี้ :-

  ” ความจริง คำว่านอนหลับนอน ใจมิได้หลับ
  แต่กายพักผ่อนไม่ต้องเคลื่อนไหวทั้งหมด ต่างหาก

  แม้ท่านที่เข้านิโรธสมาบัติ
  ก็มิไช่อาการของคนนอนหลับ
  เป็นอาการของคนคลุมสติ
  ให้จิตแน่วแน่อยู่ในอารมณ์อันเดียว

  แล้วละอารมณ์นั้นๆละเอียดลงไปโดยลำดับ
  พร้อมทั้งสติและจิตด้วย
  จนขาดความรู้สึกนึกคิดอะไรทั้งหมด

  ด้วยอำนาจการอบรมของท่าน
  ขณะนั้น สติไม่มีงานทำ
  สติจึงหมดไป แม้ลมในร่างกายจะเดินอยู่
  แต่ก็เป็นของละเอียดที่สุด
  จนเรียกว่ามีก็ไม่ไช่ ไม่มีก็ไม่ไช่
  คือมีแต่ไม่ปรากฎเดินทางจมูก

  ถ้าจะอุปมาก็เหมือนกับลมภายนอก
  ลมมีอยู่ ไม่ถึงกับพัดเอา ใบไม้หรือสิ่งใดๆ
  ให้หวั่นปรากฎ

  ลักษณะเช่นนั้นใครจะพูดว่าไม่มีไม่ได้
  ถ้าลมไม่มีคืออากาศ ไม่มีนั่นเอง
  มนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในโลกนี้
  ก็ต้องตาย

  ที่ท่านเรียกว่า เข้านิโรธสมาบัติ
  ตอนนี้ประสาท ในอายตนะ ทั้ง ๖
  ไม่ยอมรับสัมผัสอะไรทั้งนั้น
  แต่มิไช่การนอนหลับ

  การนอนหลับ ถ้ามีอะไรมากระทบ
  อาจรู้สึกขึ้นมาได้ทันที
  ส่วนผู้ที่เข้านิโรธสมาบัตินั้น
  เข้าด้วยอาการอบรมฝึกฝนจิต
  ของท่านให้ชำนาญแล้วจึงเข้า

  เมื่อเข้าแล้ว จึงมีปาฏิหาริย์มาก
  ถึงแม้ใครๆจะมาทำร้ายท่านขณะนั้น
  ขนาดเอาไฟมาเผาก็ไม่ไหม้
  ส่วนนิพพาน ธาตุแตกขันธ์ดับได้

  หากท่านออกจากนิโรธสมาบัติด้วย
  อำนาจแรงจิตอธิษฐานของท่าน
  เมื่อถึงกำหนดแล้ว ลมหายใจจะค่อยๆ
  หยาบขึ้นโดยลำดับ
  ต่อจากนั้นไป ทุกสิ่งทุกอย่างในตัวของท่าน
  ก็จะปกติเช่นเดิม

  นิโรธสมาบัติมิไช่นิพพาน เป็นฌาน
  เพราะขาดปัญญาสัมมาทิฎฐิ ที่จะวินิจฉัย
  ปัจจัยของกิเลสนั้นๆ คือ กามาพจร
  และรูปาพจร อันเป็นภูมิของวิปัสสนาญาณ
  ญาณทัสสนะมัคควิถี

  ฌาณทั้งหมดเป็นแค่เครื่องสนับสนุน
  แลขัดเกลามรรคให้มีกำลังเท่านั้น

  ฉะนั้นพระพุทธองค์ ก่อนจะปรินิพพานจึงเข้า
  ฌาณผ่านโดยลำดับ แล้วกลับเข้าจตุตถฌาณ
  อันเป็นพื้นฐานของวิปัสสนา แล้วนิพพาน
  ในระหว่างกามาพจรกับรูปาพจร
  ที่เป็นพื้นฐานของ โลกุตตรธรรม”

  ผู้โพสต์คัดตัดตอนบางส่วนจาก
  “โครงการหนังสือบูรพาจารย์เล่ม ๑๐
  หน้า ๑๐๓-๑๐๔
  พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์
  (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี )
  วัดหินหมากเป้ง จังหวัดหนองคาย

  ผู้บันทึก/บอกเล่า หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
  ผู้เรียบเรียง / รศ.ดร ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานนท์

  จุดประสงค์ธรรมทาน

  เพื่อเตือนใจในการปฏิบัติ เข้าใจในบาป บุญ คุณ โทษ
  และระลึกถึงแนวคำสอนที่ถูกต้องของจริง
  ข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์
  แม้ท่านนิพพานนานแล้ว เพื่อเป็นบทเตือนใจแก่คนรุ่นหลัง
  ผู้โพสต์พิมพ์ใหม่จากบทความคำสอน
  แชร์ได้ ไม่ต้องขออนุญาต เพราะเป็นของครูบาอาจารย์
  หากตกหล่นประการใด ขออภัย สาธุชน ณ โอกาสนี้ครับ
  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเผยแพร่
  เจ้าของรูปประกอบในธรรม และผู้กด Like กดแชร์ ทุกท่าน

  -เทสรังสี๒๑.jpg
  1519222867_854_หลวงปู่เทสก์-เทสรังสี๒๑.jpg
  1519222867_13_หลวงปู่เทสก์-เทสรังสี๒๑.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 3. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
 4. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  คนหรือเด็ก ที่เคยเป็นเทพเทวดา นางฟ้า อยู่บนสวรรค์ แล้วจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ สังเกตุง่ายๆคือ เวลาเขาเจอพระเดินมา เขาจะมีการยกมือไหว้เรียบร้อย โดยไม่มีผู้ใหญ่คอยบอกคอยกล่าวให้ทำ เขาจะทำของเขาเอง เข้าวัดเข้าวา ชอบ ความบริสุทธิ์ของเขา นี่ก็นิสัยเดิมๆของเขา เขาเคยเป็นเทพเป็นเทวดาเป็นนางฟ้ามา พวกนี้นิสัยเขาจะดูเรียบร้อย เคารพในพระเจ้าพระสงฆ์ เคารพในหมู่คณะ เขาเป็นตั้งแต่อยู่บนสวรรค์แล้ว พอมาเกิดเป็นมนุษย์เขาตั้งใจอยู่แล้วว่า จะมาสร้างบุญสร้างกุศลต่อ เด็กบางคนถึงกับชวนคุณตาคุณยาย คุณปู่คุณย่า พ่อแม่ เข้าวัดฟังธรรมก็มี ผู้ใหญ่ได้ดีเพราะเด็ก

  -:- หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป -:-
  วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  -ที่เคยเป็นเท.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 5. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  โอกาสที่หาได้ยากยิ่ง

  เมื่อพระเดชพระคุณ หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (พระมหาเถระเพียงรูปเดียวแห่งภาคเหนือที่ยังดำรงธาตุขันธ์อยู่และทันได้พบหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต) ท่านเมตตาตอบตกลงที่จะขึ้นธรรมาสน์ เทศนาโปรดญาติโยมเป็นกัณฑ์พิเศษ ในงานทำบุญอุทิศถวายแด่หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป วัดอรัญญวิเวก อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ ในคืนวันเสาร์ ที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2561 นี้

  หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ ท่านกล่าวอย่างอารมณ์ดี บอกกับศิษย์ ว่า “ งานนี้ เป็นไฟล์ทบังคับ ต้องยอมเป็นพระเอกในงาน ” พร้อมขึ้นธรรมาสน์ เทศน์ถวายบูชาคุณหลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป

  ถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านเราทั่วไปงานนี้คนล้นถึงขั้นศาลาแตกแน่ !!!

  ขอขอบคุณ : ข้อมูล และ ภาพ จากคุณตุ๋ยเอ็มเค ฝาง

  .jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 6. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  ธรรมย่อมจะตามรักษาผู้ประพฤติธรรม
  เสมือนมีฉัตรคอยกางกั้น มิให้แดด ฝน
  และธุลีละอองต่างๆ มาแผ้วพาน

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชฯ

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 7. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  ประกาศสรรหา admins ( ผู้ควบคุมกลุ่ม/เพจ ) เพื่อเผยแผ่ธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น และช่วยงานกลุ่มและเพจ

  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้แก่สมาชิกที่ต้องการเผยแผ่ธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น เพื่อสร้างกุศลแก่ตนเอง และช่ายงานกลุ่มและเพจ ทางคณะผู้ดูแลจึงได้มีมติในที่ประชุม เห็นสมควรให้มีประกาศฉบับนี้ขึ้นมา

  หากสมาชิกท่านใดที่มีจิตอาสาและจิตที่เป็นกุศล ต้องการเผยแผ่ธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น จะเป็นพระภิกษุสงฆ์ เป็นแม่ชี หรือ ฆราวาสผู้ปฏิบัติธรรม ได้ทั้งสิ้น
  ขอให้ท่านสมาชิกท่านใดที่สนใจ โปรดลงชื่อใต้ประกาศฉบับนี้ แล้วทางคณะผู้ดูแลจะติดต่อกลับไปอีกที ด้วยความเคารพ

  ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆท่าน ที่มีจิตใจกุศล มีจิตอาสาในการเป็น admins ( ผู้ควบคุมกลุ่ม/เพจ) ในคราวนี้ด้วยเทอญ

  คณะผู้ดูแลกลุ่ม/เพจ

  -admins-ผู้ควบคุมก.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 8. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  ประมวลภาพ พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ ตามรอยพระบูรพาจารย์

  -พระอาจารย์ชาย.jpg
  วันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2561 หลังฉันภัตตาหารเสร็จ สมาชิกชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้นิมนต์พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ วัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง และพาญาติธรรมที่ติดตามมากับพระอาจารย์ ไปเยี่ยมชมวัดในเมืองอุบล ย้อนรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ 3 วัด

  – วัดแรกที่ไปคือ วัดบูรพา อ.เมือง จ.อุบลราชธานี วัดแห่งนี้มีสถานที่สำคัญคือ เป็นสถานที่ถวายเพลิงสรีระสังขารของหลวงปู่เสาร์ กันตสีโล ภายในวัดยังมีพระอุโบสถเก่าแก่ที่พ่อแม่ครูอาจารย์ 5 รูปเคยนั่งทำสังฆกรรม คือ หลวงปู่สีทา ชยเสโน – หลวงปู่เสาร์ กันตสีโล – หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต – หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม และ ท่านพ่อลี ธัมมธโร และวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่หลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม และ หลวงปู่ดูลย์ อตุโล เดินทางมาถวายตัวเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จนนำมาสู่ความยิ่งใหญ่แห่งวงพระกรรมฐานจนถึงปัจจุบันนี้

  – วัดที่ 2 สมาชิกชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้นิมนต์พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ วัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง และพาญาติธรรมที่ติดตามมากับพระอาจารย์ ไปเยี่ยมชมวัดในเมืองอุบล ย้อนรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ 3 วัด โดยวัดที่ 2 ที่ไปคือ วัดเลียบ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี เมื่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต อุปสมบทแล้ว ได้มาพักศึกษาปฏิบัติธรรมอยู่กับหลวงปู่เสาร์ กันตสีโลที่วัดแห่งนี้ ภายในวัดเลียบมีเจดีย์หลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่นคู่กัน และมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่หลวงปู่เสาร์ กันตสีโลสร้าง นามว่า “พระพุทธจอมเมือง”

  – วัดที่ 3 สมาชิกชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ได้นิมนต์พระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ วัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง และพาญาติธรรมที่ติดตามมากับพระอาจารย์ ไปเยี่ยมชมวัดในเมืองอุบล ย้อนรอยธรรมพ่อแม่ครูอาจารย์ 3 วัด โดยวัดที่ 3 ที่ไปคือ วัดสุปัฏนาราม อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

  วัดสุปัฏนาราม เป็นวัดธรรมยุติกนิกายแห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจังหวัดอุบลราชธานี สร้างในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยได้เริ่มสร้างวัดในปี พ.ศ.2393 และสร้างเสร็จ พ.ศ.2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “วัดสุปัฏนาราม อันหมายถึง วัดที่มีสถานที่ตั้งเหมาะสมเป็นท่าเรือที่ดี ” ซึ่งสภาพของที่ตั้งวัดขณะนั้นเป็นที่เงียบสงัด เหมาะที่จะบำเพ็ญศาสนกิจ สะดวกในการออกบิณฑบาตที่ไม่ไกล อยู่ติดกับฝั่งลำน้ำมูล และเมื่อสร้างวัดเสร็จแล้ว จึงไปอาราธนาท่านพันธุโล (ดี) มาครองวัดสุปัฏนาราม

  – ช่วงเย็น สมาชิกชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เดินทางไปส่งพระอาจารย์ชายแดน สีลสุทโธ วัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง พร้อมญาติธรรมที่ติดตามมากับพระอาจารย์ ที่สนามบินอุบลเพื่อเดินทางไปยังสนามบินเชียงใหม่ ขณะนั่งรอขึ้นเครื่องบังเอิญได้พบกับหลวงปู่เข็ม สุชีโว วัดป่าโนนนิเวศน์ อ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี (หลวงปู่เข็มเป็นศิษย์ของหลวงปู่หล้า เขมปัตโต และ หลวงปู่สมชาย ฐิตวิริโย) กำลังจะเดินทางไปเชียงใหม่ด้วยเที่ยวบินเดียวกัน จึงเกิดภาพที่น่าปลาบปลื้มปีติเป็นมงคลเมื่อเห็นสองพระสุปฏิปันโนนั่งสนทนาธรรมกัน

  และเมื่อส่งพ่อแม่ครูอาจารย์ขึ้นเครื่องแล้ว ขณะกำลังจะออกจากอาคารผู้โดยสาร ก็พบพระพรหมวชิรญาณ วัดยานนาวา กทม. กรรมการมหาเถรสมาคม กำลังเดินทางมาขึ้นเครื่องพอดี ทำให้ได้กราบนมัสการพระเถระชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายปกครองเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต สาธุๆๆ

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 9. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  “หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง”

  “หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม”

  พระอาจารย์เจี๊ยะปฏิบัติพัฒนา วัดเขาแก้ว เจริญรุ่งเรือง
  สร้างเสนาสนะในวัดเขาแก้วบริบูรณ์ทุกอย่าง
  ในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ ท่านจึงจัดงานทำบุญฉลอง
  พระอุโบสถ โดยนิมนต์ หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
  มาเป็นประธาน และพระกรรมฐานทั้งหลายก็มา

  ร่วมงานนั้น เป็นจำนวนมาก เช่น
  หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร หลวงปู่ชอบ ฐานสโม
  พระอาจารย์วัน อุตฺตโม พระอาจารย์จวน กุลเชฏโฐ
  พระอาจารย์สิงห์ทอง ธมฺมวโร
  พระอาจารย์ สมชาย ฐิตวิริโย ฯลฯ

  เมื่อหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม มาพักที่วัดเขาแก้ว
  ท่านจะสนทนาธรรมกับพระอาจารย์เจี๊ยเป็นเวลานานๆ
  พระอาจารย์เจี๊ยะเมื่อเจอกับหลวงปู่ตื้อ
  ก็จะแสดงกิริยาอ่อนน้อมน่ารักยิ่งนัก
  “ครับ…ครับ…ครูอาจารย์” ในเวลาพูดก็พนมมือโดยตลอด

  ขณะหลวงปู่ตื้อ มาพักที่วัดเขาแก้ว มีคนมาถามปัญหา
  อันชวนน่าขำหลายอย่าง
  เช่นมีปัญหาที่คนนำมาเรียนถามท่านว่า
  “หลวงปู่ครับ มุตโตทัย มันเกิดที่ไหน? หลวงปู่รู้มั้ย”
  “เฮ้ย! รู้ๆๆ จากโคราชมากรุงเทพฯ นี่เรียกมุตโตไทย
  จากโคราชขึ้นไปอุดรฯขอนแก่น โน่น เป็นมุตโตลาว”
  ผู้คนที่นั่งฟังหัวเราะกันใหญ่

  แล้วหลวงปู่ตื้อท่านก็พูดว่า
  “มีปัญหาอะไรถามมาเลย กูนี่ตอบได้หมด ยิ่งปัญหา
  เป็นพันๆปีก็ยิ่งตอบได้ถนัด”

  “โอ้!ขนาดนั้นเลยหรือหลวงปู่”
  โยมคนนั้นกล่าวขึ้น นัยน์ตามองหลวงปู่ตื้อ
  เหมือนตุ๊กตา

  “เออ!..สิวะ กูตอบได้หมดปัญหาในโลกนี้
  ยิ่งนานเป็นพันปี ยิ่งตอบได้เต็มปากเต็มคำ”
  “ทำใมเป็นอย่างงั้นละปู่”
  “มันนานมาแล้ว ไม่มีคนไปรับรู้กับกูหรอก

  ไม่มีคนไปค้นได้
  ไอ้คนที่ที่ถามกูมันก็ไม่รู้เรื่องหรอกน่ะ”
  หลวงปู่ตื้อ ท่านว่าอย่างนั้น
  คนก็ยิ่งหัวเราะกันตรึม

  มีโยมคนหนึ่งนั่งใกล้ๆกับพระอาจารย์เจี๊ยะ
  พูดกระซิบกับพระอาจารย์เจี๊ยะว่า
  “ถ้าหลวงปู่ตื้ออยู่ หลววงตามหาบัวจะกล้าหยอก
  เล่นมั้ยครับ ?”

  “อู้ย!ไม่กล้าหรอก พระอาจารเจี๊ยะตอบเน้นๆ ค่อยๆ
  แบบซุบซิบๆ

  พระอาจารย์เจี๊ยะกับหลวงปู่หลุย ท่านจะ
  เป็นห่วงกันมาก

  วันหนึ่งหลวงปู่หลุยไปกิจนิมนต์ได้เงินมา
  เป็นแสน เมื่อพระอาจารย์เจี๊ยะทราบก็เข้าไปขเงินใช้บ้าง
  เพราะตอนนั้นท่านจนไม่มีเงิน ขณะนั้นหลวงปู่หลุย
  ท่านกำลังคุยธรรมะกับพวกญาติโยมอยู่

  พอพระอาจารย์เจี๊ยะก้มลงกราบเท่านั้นแหละ
  หลวงปู่หลุยก็พูดดักคอขึ้นมาทันทีว่า
  “โอ๊ย!พระอาจารย์เจี๊ยะนี่ ท่านเป็นลูกเจ๊กลูกจีนนะ
  อาจารย์เจี๊ยะนี่เก่งมาก หาเงินเก่งมากนะ
  สร้างศาลา โบสถ์วิหาร กุฏิเต็มวัด มีเงินน่า
  จะแบ่งกันใช้บ้าง”

  เมื่อหลวงปู่หลุยพูดอย่างนั้น พระอาจารย์เจี๊ยะ
  ท่านจึงกราบขอโอกาสออกมา
  เมื่อท่านออกมาจึงพูดกับพระว่า
  “ตายห่าแล้ว..อดเลย.. หลวงปู่หลุยท่านรู้
  ดักคอไว้หมด ไม่ได้ซักบาทเดียว”

  พระอาจารย์สิงห์ทอง ท่านทราบว่าพระอาจารย์เจี๊ยะ
  ชอบหิน ไปเที่ยวที่ไหน
  เห็นหินสวยๆตามป่าตามเขา ก็จะพาพระอาจารย์เจี๊ยะไปดู
  บางทีกำลังนั่งคุยกับญาติโยมอยู่ เมื่อพูดเรื่องหิน
  ทิ้งญาติโยมไปกันเลยไม่สนใจ

  พระอาจารย์วัน พระอาจารย์จวน พระอาจารย์สิงห์ทอง
  เคารพรักพระอาจารย์เจี๊ยะมาก เมื่อมาหาพระอาจารย์เจี๊ยะ
  ที่วัดเขาแก้ว จุคุยกันฮาๆไม่คุยกับใครอื่น
  เหมือนว่าไม่ได้เจอกันมานมนาน ทั้งๆที่พึ่งจะพบกันมา

  พระอาจารย์เจี๊ยะ ท่านอยู่จำพรรษาที่วัดเขาแก้ว
  มีนักปฏิบัติธรรมแวะเวียนมา สนทนาธรรมกับท่านเสมอ
  ส่วนมากจะเป็นผู้ที่คุ้นเคยกับพระกรรมฐานองค์สำคัญๆ
  เพราะเรื่องพระอาจารย์เจี๊ยะ คนธรรมดาทั่วๆไป
  จะไม่ทราบและมองท่านไม่ออก

  ฉะนั้นคนที่คลุกอยู่วงในเกี่ยวกับพระกรรมฐานจริงๆ
  จะรู้เรื่องและเบื้องหลังของท่าน
  ท่านเป็นพระถ่อมตัวอยู่แบบซอมซ่อ

  มีโยมคนหนึ่งเข้าไปถามพระอาจารย์เจี๊ยะว่า
  “ท่านอาจารย์ทำประโยชน์ให้พระศาสนาเยอะมาก
  คนแถวนี้เขาทราบมั้ย?”

  ก็แล้วแต่ใครเขาจะดูซิ เราไปบอกเขาอย่างนั้นไม่ได้หรอก”
  “ท่านอาจารย์ อยากให้อนาคตวัดนี้เป็นอย่างไร”
  “ก็อยู่เงียบๆแบบนี้นะดี”

  “ท่านอาจารย์ เราจะกำหนดรู้ได้มั้ยว่าชาติหน้า
  จะเกิดเป็นอะไร?”
  “ถ้าผู้มีบุญวาสนามาเกิดแล้ว
  ได้ฝึกตนจนบรรลุญาณก็จะรู้ได้
  ถ้าไม่มีญาณก็ไม่รู้ บางทีก็รู้ เหมือนกันแต่รู้ไม่จริง
  รู้มีหลายรู้ มีรู้อ่อน รู้แก่

  เหมือนเศรษฐีกับคนฐานะพอปานกลาง
  มันก็ต่างกัน คนจนลงมาก็ต่างกันอีก
  ต้องท่านผู้มีญาณเท่านั้นที่
  จะสามารถกำหนดรู้ได้ว่าเกิดมาชาตินี้ๆ เกิดมาเป็นอะไร
  ที่พวกเราทั้งหลาย เกิดมาแล้วก็ไม่รู้กันว่าเคย เกิด
  เป็นอะไรมาบ้าง ก็เพราะบุญนั้นมันต่างกัน”

  “แล้วทำใมท่านอาจารย์จึงชอบตีเหล็กนัก”โยมคนนั้นถามขึ้น
  พระอาจารย์เจี๊ยะตอบว่า “ทีแรกไปซื้อขวานมา
  แล้วมันฟันไม่ได้ล่ะซิ

  ซื้อมาทีไร มาฟันก็ไม่ค่อยมีคม เจ็บใจ เลยเอา
  แหนบเหล็กสิบล้อ
  มาตีเองเลย ทำไปทำมามันคมกว่าที่เขาขายอีก”

  “แล้วผิดข้อวัตรปฏิบัติมั้ยครับ ท่านอาจารย์”
  เขาถามด้วยความสงสัย

  “ไม่ผิดหรอก ตีขวานมันไม่ผิด
  ไม่เห็นมีวินัยข้อไหนห้ามพระตีขวาน”
  “บางท่านเขาว่า ท่าอาาจารย์ทำในเรื่องไม่ไช่กิจของสงฆ์”

  “ฮือ!…ทำใมจะไม่ไช่ ก็เราเป็นพระสงฆ์
  เอามาตีเอง จะไปผิดอะไร
  ไม่ได้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทำบาปกรรมอะไรนี่นา
  มันจะบาปได้ไง
  ไม่บาป พระสงฆ์ตีเองกับมือจะไม่ไช่กิจของสงฆ์ได้ไง

  “ท่านอาจารย์ตีเพื่อใช้เอง หรือเอาไปให้คนอื่นใช้ล่ะ”
  “ใช้เองก็ได้ ให้คนอื่นเพื่อทำทานก็ได้ฮิ ทำให้มันเป็นประโยชน์
  ตีมีด ตีขวานด้วย ตีกิเลสความขี้เกียจ ขี้คร้านออกด้วก็ยิ่งดี
  บางทีนำมาพิจารณาเป็นข้อธรรมได้เหมือนกัน

  ผู้โพสต์คัดตัดตอนบางส่วนจาก
  “หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง”
  (ฉบับสมบูรณ์) เล่ม ๓ หน้า ๒๑๗-๒๒๐
  พระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)
  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จังหวัดปทุมธานี

  จุดประสงค์ธรรมทาน

  เพื่อเตือนใจในการปฏิบัติ เข้าใจในบาป บุญ คุณ โทษ
  และระลึกถึงแนวคำสอนที่ถูกต้องของจริง
  ข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์
  แม้ท่านนิพพานนานแล้ว เพื่อเป็นบทเตือนใจแก่คนรุ่นหลัง
  ผู้โพสต์พิมพ์ใหม่จากบทความคำสอน
  แชร์ได้ ไม่ต้องขออนุญาต เพราะเป็นของครูบาอาจารย์
  หากตกหล่นประการใด ขออภัย สาธุชน ณ โอกาสนี้ครับ
  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเผยแพร่
  เจ้าของรูปประกอบในธรรม และผู้กด Like กดแชร์ ทุกท่าน

  -จุนฺโท-พร.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 10. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  “แท้ที่จริงพุทธะก็เกิดที่ใจเกิดจากใจ เพราะการปฏิบัติบำบัดเรื่องต่างๆออกจากใจ ทำให้ผ่องใสสะอาด ชำระให้หมดจดจากใจ เหตุนั้น ใจจึงเป็นของสำคัญที่สุด ถ้าปฏิบัติเข้าถึงใจเมื่อไรจึงจะเห็นใจเมื่อนั้น เป็นพุทธะเมื่อนั้น” หลวงปู่เทสก์

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 11. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  ขอน้อมจิตภาวนา สวดโพชฌังคปริตร ถวายแด่องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี ขณะนี้กำลังอาพาธ

  ขอกราบอาราธนานิมนต์ให้องค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ หลวงปู่ลี กุสลธโร มีธาตุขันธ์แข็งแรงในเร็ววัน และอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของลูกหลานสืบไปเทอญ.

  ๏ บทสวดโพชฌงคปริตร ๏

  โพชฌังโคสะติสังขาโต ธัมมานัง วิจะโย ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ โพชฌังคา จะตะถาปะเร สะมาธุเปกขะโพชฌังคา สัตเต เต สัพพะทัสสินา มุนินา สัมมะทักขาตา ภาวิตา พะหุลีกะตา สังวัตตันติ อะภิญญายะ นิพพานายะ จะ โพธิยา เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

  เอกัสะมิง สะมะเย นาโถ โมคคัลลานัญจะ กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต ทิสะวา โพชฌังเค สัตตะ เทสะยิ เต จะ ตัง อะภินันทิตะวาโรคา มุจจิงสุ ตังขะเณ เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

  เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ ฐานะโส เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

  ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ มะเหสินัง มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง เอเตนะ สัจจะวัชเชนะโสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ

  -สวดโพชฌั.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 12. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  กงกรรมกงเกวียน_สนองกรรมกันไม่รู้จบรู้สิ้น
  ูฆ่ามึง_มึงฆ่ากู_สลับสับเปลี่ยน
  กงกรรมพาให้หมุนเวียนอยู่อย่างนั้น
  ้าไม่มีธรรมพระพุทธเจ้า_ย่อมหาทางยุติไม่ได้

  _สนองกรร.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 13. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ได้เล่าอานิสงส์ของการถวายทานต่างๆ ที่ชาวบ้านได้ร่วมถวาย ตามที่ท่านได้พบในนิมิต เช่น ผู้สร้างโรงฉันถวาย ขณะนี้มีปราสาทเกิดอยู่ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นปราสาท ๖ ชั้น ผู้ร่วมสร้างบางรายได้เสียชีวิตแล้วก็ได้ขึ้นไปอยู่ในปราสาทด้วย แม้เป็นผู้ร่วมสร้างก็ยังได้อยู่ในปราสาทนั้น โรงฉันซึ่งสร้างด้วยไม้ แม้ไม้บางชิ้นจะเป็นรูทะลุได้ แต่เมื่อเป็นทิพยปราสาทก็ดูสวยงาม เพราะผู้ถวายทานได้ถวายด้วยความบริสุทธิ์ใจ ใช้ไม้เท่าที่หาได้และมีอยู่ไปก่อสร้าง

  ท่านได้พูดถึงผู้ที่เข้ามาช่วยงานวัด แต่มีความไม่บริสุทธิ์ใจเป็นที่ตั้ง คือมีชาวบ้านคนหนึ่งมาทำหน้าที่หิ้วปิ่นโตให้พระเณรออกบิณฑบาต แล้วชาวบ้านถวายกับข้าวใส่ปิ่นโตให้ คนผู้นั้นจะแอบเอากับข้าวดี ๆ ในปิ่นโตเก็บกลับบ้าน ก่อนจะมาถึงวัด พระอาจารย์เปลี่ยนได้เห็นคนผู้นั้น เป็นเปรตตั้งแต่ก่อนตายมาหาท่านในนิมิต มีท้องใหญ่โตมาก มีปากเท่ารูเข็ม มีลูกอัณฑะใหญ่ยาว ชายผู้นั้นก็ยอมรับว่า ขโมยของวัดจริง

  หลวงปู่ตื้อ อจลธัมโม เคยพูดถึงเรื่อง พระหมา พระแมว พระควาย ว่าเป็นเพราะจิตใจตกต่ำเหมือนสัตว์อย่างนั้น จึงแสดงออกมาให้เห็นสัตว์ต่าง ๆ พระอาจารย์เปลี่ยนได้ขอให้หลวงปู่ตื้ออธิบายถึงนิมิตแปลกๆ เช่น เห็นคนเดินมาแล้วเปลี่ยนเป็นสุนัข จากสุนัขเป็นแมว เมื่อเข้ามาใกล้ก็กลับกลายเป็นคนเช่นเดิมนั้น เป็นเพราะจิตมีหลายระดับ แทรกกันเข้ามาตามลำดับ และได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมอีก คือ

  นิมิตเห็นคนธรรมดา นุ่งห่มด้วยสีเหลือง แสดงว่าจิตของผู้นั้นเป็นผู้มีสมาธิ มีใจเป็นพระ

  คนนุ่งห่มด้วยเสื้อผ้าขาว แสดงว่าจิตของผู้นั้นเป็นผู้ที่มีศีลห้าเป็นปกติ มีใจเป็นเทพ

  คนนุ่งห่มด้วยชุดดำ แสดงว่าเป็นผู้มีศีลไม่บริสุทธิ์

  ถ้าชุดดำและเป็นเครื่องนุ่งห่มที่ขาด แสดงว่าจิตต่ำลงไปกว่าความเป็นคน

  นิมิตที่แสดงว่าต่ำไปเรื่อยๆ ก็คือมาในรูปของควาย สุนัข ถ้าเป็นงูแสดงว่าต่ำหยาบช้าที่สุด มีนิมิตของผู้เป็นพระในลักษณะต่างๆ ที่ท่านพบมาดังนี้

  นุ่งสบง คลุมจีวร พาดสังฆาฏิ แสดงว่ามีศีลสมาธิและปัญญาดี เรียกว่าเป็นพระที่สมบูรณ์

  คลุมแต่จีวรมา แสดงว่ามีสมาธิดี นุ่งสบงใส่อังสะ แสดงว่ามีศีลบริสุทธิ์

  คลุมด้วยจีวรขาด แสดงว่าสมาธิที่เคยมีเสื่อมถอย

  ใส่กางเกง แสดงว่ามีศีลขาด ศีลทะลุ ศีลด่างพร้อย

  ขณะที่พระอาจารย์เปลี่ยนอยู่วัดอรัญญวิเวก บ้านปง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ หากได้รับนิมิตพระดังกล่าวแล้ว ท่านมีเวลาว่างจะไปพบพระผู้นั้นเพื่อตักเตือนให้ประพฤติปฏิบัติดีขึ้น แม้จะอยู่คนละวัดก็ตาม

  -ปัญญา.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 14. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  ฟังธรรมตามกาล เนื่องในวาระ ๑๐๐ ปีชาตกาล พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ ได้จัดให้มีการแสดงธรรม โดยครูบาอาจารย์จากสายวัดหนองป่าพง ตลอดปีนี้

  ขอเชิญฟังธรรมบรรยาย โดย พระครูสุวรรณโพธิเขต (หลวงปู่คูณ อัคคธัมโม) วัดป่าโพธิ์สุวรรณ (สาขาหนองป่าพงที่ ๒๖) อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันเสาร์ ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ) ไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า

  แผนที่ : bit.ly/mapbia

  -เนื่องในว.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 15. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  เราต้องทำความรู้อยู่เฉพาะในปัจจุบันอย่างเดียว
  ทำความรู้เท่าทันในอารมณ์ที่เกิดดับ
  ปล่อยวางทั้งดีและชั่ว ไม่ยึดถือ
  จิตที่เพ่งเฉพาะอยู่แต่ในอารมณ์อันเดียวนี้
  จะเกิดเป็นสมาธิจนเป็นญาณจักขุขึ้น
  มีหูทิพย์ ตาทิพย์ มองเห็นเหตุการณ์
  อดีต อนาคตทั้งใกล้และไกล
  มีบุพเพนิวาสญาณ รู้กรรมในอดีตชาติ
  รู้การเกิดการตายการมาการไป
  ของตัวเองและบุคคลอื่น สัตว์อื่น
  ว่าเกิดมาแต่กรรมดีกรรมชั่วอย่างใด
  เป็นเหตุให้เราเกิดความสลดสังเวช
  เบื่อหน่ายในชาติภพและตัดกรรม
  ที่จะไม่ให้เราคิดกระทำความชั่วได้อีก

  “ความเบื่อหน่าย” อันนี้เป็นของมีคุณ
  ไม่ใช่ของมีโทษเหมือน “เบื่อเมา”

  “เบื่อเมา” นั้นมีลักษณะ
  เหมือนกับคนที่กินข้าวอิ่มแล้ววันนี้
  ก็รู้สึกเบื่อไม่อยากกินอีก
  แต่พอวันรุ่งขึ้นก็หายเบื่อและกลับกินอีกได้

  ส่วนการ “เบื่อหน่าย” นั้น
  เป็นการเบื่อที่เราจะไม่กลับยินดีทำในสิ่งนั้นอีก
  เช่น เราเห็นการเกิด แก่ เจ็บ ตายเป็นทุกข์
  เราก็ไม่อยากทำปัจจัยที่จะทำให้เรา
  ต้องกลับมาเกิด แก่ เจ็บ ตายอีก..ดังนี้เป็นต้น  พระอาจารย์ลี ธัมมธโร
  วัดอโศการาม
  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 16. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
 17. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  “มีกรรมก็ใช้เขา
  กรรมมันก็เหมือนเกลือ
  เอาน้ำเติมบ่อยๆ
  เดี๋ยวก็จางความเค็ม
  หมั่นทำบุญ ภาวนา
  แผ่เมตตา เดี๋ยวก็ดี”

  – หลวงปู่ประไพร สุภโร

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 18. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ครบรอบ ๙๗ ปี ชาตกาล (วันคล้ายวันเกิด) หลวงปู่หลวง กตปุญโญ อดีตเจ้าอาวาสวัดสามัคคีบุญญาราม อ.เมือง จ.ลำปาง พ่อแม่ครูอาจารย์สายวิปัสนากรรมฐาน หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ในระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๑ ณ วัดสามัคคีบุญญาราม(คีรีสุบรรพต) อ.เมือง จ.ลำปาง

  .jpg
  1519356966_997_ขอเชิญร่วมงานแสดงมุทิต.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 19. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  ธรรมโอวาท : หลวงปู่ชอบ ฐานสโม

  “ที่พึ่งของคนไม่มีหลักใจ”

  (๒๓-๒-๒๕๖๑)

  หลวงปู่ชอบได้กล่าว
  ถึงในเรื่องลักษณะเดียวกันนี้ว่า
  คนที่ไม่มีหลักใจเป็นของตัวเองแล้ว
  ก็จะไขว่คว้าหาของ(ภาย)นอก
  มาเป็นที่พึ่งของตนเองอยู่เสมอ

  ของ(ภาย)นอกนั้น ส่วนมาก
  ก็จะเอาแต่สิ่งที่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์
  มาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
  มันก็ทำให้จิตใจของตน
  มืดมนหลงทาง ไปเรื่อยๆ
  กำดำกำขาว
  ถือผิดถือถูกอยู่อย่างนั้น

  “ที่พึงอันประเสริฐของจิตใจ
  นั้นก็คือไตรสรณาคมน์
  พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์

  สามสิ่งนี้เท่านั้นเป็นของจริง
  พึ่งพิงอาศัยได้ ในยามที่จิตใจเป็นทุกข์
  จิตใจมีสรณะอันถูกต้อง
  ทุกข์ในใจก็จะน้อยลง

  แต่คนเรา กว่าจะหาที่พึ่งที่แท้จริง
  ในใจของตนเองได้นั้น
  มันก็ยากเอาการอยู่เหมือนกัน
  แต่ก็ไม่เกินวิสัย

  หาก(เรา) มีความตั้งใจจริง”

  ผู้โพสต์คัดตัดตอนบางส่วนจาก
  “โครงการหนังสือบูรพาจารย์เล่ม ๙ หน้า ๓๐๒
  หลวงปู่ชอบ ฐานสโม วัดป่าสัมมานุสรณ์
  บ้านโคกมน ตำบลผาน้อย
  อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
  ผู้บันทึก/บอกเล่า หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
  ผู้เรียบเรียง / รศ.ดร ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานนท์

  จุดประสงค์ธรรมทาน
  เพื่อเตือนใจในการปฏิบัติ เข้าใจในบาป บุญ คุณ โทษ
  และระลึกถึงแนวคำสอนที่ถูกต้องของจริง
  ข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์
  แม้ท่านนิพพานนานแล้ว เพื่อเป็นบทเตือนใจแก่คนรุ่นหลัง
  ผู้โพสต์พิมพ์ใหม่จากบทความคำสอน
  แชร์ได้ ไม่ต้องขออนุญาต เพราะเป็นของครูบาอาจารย์
  หากตกหล่นประการใด ขออภัย สาธุชน ณ โอกาสนี้ครับ
  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเผยแพร่
  เจ้าของรูปประกอบในธรรม และผู้กด Like กดแชร์ ทุกท่าน

  -หลวงปู่ชอบ-ฐา.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 20. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,986
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +331
  แก้ หัวใจตนเองออกดูสิ..
  ตรงไหนมันขัดข้อง ปลดออกๆ
  พระพุทธเจ้าให้เจริญสติ

  (หลวงปู่ลี กุสลธโร เศรษฐีธรรมของหลวงตามหาบัว)

  …..สาธุธรรมอันประเสริฐ…

  -หัวใจตนเองออกดูสิ.jpg
  1519364106_936_แก้-หัวใจตนเองออกดูสิ.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...