ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 6 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  ันนี้วันพระ

  แผ่เมตตาไม่มีประมาณ

  ” หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ ท่านสอนให้ศิษย์ทุกคนได้หัดแผ่เมตตา คือส่งความปรารถนาดีแก่คน สัตว์ ศัตรูหมู่มาร โดยแผ่ไปให้ทั่วจักรวาล ยิ่งแผ่มาก ก็ยิ่งทำให้ในสบาย รักชีวิตและทรัพย์สิน คนอื่นเหมือนกับของตนเอง สังคมก็จะมีความสุขสงบอย่างถ้วนทั่วหลวงปู่แนะวิธีแผ่เมตตาให้บังเกิดผล โดยให้ทำตนและจิตใจเหมือนมารดาที่เลี้ยงลูก ให้ความรัก ความเอ็นดูสงสาร มุ่งหวังจะให้ลูกสุขกายสบายใจ มีอาชีพการงาน มีวิชาเลี้ยงตนเอง ได้ ความรักที่แม่ให้กับลูกเป็นความรักที่บริสุทธิ์ไม่มีพิษภัย และไม่ต้องการผลตอบแทนจากลูก มีแต่ให้อย่างเดียว

  ถ้าเราแผ่เมตตาเหมือนกับพระอาทิตย์ส่องแสง เมตตานั้นจะมีพลังสูงยิ่ง เพราะธรรมชาติของพระอาทิตย์ขณะที่ส่องแสงไม่ได้เลือกชุมชน สรรพสัตว์ยากดีมีจน อยู่ที่สูงหรือที่ต่ำ จะใกล้หรือไกล ก็ได้รับความร้อนเท่ากัน เมตตาธรรมก็เช่นกัน ขอให้แผ่ไปให้แก่ชนทุกชั้นทุกระดับ ใครจะรับได้มากน้อย สุดแต่วาสนาบารมีของผู้นั้น ”

  ____________________

  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ
  วัดดอยแม่ปั๋ง จ.เชียงใหม่

  1523684526_116_วันนี้วันพระ.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 2. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  โอวาทธรรมคำสอน : 1f538.png หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท 1f538.png

  1f3c1.png (ยาวหน่อยนะครับ วันนี้วันพระ )

  ๑๔/๔/๒๕๖๑

  ✨ฉายา”ผ้าขี้ริ้วห่อทอง”

  ในระหว่างพรรษา ท่านพระอาจารย์มั่น
  ชอบเรียกเราว่า “เฒ่าขาเป๋”

  หรือบางทีท่านก็เรียก “ผ้าขี้ริ้วห่อทอง”

  ตามแต่ท่านจะพูดและสอนเพื่อเป็นคติ
  ตอนหลัง ท่านอาจารย์มหาบัว

  ท่านก็เมตตาเรียกเหมือนกัน✨

  1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png

  การภาวนา การปฏิบัติ
  แล้วชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบัน

  มันเกี่ยวเนื่องกับกรรมดี กรรมชั่วในอดีตและปัจจุบัน
  แล้วก็มาส่งผลให้เป็นไปในอนาคต

  คำว่าอนาคตก็คือ ปัจจุบันไปถึงเข้าแล้ว
  ก็ประสบชะตาอย่างนั้น อย่างนี้

  ไม่ไช่การคาดเดาเอาว่า
  ตอนนั้น จะเป็นอย่างนั้น อย่างนี้

  แต่การประสบกับสิ่งต่างๆในชีวิตนั่้นแหละ
  คือการรวมประมวลเอากรรมในอดีตปัจจุบัน
  และอนาคตมาไว้ด้วยกัน

  เหมือนอย่าง บางคนประสบชะตากรรม
  ในทางร้าย ในชีวิต หมดหวังสิ้นแรงใจ

  ระทมทุกข์ไม่มีทางออก
  ทั้งที่ปัจจุบันพากเพียร ทำสัมมาชีพ

  แล้วในที่สุดเขาก็ปลิดชีพตัวเอง
  พร้อมทั้งฆ่าลูกและภรรยา

  เพราะเขาเหนื่อย หน่ายที่จะอยู่อย่างไร้ศักดิ์ศรี
  แต่เขาไม่ทราบว่า ความจริงในอดีตชาติ
  เขาได้ ทำให้คนอื่น ย่อยยับไม่รู้กี่ครั้ง กี่หน

  พอเกิดเป็นมนุษย์ ทำอะไรก้หลง ทะนงตน
  ไม่เชื่อบาปกรรม เชื่อมั้นว่าตนเอง บัญชาการได้หมด

  ปฏิเสธหลักธรรม ที่จะนำมาประกอบกับใจ
  เมื่อประสบชะตากรรมที่โหดร้าย

  แล้วก็นำพา ความน้อยอก น้อยใจ
  เสียอกเสียใจมาเป็นเครื่อง ครอบงำจิต

  ในที่สุดก็ทำสิ่งที่เสียหายแก่ตน และคนอื่น
  เพราะคิดว่า วิธีนี้เป็นหนทางที่
  ฉลาดที่สุด และเป็นทางออกที่ดีเยี่ยม

  1f538.png 1f538.png 1f538.png 1f538.png 1f538.png 1f538.png 1f538.png

  คำว่า ประสบชะตากรรมที่โหดร้าย
  เพราะการประมวลมาของกรรมนั้นก็คือ

  ในอดีตเขาเคยทำชั่วเสียหายไว้มาก
  กรรมนั้นก็ย้อนมาให้ผลในปัจจุบัน

  ปัจจุบันนั้นแหละเป็นปัจจุบัน ของอนาคตในอดีต
  กรรมนั้นจึงประมวลมาให้ผลเป็นครั้งไป
  แล้วแต่ผลเสวยและความรุนแรงของความดีชั่ว

  ถ้าความดีมากๆความดีนั้นก็จะให้ผลถึงที่สุด
  การดำเนินชีวิต อยู่ภายใต้กฎแห่งกรรม
  อันเป็นวัฏฏจักรที่พาหมุเวียน

  การเดินทางของจิตจึงยืดยาว
  แทบจะหาที่ยุติไม่ได้

  เพราะกิเลส เป็นเหตุให้สัตว์ทำกรรม
  ดี-ชั่วปะปนกันไป

  แล้วก็พากัน เสวยผลแห่งกรรมนั้น
  โดยไม่มีสิทธิพิเศษปฏิเสธการกระทำนั้นๆ

  ว่าไม่ได้ ทำไม่ได้ สิ่งใดที่ทำ
  สิ่งนั้นต้องเป็นสิ่งที่ทำ

  ไม่เป็นอื่น ทำดีที่สุด
  แม้จะปฏิเสธว่า

  ข้าพเจ้า ไม่ได้ทำดี
  ความดีนั้นก็ต้องให้ผล

  แม้บุคคลนั้นจะปฏิเสธ
  ความชั่วก็เหมือนกัน

  ตัวอย่างเช่่น
  พระองคุลีมาล

  ท่านฆ่าคนมามาก
  ทำใมท่านสำเร็จอรหันต์ได้

  การที่ท่านฆ่าคนมามาก
  พระพุทธเจ้าจะมาช่วย ให้ท่านเป็นคนดีนั้น

  รู้สึกว่าจะไม่ยุติธรรม
  เหมือนๆกับพระองค์ทรงจะลำเอียง

  ไม่ช่วยสาวกองค์อื่นๆ
  ที่ไม่ได้ฆ่าคนให้พ้นทุกข์ ให้ไปหมดบ้าง

  ความจริง พระพุทธองค์ทรงพิจารณา
  เห็นจิตของพระองคุลีมาลนี้

  ได้ท่องเที่ยวอยู่ในวัฏฏสงสาร
  สร้างสมแต่ความดีมามาก
  มากกว่าด้านชั่ว

  คือในหมื่นๆชาติ ล้วนแต่เป็นคนดีมีศีลธรรม
  ความดีในอดีตของท่าน
  มันมากกว่าความชั่วในปัจจุบันเป็นไหนๆ

  นั่นแหละเป็นเหตุให้พระพุทธเจ้า
  ฉุดลากเธอขึ้นมาจากความชั่วนั้นได้
  แล้วก็บรรลุอริยธรรม

  เหมือนกับตาชั่งที่ใช้ชั่งสิ่งของ
  ของชิ้นไหน สิ่งใด มันหนักกว่า

  มันก็จะกดตาชั่ง ลงไปได้มาก
  ตามความหนักเบา

  กรรมดี-ชั่วก็เหมือนกัน
  ความดีมันมากๆ
  มันก็จะกดความชั่วให้จมดินไปได้

  ยิ่งความดีมากขึ้นเรื่อยๆ
  ความชั่วก็ค่อยหายไปๆจางไปๆ

  1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png

  ผู้โพสต์คัดตัดตอนบางส่วนจาก
  “หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท พระผู้เป็นดั่งผ้าขี้ริ้วห่อทอง”
  (ฉบับสมบูรณ์) เล่ม ๓ หน้า ๑๕๐-๑๕๑
  พระครูสุทธิธรรมรังษี (หลวงปู่เจี๊ยะ จุนฺโท)
  วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จังหวัดปทุมธานี

  จุดประสงค์ธรรมทาน
  เพื่อเตือนใจในการปฏิบัติ เข้าใจในบาป บุญ คุณ โทษ
  และระลึกถึงแนวคำสอนที่ถูกต้องของจริง
  ข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์

  ผู้โพสต์พิมพ์ใหม่จากบทความคำสอน
  แชร์ได้ ไม่ต้องขออนุญาต เพราะเป็นของครูบาอาจารย์
  หากตกหล่นประการใด ขออภัย สาธุชน ณ โอกาสนี้ครับ
  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเผยแพร่
  เจ้าของรูปประกอบในธรรม
  และผู้กด Like กดแชร์ ทุกท่าน
  ้าพเจ้าผู้โพสต์ขออนุโมทนาบุญอานิสงส์
  ันไพศาลนี้จงมีแด่ทุกท่านที่ได้สดับอ่านและเผยแพร่ครับ

  1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png

  -หลวงปู่เ.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 3. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  ❖ ลักษณะคนสงบ ๑๖ อย่าง ❖

  “บุคคลที่มีความสงบสำรวม มักเป็นผู้ที่มีแต่คนอยากอยู่ใกล้ เพราะอยู่ด้วยแล้วสบายใจ ไม่มีความทุกข์ ไม่มีสิ่งที่ไม่น่าพึงพอใจออกมาจากตัวตนของคนผู้นั้น”

  ๑. เป็นผู้ไม่ฉุนเฉียว
  ๒. เป็นผู้ไม่หวาดหวั่น
  ๓. เป็นผู้ไม่โอ้อวด
  ๔. เป็นผู้ไม่ก่อความรำคาญ
  ๕. เป็นผู้พูดด้วยปัญญา
  ๖. เป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่าน
  ๗. เป็นผู้มีวาจาอันสำรวมแล้ว
  ๘. เป็นผู้วางตัวเป็นกลาง
  ๙. เป็นผู้มีสติทุกเมื่อ
  ๑๐. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าเสมอกับเขา
  ๑๑. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าวิเศษกว่าเขา
  ๑๒. เป็นผู้ไม่ถือตัวว่าต่ำกว่าเขา
  ๑๓. เป็นผู้ไม่มีโทษอันทำให้มืดมัวดุจฝ้า
  ๑๔. เป็นผู้ไม่ยึดถือสิ่งใดๆ ในโลกว่าเป็นของตน
  ๑๕. เป็นผู้ไม่เศร้าโศกเพราะสัตว์และสังขารที่เสื่อมไป
  ๑๖. เป็นผู้ไม่ถึงอคติในธรรมทั้งหลาย

  โอวาทคติธรรมคำสอนพ่อแม่ครูอาจารย์
  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  วัดป่าสุทธาวาส อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

  1523716087_696_ลักษณะคนสงบ-๑๖-อย่าง.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 4. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  ❖ อีก 7 วัน ปิดยอดรับบริจาค ❖

  *** ยอดบริจาคปัจจัยทำโรงทาน ณ วันที่ 14 เมษายน 2561 จำนวน 500 บาท (ปิดยอดรับบริจาค วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.) ***

  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาสมทบทุนทำโรงทานผลไม้ ร่วมกับชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อบริการฟรีแก่ผู้มาร่วมงานสมโภชพระแก้วขาว และรำลึกพระบูรพาจารย์หลวงปู่กิ ธัมมุตตโม วัดป่าสนามชัย ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 22-23 เมษายน 2561 (ปิดยอดรับบริจาค วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.)

  ****************************

  ➥ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทำโรงทาน ได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขายิ่งเจริญปาร์ค (อุบลราชธานี) เลขที่บัญชี 452-0-51078-3 ชื่อบัญชี นายอริยเดช สุดถนอม

  ***************************

  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการเทอญ.

  -:- สอบถามรายละเอียด โทร. 086-4017809 , 063-5082286

  -7-วัน-ปิดยอดรับบริจาค.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 5. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
 6. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  “..ยิ่งโลกเจริญ ด้วยวัตถุ มากเท่าไร
  ความเห็นแก่ตัวของมนุษย์ ก็เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น
  เมื่อความเห็นแก่ตัวเพิ่มขึ้น คุณธรรมของคนก็จะลดลง
  เมื่อคุณธรรมลดน้อยลง ความเบียดเบียนก็มีมากขึ้น
  เมื่อความเบียดเบียนมากขึ้น ความทุกข์ก็มากขึ้นตาม
  เมื่อความทุกข์มากขึ้นแล้ว ความเสื่อมของสัตว์โลก
  ก็ย่อมสิ้นสุด อวสานลง ไปตามลำดับ
  พุทธศาสนานี้ เป็นศาสนาคู่บ้านคู่เมือง คู่โลกคู่สงสารมาตลอด กี่กัปกี่กัลป์แล้ว พระพุทธเจ้าของเรา สิ้นพระชนม์ลงไปแล้ว ศาสนาก็ต่อไปอีก ๕,๐๐๐ ปีหมด คำว่าศาสนาหมด คือมนุษย์ทั้งหลายเป็นสัตว์นรกเราดีๆ นี่เอง ไม่รู้ว่าบุญว่าบาปว่าสรรค์นิพพานอะไรๆ ไม่อาจระลึกได้เช่นเดียวกับสัตว์
  แต่การทำความชั่วนั้นความอยากพาให้ทำเองไม่มีใครสอน ความอยากความทะเยอทะยานความดิ้นรนของใจนี้ เป็นอำนาจของกิเลสมันผลักมันดันออกไปให้ทำๆ สิ่งที่ทำเหล่านั้นมีแต่บาปกรรม บุญไม่มีเพราะไม่มีครูสอน กิเลสเป็นหลักธรรมชาติไม่มีใครสอนมันก็เป็นไปได้โดยอัตโนมัติของมัน
  ตอนที่ศาสนาหมด โลกทั้งหลายนี้ท่านบอกว่าร้อนเป็นฟืนเป็นไฟ ไม่มีสถานที่ใดเป็นที่ปลงที่ว่างเลย นี่เรียกว่า สุญญกัป ในศาสนาแสดงไว้อย่างนี้ สุญญกัปเป็นกัปที่ว่างเปล่าจากคำว่าบาปว่าบุญ ไม่ปรากฎในหัวใจของสัตว์และคำพูดของสัตว์เลย สัตว์นรกเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มโลกเต็มสงสาร มองเห็นกันมีแต่จะกัดกัน ฉีกกันถ่ายเดียวเท่านั้น ไม่มีคำว่าให้อภัย
  มองดูเส้นหญ้าก็เป็นดาบไปเลย เพราะจิตใจเป็นฟืนเป็นไฟเป็นหอกเป็นดาบ จึงหาทางระบายออกด้วยการทำลายกัน ไม่มีที่จะทำความดีต่อกัน สุญญกัปนี้เป็นช่วงระยะที่สัตว์โลกร้อนที่สุด ไม่มีกาลใดสมัยไปจะร้อนยิ่งกว่า หลังจากนั้นแล้วก็มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ เช่นต่อจากพระพุทธเจ้าของเรานี้ ก็จะมีพระอริยเมตไตรยท่านมาตรัสรู้
  ระหว่างพุทธันดรหรือระหว่างพระพุทธเจ้าองค์นี้ กับองค์นี้จะมาต่อกันท่านเรียกว่าสุญญกัป แล้วอีกนานเท่าไรท่านถึงจะมาตรัสรู้ เราจะมานอนใจได้เหรอ เวลามีชีวิตอยู่ลมหายใจมีอยู่ หัวใจเราระลึกได้อยู่ว่ามีบาปมีบุญอยู่แล้ว ทำไมจึงไม่วิ่งเต้นขวนขวายเสียในเวลาที่ควรนี้ จะไปรออะไรกัปนั้นกัปนี้ ให้เราย่นเข้ามาพิจารณาอย่างนี้ซิ ที่จะตักตวงผลประโยชน์ให้ได้
  ในเวลาเรามีชีวิตอยู่ เราก็ทำเสีย กว่าพระอริยเมตไตรยท่านจะมาตรัสรู้ ก็ต้องผ่านสุญญกัปไปเสียก่อน สุญญกัปก็คือกองไฟใหญ่นั้นแหละใครจะกล้าผ่าน เพียงแต่เตาไฟเล็กๆ อยู่ครัวนี้ใครเก่งก็ลองดูซิ สุญญกัปยิ่งเก่งกว่านี้อีก แล้วใครจะไปกล้าหาญผ่านสุญญกัปนี้ เพื่อไปหาพระอริยเมตไตรย มันควรเสี่ยงแล้วเหรอเวลานี้เป็นเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง…

  • โลกเจริญ คุณธรรมเสื่อม •
  ปรารภธรรมคำสอนจากพ่อแม่ครูอาจารย์
  ❖ (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ❖
  วัดป่าบ้านตาด อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

  1523763670_316_ยิ่งโลกเจริญ-ด้วยวัตถ.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 7. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  ต่อจากนี้ไป มนุษย์จะอยู่ยากแล้วนะ มันกินต้นไม้ได้ มันก็กิน คนมันกินได้ มันก็กิน ภาวนาอย่างน้อยๆเอาให้ได้เป็นเทวดานะ ให้มันผ่านช่วงนี้ไปก่อน แล้วค่อยมาเกิด

  -:- โอวาทธรรม -:-
  หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ
  วัดป่าอาจารย์ตื้อ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  -มนุษย์จะอยู.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 8. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ (จันทร์ สิริจันโท) เกิดเมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2399 ตรงกับวันศุกร์ แรม 10 ค่ำ เดือน 4 ปีมะโรง ณ บ้านหนองไหล ต.หนองขอน อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

  -จ.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 9. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  สรงน้ำสรงแต่มือเฉยๆ ไม่เย็นหรอก ต้องสรงหัวใจของตัวเอง ให้มีเมตตา ให้มีสัมมาคารวะ สรงหัวใจตัวเอง ไม่ต้องสรงมือหลวงพ่อหรอก ให้เข้าถึงศีลถึงธรรมก็จบแล้ว

  ถ้าใครจะมาสรงมือหลวงพ่อก็เถอะ ใจยังโมโหโกรธากับครอบครัวกับใครๆ ผูกพยาบาทอาฆาตจองเวร ถึงจะมาสรงมือหลวงพ่อก็เท่านั้น มันไม่เกิดประโยชน์อะไร

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  พระธรรมเทศนา “สรงน้ำที่หัวใจตัวเอง”
  แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๐

  Cr: วัดป่านาคำน้อย

  -ไม่.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 10. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  เรื่องเล่าจากหลวงปู่บุญศรี จันทโชโต เมตตาเล่าให้ฟัง
  หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน,หลวงปู่ท่อน ญาณธโร ,หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต ,พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
  เรื่อง ” นับงัว ”

  +++++++++++++++++++++++++++++++++

  หลวงปู่ท่อน : หลวงตาครับผมยืมเงินแน่ครับ ผมเป็นหนี้เขายุ ๗๐๐,๐๐๐ ครับ
  หลวงตามหาบัว : ฮ่วยยย ผมสิไปเอามาแต่ไส ผมกะบ่มีแล้วครับ
  หลวงปู่ท่อน : สิเฮ็ดแนวได๋ดีเน้อออ….ขะน้อยยย
  หลวงตามหาบัวสั่งผ่านไมโครโฟน : จารอินทร์ ไปเอิ้น เฒ่าศรีมานี้ดู้
  หลังจากนั้นพระอาจารย์อินทร์ถวายก็ไปเรียกหลวงปู่บุญศรี
  พอหลวงปู่บุญศรีมาถึงก็โดนหลวงตาดุว่า ” คือมาช้าแท้เดี๋ยวนิ ”
  หลวงปู่บุญศรีตอบว่า ” ผมเข้าห้องน้ำยุครับ ”
  มานี้ขยับเข้ามานี้ ประกาศยอดผ้าป่าตู้นิ
  หลวงปู่บุญศรี. : เอออ…..( ในใจมันคือเลขหลายแท้น้ออ )
  หลวงตามหาบัว :ฮ่วยยย ประกาศทะแม้ เฮ็ดหยังยุเดี๋ยวนิ
  หลวงปู่บุญศรี : มันเลขหลายเอา ๓ โตหลังน้อข้าน้อย
  หลวงตามหาบัว : เอาหยังกะเอาโลด
  หลวงปู่บุญศรี : ๓๗๗
  หลวงตามหาบัว : ก็หัวเราะอย่างพอใจ
  หลังจากนั้น หลวงตาก็สั่งอีกว่า : เฒ่าศรีไปนับงัว เบิ่งดู้ว่ามีจักโต
  หลวงปู่บุญศรี : สิไปนับเอ้ดหยังขาน้อย งัวมันหลายย… นับบ่ไหวดอกครับ
  เทิ่งลูกมันกะแล่นไปแล่นมา มันกะงงตั๋วข้าน้อย
  หลวงตามหาบัว : กะนับแต่แม่กับพ่อมันตั๋ว สิมาโง่แท้เดี๋ยวนิ
  หลังจากนั้นหลวงปู่บุญศรี ก็เดินไปนับวัว ท่ามกลางฝนตกริน
  พอไปถึงอุทานออกมาว่า : โอ้ววว ข่อยคือสินับไวน้อออ
  หลังจากนั้นก็เดินกลับมา
  หลวงตามหาบัว : ได้จักโตเฒ่าศรี
  หลวงปู่บุญศรี : ได้ ๓ โต ขาน้อยยย…
  หลวงตามหาบัว : งัวหยังสิมี ๓ โต เขาเอามาถวายตั้งหลายโต
  หลวงปู่บุญศรี : โตแรก โตแม่ โตที่สอง โตผู้ โตที่สามโตเก่า รวมแล้วได้ ๓๗๗ ข้าน้อยยย…. หลวงตามหาบัวก็หัวเราะอย่างพอใจ
  หลังจากนั้นก็เขียนเลข ๓๗๗ ใส่กระดาษ แล้วเอายัดใส่ย่ามให้หลวงปู่ท่อน
  พอหลวงปู่ท่อนกลับถึงวัดก็ใช้เณรเขียนให้โยม พอโยมเอาไปซื้อ ได้เงินมาถวายหลวงปู่ท่อน ๑,๗๐๐,๐๐๐ บาท
  หมายเหตุ : โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

  หลวงปู่บุญศรี จันทโชโต เมตตาเล่าให้ฟัง
  เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๗ เวลา ๑๘.๐๐ น.

  เครดิต : เจ้าของเรื่อง
  ที่มา เพจ วัดป่านาคำน้อย

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 11. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  ❖ อีก 6 วัน ปิดยอดรับบริจาค ❖

  *** ยอดบริจาคปัจจัยทำโรงทาน ณ วันที่ 15 เมษายน 2561 จำนวน 1,169.40 บาท (ปิดยอดรับบริจาค วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.) ***

  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาสมทบทุนทำโรงทานผลไม้ ร่วมกับชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อบริการฟรีแก่ผู้มาร่วมงานสมโภชพระแก้วขาว และรำลึกพระบูรพาจารย์หลวงปู่กิ ธัมมุตตโม วัดป่าสนามชัย ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 22-23 เมษายน 2561 (ปิดยอดรับบริจาค วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.)

  ****************************

  ➥ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทำโรงทาน ได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขายิ่งเจริญปาร์ค (อุบลราชธานี) เลขที่บัญชี 452-0-51078-3 ชื่อบัญชี นายอริยเดช สุดถนอม

  ***************************

  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการเทอญ.

  -:- สอบถามรายละเอียด โทร. 086-4017809 , 063-5082286 -:-

  -6-วัน-ปิดยอดรับบริจาค.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 12. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  “โอวาทธรรม : 1f538.png หลวงปู่มั่นแสดงธรรมเทศนา 1f538.png
  1f538.png สั่งสอน หลวงปู่ฝั้น อาจาโร” 1f538.png

  “พบหลวงปู่มั่นครั้งแรก”

  ๑๕-๔๒๕๒๗

  1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png

  ท่านพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะมหาเถระ

  ได้แสดงธรรมเทศนา

  สั่งสอนเริ่มตั้งแต่การให้ทาน

  การรักษาศีล
  ตลอดถึงการภาวนา
  ว่ามีอานิสงส์มาก

  “แต่การที่ผู้ให้ทาน
  รักษาศีล ไหว้พระ ฟังธรรม

  กระทำเจริญกรรมฐาน ภาวนา
  ที่ไม่ได้ อานิสงส์มากนั้น

  เพราะพวกเรายังมีความเห็นผิด
  มีความนับถือและเชื่อผิดจาก

  ทางธรรมที่พระพุทธองค์
  นำพาสาวกประพฤติปฏิบัติมา”

  1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png

  ✨ตัวอย่างเช่น✨

  ชาวบ้านเรายัง บวงสรวงนับถือบูชา
  หอทะดาอารักษ์(เรียกตามภาษาพื้นบ้านสมัยก่อน)

  ภูติผีปีศาจ พระภูมิเจ้าที่ ผีสาง นางไม้

  เคารพนับถือเอามาเป็นที่พึ่ง
  ตามความเข้าใจผิดของพวกเรา

  โดยเข้าใจว่า
  ของเหล่านั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์

  มีอิทธิฤทธิ์ดลบันดาล
  คุ้มครอง ปกปักรักษาและป้องกันภยันตรายได้จริง

  มีการฆ่าสัตว์ ๒ เท้า ๔ เท้า มีวัว ควาย หมู เป็ดไก่
  ตลอดถึงเหล้า สุรา ยาดองของมึนเมา

  เอามาทำพิธีเซ่นสรวง บวงสรวง
  ทะดา ปีศาจ วิญญาณภูตผี
  พระภูมิเจ้าที่ เทวาอารักษ์

  เขาเหล่านั้นจะได้เสวยเครื่องสังเวย
  ที่เอามาทำการเซ่นสรวงหรือไม่ ไม่มีใครเห็น

  เห็นแต่พวกเจ้าเองนั้นแหละ อิ่ม เมา
  มึนเมามัวซัวเซีย ครึกครื้น หมดกันทั้งบ้าน

  แล้วสิ่งเหล่านั้นก็จะมาช่วยอะไรเราไม่ได้
  มีแต่จะมาก่อกวน ก่อกินกับพวกเราร่ำไป

  รอบปีหนึ่งๆต้องเสียวัว เสียควาย
  หมู เป็ดไก่ ให้มัน ทุกๆปี

  พวกเรามีความเชื่อถือมาผิดๆ
  เพราะความเห็นผิดนี้แล

  ไม่ไช่คำสอนของพระพุทธเจ้าที่สาวก
  อุบาสก อุบาสิกา ประพฤติปฏิบัติมา

  การไหว้พระ ภาวนา รักษาศีล ให้ทาน
  การทำบุญกุศล จึงไม่มีผลอานิสงส์มาก

  ให้พากันเลิกละความเชื่อและนับถือผิด
  มาแล้วนั้นเสีย ตั้งวันนี้เป็นต้นไป

  ✨”อย่าได้ไปเกี่ยวข้องกับมันอีก อย่างเด็ดขาด”✨

  1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png

  1f58b.png ️ผู้โพสคัดตัดตอนบางส่วนจาก
  “จากหนังสือโครงการหนังสือบูรพาจารย์
  เล่ม ๑๑ หน้า ๗๓-๗๔
  หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร จังหวัด สกลนคร
  ผู้บันทึก/บอกเล่า : พระโพธิธรรมาจารย์เถร
  (หลวงปู่สุวัจน์ สุวโจ) วัดป่าเขาน้อย จ.บุรีรัมย์
  เรียบเรียงโดย : รศ.ดร ปฐม-รศ.ภัทรา นิคมานนท์

  1f3c1.png จุดประสงค์ธรรมทาน
  เพื่อเตือนใจในการปฏิบัติ
  เข้าใจในบาป บุญ คุณ โทษ
  และระลึกถึงแนวคำสอนที่ถูกต้องของจริง
  ข้อปฏิบัติของครูบาอาจารย์

  ผู้โพสต์พิมพ์ใหม่จากบทความคำสอน
  แชร์ได้ ไม่ต้องขออนุญาต
  เพราะเป็นของครูบาอาจารย์
  หากตกหล่นประการใด

  ขออภัย สาธุชน ณ โอกาสนี้ครับ
  ขอขอบคุณผู้มีส่วนเผยแพร่
  เจ้าของรูปประกอบในธรรม
  และผู้กด Like กดแชร์ ทุกท่าน
  ้าพเจ้าผู้โพสต์ขออนุโมทนาบุญอานิสงส์
  ันไพศาลนี้จงมีแด่ทุกท่านที่ได้สดับอ่านและเผยแพร่ครับ

  1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png 1f537.png

  -หลวงปู่มั่นแ.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 13. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
 14. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  คำบอกเล่าของหลวงปู่มั่น
  เรื่องประวัติความเป็นมาของพระแก้วมรกต

  พระแก้วมรกต

  เรื่องนี้อัตถุปปัตติเหตุเกิดขึ้นเมื่อครั้งพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต พักอยู่วัดป่าบ้านหนองผือ พระอุปัชฌาย์อุ่น (พระครูบริบาลสังฆกิจ (อุ่น อุตฺตโม) วัดอุดมรัตนาราม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร) ได้ไปกราบนมัสการฟังเทศน์ และได้นำรูปพระแก้วมรกตขนาด 20 นิ้ว เป็นภาพพิมพ์ใส่กรอบไปถวายท่านพระอาจารย์ แต่ดูท่านจะลืมทำความสะอาดเพราะมีฝุ่นจับอยู่ ท่านพระอาจารย์ก็น้อมรับด้วยความเคารพ

  หลังจากท่านอุปัชฌาย์อุ่นลาลงกุฏิไปแล้ว ท่านพระอาจารย์ได้ทำความสะอาด โดยนำผ้าสรงน้ำของท่านฯ มาเช็ดถู ผู้เล่า (หลวงตาทองคำ จารุวณฺโณ) เอาผ้าเช็ดพื้นเข้าไปช่วยทำความสะอาดด้วย เพราะเห็นว่าผ้ายังสะอาดอยู่ ท่านหันมาเห็นเข้า พูดว่า

  “อะไรกัน นั่นรูปพระพุทธเจ้าแท้ๆ ยังเอาผ้าเช็ดพื้นมาถูได้”

  ผู้เล่าสะดุ้งไปทั้งตัว เพราะความโง่เขลาปัญญาอ่อน ท่านฯ ก็เลยทำความสะอาดเอง เสร็จแล้วก็มีเพื่อนภิกษุทยอยกันขึ้นไป รวมทั้งท่านอาจารย์วิริยังค์ด้วย ท่านเลยเทศน์ถึงความมหัศจรรย์ของพระแก้วมรกต ท่านว่า

  “พระแก้วมรกตประดิษฐานอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคล พระอริยบุคคลมีอยู่ในประเทศใด ประเทศนั้นจะไม่ฉิบหายด้วยภัยแห่งสงคราม”

  ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่า พระแก้วมรกตหล่อที่ลังกาทวีป ผู้เป็นประธานหล่อคือ พระจุลนาคเถระ เป็นชาวลังกา หล่อเมื่อศาสนาล่วงมาได้ 300 ปี ส่วนแก้วนั้น ท่านเล่าเชิงปาฏิหาริย์ พอเริ่มจะหล่อไม่ได้ตั้งใจจะเอาแก้วมรกตเพราะเป็นของหายาก บอกบุญตามแต่ศรัทธา จะเป็นแก้วอะไรก็ได้ ร้อนถึงพระอินทร์อยู่บนสวรรค์ มาอาสาเป็นช่างหล่อ และพระองค์มีแก้วอยู่ดวงหนึ่ง ขออนุโมทนาเป็นกุศลด้วย พระอินทร์ไม่ได้เป็นช่าง แต่ช่างคือเทพบุตรชื่อ วิษณุกรรม ส่วนแก้วก็ไม่ใช่ของพระอินทร์ แต่เป็นแก้วอยู่ในถ้ำจิตรกูฏหรืออินทสารนี้ละ ผู้เล่าไม่มั่นใจ

  ท่านพระอาจารย์ท่านเล่าว่า เป็นแก้วหน่อเนื้อพุทธางกูรประจำภัทรกัปป์ เหลืออยู่ 2 ลูก มียักษ์รักษา พระอินทร์ไปขอแก้วดวงใหญ่ ซึ่งสุกใสกว่าจากยักษ์ตนนั้น แต่ยักษ์ไม่ให้ บอกว่าไม่ใช่ของเจ้า จึงให้แก้วดวงเล็กมา พระอินทร์นำมาหล่อเป็นผลสำเร็จ แต่ยังมีแก้วเหลือค้างอยู่ที่เรียกว่าแก้วก้นเตา เผาอย่างไรก็ไม่ละลาย พระจุลนาคเถระจึงอธิษฐานบรรจุไว้ใต้ฐาน ปรากฏว่าเป็นกระปุกระปะ ไม่เรียบ

  หล่อเสร็จมีการสมโภช ท่านจุลนาคเถระ ได้อธิษฐานอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน 5 แห่ง คือระหว่างพระขนง 1 แห่ง พระอังสาทั้งสอง 2 แห่ง พระเมาลี 1 แห่ง และพระนาภี 1 แห่ง ท่านฯ ว่าอย่างนี้

  การเสด็จไปสู่สถานที่ต่างๆ ของพระแก้วมรกตนั้นมีปัจจัย 3 อย่าง คือ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา เกิดกลียุคในประเทศนั้น และด้วยความรัก

  ท่านพระอาจารย์เล่าต่อว่า ได้มีการอัญเชิญจากกรุงลังกาสู่นครศรีธรรมราชโดยทางเรือ เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนา นำโดยเถรเจ้าป่า (คำว่า เถรเจ้าป่า หมายความถึง พระกัมมัฏฐานที่ชอบออกปฏิบัติภาวนาอยู่ตามป่าเขา) อยู่นครศรีธรรมราชก็ไม่ได้กำหนดว่านานเท่าไร ต่อจากนั้นจึงอัญเชิญไปสู่นครวัด นครธม ประเทศเขมร เพื่อเผยแผ่พระศาสนา นำโดยเถรเจ้าป่าอีกนั่นแหละ

  จากนครวัด นครธม สู่กรุงจันทบุรีศรีสัตตนาคนหุต (ประเทศลาว) ปัจจุบันคือเวียงจันทน์ สาเหตุเกิดกลียุคแย่งราชสมบัติ เถรเจ้าป่าท่านเห็นว่าพระแก้วจะไม่ปลอดภัย จึงได้เอาผ้าห่อแล้วบรรจุลงในบาตร (คงจะเป็นบาตรขนาดใหญ่) เพื่ออำพรางผู้ทุศีลไม่ให้แย่งชิงไป เถรเจ้าป่าองค์นั้นไปอยู่ที่เวียงจันทน์ก็ไม่มีกำหนดปีเหมือนกัน

  จากนครเวียงจันทน์ก็ได้เสด็จสู่นครลำปาง และนครเชียงใหม่ ด้วยสาเหตุแห่งความรัก เนื่องจากเจ้าผู้ครองเวียงจันทน์ได้บุตรเขยเป็นชาวเชียงใหม่ หลังจากนั้นจะนำบุตรีสู่เชียงใหม่ บิดาให้พรบุตรีว่าอยากได้อะไรก็จะให้ บุตรีจึงขอพระแก้วมรกตไปด้วย ด้วยความรักของบิดาก็จำยอมยกให้

  พอไปถึงลำปาง ช้างที่นั่งไปไม่ยอมไปเอาดื้อๆ จะขับไสอย่างไรช้างก็ไม่ไป ตกลงกันว่าองค์พระแก้วมีพระประสงค์จะประทับที่ลำปางแน่ พระแก้วก็เลยประดิษฐานที่ลำปางก่อน นานพอสมควรจึงได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดเจดีย์หลวง จังหวัดเชียงใหม่ ท่านก็ไม่ได้บอกว่ากี่ปี ต่อมาบุตรเขยก็เสียชีวิตลง บุตรีเจ้าผู้ครองนครก็กลับสู่เวียงจันทน์ และนำพระแก้วมรกตกลับมาด้วย จึงประดิษฐานอยู่ที่เวียงจันทน์อีกเป็นครั้งที่สอง

  ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าว่า ไทยคือลาว ลาวคือไทย เป็นชาติเดียวกัน แต่ครั้งอยู่ราชคฤห์ แต่หนีตายมาคนละสาย มาบรรจบกันที่แม่น้ำใหญ่ๆ 4 สาย คือ แม่น้ำโขง เจ้าพระยา สาละวิน และแม่น้ำตาปี

  ต่อมาเหตุการณ์บ้านเมืองในลาวเปลี่ยนแปลง เกิดกลียุค ราชวงศ์และราชบุตรเป็นศัตรูกัน ราชบุตรมักถูกรังแกใส่ความ ทนไม่ไหวจึงอพยพครอบครัวข้ามโขงมาอยู่อีกฝั่งหนึ่ง (ปัจจุบัน คือ จังหวัดหนองบัวลำภู) ราษฎรก็ทยอยติดตามมา โดยมีพระตา น้องชายราชบุตรเป็นหัวหน้า ราชวงศ์ยังยกกองทัพมารังแกข่มเหงอีก

  ฝ่ายพระตาและพระวอก็ได้ถอยร่นลงมาสู่ดอนมดแดง คือจังหวัดอุบลราชธานีในปัจจุบัน อย่างทุลักทุเล บังเอิญกองทัพทางเวียงจันทน์เสบียงขาดแคลนลงจึงต้องยกทัพกลับ หลังจากนั้นก็ได้ยกทัพมาตีอีกครั้งที่สอง ชาวดอนมดแดงได้ต่อสู้ถวายหัวเต็มกำลังความสามารถ

  พระตาสวรรคตในสนามรบอย่างสมพระเกียรติ พระวอเห็นท่าไม่ได้การ ได้ให้ม้าเร็วนำสาส์นขอกองกำลังจากบางกอกไปช่วย สมัยนั้นสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นพระมหากษัตริย์ จึงส่งกองทัพม้าเป็นทัพหน้าเดินทางไปก่อน กองทัพหลวงนำโดยสมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึก เป็นแม่ทัพยกตามไป ชาวดอนมดแดงก็มีกำลังใจสู้ถวายหัว พอกองทัพหลวงยกมาถึง กองทัพทางเวียงจันทน์จึงแตกพ่ายกลับไป

  ทั้งทัพม้าศึกและทัพหลวงแห่งบางกอก พร้อมกองอาสาสมัครแห่งดอนมดแดง ก็ติดตามไล่ตีไม่ลดละ จนถึงฝั่งโขง และข้ามโขงเข้ายึดนครเวียงจันทน์ได้ทั้งหมด

  หลังจากชนะศึกแล้ว ชาวลาวได้ยินยอมพร้อมใจมอบพระแก้วมรกตและพระบาง ให้มาประดิษฐานที่กรุงเทพฯ นี่คือสาเหตุที่พระแก้วมรกตมาประดิษฐานในประเทศไทย

  ปีนั้นบางกอกเกิดฝนแล้ง โหรหลวงทำนายว่า เพราะพระแก้วและพระบางมาอยู่รวมกันเป็นเหตุ สมเด็จเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกจึงส่งสาส์นแจ้งไปยังเจ้ามหาชีวิตลาว พระองค์ทรงยินดีรับคืน แต่ให้ส่งไปนครหลวงคือ กรุงศรีสัตตนาคนหุต ไทยได้ทำการสักการะจัดส่งอย่างสมพระเกียรติ ท่านพระอาจารย์มั่นเล่าอย่างนี้ ตั้งแต่วันพระบางไปถึงกรุงศรีสัตตนคนหุต ก็เปลี่ยนชื่อเป็นเมืองหลวงพระบางมาจนบัดนี้

  ท่านฯ ยังเล่าต่อไปว่า เดิมไม่ได้เรียกเมืองหลวงพระบาง เรียก “หลวงพระบ้าง” เพราะว่าทองที่หล่อนั้นเป็นทองหลายชนิด ผู้มีศรัทธาไปร่วมพิธีเททองหล่อนั้น มีทั้งสร้อยทองคำ ตุ้มหูทองคำ กำไลทองคำ เงิน ทองแดง นาค ทองสัมฤทธิ์ เอาออกมาใส่ลงในเบ้าหล่อ โดยทุกคนก็กล่าวว่า ฉันบ้าง ข้าบ้าง กูบ้าง ข้าน้อยบ้าง เมื่อเป็นพระออกมาก็คงจะมีชื่ออย่างอื่น ชื่ออะไรท่านมิได้กล่าวๆ แต่คนนั้นก็ว่าพระบ้าง คนนี้ก็พระบ้าง ลักษณะชายจีวรบางแผ่ออกทั้งสองข้าง เป็นแผ่นบางๆ คนภายหลังมาเห็น เลยกลายจากบ้างมาเป็นบาง จากพระบ้างมาเป็นพระบางไป

  หลังจากสมเด็จเจ้าพระมหากษัตริย์ศึกได้เสวยราชย์เป็นรัชกาลที่ 1 แล้ว ได้ยกฐานะบ้านดอนมดแดงขึ้นเป็นเมืองให้ชื่อว่า เมืองอุบลราชธานี ตั้งพระวอเป็นพระวรวงศาธิราชครองเมืองอุบลฯ พระวรวงศาธิราชสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พ้นภัยพิบัติมาได้ จึงได้ประกาศเป็นทางการว่า แผ่นดินฝั่งขวาแม่น้ำโขงทั้งหมดขอขึ้นตรงต่อบางกอก ไม่ขึ้นตรงต่อเวียงจันทน์ ตั้งวันนั้นมาถึงปัจจุบันปรากฏอยู่ในแผนที่ประเทศไทยโดยสมบูรณ์

  จอมไทย

  หลังเทศน์จบ พระไปกันหมดแล้ว ก่อนจะจำวัด ท่านพระอาจารย์ (พระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต) มักมีคำพูดขำขันบ้าง เป็นปริศนาบ้าง เป็นคำของบุคคลสำคัญพูดบ้าง อย่างที่ผู้เล่า (หลวงตาทองคำ จารุวณฺโณ) กำลังจะเล่าเรื่องภาคกลาง ต่อไปนี้

  สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (อ้วน ติสฺโส) เคยพูดว่า ภาคกลางคือ “จอมไทย” (ผู้ปฏิบัติใกล้ชิด คิดอยากรู้อยากฟัง ไม่ต้องถามท่านพระอาจารย์ดอก ถวายการนวดไปท่านก็เล่าไป พอจบเรื่องท่านก็หลับ โปรดเข้าใจการสนทนาธรรมด้วยอิริยาบถนอน เป็นการไม่เคารพธรรม แต่ท่านพระอาจารย์กล่าวว่า เวลานอนมิเป็นการสนทนาธรรม เป็นการพูดกันธรรมดาๆ แบบกันเอง ท่านจึงไม่เป็นอาบัติ)

  คำว่า “จอม” หมายถึง วัตถุแหลมๆ อยู่บนที่สูง เช่น ยอดพระเจดีย์ เป็นต้น “จอมไทย” ก็คือ กรุงเทพมหานครเรานี้เอง ท่านที่เป็นปราชญ์ก็เรียกว่า จอมปราชญ์ มงกุฎฉลองพระมหากษัตริย์ก็เรียกว่า จอมมงกุฎ พระมหากษัตริย์ก็เรียกว่า จอมกษัตริย์ วัดพระแก้วมรกตอีกแห่งหนึ่งเรียกว่า จอมวัด ก็ไม่ผิด

  วัดพระแก้วนี้เป็นวัดพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ พระสงฆ์อยู่ไม่ได้ เพราะพระสงฆ์มาจากตระกูลต่างๆ ทั้งหยาบทั้งละเอียด ไม่รู้พุทธอัธยาศัย พุทธธรรมเนียม เพราะพระพุทธเจ้าเป็นทั้งกษัตริย์ และผู้สุขุมาลชาติ เมื่อพระสงฆ์ไม่รู้พุทธธรรมเนียม ถ้าไปอยู่ก็มีแต่บาปกินหัว

  ผู้รู้ทั้งพุทธอัธยาศัยและพุทธธรรมเนียมแล้ว มีพระมหากษัตริย์องค์เดียวเท่านั้น ครั้งพุทธกาลก็มีพระเจ้าพิมพิสารเท่านั้นทรงรู้ แต่จอมไทย คือ พระมหากษัตริย์ทรงรู้มาแล้ว ได้ทรงสร้างวัดถวายจำเพาะพระแก้วเท่านั้น

  พระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์เป็นหน่อเนื้อพุทธางกูร คือ จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้า ต่างแต่วาสนาบารมีมากน้อยต่างกันเท่านั้น ท่านจึงทรงรู้พุทธอัธยาศัยเป็นตัวแทนพระพุทธเจ้า (พระพุทธศาสนา ก็เป็นจอมพุทธศาสนาที่กรุงเทพฯ นี้)

  ไทยนั้นเป็นเจ้าขององค์พระแก้วมรกต ผู้ใดย่างกรายเข้าสู่วัดพระแก้วเป็นบุญทุกขณะที่อยู่ในบริเวณวัด แม้แต่ชาวต่างชาติ จะเป็นฝรั่ง อังกฤษ อเมริกา มีโอกาสเข้าไปในบริเวณวัดพระแก้ว จะด้วยศรัทธาหรือไม่ก็ตาม ก็ได้เข้ามาสู่วงศ์พระพุทธศาสนาโดยปริยาย หรือจะบังเอิญก็แล้วแต่ สามารถเป็นนิสัยให้เข้ามาได้ ต่อไปจะสามารถมาเกิดเป็นคนไทย สืบต่อบุญบารมีสำเร็จมรรคผลได้

  นี้คือบทสนทนาแบบกันเองของครูและศิษย์

  คัดลอกมาจาก..หนังสือ “รำลึกวันวาน” ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1
  หัวข้อพระแก้วมรกต หน้า 141-145, จอมไทย หน้า 129-130
  เขียนบันทึกโดย หลวงตาทองคำ จารุวณฺโณ
  เกี่ยวกับเกร็ดประวัติและปกิณกธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต

  .jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 15. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  คนเก่งกับคนดี หลวงพ่อจะให้การสนับสนุนคนดีมากกว่าคนเก่ง ถ้าเก่งทุกอย่างแต่การปฏิบัติทุศีล หลวงพ่อไม่ส่งเสริม ถึงจะไม่เก่งแต่เป็นคนมีคุณธรรม หลวงพ่อจะส่งเสริม หลวงพ่อมองว่า คนดี ดีกว่าคนเก่ง ถ้าเก่งวิชาแล้วเบียดเบียนคนอื่น “ไม่ดี”

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี
  พระธรรมเทศนา “โลกอยู่ได้ด้วยการแบ่งปัน”
  แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑

  -หลวงพ่อจะ.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 16. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  หลวงพ่อเป็นพระสาธารณะ เป็นพระของพี่น้องประชาชน เมื่อถึงวันเกิดหลวงพ่อก็เข้ามาได้ ไม่ต้องเคอะเขินว่าท่านอาจารย์อินทร์ หรือหลวงพ่ออินทร์ไม่ได้เชื้อเชิญเรา ไม่ได้นิมนต์เรา อย่างนี้ไม่มีนะ เพราะถ้าจะว่าไปหลวงพ่อไม่ได้จัดงานวันเกิด แต่เมื่อพี่น้องเข้ามาก็ต้องดูแลคณะศรัทธาญาติโยมให้ทั่วถึง แต่การตอนรับขับสู้ก็อาจขาดตกบกพร่อง ขอให้พวกเราคิดเสียว่า หลวงพ่อมาอยู่ ณ สถานที่แห่งนี้ มาอยู่ด้วยความยากลำบากแต่ต้นมือ มาขณะนี้ได้รับความสะดวกสบายพอสมควรตามอัตภาพของพระป่าพระดง

  ถึงยังไงก็ขอให้ลูกหลานทั้งหลายเมื่อเข้ามาแล้วก็ช่วยตนเอง หาอยู่หากินยังไง หลวงพ่อก็ให้พระเตรียมสถานที่ ที่นอนหมอนมุ้งให้เพียงพอ ขอให้พวกเรามา ณ สถานที่นี้มาด้วยการกุศล หลวงพ่อขอขอบคุณคณะศรัทธาญาติโยม และพระสงฆ์น้องนุ่งที่มาร่วมงานมุทิตาในวันเกิดของหลวงพ่อ หลวงพ่อในฐานะที่เป็นเจ้าของวันเกิดขอขอบคุณพระเณรลูกหลานพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่า โดยเฉพาะผู้ที่เสียสละมาตั้งโรงทาน หลวงพ่อขอขอบใจ และขอให้ลูกหลานมีความสุขทั้งคดีโลกและคดีธรรม

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  พระธรรมเทศนา “ขอให้มั่นอยู่ในธรรมแทนคำขอบคุณ”
  แสดงธรรมเมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐

  CR.วัดป่านาคำน้อย

  -เ.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 17. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
 18. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
 19. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
  ❖ อีก 5 วัน ปิดยอดรับบริจาค ❖

  *** ยอดบริจาคปัจจัยทำโรงทาน ณ วันที่ 16 เมษายน 2561 จำนวน 1,798.40 บาท (ปิดยอดรับบริจาค วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.) ***

  ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคปัจจัยตามกำลังศรัทธาสมทบทุนทำโรงทานผลไม้ ร่วมกับชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เพื่อบริการฟรีแก่ผู้มาร่วมงานสมโภชพระแก้วขาว และรำลึกพระบูรพาจารย์หลวงปู่กิ ธัมมุตตโม วัดป่าสนามชัย ต.โพธิ์ไทร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี ในวันที่ 22-23 เมษายน 2561 (ปิดยอดรับบริจาค วันเสาร์ ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 16.00 น.)

  ****************************

  ➥ ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมบุญทำโรงทาน ได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ สาขายิ่งเจริญปาร์ค (อุบลราชธานี) เลขที่บัญชี 452-0-51078-3 ชื่อบัญชี นายอริยเดช สุดถนอม

  ***************************

  ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ดลบันดาลให้ท่านและครอบครัว ประสบแต่ความสุขความเจริญ ด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ ปฏิภาณ ธนสาร สมบัติ ปรารถนาสิ่งใดขอให้สำเร็จทุกประการเทอญ.

  -:- สอบถามรายละเอียด โทร. 086-4017809 , 063-5082286 -:-

  -5-วัน-ปิดยอดรับบริจาค.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 20. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  11,343
  กระทู้เรื่องเด่น:
  4
  ค่าพลัง:
  +242
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...