ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 6 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
  ีลเป็นรากฐากของมรรคผลในทุกขั้นภูมิ
  ีลบริสุทธิ์_สนับสนุนให้เกิดสัมมาสมาธิ
  ัมมาสมาธิ_สนับสนุนให้เกิดปัญญาญาณ
  ัญญาญาณ_สังหารทำลายกิเลสอวิชชา
  ิตจึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 2. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
  ีลเป็นรากฐากของมรรคผลในทุกขั้นภูมิ
  ีลบริสุทธิ์_สนับสนุนให้เกิดสัมมาสมาธิ
  ัมมาสมาธิ_สนับสนุนให้เกิดปัญญาญาณ
  ัญญาญาณ_สังหารทำลายกิเลสอวิชชา
  ิตจึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 3. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
  “การตายเป็นเรื่องของวิบาก ใครขัดไม่ได้ แต่จะตายดีหรือตายร้ายอะไรก็ตาม เวลาตายขอให้ใจตั้งอยู่ในความดีก็แล้วกัน”
  โอวาทธรรมท่านพ่อลี

  Cr:เพจ ปฏิปทา คติธรรมคำสอน สายพระป่ากรรมฐาน

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 4. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
  ีลเป็นรากฐากของมรรคผลในทุกขั้นภูมิ
  ีลบริสุทธิ์_สนับสนุนให้เกิดสัมมาสมาธิ
  ัมมาสมาธิ_สนับสนุนให้เกิดปัญญาญาณ
  ัญญาญาณ_สังหารทำลายกิเลสอวิชชา
  ิตจึงวิมุตติหลุดพ้นเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมา

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 5. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
  เรื่อง “หลวงปู่มั่น คือ พ่อแม่ครูอาจารย์ของหลวงตา”

  “พูดอย่างนี้น้ำตาเราร่วง
  เพราะอำนาจบุญคุณพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น
  เหลือล้นพ้นประมาณ เหมือนร่มโพธิ์ร่มไทรใหญ่”

  (เทศนาธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
  ณ วัดเขาใหญ่เจริญธรรมญาณสัมปันโน
  อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๕๓

  “เวลาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านล่วงลับไปนี้น้ำตานี่พราก อำนาจแห่งบุญคุณ เหมือนกับว่าร่มโพธิ์ร่มไทรเราล้มตูม สลดสังเวชนะ พูดอย่างนี้น้ำตาเราล่วง เพราะอำนาจแห่งบุญคุณของท่าน ของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น ขนาดนั้นละบุญคุณของท่าน

  เราอยู่กับท่าน ๘ ปี อยู่ด้วยความสนิทสนม อยู่ด้วยความรักความเคารพ ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ทั้งหมดเลยละ ท่านมีบุญมีคุณต่อเรามากมายก่ายกอง ท่านก็เมตตามากอยู่นะกับเรา พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเมตตามาก คุณพ่อแม่ครูอาจารย์ แหม สุด..สุดหัวใจเลยคุณของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้สุดจริง ๆ อำนาจคุณเหลือล้นพ้นประมาณนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่น”

  -หลวงปู่มั่น-คือ-พ.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 6. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
 7. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
 8. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
 9. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
 10. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
 11. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
 12. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
 13. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
 14. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
 15. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
 16. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
 17. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
 18. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
  .jpg

  หลวงปู่ชอบเล่าประวัติการธุดงค์ให้หลวงตามหาบัว 1อัพเป็นธรรมทาน
  หลวงปู่ชอบเล่าประวัติการธุดงค์ให้หลวงตามหาบัว 1

  ขออนุโมทนาครับ credit :ดารา ภิรมย์

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 19. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
  -เจดีย์บูร.jpg
  -เจดีย์บูร.jpg
  -เจดีย์บูร.jpg
  ขอเชิญร่วมบุญ เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี ของวัดเขาสุกิมสวยงามมากตอนนี้กำลังก่อสร้าง ขึ้น เสาร์ ถึงชั้น 9แล้ว กำลังก่อสร้างขึ้นไปเรื่อยๆ
  .
  สำหรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธาร่วมสร้างพระมหาเจดีย์
  สามารถทำได้ที่วัด หรือผ่านทางช่องทางธนาคาร
  .
  ชื่อบัญชี วัดเขาสุกิม
  ธนาคาร กสิกรไทย สาขา ถนนศรีรองเมือง
  เลขที่บัญชี 148-2-69684-4

  ** การมีส่วนร่วมสร้าง พระเจดีย์จะมากหรือน้อย หรือมีส่วนร่วมอนุโมทนาบุญ ถ้าทำด้วยความเลื่อมใส ก็ย่อมได้อานิสงส์มากมาย อานิสงส์การร่วมบุญสร้างพระธาตุเจดีย์การสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรือ อัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิ เป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด เมื่อตายไปย่อมไปสู่สุคติโลกสวรรค์ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรมและบรรลุมรรคผลนิพพาน

  วัดเขาสุกิม ท่าใหม่ จันทบุรี พุทธศาสนา เจดีย์ เจดีย์บูรพาฐิตวิริยาประชาสามัคคี วัด อิ่มบุญ สายบุญ
  http://www.khaosukim.org

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 20. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  13,750
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +316
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...