ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 6 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
 2. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
 3. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
 4. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
  ญาติโยมถาม มีคนบอกว่า การนำปัจจัยมาทำบุญกับพระ ผู้ซึ่งมีพร้อมอยู่แล้ว มันไม่เห็นผลทันใจเหมือนการนำปัจจัยไปช่วยเหลือผู้อนาถา หลวงพ่อมีความเห็นอย่างไรครับ

  หลวงพ่ออินทร์ถวายตอบ พูดไปตามจริงแล้ว มันก็ได้ประโยชน์ทั้งสองอย่างนะ แต่ถ้าจะให้พูดไป ก็ดูจะเข้าข้างตัวเอง หลวงพ่อก็เลยขอยกชาดกขึ้นมาพูดให้ฟังว่า

  พระเจ้าพาราณสีออกลาดตระเวนตามชนบท เพื่อเยี่ยมเยียนประชาชนในชนบท โดยการปลอมตัวออกไปพร้อมกับปุโรหิต และทหารคุ้มกันจำนวนหนึ่ง เมื่อไปถึงชนบท ก็พบผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งจำพระองค์ได้ ผู้ใหญ่บ้านก็ได้นำอาหารอย่างดีที่ในชนบทมาถวายพระองค์

  พระเจ้าพาราณสีพิจารณาแล้ว เห็นว่าท่านปุโรหิตผู้ซึ่งคอยเป็นอาจารย์ มีความรู้ความฉลาดเหนือพระองค์ และได้ให้คำแนะนำสั่งสอนจนพระองค์มีความสุขความเจริญ ท่านเป็นผู้ที่เหนือกว่าสมควรแก่การได้ลาภสักการะนี้มากกว่า จึงได้ถวายอาหารนั้นแก่ท่านปุโรหิต

  หลังจากปุโรหิตได้รับอาหารจากพระเจ้าพาราณสีแล้ว ก็ได้มองไปเห็นฤๅษี นั่งบำเพ็ญเพียรอยู่ใต้ต้นไม้แถวนั้น ได้พิจารณาแล้วว่า แม้ตนจะมีความรู้ความฉลาดก็จริงอยู่ แต่ตนนั้นไม่ได้มีศีลบริสุทธิ์อย่างฤๅษี จึงได้นำอาหารนั้น ไปถวายฤๅษีอีกต่อหนึ่ง

  ฤๅษีหลังจากได้รับอาหารมา ก็เห็นว่ามีพระปัจเจกพุทธเจ้าอยู่แถวๆนั้น พิจารณาแล้วว่าพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นมีคุณธรรมเหนือตน จึงได้นำอาหารนั้นไปถวายกับพระปัจเจกพุทธเจ้าอีก

  ส่วนพระปัจเจกพุทธเจ้า เมื่อได้รับอาหารนั้นมา ท่านได้พิจารณา ก็ไม่พบว่ามีใครเหนือกว่าตนในบริเวณนั้น จึงได้ฉันอาหารที่ได้รับถวายมานั้นเสีย

  กลับมาที่คำถามนั้น เปรียบเหมือนกับเราทำบุญ อานิสงส์ของการทำบุญ ก็มีเป็นขั้นเป็นตอน ทำกับสัตว์เล็ก สัตว์ใหญ่ กับคน จะคนเลว คนดี พระผู้ทุศีล พระผู้มีศีล และพระผู้มีธรรม บุญกุศลมันก็จะเป็นขึ้นเป็นตอนขึ้นไปอย่างนั้น ดังที่พระพุทธเจ้าท่านเคยตรัสไว้ เรื่อง ทายก (ผู้ให้) กับ ปฏิคาหก (ผู้รับ)

  กล่าวคือ การปลูกพืชหว่านผล หากจะได้ผลดี ก็จะต้องมีทั้งเมล็ดพันธุ์ที่ดี เปรียบกับทานที่จะทำนั้นต้องบริสุทธิ์ และเนื้อนาที่จะหว่านพืชผลนั้นก็ต้องเป็นเนื้อนาที่ดี อุดมสมบูรณ์ คือ ผู้รับนั้นเป็นผู้มีศีลมีธรรม ประพฤติดีงาม อานิสงส์จากการทำทานนั้น ก็จะยิ่งได้ผลดีมากยิ่งขึ้นไป

  1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png 1f64f.png

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  วัดป่านาคำน้อย อ.นายูง จ.อุดรธานี
  ตอบคำถามธรรมะ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙

  -มีคนบอกว่า-ก.jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 5. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
 6. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
 7. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
 8. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
 9. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
 10. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
 11. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
  ” การภาวนานั้น บ่แม่นสิยืนเดินนอนนั่ง
  แต่เพียงอย่างเดียว แต่การภาวนานั้น คือ
  การหางานให้จิตมันทำ เฮาอยู่วัดอยู่วา
  อยู่บ้าน เฮากะภาวนาได้
  เพียงแต่ว่าเฮาสิพากันทำบ่ท้อนั้นล่ะ
  ให้พากันทำเทือละเล็กเทือละน้อย
  ทำไปจนให้จิตใจเฮามีกำลัง
  ต่อไปมันกะสิเป็นนิสัยเฮาเองดอก ”

  หลวงปู่ดำ สีลคุโณ

  -บ่แม่นสิย.jpg
  -บ่แม่นสิย.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 12. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
  เรื่อง “ความโง่ฉลาดมืดสว่าง ย่อมรวมลงที่ใจดวงนี้”

  (คติธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  วันนี้จะแสดงจุดรวมของเรื่องทั้งปวง ทั้งดี ทั้งชั่ว ทั้งสุข ทั้งทุกข์ให้ท่านผู้ฟังทราบว่า รวมลงที่ไหนกันแน่ โปรดตั้งเครื่องรับไว้โดยถูกต้อง จะทราบเรื่องทั้งมวลว่า “รวมลงในจิตแห่งเดียวกัน” ความมืดก็อยู่ที่นี่ ความสว่างก็อยู่ที่นี่ ความโง่ ความหลงก็อยู่ในตัวของเรานี้ ความรู้ความฉลาดก็อยู่ในใจของเรานี้ ใจดวงนี้จึงเป็นเหมือนเก้าอี้ตัวเดียว แต่คนรอนั่งบนเก้าอี้มีสองคน ถ้าคนหนึ่งเข้านั่ง อีกคนหนึ่งก็ต้องยืน แต่ถ้าแบ่งกันนั่งก็ได้นั่งคนละซีก เช่นเดียวกับความโง่ความฉลาดแทรกกันอยู่ในใจดวงเดียว จะว่าโง่จริง ๆ ก็รู้อยู่ จะว่าหลงจริง ๆ ก็ยังรู้อยู่ แต่ถ้าจะว่ารู้จริง ๆ ก็ยังมีความโง่ความฉลาดแทรกอยู่ด้วย จึงเทียบกับเก้าอี้ตัวเดียวแต่คนนั่งสองคน ใจดวงเดียวแต่มีความโง่กับความหลงแทรกกันอยู่คนละซีก ถ้าใครมีกำลังมากกว่า คนนั้นก็ได้นั่งมาก

  [​IMG]

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 13. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
  เรื่อง “เพียรสร้างปุ๋ยบำรุงใจชั้นดี คือบุญกุศล”

  (คติธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  เบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดี พระสาวกอรหันต์ผู้ปฏิบัติและรู้เห็นตามพระพุทธเจ้าก็ดี ท่านเป็นคนมีกิเลสประเภทเดียวกันกับพวกเรา แต่อาศัยความพากเพียรพยายามไม่ลดละการบำเพ็ญ เพื่อชำระซักฟอกสิ่งมืดมนของใจ ท่านพยายามบำเพ็ญโดยความสม่ำเสมอไม่หยุดชะงักหรือทอดทิ้งความพยายาม ใจที่ได้รับการบำรุงจากปุ๋ยที่ดี คือกุศลกรรม ก็ค่อย ๆ เจริญขึ้นโดยลำดับ จนสามารถบรรลุธรรมถึงชั้นอริยภูมิอันสูงสุด คือพระอรหัตผล คำว่าพระอริยเจ้านั้น แปลว่าผู้ประเสริฐ เพราะธรรมที่ท่านได้บรรลุเป็นธรรมอันประเสริฐมีอยู่ ๔ ชั้น คือ ดังนี้ ชั้นพระโสดา ชั้นพระสกิทาคา ชั้นพระอนาคา และชั้นพระอรหัต

  [​IMG]

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 14. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
  เรื่อง “บุญกุศล ทางดำเนินสู่พระอริยบุคคล ๔”

  (คติธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  เบื้องต้นพระพุทธเจ้าก็ดี พระสาวกอรหันต์ผู้ปฏิบัติและรู้เห็นตามพระพุทธเจ้าก็ดี ท่านเป็นคนมีกิเลสประเภทเดียวกันกับพวกเรา แต่อาศัยความพากเพียรพยายามไม่ลดละการบำเพ็ญ เพื่อชำระซักฟอกสิ่งมืดมนของใจ ท่านพยายามบำเพ็ญโดยความสม่ำเสมอไม่หยุดชะงักหรือทอดทิ้งความพยายาม ใจที่ได้รับการบำรุงจากปุ๋ยที่ดี คือกุศลกรรม ก็ค่อย ๆ เจริญขึ้นโดยลำดับ จนสามารถบรรลุธรรมถึงชั้นอริยภูมิอันสูงสุด คือพระอรหัตผล คำว่าพระอริยเจ้านั้น แปลว่าผู้ประเสริฐ เพราะธรรมที่ท่านได้บรรลุเป็นธรรมอันประเสริฐมีอยู่ ๔ ชั้น คือ ดังนี้ ชั้นพระโสดา ชั้นพระสกิทาคา ชั้นพระอนาคา และชั้นพระอรหัต

  [​IMG]

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 15. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
 16. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
  อจลศรัทธา_ความเชื่อที่ไม่เสื่อมถอยตลอดกาล

  เรื่อง “อจลศรัทธา คุณธรรมของพระโสดาบัน”

  (เทศนาโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  โยคาวจรภาวนาพิจารณาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายชัดเจนด้วยปัญญาในขณะนั้นแล้ว จิตปล่อยวางจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หยั่งเข้าสู่ความสงบหมดจดโดยเฉพาะ ไม่มีความสัมพันธ์กับขันธ์ทั้งหลายเลย และขณะนั้น ขันธ์ทั้งห้าไม่ทำงานประสานกับจิต คือต่างอันต่างอยู่ เพราะถูกความเพียรแยกจากกันโดยเด็ดขาดแล้ว ขณะนั้นแลเป็นขณะที่เกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างไม่มีสมัยใด ๆ เสมอเหมือนได้ นับแต่วันเกิดและวันปฏิบัติมา แต่ก็ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏขึ้นในเวลานั้น จิตก็ได้ทรงตัวอยู่ในความสงบสุขชั่วระยะกาล แล้วจึงถอนขึ้นมา พอจิตถอนขึ้นมาจากที่นั้นแล้ว ขันธ์กับจิตก็เข้าประสานกันตามเดิม

  แต่หลักความเชื่อมั่นว่าจิตได้หยั่งลงถึงแดนแห่งความสงบอย่างเต็มที่หนึ่ง ขันธ์ทั้งห้าคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ได้แยกจากจิตโดยเด็ดขาดในเวลานั้นหนึ่ง ขณะจิตที่ทรงตัวอยู่ในความสงบเป็นจิตที่อัศจรรย์ยิ่งหนึ่ง ความเชื่อทั้งนี้ไม่มีวันถอนตลอดกาล เพราะความเชื่อประเภทอจลศรัทธา ความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามคำเล่าลือ โดยหาหลักฐานและเหตุผลมิได้ และเป็นความเชื่อมั่นประจำนิสัยของโยคาวจรผู้นั้น จากประสบการณ์นั้นแล้ว ก็ตั้งหน้าบำเพ็ญต่อไปเช่นที่เคยทำมาด้วยความดูดดื่มและเข้มแข็ง เพราะมีธรรมประเภทแม่เหล็กซึ่งเป็นพลังของศรัทธาประจำภายในใจ จิตก็หยั่งลงสู่ความสงบสุขและพักอยู่ตามกาลอันควร ทำนองที่เคยเป็นมา แต่ยังไม่สามารถทำใจให้ขาดจากความซึมซาบของขันธ์ได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้น แม้เช่นนั้น ก็ไม่มีความท้อถอยในทางความเพียรเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ

  ส่วนคุณสมบัติประจำใจของพระโสดาบันบุคคลนั้น คือหลักความเชื่อมั่นประเภทอจลศรัทธา เป็นผู้เชื่อมั่นต่อผลที่รู้เห็นประจักษ์ใจแล้ว และเชื่อมั่นต่อคุณธรรมเบื้องสูงที่ตนยังไม่รู้ไม่เห็น สมานตฺตตา ความเป็นผู้วางตนเสมอ ไม่ถือตัวด้วยมานะชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น เป็นผู้มีธรรมครองใจ ไม่ถืออะไรให้ยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่เห็นว่าถูกต้องด้วยเหตุผล พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบัติตามทันที ไม่ยอมฝ่าฝืนหลักความจริง ไม่ว่าพระโสดาบันบุคคลจะเป็นคนชาติ ชั้น วรรณะใด ย่อมให้ความสนิทสนมและความสม่ำเสมอกับคนทั่วไปไม่ลำเอียง

  แม้คนชั่วที่เคยประพฤติตัวไม่ดีมาแล้วตลอดสัตว์ดิรัจฉาน พระโสดาบันบุคคลก็ไม่รังเกียจ โดยเห็นว่าเขากับเราตกอยู่ในวงแห่งกรรมดี-ชั่วเหมือนกัน ใครมีกรรมประเภทใดจำต้องยอมรับตามหลักกรรมที่ตนทำมา และยอมรับตามหลักความจริงที่เขาทำ หรือเขายกเหตุผลขึ้นมาอ้างโดยถูกต้องในขณะนั้น โดยไม่ต้องรื้อฟื้นอดีตคือความเป็นมาของเขา ตลอดชาติ ชั้น วรรณะมาเป็นอุปสรรคต่อความจริงที่ตนเห็นว่าถูกต้อง รีบยึดถือมาเป็นคติทันที นี้เป็นหลักธรรมประจำอัธยาศัยของพระโสดาบันบุคคล

  _ความเชื่อที่.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 17. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
  อจลศรัทธา_ความเชื่อที่ไม่เสื่อมถอยตลอดกาล

  เรื่อง “อจลศรัทธา คุณธรรมของพระโสดาบัน”

  (เทศนาโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  โยคาวจรภาวนาพิจารณาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายชัดเจนด้วยปัญญาในขณะนั้นแล้ว จิตปล่อยวางจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หยั่งเข้าสู่ความสงบหมดจดโดยเฉพาะ ไม่มีความสัมพันธ์กับขันธ์ทั้งหลายเลย และขณะนั้น ขันธ์ทั้งห้าไม่ทำงานประสานกับจิต คือต่างอันต่างอยู่ เพราะถูกความเพียรแยกจากกันโดยเด็ดขาดแล้ว ขณะนั้นแลเป็นขณะที่เกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างไม่มีสมัยใด ๆ เสมอเหมือนได้ นับแต่วันเกิดและวันปฏิบัติมา แต่ก็ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏขึ้นในเวลานั้น จิตก็ได้ทรงตัวอยู่ในความสงบสุขชั่วระยะกาล แล้วจึงถอนขึ้นมา พอจิตถอนขึ้นมาจากที่นั้นแล้ว ขันธ์กับจิตก็เข้าประสานกันตามเดิม

  แต่หลักความเชื่อมั่นว่าจิตได้หยั่งลงถึงแดนแห่งความสงบอย่างเต็มที่หนึ่ง ขันธ์ทั้งห้าคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ได้แยกจากจิตโดยเด็ดขาดในเวลานั้นหนึ่ง ขณะจิตที่ทรงตัวอยู่ในความสงบเป็นจิตที่อัศจรรย์ยิ่งหนึ่ง ความเชื่อทั้งนี้ไม่มีวันถอนตลอดกาล เพราะความเชื่อประเภทอจลศรัทธา ความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามคำเล่าลือ โดยหาหลักฐานและเหตุผลมิได้ และเป็นความเชื่อมั่นประจำนิสัยของโยคาวจรผู้นั้น จากประสบการณ์นั้นแล้ว ก็ตั้งหน้าบำเพ็ญต่อไปเช่นที่เคยทำมาด้วยความดูดดื่มและเข้มแข็ง เพราะมีธรรมประเภทแม่เหล็กซึ่งเป็นพลังของศรัทธาประจำภายในใจ จิตก็หยั่งลงสู่ความสงบสุขและพักอยู่ตามกาลอันควร ทำนองที่เคยเป็นมา แต่ยังไม่สามารถทำใจให้ขาดจากความซึมซาบของขันธ์ได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้น แม้เช่นนั้น ก็ไม่มีความท้อถอยในทางความเพียรเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ

  ส่วนคุณสมบัติประจำใจของพระโสดาบันบุคคลนั้น คือหลักความเชื่อมั่นประเภทอจลศรัทธา เป็นผู้เชื่อมั่นต่อผลที่รู้เห็นประจักษ์ใจแล้ว และเชื่อมั่นต่อคุณธรรมเบื้องสูงที่ตนยังไม่รู้ไม่เห็น สมานตฺตตา ความเป็นผู้วางตนเสมอ ไม่ถือตัวด้วยมานะชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น เป็นผู้มีธรรมครองใจ ไม่ถืออะไรให้ยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่เห็นว่าถูกต้องด้วยเหตุผล พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบัติตามทันที ไม่ยอมฝ่าฝืนหลักความจริง ไม่ว่าพระโสดาบันบุคคลจะเป็นคนชาติ ชั้น วรรณะใด ย่อมให้ความสนิทสนมและความสม่ำเสมอกับคนทั่วไปไม่ลำเอียง

  แม้คนชั่วที่เคยประพฤติตัวไม่ดีมาแล้วตลอดสัตว์ดิรัจฉาน พระโสดาบันบุคคลก็ไม่รังเกียจ โดยเห็นว่าเขากับเราตกอยู่ในวงแห่งกรรมดี-ชั่วเหมือนกัน ใครมีกรรมประเภทใดจำต้องยอมรับตามหลักกรรมที่ตนทำมา และยอมรับตามหลักความจริงที่เขาทำ หรือเขายกเหตุผลขึ้นมาอ้างโดยถูกต้องในขณะนั้น โดยไม่ต้องรื้อฟื้นอดีตคือความเป็นมาของเขา ตลอดชาติ ชั้น วรรณะมาเป็นอุปสรรคต่อความจริงที่ตนเห็นว่าถูกต้อง รีบยึดถือมาเป็นคติทันที นี้เป็นหลักธรรมประจำอัธยาศัยของพระโสดาบันบุคคล

  _ความเชื่อที่.jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 18. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
  อจลศรัทธา_ความเชื่อที่ไม่เสื่อมถอยตลอดกาล

  เรื่อง “อจลศรัทธา คุณธรรมของพระโสดาบัน”

  (เทศนาโดย หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  โยคาวจรภาวนาพิจารณาส่วนต่าง ๆ ของร่างกายชัดเจนด้วยปัญญาในขณะนั้นแล้ว จิตปล่อยวางจากรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ หยั่งเข้าสู่ความสงบหมดจดโดยเฉพาะ ไม่มีความสัมพันธ์กับขันธ์ทั้งหลายเลย และขณะนั้น ขันธ์ทั้งห้าไม่ทำงานประสานกับจิต คือต่างอันต่างอยู่ เพราะถูกความเพียรแยกจากกันโดยเด็ดขาดแล้ว ขณะนั้นแลเป็นขณะที่เกิดความแปลกประหลาดและอัศจรรย์ขึ้นมาอย่างไม่มีสมัยใด ๆ เสมอเหมือนได้ นับแต่วันเกิดและวันปฏิบัติมา แต่ก็ได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์ปรากฏขึ้นในเวลานั้น จิตก็ได้ทรงตัวอยู่ในความสงบสุขชั่วระยะกาล แล้วจึงถอนขึ้นมา พอจิตถอนขึ้นมาจากที่นั้นแล้ว ขันธ์กับจิตก็เข้าประสานกันตามเดิม

  แต่หลักความเชื่อมั่นว่าจิตได้หยั่งลงถึงแดนแห่งความสงบอย่างเต็มที่หนึ่ง ขันธ์ทั้งห้าคือ รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ได้แยกจากจิตโดยเด็ดขาดในเวลานั้นหนึ่ง ขณะจิตที่ทรงตัวอยู่ในความสงบเป็นจิตที่อัศจรรย์ยิ่งหนึ่ง ความเชื่อทั้งนี้ไม่มีวันถอนตลอดกาล เพราะความเชื่อประเภทอจลศรัทธา ความเชื่อมั่นไม่หวั่นไหวโยกคลอนไปตามคำเล่าลือ โดยหาหลักฐานและเหตุผลมิได้ และเป็นความเชื่อมั่นประจำนิสัยของโยคาวจรผู้นั้น จากประสบการณ์นั้นแล้ว ก็ตั้งหน้าบำเพ็ญต่อไปเช่นที่เคยทำมาด้วยความดูดดื่มและเข้มแข็ง เพราะมีธรรมประเภทแม่เหล็กซึ่งเป็นพลังของศรัทธาประจำภายในใจ จิตก็หยั่งลงสู่ความสงบสุขและพักอยู่ตามกาลอันควร ทำนองที่เคยเป็นมา แต่ยังไม่สามารถทำใจให้ขาดจากความซึมซาบของขันธ์ได้โดยสิ้นเชิงเท่านั้น แม้เช่นนั้น ก็ไม่มีความท้อถอยในทางความเพียรเพื่อธรรมขั้นสูงขึ้นไปเป็นลำดับ

  ส่วนคุณสมบัติประจำใจของพระโสดาบันบุคคลนั้น คือหลักความเชื่อมั่นประเภทอจลศรัทธา เป็นผู้เชื่อมั่นต่อผลที่รู้เห็นประจักษ์ใจแล้ว และเชื่อมั่นต่อคุณธรรมเบื้องสูงที่ตนยังไม่รู้ไม่เห็น สมานตฺตตา ความเป็นผู้วางตนเสมอ ไม่ถือตัวด้วยมานะชนิดใดชนิดหนึ่งกับคนทุกชั้น เป็นผู้มีธรรมครองใจ ไม่ถืออะไรให้ยิ่งกว่าเหตุการณ์ที่เห็นว่าถูกต้องด้วยเหตุผล พระโสดาบันบุคคลยอมรับและปฏิบัติตามทันที ไม่ยอมฝ่าฝืนหลักความจริง ไม่ว่าพระโสดาบันบุคคลจะเป็นคนชาติ ชั้น วรรณะใด ย่อมให้ความสนิทสนมและความสม่ำเสมอกับคนทั่วไปไม่ลำเอียง

  แม้คนชั่วที่เคยประพฤติตัวไม่ดีมาแล้วตลอดสัตว์ดิรัจฉาน พระโสดาบันบุคคลก็ไม่รังเกียจ โดยเห็นว่าเขากับเราตกอยู่ในวงแห่งกรรมดี-ชั่วเหมือนกัน ใครมีกรรมประเภทใดจำต้องยอมรับตามหลักกรรมที่ตนทำมา และยอมรับตามหลักความจริงที่เขาทำ หรือเขายกเหตุผลขึ้นมาอ้างโดยถูกต้องในขณะนั้น โดยไม่ต้องรื้อฟื้นอดีตคือความเป็นมาของเขา ตลอดชาติ ชั้น วรรณะมาเป็นอุปสรรคต่อความจริงที่ตนเห็นว่าถูกต้อง รีบยึดถือมาเป็นคติทันที นี้เป็นหลักธรรมประจำอัธยาศัยของพระโสดาบันบุคคล

  _ความเชื่อที่.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 19. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
 20. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  14,183
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +322
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...