ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 6 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 2. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 3. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 4. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
  เรื่อง “ผลของทาน”

  (พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์)
  (ทักขินาวิภังคสูตร ๑๕/๓๘๙)

  ๑. ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน ให้ผลร้อยเท่า
  ๒. ให้ทานแก่ปุถุชนที่ทุศีล ให้ผลพันเท่า
  ๓. ให้ทานแก่ปุถุชนที่มีศีล ให้ผลแสนเท่า
  ๔. ให้ทานแก่คนภายนอก(คนนอกพุทธศาสนา)ที่ไม่มีความกำหนัดในกาม ให้ผลแสนโกฎิเท่า
  ๕. ให้ทานแก่ผู้กำลังปฏิบัติเพื่อทำพระโสดาปัตติผลให้แจ้ง ให้ผลนับประมาณไม่ได้
  ๖. ให้ทานแก่พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี พระอรหันต์ พระปัจเจกพุทธะ และพระพุทธเจ้า ยิ่งนับประมาณผลทานไม่ได้เลย

  (คัดลอกจาก : หนังสืออำนาจทานพารอดตาย)
  (โดย หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน)

  [​IMG]

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 5. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 6. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 7. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 8. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
  รายงานความคืบหน้ายอดฉัตรทองคำ
  เจดีย์หลวงตาพระมหาบัว_ญาณสัมปันโน

  บ่ายวันนี้ ๑๑ มิถุยายน พ.ศ.๒๕๖๒ หลวงพ่ออินทร์ถวาย เดินทางมาที่วัดป่าบ้านตาด เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในพิธีเททองหล่อพระประธานและองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพื่อประดิษฐาน ณ พระวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

  (เครดิต : เพจหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)

  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
 9. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 10. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 11. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
  “หลวงปุ่มั่นฯสอนลูกศิษย์ว่า…’ปัญญาเป็นธรรมจำเป็นในทุกขั้น’ ”

  “สมาธิที่เป็นไปในทางชอบ ก็จำต้องอาศัยสัมมาทิฎฐิองค์ปัญญาคอยตรวจตราสอดส่องอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้นจะกลายเป็นสมาธิหัวตอไปได้

  จิตสงบ จิตรวม ต้องมีสติปัญญาคอยแฝงอยู่เสมอ

  จิตเกิดความรู้อะไรขึ้นมา จิตออกรู้อะไรบ้าง สิ่งที่รู้นั้น ๆ ควรจะปฏิบัติอย่างไรจึงจะถูกต้องตามหลักของผู้ต้องการความรู้จริงเห็นจริงในสิ่งที่มาเกี่ยวข้อง

  ถ้าไม่มีปัญญาแฝงอยู่ด้วยแล้ว ต้องทำให้เห็นผิด ยึดผิดไปจนได้ เพราะความรู้ต่าง ๆ ทั้งข้างในข้างนอกที่เกี่ยวกับสมาธิ ไม่มีประมาณ สุดแต่จะปรากฎขึ้นมาและผ่านเข้ามา

  ในรายที่นิสัยจะควรรู้ควรเห็น เป็นต้องรู้ต้องเห็น จะห้ามไม่ให้รู้ไม่ให้เห็นย่อมไม่ได้

  แต่สำคัญอยู่ที่ปัญญาจะคัดเลือกเก็บเอาที่พิจารณาเห็นว่าควร นอกนั้นก็ให้ผ่านไปอย่างนักปัญญา ไม่ยึดถือไว้ให้ก่อกวนตัวเองอยู่ไม่หยุด

  ถ้าขาดปัญญา เพียงขั้นสมาธิก็ไปไม่ตลอด คือต้องยินดีกับสิ่งนั้น ยินร้ายกับสิ่งนี้ เพลิดเพลินกับสิ่งนั้น เศร้าโศกกับสิ่งนี้ ซึ่งแล้วแต่เป็นอารมณ์เขย่าใจให้ลุ่มหลงไปตามทั้งสิ้น

  อารมณ์ที่มาปรากฎ ถ้าไม่กำจัดด้วยปัญญาจะตกไปได้ยาก นอกจากจะพาให้เป็นอารมณ์ก่อกวนอยู่ไม่หยุดเท่านั้น

  แต่ถ้าคัดเลือกด้วยปัญญาแล้ว จะมีทางผ่านไปได้ ที่ยังเหลืออยู่ก็เฉพาะที่ปัญญาคิดไว้เท่านั้น”

  ” ปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในทุกขั้น”

  -: ขออนุโมทนา ขอขอบคุณและขออนุญาตเผยแผ่เป็นธรรมทานแก่ผู้ที่มีความศรัทธา ข้อความข้างบนนี้เป็นโอวาทธรรมส่วนหนึ่ง จากหนังสือ”พระกรรมฐานสู่ล้านนา (ตอน ๑) ที่ระลึกงานสมโภชพระมหาธาตุมณฑปบูรพาจารย์ฯ ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ โครงการหนังสือบูรพาจารย์ เล่ม ๖ หน้า ๓๗๕ สาธุๆๆ :-

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 12. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 13. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 14. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 15. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 16. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 17. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 18. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
  เรื่อง “หลวงพ่อชาแสดงธรรมโปรดโยมมารดาในวาระสุดท้าย ก่อนที่ท่านจะละโลกละขันธ์อย่างสงบ”

  (ปกิณกธรรม หลวงพ่อชา สุภัทโท)

  อุ้มท้องเทวดา , พระสงฆ์ , พระโพธิสัตว์ , พระพุทธเจ้า ใครบ้างมีสิทธิ์ “ตั้งครรภ์อริยะบุคคล” ?

  ภาพที่เห็นคือภาพของ หลวงปู่ชา สุภทฺโท แห่งวัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี ไปแสดงธรรมโปรด “แม่ชีพิมพ์” โยมมารดาผู้อุ้มท้องให้กำเนิด ในวาระสุดท้ายแห่งชีพของแม่ชี ใจความสำคัญในการแสดงธรรมโปรดโยมมารดาครานั้นว่า

  “การปล่อยวางกายนี้ไม่ใช่ของเรา ให้ปล่อยไป สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นธรรมชาติ เป็นธรรมะ อย่าไปอาลัยอาวรณ์กับสกนธิ์ร่างกาย ทำจิตใจให้เบิกบาน ให้อยู่กับคำบริกรรม”

  รุ่งเช้าแม่ชีพิมพ์ได้ “ละโลก ละขันธ์” อย่างสงบเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๑๗ ปฏิปทาหนึ่งของพ่อแม่ครูอาจารย์ และอริยะชนทั้งหลายคือการดูแลบุพการีอย่างดีที่สุด และ “ที่สุด” ที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญคือการ “ให้ธรรม ชักนำสู่ทางวิมุติ”

  เมื่อได้อ่านความกตัญญูของท่านเหล่านี้ ความหาญกล้า องอาจของสตรีเพศที่อุ้มท้องพระอริยะ (ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเพียงหญิงชาวนา ชาวบ้านธรรมดา) ฉันรู้สึกซาบซึ้ง นับถือ ในหัวใจอันหาญกล้าของท่านเหล่านั้นทุกครา และสงสัยว่า

  “ทำบุญอันไหนหนอจึงได้ให้อริยะสงฆ์หน่อเนื้อพระพุทธเจ้ามาจุติในครรภ์ตนเอง”

  กล่าวอย่างย่อในพระไตรปิฎกได้แสดงไว้ว่า สตรีผู้ที่จะมีสิทธิ์อุ้มท้องเทวดา พระสงฆ์ พระโพธิสัตว์ พระพุทธเจ้านั้น ล้วนแล้วแต่ต้องเคยมี “บุญสัมพันธ์” กันมานับอสงไขกัปป์ อย่างหยาบที่สุด คือ การทำบุญสุนทานร่วมกัน การปฏิบัติธรรมร่วมกัน และการอธิษฐานให้ได้อุ้มท้องอริยะเหล่านั้น นอกจากนั้นสตรีเหล่านั้นต้อง”บำเพ็ญธรรม” อย่างยิ่งยวดหลายภพหลายชาติเพื่อให้กาย และจิต วิญญาณ สะอาดพอที่จะรองรับการจุติของอริยะบุคคล

  ครรภ์ของสตรีที่บริสุทธิ์ที่สุดในจักรวาลคือ “ครรภ์ของพระนางสิริมหามายา” พุทธมารดา เป็นครรภ์ที่บริสุทธิ์ และยิ่งใหญ่จนไม่มีชีวิตวิญญาณใดจะร่วมจุติในอุทรได้ นั่นจึงเป็นคำตอบว่า เพราะเหตุใดพระนางสิริมหามายาจึงสวรรคตหลังจากให้กำเนิดเจ้าชายสิทธัตถะเพียงแค่ ๗ วัน

  อ่านแล้วลูกทั้งหลายพึงสังวรณ์ สำเหนียกถึงการเสียสละ ดวงใจอันประเสริฐ ความรักอันพิสุทธิ์ของมารดา และพึงสำรวจ พัฒนา ตนเองว่า มารดาของเราอุ้มท้อง…เทวดา…อริยะ…หรือสัตว์นรก !!!

  หากเป็นอย่างหลัง พึงรีบปฏิบัติ ปฏิวัติตนเองใหม่ เร่งบำรุงท่านทั้งทางโลก และทางธรรมเทอญ

  [​IMG]

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 19. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
 20. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,194
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +333
  การทำบุญกับองค์หลวงตา ทุกคนไม่ต้องหนักใจ เพราะว่า หลวงตาท่านทำอะไรท่านก็ไม่ให้ใครหนักใจ หลวงพ่อเองที่พูดบอกกล่าวไป ถ้าหลวงพ่อไม่แจ้งไม่บอกไม่กล่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมให้ฟัง คณะศรัทธาญาติโยมก็อาจจะคิดว่าปัจจัยพอแล้ว แต่ถ้าหลวงพ่อพูดบ่อยเกินไป บางคนก็คงจะตำหนิหลวงพ่อกลาย ๆ ว่าทำไมเป็นพระกรรมฐานลูกศิษย์หลวงตา ทำไมจึงพูดบ่อยนัก เหมือนกับแผ่ขอญาติโยมอยู่ตลอดเวลา ตอนที่หลวงตาท่านหาทองคำเข้าคลังหลวง พวกเราก็คงได้ยินท่านพูด ท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้หาเพื่อท่านนะ หาเพื่อประเทศชาติบ้านเมือง มาก็เข้าคลังหลวงเป็นสมบัติของพวกเราท่านทั้งหลายนั่นแหละ

  หลวงพ่อก็ยกประเด็นนั้นเหมือนกัน ที่หลวงพ่อพูดไปก็ไม่ได้ใส่พกใส่ห่อใส่กระเป๋าหลวงพ่อ หลวงพ่อได้มาก็นำมาสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตา ในเมื่อสร้างเสร็จแล้วก็เป็นสมบัติของพระพุทธศาสนา เป็นสมบัติของโลก เป็นสมบัติของลูกหลานทุกคน อีกไม่นานหลวงพ่อก็จากไปแล้ว ก็เป็นสมบัติของแผ่นดิน ลูกหลานก็ได้กราบได้ไหว้ ได้สักการะ เป็นที่เชิดชูบูชา ประกาศเกียรติคุณขององค์หลวงตา หลวงตาท่านทำคุณูปการให้ประเทศชาติบ้านเมืองมายาวนาน เพราะฉะนั้น วันที่ ๑๖ ที่จะถึงนี้ก็ขอแจ้งข่าวบอกกล่าวแก่ทั้งผู้ที่ได้มา และผู้ที่ไม่ได้มาแต่ได้ยินได้ทราบข่าวจากเฟสของหลวงพ่อ

  เมื่อเราได้ทำบุญ เราก็ตั้งความปรารถนาในจิตในใจ สาธุ ข้าพเจ้าได้สร้างยอดฉัตรเจดีย์ขององค์หลวงตา เกิดมาภพใดชาติใด คำว่าตกต่ำอย่าได้มี มีแต่สูงด้วยลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ทุกภพทุกชาติ จนถึงพระนิพพาน

  เมื่อได้สร้างพระพุทธรูป พระพุทธปฏิมา ครูบาอาจารย์ รูปพระปรมาจารย์ หลวงปู่เสาร์ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว ก็ตั้งปรารถนา สาธุ ข้าพเจ้าเกิดมาภพใดชาติใด ไป ณ สถานที่ใดก็ให้มีคนยกมือไหว้เหมือนพระพุทธปฏิมา เหมือนรูปพ่อแม่ครูบาอาจารย์ อย่าให้คนดูถูกเหยียดหยาม ข้าพเจ้าจะทำดีที่สุด ได้เกิดมาภพใดชาติใด ให้เป็นผู้มีคุณธรรมศีลธรรม จริยธรรม

  เมื่อได้ตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตา ก็สาธุ ข้าพเจ้าได้ตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ นำธรรมคำสอนขององค์หลวงตาเข้าภายในพิพิธภัณฑ์ นานาชาติ ต่างชาติเข้ามาก็ได้อ่าน มีภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ เมื่อเขาได้ความรู้ความฉลาด ความรู้ทางคุณธรรม ศีลธรรม จริยธรรม ต่อไปภายภาคหน้าได้นำไปประพฤติปฏิบัติ ปรับปรุงกายวาจาใจของเขา ด้วยอานิสงส์ที่ข้าพเจ้าได้ลงทุนตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ เกิดมาภพใดชาติใด คำว่าหมดสติ หมดปัญญา จนไม่มีทางออก อย่าได้มี การเรียนการศึกษา ก็อย่าได้ปิดตันอั้นตู้ ขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้เฉลียวอลาดรอบรู้ รู้แจ้งเห็นจริงในอรรถในธรรม ผลที่สุดก็ขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร ด้วยอานิสงส์ที่ได้ตกแต่งภายในพิพิธภัณฑ์ขององค์หลวงตา

  พวกเราต้องตั้งความปรารถนาอย่างนั้น ที่ได้ทำบุญกับองค์หลวงตา

  หลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก
  พระธรรมเทศนา “ หลอมรวมใจให้เป็นหนึ่งเดียว”
  เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒

  -ท.jpg
  -ท.jpg
  -ท.jpg
  -ท.jpg

  ที่มา ธรรมะพระป่ากรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...