ธรรมะจากเพจต่างๆ พระสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย ธรรมะสายหลวงปู่มั่น, 6 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 2. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 3. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 4. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 5. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
  อานิสงค์ของการฝึกจิตเจริญภาวนา

  “ผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  จนมีสมาธิแน่วแน่ เมื่อจิตนิ่ง
  ก็รู้ตน เริ่มพิจารณาตน รู้ตนเองได้
  ปัญญาก็เกิดขึ้น ปัญญานี้เรียกว่า
  ปัญญาภายในจากจิตวิญญาณ ซึ่ง
  เราจะใช้ปัญญานี้ได้แน่นอน เมื่อ
  เกิดมีปัญหาขึ้นในชีวิตตลอดระยะ
  เวลาอันยาวนานข้างหน้า นี่คือ
  ประโยชน์ของการฝึกจิตแล้ว คุณ
  ของสมาธิยังเป็นพลังป้องกันไม่ให้
  เกิดโรคภัย เจ็บป่วยได้ กล่าวคือ
  การบำเพ็ญจิต จนจิตสงบนิ่งแล้ว
  ระบบต่างๆทางประสาทจะได้รับ
  การพักผ่อน เป็นการปรับธาตุ
  ในกายให้เกิดพลังจิตเข้มแข็ง กาย
  เนื้อก็จะแข็งแรงกระชุ่มกระชวยด้วย
  โลหิตในร่างกายจะหมุนเวียนสะดวกขึ้น
  ความตึงเครียดตามร่างกายและประสาท
  ต่างๆ จะผ่อนคลายเป็นปกติ โรคต่างๆ
  จะลดน้อยลงโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรค
  ความดันโลหิตสูง หายป่วยได้ด้วยการ
  ฝึกจิตและเดินจงกรม”

  สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 6. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 7. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 8. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
  เรื่อง กรรมที่คอยให้ผล

  กรรมบางอย่างมันตามเรามาตั้ง ๑๐๐๐ ชาติ
  มันยังไม่มีโอกาสให้ผลก็มี มันก็คอยจังหวะ อยู่นั่นแหละ
  ถ้าจังหวะของเราเผลอเมื่อไร
  มันก็หวดเมื่อนั้น
  กรรมบางอย่างให้ผลในปัจจุบัน
  กรรมบางอย่างให้ผลในชาติต่อไป
  กรรมบางอย่างมันให้ผล ๑๐๐ ชาติ ๑๐๐๐ ชาติ
  จึงจะให้ผลได้ เพราะอะไร
  สมมติว่า ถ้าคนนั้นทำความชั่วประเภทนี้ไว้แล้ว
  ไปเกิดใหม่ก็ทำความชั่วใหม่
  แต่ว่าตอนปลายมือกลับไปทำความดี
  พอจะตายจิตกลับไปนึกถึงกรรมที่เป็นกุศล ก็ไปสวรรค์ก่อน
  ไอ้กรรมพวกนั้นก็ให้ผลไม่ได้
  ก็คอยจ้องเล่นงานอยู่เท่านั้นแหละ

  โอวาทธรรม:พระราชพรหมยานเถระ (หลวงพ่อฤาษีลิงดํา)

  ที่มา:เพจคำสอนหลวงพ่อฤาษีลิงดำ วัดท่าซุง

  -กรรมที่คอยให้ผล.jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 9. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
  เรื่อง

  “ธรรมแท้ ธรรมปลอม”
  “พระสัทธรรม สัทธรรมปฏิรูป”

  “ธรรมของพระตถาคต” เมื่อเข้าไป
  ประดิษฐานในสันดานของ “ปุถุชน”
  แล้ว ย่อมกลายเป็น “ของปลอม”
  (สัทธรรมปฏิรูป) แต่ถ้าเข้าไป
  ประดิษฐานในจิตสันดานของ
  “พระอริยเจ้า” แล้วไซร้ ย่อมเป็น
  ของบริสุทธิ์แท้จริง และเป็นของ
  ไม่ลบเลือนด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อยัง
  เพียรแต่เรียนพระปริยัติถ่ายเดียว
  จึงยังใช้การไม่ได้ดี ต่อเมื่อมาฝึกหัด
  ปฏิบัติจิตใจกำจัดเหล่า กะปอมก่า คือ
  อุปกิเลส แล้วนั่นแหละ จึงจะยังประโยชน์
  ให้สำเร็จเต็มที่ และทำให้ “พระสัทธรรมบริสุทธิ์” ไม่ “วิปลาส” คลาดเคลื่อน
  จากหลักเดิมด้วย

  ิสุทธิมรรคนั้นมีอะไร

  “มีศีลนิเทศ สมาธินิเทศ ปัญญานิเทศ
  นิเทศนี้คืออะไร ก็คือนิทาน เป็นนิทาน
  เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ใช่ความจริง
  ของศีล สมาธิ ปัญญาหรอก ถ้าต้องการ
  รู้ความจริง ต้องปฏิบัติให้มีขึ้นในกาย
  วาจา ใจ ของตน”
  ****************************************

  คติธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  จาก หนังสือ มุตโตทัย
  และใน ประวัติหลวงปู่มั่น
  ****************************************

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 10. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
  เรื่อง

  “ธรรมแท้ ธรรมปลอม”
  “พระสัทธรรม สัทธรรมปฏิรูป”

  “ธรรมของพระตถาคต” เมื่อเข้าไป
  ประดิษฐานในสันดานของ “ปุถุชน”
  แล้ว ย่อมกลายเป็น “ของปลอม”
  (สัทธรรมปฏิรูป) แต่ถ้าเข้าไป
  ประดิษฐานในจิตสันดานของ
  “พระอริยเจ้า” แล้วไซร้ ย่อมเป็น
  ของบริสุทธิ์แท้จริง และเป็นของ
  ไม่ลบเลือนด้วย เพราะฉะนั้นเมื่อยัง
  เพียรแต่เรียนพระปริยัติถ่ายเดียว
  จึงยังใช้การไม่ได้ดี ต่อเมื่อมาฝึกหัด
  ปฏิบัติจิตใจกำจัดเหล่า กะปอมก่า คือ
  อุปกิเลส แล้วนั่นแหละ จึงจะยังประโยชน์
  ให้สำเร็จเต็มที่ และทำให้ “พระสัทธรรมบริสุทธิ์” ไม่ “วิปลาส” คลาดเคลื่อน
  จากหลักเดิมด้วย

  ิสุทธิมรรคนั้นมีอะไร

  “มีศีลนิเทศ สมาธินิเทศ ปัญญานิเทศ
  นิเทศนี้คืออะไร ก็คือนิทาน เป็นนิทาน
  เรื่องศีล สมาธิ ปัญญา ไม่ใช่ความจริง
  ของศีล สมาธิ ปัญญาหรอก ถ้าต้องการ
  รู้ความจริง ต้องปฏิบัติให้มีขึ้นในกาย
  วาจา ใจ ของตน”
  ****************************************

  คติธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
  จาก หนังสือ มุตโตทัย
  และใน ประวัติหลวงปู่มั่น
  ****************************************

  .jpg

  ที่มา ธรรมะพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 11. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 12. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
  อานิสงค์ของการฝึกจิตเจริญภาวนา

  “ผู้ที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
  จนมีสมาธิแน่วแน่ เมื่อจิตนิ่ง
  ก็รู้ตน เริ่มพิจารณาตน รู้ตนเองได้
  ปัญญาก็เกิดขึ้น ปัญญานี้เรียกว่า
  ปัญญาภายในจากจิตวิญญาณ ซึ่ง
  เราจะใช้ปัญญานี้ได้แน่นอน เมื่อ
  เกิดมีปัญหาขึ้นในชีวิตตลอดระยะ
  เวลาอันยาวนานข้างหน้า นี่คือ
  ประโยชน์ของการฝึกจิตแล้ว คุณ
  ของสมาธิยังเป็นพลังป้องกันไม่ให้
  เกิดโรคภัย เจ็บป่วยได้ กล่าวคือ
  การบำเพ็ญจิต จนจิตสงบนิ่งแล้ว
  ระบบต่างๆทางประสาทจะได้รับ
  การพักผ่อน เป็นการปรับธาตุ
  ในกายให้เกิดพลังจิตเข้มแข็ง กาย
  เนื้อก็จะแข็งแรงกระชุ่มกระชวยด้วย
  โลหิตในร่างกายจะหมุนเวียนสะดวกขึ้น
  ความตึงเครียดตามร่างกายและประสาท
  ต่างๆ จะผ่อนคลายเป็นปกติ โรคต่างๆ
  จะลดน้อยลงโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยเป็นโรค
  ความดันโลหิตสูง หายป่วยได้ด้วยการ
  ฝึกจิตและเดินจงกรม”

  สมเด็จพุฒาจารย์ โต พรหมรังสี

  .jpg

  ที่มา เมตตาธรรม ศิษย์พระธุดงค์กรรมฐาน สายหลวงปู่เสาร์-หลวงปู่มั่น
   
 13. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 14. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
  1f4e3.png 1f4e3.png 1f4e3.png ร่วมเติมฝันปันรอยยิ้มให้แด่น้องๆ
  ขอเชิญร่วมบริจาคสิ่งของ , เสื้อผ้า , ของเล่น , อุปกรณ์การเรียน , อุปกรณ์กีฬา หรือ ทุนการศึกษา เพื่อมอบให้แก่นักเรียนที่มีความกตัญญูและมีฐานะขาดแคลน รวมทั้งเป็นทุนพัฒนาโรงเรียน ในโครงการค่ายเติมฝันปันรอยยิ้ม ณ โรงเรียนบ้านยางน้อย ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร ในวันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562

  1f449.png 1f449.png 1f449.png สิ่งของ : สามารถบริจาคได้ที่ ชุมนุมพุทธธรรมกรรมฐาน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี เลขที่ 2 ถ.ราชธานี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

  1f449.png 1f449.png 1f449.png ปัจจัย : สามารถโอนมาร่วมบุญได้ที่ : ธนาคารกรุงไทย สาขายิ่งเจริญปาร์ค ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 452-0-65893-4 ชื่อบัญชี นายฉัตรชัย สีม่วง

  1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png 1f340.png

  กำหนดการ

  -:- วัน เสาร์ ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2562 -:-

  เวลา 05.00 น. ลงทะเบียนที่หน้าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  เวลา 05.30 น. ออกเดินทางไปโรงเรียนบ้านยางน้อย ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร
  เวลา 07.30 น. ถึงโรงเรียนบ้านยางน้อย ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร , รับประทานอาหารเช้าที่โรงเรียน
  เวลา 08.30 น. ตัวแทนนักศึกษากล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ , ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการ , มอบทุนพัฒนาโรงเรียนและทุนการศึกษา , ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนบ้านยางน้อย 1 ชุด , แบ่งฐานน้องๆนักเรียนทำกิจกรรม และ แจกสิ่งของรางวัล
  เวลา 12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันที่โรงเรียน
  เวลา 13.00 น. ออกเดินทางไปสวนพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร
  เวลา 14.00 น. ถึงสวนพญาแถน อ.เมือง จ.ยโสธร
  เวลา 15.30 น. เดินทางกลับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
  เวลา 17.30 น. ถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสวัสดิภาพ

  1f33b.png 1f33b.png 1f33b.png 1f33b.png 1f33b.png 1f33b.png 1f33b.png 1f33b.png

  สอบถามรายละเอียด โทร. 086-4017809 , 094-0671743

  .jpg

  ที่มา พระกรรมฐาน สายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
   
 15. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 16. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 17. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 18. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 19. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
 20. ธรรมะสายหลวงปู่มั่น

  ธรรมะสายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2017
  โพสต์:
  15,913
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +355
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...