ธรรมะไร้กาลเวลาทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ไร้คม, 8 มกราคม 2021.

 1. Imgoog69

  Imgoog69 รู้ทุกข์สรรพคุณ แห่งปัญญา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +183
  ทำน้ำใจให้ดี อยู่ในที่สงัดแล้วหว่านลงซึ่งจิต มีสติ เป็นเนื้อนาอันเลิศ ย่อมเกิดผลเจริญงอกงามโดยเร็ว
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กุมภาพันธ์ 2021 at 05:20
 2. Imgoog69

  Imgoog69 รู้ทุกข์สรรพคุณ แห่งปัญญา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +183
  จิตเป็นมรรค(วิราคะ) จิตเป็นผล(วิมุตติ) ถอนแล้วซึ่งจิต เข้าสู่อมตธาตุ
   
 3. Imgoog69

  Imgoog69 รู้ทุกข์สรรพคุณ แห่งปัญญา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +183
  วิญญาณ(จิต)เป็นเจ้าเมือง สติเป็นนายเฝ้าประตูเมือง ย่อมเห็นเจ้าเมืองอยู่ทิศทางนั้น ในกำแพงเมืองทั้งสี่ สมถะและวิปัสสนาเป็นผู้ส่งสาส์นถึงเจ้าเมือง รู้ถึงตามความเป็นจริง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2021 at 07:26
 4. Imgoog69

  Imgoog69 รู้ทุกข์สรรพคุณ แห่งปัญญา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +183
  มีวิญญาณตั้งอยู่ในรูปนามฉันใด ย่อมมีอารมณ์ตั้งอยู่ในความเพลินพอใจแห่งสังขารฉันนั้น สังขารเกิดขึ้นแล้ว ปรุงแต่งแล้ว อาศัยกันเกิดขึ้นแล้ว ไปสู่ภพใหม่อีก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 25 กุมภาพันธ์ 2021 at 07:27
 5. Imgoog69

  Imgoog69 รู้ทุกข์สรรพคุณ แห่งปัญญา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +183
  การทำในใจดับ(วิตก วิจาร) เวทนาดับ สัญญาดับ เจตนาดับ(สังขาร) ผัสสะดับ จิตวิเวก
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2021 at 04:12
 6. Imgoog69

  Imgoog69 รู้ทุกข์สรรพคุณ แห่งปัญญา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +183
  ปรารถนาสิ่งใด ให้รู้เห็นสิ่งนั้น ย่อมเป็นผู้ไม่ตายเปล่า สุดท้ายต้องรอหาเรา เราเพื่อนแท้
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 กุมภาพันธ์ 2021 at 04:33
 7. ไร้คม

  ไร้คม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  2,275
  ค่าพลัง:
  +1,289
  สติมาปัญญาเกิด
  สติพาปัญญาเตลิด
  อย่าเลยเถิดเกินปัญญาตน
   
 8. Imgoog69

  Imgoog69 รู้ทุกข์สรรพคุณ แห่งปัญญา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +183
  สติเกิด สมาธิเกิด ปัญญาเกิด ตั้งมั่น รู้พร้อมเฉพาะ วางสำคัญตน
   
 9. ไร้คม

  ไร้คม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  2,275
  ค่าพลัง:
  +1,289
  ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
  วางสำคัญตน
  คือการวางตนไม่ให้เป็นคนสำคัญ
   
 10. Imgoog69

  Imgoog69 รู้ทุกข์สรรพคุณ แห่งปัญญา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +183
  วางสำคัญตนลงแล้ว จะเป็นสัตว์ บุคคล คน เพื่ออะไรอีก
   
 11. ไร้คม

  ไร้คม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  2,275
  ค่าพลัง:
  +1,289
  เป็นเพื่อคนอื่น
  หาใช่เป็นเพื่อตน
   
 12. Imgoog69

  Imgoog69 รู้ทุกข์สรรพคุณ แห่งปัญญา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +183
  วางคำสัญตนลงแล้ว ยังเห็นสำคัญตนอื่น ไปเพื่ออะไรอีก คำชมเชย ชมชอบ สุดท้ายก็ไม่พ้นตน
   
 13. ไร้คม

  ไร้คม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  2,275
  ค่าพลัง:
  +1,289
  แล้วgoogๆทำอยู่ตอนนี้เพื่ออะไร?
  googๆทำเพื่อคำชมเชยใช่ไหม
  แล้วgoogๆจะไม่ตายหรือ
   
 14. Imgoog69

  Imgoog69 รู้ทุกข์สรรพคุณ แห่งปัญญา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +183
  เพื่อขอให้ ขอให้พ้นทุกข์ ขอให้ชื่นชมยินดี ขอให้ตายเสียก่อนตาย ขอให้เหมือนเดิม
   
 15. ไร้คม

  ไร้คม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  2,275
  ค่าพลัง:
  +1,289
  ถามว่าที่googๆกล่าวมา
  googๆให้ใคร?

  googๆจะไม่ตายใช่ไหม?
  ตกลงgoogๆเกิดมาแล้ว
  ตายหรือไม่ตาย?
   
 16. AIAIAI

  AIAIAI เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  18 กันยายน 2012
  โพสต์:
  394
  ค่าพลัง:
  +433
  นกเอี้ยงเอย มาเลี้ยงควายเฒ่า อ้ายควายกินข้าว
  นกเอี้ยงหัวโต ไปจับต้นโพธิ์ ร้องไห้หงิงหงิง
  ไปจับต้นขิง เขายิงลงมา ไปจับต้นข่า
  เขาด่าแม่ให้ ไปจับต้นไทร ไถลลาก
  ไปจับต้นหมาก เขาลากลงมา จับต้นจำปา
  นกเอี้ยงหัวโต
   
 17. Imgoog69

  Imgoog69 รู้ทุกข์สรรพคุณ แห่งปัญญา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +183
  ขอให้พ่อแม่และลูก เข้าใจความหมาย ตายเสียก่อนตาย เช่นไร
   
 18. ไร้คม

  ไร้คม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  2,275
  ค่าพลัง:
  +1,289
  ความพ้นทุกข์
  หากขอให้กันได้
  ในโลกนี้จะไม่มีใครทุกข์

  ตายก่อนตายหมายความว่า
  รู้ว่าตัวเองต้องตายแน่นนอน
  ไม่วันใดก็วันนนึงก็ต้องตาย

  ปราถนาไปสวรรค์ไปพรหม
  ไปพระนิพพาน
  ต้องรู้จักทางไปก่อนตาย

  ตายเสียก่อนตาย
  เพื่อเลือกที่ไปหลังความตาย
   
 19. Imgoog69

  Imgoog69 รู้ทุกข์สรรพคุณ แห่งปัญญา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 ธันวาคม 2020
  โพสต์:
  219
  ค่าพลัง:
  +183
  คนหัวโต ไปจับต้นสุก หัวเราะร้องไห้
   
 20. ไร้คม

  ไร้คม เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  3 มิถุนายน 2020
  โพสต์:
  2,275
  ค่าพลัง:
  +1,289
  ทุกข์ดิบ ทุกสุก
  สุกดิบ สุกจนงอม
  ล้วนมาจากตันทุกข์ต้นสุก
  คนหัวโต ร้องไห้บ้างหัวเราะบ้าง
  เป็นเรื่องธรรมดา
  เพราะเกิดมาแล้ว
  ย่อมหัวเราะร้องไห้กันทุกคน
   

แชร์หน้านี้

Loading...