ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
  “เมล็ดข้าวที่เราจะปลูกมีน้อย
  เราต้องเลือกปลูกในนาดีๆ

  ท่านเปรียบเทียบ
  การที่เราจะไปกราบไหว้พระ

  ก็ต้องเลือกทำบุญกับครูบา
  อาจารย์ ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ”

  – หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
  อย่าไปไขว่คว้าอะไร
  ให้มันมากมายนัก
  ให้กำหนดสติรู้จิตเพียงอย่างเดียว
  บาปมันเกิดที่จิต
  บุญมันเกิดที่จิต
  ดีชั่วเกิดที่จิต
  สวรรค์..นิพพานเกิดที่จิต
  มันไม่ได้เกิดที่อื่น

  หลวงปู่แหวน สุจิณโณ

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
  เนื่องในดิถีวิสาขบูชา วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า

  1f340.png “ดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว

  1f340.png พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้เมื่อกว่า ๒,๖๐๐ ปีก่อน ทรงถึงพร้อมด้วยพระชาติ มีพระกายลักษณะอย่างมหาบุรุษครบถ้วนเป็นอัศจรรย์ แต่ที่วิเศษยิ่งกว่านั้นคือพระคุณ ด้วยเหตุแห่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ยังให้ทรงบริบูรณ์ด้วย ‘พระปัญญาคุณ’ สามารถชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้หมดสิ้นไปจากพระทัย บรรลุถึงความสะอาดผ่องใสที่เรียกว่า ‘พระบริสุทธิคุณ’ แล้วจากนั้นไม่นานก็ได้ทรงเผยแผ่พระธรรมสั่งสอนโลก ด้วยอำนาจแห่ง ‘พระมหากรุณาคุณ’ ครบถ้วนแห่งองค์คุณของความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอด ๔๕ พรรษาแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจ

  1f340.png สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า ‘วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ’ แปลความว่า ‘สังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด’ ดังนี้

  1f340.png ขอทุกท่านหันกลับมาพิจารณาสังขารธรรม หรือความปรุงแต่งในรูปและนาม ณ บัดนี้ แล้วจงฉุกคิดถามตนเองว่า ในขณะที่รูปและนามกำลังเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านได้อบรมเจริญปัญญา เป็นเสบียงแห่งอนาคตไว้มากน้อยเพียงไรแล้ว ท่านกำลังมีความประมาทในชีวิต เผลอคิดไปว่ายังเหลือเวลาอยู่อีกมากหรือไม่ ในเมื่ออันที่จริง ทุกคนไม่อาจทราบได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไร

  1f340.png ชีวิตนี้สั้นนัก เพราะฉะนั้น ‘ความไม่ประมาท’ ณ ขณะปัจจุบัน จึงเป็นบทสรุปแห่งพระบรมพุทโธวาทที่สั้นที่สุด แต่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับชาวพุทธทุกคน

  1f340.png ขอสาธุชนอย่าละเลยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อันนับเป็น ‘ปฏิบัติบูชา’ ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงคงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ.

  -ว.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
  สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมวันวิสาขบูชา

  สมเด็จพระสังฆราช ประทานคติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 18 พ.ค. ขอให้ตั้งอยู่ใน “ความไม่ประมาท” และอย่าละเลยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา

  เนื่องในดิถีวิสาขบูชา วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า

  “ดิถีวิสาขบูชา อันเป็นวันคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นวันสำคัญสากลของโลก ได้เวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว

  พระโพธิสัตว์สิทธัตถราชกุมารเสด็จอุบัติขึ้นบนโลกนี้เมื่อกว่า 2,600 ปีก่อน ทรงถึงพร้อมด้วยพระชาติ มีพระกายลักษณะอย่างมหาบุรุษครบถ้วนเป็นอัศจรรย์ แต่ที่วิเศษยิ่งกว่านั้นคือพระคุณ ด้วยเหตุแห่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ ยังให้ทรงบริบูรณ์ด้วย “พระปัญญาคุณ” สามารถชำระกิเลสเครื่องเศร้าหมองให้หมดสิ้นไปจากพระทัย บรรลุถึงความสะอาดผ่องใสที่เรียกว่า “พระบริสุทธิคุณ” แล้วจากนั้นไม่นานก็ได้ทรงเผยแผ่พระธรรมสั่งสอนโลก ด้วยอำนาจแห่ง “พระมหากรุณาคุณ” ครบถ้วนแห่งองค์คุณของความเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ตลอด 45 พรรษาแห่งการบำเพ็ญพุทธกิจ

  สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มีพระปัจฉิมวาจาก่อนเสด็จดับขันธปรินิพพานว่า “วยธมฺมา สงฺขารา อปฺปมาเทน สมฺปาเทถ” แปลความว่า “สังขารมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” ดังนี้

  ขอทุกท่านหันกลับมาพิจารณาสังขารธรรม หรือความปรุงแต่งในรูปและนาม ณ บัดนี้ แล้วจงฉุกคิดถามตนเองว่า ในขณะที่รูปและนามกำลังเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา ท่านได้อบรมเจริญปัญญา เป็นเสบียงแห่งอนาคตไว้มากน้อยเพียงไรแล้ว ท่านกำลังมีความประมาทในชีวิต เผลอคิดไปว่ายังเหลือเวลาอยู่อีกมากหรือไม่ ในเมื่ออันที่จริง ทุกคนไม่อาจทราบได้ว่าความตายจะมาถึงเมื่อไร

  ชีวิตนี้สั้นนัก เพราะฉะนั้น “ความไม่ประมาท” ณ ขณะปัจจุบัน จึงเป็นบทสรุปแห่งพระบรมพุทโธวาทที่สั้นที่สุด แต่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับชาวพุทธทุกคน

  ขอสาธุชนอย่าละเลยการบำเพ็ญทาน รักษาศีล และเจริญภาวนา อันนับเป็น “ปฏิบัติบูชา” ที่พึงกระทำต่อพระรัตนตรัย เพื่อความดำรงคงมั่นแห่งพระสัทธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นประทีปส่องใจเวไนยนิกรทั้งปวงสืบไปตลอดกาลนาน เทอญ

  -ประทาน.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
  เรื่อง “การคิดก่อนพูด”

  (พระบรมราโชวาท ในหลวง ร.๙)

  หลักของคุณธรรม คือ การคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง ก่อนจะพูดจะทําสิ่งไร จําเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งมั่น และจิตสว่างแจ่มใส ซึ่งเมื่อฝึกหัดคุ้นเคยชํานาญแล้ว จะกระทําได้คล่องแคล่ว ช่วยให้สามารถแสดงความรู้ความคิดในเรื่องต่างๆ ให้ผู้ฟังได้เข้าใจได้ง่าย ได้ชัด ไม่ผิด ทั้งหลักวิชา ทั้งหลักคุณธรรม

  [​IMG]

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,398
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +447
  ธรรมะที่ควรนำมาพิจารณา
  พระกรรมฐานทุกวันนี้มันมีมากมาย พระกรรมฐานเล่นแต่โทรศัพท์ ไปหาเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆ ถือเงิน จับเงิน ฉันเพล สร้างวัตถุมงคลขาย พระเล็กพระน้อยมีโครงการสร้างเจดีย์วิหาร ศาลา กุฏิหลังใหม่ติดแอร์ มีทีวีดู มีรถประจำตัว อยู่ดีกว่าญาติโยมเสียอีก สร้างมาอวดอ้างบารมีกัน พากันวิ่งตามแต่ความอยาก เอาแต่กิเลสจะพาทำไป พ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านอยู่ป่า อยู่เขา ห้องน้ำก็ไม่มี ไฟฟ้าไม่มี ก็ไม่เห็นท่านตาย การสร้างเจดีย์ วิหารไม่ได้มีในปฏิปทาหลวงปู่มั่นนะ ไม่เห็นท่านพาญาติโยมสร้างนะเจดีย์ วิหาร ศาลาใหญ่ ขอบริจาค รบกวนญาติโยม จี้ปล้นเงินญาติโยม มีแต่รุ่นหลังๆนี้พากันสร้าง พากันขอเงินญาติโยมมาสร้างกัน พากันสร้างแข่งกัน ทุกวันนี้เจดีย์มีเกือบทุกวัดในสายปู่มั่น พากันสร้างเยอะๆก็รบกวนญาติโยม ขอเงินญาติโยมนั้นละมาสร้างมาทำ ลำบากญาติโยมเขา ปฏิปทาปู่มั่นแต่เก่าพากันทิ้งหมดแล้ว หลวงปู่เทศน์สอนตลอดว่าทำบุญทำทานเงินทองให้บริจาคให้โรงพยาบาลเขาถึงได้ใช้ประโยชน์มาก คนป่วย คนทุกข์ คนยากอยู่โรงพยาบาล พระเราเรื่องการก่อสร้างก็ให้พอประมาณอย่าสร้างเกินตัว ทำพอดี พอได้อยู่อาศัยเท่านั้น อย่าไปรบกวนญาติโยมมาก บวชมาสละแล้วอันนี้มีแต่จะพากันสร้างแข่งกัน พากันปรุงแต่งไม่หยุด วัดหลวงปู่บ้านตาด สมัยท่านอยู่มีอะไรบาง สะดวกสบายมั๊ย ลองพากันดูเอาพิจารณาเอา ยิ่งพระหนุ่มเณรน้อยทุกวันนี้พากันเอากิเลสเป็นเครื่องอยู่ บางองค์ก็ซื้อเลขเล่นหวย บอกเลขบอกหวย ไหว้พญานาค ทรงเจ้าเข้าผี เป็นเจ้าสำนักสักลาย มันไม่ได้มีในปฏิปทาหลวงปู่มั่นสักอย่าง แต่ก็มีพระนอกพระธรรมวินัยแอบอ้างเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหากินมีมาให้เห็นตลอด อยู่ถ้ำพวง หลวงปู่ไปกราบเจดีย์ปู่วันเห็นพระมาถ่ายรูปยืนคุยกันเสียงดัง ไม่มีความสำรวมระวังอะไรเลย แล้วก็โทรหาโยมคนนั้นคนนี้ แล้วก็ประการศักดากลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้มีญาณวิเศษ หลอกศรัทธาญาติโยมบอกว่าตัวเองเป็นพระกรรมฐาน พระป่า พระปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วได้อย่างนั้นอย่างนี้ เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ สัมผัสได้อย่างนั้นอย่างนี้ ตอนนี้มากราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ องค์นั้นองค์นี่ แล้วก็พูดขอเงินบริจาคกับญาติโยมเพื่อถวายหลวงปู่องค์นั้นองค์นี้ เอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปอ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินบริจาคจากญาติโยม มันลอกตัวเอง มันเอาเงินเป็นเครื่องอยู่ มันเอาโทรศัพท์เป็นเครื่องอยู่ เอากิเลสตัณหามาถมตัวเอง มันไม่ได้บวชมาเพื่อปฏิบัติ มันไม่ได้บวชมาเพื่อรักษาพระธรรมวินัย มันบวชมาเพื่อทำร้ายพระธรรมวินัย มันไม่ได้เอาภาวนาเป็นเครื่องอยู่ มันบวชมาเล่น บวชมาทำให้พระธรรมวินัยเสื่อม รักษาศีลภาวนาก็ไม่ทำ พิจารณาตัวเองก็ไม่ดู มันไม่ได้ดูตัวเอง มันไปหาดูแต่คนอื่น ถ้ามันจะบวชมารักษาศีลภาวนาจริงๆ เพื่อให้พ้นทุกในวัฏสงสาร ให้ละเสีย โทรศัพท์ ลาภสักการะ ปัจจัยเงินทอง ความสะดวก สบายในกิเลสตัวเอง ขัดเกลากิเลส อยู่กับภูมิจิตภูมิใจตัวเองให้ได้ อยู่กับสติ อย่าไปหลงกับของภายนอก อย่าไปหลงกับวัตถุ อย่าไปปรุงแต่งความคิดตัวเอง อยู่กับปัจจุบัน มองดูตัวเองนี่ ดูสิ ว่ามันมีอะไร มันคิดอะไร ทำไมมันต้องคิด พิจารณาดูสิ พิจารณาดูแล้วมันจะมีปัญญาขึ้นมามั๊ย สมัยก่อนหลวงปู่ปฏิบัติกับหลวงปู่ฝั้น ท่านไม่ให้พูดเป็นเดือนก็มี ท่านพางดอาหาร ท่านพาภาวนาถึงสว่าง วันพระนี่ 8 ค่ำ 15 ค่ำ พระในวัดภาวนาถึงสว่างเลยนะ ท่านพาดูตัวเอง ดูความคิด ดูความอยาก ดูกิเลสตัวเอง ขัดเกลากิเลสตัวเอง ดูความอยาก ดูตัณหา พิจารณาอสุภะกรรมฐาน มันมีความเป็นมาอย่างไง มันมาอย่างไง มันมาเพราะอะไร จะมาให้หลวงปู่เทศน์เรื่องมรรคผลนิพาน หลวงปู่ไม่เทศน์หรอกวันนี้ เทศน์เรื่องพวกผีบ้าพากันไหว้ผีสางนางไม้ พญานาค นี้มันถึงจะได้เข้าใจ ถ้าไปเทศน์เรื่องมรรคผล นิพพาน หลวงปู่ไม่เทศหรอก มันสูงไป เอาเรื่องต่ำๆ เรื่องใกล้ตัวนี่ละมาเทศน์ มาสอนเอาของรอบตัวเรานี่มาเทศน์สอน เรื่องมรรคผลนิพพานให้ท่านอื่นเทศน์ ถ้าหลวงปู่เทศน์ไปกลัวญาติโยมฟังแล้วก็หลง หลงกับปาฏิหาริย์ หลงกับบุญ หลงกับอรหันต์ หลงกับเทวดา หลวงปู่ไม่เอา หลวงปู่เอาแต่ ภาวนา สติ พุทโธ รักษาศีล รักษากาย วาจา ใจ พิจารณากาย พิจารณาใจ พิจารณาตัวเอง ดูตัวเอง ดูความคิดตัวเอง เรื่องวัตถุมงคลหลวงปู่นี่ไม่ค่อยให้ใครสร้าง มีคนสร้างแค่2-3คน หลวงปู่ก็ไม่อยากให้มันสร้าง มันไม่ใช่ปฏิปทาของพระกรรมฐาน หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ขาว หลวงปู่ชอบ หลวงปู่วัน ท่านใจดี แต่หลวงปู่ไม่ค่อยมีจริตในการสร้าง หลวงปู่พิจารณาว่าทุกวันนี้ คนมาวัด มาภาวนารักษาศีล รักษาความสงบในดวงจิตดวงใจมันมีน้อย ส่วนมากมันมาเอากิเลส มันมาอยากได้บุญ ทำบุญอย่าหวังผลมันจะกลายเป็นกิเลส อยากได้บุญมากเกินไป ก็กลายเป็นกิเลส กลายเป็นความอยาก บางคนก็พากันอยากได้แต่วัตถุมงคล อยากได้เลขได้หวย พวกหนึ่งก็มาบนบานศาลกล่าวพระพุทธรูป บางคนก็พากันเป็นบ้ามาไหว้นาค หลวงปู่ว่ามันไหว้ มันเคารพสัตว์จิตใจมันเลยเป็นสัตว์ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มีให้ไหว้มันไม่ไหว้ มันไปไหว้รูปปั้นพญานาค บางคนก็ไหว้ผีสางนางไม้ เอาแต่ความบ้าจะทำไป น้อยคนที่จะมาประพฤติปฏิบัติจริงๆ เมื่อพระสงฆ์เรามีอวิชาให้เขา มีแจกเขา ก็ถูกกิเลสโยม ก็เคารพศรัทธากัน เพราะของพวกนี้เลยกลายเป็นว่าพากันวิ่งไปตามกิเลสตัณหา ความไม่รู้ทั้งพระทั้งโยม พากันหลงอยู่กับของพวกนี้ ไม่ได้เกิดสติปัญญาอะไรขึ้นมาเลย

  (โอวาท ณ วัดถ้ำพวง )

  .jpg
  ธรรมะที่ควรนำมาพิจารณา
  พระกรรมฐานทุกวันนี้มันมีมากมาย พระกรรมฐานเล่นแต่โทรศัพท์ ไปหาเที่ยวเล่นตามที่ต่างๆ ถือเงิน จับเงิน ฉันเพล สร้างวัตถุมงคลขาย พระเล็กพระน้อยมีโครงการสร้างเจดีย์วิหาร ศาลา กุฏิหลังใหม่ติดแอร์ มีทีวีดู มีรถประจำตัว อยู่ดีกว่าญาติโยมเสียอีก สร้างมาอวดอ้างบารมีกัน พากันวิ่งตามแต่ความอยาก เอาแต่กิเลสจะพาทำไป พ่อแม่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนท่านอยู่ป่า อยู่เขา ห้องน้ำก็ไม่มี ไฟฟ้าไม่มี ก็ไม่เห็นท่านตาย การสร้างเจดีย์ วิหารไม่ได้มีในปฏิปทาหลวงปู่มั่นนะ ไม่เห็นท่านพาญาติโยมสร้างนะเจดีย์ วิหาร ศาลาใหญ่ ขอบริจาค รบกวนญาติโยม จี้ปล้นเงินญาติโยม มีแต่รุ่นหลังๆนี้พากันสร้าง พากันขอเงินญาติโยมมาสร้างกัน พากันสร้างแข่งกัน ทุกวันนี้เจดีย์มีเกือบทุกวัดในสายปู่มั่น พากันสร้างเยอะๆก็รบกวนญาติโยม ขอเงินญาติโยมนั้นละมาสร้างมาทำ ลำบากญาติโยมเขา ปฏิปทาปู่มั่นแต่เก่าพากันทิ้งหมดแล้ว หลวงปู่เทศน์สอนตลอดว่าทำบุญทำทานเงินทองให้บริจาคให้โรงพยาบาลเขาถึงได้ใช้ประโยชน์มาก คนป่วย คนทุกข์ คนยากอยู่โรงพยาบาล พระเราเรื่องการก่อสร้างก็ให้พอประมาณอย่าสร้างเกินตัว ทำพอดี พอได้อยู่อาศัยเท่านั้น อย่าไปรบกวนญาติโยมมาก บวชมาสละแล้วอันนี้มีแต่จะพากันสร้างแข่งกัน พากันปรุงแต่งไม่หยุด วัดหลวงปู่บ้านตาด สมัยท่านอยู่มีอะไรบาง สะดวกสบายมั๊ย ลองพากันดูเอาพิจารณาเอา ยิ่งพระหนุ่มเณรน้อยทุกวันนี้พากันเอากิเลสเป็นเครื่องอยู่ บางองค์ก็ซื้อเลขเล่นหวย บอกเลขบอกหวย ไหว้พญานาค ทรงเจ้าเข้าผี เป็นเจ้าสำนักสักลาย มันไม่ได้มีในปฏิปทาหลวงปู่มั่นสักอย่าง แต่ก็มีพระนอกพระธรรมวินัยแอบอ้างเอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์มาหากินมีมาให้เห็นตลอด อยู่ถ้ำพวง หลวงปู่ไปกราบเจดีย์ปู่วันเห็นพระมาถ่ายรูปยืนคุยกันเสียงดัง ไม่มีความสำรวมระวังอะไรเลย แล้วก็โทรหาโยมคนนั้นคนนี้ แล้วก็ประการศักดากลัวเขาไม่รู้ว่าเป็นผู้มีญาณวิเศษ หลอกศรัทธาญาติโยมบอกว่าตัวเองเป็นพระกรรมฐาน พระป่า พระปฏิบัติ ปฏิบัติแล้วได้อย่างนั้นอย่างนี้ เห็นอย่างนั้นอย่างนี้ สัมผัสได้อย่างนั้นอย่างนี้ ตอนนี้มากราบคารวะพ่อแม่ครูบาอาจารย์ องค์นั้นองค์นี่ แล้วก็พูดขอเงินบริจาคกับญาติโยมเพื่อถวายหลวงปู่องค์นั้นองค์นี้ เอาพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปอ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินบริจาคจากญาติโยม มันลอกตัวเอง มันเอาเงินเป็นเครื่องอยู่ มันเอาโทรศัพท์เป็นเครื่องอยู่ เอากิเลสตัณหามาถมตัวเอง มันไม่ได้บวชมาเพื่อปฏิบัติ มันไม่ได้บวชมาเพื่อรักษาพระธรรมวินัย มันบวชมาเพื่อทำร้ายพระธรรมวินัย มันไม่ได้เอาภาวนาเป็นเครื่องอยู่ มันบวชมาเล่น บวชมาทำให้พระธรรมวินัยเสื่อม รักษาศีลภาวนาก็ไม่ทำ พิจารณาตัวเองก็ไม่ดู มันไม่ได้ดูตัวเอง มันไปหาดูแต่คนอื่น ถ้ามันจะบวชมารักษาศีลภาวนาจริงๆ เพื่อให้พ้นทุกในวัฏสงสาร ให้ละเสีย โทรศัพท์ ลาภสักการะ ปัจจัยเงินทอง ความสะดวก สบายในกิเลสตัวเอง ขัดเกลากิเลส อยู่กับภูมิจิตภูมิใจตัวเองให้ได้ อยู่กับสติ อย่าไปหลงกับของภายนอก อย่าไปหลงกับวัตถุ อย่าไปปรุงแต่งความคิดตัวเอง อยู่กับปัจจุบัน มองดูตัวเองนี่ ดูสิ ว่ามันมีอะไร มันคิดอะไร ทำไมมันต้องคิด พิจารณาดูสิ พิจารณาดูแล้วมันจะมีปัญญาขึ้นมามั๊ย สมัยก่อนหลวงปู่ปฏิบัติกับหลวงปู่ฝั้น ท่านไม่ให้พูดเป็นเดือนก็มี ท่านพางดอาหาร ท่านพาภาวนาถึงสว่าง วันพระนี่ 8 ค่ำ 15 ค่ำ พระในวัดภาวนาถึงสว่างเลยนะ ท่านพาดูตัวเอง ดูความคิด ดูความอยาก ดูกิเลสตัวเอง ขัดเกลากิเลสตัวเอง ดูความอยาก ดูตัณหา พิจารณาอสุภะกรรมฐาน มันมีความเป็นมาอย่างไง มันมาอย่างไง มันมาเพราะอะไร จะมาให้หลวงปู่เทศน์เรื่องมรรคผลนิพาน หลวงปู่ไม่เทศน์หรอกวันนี้ เทศน์เรื่องพวกผีบ้าพากันไหว้ผีสางนางไม้ พญานาค นี้มันถึงจะได้เข้าใจ ถ้าไปเทศน์เรื่องมรรคผล นิพพาน หลวงปู่ไม่เทศหรอก มันสูงไป เอาเรื่องต่ำๆ เรื่องใกล้ตัวนี่ละมาเทศน์ มาสอนเอาของรอบตัวเรานี่มาเทศน์สอน เรื่องมรรคผลนิพพานให้ท่านอื่นเทศน์ ถ้าหลวงปู่เทศน์ไปกลัวญาติโยมฟังแล้วก็หลง หลงกับปาฏิหาริย์ หลงกับบุญ หลงกับอรหันต์ หลงกับเทวดา หลวงปู่ไม่เอา หลวงปู่เอาแต่ ภาวนา สติ พุทโธ รักษาศีล รักษากาย วาจา ใจ พิจารณากาย พิจารณาใจ พิจารณาตัวเอง ดูตัวเอง ดูความคิดตัวเอง เรื่องวัตถุมงคลหลวงปู่นี่ไม่ค่อยให้ใครสร้าง มีคนสร้างแค่2-3คน หลวงปู่ก็ไม่อยากให้มันสร้าง มันไม่ใช่ปฏิปทาของพระกรรมฐาน หลวงปู่ฝั้น หลวงปู่ขาว หลวงปู่ชอบ หลวงปู่วัน ท่านใจดี แต่หลวงปู่ไม่ค่อยมีจริตในการสร้าง หลวงปู่พิจารณาว่าทุกวันนี้ คนมาวัด มาภาวนารักษาศีล รักษาความสงบในดวงจิตดวงใจมันมีน้อย ส่วนมากมันมาเอากิเลส มันมาอยากได้บุญ ทำบุญอย่าหวังผลมันจะกลายเป็นกิเลส อยากได้บุญมากเกินไป ก็กลายเป็นกิเลส กลายเป็นความอยาก บางคนก็พากันอยากได้แต่วัตถุมงคล อยากได้เลขได้หวย พวกหนึ่งก็มาบนบานศาลกล่าวพระพุทธรูป บางคนก็พากันเป็นบ้ามาไหว้นาค หลวงปู่ว่ามันไหว้ มันเคารพสัตว์จิตใจมันเลยเป็นสัตว์ พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์มีให้ไหว้มันไม่ไหว้ มันไปไหว้รูปปั้นพญานาค บางคนก็ไหว้ผีสางนางไม้ เอาแต่ความบ้าจะทำไป น้อยคนที่จะมาประพฤติปฏิบัติจริงๆ เมื่อพระสงฆ์เรามีอวิชาให้เขา มีแจกเขา ก็ถูกกิเลสโยม ก็เคารพศรัทธากัน เพราะของพวกนี้เลยกลายเป็นว่าพากันวิ่งไปตามกิเลสตัณหา ความไม่รู้ทั้งพระทั้งโยม พากันหลงอยู่กับของพวกนี้ ไม่ได้เกิดสติปัญญาอะไรขึ้นมาเลย

  (โอวาท ณ วัดถ้ำพวง )

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...