ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
  เรื่อง “โลกุตระ พ้นสมมติบัญญัติ”

  (คติธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

  ในโลกนี้เป็น “อนัตตาหมด”
  ไม่มีต้นไม้ และ ภูเขา
  วิปัสสนา “ลบล้างหมด”
  ไม่มีเชื้อโรคอยู่ในโลก ชื่อว่า “โลกุตระ”

  [​IMG]

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
  เรื่อง “คนตาบอดถือตะเกียง ส่องทางให้คนตาดี”

  (คติธรรม พระอาจารย์สมภพ โชติปัญโญ)

  ประเทศไทยนี้ สมบูรณ์ด้วยทางวิชาการพอสมควร อาตมาจึงนึกว่า พวกเรามีบุญ ที่มีครูบาอาจารย์ บูรพาจารย์ ท่านสืบทอด แปลมา จำมา เขียนมา ไม่มีทางที่จะหลง ถ้าเราเชื่อมั่นในหลักธรรมอันนี้ แม้จะไม่มีใครบอกใครสอน พระไตรปิกฏนี้เป็นแบบเป็นอย่างได้ดีงามมาก จึงน่ากราบน่าไหว้ ขอบบุญ ขอบคุณ ของครูบาอาจารย์ ที่ท่านจดจำมาถึงพวกเรา เขียนใส่หนังสือมา แม้ว่าท่านผู้นั้นจะไม่ได้ปฎิบัติธรรมเลย เราอย่าไปดูถูกนะ พวกที่เรียนเก่งๆ จำมามากๆนิ่ พระพุทธเจ้าว่า ให้สรรเสริญ อัศจรรย์ ยกย่อง อย่าไปดูถูก

  พวกเราเดียวนี้ มักจะเข้าใจกันผิดๆ พระที่อยู่ในป่าเจริญสมาธิภาวนา ดูถูกพระที่อยู่ในบ้าน ที่ศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย ส่วนพระที่อยู่ในบ้านก็มักจะดูถูกพระที่นั่งหลับหูหลับตาอยู่ในป่าในดง

  พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า ผู้ที่ศึกษาเล่าเรียนจดจำมามาก ก็ควรจะยกย่องสรรเสริญ ต่อท่านผู้ที่ตั้งอกตั้งใจประพฤติปฎิบัติอยู่ในป่าดงพงไพร ที่ตั้งใจที่จะเจริญสมถะวิปัสนา ควรจะยกย่องสรรเสริญ อัศจรรย์ท่าน

  “ ผู้เจริญ น่าอัศจรรย์จริงหนอ ท่านชั่งเป็นผู้ประพฤติปฎิบัติตามธรรม สมควรแก่ธรรมดีแท้ “

  คือมันก็ดีไปคนละอย่างคนละอันกัน แต่ถ้าหากว่า ทั้งจดจำทั้งเข้าใจ ทั้งประพฤติปฎิบัติตามไปด้วย ยิ่งจะเข้าใจ ไม่ขัดแย้งระหว่างวิชาการกับการประพฤติปฏิบัติทั้งทางเทคนิค

  พวกเรานี้มีบุญนะ ประเทศไทยเรานี้มีครูบาอาจารย์สืบทอดมา ถ้าท่านเหล่านั้นไม่ได้ปฎิบัติธรรม ท่านศึกษาจดจำมาจนถึงพวกเรา จงคิดเปรียบเทียบดูว่า เราอยู่ในความมืด มีคนตาบอดคนหนึ่งถือตะเกียง ส่องแสงมาในความมืด ถือไฟฉายส่องมา แน่นอนว่าตาบอดนั้น เขาไม่เห็น แต่มีแสงสว่างอยู่ในคนตาบอด คนตาดีที่อยู่ในความมืด ก็ย่อมมองเห็นแสงสว่าง ที่คนตาบอดถือมา ตาบอดอาจจะตำไม้ ชนไม้ ชนไร่ มานะ แกมองไม่เห็นเพราะแกบอด แต่ก็มีแสงสว่าง

  ภาษาพระพุทธเจ้าท่านว่า อันโธ ทีปะธาโร คนตาบอดถือประทีป ถือตะเกียง เมื่อบุคคลที่รํ่าเรียนจดจำมามากๆ แล้วมาสอนคนอื่น แนะนำพรํ่าสอนคนอื่น แม้ตัวเองจะไม่ได้กระทำ แต่สอนคนอื่นไม่ผิดตามนั้น ก็เหมือนคนตาบอดถือตะเกียงส่องทางให้คนตาดีมองเห็นแล้วก็ถือเอาประโยชน์

  เพราะเหตุนั้น อาตมาจึงบอกว่า พวกเราโชคดี ไม่ควรจะหลงทาง เมื่อมีวิชาการที่สมบูรณ์

  [​IMG]

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
  เรื่อง “จงรักษาศีล ๕ ให้ได้นะลูกรัก”

  (คติธรรม หลวงพ่อฤาษีลิงดำ)

  รักษาศีล ๕ ให้ได้ ความดีนั้นมีกฏเกณฑ์ที่เราจะต้องทำเป็นเบื้องต้น ๕ ประการ คือ

  ๑. เราไม่อยากให้ใครมาฆ่า รังแก ข่มเหงเรา เราก็อย่าไปฆ่า ไปรังแก ไม่ข่มเหงเขา

  ๒. เราไม่อยากให้ใครมาลักของๆ เรา เราก็อย่าไปลักของๆ เขา

  ๓. เราไม่อยากให้ใครมาผิดลูกผิดเมียเรา เราก็อย่าไปผิดลูกผิดเมียเขา

  ๔. เราไม่อยากให้ใครมาโกหกเรา เราก็อย่าไปโกหกเขา

  ๕. เราไม่อยากเป็นคนบ้า ก็อย่าไปดื่มสุราเมรัย เพราะถ้าเราดื่มสุรามากๆ เราจะกลายเป็นคนบ้า

  [​IMG]

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
  เรื่อง “ให้เอาพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งเท่านี้พอ”

  (คติธรรม หลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม)

  ผีสางเป็นสิ่งที่ไม่ควรบูชา เขาอยู่ในภูมิที่ต่ำกว่าคนเรา ยังพากันไปกราบไปไหว้ เขาอยู่ต่ำกว่าเราจะไปกราบไหว้บูชาเขาทำไม ศาลปู่ตา ศาลพระภูมิ พวกนี้เลิกให้หมด ให้เอาพระรัตนตรัย พุทธัง ธัมมัง สังฆัง สะระณังคัจฉามิ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นที่พึ่งของเรา เท่านี้พอ นอกนั้นไม่เอา เลิกให้หมด

  [​IMG]

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
  รายงานความคืบหน้ายอดฉัตรทองคำ
  เจดีย์หลวงตาพระมหาบัว_ญาณสัมปันโน

  บ่ายวันนี้ ๑๑ มิถุยายน พ.ศ.๒๕๖๒ หลวงพ่ออินทร์ถวาย เดินทางมาที่วัดป่าบ้านตาด เพื่อรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ในพิธีเททองหล่อพระประธานและองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เพื่อประดิษฐาน ณ พระวิหารพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

  (เครดิต : เพจหลวงพ่ออินทร์ถวาย สันตุสสโก)

  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg
  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,527
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +453
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...