ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  1f310.png .องค์การ UNESCO ได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตในวาระที่มีชาตกาลครบ 150 ปี ใน พ.ศ. 2563 เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำวาระปี 2563-2564 นับเป็นพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทย นับตั้งแต่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส และท่านพุทธทาสภิกขุ
  31 กรกฎาคม 2562-สืบเนื่องจากกระทรวงวัฒนธรรมยุคนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ เป็น รมว.วัฒนธรรม ได้เสนอรายชื่อหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากบรรพชิตและคฤหัสถ์ในทุกภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จะครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปี 2563 เป็นบุคคลสำคัญด้านวัฒนธรรมต่อองค์การ UNESCO (องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ)

  1f310.png ปรากฏว่าในการการประชุมสมัยสามัญของยูเนสโกครั้งที่ 40 ได้ประกาศยกย่องเป็นบุคคลสำคัญของโลกเมื่อวันที่ 28 กค. 2562 ถือเป็นพระสงฆ์รูปที่ 3 ของประเทศไทย นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2533 องค์การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ยูเนสโก ได้ประกาศยกย่องสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรสเป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรมระดับโลก ประจำปี พ.ศ. 2533 นับเป็นพระอริยสงฆ์รูปแรกของประเทศไทยที่ได้รับการถวายเกียรตินี้

  1f310.png ส่วนพระอริยสงฆ์รูปที่ 2 คือท่านพุทธทาสภิกขุ โดยเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2548 องค์การยูเนสโก ประกาศยกย่องให้ท่านพุทธทาสภิกขุเป็นบุคคลสำคัญของโลก ด้านส่งเสริมขันติธรรม สันติธรรม วัฒนธรรม ความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีของมวลมนุษย์ พระสงฆ์รูปที่ 2 ที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก

  1f310.png ล่าสุดพระอริยสงฆ์รูปที่ 3 องค์กร UNESCO ได้ประกาศยกย่องให้หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นบุคคลสำคัญของโลกประจำวาระปี 2563-2564

  1f310.png สำหรับ เกร็ดประวัติและปกิณกธรรมของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโตจากหนังสือ “รำลึกวันวาน” โดย หลวงตาทองคำ จารุวัณโณได้บันทึกไว้ว่า

  1f310.png ”หลวงปู่มั่น เกิดมาพร้อม บุคลิกพิเศษ ที่ทำให้ท่านกลายเป็น สาวกที่สมบูรณ์แบบ ของพระพุทธเจ้า

  1f310.png หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต คือหนึ่งในพระวิปัสสนาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่ของเมืองไทย ท่านเป็นผู้มีปฏิปทาสันโดษ มักน้อย แสวงหาความวิเวก และปรารภความเพียรตั้งแต่วันแรกบรรพชา-อุปสมบทจวบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของชีวิต ชนิดที่เรียกได้ว่าครบถ้วนสมบูรณ์แบบ

  1f310.png วัตรปฏิบัติอันเคร่งครัดของหลวงปู่มั่นก็คือ บิณฑบาตเป็นวัตร ฉันในบาตรเป็นวัตร ฉันมื้อเดียวเป็นวัตร และใช้ผ้าบังสุกุลเป็นวัตร

  1f310.png หากผู้ใดต้องการถวายจีวร ผ้าสบง ผ้าเช็ดหน้า หรือผ้าเล็ก ๆ น้อย ๆ ใด ๆ ให้แก่ท่าน ก็เป็นอันรู้กันว่าจะต้องนำไปวางไว้ที่บันไดบ้าง วางไว้ใกล้ ๆ กุฏิของท่านบ้าง วางไว้ตรงทางเดินไปห้องน้ำบ้าง เมื่อท่านเห็นก็จะบังสุกุลเอา บางผืนท่านก็ใช้ บางผืนก็ไม่ได้ใช้ ใครไม่รู้อัธยาศัยแล้วนำไปถวายกับมือ ท่านจะไม่รับ

  1f310.png หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต เป็นพระนักปฏิบัติ ท่านเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าที่มีความสมบูรณ์แบบด้วยบุคลิกลักษณะทั้งภายนอกและภายใน นั่นคือเหตุผลว่าทำไมเกียรติคุณของท่านจึงขจรขจายจนถึงทุกวันนี้ แทนที่ความศรัทธาในตัวท่านจะเลือนหายไปเมื่อท่านละสังขาร ก็กลายเป็นว่าศรัทธานั้นกลับเจริญงอกงามขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  1f310.png หลวงปู่มั่นมีไฝอยู่ตรงระหว่างคิ้ว ลักษณะคล้ายกับพระอุณาโลมของพระพุทธเจ้า ไฝเม็ดนี้เป็นจุดดำเล็ก ๆ มีขนสามเส้น ไม่ยาวมาก โค้งหักเป็นตัวอักษร ก. และเป็นเส้นละเอียดอ่อนมาก ถ้าไม่สังเกตจะไม่เห็น เวลาท่านปลงผมจะปลงขนที่ว่านี้ออกด้วย แต่ไม่นานก็งอกขึ้นใหม่ในลักษณะเดิมอีก

  1f310.png หูของหลวงปู่มั่นมีลักษณะยาน จมูกโด่ง แววตาของท่านก็เหมือนแววตาของไก่ป่า (คือเป็นวงแหวนในตาดำ) ส่วนที่มือของท่านนั้น นิ้วชี้จะยาวกว่านิ้วอื่น แล้วไล่ลงมาจนถึงนิ้วก้อย นิ้วเท้าก็เหมือนกัน

  1f310.png ตลอดชีวิตของหลวงปู่มั่นนั้น ท่านเดินทางธุดงค์ข้ามภูเขาไปไม่รู้กี่ลูกต่อกี่ลูกจนเท้าพองไปหมด

  1f310.png ศิษย์ท่านหนึ่งคือหลวงปู่หล้า เขมปัตโต เคยเล่าว่า เวลาล้างเท้าให้หลวงปู่มั่นจะเห็นฝ่าเท้าของท่านเป็นลายก้นหอยสองอัน และมีรอยอยู่กลางฝ่าเท้าเหมือนกากบาท เวลาท่านเดินไปไหนแล้วนำไปก่อน สานุศิษย์จะไม่เดินเหยียบรอยเท้าของท่าน และเมื่อท่านเดินผ่านไปแล้ว ชาวบ้านไปส่องดูก็จะเห็นเป็นลาย “ตารางหมากรุก” ปรากฏอยู่ที่รอยฝ่าเท้าทั้งสองข้าง ส่วนรอยนิ้วเท้าก็เป็นลายก้นหอยเหมือนกัน จะเรียกก้นหอยหรือวงจักรก็ได้ มีอันใหญ่กับอันเล็กสองอัน

  1f310.png สิ่งเหล่านี้เป็นลักษณะพิเศษทางกายภาพของหลวงปู่มั่น

  1f310.png บุคคลทุกระดับเมื่อเข้าถึงตัวหลวงปู่มั่นแล้ว ท่านจะเป็นกันเองมาก เวลาคุยก็สนุกสนานเหมือนคนรู้จักกันมานาน แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า หากบุคคลที่เข้าไปหาท่านเป็นพวกที่มักจะเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ ท่านจะไม่ค่อยเป็นกันเองเท่าไหร่ ถามคำไหน…ได้คำนั้น ถ้าไม่ถาม…ท่านก็นั่งเฉย

  1f310.png หลวงปู่มั่นเคยพูดว่า

  “ผู้ที่จะมาศึกษาธรรมะกับเรา จะเป็นญาติโยมก็ดี หรือเป็นพระสงฆ์ก็ดี ขอให้เก็บหอกเก็บดาบไว้ที่บ้านเสียก่อน อย่านำมาที่นี่ … อยากมาปฏิบัติ มาฟังเทศน์ฟังธรรม ถ้านำหอกนำดาบมาจะไม่ได้ฟังเทศน์ของพระแก่องค์นี้”

  1f310.png แม้กระทั่งเด็กที่ไม่รู้เดียงสา หลวงปู่มั่นก็ทำเสมือนว่าเป็นเพื่อนได้ ในความรู้สึกของผู้ที่อยู่ใกล้ชิด เวลาท่านอยู่กับเด็ก กิริยาของท่านจะเข้ากับเด็กได้ดี

  1f310.png คุณสมบัติอันเป็นมิตรของท่านนี้ทำให้ใครก็ตามที่เข้าไปหาท่านแล้ว…กลับออกมาก็อยากเข้าไปอีก ใครได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้ว…กลับมาก็อยากกลับไปฟังอีก!!”

  1f310.png .หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต พระอาจารย์ทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน ที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงจากบรรพชิตและคฤหัสถ์ในทุกภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย จะครบรอบ 150 ปีชาตกาล ในปี 2563
  1f33f.png 1f33f.png 1f33f.png 1f33f.png 1f33f.png 1f340.png 1f33f.png 1f33f.png 1f33f.png 1f33f.png 1f33f.png

  -unesco-ได้ประกาศยกย่อ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  +++ หลวงปู่จามพบเปรต 50 แสนตน +++

  “เมื่อคืนนี้ใกล้แจ้งมีหมู่เปรต ๕๐ แสน มาหา..ถามเขาว่า ทำไมจึงรู้ว่าอาตมาอยู่ที่นี่ ”

  เปรต : มาตามแสงสว่างของหลวงปู่

  หลวงปู่ : พวกสูมากด้วยกันเท่าใด ?

  เปรต : ๕๐ แสน

  หลวงปู่ : ต้องการอย่างใด ?

  เปรต : มาขอให้ช่วยเหลือ เพราะเดี๋ยวนี้ ตกนรกขุมแห้งร้อน เหมือนกับยืนตากแดดบนพะลานหินกว้างใหญ่

  หลวงปู่ : กรรมอันใด ?

  เปรต : ไม่เชื่อฟังพ่อเจ้า เมื่อครั้งหลวงปู่เป็นพ่อเจ้าเศรษฐีน้ำข้อนเมืองงาย บัดนี้กรรมเบาบางแล้ว จึงได้แสงสว่างจากหลวงปู่ส่องไปถึง

  หลวงปู่ : เอ้า…. ตั้งใจให้ดี อาตมาไม่มีอะไรจะให้ จะได้ก็เมตตาธรรมนี้ล่ะ

  จากนั้นก็เมตตาภาวนา เจริญพรหมวิหารอยู่ ๓ รอบ จึงได้เป็นเสื้อผ้า อาหารตกลงจากฟ้าให้หมู่เปรตเหล่านั้น

  แล้วจากนั้นพวกเขาก็กราบไหว้ลาไป ผู้ได้เกิดก็มี ผู้ยังต้องเสวยวิบากกรรมต่อไปก็มี อย่างมากก็เกิดเป็นมนุษย์ทุคตะ เป็นสัตว์มากกว่า

  กรรมของเปรตหมู่นี้เป็นเพราะเขาไม่ยอมทำงานให้เมื่อคราวพาเขาสร้างวัด แล้วว่าจ้างเลี้ยงดูพวกเขาให้บำรุงดูแลวัดอยู่น้ำข้อน เมืองงาย เมืองฝาง (จ.เชียงใหม่)

  เราไปตรวจทีเขาก็ทำที เราไม่ไปเขาก็ไม่ใส่ใจ ละเล่นมัวเมากันไปตามเรื่อง มันสืบต่อกันมาตกทอดถึงลูกถึงหลาน อ้างแต่ว่าเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้อง แต่บาปกรรมไม่เป็นญาติกับใคร จึงเป็นกรรมที่ตกทอดกันมาจนมากถึง ๕๐ แสนคน

  การเกี่ยวข้องกับวัดวาอารามนี้มิใช่ บุญก็ได้ ไส้ก็เต็ม มิใช่อย่างนี้ เพราะว่าเขาสละมาบำรุงศาสนา มิใช่สละให้ผู้คนญาติโยมต้องเหลือเดนจากพระสงฆ์แล้วคนจึงเอาได้

  เรื่องการสงเคราะห์เจตภูติ ภูมิอื่นๆ เช่น พวกพรหม หมู่เทวดามาขอฟังเทศน์ธรรม หรือหมู่ครุฑ นาค ยักษ์ พวกหิมพานต์ มาขอฟังเทศน์ธรรม เปรต ผี มาขอให้ช่วยเหลือ ก็มีมาก จากที่องค์หลวงปู่ได้เล่าให้ฟังนับลำดับมาหลายปี…

  “แต่เริ่มเป็นพระมาโน่น ไม่รู้อย่างใด มันได้โปรดสัตว์โลกทุกหมู่เหล่า มิได้เว้นมิได้ขาด มิใช่แต่หมู่มนุษย์ผู้คนอย่างเดียว มิใช่อวดอ้างหรอก มันเป็นของมันมาอย่างนี้ ใครจะว่าบ้า ก็บ้าเสียเราคนเดียวก็พอ”

  (องค์ท่านมักจะพูดสำทับตอนท้ายเช่นนี้เสมอถ้าหากได้เล่าเรื่องในทำนองวันนี้)

  ธรรมะประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ

  -50-แสนตน.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  “การทำบุญกับพ่อแม่สบายใจมากที่สุดและได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุดมากกว่าบุญทั้งปวง คนที่กตัญญูกับพ่อแม่ ย่อมไม่มีวันตกต่ำ”

  คติธรรมคำสอน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  เรื่อง “ดับอวิชชาเชื้อแห่งภพชาติ จึงยุติวัฏวน”

  (คติธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

  มนุษย์สัตว์ทั้งหลายกลัวความตาย แต่ยินดีกับความเกิด เมื่อเกิดแล้วไม่ตายไม่มี ต้องตายแน่ๆ ผู้กลัวความตายจึงต้องควรชำระโมหะ คือ” อวิชชา” ที่หุ้มห่อจิต อันเป็นต้นเหตุให้หมดจด(บรรลุอรหันตผล) จึงจะไม่เกิดไม่ตายอีก ควรจะกลัวความเกิด อย่าไปกลัวความตายเลยจึงจะถูก

  [​IMG]

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  เรื่อง “ผู้ที่จะข้ามโลกสมมุติ วิวัฏฏะหยุดการหมุนวน”

  (คติธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  ผู้จะเดินทางให้ข้ามโลก หรือให้เป็น โลกวิทู รู้ทั่วถึงซึ่งโลก ต้องรู้ทั่วถึงเรื่องหัวใจของตัวเอง เรื่องหัวใจของตัวเองมีอะไรบ้างแสดงออกมา ในวันหนึ่งๆ มีอะไรบ้าง เราต้องทำความเข้าใจหรือพิจารณาจนรู้เรื่องของสิ่งต่างๆ ที่แสดงออกมาจากโลกในคือหัวใจของเรา เมื่อเราทำความเข้าใจหรือพิจารณากับโลกภายในคือหัวใจของเรานี้ เราต้องมีวันจะข้ามโลกสมมุติ โลกวัฏวน โลกอันเต็มไปด้วยกองทุกข์นี้ได้ในวันหนึ่งโดยไม่ต้องสงสัย ดังนั้นขอให้ทุกๆ ท่านโปรดได้ทำความเข้าใจกับโลกวัฏวน ซึ่งพาหมุนไปเวียนมา อยู่กับหัวใจของเรา แต่เราไม่สามารถจะทราบเขาได้ เนื่องจากสติปัญญา ศรัทธา ความเพียร ของเรายังไม่แก่กล้า แต่อาศัยความขยันหมั่นเพียรที่ได้กล่าวไว้ว่า วิริเยน ทุกขมจุเจติ นี้เป็นหลักฐานหรือเครื่องดำเนินอยู่เสมอแล้ว เรื่องทุกข์ทั้งมวลจะต้องหมดไปจากหัวใจ โลกอันนี้จะไม่มีตั้งอยู่ที่หัวใจอีกต่อไป ใจนั้นจะเป็นใจที่หมดสมมุติ คือหมดเรื่องจากโลกความหมุนเวียนนี้ จะกลายเป็นวิวัฏฏะ หยุดการหมุน จะหมุนไปเกิดแก่เจ็บตาย หมุนไปในภพไหนๆ เป็นอันว่าหมดปัญหาในวิวัฏจิตดวงนี้ ด้วยอำนาจแห่งการพิจารณารอบคอบในโลกภายในของตัวเอง

  นี่แหละพระพุทธเจ้าท่านพ้นจากโลก ที่ว่า โลกวิทู
  รู้แจ้งโลก ก็หมายถึงโลกอันนี้เป็นอันดับหนึ่ง โลก
  ภายนอกที่มีความเกี่ยวข้องกับพระองค์ ซึ่งจะต้อง
  แนะนำพร่ำสอนนั้น เป็นอีกโลกหนึ่งต่างหาก นั่นเป็น
  ผลพลอยได้จากโลกใน ได้แก่โลกวิทู ที่รู้แจ้งเห็น
  จริงในความเป็นมา ความเป็นอยู่และความจะเป็นไป
  แห่งหัวใจของพระองค์ท่าน โลกนี้เป็นโลกสำคัญ เรา
  ก็โปรดได้พิจารณาให้รู้เรื่องโลกนี้ของเราจะเป็นผู้
  เรียนจบ เรื่องเกิดแก่เจ็บตายนั้นเป็นมาด้วยกันทุกคน แต่เรียนไม่จบ จึงต้องเรียนซ้ำๆ ซากๆ เกิดแก่เจ็บตายอยู่ไม่หยุดไม่ถอย ไม่มีใครจะยิ่งหย่อนกว่ากันในเรื่องการเกิดการตาย ความทุกข์ความลำบาก เพราะเรียนโลกไม่จบ ถ้าเรียนจบแล้วก็กลายเป็นวิมุตติหลุดพ้นจากเครื่องกดถ่วงจิตใจและกองทุกข์ทั้งหลายได้ ไม่ต้องกลับมาหมุนเวียนเกิดๆ ตายๆ กับ
  โลกกองทุกข์นี้อีกต่อไป

  [​IMG]

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  เรื่อง “โลกนี้ร้อนด้วยไฟกิเลสแผดเผาอยู่ตลอดเวลา”

  (คติธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  ตามหลักธรรมท่านสอนไว้ว่า

  “โก นุ หาโส กิมานนฺโท นิจฺจํ ปชฺชลิเต สติ
  อนฺธกาเรน โอนทฺธา ปทีปํ น คเวสถ” เป็นต้น

  เมื่อโลกสันนิวาสนี้ เต็มไปด้วยความมืดมนอนธการ เพราะอำนาจแห่งกิเลสตัณหามันแผดเผาอยู่ตลอดเวลา พวกท่านทั้งหลายเพลิดเพลินหัวเราะร่าเริงกันหาอะไร? ทำไมจึงไม่รีบแสวงหาที่พึ่ง มาเพลินอยู่กับไฟทำไมกัน เพราะ “ความลืมตัว ประมาท” นั่น! ท่านสอนฟังซิ ถึงใจไหม? พระพุทธเจ้าสอนโลกน่ะ

  [​IMG]

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  ัตรูใดๆก็ไม่ร้ายกาจเท่ากับใจเราเองที่ตั้งไว้ผิด

  เรื่อง “ศีล ๕ เป็นรากเหง้าของกรรม”

  (คติธรรม หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี)

  “ข้าศึกใดๆ ในโลกนี้ไม่มีอำนาจลึกลับร้ายกาจแหลมคมเหมือนข้าศึกในใจเรา ศีล ๕ เป็นรากฐานของการกระทำกรรมต่างๆ ไม่ว่ากรรมดีและกรรมชั่ว กรรมดีต้องเว้นจากโทษ ๕ ข้อนี้ ข้ออื่นๆ เป็นเรื่องปลีกย่อยออกไปจากศีล ๕ ทั้งนั้น เมื่อไม่มีศีล ๕ ข้อนี้กำกับใจแล้ว ความชั่วนอกนั้นทั้งหมดจะหลั่งเข้ามาครองใจ ความดีทั้งปวง ไม่สามารถจะตั้งอยู่ได้นาน ไม่ต้องพูดถึง “สมาธิ สมาบัติ ปัญญา” หรอก เครื่องกลั่นกรองธรรมเพื่อให้ใสสะอาดจากโลกนั้น นอกเหนือไปจากศีล สมาธิ ปัญญา แล้วไม่มี”

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...