ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ความว่า

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  มรรค ๘ ใครภาวนาเจริญดีแล้ว
  แก้โลกธรรม ๘ ประการ
  ฉะนั้นจิตท่านอรหันต์ ไม่หวั่นไหวด้วยโลกธรรม ๘ ประการ
  มีไตรลักษณ์บังคับ แม้โลกีย์ทั้งหลาย
  มีไตรลักษณ์บังคับอยู่เสมอ

  ไตรลักษณ์บังคับไม่ได้นั้น
  มีโลกุตระเท่านั้น โลกุตระอันนี้
  อยู่เหนือไตรลักษณ์

  หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

  -๘-ใครภาวนาเจริญดีแล.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  คนหมดกิเลส
  ก็เหมือนคนนั่งอยู่เฉยๆ
  มันไม่มีอะไรจะคิด

  เหมือนบุคคล
  ที่ทำงานเสร็จแล้วทุกอย่าง
  แล้วมานั่งอยู่เฉยๆ
  นั่งดูงานที่ตนเองทำเสร็จแล้ว
  มันสบาย

  หลวงปู่เปลี่ยน ปญฺญาปทีโป

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  เรื่อง “อย่าสำคัญตนยกตัวว่าเก่งกาจฉลาดรอบรู้”

  (คติธรรม หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)

  อย่าสำคัญว่าตนเองเก่งกาจสามารถฉลาดรู้กว่าเขาเลย ถึงกับสร้างความมืดมิดปิดตาทับถมตัวเอง จนไม่มีวันสร่างซา เมื่อถึงเวลาจนตรอกอาจจนยิ่งกว่าสัตว์ ยังไม่เตรียมทราบไว้เสียแต่บัดนี้ ซึ่งอยู่ในฐานะอันควร เมื่อมีผู้เตือนสติ ควรยึดมาเป็นธรรมคำสอน จะเป็นคนมีขอบเขตมีเหตุผล ไม่ทำตามความอยาก เมื่อพยายามฝ่าฝืนให้เป็นไปตามทางของนักปราชญ์ได้ จะประสบผลคือความสุขในปัจจุบันทันตา แม้จะมิได้เป็นเจ้าของเงินล้าน แต่มีทางได้รับความสุขจากสมบัติและความประพฤติดีของตน

  [​IMG]

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  เรื่อง “ศีลแท้โดยเจตนาวิรัติ ไม่ใช่ศีลพิธี”

  (คติธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)

  ศาสนาแท้ๆ ท่านไม่มีอะไรมากมายก่ายกองนอกจากสิ่งที่จำเป็น ทำลงไปแล้วเกิดประโยชน์เท่านั้น สมัยต่อมาชอบยุ่งไม่เข้าเรื่อง เช่น รับศีล ก็ต้องยุ่งไปหมด มาไม่ทันรับศีลก็เสียใจ นั่น! ฟังดูซิ อะไรๆ ก็รับศีล รับศีลอยู่ตลอดเวลา ดัง “มยํ ภนฺต ติสรเณน สห ปญฺจ สีลานิ ยาจาม” ขอวันยังค่ำ แต่การรักษาศีลไม่ทราบว่ารักษาอย่างไร เห็นแต่การขอรับศีล สมาทานศีลอยู่ทำนองนั้น ไม่ว่าที่ไหน ๆ ยุ่งไปหมด การรับศีลก็มีเจตนาอยู่ภายในใจเป็นผู้ชี้ขาด หรือการรับรองในศีลของตนด้วยเจตนาวิรัติ เรื่องก็มีเท่านั้นเป็นสำคัญ

  ถ้าเป็นฆราวาสทั่วๆไป และศีลทั่วๆไป เช่น ศีล ๕ ศีล ๘ ก็ควรรับไว้เพื่อรักษาศีลจริงๆ จะมีประโยชน์ ส่วนศีลที่เป็นศีลของพระของเณรนั้น เพื่อประกาศเพศของตนให้โลกทราบ จึงทำอย่างมีกฎเกณฑ์ไปตามหลักธรรมหลักพระวินัย เช่น ศีลเณร ศีลพระ แต่สุดท้ายก็เจตนาอันเดียวกัน ไม่ได้มากมายอะไรนัก

  -ศีลแท้โดยเจตนาว.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  เรื่อง “นิมิตดวงหฤทัย”

  (วิสัชนาธรรมโดย หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
  (ปุจฉาธรรมโดย หลวงปู่อุ่น ชาคโร)

  หลวงปู่อุ่น ชาคโร ถามกับองค์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโตถึงการ “นิมิตเห็นดวงหฤทัย” ตอนหนึ่งความว่า

  ข้าพเจ้ากราบเรียนท่านพระอาจารย์มั่นว่า

  “กระผมขอโอกาสกราบเรียน การนิมิตเห็นดวงหฤทัยของคนตั้งปลายขึ้นข้างบนนั้นเป็นอะไร”

  ท่านเลยอธิบายไปว่า

  “ที่จริงดวงหฤทัยของคนนั้นก็ตั้งอยู่ ธรรมดานี้แหละ
  อันมันเป็นต่างๆ นานา ตามเรานิมิตเห็นนั้น มันเป็นนิมิต เทียบเคียงคือปฏิภาคนิมิตนั้นเอง ที่ท่านเห็นว่ามันตั้งขึ้นนั้น แสดงถึงจิตของคนนั้นมีกำลังทางสมาธิ ถ้าจิตตั้งขึ้นและปลายแหลม กกใหญ่ คล้ายดอกบัวตูมกำลังเบ่งบานนั้น แสดงว่าจิตคนนั้นมีกำลังทางสมาธิและปัญญาแล้ว ถ้าน้ำเลี้ยงดวงหฤทัยมีสีต่างๆ กัน กันนั้น หมายถึงจริตของคน เช่น โทสจริตนั้นหฤทัยเป็นสีแดง ถ้าราคะจริตน้ำเลี้ยงหฤทัยเป็นสีแดงเข้มๆ ถ้าจริตของคนที่หลุดพ้นไปแล้วเป็นน้ำหฤทัยขาวสะอาดเลื่อมเป็ปภัสสร เหมือนทองหลอมแล้วอยู่ในเตาเลื่อมอย่างนั้นแหละ

  ถ้าดวงหฤทัยเหี่ยวๆ แห้งๆ นั้นหมายถึงจิตของคนนั้นไม่มีกำลังทางจิต คือ ศรัทธาพลัง วิริยะพลัง สติพลัง สมาธิพลัง ปัญญาพลัง ถ้าธรรมทั้งห้าอย่างนี้ไม่มีในจิตแล้ว ท่านว่าอบรมไม่ขึ้น ไม่เป็นไป จะสั่งสอนทรมานสักปานใดไม่มีประโยชน์เลย ถ้าดวงหฤทัยของคนนั้น มีกกเบ่งบานเหมือนดอกบัว อบรมสั่งสอนไปได้ผลตามคาดหมายจริงๆ” ท่านว่า

  “ผมเองเคยเพ่งดวงหฤทัยของผมเอง เห็นเลื่อมเป็นแสงเลยทีเดียว เพ่งไปเพ่งมาปรากฏว่า แตกใส่ดวงตา” นี้เป็นคำพูดของท่าน

  ท่านจึงอธิบายว่า “คนในประเทศไทยนี้ ดวงหฤทัยต่างหมู่อยู่ ๓ องค์ คือดวงหฤทัยปรากฏมีจานหรือแท่นรองสวยงามดี พระ ๓ องค์นี้ องค์หนึ่งคือ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (ติสโส อ้วน) ท่านตายไปแล้ว ส่วน ๒ องค์นั้นยังอยู่”

  ท่านพระอาจารย์มั่นพูดว่า “บุญวาสนาบารมีพระ ๓ องค์นี้แปลกๆ” หมู่เพื่อนมากนี้นึกว่า ท่านอาจารย์นี้ท่านดูคน ไม่ใช่ดูแต่หูชิ้นตาหนังเหมือนคนเรา
  ท่านสั่งสอนลูกศิษย์ลูกหาต้องดูด้วยตานอกตาในเสียก่อน ไม่เหมือนปุถุชนเรา

  ที่มาของหนังสือ – บูรพาจารย์ หน้า ๕๑๔
  ประวัติพระครูสังวรศีลวัตร (หลวงปู่อุ่น ชาคโร)

  [​IMG]

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  20,937
  กระทู้เรื่องเด่น:
  6
  ค่าพลัง:
  +485
  “เวลาใครก็ตามพูด
  กระทบกระแทกกระทั่งเรา
  เราก็ต้องมีขันติทนต่อ
  ความร้อน..ความหนาว
  ต่อหน้าที่การงาน
  ทนต่อการเสียดสี
  ทนต่อทุกสิ่งทุกอย่าง
  ที่มากระทบจิตใจของเรา
  เราต้องอดทน..ต้องมีขันติ”

  – หลวงพ่ออินทร์ถวาย

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...