ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  เรื่อง “อย่าพากันตื่นฝรั่งตื่นเมืองนอก”

  ถ้าทางโลกนี้ นั้นยกให้ว่าฝรั่งฉลาด
  ถ้าทางด้านธรรมะนี้ ฝรั่งโง่ที่สุด

  (คติธรรม หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
  เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด
  เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๔๘

  ไอ้จมูกโด่งๆ อย่าไปสนใจกับหัวมัน มันก็เหมือนไอ้หยองเรา อ้าว จริงๆนะ ท่านปัญญาเองท่านเป็นพวกนี้ใช่ไหมล่ะ ท่านพูดเป็นธรรม คุยกันๆ ถึงเรื่องศาสนา ท่านปัญญาท่านพูด ถ้าพูดถึงเรื่องความเฉลียวฉลาดทางโลกนั้น ยกให้ว่าฝรั่งฉลาด ท่านปัญญาชาวอังกฤษนะพูด ยกให้ว่าฝรั่งฉลาด ถ้าเป็นทางศาสนายกให้ว่าพวกนี้โง่ที่สุด นั่นเห็นไหมท่านว่า ท่านปัญญาท่านเป็นชาวอังกฤษท่านพูดอย่างตรงไปตรงมา พระพุทธศาสนานี้เลิศเลอแล้ว แล้วมันก็ไปคว้าหาเอาขี้ตมขี้โคลนมาโปะหน้าประดับตัว อู๊ย น่าฟังนะท่านพูด

  นี่ละอำนาจแห่งบุญแห่งกรรมมันอยู่ในหัวใจ ท่านว่างั้นนะ ท่านพูดน่าฟังมาก อำนาจแห่งบุญแห่งกรรมอยู่ในหัวใจ ท่านปัญญาพูด เราเลยจำไม่ลืม เรื่องบุญเรื่องกรรมมีอยู่กับสัตว์กับบุคคล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับรูปร่างกลางตัวหรือประดับประดาสวยงามด้วยด้านวัตถุอะไร มันเป็นอยู่ในใจ ท่านว่า ตอนที่สำคัญท่านว่า ถ้าเป็นทางโลกนี้นั้นยกให้ว่าฝรั่งฉลาด ถ้าทางด้านธรรมะนี้ฝรั่งโง่ที่สุด

  1505029626_637_เรื่อง-อย่าพากันตื่นฝรั.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  ความโง่เขลาและความงมงายนั้น
  เป็นหนทางอันตรงกันข้ามโดยสิ้นเชิง
  กับความเป็นพุทธะ
  เพราะความเป็นพุทธที่แท้
  ย่อมได้แก่การเป็นผู้รู้สัจธรรม
  เป็นผู้ตื่นจากกิเลสนิทรา
  และเป็นผู้เบิกบานในธรรม
  วัดใดทำให้เกิดความเป็นพุทธแท้
  ก็ย่อมได้ชื่อว่า กตัญญูกตเวที
  ต่อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช
  ประทานพระโอวาท เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  “…โพธิสัตว์ คือ ผู้ข้องเกี่ยวอยู่กับสัตว์ เวียนว่าย ตาย เกิด อยู่ในสังสารวัฏ เพื่อรื้อขนสัตว์โลกออกจากกองทุกข์…”

  สำหรับพระโพธิสัตว์ ที่ยังเป็น อนิยตะโพธิสัตว์ ที่สร้างบารมีสมบูรณ์แล้ว จะได้รับพุทธพยากรณ์เป็นครั้งแรก ต่อพระพักตร์พุทธเจ้า ต้องมีธรรมสโมธาน ๘ ประการสมบูรณ์ จึงได้รับพุทธพยากรณ์โดยนัยว่า จะได้ตรัสรู้เป็นองค์พระพุทธเจ้า ทรงนามว่าอย่างนั้น ในกัปอันเป็นอนาคตที่เท่านั้น ก็กลายเป็น นิยตะโพธิสตว์ ทันที คือเป็นพระโพธิสัตว์ที่เที่ยงแท้

  ธรรมสโมธาน ๘ ประการคือ

  ๑. ได้เกิดเป็นมนุษย์
  ๒. เป็นบุรุษเพศ ไม่เป็นกระเทย
  ๓. มีอุปนิสสัยปัจจัยแห่งพระอรหันต์รุ่งเรืองอยู่ในขันธสันดาน(ถ้าเกิดเปลียนใจก็จะเป็นพระอรหันต์ทันที)
  ๔. ต้องพบพระพุทธเจ้าขณะมีพระชนชีพอยู่ และได้สร้างกองบุญกุศลต่อพระพักตร์
  ๕. ต้องเป็นบรรพชิต หรือต้องเป็น โยคี ฤาษี ดาบส หรือปริพาชก ที่มีลัทธิเชื่อว่า บุญมี บาปมี ทำบุญได้บุญ ทำบาปได้บาป ต้องไม่เป็นคฤหัสผู้ครองเรือน
  ๖. ต้องมีอภิญญาและฌานสมาบัติ อันเชี่ยวชาญ
  ๗. เคยให้ชีวิตของตนเป็นทาน เพื่อสัมโพธิญาณมาก่อนในอดีดชาติ
  ๘. ต้องมี ฉันทะ คือมีความรักความพอใจในพุทธภูมิเป็นกำลัง

  กล่าวถึงพุทธภูมิธรรมของนิยตะโพธิสัตว์ ในการเพิ่มพูนบารมีให้มากยิ่งขึ้น มีน้ำใจประกอบไปด้วย พุทธภูมิธรรม ๔ ประการ คือ

  ๑) อุสสาโห คือประกอบไปด้วยพระอุตสาหะ มีความเพียรอันสลักติดแน่นในจิตใจอย่างมั่นคง
  ๒) อุมัตโต คือประกอบด้วยปัญญา มีปัญญาเชียวชาญเฉียบคม
  ๓) อวัตถานัง คือมีพระทัยอธิษฐานอันมั่นคง มิได้หวั่นไหวคลอนแคลน
  ๔) หิตจริยา คือประกอบไปด้วยพระเมตตา เจริญจิตอยู่ด้วยพรหมวิหารเป็นปกติ

  อัธยาศัย ที่ทำให้พระโพธิญานของนิยตะโพธิสัตว์แก่กล้ายิ่งขึ้น มี ๖ ประการ

  ๑. เนกขัม พอใจในการรักษาศีล การบวช หรือบรรพชา
  ๒. วิเวก พอใจอยู่ในที่สงบ
  ๓. อโลภ พอใจในการบริจาคทาน
  ๔. อโทส พอใจในความไม่โกรธ เจริญเมตตา
  ๕. อโมห พอใจในการพิจารณาคุณและโทษ เจริญปัญญา
  ๖. นิพพาน พอใจที่ยกตนออกจากภพ ไม่ยินดีในการเวียนว่ายตายเกิด ประสงค์นิพพานเป็นอย่างยิ่ง

  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมคำสอนนี้ ทุกๆ ท่าน

  -คือ-ผู้ข้องเก.jpg
  1505037078_571_โพธิสัตว์-คือ-ผู้ข้องเก.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  โอวาทธรรมพระอาจารย์วรงคต วิริยะธโร (หลวงตาม้า วัดถ้ำเมืองนะ)

  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุก ๆ ท่าน

  1505033352_722_โอวาทธรรมพระอาจารย์วรง.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  “…ชีวิตมิจำเป็นต้องเลอเลิศที่สุด …. สุข ที่สุด อยู่ตรงที่รู้พอ…”

  โอวาทธรรมองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ

  ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมคำสอนนี้ ทุกๆ ท่าน

  1505035210_74_ชีวิตมิจำเป็นต้องเลอเ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  “ผู้ใดแม้จะทำสมาธิจนจิตเป็นฌานได้นานถึง ๑๐๐ ปี และไม่เสื่อม ก็ยังได้บุญน้อยกว่าผู้ที่มองเห็นความเป็นจริงว่า สรรพสิ่งทั้งหลายอันเนื่องมาจากการปรุงแต่งล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา แม้จะเห็นเพียงชั่วขณะจิตเดียวก็ตาม”

  • พระพุทธพจน์ •

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  “พอเวลาตายแล้ว จะนิมนต์พระไปสักร้อยวัดให้สวดกุสลาธัมมา อกุสลาธัมมา อัพยากตาธัมมา หมดวันหมดคืน นั่นอยากไปสวรรค์ ด้วยคำสวดของพระไม่ได้หรอก ให้เราละเท่านั้นแหละ ตายปุ๊บก็ไปทุคติปั๊บ ไอ้คนชั่วมันไม่ไปคอยฟังสวดกุสลาอยู่นั่นดอก อันคนใจบุญก็เหมือนกัน ตายปุ๊บก็ไปสู่สุคติทันที ไม่คอยมาฟัง กุลสลธัมมากับพระหรอก มันเป็นยังงั้น

  เมื่ออาตมาตาย ไม่ต้องนิมนต์พระสวดให้เมื่อยหรอก มีเครื่องไทยทานก็ถวายท่านเลย ไม่ต้องสวดกุสลาธัมมาอะไรหรอก ไม่ต้องให้สวด พระอภิธรรม อรัมมณปัจจโย.. อะไรก็ไม่ต้องว่า อาตมาสวดใส่ไว้แล้ว กุสลาธัมมาก็สวดใส่ทุกวัน อกุสลาธัมมาก็สละออกทุกวัน อัพยากตาธัมมา ก็ไม่ให้มันติด บุญก็ไม่ให้มันติด ทำอยู่ทุกวันนี้เป็นยังงั้น มันคงไม่เป็นพระโง่เท่าใดดอก”

  • หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม •

  -จะนิมนต์.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  “ถ้าโยมให้ความสำคัญ
  กับการแต่งใจให้งาม
  เท่ากับการแต่งกายให้สวย
  สังคมเราคงจะน่าอยู่กว่านี้มาก”

  -:-พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ-:-

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  ตัดกรรมตัดเวรล้างบาปล้างกรรมไม่ใช่ตัดด้วยมีดดาบ เอาสติของเรา พุทโธ ตัดมัน ล้างบาปล้างกรรมได้ยังไง ไม่ใช่ล้างด้วยน้ำสบู่ อาศัยเรานั่งสมาธิ จิตเราสงบนี้

  เมื่อจิตเราไม่เป็นกรรม กรรมมันจะมาจากไหนเล่า…

  • หลวงปู่ฝั้น อาจาโร •

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  “การสร้างบุญ สร้างกุศล
  สำหรับพวกเราเอง ก็เหมือนกัน
  สร้างทุกวันทุกคืน มีน้อย ให้ตามน้อย
  มีมาก ให้ตามมาก ตามกำลังของเรา
  เราอย่าไปคิดว่า ให้เป็นเศรษฐีเสียก่อน
  แล้วค่อยทำบุญ นี่ตายทิ้งเปล่าๆ
  ไม่มีใครเป็นเศรษฐีได้แหละ ”

  : หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน :

  -สร้างกุศล.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  หนี้พ่อแม่ไม่ใช่หนี้ธรรมดาแต่เป็นหนี้ศักดิ์สิทธิ์ ลูกคนใดสามารถปลูกฝังหรือชักนำให้พ่อแม่ผู้ไม่มีศรัทธาในหลักธรรมหรือมีศรัทธาน้อย ได้มีศรัทธามาก พ่อแม่ผู้ไม่มีศีลหรือมีศีลที่ขาดตกบกพร่องได้มีศีลมากขึ้น ลูกทำอย่างนี้ได้สำเร็จก็ถือว่าตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ได้สมบูรณ์ ได้ใช้หนี้อันศักดิ์สิทธิ์ได้หมด

  : พระอาจารย์ ชยสาโร ภิกขุ :

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  “จิตใจที่หวังดีกับคนทุกคน
  ไปที่ไหน ก็ไม่มีศัตรู เพราะว่า
  เราไม่มองใครเป็นศัตรู เราก็ไม่มีศัตรู
  คนอื่นเขาอาจจะมองว่า
  เขาเป็นศัตรูเรา แต่เราไม่ยอมรับ
  เขาจะมองเราอย่างไร เขาจะทำอย่างไร
  เราก็ไม่ยอมมองเขาเป็นศัตรู
  เขาจะทำอะไร เขาจะใส่ร้ายเราอย่างไร
  เขาจะทำได้ แต่เขาไม่สามารถบังคับ
  ให้เรามองเขาเป็นศัตรูได้
  เราก็อยู่อย่างไม่มีศัตรู มันก็ดีนะ”.

  • พระอาจารย์ชยสาโร ภิกขุ •

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ.วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
  ความก้าวหน้างานฐานรากทำได้ ๓๔ %
  ๑.งานเทคอนกรีตฐานราก F๔ จำนวน ๑ ฐาน
  ๒.งานเทคอนกรีตฐานราก F๓ จำนวน ๑ ฐาน
  ๓.งานเทคอนกรีตฐานราก F๑ จำนวน ๒๗๗ ฐาน
  รวมงานเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด ๒๗๙ ฐาน

  ฐานรากในส่วนพระเจดีย์และพระวิหาร มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๑๓ ฐาน

  **หมายเหตุ ภาพถ่ายมุมสูง สถานที่ก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ.วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๓ น

  ● ทางคณะดำเนินงานขออนุโมทนากับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสละทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อร่วมในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ขออานิสงส์ที่ทุกท่านได้ร่วมบำเพ็ญในครั้งนี้ จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อทางพระนิพพานในอนาคตอันใกล้ แลหากยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพานตราบใด ก็ขออานุภาพแห่งบุญในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยต่อสวรรค์สมบัติ มนุษย์สมบัติ โภคสมบัติ ปัญญาธิการสมบัติ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขกาย สุขใจ คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรม ขอจงสมปรารถนาทุกประการ

  ● คณะผู้ดำเนินงาน จึงขออนุโมทนาบอกบุญมายังคณะศิษยานุศิษย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ว่าพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เพื่อบูชาพระคุณองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ได้ โดยท่านสามารถร่วมสมทบปัจจัยผ่านทางบัญชีเงินฝาก ซึ่งพระอาจารย์สุดใจ ได้เมตตาเปิดบัญชีไว้(สมทบทุนได้ตามกำลังปัจจัย) ตามรายละเอียดดังนี้

  ● ชื่อบัญชี ร่วมสร้างเจดีย์ถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน
  ● ประเภทบัญชี บัญชีออมทรัพย์
  ● ธนาคารกสิกรไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๑๑๐-๒-๓๓๓๔๔-๔
  ● ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เลขที่บัญชี ๘๕๙-๒๒๓๕๗๖-๑ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
  ● ธนาคารกรุงเทพ สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๒๘๔-๗-๓๘๓๘๘-๘
  ● ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๔๐๑-๓-๑๓๘๖๔-๖
  ● ธนาคารกรุงไทย สาขา ตลาดหนองบัว เลขที่บัญชี ๔๒๖-๐-๓๕๙๙๘-๓
  ● หรือร่วมบุญโดยตรงได้ที่ตู้บริจาควัดป่าบ้านตาด ที่เขียนว่าร่วมสร้างเจดีย์ฯ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายวัดป่าบ้านตาด
  ๙ กันยายน ๒๕๖๐

  .jpg
  รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ.วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐
  ความก้าวหน้างานฐานรากทำได้ ๓๔ %
  ๑.งานเทคอนกรีตฐานราก F๔ จำนวน ๑ ฐาน
  ๒.งานเทคอนกรีตฐานราก F๓ จำนวน ๑ ฐาน
  ๓.งานเทคอนกรีตฐานราก F๑ จำนวน ๒๗๗ ฐาน
  รวมงานเทคอนกรีตฐานรากทั้งหมด ๒๗๙ ฐาน

  ฐานรากในส่วนพระเจดีย์และพระวิหาร มีจำนวนทั้งสิ้น ๘๑๓ ฐาน

  **หมายเหตุ ภาพถ่ายมุมสูง สถานที่ก่อสร้างโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ.วันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๓ น

  ● ทางคณะดำเนินงานขออนุโมทนากับคณะศรัทธาสาธุชนทุกท่าน ที่ได้ร่วมกันสละทรัพย์ตามกำลังศรัทธา เพื่อร่วมในการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ขออานิสงส์ที่ทุกท่านได้ร่วมบำเพ็ญในครั้งนี้ จงเป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยต่อทางพระนิพพานในอนาคตอันใกล้ แลหากยังไม่ถึงฝั่งพระนิพพานตราบใด ก็ขออานุภาพแห่งบุญในครั้งนี้ จงเป็นปัจจัยต่อสวรรค์สมบัติ มนุษย์สมบัติ โภคสมบัติ ปัญญาธิการสมบัติ ขอให้ท่านมีแต่ความสุขกาย สุขใจ คิดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบไปด้วยธรรม ขอจงสมปรารถนาทุกประการ

  ● คณะผู้ดำเนินงาน จึงขออนุโมทนาบอกบุญมายังคณะศิษยานุศิษย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ว่าพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลทุกท่าน ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ เพื่อบูชาพระคุณองค์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในครั้งนี้ได้ โดยท่านสามารถร่วมสมทบปัจจัยผ่านทางบัญชีเงินฝาก ซึ่งพระอาจารย์สุดใจ ได้เมตตาเปิดบัญชีไว้(สมทบทุนได้ตามกำลังปัจจัย) ตามรายละเอียดดังนี้

  ● ชื่อบัญชี ร่วมสร้างเจดีย์ถวายหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน โดยพระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน
  ● ประเภทบัญชี บัญชีออมทรัพย์
  ● ธนาคารกสิกรไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๑๑๐-๒-๓๓๓๔๔-๔
  ● ธนาคารไทยพาณิชย์สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า เลขที่บัญชี ๘๕๙-๒๒๓๕๗๖-๑ (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
  ● ธนาคารกรุงเทพ สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๒๘๔-๗-๓๘๓๘๘-๘
  ● ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี เลขที่บัญชี ๔๐๑-๓-๑๓๘๖๔-๖
  ● ธนาคารกรุงไทย สาขา ตลาดหนองบัว เลขที่บัญชี ๔๒๖-๐-๓๕๙๙๘-๓
  ● หรือร่วมบุญโดยตรงได้ที่ตู้บริจาควัดป่าบ้านตาด ที่เขียนว่าร่วมสร้างเจดีย์ฯ

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ
  คณะกรรมการอำนวยการฝ่ายวัดป่าบ้านตาด
  ๙ กันยายน ๒๕๖๐

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  กำหนดการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ ๙

  พระคาถาบูชาในหลวงรัชกาลที่ ๙

  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ
  นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

  อิติสุขะโต นะโมพุทธายะ
  ปัตทวีคงคา นวมินทร์
  พระมหาราชา นะมามิหัง

  สาธุ สาธุ สาธุ

  ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น หาที่สุดมิได้
  ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า เพจ/กลุ่มพระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

  .jpg
  1505107747_139_กำหนดการงานพระราชพิธีถ.jpg
  1505107747_80_กำหนดการงานพระราชพิธีถ.jpg
  1505107747_597_กำหนดการงานพระราชพิธีถ.jpg
  1505107747_172_กำหนดการงานพระราชพิธีถ.jpg
  1505107747_590_กำหนดการงานพระราชพิธีถ.jpg
  1505107748_918_กำหนดการงานพระราชพิธีถ.jpg
  1505107748_601_กำหนดการงานพระราชพิธีถ.jpg
  1505107748_724_กำหนดการงานพระราชพิธีถ.jpg
  1505107748_320_กำหนดการงานพระราชพิธีถ.jpg
  1505107748_937_กำหนดการงานพระราชพิธีถ.jpg
  1505107748_855_กำหนดการงานพระราชพิธีถ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  “…วิชารู้ตัวเจ้าของเป็นสุดยอดวิชา…”

  คติธรรมองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม(วัดหนองน่อง) บ้านห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของภาพวาดลายเส้นนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมคำสอนนี้ ทุกๆ ท่าน

  1505109606_20_วิชารู้ตัวเจ้าของเป็น.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
  “…ประเทศไทยเป็นประเทศพระพุทธศาสนา

  มีพระเจ้าอยู่หัว พระราชินี พระราชวงศ์

  เจ้านายข้าราชการบ้านเมืองช่วยปกปักรักษา ให้พ้นอันตราย

  ปลอดภัย อยู่เย็นเป็นได้ เพราะอาศัยพระมหากษัตริย์คุ้มครองดูแลไฟร่ฟ้าข้าประเทศ

  การทำความดีของสูเจ้านี้ล่ะ เป็นการดูแลรักษาประเทศชาติบ้านเมือง…”

  โอวาทธรรมองค์หลวงปู่จาม มหาปุญโญ ผู้มากมีบุญ คัดจาก : ธ คือครูอาจารย์ในธรรมอันวิสุทธิ์

  วัดป่าวิเวกวัฒนาราม (หนองน่อง) บ้านห้วยทราย ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหาร

  ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐

  กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมคำสอนนี้ ทุกๆ ท่าน

  1505111473_368_ประเทศไทยเป็นประเทศพร.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,874
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +341
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์
 1. สิริรัตนสุนทร
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,336
 2. trilakbooks
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  926
 3. zต้องตาz
  ตอบ:
  58
  เปิดดู:
  4,910
 4. สิริรัตนสุนทร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  363
 5. Apinya Smabut
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  3,031
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...