ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  วัฏสงสาร
  ที่ยาวไกล….

  ธรรมทั้งหลายคือที่พึ่ง
  …….จนถึงฝั่ง…….
  บุญทานคือ เสบียงเพื่อนเดินทาง
  เป็นกำลังว่ายข้ามภพ…
  ……จบนิพาน……

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  “…ใจสงบก็ด้วยเห็นถูก…”

  “…เวลาในชีวิตของเรามีไม่มาก เดินไปเดินมาก็ให้สอนตัวเอง
  เอาชนะตัวเอง ไม่ต้องเอาชนะคนอื่น

  จะยืน จะเดิน จะนั่ง จะนอน จะไป จะมา ทุกอย่างจิตกำหนดอยู่เสมอ

  ถ้าเราตามดูจิตเรา มันจะเห็นกิเลส มันจะเห็นจิตของเราสม่ำเสมอ สติจะติดต่อเป็นวงกลม ปฏิบัติเช่นนี้เร็ว เร็วมาก ปัญญามันจะเกิดขึ้น มันจะเห็นไปตามสภาวะของมันเองทุก ๆ อย่าง…”

  พระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง จ.อุบลราชธานี

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  “…พระศรีอาริยะเมตไตรโย…”

  “…พระศรีอาริยะเมตไตรโย จะมาตรัสเป็นพุทธะ
  แบบวิริยะที่ ๓ อายุ ๘๐,๐๐๐ ปี
  อายุ ๑๓,๕๐๐ ปี จักได้ตรัสเป็นพุทธะ
  เทศน์สอนธรรมอยู่ ๘๐,๐๐๐ ปี
  อายุ ๑๐๓,๕๐๐ ปี เสด็จสู่พระปรินิพพาน
  บำเพ็ญบารมีผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้ว ๓๐๐ ล้าน + ๕๐ แสน ๒ หมื่น ๒,๕๔๗ องค์พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ในโลก

  พระพุทธเจ้าโคตมะ (องค์ปัจจุบัน) บำเพ็ญผ่านพระพุทธเจ้ามาแล้ว ๓๐๐ ล้าน + ๕๐ แสน + ๑๐,๐๐๐ + ๕,๕๐๐ องค์พระพุทธะเจ้า

  อันนี้ความยาวนานของการบำเพ็ญบารมีเพื่อพระโพธิญาณ
  รูปลักษณ์ของการบำเพ็ญ เป็น อริยะ
  เป็น อรหันต์ อนุสีติ อสีติ
  เป็น พุทธะ
  เป็น ปัจเจกก์
  ฉะนั้น อย่าขี้คร้าน อย่าหาข้ออ้าง
  อันใดบาปไม่ทำ อันใดความดี หมั่นสู้ หมั่นสร้าง หมั่นสะสม
  แม้ยากเย็นแสนเข็ญ ก็เอาชีวิตกายใจเข้าแลก ให้ฝึกแต่ความดี
  ตั้งใจทำสมาธิ…”

  ธรรมะประวัติหลวงปู่จาม มหาปุญโญ ครบรอบ ๑๐๘ ปี ผู้มากมีบุญ วัดป่าวิเวกวัฒนาราม(วัดหนองน่อง) บ้านห้วยทราย คำชะอี จ.มุกดาหาร

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg
  1515335837_689_พระศรีอาริยะเมตไตรโย.jpg
  1515335837_536_พระศรีอาริยะเมตไตรโย.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  …การภาวนาจึงเป็นการประกาศตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเวลานี้ จิตของเราเป็นอย่างไร มีความสุข ความทุกข์ ความฟุ้งซ่าน รำคาญมากน้อยเพียงไร นี่ ดูจุดสำคัญเนี่ย กองแห่งความวุ่นวายก็อยู่ที่นี่ โรงงานแห่งความวุ่นวายก็อยู่ที่นี่ มันผลิตขึ้นทุกวัน
  โรงงานแห่งการทำลายวัฏจักรที่หมุนอยู่ภายในจิตใจก็ตั้งขึ้นที่นี่
  คือตั้งขึ้นที่สติ ตั้งขึ้นด้วยปัญญาหนุนไปด้วยความพากเพียร
  ความอดความทน สู้กันไปไม่ถอย เมื่อผู้ต้องการจะเดินตามเสด็จพระพุทธเจ้าแล้วต้องเดินตามธรรมของพระองค์ฝืนธรรมของพระองค์ก็คือเป็นการก้าวเดินตามกิเลสนั้นเอง ขณะที่เราฝืนธรรมก็เป็นขณะที่ศาสนาอาภัพไปแล้วจากตัวของเรา ขณะที่มีความเจริญรุ่งเรืองภายในจิตใจ รักศีล รักธรรม รักความพากเพียร นั่นเป็นขณะที่ศาสนามีอยู่ภายในตัวของเรา เราจะได้รับความร่มเย็นเป็นสุขเป็นลำดับๆ…”

  พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)
  วัดป่าบ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  1515339496_300_การภาวนาจึงเป็นการประ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  เรื่อง “ร่างทรงของท่านพ่อลี ธัมมธโร”

  (วิสัชนาธรรมโดย หลวงปู่ฝั้น อาจาโร)
  (เล่าโดย หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)
  (วัดป่าสาลวัน อ.เมือง จ.นครราชสีมา)

  ๐ ถามเรื่องเข้าทรงกับหลวงปู่ฝั้น อาจาโร

  โอ๊ย มันจะไปจริงไปจังอะไรน้อมันเป็นวิธีหากินของเขาอย่างหนึ่ง เดี๋ยวนี้คนทั้งหลายนี้มันเก่ง มันไปเรียกเอาวิญญาณภูตผีปีศาจอะไรต่างๆมาเป็นเครื่องมือหาอยู่หากินกันเต็มบ้านเต็มเมืองไปหมด

  ในการที่เราไปสอบถามท่านผู้รู้ ที่ท่านรู้ทางในเช่น อย่างหลวงปู่ฝั้นเป็นต้น สาเหตุที่จะได้สอบถามก็เพราะว่า ท่านพ่อลี วัดอโศการามท่านมีศักดิ์เป็นปู่หลวงพ่อ แล้วก็มีพระองค์หนึ่งให้เณรเชิญวิญญาณท่านพ่อลีมา พอหลวงพ่อรู้เข้าก็รู้สึกไม่พอใจ ก็เลยพยายามสอบถามครูบาอาจารย์ หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่สิม อาจารย์แว่น และอาจารย์อื่นๆ ลงความเห็นกันว่าไม่ใช่ท่านพ่อลีมาเข้าทรงกันทั้งหมดเลย

  ทีนี้พอไปถามหลวงปู่ฝั้น จริงหรือเปล่าหลวงปู่ที่ว่าวิญญาณท่านพ่อลีมาทรง โอ๊ย ! มันจะไปจริงไปจังอะไรน้อ มันเป็นวิธีหากินของเขาอย่างหนึ่ง มันไปเลียนแบบมาจากสิบเอกตำรวจจากสมุทรปราการบ้านตำรวจคนนั้นนี่เป็นสำนักทรงวิญญาณ พระพวกนี้มันก็ไปเลียนแบบเขามา

  ทีนี้ถ้าใครนับถือท่านผู้ใดก็ทำเครื่องสักการะบูชาท่านผู้นั้นขึ้นมาแล้วก็ทำพิธีเชิญวิญญาณทรง ก่อนอื่นก็ประกาศบอกไว้แล้วว่า ต่อไปนี้วิญญาณของ ร. ๕ จะมาประทับทรง ให้ลูกศิษย์ลูกหามาคอยกราบคอยไหว้ ทีนี้พอทำพิธีขึ้นมาแล้ววิญญาณพเนจรอยู่แถวป่าหญ้าป่าไม้มันชิงกันมาทรง วิญญาณตนใดที่มันมีอิทธิพลเหนือหมู่มันก็ทรงได้ พอมันทรงแล้วมันก็ประกาศตัวมันว่า ร.๕ แต่แท้ที่จริงมันไม่ใช่ หลวงปู่ฝั้นนี่ ท่านยืนยันเลยว่า ท่านได้พิจารณาดูแล้วไม่ใช่ มันเห็นแต่วิญญาณพเนจรเหล่านี้มันแย่งกันมาเข้าทรง

  หลวงพ่อถามท่านว่า

  “ถ้าหากว่ามันไม่จริงทำไมมันจึงรู้เรื่องอดีตเราดีนัก”

  หลวงปู่ฝั้นตอบว่า

  “โฮ้ วิญญาณของเราเวลานี้ เราเป็นมนุษย์อยู่มันไม่มีฤทธิ์มีอิทธิพลอะไรหรอก เวลามันตายไปแล้ววิญญาณสามารถทำให้บ้านหลังนี้ไหวก็ได้ แล้วมันรู้เรื่องอดีตทุกอย่าง ธรรมชาติของสัตว์ในภพนั้นมันเป็นอย่างนั้น”

  -ร่างทรงของท่านพ่.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  “พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า คนใดก็รู้ตัวว่าเป็นพาล
  คนนั้นเป็นบัณฑิต คำว่า พาล แปลว่า โง่
  คนไหนรู้ตัวเองโง่ คนนั้นเป็นคนฉลาด
  บัณฑิต เขาแปลว่า คนฉลาด”

  พระราชพรหมยาน (พระมหาวีระ ถาวโร)

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  มีคำถามว่า “การข้ามหลง” จะข้ามด้วยวิธีไหนได้หนอ
  ตอบย่อๆ พอฟังได้ง่าย ๆ ว่า ข้าม “ผู้รู้”
  “รู้” ได้โดยมิได้ยึดถือว่า “ผู้รู้” เป็น เรา เขา
  สัตว์ บุคคล ตัวตน ในขณะจิตใดๆ เลย..
  เรียกว่าเรา “ข้ามความหลง” ได้โดยสิ้นเชิง โดยประการทั้งปวง

  หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -การข้ามหลง.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  “…ความเหน็ดเหนื่อย เมื่อย หิว มันเป็นธรรมดาอยู่ในโลก
  อยู่กับที่ก็ บางทีมันก็เหนื่อย เราไม่กลัวความเหน็ดความเหนื่อย
  ความเมื่อย ความหิว ความทุกข์ ความจน ต่างๆ ไม่เข็ดไม่หลาบ ไม่กลัว จึงเที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่เรื่อยๆ หากว่ากลัวสิ่งเหล่านี้ ก็คงจะหนีไปได้ โดยมากถือว่าการไปการมา การเหน็ดการเหนื่อย เป็นธรรมดาไม่ถือว่าเป็นข้าศึกศัตรู…”

  พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร วัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -เมื่อ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  “…สัจจธรรมทั้งหมดมีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจจธรรมนั้นแล้ว ก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลก เพราอัธยาศัยของสัตว์ไม่เหมือนกัน หยาบบ้าง ประณีตบ้าง พระองค์จึงเปลืองคำสอนไว้มากถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์ เมื่อมีนักปราชญ์ฉลาดสรรหาคำพูดให้สมบูรณ์ที่สุด เพื่อจะอธิบายสัจจธรรมนั้นนำมาตีแผ่เผยแจ้งแก่ผู้มุ่งสัจจธรรมด้วยกัน เราย่อมจะต้องอาศัยแนวทางในสัจจธรรมนั้นที่ตนเองไตร่ตรองเห็นแล้วว่าถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนำแผ่ออกไปอีกโดยไม่ได้คำนึงถึงคำพูด หรือไม่ได้ยึดติดในอักขระพยัญชนะตัวใดเลยแม้แต่น้อยเดียว…”

  หลวงปู่ดูลย์ อตุโล วัดบูรพาราม อ.เมือง จ.สุรินทร์

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พรหมจรรย์นี้เราประพฤติ
  มิใช่เพื่อหลอกลวงคน
  มิใช่เพื่อให้คนทั้งหลายมานับถือ
  มิใช่เพื่ออานิสงค์ ลาภสักการะ และความสรรเสริญ
  มิใช่มุ่งหมายเพื่อเป็นเจ้าลัทธิและแก้ลัทธิอย่างนั้นอย่างนี้
  ที่แท้พรหมจรรย์นี้เราประพฤติ
  เพื่อสังวระ คือความสำรวม
  เพื่อปหานะ คือความละ
  เพื่อวิราคะ คือความคลายกำหนัดยินดี
  เพื่อนิโรธะ คือความดับทุกข์
  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ธรรมที่เราได้บรรลุนี้ ลึกซึ้งเห็นได้ยาก
  รู้ตามได้ยาก สงบประณีต มิใช่วิสัยแห่งตรรก คิดเอา
  หรือไม่ควรลงความเห็นด้วยการคาดเดา
  แต่เป็นธรรมที่บัณฑิตพอรู้ได้

  พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

  -พรห.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  “…รับให้ถูกต้อง…”

  วัตถุมงคลของหลวงปู่มีให้บูชาที่วัด ผู้เขียนเคยมีคำถามเรื่องนี้กับหลวงปู่

  “หลวงปู่ครับ ถ้าสมมุติว่าผมมีพระแพงๆ เช่น พระรอด แล้วผมจะนำไปให้เขาบูชา แต่เงินที่ได้ผมจะนำมาทำบุญจะบาปไหมครับ”

  หลวงปู่ท่านตอบว่า “ถ้าบาปข้าต้องบาปแน่ เพราะข้าขายพระเต็มศาลา”

  ผู้เขียนแย้งว่า “แต่หลวงปู่ไม่ได้ใช้เงินเอง”

  หลวงปู่ท่านจึงสรุปว่า “อย่างไรข้าก็ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ขาย แต่จุดประสงค์ข้าทำเพื่อวัดวา ไม่ใช่ทำเพื่อข้า”

  ดังนั้น ทุกสิ่งทุกอย่างจึงอยู่ที่เจตนา ซึ่งหลวงปู่ท่านเน้นว่า

  “เจตนา คือ ตัวบุญ”

  เมื่อก่อนที่หลวงปู่ยังแข็งแรง ผู้ที่บูชาพระแล้วก็มักจะนำมาให้หลวงปู่ประสิทธิ จนกระทั่งเมื่อท่านป่วยไม่ค่อยแข็งแรง ผู้บูชามักเกรงใจ ไม่ให้ท่านเป็นผู้ประสิทธิ แม้กระนั้น หลวงปู่ยังอดไม่ได้ด้วยความเมตตา เพราะท่านบอกว่า เพื่อกำลังใจและความศรัทธา เนื่องจากทุกคนต้องสละทรัพย์ ที่หามาได้ด้วยความเหนื่อยยาก

  มีอยู่ครั้งหนึ่ง ขณะที่ท่านประสิทธิให้กับผู้บูชารายหนึ่งซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่าน เมื่อเสร็จแล้วท่านพูดว่า “แกรับพระยังไม่ถูก” ผู้รับเกิดความสงสัย หลวงปู่ท่านจึงอธิบายต่อ…

  “ทำจิตให้น้อมรับสิ่งที่ดีที่ให้ โดยเรียกพระเข้าตัว เวลาที่รับแกไม่ได้ทำจิตแบบนี้ แกมุ่งจิตออกมาให้ข้า แทนที่จะได้เลยไม่ได้”

  เคยมีลูกศิษย์หลวงปู่ที่เป็นพระ เมื่อเวลาที่ท่านประสิทธิให้ ต้องการลองกำลังของหลวงปู่ จนหลวงปู่ต้องพูดขึ้นว่า….

  “ลองพอหรือยัง” ลูกศิษย์ผู้นั้นจึงได้คิดว่าหลวงปู่สามารถรู้ได้ บางครั้งเมื่อรับพระแล้วหลวงปู่ท่านจะกล่าวชมสำหรับคนที่รับถูกต้องว่า….

  “เจอดีแล้วทำได้แบบนี้แกขนลุกใช่ไหม”

  ผู้รับจึงถามว่า “หลวงปู่รู้ได้อย่างไรครับ”

  หลวงปู่ท่านตอบว่า… “แกขนลุก แต่อาการของแกมาเกิดที่ข้า ข้าจึงรู้”

  สำหรับเรื่องการรู้นี้ หลวงปู่ท่านรู้เป็นเรื่องปกติวิสัย ผู้เขียนเองหรือหลายคนก็เคยประสบกับเรื่องเหล่านี้มาแล้วด้วยกันทั้งนั้น

  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  “.. คิดมาก มันก็ทุกข์มาก ทำไมไม่ดูตัวเองว่ามันคิดอะไรมาก มันมีแต่เรื่องไม่ดี

  คิดมาก มันมีแต่ใจเท่านั้นแหละเว้ย คิด กายมันไม่ได้คิด กายในก็เป็นของมัน อย่างนั้น

  คิดออกไปมาก ไม่คิดเข้ามาหาใจของตัวเอง ว่ามันจะตายเมื่อไหร่ จะอยู่อีกนานแค่ไหน คิดมาตั้งแต่เกิด มันมีแต่เรื่องทุกข์ทั้งนั้นแหละ..”

  หลวงปู่เพียร วิริโย
  วัดป่าหนอง กอง ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

  -มันก็ทุกข์มาก-ทำ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ พระเถราจารย์ที่มีข้อวัตรปฏิบัติเคร่งครัด เป็นที่ยอมรับในหมู่นักปฏิบัติธรรม หลวงปู่ดู่รักในหลวงมาก สวดมนต์ถวายในหลวงทุกวัน ในสมัยที่หลวงปู่มีชีวิต ท่านจะกำชับให้ลูกศิษย์ ให้เอาบุญจากการภาวนา รวมเข้ากับบุญของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ถวายให้ในหลวง รวมทั้งแผ่เมตตาให้เทพเทวาผู้ปกรักษาพระองค์ท่านให้มีความสุข แล้วก็กรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรของพระองค์ท่านให้ไปเกิดในสุคติภูมิ หลายครั้งที่ลูกศิษย์จะรับทราบได้ว่า หลวงปู่จะเข้าที่เพื่ออธิษฐานช่วยในหลวงในยามที่พระองค์ทรงพระประชวร ได้กล่าวว่า

  “หากไม่มีในหลวง พระพุทธศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้”

  ข้าพระพุทธเจ้าฯ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระภัทรมหาราช อย่างหาที่สุดมิได้ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

  หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  -พรหมปัญโญ-พระ.jpg
  1515474912_538_หลวงปู่ดู่-พรหมปัญโญ-พระ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  18,248
  กระทู้เรื่องเด่น:
  2
  ค่าพลัง:
  +282
  อุบายเสริมการภาวนาที่หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ เมตตาแนะนำสั่งสอน

  ๑. ฝึกบริกรรมภาวนาไตรสรณคมณ์ให้ได้ทุกอิริยาบถ ตั้งแต่ตื่นนอนจนหลับไป ตรวจสอบว่าตื่นนอนรู้สึกตัวขึ้นมาพร้อมกับคำบริกรรมหรือไม่ โดยถืออุบายคำบริกรรมที่ต่อเนื่อง ก็คือสติที่ต่อเนื่อง

  ๒. อธิษฐานจิตบวชพระ (พระภิกษุ – พระภิกษุณี) ในระหว่างแห่งการปฏิบัติ เพื่อสร้างความสำรวมระวังจิต และรับอานิสงส์แห่งการสร้างพระขึ้นที่ใจเราเอง

  ๓. หมั่นสร้างปีติให้เกิด เช่น ด้วยการระลึกถึงพุทธประวัติตอนที่เราซาบซึ้งใจ หรือระลึกถึงความเสียสละของครูบาอาจารย์ ฯลฯ ซึ่งปีติจะเป็นอาหารของใจ ทำให้ใจมีกำลัง

  ๔. หมั่นพิจารณาให้เกิดธรรมสังเวช เช่น การพิจารณาเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือพิจารณาอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา เป็นต้น อันนี้มิใช่พิจารณาให้เศร้า หากแต่ให้คลายความหลงเพลิน หลงยึด จิตกลับจะคลายความยึดและโปร่งเบาเป็นอิสระ

  ๕. ปฏิบัติแบบคนโง่ กล่าวคือที่ไม่ใช่เวลาปฏิบัติกรรมฐาน เราจะศึกษาโดยการอ่าน หรือการฟัง ก็ทำไป เพื่อให้คลายความลังเลสงสัยไปบางส่วน แต่พอลงมือปฏิบัติ ก็ให้วางภาคปริยัติ วางใจเหมือนสมองเราว่างเปล่า เป็นผู้ไม่รู้อะไร เว้นแต่การรู้สภาวธรรมที่เกิดขณะปฏิบัติ จะรู้สึกโปร่งโล่งเบา หรือไม่โปร่งโล่งเบาอย่างไรก็ให้รู้ด้วยใจเป็นกลาง ๆ

  ๖. เพียรปฏิบัติสม่ำเสมอ ขยันก็ทำ ขี้เกียจก็ทำ ทำให้เป็นข้อวัตรประจำวัน บอกกับตัวเองว่าเรากำลังทำสิ่งที่มีคุณค่าที่แท้จริงต่อชีวิต ทำสิ่งที่จะช่วยให้เราไม่เป็นโมฆบุรุษ โมฆะสตรี

  “ปัญหา” ไม่ได้อยู่ที่ “คำบริกรรม” หากแต่อยู่ที่ “ทำจริง” หรือไม่ มิเช่นนั้น การภาวนาก็จะสับสน วนไปวนมาไม่ไปไหนเหมือน “มดไต่ขอบด้ง” ไต่ไปไต่มานั่นเอง

  ประวัติและปฏิปทาธรรมคำสอนองค์หลวงปู่ดู่ พรหมปัญโญ

  กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาบุญท่านเจ้าของผู้ถ่ายภาพนี้ พร้อมทั้งผู้ที่มีส่วนร่วมในการเผยแผ่โอวาทธรรมนี้ ทุกๆท่าน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์
 1. สิริรัตนสุนทร
  ตอบ:
  2
  เปิดดู:
  1,239
 2. trilakbooks
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  573
 3. zต้องตาz
  ตอบ:
  58
  เปิดดู:
  3,536
 4. สิริรัตนสุนทร
  ตอบ:
  0
  เปิดดู:
  328
 5. Apinya Smabut
  ตอบ:
  3
  เปิดดู:
  2,842
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...