ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  ปัญญาอยู่ที่การฟัง การคิด
  และการอบรมสั่งสมให้เจริญขึ้น
  ในตัวของผู้ปฏิบัติเอง จนพบความจริงว่า

  ไม่มีตัว ไม่มีตน ไม่มีสัตว์ บุคคล เราเขา
  มีแต่รูปกับนามเท่านั้นที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป

  สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช

  -การค.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  เพียงชั่วระยะฟ้าแลบยังไม่ทันดับแสง
  • หลวงปู่ชอบ ฐานสโม ระลึกภพชาติได้ ๙๑ กัป
  • หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ระลึกชาติได้ถึง ๑ อสงไขย

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  1f341.png ” มีสติ ฝึกภาวนา เป็นอริยทรัพย์
  ติดตัวไปได้หลายหมื่นชาติ
  ส่วนทรัพย์สมบัติทางโลก
  ชาติเดียวยังเอาไปไม่ได้” 1f341.png

  โอวาทธรรม หลวงปู่บุญฤทธิ์ ปัณฑิโต
  ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

  -ฝึกภาวนา-เป็นอริย.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  ทำไมพระองค์จึงออกบวช
  ทรงเจ็บปวดจากเรื่องใด
  จึงทำให้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่
  ยอมละทิ้งได้ในทุกสิ่งที่มี
  ทรัพย์สินเงินตรา
  อำนาจ วาสนา
  เมียสาว และ ลูกยา
  ใยจึงไม่นำพา ไม่อาลัย
  ทุกสิ่งที่คิดว่าคือความสุข
  กลับนำความทุกข์มาให้
  ยิ่งยึดมั่นถือมั่นเพียงใด
  กลับยิ่งทำร้าย ทำลายตน
  ด้วยเหตุที่รู้แจ้งเห็นจริง
  พระองค์จึงทรงทิ้งทุกสิ่งไว้
  สืบเสาะหาปัญญาจากด้านใน
  ที่จะให้คำตอบกับชีวิต
  รู้การได้มาเสียไป
  รู้ว่าไม่มีสิ่งใดรักษาไว้ได้
  รู้ว่ารักแค่ไหนก็ต้องจากไกล
  รู้ว่ายิ่งใหญ่เพียงใดก็ต้องตาย
  รู้ว่าสุขและทุกข์ไม่คงที่
  รู้ว่านินทาสรรเสริญมีทุกแห่งหน
  รู้ว่าทุกสิ่งเกิดดับในตน
  รู้ว่าวนเวียนว่ายอีกก็ทุกข์อีก
  จนรู้ได้อย่างถ่องแท้
  ถึงความไม่แน่นอนแห่งสรรพสิ่ง
  เมื่อบรรลุถึงความจริง
  จึงสามารถทิ้งทุกอย่างเพื่อปล่อยวาง
  สงสัยจนสิ้นสงสัย
  ได้รับคำตอบจากสัจธรรมอันยิ่งใหญ่
  ว่าทุกสิ่งล้วนว่างเปล่าดาย
  นิพพานได้ก็ไม่มีอะไรให้ยึดถือ
  ทำไมพระองค์จึงออกบวช
  เพราะความร้าวรวดกระตุ้นให้สงสัย
  จนค้นพบหนทางกระจ่างใจ
  พุทธะยิ่งใหญ่อยู่ในตน
  ทรงตรัสรู้ด้วยปัญญาสว่างไสว
  ค้นพบพุทธะยิ่งใหญ่ในตัวตน

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  1f341.png ธรรมะยกระดับจิตใจ 1f341.png

  ผู้เป็นพระโสดาบันนั้น จะรู้ตนว่ามีศีล ๕ ศีล ๘ ครบบริบูรณ์ ถ้ารู้ว่าปฏิบัติได้มากกว่านั้น ก็รู้ตัวว่าได้มากกว่านั้น ไม่สงสัย ไม่ลูบคลำว่าศีลข้อนั้นมันดีหรือไม่ดี พระสกิทาคามีนั้น ละความโลภ ความโกรธ ความหลงให้เบาบางลงได้แต่ไม่หมด พระอนาคามีนั้นอยู่ในฌานเป็นพรหมจรรย์อยู่โดดเดี่ยว เหมือนคนไม่มีคู่เรียงเคียงหมอน จิตวิญญาณมีอยู่ขันธ์เดียว อยู่กับความสุข ไม่ยุ่งกับใคร ศีล ๘ สมบูรณ์

  สำหรับพระอรหันต์นั้น รู้แจ้งหมดแล้ว หายสงสัยในโลกหมดแล้ว รู้โลกแจ้งชัดเจนแล้ว ไม่หลงโลก ใครจะทำให้หลงก็ไม่หลง ไม่เกิด ไม่ดับ ไม่มีความต้องการ ร่างกายก็รู้หมด รู้เฒ่า รู้แก่ รู้เจ็บ รู้ตาย รู้ทุกข์ รู้ยาก พอแล้ว อิ่มแล้ว ไม่เอารูปขันธ์นี้แล้ว เรียกว่าตัดกิเลสขาด ขาดจากความยึดมั่น ถือมั่น วิราโค คลายความกำหนด สิ้นความยินดี ไม่ยินดีกับอะไรในโลกนี้ ความรัก ความชังขาดลอยหมดแล้ว ไม่แต่อุเบกขาญาณ วางเฉยอยู่แต่ยังสอนคนอยู่ จะเอาไม่เอาช่างมัน สอนด้วยความเมตตาเฉยๆ แต่ตัวท่านนั้นทำงานเสร็จแล้ว ไม่มีงานจะทำแล้ว ชาติสิ้นแล้ว พรหมจรรย์คือ การปฏิบัติธรรมอยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำไม่มีอีก ที่จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จะมาเกิดอีกไม่มี จิตของท่านไม่ต้องพูดถึง เป็นสมาธิทั้งวันทั้งคืน เป็นอยู่ทุกขณะ รู้อยู่ตลอด พุทโธเต็มอยู่บริบูรณ์อยู่ตลอด มีธัมโม สังโฆอยู่ในตัวตลอด

  ท่านว่า ผู้ที่รู้ธรรมย่อมรู้ได้ด้วยตนเอง เป็นปัจจัตตัง และวิญญูชน รู้ด้วยเฉพาะตัวเอง เหมือนว่า ร้อนเรารู้ หนาวเรารู้ เรารู้อยู่คนเดียว คนอื่นไม่รู้ด้วย ทุกข์เรา ก็รู้อยู่คนเดียวของเรา คนอื่นจะมารู้ไม่ได้

  วิญญูชนรู้ได้ด้วยเฉพาะตนเอง ไม่ต้องไปวัดหรอก ไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์มาวัดหรอก เขาจะวัดของเขาเอง ถ้าเขาหลุดพ้นเป็นพระอรหันต์ เขาก็จะรู้ของเขาเองว่าหลุดพ้นแล้ว ไม่มีอะไรขัดข้องกับจิตใจ”

  หลวงพ่อเปลี่ยน ปัญญาปทีโป
  วัดอรัญญวิเวก (แม่ปง) อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  ดูก่อน อานนท์ ! อันว่า “อรหันต์” นั้น
  ..จะได้มีจำเพาะแต่ตถาคตพระองค์เดียว ก็หามิได้
  ย่อมมีเป็นของสำหรับโลก สำหรับไว้โปรดสัตว์ทั่วไป ไม่ใช่ของแห่งเราตถาคต แลของผู้หนึ่งผู้ใดเลย
  บุคคลใดปราศจากกิเลส บุคคลผู้นั้นก็ได้เป็นพระอรหันต์เสมอกันทุกคล บุคคลผู้ใดยังไม่ปราศจากกิเลส ถึงแม้จะอ้อนวอน เราตถาคต ว่าอรหันต์อรหันต์ดังนี้ จนถึงวันตาย ก็ไม่อาจได้ซึ่งอรหันต์เลย..

  ❖ พุทธโอวาท ❖ คิริมานนทสูตร
  • สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า •

  -อานนท์-อันว่า-อร.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  สิ่งดีๆที่เกิดขึ้น
  เป็นผลบุญที่เราทำเอง

  ” จงพากเพียรสั่งสมบุญเถิด ”

  โอวาทธรรม: หลวงปู่ฝั้น อาจาโร

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  ุกข์และสุข_ต่างก็เป็นสมมติทั้งสิ้น
  ุกข์สุขจึงอยู่ภายใต้อำนาจของไตรลักษณ์
  ีเกิดขึ้นและมีดับไปตามเหตุปัจจัยเป็นธรรมดา

  ถ้าเรากำลังประสบทุกข์ กลัวว่าทุกข์นั้นจะไม่ดับไป หรืออยากให้ทุกข์ดับไป ทั้งสองอย่างนี้ต่างเป็นสมุทัยทั้งสิ้น เพราะเป็นทั้งภวตัณหาและวิภวตัณหา ความอยากให้ทุกข์ดับไป กับความไม่อยากเจอทุกข์ ต่างเป็นกิเลสมาหลอกลวงสัตว์โลก ให้หลงมืดบอดตายซ้ำตายซาก หลงเกิดหลงตายวนเวียนในสังสารวัฏเช่นนี้อยู่ร่ำไปไม่รู้จบสิ้น พระพุทธเจ้าทรงมีพระเมตตา จึงทรงแสดงธรรมก่อนปรินิพพานไว้ว่า

  สุญญโต โลกัง อเวกขัสสุ
  โมฆะราชะ สะทาสะโต
  อัตตานุทิฎฐิง อูหัจจะ
  เอวัง มัจจุตตะโร สิยา
  เอวัง โลกัง อเวกขันตัง
  มัจจุราชา นะ ปัสสะติ

  ดูกร โมฆราช เธอจงเป็นผู้มีสติทุกเมื่อ จงมองโลกนี้เป็นของว่างเถิด ถอนเสียซึ่งอัตตานุทิฎฐิ ย่อมก้าวล่วงมัจจุราชเสียในท้ายที่สุด เมื่อเธอมองโลกอย่างนั้นแล้ว มัจจุราชจักมองไม่เห็นเธอ

  (พระพุทโอวาทก่อนปรินิพพาน)

  _ต่างก็เป็น.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  ปราชญ์ผู้รู้ท่านไม่ค่อยพูดธรรมประเภทลึกลับ

  เพราะปราชญ์ผู้รู้จริง ท่านได้พินิจพิจารณาดีแล้วว่า ธรรมประเภทลึกลับเกินพระไตรปิฎกนี่เอง ที่เมื่อกล่าวออกไปแล้ว คนประเภทมืดบอดมักไม่เชื่อ ซ้ำร้ายคิดปรามาสท่าน ว่าท่านงมงาย หลอกลวง ไม่รู้จริง โดยอ้างเอาข้อมูลในพระไตรปิฎกมารบกับท่าน แต่ท้ายที่สุดบุคคลประเภทปทปรมะบัวใต้ตมเหล่านี้ เมื่อตายลงไปแล้ว ดีดผึงลงนรกทันที ซึ่งที่ท่านไม่พูดธรรมลึกลับ ก็เพราะท่านเมตตาสงสารพวกเราเป็นที่สุด กลัวพวกเราจะหลงผิดคิดชั่ว หลงสร้างเหตุแห่งมหันตทุกข์ให้แก่ตน ทั้งหมดเหล่านี้คือ ความเมตตาของพ่อแม่ครูอาจารย์ เพียงแต่ใครจะมีสติปัญญาที่พอจะมองเห็นความเมตตาของท่าน ได้อย่างแท้จริง
  __________________________________

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  สร้างบุญ ไว้ที่ใจ พาเราไป ในทุกที่
  ทรัพย์อื่น ถึงเรามี ทิ้งทันที เมื่อเราตาย
  ทรัพย์อื่น ต้องรักษา กลัวเขามา ลักเอาไป
  มีมาก เป็นทุกข์ใจ กลัวคนร้าย มาแย่งชิง

  แต่บุญ ไม่กลัวหาย เป็นหรือตาย ก็อยู่จริง
  ไม่มี การแย่งชิง เพราะความจริง ต้องสร้างเอง

  ทำบุญ_สะสมบารมี_ไว้ใช้ในภพหน้า
  สิ่งนี้ที่เราต้องสร้างเอง_ไม่มีใครสร้างให้เราได้

  -ไว้ที่ใจ-พาเรา.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  ภรรยา 7 ประเภท ที่พระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้

  ภรรยา 7 ประเภท ที่พระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้. 1.ภรรยาที่เป็นเหมือนเพชฌฆาต

  เป็นภรรยาที่มีจิตคิดทำร้ายสามีของตนอยู่ตลอดเวลา ไม่อนุเคราะห์ช่วยเหลือสามีของตนด้วยประการทั้งปวง สนใจแต่ประโยชน์ของตน ยินดีและลุ่มหลงในชายอื่นที่หล่อหรือรวยกว่า ดูหมิ่นสามีของตน คิดจะขจัดสามีของตนไปไกลๆ หรือฆ่าให้ตายเสีย ภรรยาประเภทนี้ ไม่ได้มีจิตรักใคร่สามีของตนเลย อาจถูกซื้อตัวมา หรือแต่งงานเพราะหวังในทรัพย์สินของสามีเพียงเท่านั้น อาจจะพยายามฆ่าสามีเมื่อมีโอกาส เพื่อหวังในทรัพย์สิน มรดก เงินประกัน ฯลฯ

  2. ภรรยาที่เป็นเหมือนโจร
  ภรรยาประเภทนี้ อาจจะไม่ร้ายแรงถึงขนาดอยากฆ่าสามีของตน แต่มีสันดานเป็นโจรแก้ไม่หาย รักใคร่ในทรัพย์สินของสามีเพียงเท่านั้น ถึงแม้สามีจะขยันขันแข็งได้ทรัพย์มาโดยทางใด ก็เก็บงำไว้ไม่อยู่ เพราะภรรยาประเภทนี้จะยักยอกทรัพย์ของสามีเสียให้หมด เพื่อความสุขของตัวเองเท่านั้น ความร้ายแรงของภรรยาประเภทนี้ อาจถึงขั้นปอกลอกให้สามีหมดทรัพย์สินทุกอย่างที่มี ทำให้เป็นหนี้เป็นสิน และจากสามีไป

  3. ภรรยาที่เป็นเหมือนนาย
  เป็นคู่กรรมตัวจริง กล่าวคือคู่ครองแบบนี้ อาจมีรักมั่นต่อกันอยู่ แต่ผู้เป็นภรรยา จะไม่สนในการงานทั้งปวง เป็นผู้ขี้เกียจ ปากร้าย ปากมาก ชอบใช้กำลัง ชอบข่มเหงสามี กินมากใช้จ่ายฟุ่มเฟือย มือถึงเท้าถึง ชอบทำร้ายสามี กดขี่ให้สามีเป็นเพียงทาสคนหนึ่ง ผู้เป็นสามีต้องทำงานทุกอย่างและเลี้ยงดูภรรยาประเภทนี้ไปจนจะหมดเวรกรรมต่อกัน หรือตายขาดจากกันไป

  4. ภรรยาที่เป็นเหมือนแม่
  มีคำที่คนเฒ่าคนแก่ หรือพ่อแม่สอนลูกหลานต่อมาว่า มีเมียที่ดี ก็เหมือนมีแม่ช่วยดูแลรักษา ภรรยาประเภทนี้เป็นภรรยาที่ดีมาก ช่วยเกื้อกูลสามีในทุกๆ ด้าน และรักสามีเหมือนลูกคนหนึ่ง ช่วยรักษาทรัพย์ที่สามีหามาไว้อย่างปลอดภัย เป็นภรรยาที่พึ่งพาได้เสมอ ไม่ว่าจะเจ็บไข้ หรือตกอยู่ในความทุกข์ประการใด เป็นภรรยาที่มีความดีงามเสมอกับแม่อย่างแท้จริง

  5. ภรรยาที่เป็นเหมือนพี่สาวน้องสาว
  เป็นภรรยาที่ดี มีความอ่อนน้อมและกิริยาเรียบร้อย พูดจาไพเราะ เป็นเหมือนกับพี่สาวน้องสาวที่ดี มีความเคารพในสามีของตนและพร้อมจะให้การสนับสนุนในทุกๆ เรื่อง ภรรยาประเภทนี้ มักจะเป็นคนที่ละอายต่อบาป และคล้อยตามความคิดเห็นและอำนาจของสามี มีนิสัยสอดคล้องกับสามีและเข้าใจกันง่ายดุจพี่สาวน้องสาวของสามี

  6. ภรรยาที่เป็นเหมือนเพื่อน
  เป็นภรรยาที่มีความเสมอกับสามีเหมือนเพื่อน มีความรักสามีเหมือนรักเพื่อนตายคนหนึ่ง มีความกลมเกลียวพร้อมเพรียงกันดี ไม่มีวันทอดทิ้งกัน คอยอยู่เคียงบ่าเคียงไหล่เหมือนเพื่อนรัก สามารถช่วยออกความเห็นและปรึกษาเรื่องกิจการงานต่างๆ ได้ และสามีสามารถไว้วางใจให้ภรรยาประเภทนี้ทำงานต่างๆ แทนได้ เพราะเป็นเหมือนเพื่อนยาก ที่มีทั้งความสามารถและความรักต่อกันอย่างไม่เสื่อมคลาย

  7. ภรรยาที่เป็นเหมือนทาส
  ภรรยาประเภทนี้ นับว่าอาจจะดีต่อสามี แต่ไม่ดีต่อตัวภรรยาเองและในแง่ของสิทธิมนุษยชนเลย เพราะเป็นภรรยาที่อยู่ใต้อำนาจของสามีในทุกๆ เรื่อง ไม่ว่าจะถูกสามีเฆี่ยนตี ขู่ตะคอก ใช้งานหนัก ก็ไม่โกรธ ไม่คิดโต้ตอบสามี เป็นภรรยาที่อดทนในทุกๆ เรื่องของสามี กล่าวคือ หากได้สามีดีก็นับว่าดีไป แต่หากได้สามีที่ไม่ดีเป็นคนเลว ภรรยาประเภทนี้ก็จะถูกข่มเหงรังแก เป็นทาสรับใช้ตลอดไปจนกว่าจะสิ้นเวรกรรมต่อกัน

  (อ้างจาก ภริยาสูตร ส. อํ. (60) ตบ. 23 : 93-95 ตท. 23 : 87-88 ตอ. G.S. IV : 57-58)

  -7-ประเภท-ที่พระพุทธ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...