ธรรมะ จากเพจ พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น

ในห้อง 'หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต' ตั้งกระทู้โดย สายหลวงปู่มั่น, 4 กันยายน 2017.

สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้
 1. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  1f341.png ม ร ณ า นุ ส ติ 1f341.png
  พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป
  วัดอรัญญวิเวก จ.เชียงใหม่

  ณ บัดนี้ พวกเราท่านทั้งหลาย
  ทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา
  ท่านสาธุชนทั้งหลาย
  ได้มาพร้อมกันอยู่ในวิหารแห่งนี้ด้วยความพร้อมเพรียงกัน

  พวกเรานั้นได้พากันมีความตั้งใจใฝ่ฝันหา
  แสวงหาทางพ้นทุกข์ไปสู่สุขเกษมศานต์
  ตามองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้า
  เพราะเรามีจุดประสงค์ความมุ่งหมายเช่นนั้น

  เราต้องพากันเป็นคนที่มีความพากความเพียร
  พยายามขวนขวายสร้างคุณงามความดี
  ให้เกิดให้มีขึ้นแก่ตน

  เราทุกคนควรมองซ้ายแลขวาว่า
  ชีวิตของเรานั้นผ่านไปทุกวันทุกวัน
  ความเฒ่าแก่ชราภาพก็แก่ไปทุกวันทุกวันทุกเวลา
  พวกเราไม่เจริญภาวนาดูกันเอง
  ก็ย่อมหลงมัวเมาในวัยของตนอยู่

  ถ้าหากเราพิจารณาด้วยความรู้
  เป็นผู้มีสติปัญญาเข้าใจ ก็จะรู้ได้ว่า
  คนเราเกิดขึ้นมานั้นเป็นไปตามกาลตามสมัย
  ย่อมมีความเฒ่าแก่ไปเรื่อยๆ ชราภาพไปเรื่อยๆ
  จนถึงที่สุดก็คือความแตกดับหักพัง ความแตกสลาย
  ความทำลายชีวิตลงไป ก็คือ “ค ว า ม ต า ย” นั่นเอง

  ถ้าหากบุคคลเป็นผู้มีสติปัญญา พินิจพิจารณา
  ถึงมรณานุสติเป็นอารมณ์เอาไว้ในใจ
  ก็จะเข้าใจได้ว่าความตายนั้นอยู่ใกล้ตน.

  1520864829_437_ม-ร-ณ-า-นุ-ส-ติ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 2. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 3. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  ้าใจห่างไกลจากความดี_ขาดสติปัญญา
  ไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี_อบายภูมินี้ไปง่ายมาก
  ้ากลัวนรกอบายภูมิ_พึงรักษาศีลให้บริสุทธิ์

  1520919728_852_ถ้าใจห่างไกลจากความดี_.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 4. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 5. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 6. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 7. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  การอุทิศบุญแม้มองไม่เห็นแต่มีความหมาย

  การอุทิศส่วนกุศลนี้..สามเณรน้อยบวชเข้ามา พอทำประกอบคุณงามความดีสิ่งไหนก็ตาม เณรน้อยบอก..เอ้อ พ่อแม่ของข้าพเจ้า..ญาติของข้าพเจ้าในอดีตชาติ ขอให้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากข้าพเจ้าทุกครั้งด้วยเถิด

  เพียงแค่นี้แหละ แม่เคยเป็นยักขินีมาก่อน ก็ยังมารับส่วนบุญส่วนกุศล พอมาแล้วเทวดาทั้งหลายก็ยังแยกทางให้อีก ว่าเป็นบุคคลสำคัญเพราะว่าเป็นแม่ของสามเณร

  นี่แหละ การอุทิศส่วนกุศลถึงเราจะมองไม่เห็นก็เถอะนะศรัทธาญาติโยม วิญญาณหรือว่าตัวนามธรรม หรือว่าสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นน่ะ มีความหมายสำหรับพวกท่านเหล่านั้น

  พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก
  วัดป่านาคำน้อย บ้านนาคำน้อย ต.บ้านก้อง อ.นายูง จ.อุดรธานี

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 8. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  ” ทำอะไรก็ตาม ถ้าด้วยกิเลสตัณหา ผลจะตกแก่ผู้กระทำ

  แต่ถ้าทำอะไรก็ตามทำด้วยสติปัญญา ผลจะตกแก่สิ่งที่ถูกกระทำ ”

  หลวงปู่ฉลวย สุธมฺโม พระสุปฏิปันโน ศิษย์ของหลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
  วัดป่าบ้านวไลย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  -ถ้าด้วยกิเ.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 9. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  พระภิกษุพระยานรรัตนราชมานิต (ตรึก จินตยานนท์)
  ท่านเจ้าคุณธมฺมวิตกฺโก ภิกขุ วัดเทพศิรินทร์ กทม…(พูดกับคุณโกศล ปัทมะสุนทร) โกศล ตายแล้วก็สามารถช่วยคนได้ดีกว่าอยู่อีกนะ ขอเพียงแต่เราอธิษฐานจิตถึงกันและกัน กระแสจิตเปรียบเหมือนเครื่องส่งวิทยุนะ ถ้าจูนเครื่องตรงกัน ก็สามารถติดต่อกันได้ ถ้าเครื่องส่งมีกำลังส่งมากเพียงไร แต่ถ้าเครื่องรับไม่จูนเครื่องให้ตรงกันก็ไม่สามารถรับได้ …..

  …..ร่างกายเป็นรังของโรค ต้องป่วยเจ็บอยู่เสมอเป็นธรรมดา เป็นเรื่องของการเกิดแก่เจ็บตาย อย่าเศร้าหมองต่อการเจ็บป่วยนั้น ทำใจให้ปรอดโปร่ง และให้นึกเสมอว่าการเจ็บการตายไม่แน่นอน จะมาถึงเมื่อใดก็ได้อย่าประมาท อย่ารั้งรอต่อการทำความดี ในขณะที่ยังมีโอกาสทำความดี จะได้ไม่ต้องเสียใจแม้ความตายจะมาถึงในวินาทีใดก็ตาม …..(แล้วท่านเจ้าคุณก็มักจะกล่าวกลอนนี้เสมอ)

  ถึงกายแพ้แต่ใจเราไม่แพ้
  ใจไม่แก่เจ็บตายตามกายหนา
  กายนี้มันจะเน่าเราก็ลา
  ไปสวรรค์ชั้นฟ้านิพพานเอย…

  ท่านเจ้าคุณเป็นโรคมะเร็งที่ลำคอ จนมีขนาดดังรูป โดยท่านไม่เคยแสดงอาการเจ็บปวดให้ผู้ใดเห็น แม้พระราชิณีทรงประสงค์จะส่งหมอมารักษา ท่านก็ได้ปฏิเสธพระองค์ และมีแพทย์หลายท่านประสงค์ที่จะมาทำการรักษา ท่านก็บอกว่าปล่อยให้มะเร็งมันตายไปกับท่าน ภาพถ่ายนี้ถ่ายตอนนายแพทย์มาทำความสะอาดแผลมะเร็งที่แตกแล้ว โดยท่านเจ้าคุณบอกให้ถ่ายไว้

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 10. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  การศึกษาธรรมทั้งมวล ย่อมมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมนำธรรมนั้นไปประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระซักฟอกกิเลสในจิตใจของตนเองนั้นแล ที่สุดวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ทั้งมวล ถึงฝั่งพระนิพพาน แดนแห่งความเกษม พบบรมสุขปราศจากทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไปตลอดอนันตกาล

  1521088087_622_การศึกษาธรรมทั้งมวล-ย่.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 11. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  -ปทุมสิโ.jpg

  ..หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร กล่าวปลงธรรมสังเวชถวายองค์หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ภายในกุฏิของค์ท่านหลังจากการละสังขาร วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561..ความว่า..
  ..เราท่านทั้งหลายเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครรอดพ้นไปได้ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เห็นภาพการกลับสู่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ให้น้อมเข้ามาในกายในใจ ในจิตใจของตน วันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน ความเศร้าโศกความเสียใจ ความอาลัยอาวรณ์มิใช่เป็นธรรม ไม่เห็นมีประโยชน์อันใด ตัดตัวเองและผู้ที่เป็นเพื่อนกาลเวลา จงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ คืออนิจจังทุกขังอนัตตา ทั้งสามประการนี้เป็นยอดของธรรม ซึ่งถอดมาจากพระธรรมเทศนาทั้งหลาย ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนั้น ไม่ว่าผู้ใดทั้งสิ้น ให้น้อมนึกระลึกถึงเวลาก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพาน ก็ได้กล่าวกับพระเถระที่เป็นเครือญาติมีพระอานนท์ มีพระนันทะ พระราหุลในขณะนั้นว่า เราทนทุกข์กับเวทนาในสังขารมากมายเหลือเกิน วันหนึ่งๆเห็นสังขารร่างกายนี้เหมือนกับเป็นอสรพิษ คอยขบกัดให้เกิดความเจ็บปวดอยู่เสมอ ต้องอาศัยความอดทนและความพิจารณา ขอพ่อทั้งหลาย (ซึ่งท่านเรียกพระเถระเหล่านั้นซึ่งเป็นญาติว่าพ่อทั้งหลาย) จงช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนา ประกาศความดีงามมั่นคงในธรรมและวินัย ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้ดี เพื่อความเจริญในพระศาสนาต่อไป และในขณะเดียวกันก็ได้รับคารวะพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้น ที่ได้ทูลลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปรินิพพาน สมเด็จพระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาตพิเศษ ให้นางประชาบดีโคตมี แสดง แสดงฤทธิ์ทานุภาพ ลอยตัวขึ้นไปบนเวหาพร้อมด้วยนางภิกษุกาษาญาณีทั้งหมด แสดงพระธรรมเทศนา ในห้วงอากาศ เพื่อให้คนทั้งหลายที่ประมาทในพระธรรมคำสอนของพระองค์ และ พวกพราหมณ์บางพวกที่ยังมีการยึดถืออทธิฤทธิ์อยู่ในหัวใจในความเป็นไป ว่าเรายังเป็นผู้ที่เหนือกว่า พระตถาคตเพียงให้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริง เพื่อดัดและอบรมนิสัยของบุคคลทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี

  ..บัดนี้อาจารย์ของเราที่พวกเราเคารพนับถือ ทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ก็ได้เห็นวาระเช่นนั้นดังที่ปรากฏอยู่นี้ เราทั้งหลายพึงตั้งจิตอธิษฐานคุณงามความดีในพระรัตนตรัย และระลึกถึงพระธรรมคำสอน ที่เป็นหัวใจสำคัญคืออนิจจังทุกขังอนัตตา ไว้ในใจของตน และแผ่กุศลผลบุญคุณงามความดี ตามควรแต่กำลังของตน ถวายแก่พระอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพ ณ ที่นี้....หลวงปู่บัวเกตุ ปทุมสิโร กล่าวปลงธรรมสังเวชถวายองค์หลวงปู่เปลี่ยน ปัญญาปทีโป ภายในกุฏิของค์ท่านหลังจากการละสังขาร วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561..ความว่า..
  ..เราท่านทั้งหลายเรื่องอย่างนี้ไม่มีใครรอดพ้นไปได้ เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่เห็นภาพการกลับสู่อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ก็ให้น้อมเข้ามาในกายในใจ ในจิตใจของตน วันหนึ่งเราก็จะต้องเป็นอย่างนี้เหมือนกัน ความเศร้าโศกความเสียใจ ความอาลัยอาวรณ์มิใช่เป็นธรรม ไม่เห็นมีประโยชน์อันใด ตัดตัวเองและผู้ที่เป็นเพื่อนกาลเวลา จงใช้ปัญญาพิจารณาให้เห็นไตรลักษณ์ คืออนิจจังทุกขังอนัตตา ทั้งสามประการนี้เป็นยอดของธรรม ซึ่งถอดมาจากพระธรรมเทศนาทั้งหลาย ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในที่สุดก็ต้องเป็นอย่างนั้น ไม่ว่าผู้ใดทั้งสิ้น ให้น้อมนึกระลึกถึงเวลาก่อนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จดับขันปรินิพพาน ก็ได้กล่าวกับพระเถระที่เป็นเครือญาติมีพระอานนท์ มีพระนันทะ พระราหุลในขณะนั้นว่า เราทนทุกข์กับเวทนาในสังขารมากมายเหลือเกิน วันหนึ่งๆเห็นสังขารร่างกายนี้เหมือนกับเป็นอสรพิษ คอยขบกัดให้เกิดความเจ็บปวดอยู่เสมอ ต้องอาศัยความอดทนและความพิจารณา ขอพ่อทั้งหลาย (ซึ่งท่านเรียกพระเถระเหล่านั้นซึ่งเป็นญาติว่าพ่อทั้งหลาย) จงช่วยกันดูแลพระพุทธศาสนา ประกาศความดีงามมั่นคงในธรรมและวินัย ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไว้ให้ดี เพื่อความเจริญในพระศาสนาต่อไป และในขณะเดียวกันก็ได้รับคารวะพระภิกษุสงฆ์เหล่านั้น ที่ได้ทูลลาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อปรินิพพาน สมเด็จพระพุทธองค์ได้ทรงอนุญาตพิเศษ ให้นางประชาบดีโคตมี แสดง แสดงฤทธิ์ทานุภาพ ลอยตัวขึ้นไปบนเวหาพร้อมด้วยนางภิกษุกาษาญาณีทั้งหมด แสดงพระธรรมเทศนา ในห้วงอากาศ เพื่อให้คนทั้งหลายที่ประมาทในพระธรรมคำสอนของพระองค์ และ พวกพราหมณ์บางพวกที่ยังมีการยึดถืออทธิฤทธิ์อยู่ในหัวใจในความเป็นไป ว่าเรายังเป็นผู้ที่เหนือกว่า พระตถาคตเพียงให้เห็นตามสภาวะธรรมที่เป็นจริง เพื่อดัดและอบรมนิสัยของบุคคลทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในคุณงามความดี
  ..บัดนี้อาจารย์ของเราที่พวกเราเคารพนับถือ ทั้งพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา และพุทธศาสนิกชน ก็ได้เห็นวาระเช่นนั้นดังที่ปรากฏอยู่นี้ เราทั้งหลายพึงตั้งจิตอธิษฐานคุณงามความดีในพระรัตนตรัย และระลึกถึงพระธรรมคำสอน ที่เป็นหัวใจสำคัญคืออนิจจังทุกขังอนัตตา ไว้ในใจของตน และแผ่กุศลผลบุญคุณงามความดี ตามควรแต่กำลังของตน ถวายแก่พระอาจารย์ซึ่งเป็นที่เคารพ ณ ที่นี้..

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 12. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 13. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 14. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 15. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 16. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  ไม่มีอันใดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสในไตรภพนี้
  และในขณะเดียวกันไม่มีอะไรแหลมคมยิ่งกว่า
  ธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องปราบกิเลส
  ให้ราบลงไป พระพุทธเจ้าปราบกิเลสให้ราบ
  ลงไปด้วยธรรม สาวกปราบกิเลสให้ราบลงไปด้วยธรรม

  นอกนั้นไม่มีอะไรที่กิเลสจะกลัว
  ให้พากันเอาจริงเอาจังอย่าเหลาะแหละ ให้ยึดหลักไว้
  ____________________
  พ่อแม่ครูอาจารย์
  หลวงปู่ใหญ่พระมหาบัว ญาณสัมปันโน
  เทศน์อบรมพระ ณ วัดป่าบ้านตาด
  ๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๓ www.luangta.com
  พระมหาเจดีย์ศรีแสงธรรมวิสุทธิมงคล

  .jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 17. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
  1f341.png สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ 1f341.png การให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวง

  คิดตั้งแต่สิ่งดีงาม
  พูดแต่สิ่งดีงาม
  ทำแต่สิ่งดีงาม

  1f33b.png ก็เป็นสิริมงคลแก่ผู้ปฏิบัติ 1f33b.png

  -ธมฺมทานํ-ชินาต.jpg

  ที่มา พระอรหันต์ สายหลวงปู่มั่น
   
 18. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 19. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
 20. สายหลวงปู่มั่น

  สายหลวงปู่มั่น สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  4 กันยายน 2017
  โพสต์:
  19,666
  กระทู้เรื่องเด่น:
  5
  ค่าพลัง:
  +438
สถานะของกระทู้:
กระทู้ถูกปิด ไม่สามารถโพสต์ตอบกลับได้

แชร์หน้านี้

Loading...