ธรรมแลโลกเป็นสิ่งคู่เกิดตั้งอยู่ไม่แตกดับชั่วนิรันดร์

ในห้อง 'Black Hole' ตั้งกระทู้โดย ---สมส่วน---, 25 พฤศจิกายน 2015.

 1. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  ทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ล้วนแต่มีหน้าที่ในการสรรค์สร้าง เพื่อให้ทุกสิ่งทุกอย่างมีความสมดุลย์ มีความเป็นกลาง มีความเหมาะสม สวยงามวิจิตรพิศดาร ทุกสิ่งทุกอย่าง ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเป็นสายทาง เพื่อไปสู่อริยะ คือผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เกิดความสว่างไสวที่ดวงใจชั่วนิรัดร์
   
 2. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  ที่กล่าวมาก็ดี แต่แดนอมตะเป็นสิ่งที่ผู้คนเป็นส่วนมากปรารถนา แดนอมตะเป็นสิ่งที่ไม่ใช่โลก และไม่ใช่ธรรม และไม่มีคำกล่าวใดๆ แต่เป็นการเห็นย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกิริยาทั้งกายวาจาและใจ
   
 3. บุคคลทั่วฺไป

  บุคคลทั่วฺไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,220
  ค่าพลัง:
  +1,213
  คำว่า ไปสู่ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบานนั้น ใช้ได้กับสิ่งที่มีจิตวิญญาณเท่านั้น
  ใช้กับคำว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้ เพราะคำว่าทุกสิ่งทุกอย่าง
  ย่อมรวมทั้งมีชีวิตและไม่ีมีชีวิต แร่ธาตุต่างๆจะไปสู่ความเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น
  ผู้เบิกบานได้อย่างไร ?
   
 4. บุคคลทั่วฺไป

  บุคคลทั่วฺไป เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 พฤศจิกายน 2015
  โพสต์:
  2,220
  ค่าพลัง:
  +1,213
  "ไร้ชีวิต แม้เกิดก็ไม่เกิด แม้ตายก็ไม่ตาย แม้อยู่ก็ไม่อยู่"

  "เมื่อเจ้าก้อนหินถูกฆ่า ใครเล่าเป็นผู้เจ็บปวด ใครเล่าเป็นผู้ทนทุกข์
  ใครเล่ากล่าวว่าเจ้าก้อนหินกำลังชดใช้กรรมของตน
  ใครเล่าจะเป็นผู้จดบัญชีบาปว่ามนุษย์นี้ฆ่าเจ้าก้อนหิน"

  "เจ้าก้อนหินทำกรรมสิ่งใดไว้หนอ จึงเกิดมาให้คนอื่นกระทำได้ตามใจ
  เหตุใดเจ้าจึงไม่มีแขนขาไว้สำหรับต่อสู้ เหตุใดเจ้าจึงไม่มีปากไว้ร่ำร้องเรียกหาความยุติธรรม"
   
 5. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  เปรียบเสมือน โลกและธรรม เป็นเทียน แดนอมตะเป็นแสงเทียน คนที่มืดบอด
  เปรียบเสมือน รอการจุดเทียน ดังนั้น แสงเทียนกับเทียนย่อมไม่ใช่อย่างเดียวกัน
   
 6. บุญยง โคกกระทา

  บุญยง โคกกระทา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 ตุลาคม 2006
  โพสต์:
  2,735
  ค่าพลัง:
  +3,248
  น่าจะเรียกว่าโลกทิพย์

  ในโลกใบนั้นถ้าเรากินข้าวอิ่ม คนที่รักเราและเรารัก
  ถ้าเราอุทิศความอร่อย ความอิ่ม

  หรือจะเป็นความดีอื่นๆๆๆ
  เจาจงให้คนที่รักเรา หรือเรารัก

  คือสามารถแบบ ตกทอดได้เรื่อยๆ
  จะไปถึงคนที่ไม่ได้รักเราและเราไม่ได้รัก
  เพราะไปสืบทอดที่คนอื่นๆ

  ในโลกทิพย์กินคนเดียวอิ่มได้เป็นล้าน
   
 7. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  ทุกสิ่งทุกอย่าง ที่กล่าวมาล้วนเกิดมาจากดิน จึงยกดินทั้งหมด
  ขึ้นมาใส่ตะแกงร่อนทั้งสิ่งที่มีวิญญาณและสิ่งที่ไม่มีวิญญาณ
  เพื่อให้เหลือในสิ่งที่ควรเหลือ แก่นแท้จริงของหลักธรรมมีไม่มาก
  สำหรับผู้ที่เข้าถึง ทุกสิ่งทุกอย่าง จึงสมควรที่จะน้อมนำมาพิจารณา
  ให้หมด ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วจึงค่อยๆ ใช้สติปํญญาอันเกิดจาก
  ทาน ศึล ภาวนา สมาธิ ปํญญา เป็นตะแกงร่อนทุกสิ่งทุกอย่าง
  ที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ ทั้งที่มีวิญญาณ และไม่มีวิญญาณ
  เพื่อให้เหลืออยู่คือ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน สิ่งชั่วทั้งหลายทั้งปวง
  สมควรปล่อยวาง ให้ดับสลายไป สิ่งดีทั้งหลายทั้งปวงคงเหลือไว้
  น้อมมาใส่ใจ ประดิษย์ฐานไว้ เพื่อความปล่อยวาง ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ สิ่งที่ยังไม่เกิดยังไม่กล่าวถึง ในที่นี้ปล่อยวางเป็นบางสิ่งบางอย่าง
  ปล่องวางเป็นทุกสิ่งทุกอย่าง ก็จะเห็นความสว่างจ้า เกิดขึ้นที่ดวงใจ
  เห็นความถูกต้องเกิดอยู่ในท่ามกลาง ของความผิดพลาดทั้งหลายทั้งปวง
  เห็นความผิดพลาดที่เด่นชัด อยู่ในท่ามกลางของความถูกต้องทั้งหลายทั้งปวง
  สูงต่ำตัวเดียวกัน สุขทุกข์ตัวเดียวกัน ถูกผิดตัวเดียวกัน ไม่มีผิดก็ไม่มีถูกตัวเดียวกัน ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ก็ตัวเดียวกัน หมดความสงสัย เกิดปํญญาแจ้ง
  คือแก่นธรรม ทุกสิ่งทุกอย่าง ก็คือแท่งดินตัวเดียวกัน วิญญาณหรือไม่วิญญาณ เรากล่าวเฉพาะสิ่งที่เกิด สิ่งที่ยังไม่เกิดเราไม่กล่าว ทุกสิ่งทุกอย่าง
  ปัญญาแจ้งเสมอกัน เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่
  พูดถึงหลักธรรม ก็ต้องพูดถึง หลักของทาน หลักของศีล หลักของภาวนา
  หลักของสมาธิ หลักของปัญญา นั้นแลคือผู้มั่นคงในหลักธรรมทั้งหลายทั้งปวง
   
 8. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เกิดขึ้นมาได้ โดยอาศัย ปัจจัยในการเกื้อหนุน เพื่อการเกิด รู้ในทาน รู้ในศีล รู้ในภาวนา รู้ในสมาธิ รู้ในปํญญา ย่อมเกิดผู้รู้ ถูกต้องตามสายธรรม ที่เป็นแดนอมตะ ผู้ตื่นในทาน ผู้ตื่นในศีล ผู้ตื่นในภาวนา ผู้ตื่นในสมาธิ ผู้ตื่นในปัญญา ถูกต้องตามสายธรรม ที่เป็นแดนอมตะ ผู้เบิกบานในทาน ผู้เบิกบานในศีล ผู้เบิกบานในภาวนา ผู้เบิกบานในสมาธิ ผู้เบิกบานในปัญญา ถูกต้องตามสายธรรม ที่เป็นแดนอมตะ คำสั่งสอนทั้งหลายทั้งปวง ขององค์มสเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตามหลักธรรมอันมั่นคงคือ มั่นคงในทาน มั่นคงในศีล มั่นคงในภาวนา มั่นคงในสมาธิ มั่นคงในปัญญา นั้นแลชื่อว่า ผู้ปฏิบัติตาม ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ถูกต้องตามความเป็นจริง ในหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระส้มมาส้มพุทธเจ้า เป็นผู้เข้าถึงธรรม สมบูรณ์โดยแท้ ผู้รู้โดยแท้ ผู้ตื่นโดยแท้ ผู้เบิกบานโดยแท้
   
 9. สมทิ สมวา

  สมทิ สมวา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2014
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +119
  น้ำไหล แล น้ำ

  คนขุดคลองน้ำ กับ คนขุดน้ำ ใครชินะใครขยันกว่ากันอิอิ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 9 กรกฎาคม 2017
 10. วงกลมจุด

  วงกลมจุด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  2,314
  ค่าพลัง:
  +2,258
  ไม่มีหรอกครับ...แดน อะมะโตะ แดนอะมะตะ.....มันเป็นความฝันเท่านั้น....มันมีแต่แดนวัฏะสงสารแดนเวียนว่ายตายเกิดครับ.....คือทุกภพภูมินั่นแหล่ะ

  โลกวัฏะถ้าใครยังเวียนว่ายตายเกิด หาทางออกไม่ได้ มันก็คล้ายเป็นคุกที่กักขังหรือคล้ายแดน อะมะตะ...นั่นแหล่ะ...ส่วนแดนนิพพาน แดนอะมะตะนั่น มันแค่คุกขังพวกพระอรหันต์ ที่หลงโลกใฝ่หาแดนสุข ก็เท่านั้นเอง.....ถามว่าใครล่ะที่ปฏิบัติดั้นด้นไปถึงแดนนิพพาน ก็คนที่มีคามอยากไงหลงในสุขอย่างยิ่งไง...ใครล่ะที่ดั้นด้นไปนรกสวรรค์พรหมยมยักษ์..ก็คนที่หลงงมงายไม่รู้ตัวไง.....ก็แค่นั้นเอง...แดนอะมะตะ..เลิกพูดเถอะ..สมส่วน มันไร้สาระจริงๆ..ให้ตายเถอะ..โรบิณ....อิอิ
   
 11. วงกลมจุด

  วงกลมจุด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  2,314
  ค่าพลัง:
  +2,258
  ธาตุทุกธาตุ...คือมโนธาตุ เมื่อรวมกัน....ดินน้ำลมไฟ....เมื่อรวมกันจะเกิดมโนธาตุได้...ดังนั้นมันจึงเกิดมา แยกกันซะส่วนใหญ่แต่ที่รวมๆกันก็รวมกันเป็นโลก ....แล้วโลกก็อยู่ในจักรวาลธาตุ...พูดถึงธาตุก็คือตกอยู่ใน สนามแม่เหล็กของจักรวาลทั้งนั้น มันสามารถเคลื่อน(เปลี่ยนได้รูปร่างได้)...นี่จึงเหมือน แดนวัฏะที่คล้ายคุกกักขังสรรพสัตว์ไว้นานเหมือนอะมะตะ
   
 12. วงกลมจุด

  วงกลมจุด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  2,314
  ค่าพลัง:
  +2,258
  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน...คือผู้ไม่หลงโลก ไม่หลงธาตุ ไม่สงสัยโลก ไม่สงสัยการเคลื่อนการเปลี่ยนการรวมธาตุ...

  เมื่อไม่หลงในวัฏะสงสารแห่งนี้...จึงหมายถึงผู้ตื่นรู้ในความจริง เป็นผู้หลุดพ้นจากการหลงและการสงสัย จึงเหมือนผู้เบิกบานเพราะ เลิกหลง เลิกสงสัย จึงเหมือนสิ้นทุกข์...สิ้นสงสัยในวัฏะสงสาร จึงเหมือนพ้นจากโลกวัฏสงสารแห่งนี้ ไปแล้วนั่นเอง...ไม่กลับมาเกิดอีก เมื่อตาย ร่างกายก็แตกสลายกลายเป็นธาตุ.คืนสู่โลก...

  มันมีที่ไหนเล่า...แดน อะมะตะ...ที่ สมส่วน เพ้อฝันน่ะ...เห็นเพ้อมาหลายปีละ...ไม่เห็นจะดีขึ้นเลย...อิอิ
   
 13. วงกลมจุด

  วงกลมจุด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  2,314
  ค่าพลัง:
  +2,258
  ทีนี้ ต้องมาแยกว่า มโนธาตุ หรือธาตุรู้ มันรู้อะไร....ทางวิทยาสาด เขาบอกว่า เมื่อมีการรวมธาตุสองธาตุขึ้นไป ธาตุนั้นจะเปลี่ยนลักษณะคุณสมบัติไปจากเดิม อาจเพิ่มคุณสมบัติ หรือลดคุณสมบัติ....การเปลี่ยนได้ การเคลื่อนได้..นี่แหล่ะคือ...สภาพรู้..การทำปฏิกิริยากัน ไม่ว่าจะ รวม ดัน กัน การทำปฏิกิริยากันของสนามแม่เหล็กขั้วบวกลบต่อกัน....นี่คือ สภาพรู้...แต่อาจไม่มีอวิชชาร่วมเกิด ร่วมกระทำ มันเลยไม่ได้กระทำเพราะความอยาก ความหลง...มันเลยไม่มีวิญญาณ...แต่มันก็มีคุณสมบัติธาตุ คือ สภาพรู้...ที่ไม่ทุกข์...นั่นเอง
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 3 ธันวาคม 2015
 14. วงกลมจุด

  วงกลมจุด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  2,314
  ค่าพลัง:
  +2,258
  ดังนั้น พุทธะ....ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน..ก็คือ ผู้ที่ชำระอวิชชา ได้แล้ว...ไม่มีวิญญาณแล้ว..นั่นเอง

  จึงมีแค่รูปนามตามสภาพรู้....กระทำตามสิ่งที่ควรทำ..คือทางสายกลาง..นั่นเอง ไม่มี กิเลสตัณหาความอยากความหลงไม่มีจิตวิญญาณ....นั่นเอง
   
 15. วงกลมจุด

  วงกลมจุด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  2,314
  ค่าพลัง:
  +2,258
  ฤดูกาลแต่ก่อน มันเคลื่อนมันเปลี่ยน มันทำปฏิกิริยากัน เป็น หน้าร้อน หน้าฝน หน้าหนาว ตามการเอียงทำมุมรับแสงดวงอาทิตย์ของโลก และการมีต้นไม้ในการรักษาสมดุลย์ของ ระบบนิเวศน์....แต่ตอนนี้ คนที่เต็มไปด้วยอวิชชา.ได้ทำลายความเป็นธรรมชาติเสียหายขาดการต่อเนื่องหมุนเวียน ทำลายความสมดุลย์....เพราะความหลงความทะยานอยาก คิดว่าสิ่งที่ตนเองคิดนั้น ทำออกมาแล้ว ตอบสนองความอยาก.....แต่หารู้ไม่ว่า ความอยากนั้นเองคือตัวทำลาย ความเป็นธรรมชาติ....ทำลายที่อยู่ของตนเอง ทำลายบ้านตัวเอง ทำลายแหล่งอาการการกิน ทำลายโลกที่เคยอยู่อย่างเป็นสุข....ทำลายเพราะอยากแลกมาซึ่งความสะดวกสบาย....

  ถามว่า วิวัฒนาการเหล่านี้....เอามาจากไหนกัน...คำตอบคือ...ก็พวกหลงโลก หลงนรก หลงสวรรค์ หลงจักรวาล นั่นแหล่ะ..คือตัวการ....ตัวทำลายโลกเลยล่ะ
   
 16. วงกลมจุด

  วงกลมจุด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  2,314
  ค่าพลัง:
  +2,258
  ความฉลาด แต่ขาดสัมมา....ความฉลาดที่เจือปนด้วย กิเลสตัณหา ความทะยานอยาก..อยากเหนือคนอื่นๆ อยากเหนือธรรมชาติ อยากชนะคนอื่น อยากชนะธรรมชาติ...อยากเป็นพระเจ้า
  ..
  ความอยาก ..มันมีที่สิ้นสุดมั้ย...ตราบใดที่มีอวิชชา...มันย่อมหาที่สิ้นสุดไม่ได้

  ..
  ตอนเป็นคน ที่เต็มไปด้วย ความอยากรู้ อยากเห็น อยากได้ อยากเป็น สงสัยไปทั่ว...แล้วมันก็ฝึกนั่งสมาธิ..ถอดจิตได้ ไปเห็นนั่นเห็นนี่...แล้วก็อยากโชวพาวให้โลกรู้...ว่าตนเองเจ๋ง มีดี...ก็ทำการเรียนรู้ ติดต่อสื่อจิต กับสัดนรก สัดสวรรค์ สัดต่างภพภูมิ....เพื่อเรียนรู้ อวิชชาทั้งหลายเพิ่มเติม..พอมันตาย มันก็ไปเรียนต่อกับภพภูมิเขา...มันถอดจิตได้..มันคิดว่ามันเป็นอะมะตะ..ไม่ตาย....พอมันได้มาเกิดเป็นคนอีกครั้ง...มันก็เริ่ม...ลงมือสร้าง สิ่งที่มันเรียนมา เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่..ของตนเอง...แต่..หารู้ไม่ว่า..คนอื่นก็สามารถเรียนรู้..การทำลายโลกได้เช่นกัน...ผลิตปืนอาวุธ ผลิตสารพิษสารเคมี ผลิตเครื่องยนต์..เพื่อทำลายธรรมชาติของโลก
   
 17. วงกลมจุด

  วงกลมจุด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  2,314
  ค่าพลัง:
  +2,258
  ถามว่าวันนี้....ทรัพยากรธรรมช่ติ....มันยังเหลืออะไรบ้างล่ะ

  แหล่งอาหาร
  แหล่งพลังงาน
  สภาพอากาศ
  สภาพโลกที่เป็นอยู่
  สภาพความคิดจิตใจ...ความรู้สึก
  การแก่งแย่งแข่งขันในธุรกิจการงาน
  ความอยู่รอดของชีวิต
  ....
  ชีวิต..ที่ ไม่เป็นตัวของตัวเอง
  ชีวิต..ที่พากันใช้ชีวิต..แบบ..งี่เง่า.....ใครพาทำ
   
 18. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  แดนอมตะนี้ไม่ควรเรียกว่าสิ่งใดๆ แม้แต่ชื่อว่าอมตะ
  เพราะเป็นสิ่งที่ได้รับยากที่สุดสำหรับมนุษย์
  เมื่อรู้แล้วสมควรจะบอกมนุษย์ด้วยกัน ว่ามีสิ่งนี้อยู่ และสิ่งนี้
  จะเป็นที่พึ่งของทุกคนอย่างแท้จริง เมื่ออยู่ที่นั้น

  จะไม่เห็นสิ่งใด แม้แต่โลกนี้ หรือที่อื่นๆ
  พอออกมาจากที่นั้นแล้ว จึงเห็นสิ่งอื่นๆ เช่น
  ที่มีสิ่งที่สูงกว่ากัน และต่ำกว่ากันอย่างมากมาย
  พร้องทั้งตนเองว่าอยู่ในที่ใดดังนี้แล
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 16 ธันวาคม 2015
 19. วงกลมจุด

  วงกลมจุด เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 มีนาคม 2013
  โพสต์:
  2,314
  ค่าพลัง:
  +2,258
  แล้วถ้า แดนอะมะตะแดนนั้นไม่มีอะไร...พอออกจากที่นั่นแล้วมาอยู่กับโลก...ความไม่มีอะไรยังตามผมมาด้วย...ถึงมีโลกมีคนมากมาย มีสูงมีต่ำ มีดีมีชั่ว...แต่ผมยังคงไม่มีอะไรเสมือนยังอยู่ในแดนนั้น..นั่นเพราะแดนนั้นมันครอบทั้งจักรวาลอยู่....เป็นแบบนี้ ได้มั้ยครับ
   
 20. jityim

  jityim เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 ตุลาคม 2014
  โพสต์:
  1,337
  ค่าพลัง:
  +1,291
  สิ่งนั้น .... อมตะธรรม

  ถ้าใครเห็นแล้วนำมาบอก จะรู้ด้วยความหมายเดียวกัน

  แม้จะต่างกันด้วยคำบัญญัติ

  จึงทำให้รู้ว่ามีจริง ไปถึงได้จริง
   

แชร์หน้านี้

Loading...