ธุดงค์ “ตามรอยบาทพระศาสดา” จาก “สุวรรณภูมิ” สู่แผ่นดิน “พุทธภูมิ”

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 12 มกราคม 2020.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  3,763
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,681
  ค่าพลัง:
  +6,177
  “การออกธุดงค์” ที่ปฏิบัติได้ทั้งพระสงฆ์และฆราวาส เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของวัตรปฏิบัติ ที่ พระพุทธเจ้า ทรงอนุญาตไว้ ไม่มีการบังคับ แล้วแต่ผู้ใดจะสมัครใจปฏิบัติ เพราะเป็นอุบายวิธีกำจัดขัดเกลากิเลส ทำให้เกิดความมักน้อยสันโดษยิ่งขึ้น

  0b98c-e0b895e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8ade0b8a2e0b89ae0b8b2e0b897e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a8e0b8b2e0b8aa.jpg
  ชาวไทยได้มีโอกาสใส่บาตรแรกแก่คณะพระธุดงค์ ที่เริ่มปฏิบัติธรรม ณ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี ก่อนคณะพระธุดงค์ออกเดินทางไปยังแผ่นดินพุทธภูมิ.

  ไม่สะสม เพื่อให้เบาสบาย ไปมาได้สะดวกด้วย ไม่มีภาระมาก “เหมือนนกที่มีเพียงปีกก็บินไป” มิใช่เพื่อสะสมหรือเพื่อลาภสักการะและชื่อเสียง ถ้าทำเพื่อลาภ เพื่อชื่อเสียงต้องอาบัติทุกกฎ

  หลังออกพรรษา เป็นห้วงเวลาที่พระภิกษุจะเที่ยวจาริกไปในที่ต่างๆ เพื่อหาสถานที่อันสัปปายะ เพื่อเจริญสมณธรรม ที่สำคัญคือเพื่อ “เผยแผ่ธรรมะ” ด้วย ซึ่งเรามักจะได้ยินว่าออก “ธุดงค์” และมักจะเรียกพระสงฆ์ที่จาริกไปเช่นนี้ว่า “พระธุดงค์”

  98c-e0b895e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8ade0b8a2e0b89ae0b8b2e0b897e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a8e0b8b2e0b8aa-1.jpg
  พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ อินเดีย นำคณะพระธุดงค์เจริญพระพุทธมนต์ที่สถูปเกสรียา จ.จัมปารัน รัฐพิหาร.

  ที่ประเทศอินเดียและเนปาล พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อการปฏิบัติ และเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในทุกรูปแบบมาอย่างต่อเนื่อง

  จนปัจจุบันได้รับการยอมรับจากชาวอินเดียและเนปาลเป็นอย่างมาก ถึงกับมีการส่งกุลบุตร กุลธิดา มาบรรพชา อุปสมบทกันทุกปี พร้อมยังให้การสนับสนุนแก่คณะพระธรรมทูต ซึ่งส่งผลต่อเนื่องมายังผู้แสวงบุญชาวไทยทุกด้านอีกด้วย

  ล่าสุด ได้มอบหมายให้ พระครูนรนาถเจติยาภิรักษ์ (สมพงศ์) ผู้ปฏิบัติหน้าที่ดูแลวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ รัฐอุตตรประเทศ อินเดีย เป็นผู้บริหาร กิจกรรม โครงการพระธุดงค์ธรรมยาตรา “ตามรอยบาทพระศาสดา” ครั้งที่ 7

  98c-e0b895e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8ade0b8a2e0b89ae0b8b2e0b897e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a8e0b8b2e0b8aa-2.jpg
  พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล และเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย เป็นประธานให้โอวาทแก่ คณะพระธุดงค์จากประเทศไทย ก่อนออกเดินธุดงค์ “ตามรอยบาทพระศาสดาพุทธภูมิ-อินเดีย-เนปาล” ไปยัง 4 สังเวชนียสถาน ที่สถาบันโพธิคยาวิชชาลัย 980 ภายในวัดไทยพุทธคยา.
  98c-e0b895e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8ade0b8a2e0b89ae0b8b2e0b897e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a8e0b8b2e0b8aa-3.jpg
  ชาวอินเดียรอใส่บาตรคณะพระธุดงค์จากประเทศไทย ที่เดินตามรอยบาทพระศาสดาสู่สังเวชนียสถาน ด้วยความปลาบปลื้มดีใจ.

  พระสงฆ์จะออกธุดงค์ด้วยการเดินเท้าเผยแผ่ธรรมะ เผยแผ่พระพุทธศาสนา สร้างความผูกพันระหว่างชาวอินเดีย เนปาลกับคณะสงฆ์ บนแผ่นดินพุทธภูมิ เป็นเวลา 3 เดือน 99 วัน ระยะทาง 2,235 กิโลเมตร

  เริ่มต้นด้วยการคัดเลือกพระสงฆ์ที่มีความพร้อมทั้งร่างกาย และจิตใจ ที่มาสมัครเข้าร่วมโครงการ 300 รูป เหลือ 120 รูป เข้าปฏิบัติธรรมถือเดินธุดงค์ และอบรมภาควิชาการ ที่ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ 34 วัน

  ก่อนไปถือธุดงค์ต่อในแดนพุทธภูมิ อินเดีย เนปาล อีก 108 วัน

  สำหรับพระธุดงค์ทั้ง 120 รูป จากแดนสุวรรณภูมิ ที่ออกเดินเท้าธุดงค์ไปทั่วทั้ง 4 สังเวชนียสถานบนแผ่นดินพุทธภูมิครั้งนี้ มี “พระประวัติ ปวตฺโต” จากวัดนาคปรก กรุงเทพมหานคร เป็นหัวหน้าคณะ

  โดยเดินเท้าธุดงค์ไปปฏิบัติธรรม เจริญสมณธรรม ที่ วัดไทยพุทธคยา อินเดีย แดน ตรัสรู้ อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ/พาราณสี เมืองสารนาถ แดนดินถิ่นแสดง ปฐมเทศนา/โกสัมพี/สังกัสสะ/สาวัตถีนคร แดนดินที่ทรงจำพรรษานานที่สุด

  98c-e0b895e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8ade0b8a2e0b89ae0b8b2e0b897e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a8e0b8b2e0b8aa-4.jpg
  คณะพระธุดงค์จากประเทศไทย เดินธุดงค์ไปยังสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา ภายในเมืองคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย โดยเดินข้ามแม่น้ำเนรัญชรา บริเวณจุดที่น้ำแห้งไปยังบ้านนางสุชาดา.

  ต่อไปที่ กุสินารานคร แดนดินถิ่นที่ ปรินิพพาน/ ลุมพินี เนปาล แดนดินถิ่น ประสูติ/เสาอโศกคู่-เลาลียานันทกาสถูป-มหาสถูปเกสลียา-ไวสาลี-ปาวาลเจดีย์-ปัตตนะ-นาลันทา-ราชคฤห์-ถ้ำบา-ร่าบา และดงคสิริ

  ขณะนี้พระธุดงค์ทั้ง 120 รูป อยู่ในระหว่างออกเดินเท้าธุดงค์อยู่ที่แดนพุทธภูมิ และวันที่ 25-27 มีนาคม 2563 จะกลับมาปฏิบัติธรรม เจริญสมณธรรม ที่ วัดไทยพุทธคยา อีกครั้ง ก่อนธุดงค์กลับประเทศไทย ในวันที่ 28 มีนาคม 2563

  จากนั้นจะอยู่ปฏิบัติธรรมบนแผ่นดินสุวรรณภูมิอีกครั้งเป็นการปิดท้าย ที่ วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จ.สมุทรปราการ ไปจนถึงวันที่ 4 เมษายน 2563 จึงสิ้นสุดโครงการ

  98c-e0b895e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8ade0b8a2e0b89ae0b8b2e0b897e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a8e0b8b2e0b8aa-5.jpg
  ชาวอินเดียมาร่วมกราบอนุโมทนาบุญกับคณะพระธุดงค์จากประเทศไทย ตลอดเส้นทางตามรอยบาทพระศาสดาไปยังสถานที่สำคัญทางพุทธศาสนา.
  98c-e0b895e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8ade0b8a2e0b89ae0b8b2e0b897e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a8e0b8b2e0b8aa-6.jpg
  คณะพระธุดงค์จากประเทศไทย เดินผ่านหมู่บ้านในชนบทถิ่นห่างไกล เพื่อเป็นการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และให้พรแก่ชาวบ้านที่มาร่วมอนุโมทนาบุญ.
  98c-e0b895e0b8b2e0b8a1e0b8a3e0b8ade0b8a2e0b89ae0b8b2e0b897e0b89ee0b8a3e0b8b0e0b8a8e0b8b2e0b8aa-7.jpg
  “เจ้าโส” สุนัขแสนรู้ของวัดไทยพุทธคยา เดินตามคณะพระธุดงค์เช่นเคย.

  ที่สุดน่าทึ่งและสุดน่ารัก เป็นที่ชื่นชมของผู้ได้พบเห็นระหว่างการออกธุดงค์ทุกครั้ง คือการมี “เจ้าโส” สุนัขแสนรู้จากวัดไทยพุทธคยา คอยเดินประกบดูแลพระธุดงค์อย่างใกล้ชิดตลอดทั้งเส้นทางเช่นทุกครั้ง

  สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ.

  ขอขอบคุณที่มา
  https://www.thairath.co.th/news/society/1745120
   

แชร์หน้านี้

Loading...