เรื่องเด่น นักวิชาการระดับโลกชาวอังกฤษเผยเคล็ดฝรั่งสนใจพุทธ

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 14 พฤษภาคม 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,069
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,103
  ค่าพลัง:
  +3,776
  นักวิชาการระดับโลกชาวอังกฤษเผยเคล็ดฝรั่งสนใจพุทธ

  วันที่ 14 พ.ค.2561 ศ.ดร.ปีเตอร์ ฮาร์วีย์ (Prof. Dr. Peter Harvey) นักวิชาการระดับโลก จากประเทศอังกฤษ บรรณาธิการหนังสือพระไตรปิฏกฉบับสากลที่ทำงานร่วมกับพระพรหมบัณฑิต,ศ.ดร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) หลังจากเดินทางมารับประทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนา ของ มจร จากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) ในพิธีประสาทปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต ประจําปี 2561 ของ มจร แบ่งเป็นบรรพชิต 2,706 รูป และคฤหัสถ์ 2,215 คน รวมทั้งหมด 4,921 รูป/คน เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2561 ที่อาคาร มวก. 48 พรรษา มจร อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยาที่ผ่านมา
  e0b8b2e0b881e0b8b2e0b8a3e0b8a3e0b8b0e0b894e0b8b1e0b89ae0b982e0b8a5e0b881e0b88ae0b8b2e0b8a7e0b8ad.jpg
  ในโอกาสอันดียิ่งนี้วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ มจร ภายใต้การนำของพระมหาหรรษา ธมฺมหาโส,รศ.ดร. ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) ผู้อำนวยการวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา ในฐานะผู้ประสานงานและทีมกองบรรณาธิการ มจร เชิญ ศ.ดร.ปีเตอร์ ฮาร์วีย์ บรรยายแก่นิสิต วิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติ สาขาสันติศึกษา และประชาชนทั่วไป ในจำนวนนี้มีพระอาจารย์ปราโมทย์ วาทโกวิโทนิสิตปริญญาเอก สาขาสันติศึกษา มจร เข้าร่วมรับฟังด้วย

  พระอาจารย์ปราโมทย์ กล่าวว่า ถือเป็นโอกาสรับฟังแนวคิดมุมมองแรงบันดาลใจจาก Prof. Dr. Peter Harvey ในฐานะที่ท่านได้สร้างงานวิชาการด้านพระพุทธศาสนาและเป็นอาจารย์สอนสมถะกรรมฐานมากว่า ๑๐ ปีที่ประเทศอังกฤษ พร้อมทั้งเป็นบรรณาธิการหนังสือพระไตรปิฏกฉบับสากล ฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งกำลังจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๒ เพื่อแจกในงานวิสาขโลก

  ศ.ดร.ปีเตอร์ ฮาร์วีย์ มีพื้นฐานทางปรัชญาจบปริญญาตรี-โท-เอกในสาขาปรัชญาเป็นนักวิชาการและนักปฏิบัติในเวลาเดียวกัน กล่าวว่า “ปริยัติหรือวิชาการเป็นเหมือนกับแผนที่ ในขณะที่การปฏิบัตินั้นเป็นเหมือนกับการเดินตามแผนที่โดยมีเป้าหมายสำคัญคือการเข้าถึงความสุขที่แท้จริง” ในเชิงวิชาการได้่เขียนหนังสือหลายเล่ม เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา พุทธจริยศาสตร์ หลักการและวิธีการปฏิบัติสมถกรรมฐาน และรวมถึงการเป็นบรรณาธิการหนังสือพระไตรปิฎกฉบับสากล แสดงว่าปริยัติเป็นสะพานเพื่อเชื่อมไปสู่การปฏิบัติพระพุทธเจ้าจึงทรงย้ำว่า ปริยัติ ปฏิบัติ ปฏิเวธ แต่ถ้าศึกษาปริยัติไม่ปฏิบัติจะทำให้เกิดปริยัติงูพิษ จึงต้องปฏิบัติควบคู่กันอย่างสมดุล มหาจุฬาฯจึงเรียนปริยัติและศึกษาปฏิบัติควบคู่กัน ภายใต้คำว่า “วิชายอด จรณะเยี่ยม”

  มหาจุฬาฯจึงเป็นแหล่งรวมของนักปราชญ์จากทั่วโลกในด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นไปตามความมุ่งหวังของท่านอธิการบดีว่า “เราไม่ได้สร้างมหาจุฬาฯเพื่อประโยชน์ของชาวมหาจุฬาฯเท่านั้นแต่เราสร้างมหาจุฬาฯเพื่อประโยชน์ของชาวโลก: Mahachula was not built for just the benefit of fellow Mahachulians, but forthe benefit of all beings of the world.”มหาจุฬาจึงตั้งวิทยาลัยพุทธศาสตรนานาชาติเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชาวโลกในมิติทางพระพุทธศาสนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขผ่านพระพุทธศาสนาทุกนิกาย

  คำถามทำไมฝรั่งจึงมีความสนใจเรียนรู้พระพุทธศาสนาทั้งปริยัติและปฏิบัติ คำตอบคือ พระพุทธศาสนาสามารถตอบโจทย์ชีวิตของมนุษย์ในมิติทางด้านจิตใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ทำให้ศาสตราจารย์”ได้ศึกษาวิชาการและการปฏิบัติ” ด้วยวัย 67 ปี มีการเจริญสติ หัวเราะ สวดมนต์ ทำสมาธิ ท่านจึงเป็นแบบอย่าง จึงสะท้อนว่าคำสอนทางพระพุทธศาสนาสามารถตอบโจทย์ชีวิตคนทั้งโลก ถ้าเราศึกษาให้เข้าถึงแก่นแท้ และปฏิบัติอย่างถูกต้อง เสน่ห์ของท่านคือ ไม่ใช่เก่งเฉพาะวิชาการแต่ท่านนำวิชาการมาสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิตวิถีพุทธอย่างแท้จริง สมกับที่มหาจุฬาฯมอบปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาพระพุทธศาสนาในบุคคลระดับโลกเพื่อสร้างโลกให้เกิดสันติสุข
  ดังนั้น เมื่อเราเจอบุคคลที่ศึกษาในมิติทางพระพุทธศาสนาจนเป็นที่ยอมรับของโลก เราจึงควรเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

  “Ibsc จึงเป็นแหล่งรวมของนักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติทางพระพุทธศาสนาเถรวาท มหายาน วัชรยาน จึงเป็นบรรยากาศแห่งความสุขในการเรียนรู้ ทำให้พระพุทธศาสนามีชีวิต”พระอาจารย์ปราโมทย์ ระบุ

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/111598
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...