เรื่องเด่น เสียงธรรม นางแก้วคู่บารมี ของพระโพธิสัตว์ (เรียบเรียง โดย อังคาร)

ในห้อง 'ประวัติและนิทานธรรมะ' ตั้งกระทู้โดย NoOTa, 21 กุมภาพันธ์ 2012.

 1. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,926
  กระทู้เรื่องเด่น:
  177
  ค่าพลัง:
  +62,514
  345-1 002.jpg

  นางแก้วคู่บารมี ..เรียบเรียงโดย..อังคาร


  หนังสือ " นางแก้วคู่บารมี" นี้ ได้รวบรวมอดีตชาติของนางแก้วคู่บารมีของพระโพธิสัตว์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน ซึ่งชาวพุทธรู้จักกันดีในนามพระนางพืมพากรือพระนางยโสธรา พระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ เรื่องราวทั้งหลายได้เริ่มร้อยเรียงตั้งแต่ครั้งที่พระนางพิมพาเริ่มตั้งความปรารถนาในอดีตกาลอันแสนไกลและความปรารถนาที่ได้ตั้งไว้นั้นก็ได้ร้อยรัดให้นางแก้วและพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาสร้างสมบุญบารมีร่วมกัน ได้เกิดมาพบกัน เป็นคู่ครองกันในเกือบทุกชาติที่ได้เกิดมา จนมาถึงชาติอันเป็นที่สุด

  657006313.jpg

  ขอขอบคุณผู้เรียบเรียงข้อมูล (คุณอังคาร) ไว้ณ.ที่นี้ด้วยค่ะ

  คำปรารภ

  ๑. พระนางพิมพา - นางแก้วคู่บารมี

  ๒. สุมิตตาพราหมณี - ปฐมจิตอธิษฐาน

  ๓. เจ้าหญิงประภาวดี - ด้วยจิตคิดเกลียดชัง

  ๔. นางสุชาดา - รูปสมบัติเป็นทุกข์ภัย

  ๕. วิสัยหเศรษฐีภริยา - เกี่ยวหญ้าทำทานยามตกยาก

  ๖. ภริยาช่างหม้อ - หนีสามีออกบวช

  ๗. สัมมิลลหาสินีกุมารี - ทิ้งทรัพย์บวชเป็นดาบสินี

  ๘. จอมนางแห่งพาราณสี - ราชินีผมหงอก

  ๙. ราชธิดาพระเจ้าโกศล - จากนางทาสีเป็นพระมเหสีพระราชา

  ๑๐. พระสมุททวิชยาเทวี - อัญเชิญพระปัจเจกพุทธเจ้า

  ๑๑. สีดา - ชายาพระราม

  ๑๒. โพธิปริพาชิกา - ผู้ไม่ข้องในเมถุนธรรม

  ๑๓. พระนางอุทัยภัทรา - หาหนทางสู่สวรรค์

  ๑๔. จันทกินรี - ผู้ไม่มีใจออกห่าง

  ๑๕. สุภัททาเทวี - นางแก้ว

  ๑๖. จันทาเทวี - มเหสีพระเจ้าสุตโสม

  ๑๗. สุมนาเทวี - นางพญานาคกัญญา

  ๑๘. สีวลีเทวี - คู่บารมีพระมหาชนก

  ๑๙. นางอมรา - ภริยามโหสถ

  ๒๐. พระนางจันทาเทวี - ให้สัจจะช่วยพระสวามี

  ๒๑. พระนางมัทรี - มเหสีผู้เป็นมหาทาน

  ๒๒. พระนางพิมพา - นางแก้วคู่บารมี

  ๒๓. บทส่งท้าย - คู่รักคู่บารมี


  657005fc8.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุด: 10 ธันวาคม 2017
 2. KeLBeRoS

  KeLBeRoS Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 กรกฎาคม 2006
  โพสต์:
  1,411
  ค่าพลัง:
  +6,339
  ขอขอบคุณ คุณ อังคาร ซึ่งได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้

  และขอขอบคุณเทวีผู้ปรากฏในชีวิตจริง ที่เป็นแรงบันดาลใจให้อ่านหนังสือเล่มนี้ต่อจนจบ...
   
 3. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,926
  กระทู้เรื่องเด่น:
  177
  ค่าพลัง:
  +62,514
  1329764152-นางแก้วคู่บารมี-ทำกระทู้-abc3c-tile-jpg.jpg


  คำปรารภ

  ในการบำเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์
  เพื่อการตรัสรู้เป็นพระโคตมพุทธเจ้าในปัจจุบันกาลนั้น
  พระโพธิสัตว์ต้องบำเพ็ญบารมีที่เรียกว่า พุทธการกธรรม มานานแสนนาน
  โดยใช้เวลาถึง ๒๐ อสงไขยกับเศษแสนมหากัป
  ในช่วงแรกนั้นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญพุทธบารมีมาอย่างโดดเดี่ยว


  1329764227-นางแก้วคู่บารมี-ทำกระทู้-abc8j-tile-jpg.jpg


  จนเมื่อบารมีสะสมเพิ่มพูนเข้าเขตปรมัตถบารมี
  คือ ในช่วง ๔ อสงไขยกับเศษแสนมหากัปสุดท้าย
  จึงเริ่มมีผู้บำเพ็ญบารมีตามเพื่อเป็นอัครสาวก อัครสาวิกา
  และพระสาวกผู้เป็นเอตทัคคะด้านต่างๆ


  ในบรรดาผู้อธิษฐานสร้างบารมีติดตามพระโพธิสัตว์มานั้น
  มีบุคคลสำคัญยิ่งคนหนึ่งที่ติดตามร่วมสร้างบารมีมาด้วยกันอย่างนานแสนนาน
  อาจจะนานยิ่งกว่าพระสาวกองค์ใดๆ เป็นบุคคลผู้มีจิตเมตตา มีความเสียสละ
  ไม่แพ้พระโพธิสัตว์ เป็นคู่ครอง
  และเป็นคู่บุญบารมีร่วมกันข้ามภพข้ามชาติโดยไม่มีจิตคิดทอดทิ้งกัน


  1329764333-นางแก้วคู่บารมี-ทำกระทู้-thai5-tile-jpg.jpg


  ในหลายพันโกฏิกัปที่พระโพธิสัตว์เกิดมาเป็นคนยากจน
  คู่บารมีของพระองค์ก็จะเกิดมาเป็นหญิงยากจน มีศีล มีจาคะ
  และมีปัญญาเสมอกัน เป็นคู่ครองที่มีความรักและความเข้าใจกันเป็นอย่างดี

  และในหลายร้อยชาติ ที่พระโพธิสัตว์ได้บังเกิดเป็นพระเจ้าบรมจักรพรรดิ
  มีเดชาฤทธิ์ปกแผ่ครอบคลุมมหาทวีปทั้งสี่ มีรัตนะ ๗ ประการคู่บารมีบรมโพธิสมภาร
  เมื่อนั้นคู่บารมีของพระองค์ก็จะบังเกิดเป็นอัครมเหสี เป็นอิตถีรัตนะ
  เป็นนางแก้วคู่บารมีแห่งพระองค์


  329764466-นางแก้วคู่บารมี-ทำกระทู้-abc2j-tile1-jpg.jpg

  หนังสือ "นางแก้วคู่บารมี" นี้
  ได้รวบรวมอดีตชาติของนางแก้วคู่บารมีของพระโพธิสัตว์ที่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน
  ซึ่งชาวพุทธรู้จักกันดีในนาม พระนางพิมพา หรือพระนางยโสธรา พระชายาของเจ้าชายสิทธัตถะ

  เรื่องราวทั้งหลายได้เริ่มร้อยเรียงตั้งแต่ครั้งที่พระนางพิมพาเริ่มตั้งความปรารถนาในอดีตกาลอันแสนไกล
  และความปรารถนาที่ได้ตั้งไว้นั้น
  ก็ได้ร้อยรัดให้นางแก้วและพระโพธิสัตว์ได้เกิดมาสร้างสมบุญบารมีร่วมกัน
  ได้เกิดมาพบกัน เป็นคู่ครองกันในเกือบทุกชาติที่ได้เกิดมา
  จนมาถึงชาติอันเป็นที่สุด


  เรื่องราวทั้งหมดในหนังสือนี้รวบรวมมาจากชาดกต่างๆ
  ที่ปรากฏอยู่ในอรรถกถาพระไตรปิฎกฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
  และอรรถกถาพระไตรปิฎกฉบับธรรมทาน
  ซึ่งผู้สนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากชื่อชาดกที่ได้อ้างอิงไว้แล้วในแต่ละเรื่อง
  ส่วนบางเรื่องที่ปรากฎในคัมภีร์อื่นว่าเป็นอดีตชาติของนางแก้ว
  แต่ไม่มีปรากฏในอรรถกถา ๒ ฉบับดังกล่าว เช่น
  เรื่องพระสุธนกับนางมโนราห์ในสุธนชาดก เป็นต้น
  ได้ละไว้ไม่ขอนำมากล่าวถึง


  329764203-นางแก้วคู่บารมี-ทำกระทู้-abc5f-tile1-jpg.jpg

  คุณความดีทั้งหลายที่อาจเกิดจากการรวบรวมหนังสือเล่มนี้ ขอมอบให้แก่
  "นางแก้ว" ผู้มีจิตเสมอกัน มีกุศลกรรมเสมอกัน มีความมั่นคงไม่หวั่นไหว
  เป็นที่รักของบุญกรรม เป็นคู่บุญบารมีของพระโพธิสัตว์ทุกคน

  ขอขอบคุณสตรีผู้มีจิตบริสุทธิ์เสมอนางแก้ว
  ผู้ซึ่งปรารภให้เริ่มลงมือเขียน
  และขอบคุณเทวีผู้ปรากฏในนิมิตให้เขียนหนังสือเล่มนี้ต่อจนจบ  ----------------
  angkarn book
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 มกราคม 2019
 4. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,926
  กระทู้เรื่องเด่น:
  177
  ค่าพลัง:
  +62,514
  5d1329764287-นางแก้วคู่บารมี-ทำกระทู้-rw2043x5-jpg.jpg


  บทส่งท้าย คู่รัก-คู่บารมี


  พระนางพิมพาและพระโพธิสัตว์นั้น ทรงเกิดมาเป็นคู่รักและเป็นคู่ครองกันมานับอเนกอนันต์ชาติ
  ผ่านความสุขและทุกข์ภัยของสังสารวัฏฏ์มาด้วยกันมากมายนับชาติไม่ถ้วน
  มีพบมีพลัดพรากจากกันเป็นธรรมดา
  แต่เมื่อใดที่ได้เกิดมาร่วมกัน ก็ส่งเสริมกันในการสร้างสมบุญบารมีโดยไม่ย่อท้อ
  ด้วยจิตที่เสมอกัน มีความผูกพัน ไม่โกรธไม่เคือง
  ไม่มีแม้เพียงสายตาที่ทอดดูกันด้วยความไม่พอใจ
  ทั้งสองได้เป็นคู่ครองกันมาจนถึงชาติอันเป็นที่สุด
  ซึ่งพระโพธิสัตว์ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และพระนางพิมพาได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์
  นับว่าทั้งสองพระองค์เป็น คู่บารมี กันอย่างแท้จริง

  5321d1329764177-นางแก้วคู่บารมี-ทำกระทู้-abc8j-jpg.jpg


  เหตุชักนำให้หญิงชายมีใจรักกัน..

  ก่อนที่หญิงชายจะมีปณิธานอันยิ่งใหญ่ร่วมกัน เป็นคู่บุญบารมีกันได้นั้น
  ต้องผ่านความรู้สึกและความผูกพันด้วยความรักกันมาก่อน

  แต่เป็นเรื่องที่น่าแปลกใจว่าเหตุใดเล่า ..

  บางคนบางคู่ เห็นหน้ากันเพียงครั้งเดียวก็หลงรักกัน
  บางคนบางคู่ รู้จักศึกษานิสัยใจคอกันพอสมควร จึงเกิดความรัก
  บางคนบางคู่ ได้เกื้อหนุนจุนเจือกัน นานไปก็เกิดเป็นความรัก
  บางคนบางคู่ สนิทสนมกลมเกลียวเป็นเพื่อนเล่นกันมาแต่เด็กแต่น้อย
  แล้วจึงค่อยแปรเปลี่ยน เป็นความรักเมื่อโตเป็นหนุ่มเป็นสาว
  บางคนบางคู่ ได้สมหวังในความรัก ขณะที่บางคู่กลับต้องเลิกรา
  บางคน ได้แต่หลงรักเขาข้างเดียว แต่เขาไม่เคยมีใจรักตอบ
  บางคน เขามาชอบ พยายามทอดสะพานให้เรา แต่กลับไม่สนใจ..
  ขณะที่บางคน ทั้งชีวิตกลับเงียบเหงา
  ไม่เคยมีลมรักพัดผ่านมาให้ชื่นใจเลย แม้แต่เพียงครั้งเดียว

  ดูแล้วความรักของหญิงชายนี้ช่างวุ่นวายนัก
  จนน่าสงสัยว่ามีเหตุอะไรที่ทำให้หญิงชายมารักกัน
  หรือมีเหตุอะไรที่ทำให้หญิงชายนั้นไม่รักกัน

  5317d1329816856-นางแก้วคู่บารมี-ทำกระทู้-abc3c-jpg.jpg

  มีผู้กราบทูลถามพระพุทธเจ้าเรื่องความรักของหญิงชาย
  ปรากฎในสาเกตชาดกที่ ๗ พระไตรปิฎก เล่มที่ ๒๗ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๙ ว่า

  "ข้าแต่พระผู้มีพระภาค
  เหตุไรหนอ เมื่อบุคคลบางคนในโลกนี้
  พอเห็นกันเข้าก็เฉยๆ หัวใจก็เฉย
  บางคนพอเห็นกันเข้า จิตก็เลื่อมใส"

  พระพุทธองค์จึงทรงแสดงเหตุที่ทำให้หญิงชายรู้สึกรักกันไว้ ดังนี้

  "ความรักนั้น ย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุ ๒ ประการ
  คือ ด้วยการอยู่ร่วมกันในกาลก่อน ๑
  ด้วยความเกื้อกูลต่อกันในปัจจุบัน ๑
  เหมือนดอกอุบลและชลชาติ เมื่อเกิดในน้ำ
  ย่อมเกิดเพราะอาศัยเหตุ ๒ ประการ
  คือ น้ำและเปือกตม ฉะนั้น"

  ในพระอรรถกถาพระไตรปิฎกขยายความว่า
  ความรักของหญิงชายนั้นเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุสองประการ คือ

  ๑. การได้เคยอยู่ร่วมกันมาในกาลก่อน เคยเป็นมารดาบิดา
  ธิดาบุตร พี่น้องชาย พี่น้องหญิง สามีภรรยา
  หรือเคยเป็นมิตรสหายกัน เคยอยู่ร่วมเคียงกันมา
  ความรักความผูกพันนั้นย่อมไม่ละ คงติดตามไปแม้ในภพอื่น
  ๒. ความเกื้อกูลช่วยเหลือกันในชาติปัจจุบัน
  ความรักย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองประการนี้

  5326d1329764315-นางแก้วคู่บารมี-ทำกระทู้-thai5-jpg.jpg

  สารพัดคู่

  หญิงชายที่รักกัน และมีความสัมพันธ์กัน เรียกว่าเป็นคู่กัน
  ลักษณะการเป็นคู่ของหญิงชายนั้นมีได้หลายแบบ คือ

  คู่รัก ได้แก่คู่หญิงชายที่มีใจรักสมัครสมาน ปฏิบัติต่อกันในฐานะคู่รัก
  แต่ยังไม่ได้เป็นสามีภรรยากัน
  คู่ครอง คือ หญิงชายที่ได้ตกลงอยู่ร่วมเป็นสามีภรรยากันในชาติภพปัจจุบัน
  เนื้อคู่ คือ หญิงชายที่เคยเป็นคู่ครองกันมาในอดีตชาติ
  แต่ในชาติภพปัจจุบันอาจเป็นหรือไม่ได้เป็นคู่ครองกันก็ได้
  คู่แท้ คือ หญิงชายที่เป็นเนื้อคู่กัน เคยอยู่ร่วมกันในอดีตมามากกว่าคนอื่นๆ
  หญิงชายแต่ละคนอาจมีคู่แท้ได้หลายคน และเช่นเดียวกับเนื้อคู่
  คือ คู่แท้อาจจะไม่ได้เป็นคู่ครองกันในชาติปัจจุบันก็ได้
  หากทั้งสองฝ่ายไม่ได้มาเกิดร่วมกัน หรือทั้งสองฝ่าย
  มีวิบากจากถูกอกุศลกรรมมาตัดรอน
  คู่เวรคู่กรรม คือ หญิงชายที่ได้เป็นคู่ครองกันในปัจจุบัน
  แต่เนื่องจากเหตุที่ทำให้ต้องมาครองคู่กันนั้น
  เกิดจากเคยทำอกุศลกรรมร่วมกันไว้ในอดีต
  จึงต้องมารับวิบากกรรมร่วมกัน
  หรือเคยอาฆาตพยาบาทกันมาก่อนในอดีต
  จึงต้องมาอยู่ร่วมกันเพื่อแก้แค้นกันตามแรงพยาบาทนั้น
  คู่ประเภทนี้มักจะมีเหตุให้มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกัน ขัดอกขัดใจกัน
  อยู่ด้วยกันด้วยความทุกข์และเดือดร้อน หาความสุขไม่ได้
  คู่บารมี คือ หญิงชายที่เป็นเนื้อคู่กัน เคยอยู่เป็นคู่ครองกันมากมากกว่าคู่อื่น
  และมีความตั้งใจที่จะเกื้อหนุนเป็นคู่ครองกันไป
  จนกว่าคู่ของตนจะได้สำเร็จในธรรมที่ปรารถนา
  ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตกาล
  ดังเช่นคู่ของพระโพธิสัตว์กับพระนางพิมพา  5328d1329764386-นางแก้วคู่บารมี-ทำกระทู้-thai2-jpg.jpg

  การปฏิตนเพื่อให้เป็นคู่ครองที่มีความสุข
  หญิงและชายที่รักกัน คงปรารถนาที่จะให้คนรักของตน
  เป็นเนื้อคู่ที่เคยอยู่ร่วมกันมาแต่ชาติปางก่อน
  และคงอยากให้ความรักของตนมีแต่ความสุขตลอดไป
  แต่ความปรารถนาเช่นนี้ใช่ว่าจะสำเร็จสมความปรารถนาในทุกคู่รัก
  เพราะบางคู่อาจมีการพลัดพราก ความรักจืดจาง
  จากหวานกลายเป็นขม บางคู่แม้จะยังรักกัน
  แต่การทำมาหากินกลับฝืดเคือง ชีวิตมีแต่อุปสรรค
  เหล่านี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ที่เกิดเพราะความรัก
  เป็นวิบากที่เกิดจากอกุศลกรรมเก่าทั้งสิ้น

  หากหญิงและชายปรารถนาที่จะมีความรักและชีวิตที่ครอบครัวที่เป็นสุข
  จะต้องเป็นผู้ไม่สร้างอกุศลกรรม ดังนี้

  ๑. มีความมั่นคงในคู่ครองของตน ไม่เจ้าชู้หลายใจ
  ไม่ทำให้คู่ของตนผิดหวังชอกช้ำใจ
  โดยเฉพาะต้องมีสติมั่นคงเมื่อได้มีโอกาสได้พบกับเนื้อคู่คนอื่นๆ
  ที่อาจผ่านเข้ามาในชีวิต ซึ่งการได้เคยอยู่ร่วมกันในกาลก่อน
  อาจทำให้จิตใจหวั่นไหวได้

  ๒. ไม่เป็นเหตุให้คู่ครองเขาต้องแตกแยกด้วยความอิจฉา ริษยา

  ๓. ไม่ล่วงศีลข้อ ๓

  ๔. ไม่ปรามาสพระอรหันต์ ดังหลักฐานปรากฎในพระไตรปิฎกว่า
  คนที่ปรามาสพระอรหันต์หญิงมักได้รับเศษกรรมในเรื่องของคู่ครอง


  5329d1329764404-นางแก้วคู่บารมี-ทำกระทู้-thai3-jpg.jpg


  สัญญานคู่แท้  เนื่องจากคู่แท้ คือ คนที่เป็นเนื้อคู่กันมานานแสนนาน
  ความรักความผูกพันข้ามภพชาติจึงมีมากเหนือคู่แบบอื่น
  และอาจมีอธิษฐานร่วมกันมาแล้วในอดีตชาติ
  จึงพอจะสังเกตได้ว่าใครเป็นคู่แท้คู่บารมี

  ลักษณะอาการที่แสดงเมื่อคู่บารมีมาพบกัน เช่น

  เมื่อแรกพบก็รู้สึกคุ้นเคย อาจจำกันได้
  อาจจะไม่รู้สึกว่ารักตั้งแต่แรกพบ แต่มีรู้สึกว่าผูกพันกันมากกว่า

  ไม่ว่าทำสิ่งใดก็มักคล้อยตามกัน มีความคิดลงรอยกันมากกว่าปกติ

  แม้อยู่ห่างไกลกัน ต่างจังหวัด ต่างบ้านต่างเมือง
  ก็มีเหตุชักนำให้ได้มาพบกันแบบแปลกๆ ด้วยหน้าที่การงาน
  ด้วยเหตุบังเอิญ หรือแม้แต่มีผู้ใหญ่จัดสรรให้ได้พบกันก็มี

  หากมีกรรมพลัดพรากเป็นเหตุให้ทั้งคู่ยังไม่ได้พบกัน
  อีกฝ่ายจะมีความรู้สึกเหมือนรอคอยใครสักคนที่ไม่รู้ว่าเป็นใคร
  แม้มีหญิงชายมากมายผ่านเข้ามาในชีวิต
  ก็ไม่ได้มีจิตคิดผูกพันกับใครอย่างจริงจัง
  อาจมีบ้างที่มีรักมีสัมพันธ์กับใครไปก่อน
  แต่มักมีเหตุให้เลิกราหย่าร้างกันไป
  ด้วยจิตใจที่รอคอยใครสักคนที่เป็นคู่แท้ของตน

  และหากได้พบกับคู่แท้ของตนแล้ว
  แต่มีวิบากจากอกุศลกรรมอันเป็นกรรมพลัดพรากมาตัดรอน
  เป็นเหตุให้ต้องจากกันในภายหลัง แม้จะจากกันไปนานแสนนานนับสิบๆ ปี
  ก็ไม่อาจลืมกันได้


   
 5. NoOTa

  NoOTa Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มิถุนายน 2005
  โพสต์:
  19,926
  กระทู้เรื่องเด่น:
  177
  ค่าพลัง:
  +62,514
  [​IMG]

  การตั้งความปรารถนาจะพบกันในชาติภพต่อไป


  หญิงชายแต่ละคนนั้นต่างผ่านทุกข์ภัยของสังสารวัฏฏ์มานานแสนนาน
  ต่างผ่านการครองคู่มานับครั้งไม่ถ้วน แต่ละคนจึงมีเนื้อคู่มากมาย
  เป็นแสนเป็นล้านคน บางคนเป็นคู่กันแล้วก็มีความสุข
  อยากพบเจอและได้อยู่เป็นคู่กันอีกในชาติภพต่อไป แต่บางคน
  ก็เบื่อหน่ายไม่ถูกใจคู่ของตน ไม่ปรารถนาจะกลับมาพบเจอกันอีก


  เหตุที่จะทำให้คู่หญิงชายมีโอกาสได้อยู่ร่วมกันในชาติภพต่อไปนั้น
  พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงเหตุปัจจัยไว้ในสมชีวิสูตรที่ ๑ พระไตรปิฎก
  เล่มที่ ๒๑ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๑๓ อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต
  ดังนี้  "ดูกร คฤหบดีและคฤหปตานี ถ้าภรรยาและสามีทั้งสองหวังจะพบกันและกัน
  ทั้งในปัจจุบันทั้งในสัมปรายภพไซร้ ทั้งสองพึงเป็นผู้มีศรัทธาเสมอกัน
  มีศีลเสมอกัน มีจาคะเสมอกัน มีปัญญาเสมอกัน ภรรยาและสามีทั้งสองนั้น
  ย่อมได้พบกันและกันทั้งในปัจจุบัน ทั้งในสัมปรายภพ

  ภรรยาและสามีทั้งสองเป็นผู้มีศรัทธา รู้ความประสงค์ของผู้ขอ มีความสำรวม
  เป็นอยู่โดยธรรม เจรจาคำที่น่ารักแก่กันและกัน ย่อมมีความเจริญรุ่งเรืองมาก
  มีความผาสุก ทั้งสองฝ่ายมีศีลเสมอกัน รักใคร่กันมาก ไม่มีใจร้ายต่อกัน
  ประพฤติธรรมในโลกนี้แล้ว ทั้งสองเป็นผู้มีศีลและวัตรเสมอกัน
  ย่อมเป็นผู้เสวยกามารมณ์ เพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ในเทวโลก"

  [​IMG]


  ดังนั้น เมื่อหญิงชายปรารถนาจะได้พบกัน
  เป็นคู่ครองกันอีกในชาติภพต่อๆ ไป
  หญิงชายทั้งสองนั้นต้องปฏิบัติตามพุทธพจน์
  และมีการตั้งจิตปรารถนา ดังนี้
  ๑. รักษาศีลให้เสมอกัน
  บุคคลที่มีศีลเสมอกันย่อมอยู่ร่วมกันได้ในปัจจุบัน
  เมื่อสิ้นชีวิตแล้วก็สามารถไปเสวยกรรมดีร่วมกัน แต่หากฝ่ายหนึ่งทรงศีล
  แต่อีกฝ่ายทุศีล ฝ่ายหนึ่งย่อมไปสู่สุคติภูมิ ส่วนอีกฝ่ายต้องไปสู่อบายภูมิ
  โอกาสที่จะได้กลับมาพบกันนั้นยากยิ่งนัก
  ๒. ให้ทานและยินดีในการบริจาคเสมอกัน

  หากฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดให้ทานและบริจาค แต่อีกฝ่ายไม่ชอบใจ
  ก็จะเกิดความขัดแย้ง ไม่ลงรอยกัน นำไปสู่ความบาดหมาง
  และเอาใจออกห่างกันในที่สุด
  ๓. ทำปัญญาให้เสมอกัน

  การทำปัญญาให้เสมอกัน มีการปฏิบัติสมาธิภาวนา จะทำให้ทั้งสอง
  มีความเข้าใจในโลกธรรมเสมอกัน มีความเข้าใจในสุขและทุกข์
  จากการอยู่ร่วมกัน และยอมรับกันได้
  ๔. ตั้งจิตอธิษฐาน

  อธิษฐานนั้นมีผล ทั้งอธิษฐานที่เป็นกุศลและอกุศล การอธิษฐาน
  เป็นเหมือนการตั้งหางเสือเรือ ทำให้เรือมุ่งหน้าสู่จุดหมายที่กำหนดไว้
  ในการครองคู่ก็เช่นกัน อธิษฐานจะเป็นตัวชักนำให้หญิงชายได้กลับมาพบกัน
  และได้ครองคู่กันได้ในที่สุด ดังเช่น อธิษฐานของสุมิตตาพราหมณี ซึ่ง
  อธิษฐานเป็นคู่บารมีให้พระโพธิสัตว์ จากนั้นมาอีกหลายชาติ
  ทั้งสองก็ต้องใช้เวลาปรับศีล ทาน และปัญญา ให้มาเสมอกัน
  และได้เป็นคู่บารมีกันสมคำอธิษฐานนั้น  [​IMG]

  การปรารถนาเป็นคู่บารมี  หญิงชายที่ปรารถนาเป็นเนื้อคู่กันตลอดไปนั้น สามารถทำได้ไม่ยาก
  เพียงร่วมกันปฏิบัติตนให้มี ศีล ทาน และปัญญา ให้เสมอกัน
  และมีอธิษฐานร่วมกันเป็นหลักชัย

  แต่การเป็นคู่บารมีนั้นหมายถึงฝ่ายหนึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ มีความปรารถนาเอกอุ
  ในการบำเพ็ญพุทธการกธรรมเพื่อจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า
  ซึ่งจำเป็นต้องใช้เวลาสร้างสมบารมียาวนานอย่างเร็วสุดถึง ๒๐ อสงไขย
  กับเศษแสนกัป และอย่างช้าต้องเนินนานถึง ๘๐ อสงไขยกับเศษแสนกัป
  ซึ่งเป็นกาลเวลาที่ยาวนานมาก  [​IMG]


  แต่การสร้างสมบารมีของบุคคลใดบุคคลหนึ่งนั้น ใช้เวลาประมาณ ๑ แสนกัป
  ก็มีบุญบารมีมากพอที่จะบรรลุธรรม และหลุดพ้นจากสังสารวัฏฏ์นี้ไปได้
  การผูกพันเป็นคู่บารมีจึงเป็นการผูกมัดตนเองไม่ให้มีโอกาสได้บรรลุธรรม
  แม้จะได้มีโอกาสได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าเป็นแสนเป็นล้านองค์

  นอกจากนี้ การเป็นคู่บารมียังต้องพบกับความทุกข์ยากนานับประการ
  ดังเช่นที่พระนางพิมพาได้ประสบตลอดเวลายาวนาน
  ถึง ๔ อสงไขยกับเศษแสนกัป

  ดังนั้นการจะอธิษฐานติดตามเป็นคู่บารมีพระโพธิสัตว์สักองค์หนึ่ง
  จึงควรไตร่ตรองให้ดีว่าไม่ใช่อธิษฐานด้วยเหตุเพราะความรักและตัณหา
  แต่ต้องประกอบไปด้วยความรักและความศรัทธาอย่างแรงกล้า
  ต่อพระโพธิสัตว์องค์นั้น นอกจากนี้ยังต้องมีน้ำใจสงสาร
  และอยากช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้ข้ามพ้นกองทุกข์
  และมีกำลังใจเข้มแข็งเท่าเทียมกับพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งเช่นกัน


  [​IMG]


  ขอนอบน้อมบูชา
  แด่สตรีทุกคนที่มีกำลังใจเสมอพระโพธิสัตว์
  และปรารถนาเป็นคู่บารมี
  เพื่อช่วยพระโพธิสัตว์สร้างสมพุทธการกธรรม
  เพื่อความบรรลุพระโพธิญาน
  ได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ข้ามทะเลทุกข์ในอนาคตกาล


  ----------------
  angkarn book
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 21 กุมภาพันธ์ 2012
 6. urai ay

  urai ay เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กันยายน 2009
  โพสต์:
  6,671
  ค่าพลัง:
  +13,376
  สาธุ [​IMG] ....
  อนุโมทนาทั้งคนอ่านและคนโพส
   
 7. pporjai

  pporjai เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มีนาคม 2006
  โพสต์:
  8,883
  ค่าพลัง:
  +16,217
  *ขออนุโมทนาบุญอันยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ของกายแก้ว (น้อง KeLBeRoS) และน้อง NooTa ที่มีจิตใจมุมานะ ตั้งใจเพื่อบุญกุศล..อ่านเรื่องนางแก้วคู่บารมีนะคะ ...

  *พี่ใจจะเข้ามาทะยอยฟังเรื่อย ๆ ค่ะ
   
 8. TVJ

  TVJ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +4
  เราเองก็เคยอธิษฐานแบบนี้ยาวมากๆ คำอธิษฐานเหล่านั้นมันหลั่งไหลออกมาเอง

  เราร่วมสร้างอธิษฐานกับคนที่เรารักนั่งเคียงคู่กันใช้จิตผูกพัน ยินดีในกันและกัน

  คำพูดเหล่านั้นมันหลั่งไหลออกมาแบบคล้องจองกันลื่นไหลหมดทุกคำจากในใจ

  ในขณะนั้นเรารับรู้แต่ว่ามันมีอยู่แล้วเราสองเคยทำแบบนี้ด้วยกัน ความรู้สึกนั้น

  จะมั่นคง ตั้งมั่น รู้ว่าเราต้องทำให้สำเร็จร่วมกัน จะขาดใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 23 กุมภาพันธ์ 2012
 9. tanaong2011

  tanaong2011 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2011
  โพสต์:
  6,074
  ค่าพลัง:
  +7,065
  ขออนุโมทนา กับเจ้าของกระทู้และทุกๆท่านครับ
  ทุกครั้งที่ได้อ่านข้อธรรมต่างๆทั้งในเนทและในหนังสือ
  รู้สึกว่ายุคเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไร ได้รู้จักครูบาอาจารย์
  และคำสอนของท่าน อย่างมากมาย รู้สึกเป็นช่วงนาทีทองจริงๆ
  ต้องรีบศึกษาและทำความเพียรอย่างยิ่งยวด
  ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสดีๆอย่างนี้อีกเมื่อไร

  ขอขอบคุณ คุณหนูตาและกัลญาณมิตรทุกท่าน ...
   
 10. supatorn

  supatorn ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนพิเศษ

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  14,454
  กระทู้เรื่องเด่น:
  162
  ค่าพลัง:
  +26,539
  อนุโมทนาสาธุๆๆ ขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะ:)
   
 11. octt

  octt เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 สิงหาคม 2009
  โพสต์:
  49
  ค่าพลัง:
  +266
  ขออนุโมนาทนาบุญกับคุณ KeLBeRoS และขอขอบคุณ คุณ noota ที่ช่วยกับผลักดันให้เสียงอ่านหนังสือเล่มนี้ดำเนินไปอย่างบริบุรณ์ครับ
   
 12. ผ่อนคลาย

  ผ่อนคลาย Super Moderator ทีมงาน ผู้ดูแลเว็บบอร์ด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  21 พฤศจิกายน 2004
  โพสต์:
  5,772
  ค่าพลัง:
  +12,910
  อนุโมทนาครับ จะนำไปเปิดออกอากาศเสียงวิทยุพลังจิตต่อไปครับ
   
 13. Kob

  Kob เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 เมษายน 2005
  โพสต์:
  6,164
  ค่าพลัง:
  +19,715
  ขออนุโมทนาค่ะ
   
 14. TVJ

  TVJ สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 สิงหาคม 2007
  โพสต์:
  1
  ค่าพลัง:
  +4
  นางแก้วทั้งหมดมีหัวหน้าของนางแก้วไหม

  ใครเป็นคนค้นพบเรื่องนางแก้วเป็นคนแรก

  และมีอะไรเป็นเหตุถึงเรียกว่านางแก้ว

  ถ้าตอบได้ ขอรบกวนนะครับ
   
 15. sompanbun

  sompanbun สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  274
  ค่าพลัง:
  +5
  อนุโมทนา ครับ
   
 16. บุญญสิกขา

  บุญญสิกขา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  29 เมษายน 2008
  โพสต์:
  2,863
  ค่าพลัง:
  +14,464
  ขอกราบนอบน้อมบูชา
  แด่อิตถีทุกดวงจิตที่มีกำลังใจเสมอพระโพธิสัตว์
  และปรารถนาเป็นคู่บารมี
  เพื่อช่วยพระโพธิสัตว์สร้างสมพุทธการกธรรม
  เพื่อความบรรลุพระโพธิญาน
  ได้ช่วยเหลือสรรพสัตว์ข้ามทะเลทุกข์ในอนาคตกาล
  สาธุ สาธุ สาธุ  อนุโมทนาท่านเจ้าของกระทู้ คุณกายแก้วที่ได้กระทำบุญกิริยาวัตรบันทึกเสียงอ่านเป็นธรรมทานค่ะ  ด้วยเห็นมีข้อสงสัยของคุณ TVJ น่าสนใจ จำได้ว่าเคยทำการศึกษาประเด็นดวงจิตผู้อธิษฐานบารมีติดตามพระโพธิสัตว์เข้าใจว่า เมื่อถึงระดับวิวัฒนาการ (ระดับจิตละเอียดสูงสุดแล้ว) จะปรากฏปิยะมิตรข้ามภพชาติร่วมธรรมร่วมกรรม กรณีนางแก้วเป็นอันดับๆ ..... ลดหลั่นกันไป ตามการสั่งสมของภูมิบารมีธรรม

  ข้อมูลมีศึกษาน้อยมากค่ะ แนะนำลองพิจารณาสาระจากกระทู้นี้นะคะ


  <OHTTP: font IMG]< tongue-smile.gif[ smilies images palungjit.org O[IMG]http:>


  [/FONT]
   
 17. KhunKluay

  KhunKluay สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +2
  สาธุ และขออนุโมทนากับคุณอังคาร และทีมงานทุกท่านค่ะ
  อยากเรียนถามว่าจะหาหน้งสือที่เป็น hard copy ได้ที่ไหนค่ะ ได้มีการจัดพิมพ์หรือไม่ และถ้าดิฉันจะขออนุญาตนำไปจัดพิมพ์เพื่อแจกจ่ายเป็นธรรมทาน ต้องทำอย่างไรค่ะ รบกวนแจ้งให้ทราบด้วยค่ะ
  ขออนุโมทนา
   
 18. SiTa

  SiTa เป็นที่รู้จักกันดี ทีม ธรรมทาน

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 มิถุนายน 2006
  โพสต์:
  9,909
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,223
  ค่าพลัง:
  +33,252
  ลองติดต่อที่เว็บไซต์ของคุณอังคารดูนะคะ
  angkarn book

  คลิก เข้าไปจะมีในส่วน ธรรมเสวนา ให้เข้าไปตั้งข้อความฝากถึงได้น่ะค่ะ..
  ด้านบนจะเป็น ลิงค์เมล์ของคุณอังคาร
  อนุโมทนานะคะ..
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 16 กุมภาพันธ์ 2017
 19. KhunKluay

  KhunKluay สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 พฤศจิกายน 2010
  โพสต์:
  3
  ค่าพลัง:
  +2
  คลิก เข้าไปจะมีในส่วน ธรรมเสวนา ให้เข้าไปตั้งข้อความฝากถึงได้น่ะค่ะ..
  ด้านบนจะเป็น ลิงค์เมล์ของคุณอังคาร
  อนุโมทนานะคะ..
  <!-- google_ad_section_end -->[/QUOTE]

  ขอบคุณค่ะ ลองส่งเมล์แล้วค่ะ mr_angkarn@yahoo.com แต่ตีกลับแจ้งว่าไม่มี account นี้ จะลองทางธรรมเสวนา
   
 20. Miss Brown

  Miss Brown เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 กรกฎาคม 2010
  โพสต์:
  1,728
  ค่าพลัง:
  +19,334
  สาธุขอน้อมโมทนาทั้งหมดทั้งมวลค่ะ
  ปัจจุบันไม่ค่อยเห็นหนังสือที่เกี่ยวกับนางแก้วนัก...
  อาจเป็นเพราะมีบทบาทเป็นเพียงผู้ปิดทองหลังพระ...

  ดังนั้นยินดีและอิ่มใจยิ่งนักที่ได้เห็นหนังสือเล่มนี้ถูกถ่ายทอดเป็นเสียงอ่าน
  จะเอาไปฟังให้ชุ่มปอดเลยค่ะ ฮิฮิ ^^

  สาธุ....ข้าพเจ้าขอน้อมคารวะนางแก้วทุกพระองค์ในทุกจักรวาลน้อยใหญ่
  ที่เสียสละอุทิศตนเพื่อความปรารถนาของพระโพธิสัตว์...
   

แชร์หน้านี้

Loading...