นานาชาติ๙ประเทศสรงน้ำพระพุทธเจ้าน้อยวันสงกรานต์

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 16 เมษายน 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,488
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,298
  ค่าพลัง:
  +4,582
  นานาชาติ๙ประเทศสรงน้ำพระพุทธเจ้าน้อยวันสงกรานต์
  108591_th.jpg
  วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ที่ลุมพินีวัน ดินแดนประสูติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระธรรมโพธิวงศ์ (วีรยุทฺโธ) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา หัวหน้าพระธรรมทูต สายประเทศอินเดีย-เนปาล เป็นประธานในพิธี พระศรีโพธิวิเทศ (สุพจน์ ป.ธ.๙) เจ้าอาวาสวัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล จัดกิจกรรมอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบสาน “ประเพณีสงกรานต์” ซึ่งเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทยเรา ยังคงความงดงามและสืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมต่อไป

  ตั้งแต่ภาคเช้าเวลา ๐๘.๐๐ น. พระธรรมโพธิวงศ์ พระศรีโพธิวิเทศ นำพระสงฆ์นานาชาติ ชาวพุทธไทย ชาวพุทธเนปาล และนานาชาติ จากประเทศไทย พม่า ศรีลังกา เนปาล กัมพูชา จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรีย จัดพิธีถวายสักการะ สวดมนต์ และสรงน้ำ พระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) ที่อุทยานสวนลุมพินีซึ่งพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) สร้างขึ้นด้วยพลังศรัทธาในนามของพุทธบริษัทชาวไทย เมื่อปีพุทธศักราช 2556 ซึ่งพระธรรมทูตไทยในเนปาลได้จัดกิจกรรมสรงน้ำ และเปิดโอกาสให้พระสงฆ์นานาชาติ และพุทธศาสนิกชนได้สรงน้ำปีละ ๑ ครั้ง ในเทศกาลวันสงกรานต์ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตในสถานที่ประสูติ

  จากนั้นเวลา ๐๙.๐๐ น. จัดให้มีพิธีทักษิณานุปทานถวายพระมหาเถระ และบรรพบุรุษที่มีคุณูปการต่อวัดไทยลุมพินี พระสงฆ์ ๙ รูป สวดมาติกา บังสุกุล พระสงฆ์นานาชาติแต่ละประเทศสวดมนต์ตามลำดับ โดยมีพระเดชพระคุณพระธรรมโพธิวงศ์ พระภิกษุไมตรี ประธานคณะกรรมการสงฆ์เนปาล ประธานในพิธี พระศรีโพธิวิเทศ และพุทธศาสนิกชนทั้งชาวไทย และเนปาล ร่วมในพิธี มากว่า ๓๐๐ รูป/คน

  และเวลา ๑๐.๐๐ น. จัดให้มีขบวนอัญเชิญพระโพธิสัตว์สิทธัตถะราชกุมาร (พระพุทธเจ้าปางประสูติ) จากศาลารับเสด็จสู่ลานพระอุโบสถ เพื่อสรงน้ำ และสรงน้ำพระสงฆ์นานาชาติ เพื่อความเป็นสิริมงคลแห่งชีวิตในสถานที่ประสูติ และเพื่อสืบสาน อนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยที่ดีงามสืบไป

  ลุมพินีวันสถาน ดินแดนแห่งการประสูติของสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้า ๑ ใน ๔ ของสังเวชนียสถานที่มีความสำคัญต่อพุทธศาสนิกชน ทรงตรัสอาสภิวาจาว่า อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส เชฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส เสฏโฐหมสฺมิ โลกสฺส , อยมนฺติมา เมชาติ , นตฺถิทานิ ปุนพฺภโวติฯ เราจะเป็นผู้เลิศที่สุดในโลก เราจะเป็นผู้เจริญที่สุดในโลก เราจะเป็นผู้ประเสริฐที่สุดในโลก การเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย บัดนี้จะไม่มีภพใหม่อีก

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/108591
   

แชร์หน้านี้

Loading...