นาม คือคู่ปรับของ รูป จริงหรือไม่

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย Deejing007, 26 เมษายน 2018.

 1. Deejing007

  Deejing007 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +0
  จริงหรือไม่!?...
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 เมษายน 2018
 2. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  386
  ค่าพลัง:
  +456
  ว่าแต่ ว่า
  มันเป็นคู่ปรับกันอย่างไรละเจ้าของกระทู้
   
 3. ชั่งเถอะ

  ชั่งเถอะ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 ธันวาคม 2017
  โพสต์:
  233
  ค่าพลัง:
  +274
  นามกับรูป มันก็มีของมัน มาตั้งแต่เกิดนะครับ นามยังแยกได้อีก เป็นอัตตา และ กิเลส แต่ละอย่าง ต้องแยกออกให้เห็นชัดเจนครับ

  ไม่ใช่คู่ปรับ แต่ทั้งนามและรูป เป็น เพื่อนซี้ กันเลยทีเดียว ที่จะพาคุณ ไปสู่ภพชาติใหม่ แถมมันจะเป็นสิ่งที่คุณรักมากที่สุดด้วย รักยิ่งกว่า ใครในโลกนี้ อีกตางหาก

  มีแต่เราต้องพยายามแยก พวกมันออกจากกันให้ได้ แยกได้ เมื่อไหร่ เห็นจริง คุณก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ควรรักเลย ก็สิ้นภพ เท่านั้นเอง
   
 4. nopphakan

  nopphakan ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 มกราคม 2007
  โพสต์:
  7,410
  ค่าพลัง:
  +31,807
  ธรรมนามอาศัยแอบซ่อนในความว่าง
  ด้วยความรู้ไม่เท่าทัน
  ชอบส่งไปกระทบแล้วเก็บ
  นามจึงได้ก่อเกิดแล้วสร้างเป็นรูปขึ้นมา

  ต่อมานามก็อยู่ร่วมกับรูปอาศัยร่วมกัน
  มีพัมนาทางรูปไปตามวัฏจักรของมัน
  เราเรียนรู้รูปและนามในเบื้องต้น
  เพื่อให้อยู่ร่วมกันได้อย่างแยบยล
  ในขณะที่เป็นไปตามวัฎจักรของมัน

  ท้ายๆก็เรียนรู้เพื่อที่จะกลับไป
  เข้าใจเหตุที่นามได้สร้างรูป
  เพื่อที่จะเข้าใจธรรมชาติของรูปก่อน
  และเข้าใจธรรมชาติของนาม
  เพื่อที่จะส่งนามกับคืนสู่ธรรมชาติของมัน
  เพื่อไม่ให้นามมันส่งไปกระทบอะไรมาเก็บอีก ที่เป็นเหตุให้นามสร้างรูปอะไรขึ้นมา
  จากเหตุที่มันรู้เท่าไม่ทันจนกระทั่งสร้าง
  เป็นรูปเหมือนในตอนเริ่มต้นที่นาม
  มันจะสร้างกาย.

  ปล. รูปกลับคืนสู่ธรรมเดิม
  ของมันในแบบเดียวกัน
  นามก็กลับคืนสู่ธรรมชาติเดิมแท้
  ของมันที่ไม่มีเชื้ออะไรให้สร้าง
  ให้เกิดอีก   
 5. คนไทบ้านๆ

  คนไทบ้านๆ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2018
  โพสต์:
  162
  ค่าพลัง:
  +153
  ปฏิจจสมุปบาท
   
 6. งูๆปลาๆ

  งูๆปลาๆ นตฺถิ ปญฺญาสมา อาภา

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 สิงหาคม 2017
  โพสต์:
  491
  ค่าพลัง:
  +366
  ผมเคยลงเรื่องนี้ไว้แล้วเหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าเคยได้อ่านหรือยังจึงคัดแบบย่อมาให้
  นามรูปมีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่า มีวิญญาณเป็นปัจจัย
  วิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่า มีนามรูปเป็นปัจจัย

  ที่ถามว่านามคือคู่ปรับของรูปจริงหรือไม่ให้พิจารณาจากพระสูตรนี้ดูครับ

  จาก
  พระไตรปิฎก เล่มที่ ๑๐ พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒
  ทีฆนิกาย มหาวรรค
  [​IMG]
  ๒. มหานิทานสูตร (๑๕)

  พระผู้มีพระภาคตรัสว่า
  เธออย่าพูดอย่างนั้น อานนท์ เธออย่าพูดอย่างนั้น
  อานนท์ ปฏิจจสมุปบาทนี้ ลึกซึ้งสุดประมาณและปรากฏเป็นของลึก

  ดูกรอานนท์
  เพราะไม่รู้จริง เพราะไม่แทงตลอด ซึ่งธรรมอันนี้
  หมู่สัตว์นี้ จึงเกิดเป็นผู้ยุ่งประดุจด้ายของช่างหูก เกิดเป็นปมประหนึ่งกระจุกด้าย
  เป็นผู้เกิดมาเหมือนหญ้ามุงกระต่ายและหญ้าปล้อง จึงไม่พ้นอุบาย ทุคติ วินิบาต สงสาร


  ดูกรอานนท์
  เมื่อเธอถูกถามว่า ชรามรณะ มีสิ่งเป็นปัจจัยหรือ เธอพึงตอบว่า มี
  ถ้าเขาถามว่าชรามรณะมีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่า มีชาติเป็นปัจจัย

  เมื่อเธอถูกถามว่าชาติมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือ เธอพึงตอบว่า มี
  ถ้าเขาถามว่า ชาติมีอะไรเป็นปัจจัยเธอพึงตอบว่า มีภพเป็นปัจจัย

  เมื่อเธอถูกถามว่า ภพมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือ เธอพึงตอบว่า มี
  ถ้าเขาถามว่า ภพมีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่า มีอุปาทานเป็นปัจจัย

  เมื่อเธอถูกถามว่า อุปาทานมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือ เธอพึงตอบว่า มี
  ถ้าเขาถามว่า อุปาทานมีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่า มีตัณหาเป็นปัจจัย

  เมื่อเธอถูกถามว่า ตัณหามีสิ่งเป็นปัจจัยหรือ เธอพึงตอบว่า มี
  ถ้าเขาถามว่า ตัณหามีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่า มีเวทนาเป็นปัจจัย

  เมื่อเธอถูกถามว่า เวทนามีสิ่งเป็นปัจจัยหรือ เธอพึงตอบว่า มี
  ถ้าเขาถามว่า เวทนามีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่า มีผัสสะเป็นปัจจัย

  เมื่อเธอถูกถามว่า ผัสสะมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือ เธอพึงตอบว่า มี
  ถ้าเขาถามว่า ผัสสะมีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่า มีนามรูปเป็นปัจจัย

  เมื่อเธอถูกถามว่า นามรูปมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือ เธอพึงตอบว่า มี
  ถ้าเขาถามว่า นามรูปมีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่า มีวิญญาณเป็นปัจจัย

  เมื่อเธอถูกถามว่า วิญญาณมีสิ่งเป็นปัจจัยหรือ เธอพึงตอบว่า มี
  ถ้าเขาถามว่า วิญญาณมีอะไรเป็นปัจจัย เธอพึงตอบว่า มีนามรูปเป็นปัจจัย

  ดูกรอานนท์
  เพราะนามรูปเป็นปัจจัยดังนี้แล จึงเกิดวิญญาณ
  เพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงเกิดนามรูป

  เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงเกิดผัสสะ
  เพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนา
  เพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงเกิดตัณหา
  เพราะตัณหาเป็นปัจจัยจึงเกิดอุปาทาน
  เพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงเกิดภพ
  เพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดชาติ
  เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงเกิดชรามรณะ
  โสกปริเทวทุกขโทมนัสอุปายาส ฯ
  ความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนี้ย่อมมีด้วยประการฉะนี้ ฯ
   
 7. คนไทบ้านๆ

  คนไทบ้านๆ Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 มกราคม 2018
  โพสต์:
  162
  ค่าพลัง:
  +153  ดูกรอานนท์ เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม้นี้ เหมือนที่เราได้กล่าว ไว้ว่า เพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงเกิดวิญญาณ ดูกรอานนท์ ก็ถ้าวิญญาณจักไม่ได้ อาศัยในนามรูปแล้ว ความเกิดขึ้นแห่งชาติชรามรณะและกองทุกข์ พึงปรากฏ ต่อไปได้บ้างไหม ฯ

  ไม่ได้เลย พระเจ้าข้า ฯ

  เพราะเหตุนั้นแหละ อานนท์ เหตุ นิทาน สมุทัย ปัจจัยแห่งวิญญาณ ก็คือนามรูปนั่นเอง ด้วยเหตุผลเพียงเท่านี้แหละ อานนท์ วิญญาณและนามรูปจึงยังเกิด แก่ ตาย จุติหรืออุปบัติ
  ทางแห่งชื่อ ทางแห่งนิรุติ ทางแห่งบัญญัติ ทางที่กำหนดรู้ด้วยปัญญาและวัฏฏสังสารย่อมเป็นไปด้วยเหตุเพียงเท่านี้ๆ ความเป็นอย่างนี้ ย่อมมีเพื่อบัญญัติ คือนามรูปกับวิญญาณ ฯ

  ไปช่วยค้นเพิ่มเติมมาให้อีกหน่อยครับ อยู่ใน pantip คงตามไปถึงต้นแหล่งต่อไปได้ไม่ยากครับ จะได้ไม่เพิ่มความงงเข้าไปอีก
   
 8. รัศมีสุริยา

  รัศมีสุริยา สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2018
  โพสต์:
  83
  ค่าพลัง:
  +51
  รูปนามเป็นข้อที่4 ในวงจรแห่งทุกข์
  คือ ปฎิจจสมุปบาท ในบันทึกของพระอานนท์ว่าไว้ดังนี้
  ครั้งหนึ่งพระอานนท์ได้ทูลบอกพระพุทธเจ้าว่า ปฎิจจสมุปบาทเป็นเรื่องง่ายสำหรับตัวท่าน แต่พระพุทธองค์ ทรงตรัสไว้แบบนี้ครับ

  “ดูก่อนอานนท์ ปฎิจจสมุปบาท เป็นเรื่องลึกลักษณะหน้าตาก็ดูเป็นเรื่องลึก หมู่สัตว์นี้ไม่รู้ตามเราสอนไม่แทงตลอดในปฎิจจสมุปบาท จิตจึงยุ่งเหมือนกลุ่มด้ายยุ่ง เหมือนกลุ่มเศษด้ายที่เป็นปมพันกันยุงกันเหมือนเชิงหญ้ามุญชะและหญ้าปัพพชะไม่ล่วงพ้นสังสาระคืออทุคติวินิบาต ไปได้”

  จากพุทธพจน์ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าปฎิจจสมุปบาทเป็นเรื่องละเอียดละออและสุขุมลึกซึ้งอย่างยิ่ง
  วงจรแห่งทุกข์
  อวิชา ____ก่อให้เกิด. สังขาร
  สังขาร____ก่อให้เกิด วิญญาณ
  วิณญาณ __ ก่อให้เกิด นามรูป
  นามรูป____ก่อให้เกิด สฬายตนะ
  สฬายตนะ__ก่อให้เกิด ผัสสะ
  ผัสสะ_____ก่อให้เกิด เวทนา
  เวทนา____ ก่อให้เกิด ตัณหา
  ตัณหา____ ก่อให้เกิด อุปทาน
  อุปทาน____ก่อให้เกิด ภพ
  ภพ_______ก่อให้เกิด ชาติ
  ชาติ______ ก่อให้เกิด. ชรา มรณะ โสกะปริเทวะ ทุกขะ โทมนัส และ อุปายาส

  นามคือธรรมชาติน้อมไปสู่อารมณ์คือเจตสิก
  นามคือเจตสิกประกอบด้วยวิญญาณ 35
  รูปคือธรรมชาติที่สลายไปในที่สุด
  รูปประกอบด้วย กัมมชรูป16 ประกอบด้วย อวินิพโภครูป8 ปสาทรูป5 ภาวรุป1 หทัยรูป1 ชีวิตรูป1

  เมื่อเกิดรูปนามทารกในครรภ์คลอดออกมาก็จะเกิด สฬายตนะ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพื่อรับอาจารย์ที่มากระทบ คือ รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส และ ธรรมารมณ์
  อาจารย์ท่านกล่าวไว้ว่า
  นามคือเจตสิก ประกอบด้วยจิต
  รูปคือกัมมชรูป อันเป็นรูปเกิดจากกรรม
  ในทิเบต กล่าวไว้ว่า นามรูป เปรียบเสมือน เรือมีคนนั่งสองคน เรือคือรูป คนคือนาม นามรูปจะพัฒนาต่อไปเป็นตัวอ่อนและเกิดมีประสาทตาหูจมูกลิ้นกายและหทัยวัตถุ
  นามรูปในปฎิจจสมุปบาทจึงก่อให้เกิดการข้ามภพชาติ
  ในรูปแบบอภิธรรมปฎิจจสมุปบาทเป็นการจำแนกปัญจยาการให้เป็นไปแม้ในขณะจิตดวงเดียวกัน

  เอาหลักที่ครูอาจารย์ท่านแสดงมาลงไว้ให้ประกอบเผื่อเป็นประโยชน์กับผู้อ่านในอนาคตด้วยครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 28 เมษายน 2018
 9. Deejing007

  Deejing007 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +0
  แล้วอยู่กับรูป โดยไม่ส่งไปกระทบนาม ดีหรือไม่ครับ
   
 10. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  688
  ค่าพลัง:
  +490
  ตัณหาราคะต่างหากเป็นคู่ปรับของรูปนาม จิต
   
 11. Deejing007

  Deejing007 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +0
  นามสร้างรูป แต่นามก็ทำลายรูปได้ด้วย จริงหรือ? เมื่อส่งไปกระทบนามย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงของรูปแบบอจินไตย?! จริงหรือไม่?! ท้ายที่สุดนอกจากสุขทุกข์แล้ว กับโลกแห่งวัตถุจะสามารถมีผลอย่างไร ผู้รู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ
   
 12. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  688
  ค่าพลัง:
  +490
  นามที่ว่าคืออะไรมีหลายนามมากทีเดียว สรุปให้ฟังหน่อยว่ารูปธรรมคืออะไร นามธรรมคืออะไร
   
 13. Deejing007

  Deejing007 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +0
  ส่งไปกระทบนามมันก็สะสม พอส่งไปกระทบรูป = !?
   
 14. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  688
  ค่าพลัง:
  +490
  เอาแบบละเอียดก็ได้คับ ถ้าสรุปยาก
   
 15. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  688
  ค่าพลัง:
  +490
  ส่งอะไรไปกระทบอะไรคับ อธิบายนิดนึงคับคือมันกว้างไปคับ
   
 16. Deejing007

  Deejing007 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +0
  ถือเป็นหัวข้อธรรมที่น่าสนใจและสำคัญมากทีเดียว ผมได้อ่านคำตอบหลายท่านดีมากมาย ผมจะกลับมาอ่านต่อ ขอบคุณครับ
   
 17. Deejing007

  Deejing007 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +0
  ผมอธิบายไม่ค่อยเก่งครับ ผมขอถามๆ ไปก่อน แล้วอ่านความเห็นท่านอื่นครับ
   
 18. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  688
  ค่าพลัง:
  +490
  ออ อย่างนั้นเองเหรอคับ
   
 19. Deejing007

  Deejing007 สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  26 เมษายน 2018
  โพสต์:
  8
  ค่าพลัง:
  +0
  มารออ่านด้วยกันครับ :)
   
 20. kenny2

  kenny2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  13 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  688
  ค่าพลัง:
  +490
  คับผม
   

แชร์หน้านี้

Loading...