นิทานสนุก..เครื่องราง (ตำนานบารมี 10 ทัศ)

ในห้อง 'ประสบการณ์ เรื่องเล่า' ตั้งกระทู้โดย konun88, 20 มิถุนายน 2016.

 1. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376

  บารมี 10 ประการ

  ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา

  ดังในพระคาถาอาวุธพระพุทธเจ้า อายันตุ โภนโต อิธะทานะ ศีลา ....อุเบกขา ยุทธายะโว คันหะถะ อาวุธานีติ

  ซึ่งในตำราหลวงปู่โนครูบาอาจารย์ผมก็กล่าวถึง เป็นพระคาถากล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานบารมีที่สร้างมาผจญพญามาร ใช้ทางปราบศัตรู ป้องกันภัยดียิ่งนัก ปราบภูตผีปีศาจมารร้าย (บารมีก็คือสุดยอดอาวุธ ธรรมาวุธ)

  ในตำราในกล่าวถึงการสร้างบารมี แต่ละอย่างจนครบ10ชาติของพระโพธิสัตว์ไว้ดังนี้ อ้างอิงจากตำรา

  พระเตมีย์ บำเพ็ญเนกขัมมะบารมี คือการออกบวช

  พระมหาชนก บำเพ็ญวิริยะบารมี

  พระสุวรรณสาม บำเพ็ญเมตตาบารมี

  พระเนมิราช บำเพ็ญอธิษฐานบารมี

  พระมโหสถ บำเพ็ญปัญญาบารมี

  พระภูริทัต บำเพ็ญศีลบารมี

  พระจันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี

  พระนารทพรหม บำเพ็ญอุเบกขาบารมี

  พระวิฑูรบัณฑิต บำเพ็ญ บำเพ็ญสัจจะบารมี

  พระเวสสันดร บำเพ็ญทานบารมี

  โดยในตำราได้มีการดึงพลังการสร้างบารมีพระโพธิสัตว์ทั้ง 10 ชาติมาเป็นพระคาถาที่ว่า “เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว” ซึ่งมีการนำมาลงเป็นอักขระยันต์ด้วย โดยแต่ละยันต์ก็มีการนำมาใช้แตกต่างกัน เช่นด้านคุ้มครองป้องกัน และด้านลาภผล ซึ่งอยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงปัญญาจะนำมาผูกดึงกระแสพลัง (เหมือนแผงวงจรไฟฟ้า)

  ในสายโพธิญาณ เราคงได้ยินพระคาถาบารมี 30 ทัศ ซึ่งก็คือบารมี 10 ประการนั่นละครับ แต่แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงสุด พูดง่ายๆ จาก 10 อย่างคูณ 3 ไปนั่นเองเลยเป็น 30 ทัศ

  จากทานที่สละด้วยทรัพย์สินในขั้นต้น ก็เพิ่มความยากไปในขั้นสูงสุดคือสละชีวิต เลือดเนื้อตัวเองเป็นทานไปเลยนั่นเอง คือทานของพระโพธิสัตว์ ดังที่เรารู้จักกันดีในเรื่องพระเวสสันดร ที่สละลูก ภรรยาเป็นทานบารมี จิตใจต้องเต็มเปี่ยมและเป็นทานที่ไม่เลือกผู้รับ เรียกว่าใครมาขอก็สละหมด

  และด้วยการสร้างบารมี 10 ชาติของพระโพธิสัตว์นี่เองทำให้ท่านได้เกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ที่พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติบริวาร มีความสุขในปราสาทราชวัง จากบารมีที่ท่านสั่งสมมา ดังนั้นพระคาถาทศชาติจึงดีด้านลาภผล ความสำเร็จเรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่

  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวช ก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลก มีพระอรหันต์สาวกผู้ทรงบารมีมากมาย ก็คือพลังบารมีธรรม....

  ครูบาอาจารย์จึงยกย่องพระคาถานี้มาก ๆ ว่าขลังสุด ๆ นี่เอง

  b547165167d759e42174a6f6e944a6c2.jpg
  c535bc51e98758a338064decba4908b3.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 มิถุนายน 2022
 2. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  cc4be283640580bc22e306f0c6376239.jpg
  8355d5760981db7ff4e68c8328446b89.jpg

  เมื่ออ้างอิงทศชาติมาสร้างเป็นพระพิมพ์ จึงมีการสร้างเป็นพระสิบทัศน์ หรืองบน้ำอ้อย จึงมีลักษณะเป็นรูปพระ 10 องค์ บางท่านกล่าวว่า เป็นการจำลองการแสดงยมกปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าที่เนรมิตพระวรกายหลายๆองค์ ซึ่งคือการแสดงอิทธิฤทธิ์ปราบพยศนักบวชลัทธิอื่นๆ

  หรือหมายถึงการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้ง 10 ชาตินั่นเอง

  กล่าวโดยสรุป พระพิมพ์นี้ จึงพร้อมด้วยการดึงพลังแห่ง ทศชาติ บารมี 10 ประการของพระโพธิสัตว์ และพลังแห่งการแสดงอิทธิฤทธิ์แห่ง ยมกปาฏิหาริย์ จึงถึงพร้อมด้วยบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ ใช้ด้านเป็นอาวุธปราบมารก็ได้ ดังพระคาถาอาวุธพระพุทธเจ้าที่อธิษฐานบารมี ทั้งหมดปราบพญามาร และด้านลาภผลจากการสร้างบารมีทศชาติจนเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ถ้าท่านไม่บวชก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ หรือน้อมนำมาด้านธรรมเมื่อเจ้าชายออกบวชก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า....

  การปลุกเสกอธิษฐานจิต ปลุกเสกโดย 4 พระอริยอภิญญา 1 ฆราวาส
  bc96c354a378e8406e969b8682114d2b.jpg
  06000a8511a8b9f3f01d8df844d7ff9b.jpg
  c8ef06b3fa19c50b5fc73f9a1a2519d2.jpg
  d2f87876e76889e1b904d716dd588827.jpg

  ดังกล่าว... ได้เริ่มต้นขอบารมีที่พระธาตุศรีเวียงชัยเป็นปฐมฤกษ์ แล้วขอบารมีครูบาอาจารย์สายพระ 4 ท่าน (ครบ ธาตุ 4 )ดังนี้

  1. ท่านแรกลงอธิษฐานด้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บและป้องกันโรคภัยทุกประการ เสริมมงคล

  2. ท่านที่ 2 อธิษฐานด้านมหาสะท้อน ก๋าสะท้อน คิดดียิ่งดีกลับ คิดร้ายมาสะท้อนร้ายกลับ หลังอธิษฐานเสร็จท่านกำชับย้ำ "อย่าไปคิดร้ายไม่ดีใครนะให้เป็นเรื่องของเวรกรรมไป" จากนั้นท่านขอดูพระพร้อมกล่าวว่า "เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า"

  3. ท่านที่ 3 ด้านมหาปราบ

  4. ท่านที่ 4 ด้านโชคลาภ โภคทรัพย์ความรุ่งเรือง

  จากนั้นส่งปิดท้าย โดยท่านอาจารย์ขาว จารอักขระ

  1.เน้นลงบรรจุคุณตามสูตรท่าน เชิญรูปนาม ลงตั้งธาตุ หนุนธาตุและลงด้านอาคมปิดท้าย

  2. เน้นลงเชิญบารมีพระเจ้าทศชาติ โดยจารสัญลักษณ์หัวใจพระเจ้า 10 ชาติ และลงพระพุทธเจ้าเสด็จสู่ครรภ์พระมารดาฯลฯ

  3. ลงด้านมหาสะท้อน มหาปราบ และเสริมความสำเร็จ

  รีวิวกระแสพลัง....

  เป็นกระแสพลัง 10 สายแต่ละสายมีสีสรรต่างกัน มารวมกันเป็นคลื่นสายเดียวเป็นเกลียวรัศมีโดยรอบเป็นสีทองสุกสว่าง คลื่นทั้งหมดเหมือนพายุหมุน หนุนเสริมยกขึ้น อันเป็นลักษณะส่งเสริมความสำเร็จรุ่งเรือง ความสำเร็จ จากยากเป็นง่าย

  กระแสรอบ ๆ เป็นประกายเพชร และมีความแข็งแกร่งเป็นลักษณะแห่งป้องกัน สะท้อนกลับ มหาปราบในรอบ ๆ

  ตรงจุดกลางคลื่นใหญ่เป็นพลังนิ่มนวล ทำให้สดชื่น ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างให้เป็นพระแห่งความสำเร็จรุ่งเรือง จากยากเป็นง่าย จากไม่ได้ให้ได้ตามหวัง (อันไม่ขัดต่อศีลธรรมเกินไป แต่ใช้ด้านเทา ๆ ได้ ) เพราะแจ้งครูบาแล้วว่าให้ใช้กับมนุษย์ปุถุชน....
   
 3. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  701492972a45c0d6c4814b16a0ed4949.jpg

  เมื่อวานนี้ อริยสาวิกาได้ละสังขารไปอีก 1 ท่าน การเป็นพระอริยบุคคลไม่มีจำกัดเพศ

  ท่านแม่ชีเป็นศิษย์พระอาจารย์วัน พระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญา

  โดยท่านแม่ชีมีบารมีอัญเชิญพระบรมสาริริกธาตุได้ เกศาธาตุของท่านก็ขึ้นพระธาตุ (ศิษย์ที่บูชานำมาให้ชม)

  ผมเองพึ่งรู้จักได้ไม่นานโดยการทำบุญผ่านศิษย์ท่าน และพรรคพวกผมผ่านไปแถวนั้นก็ฝากทำบุญไปทุกครั้ง...

  เป็นการแสดงให้เห็นว่าอนาคตไม่แน่นอนให้เร่งทำบุญกันไว้ ทำบุญผิดที่ก็เหมือนตักน้ำใส่ตระกร้ารั่วละครับ ไม่เต็มซักที...

  afec13ce4d3b68380dfdd7e254878892.png
   
 4. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  7ebb79404a0023d8bbe316a18b38d499.jpg

  น้อมระลึกถึงการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อเป็นกำลังใจสร้างความดีต่อไป นี่คือวัตถุประสงค์การสร้างรุ่นนี้ครับ..
   
 5. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376


  ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป จึงมัวลีลาช้าอยู่ไม่ได้ครับ เดินทางรอบนี้จึงต้องขอสิ่งระลึกจากท่านไว้ ในภาพเป็นการขอท่านจารชนวน 3 แผ่นประกอบด้วย

  1.ธง...แห่งเทพ...... ท่านบอกคือธง
  วิชานี้ห้ามพระ นักบวชใช้ ใช้ได้เฉพาะสำหรับเทวดาและมนุษย์ปุถุชนเท่านั้น และด้านกันเสื่อมทุกประการ สำหรับคนทั่วไปใช้แบบไม่มีเสื่อม

  2.ก๋าสะท้อน ดังได้เรียนท่านไปว่า...หากกรรมสนองเร็ว คนคงไม่กล้าทำบาปกรรมกัน หากทุกคนมีศีล ตำรวจทหารก็ไม่ต้องมี เพราะกรรมสนองกันช้านี่ละเลยผยองกันมาก....ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่า "ไม่รู้ศาสนาของพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนฯ" จึงเมตตาจารแผ่นชนวนนี้ให้

  3.แผ่นสุดท้ายขอท่านเชิญบารมีปู่ชีวกฯ หมอยาของพระพุทธเจ้ามาลงให้ ด้านป้องกันโรค รักษาโรคภัยไข้เจ็บ

  แผ่นชนวน 3 แผ่นนี้เก็บไว้ในอนาคตหากมีวาสนา เวลาถึงคงได้นำมาใช้ ซึ่งไม่รู้อีกนานแค่ไหน ... เพราะต้องระวังการผิดพลาดจากบทเรียนที่ผ่านมาไปข้องเกี่ยวกับพวกมารศาสนาไม่มีศีล อาศัยบารมีพระพุทธเจ้าหากิน..ทำให้ได้ผลไม่เต็มตามต้องการ ... (บุญไม่เต็ม100)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มิถุนายน 2022
 6. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  1232619f661d6a9f9b7a10aa0469ba39.jpg

  เม็ดเงินบริสุทธิ์ ครึ่ง กก. ตอนนี้เงินกิโลละ 25,000 บาท(โดยประมาณ) ราคา ครึ่ง กก.นี้ก็หมื่นนิด ๆ ละครับ ได้นำไปเสกพร้อมพระงบน้ำอ้อยด้วย ซึ่งลงด้านอานุภาพ 4 ประการคือ

  1.รักษาโรคภัยไข้เจ็บ กันโรคระบาด
  2.มหาสะท้อน หรือก๋าสะท้อน
  3.มหาปราบ มหาอำนาจ
  4.มหาลาภ

  เก็บไว้เผื่ออนาคตจะได้ใช้...ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตไป

  ราคาเงินจะแพงตามราคาทองคำละครับ ในภาพเงินบริสุทธิ์ด้วย
   
 7. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  55b0d20f2b1e459cbe9d941a1028a84d.jpg

  ประสบการณ์หลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดร...

  เมื่อวานนี้ผมไปเที่ยวพิจิตรครับ โดยที่แรกแวะวัดบางคลาน ไหว้รูปหล่อหลวงพ่อเงินก่อนเลย...

  จากนั้นไปอีกวัดหนึ่ง ซึ่งรู้จักมานานแต่ไม่เคยไป ทราบว่าที่วัดนี้มีรูปปั้นหลวงปู่ใหญ่เทพโลกอุดรองค์ใหญ่เท่าตึกเลย... ซึ่งพรรคพวกแนะนำว่าท่านสร้างบารมีแนวพระโพธิสัตว์

  ก่อนเดินทางผมก็แต่งขันธ์บอกกล่าวครูบาอาจารย์ครบถ้วน และไม่ลืมบอกกล่าวหลวงปู่ใหญ่ด้วย ว่า...หากหลวงปู่ที่ไปสายธรรมหลวงปู่จริง ขอให้ได้พบปาฏิหารย์อันอัศจรรย์ และห้อยล็อคเก็ตหลวงปู่ที่ผมสร้างเองไปด้วย... กะว่าเดี๋ยวถ้าเจอของจริงคงรู้กัน

  เมื่อไปถึงวัด ไปไหว้รูปปั้นหลวงปู่ใหญ่และไปกุฏิหลวงปู่ท่านนี้

  ซึ่งตอนนั้นก็มีคนหลายคนนะครับ เห็นหลวงปู่คุยกะศิษย์อื่นผมก็เฉย ๆ คือไม่ได้กะเข้าไปกราบอะไรเพราะแปลกที่และคนเยอะ ก็เช่าน้ำมันมนต์แก้ปวดเมื่อยมาขวดนึง...

  หลังจากนั้นไม่นาน อยู่ๆ ศิษย์หลวงปู่ก็เรียก ..คนเสื้อขาวเข้ามา เราก็งง หันซ้ายขวาไปดู ศิษย์ท่านก็พยักหน้าว่าใช่ให้เข้าไป

  หลวงปู่ท่านนี้ก็ถามมาจากไหน ก็ตอบ กทม.ครับ แล้วถาม ขอดูพระที่ห้อยคอหน่อย ผมก็ถอดไปตามภาพ บอก มีหลวงปู่ใหญ่ด้วยครับ ท่านก็ว่า "รูปหลวงปู่ที่วัดนั่นไง" จากนั้นก็สนทนาแป๊ปนึง ผมก็หาจังหวะปลีกตัวมา

  หลังท่านนำสวดมนต์เสร็จ ท่านก็ให้ศิษย์เรียกผมเข้าไปอีก (รอบ 2 ล่ะ) ถามว่ารู้สึกไง ผมก็ตอบไป... แล้วหาจังหวะปลีกตัวออกมา เนื่องจากตอนนั้นคนเยอะ เดี๋ยวคนอื่นหมั่นไส้เอา

  สรุป ท่านเรียกผมไปหา 2 รอบคนเดียวเลยครับ ไม่ใช่ว่าผมมีดีอะไรนะ แต่พระที่ผมห้อยไปดี 55 ท่านจับสมเด็จมหาจักพรรดิ์ด้วย พร้อมกล่าวว่า "ต้องแบบนี้สิ"
   
 8. ton 2499t

  ton 2499t เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  17 ตุลาคม 2011
  โพสต์:
  113
  ค่าพลัง:
  +417
  ล็อตเก็ตรุ่น อธิษฐานบารมี ใช่ไหมครับพี่ ผมคุ้นๆ เพราะว่าตอนเข้ามาติดตามกระทู้นี้ใหม่ๆ พี่ลงประสบการณ์ตอนกำลังจัดสร้างล็อตเก็ตรุ่นนี้พอดีครับ
   
 9. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  ใช่ครับ
   
 10. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  c2429020489abeff44ea343f4c23700e.jpg

  ประชาสัมพันธ์งานบุญ ร่วมบูชา เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ พระเทพวัชรญาณเวที
  หลวงพ่อสมบูรณ์ กนฺตสีโล ที่ระลึกร่วมบุญสร้างตึก อุบัติเหตุและผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลปากชม อ.ปากชม จ.เลย

  8d413da5c5726a289b123c5adee3c3ab.jpg

  รายละเอียดตามเพจเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เลยครับ....

  หลวงพ่อสมบูรณ์ กนฺตสีโล เป็นพระอริยเจ้าที่ปฏิบัติดีตามรอยหลวงปู่ฝั้น ที่ผ่านมาหลวงพ่อสร้างวัดโดยไม่ต้องแจกซอง ออกเหรียญใด ๆ เลย คือลูกศิษย์สร้างมาถวายท่านทั้งสิ้นให้ท่านแจก ด้านความอัศจรรย์ต่างๆ เป็นที่นับถือแก่ศิษย์ผู้ศรัทธาอย่างมาก จนศิษย์บางท่านนำทองคำ 9 บาทมาหลอมสร้างพระถวายหลวงพ่อแจกกันหลายรุ่นเลยครับ รุ่นดัง ๆ อย่างพระกริ่งรุ่นแรก หรือรุ่นถัด ๆ มาก็ใช้ทองคำ 9 บาทสร้างและศิษย์ผู้สร้างออกให้ร่วมบุญสร้างโรงพยาบาลมาแล้ว เรียกว่าให้ทำบุญพระกริ่งองค์ละ 10,000 ยังหมดภายในไม่กี่วัน...

  เหรียญรุ่นนี้ พรรคพวกสายบุญผมได้รับดำริจากหลวงพ่อให้สร้างครับ ฝ่าฟันอุปสรรคมาพอสมควรจนราบรื่นตามนี้...

  รายละเอียดตามบอร์ดประชาสัมพันธ์
  https://palungjit.org/threads/เหรียญเลื่อนสมณศักดิ์ที่ระลึกสร้างตึกอุบัติเหตุหลวงพ่อสมบูรณ์.789588/
   
 11. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  Vv8fXQ.jpg

  วันแรกยอดจองทะลุล้าน สาธุ...
   
 12. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  เรื่องเล่าจากความฝัน....

  เหตุการณ์นี้เป็นประสบการณ์แบบแปลก อัศจรรย์ครับ เกิดขึ้นสด ๆ ไม่กี่วัน เล่นเอาผมเดินทางเหนื่อยเลย ....

  หลายวันก่อน ผมฝัน เห็นแมวขึ้นมาบนเตียงตอนนอน 555 (ปกติผมชอบแมวมาก ไปเล่นแถววัดประจำ)

  และผมก็นึกถึงเหรียญครูบาอาจารย์ท่านนึงที่เคยเช่าบูชาสิบกว่าปีก่อน ก็คิดว่าเดี๋ยวจะเข้าเฟสกลุ่มไปสำรวจหน่อยข่าวคราวท่าน (ปกติผมออกกลุ่มเฟสพระเกือบหมดครับ ขี้เกียจให้มีอะไรล่อตาล่อใจไปเช่าหาบูชาอีก) แต่ก็ลืม ๆ ไปหลายวัน จนล่าสุด...


  ไม่กี่วันก่อนนี้เอง วันพฤหัสบดีที่แล้ว อยู่ ๆ เปิดแอร์ไปน้ำแอร์ก็หยดไหล ก็ตกใจเลย เพราะพึ่งล้างแอร์ไปเดือนกว่านี่เอง เลยอัดคลิปส่งให้ช่างแอร์ไปดู ก็ช่างก็นัดวันจันทร์ เพราะช่างอยู่ต่างจังหวัด กลับบ้านตจว.ช่วงหยุดยาว ผมล่ะเซ็งมาก มามีปัญหาก็ตรงวันหยุดพอดี ถ้าเกิดก่อนหน้านี้ซักวันสองวันจะได้ให้ช่างมาดูเลย

  สุดท้าย โทรถามพรรคพวกจนได้ช่างแอร์ที่สนิทอีกคน ช่างก็บอกมาดูได้วันเสาร์ ซึ่งเร็วกว่าเดิม

  สุดท้ายบ่ายๆ ผมคิดไปไหนดีหว่า เลยว่ากลับบ้าน ตจว.บ้างดีกว่าได้ไม่ร้อน ไม่หงุดหงิด เลยเดินทางกันบ่าย พฤหัสบดีที่แล้วเลย ประมาณบ่ายสอง ดูระยะเวลาคงถึงบ้าน ตจว.ของผมประมาณ 4 ทุ่ม ก็โทรบอกที่บ้านไป...

  ระหว่างเดินทางไปถึงแถวโคราช ช่างแอร์ที่ว่านัดวันเสาร์ก็โทรมา บอกขอเป็นพรุ่งนี้ (วันศุกร์ได้ไหม) ผมก็ว่าอยู่ ตจว.นะ แต่จะรีบกลับนัดเวลาก็บ่ายสองวันศุกร์ สรุป ถ้าโทรมาบอกเร็วกว่านี้ผมคงไม่เดินทางกลับแล้ว นี่มาซะไกลแล้วเลยต้องไปต่อ แล้วรีบเดินทางกลับเช้า ๆ

  พอ 4 ทุ่มถึงบ้านก็รีบคุยกับที่บ้าน แล้วไปรื้อหาพระที่ว่านึกถึง ปรากฎว่าหายไปหลายเหรียญ เหลือไม่กี่เหรียญ ผมก็ถามที่บ้านหายไปไหน ก็ฟังว่า เขาเอาไปบรรจุพระไปหลายองค์ และมีคนมาขอไปด้วย ก็ไม่ว่ากัน ที่เจ็บใจคนมาขอพระอื่นไม่ขอ มาขอครูบาอาจารย์ท่านนี้ (แล้วจะมาเฉลยคือท่านใด)

  คุยไปคุยมาผมถามแมวที่เลี้ยงล่ะ ปรากฎว่าตายไปหมดแล้วเพราะแก่แล้ว (ก็อยู่ด้วยกันมาน่าจะ เกือบยี่สิบปีได้ ) ก็ว่ามิน่าฝันถึงแมวหลายตัว คงมาเข้าฝันบอก... และรู้ข่าวว่าญาติผู้ใหญ่ผมเสียด้วย ต้องมีค่าใช้จ่ายมาก

  ผมมาไล่เรียงที่ฝัน และแอร์น้ำไหลหยดจนผมหงุดหงิด ร้อนมากเลยกลับ ตจว.เพราะมีเหตุนี้นี่เอง บอกกลับให้รีบมาเอาพระก่อนจะโดนคนมาขอไป555

  โพสต่อไปพระที่มาเอาที่บ้านคือพระอะไรแล้วจะทราบครับ...

  ในภาพ รูปหลวงปู่โน และโถบรรจุอัฐิธาตุหลวงปู่โน และดาบน้ำพี้
  115aea88e3532cc7fdbbb67feb38546a.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 สิงหาคม 2022
 13. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  ตำนานเพชรกลับหลวงปู่แผ้ว.... !!!!! ปวโรไม่มีใดเทียม...

  น่าจะ 10 กว่าปีก่อน ช่วงผมกะลังท่องเที่ยวกับหลวงตาท่านนึง ปัจจุบันหลวงตาท่านนี้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์ ไม่กี่วันก่อนก็ได้ไปเยี่ยมท่านที่วัดแล้ว เรียกว่านอนติดเตียงเลย

  ช่วง 10 กว่าปีนั่นผมกับหลวงตาก็สร้างล็อคเก็ตหลวงปู่ใหญ่ และนำเสก และตระเวนท่องเที่ยวทำบุญไปเรื่อย

  ในช่วงที่ไปที่ พนมทวน จ.กาญจนบุรีก็ไปบ่อยหน่อย เพราะไปนั่งภาวนาที่วัดพระแท่นดงรังกันหลายหน

  ซึ่งระหว่าทางก็จะผ่านวัดรางหมัน ที่หลวงปู่แผ้วท่านอยู่ที่นั่น

  ผ่านทีแรกหลวงตาท่านบอก "หลวงปู่แผ้วท่านอยู่ที่นี่นะ ท่านสุดยอดนะ" ผมก็เฉย ๆ

  จนผ่านขากลับ หลวงตาก็บอกอีก ผมเลยย้อนถาม "ท่านสุดยอดเท่าหลวงปู่....... (ครูบาอาจารย์ที่ผมนับถือไหม ???"

  หลวงตาตอบ "หลวงปู่....เป็นเด็ก ๆ ไปเลยเจอท่าน" ผมโวยวายเลย "อย่ามาว่าอาจารย์ผมนะ"

  จนผมสร้างล็อตเก็ตหลวงปู่ใหญ่รุ่นบูชาครูเสร็จก็เลยนัดหลวงตา ไปขอหลวงปู่แผ้วท่านเสกให้เป็นยกที่ 2 และได้บูชาเหรียญท่านมา 10 เหรียญ

  การบูชา 10 เหรียญถือว่าเยอะมากแล้วนะในตอนนั้น ซึ่งอย่างที่บอกผมไปกับหลวงตา ศิษย์ที่ดูแลหลวงปู่ก็มาคุยกับหลวงตาด้วยว่า เหรียญนี้ผสมชนวนด้วยนะ มีชนวนหลายหลวงพ่อครูบาอาจารย์ผสม

  ต่อมาได้ข่าวว่าเหรียญนี้ดัง ประมูลในเว็บยูก็ 7-8,000 ผมก็บ้าจี้ไล่แจกชาวบ้านไป555

  คือไม่ได้สนใจราคาเพราะเราคงไปออก รึขายไม่ได้แบบพวกเซียนแน่

  ต่อมาผมได้นำไปไว้บ้าน ตจว.ก็อย่างที่เล่าไป มีคนมาขอ ที่บ้านโทรมาผมก็บอกให้ ๆ ไป ไปบรรจุพระที่ไหนก็ได้

  ประเด็น เวลาผ่านมา 10 กว่าปี ใครจะคิดว่าโด่งดังขนาดนี้

  สมัยนั้น ผมได้คบหากับพวกนักเช็คพลังพระ บวกกับคุยกับหลวงตาท่าน ซึ่งท่านก็ยืนยันว่า พระครูบาอาจารย์ต่างๆ ที่หลวงตาพบมา หลวงปู่แผ้วท่านยอดเยี่ยมที่สุด

  นักเช็คพลังพระที่เก่ง ๆ เก่งขนาดนั่งสมาธิตรวจพระในห้องพักผมได้ว่ามีพระอะไรบ้าง หรือผมจับพระในมือ โทรหาเขา เขาบอกเลยว่าในมือผมถือพระ รึตะกรุดอะไร บอกลักษณะรูปร่างตรงหมด !!!!

  เขาก็ยืนยันว่า หลวงปู่แผ้ว ท่านสูงสุดสุด ๆ ....

  16eb87ab63a0b4a7d99e90d124c3c301.jpg
  XgTIZ2.jpg

  ในภาพ ผมนำมาลงเฟสกลุ่ม ซึ่งแน่นอน พอเปิดไปโทรมาสายแทบไหม้ ดีตกลงกับคนแรกเสร็จก็บอกปิด คนมาทีหลังเสียดายใหญ่ ต้องรีบเอาเบอร์โทรบอกเลยครับ55

  และแน่นอน นัดรับกันเดอะมอล์จบวันเดียว

  หมายเหตุ : ผมออกบูชาเหรียญไปไม่ได้เอาเงินมาใช้เองนะครับ เดี๋ยวเป็นลบหลู่ท่านอีก นำเงินมาให้ที่บ้านใช้จ่ายงานศพญาติผู้ใหญ่ผมครับ... โอนให้ที่บ้านไปแล้ว

   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 สิงหาคม 2022
 14. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  Xgtf0q.jpg

  คนบูชาจากผมไปก็โทรมาคุยหลังโอนเงินว่า มีอีกไหม ผมตอบไม่มีแล้วครับ เวลาผ่านไปนานมากแล้วเสียดายอยู่ ถ้ารู้ว่าแพงคงเอามายกลังตอนนั้น55

  ซึ่งจริงๆ ก็โดนที่บ้านไปแจก บรรจุพระ และตอนนั้นผมบ้าจี้ไล่แจกพรรคพวกนะละครับ...

  สรุป ผมเหลือเก็บเป็นที่ระลึกเหรียญเดียว คิดว่าถ้าราคาพุ่งถึงแสนก็ค่อยแบ่งให้คนบูชาต่อไป55

  จำได้เลย ตอนนั้นบูชาเสร็จถวายหลวงตาท่านนี้ไป ท่านยังบอก "ต่อไปเหรียญละหมื่นนะ" ก็เป็นจริงแฮะ

  ยุคปัจจุบันพระที่เก่งกาจนะมีมาก จำนวนราคาของเหรียญพระไม่ใช่สิ่งชี้วัดความสูงส่งของท่าน แต่สิ่งสำคัญทำให้ผมนึกถึงวันเวลาเก่า ๆ เมื่อ 10 กว่าปีก่อนว่าตอนนั้นกับตอนนี้ผ่านมาผมพัฒนาขึ้นหรือไม่

  อย่างน้อยผมก็ได้ทำบุญกับท่านแต่ละครูบาอาจารย์ไป อาจมีผิดพลาดไปบ้างก็ตรงพวกที่อาศัยพระศาสนาหากินนะละครับ แต่ถ้าเรารู้ทันไม่เล่นด้วยกับพวกนี้เราก็ไม่มีอะไรมัวหมองกับพวกเหล่านี้

  สรุป ... การเดินทางครั้งนี้เหนื่อยมากหลังจากเสร็จที่บ้าน ถึง โรงแรมก็เที่ยงคืน เช้ามา ตี 5 ลุกเดินทางกลับ กทม.เพื่อรอช่างมาดูแอร์ให้ เรียกว่าเดินทางมาราธอนจริงๆ กว่าจะได้เชยชมพระก็วันถัดไปนั่นละครับ..
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 สิงหาคม 2022
 15. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  XgKjqZ.jpg
  XgKbBu.jpg

  หินหยกพญานาค...

  การกลับบ้าน ตจว.ก็รื้อเจอพระที่เคยนำเสกในยุคนั้นด้วยอีกอย่าง

  10 กว่าปีก่อน มีหลวงปู่ท่านนึงดังมากในสายนักหาพระดี ที่ว่าท่านดังก็พระหินหยกของท่านที่ว่ามีญาณพญานาครักษา

  โดยเขาเล่ากันว่า (ผมอ่านมาดังนี้นะ) หลวงปู่ท่านนี้ได้นิมิตรถึงพญานาค ให้ไปเอาหินที่แม่น้ำโขงมาแกะเป็นพระบูชา รูปเหมือนครูบาอาจารย์ ซึ่งหลวงปูท่านก็นั่งเรือไปชี้จุดให้นำหินขึ้นมาตรงแม่น้ำโขงในภาคเหนือเลย ซึ่งก็งมพบหินหยกจริงๆ

  หินนี้หลังแกะเป็นพระบูชาองค์ใหญ่ได้ ก็แกะเป็นพระเครื่ององค์เล็ก ๆ ด้วย

  แต่ ๆ ๆ ...ผมก็ไม่ได้บูชามาเลยนะครับ เพราะดูแท้ยากหากไม่ได้รับกับมือหลวงปู่จริงๆ

  จนผมได้มีโอกาสโทรคุยกับช่างที่แกะพระให้หลวงปู่ท่าน ถามว่ารู้ได้ไงว่าหินที่แกะเป็นชิ้นที่หลวงปู่ท่านนำมาแกะจริงๆ ก็ช่างเขานัดผมให้ไปรับที่วัดเลยตอนช่างนำไปส่งหลวงปู่ แต่ผมไม่ได้ไปนะเพราะไกล สมัยนั้นไม่มี GPS ด้วยเดี๋ยวจะหลงทางเอา

  ผมได้สั่งแกะพระสมเด็จ นางพญามาหลายองค์ ก็นั่นละครับสุดท้ายบ้าจี้แจกคนไปมาก จนเหลือไม่กี่องค์ที่บ้าน

  พระนี้เมื่อได้มาก็นำไปปลุกเสกทุกหลวงปู่ที่เสกก็หยิบมาชม และการันตีในความขลัง

  ประสบการ์ผมได้แจกนักเช็คพลังพระที่เล่าไปว่า เขาเก่งมาก โทรหาผมจับพระในมือไม่บอกเขา เขาบอกลักษณะพระตรงเลย กระแสพลังด้วย

  ผมส่งให้เขาไป เขาตรวจสอบแล้วบอกมีพญานาครักษาจริงๆ ที่อึ้งเขาบอกผมว่า "พญานาคในพระบอกว่า ...ให้บอกคนให้พระว่าแม่เขาปวดเข่าอยู่เอาพระนี้บูชาจะหาย" !!!!!

  ผมโทรถามแม่ แม่ผมก็บอกเป็นเช่นนั้นจริงๆ ... เลยรีบเลี่ยมให้แม่บูชามาจนทุกวันนี้ครับ

  ตอนนั้นสั่งแกะพระบูชา 3 ่นิ้วด้วยมารู้ภายหลังว่าดังในหมู่ผู้นับถือ เสียดายอยู่น่าสั่งแกะหลายๆ องค์หน่อย 55
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 1 สิงหาคม 2022
 16. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  XE3OIS.jpg

  เก็บ เพื่ออนาคต ...

  วันนี้ครูบาอาจารย์ดลใจ ให้เดินทางแบบรีบด่วน... ผมเก็บแผ่นทองแดงไว้ในรถซะนานเป็นเดือน เลยได้ใช้

  ครูบาอาจารย์สายรักษาโรค สมุนไพร ผมและครอบครัวใช้สมุนไพรของท่านมาหลายปีได้ผลดี และผมก็สายครูบาอาจารย์เดียวกับท่านด้วย

  ขอท่านเมตตาจารชนวนให้ ดังนี้

  1.ป้องกันสารพิษ

  2.ป้องกันภัยพิบัติ

  3.ป้องกันโรคภัย และบรรเทารักษาโรคเท่าที่ไม่ฝืนธรรมชาติมากไป

  4.ป้องกันอันตรายทุกอย่าง

  ผมปลื้มใจมาก.... เพราะถ้าขาดของท่านถือว่าไม่ครบถ้วน....ตามสูตรผมนะ

  อย่าถามเลยครับโครงการอะไร ผมก็ตอบไม่ได้ รอดูอนาคตครับ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 5 สิงหาคม 2022
 17. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  83dee81e05f3a2a2e1ca8f3813e5f17c.jpg
  08f7830454623e644bf93617eb81d319.jpg

  เมื่อคืนผมได้รับการชวนจากครูบาอาจารย์ให้มาร่วมพิธีเทวาภิเษกระดับตำนาน จึงรีบนำชนวนมวลสารที่สะสมไว้ แพคกล่องห่อผ้าขาวเพื่อมาร่วมเสกในพิธีนี้
  โดยเดินทาง 2 ทุ่มถึงโรงแรมที่พักตี 2 เรียกว่าโหดสุดที่เดินทางมา...

  คำว่าพิธีระดับตำนานจนต้องเก็บผ้ามากันดึกดื่น เรียกว่าขนชนวนมาร่วมเสกให้ได้ เพื่ออนาคตเพราะเหตุนี้ ..

  1.เป็นพิธีเสกเหรียญที่สร้างน้อยที่สุด คือทุกเนื้อ 288 เหรียญ ในภาพเหรียญทองแดงผสมชนวนของผมสร้างไม่เกิน 40 เหรียญ ที่น้อยเพราะสัจจะสร้างตามจอง และคนก็จองน้อยเนื่องจากราคาสูง เป็นงานจิวเวอรี่นี่เอง วัดก็ไม่ทำเกินจอง จึงหาโคตรยาก แว่วว่าคนที่จอง up ราคาเป็น 4,000 บาทแล้ว!!!!

   
 18. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  upload_2022-8-15_18-10-58.png

  2. ตอนมาถึงวัดสายๆ ฟ้าครึ้มฝนปรอย ไม่เห็นดวงอาทิตย์ พอเริ่มบวงสรวงหลังเพล แดดเริ่มออก เมฆแยกออกเห็นดวงอาทิตย์ทรงกลด!!!!

  3.หลังเสกเสร็จ ผมรับของเดินทางกลับ นอกวัดน้ำนองถนน เรียกว่าอึ้งฝนตกรอบวัด ไม่ตกในวัด ขับมาซักพักฝนตกหนักมากๆๆๆ

  นับว่าภารกิจเสกชนวนสำเร็จกับพิธีระดับตำนานจริงๆครับ โคตรขลัง คุ้มค่าได้นอนตี 2 จริงๆๆ

  อย่าถามว่าผมจองเยอะไหม อยากจองเยอะนะแต่คิดว่ามีพระเยอะแลวเลยเอาแค่ 2 เหรียญ และคิดว่าไม่ผสมชนวน ที่ไหนได้ปิดจองแลวถึงเห็นว่ามีชนวน เสียดายสุดๆๆ

  และคิดว่าคนจองเยอะคงไม่ดัง ดันกลับตาลปัตร คนจองยอดกะจิดและผสมชนวน สร้างแค่ 288 เหรียญกลับเสกพิธีใหญ่ คือ เปิดโบสถ์มหาอุด นิมนต์พระหลายรูปสวด

  หลวงปู่ที่เสกคือ บรมครูผู้เสกรุ่นมหาเดชะบารมี
   
 19. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  upload_2022-8-15_18-18-27.png

  ชนวนที่ขนมาเสกยังไม่ได้เชยชมเลยครับ เพราะห่อผ้าขาวไว้ ฝนตกหนักเลยไว้ในรถ ค่อยกลับพรุ่งนี้ แต่ปลื้มสุดๆๆ เพราะจะนำมาใช้ได้ตรงแนวทาง คือสายเทพเสกเต็มพิกัดด้านมหาอำนาจบารมี มหาลาภ มหาปราบ

  หมายเหตุ: เหรียญในภาพและที่ผมมี รับนิมนต์แล้วครับ หมด...!!!!
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 15 สิงหาคม 2022 at 19:51
 20. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,978
  ค่าพลัง:
  +52,376
  1dc4b934307ac27a519d057c7417f20a.jpg

  Facebook แชร์ความทรงจำ ครบ 3 ปีแห่งการสร้างแหวนมหาชะตา แน่นอน ผมเป็นผู้สร้างควบคุมเองกับมือ หวังให้เป็นกุศลที่ถึงพร้อม

  ผมเองใส่มาตลอด 3 ปีครับยิ่งช่วงโควิดระบาด ก็ไม่ติดโควิดเลย ไม่เคยโดนแม้แต่แยงจมูก

  คนใกล้ชิดผมติดเฉย เพราะไม่ยอมใส่ เนื่องจากบอกแหวนข่วนเสื้อผ้ากระเป๋า 55 แต่พอติดแล้วรีบใส่ทันที ซึ่งก็ไม่ทันแล้ว พอหายดีก็เจอผลลองโควิดมาบ้างนิดหน่อย

  การสร้างแหวนนี้ผมภูมิใจมาก ย้อนกระทู้อ่านได้ ผมทุ่มเทเต็มที่เสาะหามวลสารอะไรต่างๆ ยิ่งผู้ได้ใส่แหวนมารายงานผล และดีใจที่บางท่านก็ใส่จนทุกวันนี้

  แต่ก็นั่นละครับ เวลาผ่านมาก็ทำให้ผมรู้ว่ายังสามารถทำให้ดีกว่าเดิมได้ ซึ่งผมก็ผิดหวังในหลายๆ เรื่องที่ไม่เกี่ยวกับแหวนนะ แหวนดีที่สุด แต่ผมอยากทำให้ได้บุญกุศลที่ดีกว่าเดิมนั่นเอง
   

แชร์หน้านี้

Loading...