นิทานสนุก..เครื่องราง(ตำนานบารมี10ทัศ)

ในห้อง 'ประสบการณ์ เรื่องเล่า' ตั้งกระทู้โดย konun88, 20 มิถุนายน 2016.

 1. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,963
  ค่าพลัง:
  +52,282

  บารมี 10 ประการ

  ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา

  ดังในพระคาถาอาวุธพระพุทธเจ้า อายันตุ โภนโต อิธะทานะ ศีลา ....อุเบกขา ยุทธายะโว คันหะถะ อาวุธานีติ

  ซึ่งในตำราหลวงปู่โนครูบาอาจารย์ผมก็กล่าวถึง เป็นพระคาถากล่าวถึงตอนที่พระพุทธเจ้าอธิษฐานบารมีที่สร้างมาผจญพญามาร ใช้ทางปราบศัตรู ป้องกันภัยดียิ่งนัก ปราบภูตผีปีศาจมารร้าย (บารมีก็คือสุดยอดอาวุธ ธรรมาวุธ)

  ในตำราในกล่าวถึงการสร้างบารมี แต่ละอย่างจนครบ10ชาติของพระโพธิสัตว์ไว้ดังนี้ อ้างอิงจากตำรา

  พระเตมีย์ บำเพ็ญเนกขัมมะบารมี คือการออกบวช

  พระมหาชนก บำเพ็ญวิริยะบารมี

  พระสุวรรณสาม บำเพ็ญเมตตาบารมี

  พระเนมิราช บำเพ็ญอธิษฐานบารมี

  พระมโหสถ บำเพ็ญปัญญาบารมี

  พระภูริทัต บำเพ็ญศีลบารมี

  พระจันทกุมาร บำเพ็ญขันติบารมี

  พระนารทพรหม บำเพ็ญอุเบกขาบารมี

  พระวิฑูรบัณฑิต บำเพ็ญ บำเพ็ญสัจจะบารมี

  พระเวสสันดร บำเพ็ญทานบารมี

  โดยในตำราได้มีการดึงพลังการสร้างบารมีพระโพธิสัตว์ทั้ง 10 ชาติมาเป็นพระคาถาที่ว่า “เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว” ซึ่งมีการนำมาลงเป็นอักขระยันต์ด้วย โดยแต่ละยันต์ก็มีการนำมาใช้แตกต่างกัน เช่นด้านคุ้มครองป้องกัน และด้านลาภผล ซึ่งอยู่ที่ครูบาอาจารย์ผู้ทรงปัญญาจะนำมาผูกดึงกระแสพลัง (เหมือนแผงวงจรไฟฟ้า)

  ในสายโพธิญาณ เราคงได้ยินพระคาถาบารมี 30 ทัศ ซึ่งก็คือบารมี 10 ประการนั่นละครับ แต่แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นสูงสุด พูดง่ายๆ จาก 10 อย่างคูณ 3 ไปนั่นเองเลยเป็น 30 ทัศ

  จากทานที่สละด้วยทรัพย์สินในขั้นต้น ก็เพิ่มความยากไปในขั้นสูงสุดคือสละชีวิต เลือดเนื้อตัวเองเป็นทานไปเลยนั่นเอง คือทานของพระโพธิสัตว์ ดังที่เรารู้จักกันดีในเรื่องพระเวสสันดร ที่สละลูก ภรรยาเป็นทานบารมี จิตใจต้องเต็มเปี่ยมและเป็นทานที่ไม่เลือกผู้รับ เรียกว่าใครมาขอก็สละหมด

  และด้วยการสร้างบารมี 10 ชาติของพระโพธิสัตว์นี่เองทำให้ท่านได้เกิดมาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ที่พร้อมด้วยทรัพย์สมบัติบริวาร มีความสุขในปราสาทราชวัง จากบารมีที่ท่านสั่งสมมา ดังนั้นพระคาถาทศชาติจึงดีด้านลาภผล ความสำเร็จเรียกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่

  เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะออกบวช ก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าศาสดาเอกของโลก มีพระอรหันต์สาวกผู้ทรงบารมีมากมาย ก็คือพลังบารมีธรรม....

  ครูบาอาจารย์จึงยกย่องพระคาถานี้มาก ๆ ว่าขลังสุด ๆ นี่เอง

  b547165167d759e42174a6f6e944a6c2.jpg
  c535bc51e98758a338064decba4908b3.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 22 มิถุนายน 2022 at 18:34
 2. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,963
  ค่าพลัง:
  +52,282
  cc4be283640580bc22e306f0c6376239.jpg
  8355d5760981db7ff4e68c8328446b89.jpg

  เมื่ออ้างอิงทศชาติมาสร้างเป็นพระพิมพ์ จึงมีการสร้างเป็นพระสิบทัศน์ หรืองบน้ำอ้อย จึงมีลักษณะเป็นรูปพระ 10 องค์ บางท่านกล่าวว่า เป็นการจำลองการแสดงยมกปาฏิหาริย์ของพระพุทธเจ้าที่เนรมิตพระวรกายหลายๆองค์ ซึ่งคือการแสดงอิทธิฤทธิ์ปราบพยศนักบวชลัทธิอื่นๆ

  หรือหมายถึงการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ทั้ง 10 ชาตินั่นเอง

  กล่าวโดยสรุป พระพิมพ์นี้ จึงพร้อมด้วยการดึงพลังแห่ง ทศชาติ บารมี 10 ประการของพระโพธิสัตว์ และพลังแห่งการแสดงอิทธิฤทธิ์แห่ง ยมกปาฏิหาริย์ จึงถึงพร้อมด้วยบุญฤทธิ์และอิทธิฤทธิ์ ใช้ด้านเป็นอาวุธปราบมารก็ได้ ดังพระคาถาอาวุธพระพุทธเจ้าที่อธิษฐานบารมี ทั้งหมดปราบพญามาร และด้านลาภผลจากการสร้างบารมีทศชาติจนเกิดเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ ถ้าท่านไม่บวชก็จะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ หรือน้อมนำมาด้านธรรมเมื่อเจ้าชายออกบวชก็สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า....

  การปลุกเสกอธิษฐานจิต ปลุกเสกโดย 4 พระอริยอภิญญา 1 ฆราวาส
  bc96c354a378e8406e969b8682114d2b.jpg
  06000a8511a8b9f3f01d8df844d7ff9b.jpg
  c8ef06b3fa19c50b5fc73f9a1a2519d2.jpg
  d2f87876e76889e1b904d716dd588827.jpg

  ดังกล่าว... ได้เริ่มต้นขอบารมีที่พระธาตุศรีเวียงชัยเป็นปฐมฤกษ์ แล้วขอบารมีครูบาอาจารย์สายพระ 4 ท่าน (ครบ ธาตุ 4 )ดังนี้

  1. ท่านแรกลงอธิษฐานด้านรักษาโรคภัยไข้เจ็บและป้องกันโรคภัยทุกประการ เสริมมงคล

  2. ท่านที่ 2 อธิษฐานด้านมหาสะท้อน ก๋าสะท้อน คิดดียิ่งดีกลับ คิดร้ายมาสะท้อนร้ายกลับ หลังอธิษฐานเสร็จท่านกำชับย้ำ "อย่าไปคิดร้ายไม่ดีใครนะให้เป็นเรื่องของเวรกรรมไป" จากนั้นท่านขอดูพระพร้อมกล่าวว่า "เตชะสุเนมะภูจะนาวิเว การสร้างบารมีของพระพุทธเจ้า"

  3. ท่านที่ 3 ด้านมหาปราบ

  4. ท่านที่ 4 ด้านโชคลาภ โภคทรัพย์ความรุ่งเรือง

  จากนั้นส่งปิดท้าย โดยท่านอาจารย์ขาว จารอักขระ

  1.เน้นลงบรรจุคุณตามสูตรท่าน เชิญรูปนาม ลงตั้งธาตุ หนุนธาตุและลงด้านอาคมปิดท้าย

  2. เน้นลงเชิญบารมีพระเจ้าทศชาติ โดยจารสัญลักษณ์หัวใจพระเจ้า 10 ชาติ และลงพระพุทธเจ้าเสด็จสู่ครรภ์พระมารดาฯลฯ

  3. ลงด้านมหาสะท้อน มหาปราบ และเสริมความสำเร็จ

  รีวิวกระแสพลัง....

  เป็นกระแสพลัง 10 สายแต่ละสายมีสีสรรต่างกัน มารวมกันเป็นคลื่นสายเดียวเป็นเกลียวรัศมีโดยรอบเป็นสีทองสุกสว่าง คลื่นทั้งหมดเหมือนพายุหมุน หนุนเสริมยกขึ้น อันเป็นลักษณะส่งเสริมความสำเร็จรุ่งเรือง ความสำเร็จ จากยากเป็นง่าย

  กระแสรอบ ๆ เป็นประกายเพชร และมีความแข็งแกร่งเป็นลักษณะแห่งป้องกัน สะท้อนกลับ มหาปราบในรอบ ๆ

  ตรงจุดกลางคลื่นใหญ่เป็นพลังนิ่มนวล ทำให้สดชื่น ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์การสร้างให้เป็นพระแห่งความสำเร็จรุ่งเรือง จากยากเป็นง่าย จากไม่ได้ให้ได้ตามหวัง (อันไม่ขัดต่อศีลธรรมเกินไป แต่ใช้ด้านเทา ๆ ได้ ) เพราะแจ้งครูบาแล้วว่าให้ใช้กับมนุษย์ปุถุชน....
   
 3. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,963
  ค่าพลัง:
  +52,282
  701492972a45c0d6c4814b16a0ed4949.jpg

  เมื่อวานนี้ อริยสาวิกาได้ละสังขารไปอีก 1 ท่าน การเป็นพระอริยบุคคลไม่มีจำกัดเพศ

  ท่านแม่ชีเป็นศิษย์พระอาจารย์วัน พระอริยสงฆ์ผู้ทรงอภิญญา

  โดยท่านแม่ชีมีบารมีอัญเชิญพระบรมสาริริกธาตุได้ เกศาธาตุของท่านก็ขึ้นพระธาตุ (ศิษย์ที่บูชานำมาให้ชม)

  ผมเองพึ่งรู้จักได้ไม่นานโดยการทำบุญผ่านศิษย์ท่าน และพรรคพวกผมผ่านไปแถวนั้นก็ฝากทำบุญไปทุกครั้ง...

  เป็นการแสดงให้เห็นว่าอนาคตไม่แน่นอนให้เร่งทำบุญกันไว้ ทำบุญผิดที่ก็เหมือนตักน้ำใส่ตระกร้ารั่วละครับ ไม่เต็มซักที...

  afec13ce4d3b68380dfdd7e254878892.png
   
 4. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,963
  ค่าพลัง:
  +52,282
  7ebb79404a0023d8bbe316a18b38d499.jpg

  น้อมระลึกถึงการสร้างบารมีของพระโพธิสัตว์เพื่อเป็นกำลังใจสร้างความดีต่อไป นี่คือวัตถุประสงค์การสร้างรุ่นนี้ครับ..
   
 5. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,963
  ค่าพลัง:
  +52,282


  ครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป จึงมัวลีลาช้าอยู่ไม่ได้ครับ เดินทางรอบนี้จึงต้องขอสิ่งระลึกจากท่านไว้ ในภาพเป็นการขอท่านจารชนวน 3 แผ่นประกอบด้วย

  1.ธง...แห่งเทพ...... ท่านบอกคือธง
  วิชานี้ห้ามพระ นักบวชใช้ ใช้ได้เฉพาะสำหรับเทวดาและมนุษย์ปุถุชนเท่านั้น และด้านกันเสื่อมทุกประการ สำหรับคนทั่วไปใช้แบบไม่มีเสื่อม

  2.ก๋าสะท้อน ดังได้เรียนท่านไปว่า...หากกรรมสนองเร็ว คนคงไม่กล้าทำบาปกรรมกัน หากทุกคนมีศีล ตำรวจทหารก็ไม่ต้องมี เพราะกรรมสนองกันช้านี่ละเลยผยองกันมาก....ครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่า "ไม่รู้ศาสนาของพระพุทธเจ้าจะอยู่ได้อีกนานแค่ไหนฯ" จึงเมตตาจารแผ่นชนวนนี้ให้

  3.แผ่นสุดท้ายขอท่านเชิญบารมีปู่ชีวกฯ หมอยาของพระพุทธเจ้ามาลงให้ ด้านป้องกันโรค รักษาโรคภัยไข้เจ็บ

  แผ่นชนวน 3 แผ่นนี้เก็บไว้ในอนาคตหากมีวาสนา เวลาถึงคงได้นำมาใช้ ซึ่งไม่รู้อีกนานแค่ไหน ... เพราะต้องระวังการผิดพลาดจากบทเรียนที่ผ่านมาไปข้องเกี่ยวกับพวกมารศาสนาไม่มีศีล อาศัยบารมีพระพุทธเจ้าหากิน..ทำให้ได้ผลไม่เต็มตามต้องการ ... (บุญไม่เต็ม100)
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 27 มิถุนายน 2022 at 07:55
 6. konun88

  konun88 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 มกราคม 2012
  โพสต์:
  4,963
  ค่าพลัง:
  +52,282
  1232619f661d6a9f9b7a10aa0469ba39.jpg

  เม็ดเงินบริสุทธิ์ ครึ่ง กก. ตอนนี้เงินกิโลละ 25,000 บาท(โดยประมาณ) ราคา ครึ่ง กก.นี้ก็หมื่นนิด ๆ ละครับ ได้นำไปเสกพร้อมพระงบน้ำอ้อยด้วย ซึ่งลงด้านอานุภาพ 4 ประการคือ

  1.รักษาโรคภัยไข้เจ็บ กันโรคระบาด
  2.มหาสะท้อน หรือก๋าสะท้อน
  3.มหาปราบ มหาอำนาจ
  4.มหาลาภ

  เก็บไว้เผื่ออนาคตจะได้ใช้...ซึ่งเป็นเรื่องของอนาคตไป

  ราคาเงินจะแพงตามราคาทองคำละครับ ในภาพเงินบริสุทธิ์ด้วย
   

แชร์หน้านี้

Loading...