เรื่องเด่น นิมิตทำให้บ้าจริงหรือ

ในห้อง 'หลวงพ่อฤๅษีลิงดำ' ตั้งกระทู้โดย พุทโธอวโลกิเตศวร, 27 มกราคม 2018.

 1. พุทโธอวโลกิเตศวร

  พุทโธอวโลกิเตศวร เป็นที่รู้จักกันดี ทีมงาน ทีม ธรรมทาน ผู้สนับสนุนเว็บพลังจิต

  วันที่สมัครสมาชิก:
  31 สิงหาคม 2010
  โพสต์:
  14,286
  กระทู้เรื่องเด่น:
  223
  ค่าพลัง:
  +56,509
  maxresdefault.jpg

  คำสอนหลวงพ่อวัดท่าซุง
  นิมิตทำให้บ้าจริงหรือ


  มีเรื่องที่จะทำให้บ้าอีกเรื่องหนึ่งคือ นิมิต
  นิมิต คือ ภาพที่ปรากฏให้เห็น เพราะ
  เมื่อกำลังสมาธิเข้าถึงระยะอุปจารสมาธินี้ จิต
  ใจเริ่มสะอาดจากกิเลสเล็กน้อย เมื่อจิตเริ่ม
  สะอาดจากกิเลสพอสมควรตามกำลังของสมาธิ
  ที่กดกิเลสไว้ ยังไม่ใช่การตัดกิเลส อารมณ์
  เริ่มเป็นทิพย์นิดๆ หน่อยๆ ยังไม่มีความ
  เป็นทิพย์ทรงตัวพอที่จะเป็น ทิพจักขุญาณ ได้
  จิตที่สะอาดเล็กน้อยนั้นจะเริ่มเห็นภาพนิดๆ
  หน่อยๆ ชั่วแวบเดียวคล้ายแสงฟ้าแลบ คือ
  ผ่านไปแวบหนึ่งก็หายไป ถ้าต้องการให้เกิด
  ใหม่ก็ไม่เกิด เรียกร้องอ้อนวอนเท่าไรก็ไม่มา
  อีก ท่านนักปฏิบัติต้องเข้าใจตามนี้ ว่าภาพอย่าง
  นี้เป็นภาพที่ผ่านมาชั่วขณะ จิตไม่สามารถบังคับ
  ภาพนั้นให้กลับมาอีกได้ หรือบังคับให้อยู่นาน
  มากๆ ก็ไม่ได้เหมือนกัน
  ภาพที่ปรากฏนี้จะทรงตัวอยู่นาน หรือ
  ไม่นานอยู่ที่สมาธิของท่าน เมื่อภาพปรากฏ ถ้า
  กำลังใจของท่านไม่ตกใจพลัดจากสมาธิ ภาพ
  นั้นก็ทรงตัวอยู่นานเท่าที่สมาธิทรงตัวอยู่
  ถ้าเมื่อภาพปรากฏท่านตกใจ สมาธิก็พลัด
  ตกจากอารมณ์ ภาพนั้นก็จะหายไป ส่วนใหญ่
  จะลืมความจริงไปว่า เมื่อภาพจะปรากฏนั้น
  เป็นอารมณ์สงัด ไม่มีความต้องการอะไร จิต
  สงัดจากกิเลสนิดหน่อยจึงเห็นภาพได้
  ครั้นเมื่อภาพปรากฏแล้ว เกิดมีอารมณ์
  อยากเห็นต่อไปอีก
  อาการอยากเห็นนี้แหละ เป็นอาการ
  ฟุ้งซ่านของจิต

  จิตตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลส
  จิตมีความสกปรกเพราะกิเลส อย่างนี้
  ต้องการเห็นเท่าไร ก็ไม่เห็น
  เมื่อไม่เห็นตามความต้องการก็เกิดความ
  กลุ้ม ยิ่งกลุ้มความฟุ้งซ่านยิ่งเกิด เมื่อความ
  ปรารถนาไม่สมหวัง ในที่สุดก็เป็นโรคประสาท
  บางรายบ้าไปเลย ที่เป็นอย่างนี้เพราะไม่
  เชื่อตามคำแนะนำของพระพุทธเจ้า ที่ทรงแนะ
  นำไว้ว่า จงอย่ามีอารมณ์อยาก หรืออย่าให้
  ความอยากได้เข้าครอบงำบังคับบัญชาจิต


  ธัมมวิโมกข์ ฉบับที่ ๓๔๙ เดือนเมษายน ๒๕๕๓ หน้า ๑ - ๒

  *************************************************************

   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 6 กุมภาพันธ์ 2018

แชร์หน้านี้

Loading...