นี่คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อถูกทาง

ในห้อง 'Black Hole' ตั้งกระทู้โดย ---สมส่วน---, 27 มิถุนายน 2015.

 1. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  อริยะสัจจ์ ผู้ปฏิบัติ จะต้องรู้
  น้อมเป็นครู รู้ถูกผิด คิดเหตุผล
  พรหมวิหารธรรม4 น้อมจิตสู่ตัวตน
  เป็นมรรคผล พ้นทุกข์โศก พ้นทุกข์ภัย
  ศรัทธามีความดีเกิด ปัญญาเกิดเมื่อจิตว่าง
  ทุกข์ไม่มี เมื่อจิตดี จิตสว่าง


  วาสนาดีบารมีถึง จึงพานพบ
  มาบรรจบ พบทานมหากุศล
  จิตเลื่อมใสใจศรัทธามหาชน
  เป็นสุขล้น พ้นทุกข์โศก พ้นโรคภัย
  แสงธรรมส่องดูที่ใจ แสงไฟส่องดูที่ทาง
  สว่างทั้งทางโลกแลทางธรรม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 27 มิถุนายน 2015
 2. สมทิ สมวา

  สมทิ สมวา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2014
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +119
  เมื่อพ้นทุกอย่างแล้วจะไปอยู่ที่ไหนดี อิอิ
   
 3. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  เมื่อพ้นแล้วก็ไปอยู่กับปัจจุบัน
  ตรงนั้นแหละดีที่สุด
  เพราะไม่มีอดีตให้ต้องเหนื่อยล้า

  ไม่มีอนาคตที่จะต้องวิ่งตาม เพราะพ้นแล้ว
  รู้แล้ว เห็นแล้ว ตามความเป็นจริง
  ในสิ่งทั้งปวง ทุกสิ่งทุกอย่าง เกิดขึ้นที่ตัวเรา

  เรารู้ ทุกสิ่งทุกอย่าง ดับลงที่ตัวเรา เรารู้นั่งดูปัจจุบัน
  อย่างรู้ทันเหตุและผล ทุกลมหายใจเข้าออก
  สงบเย็นเบาสะบาย อนัตตา
   
 4. สมทิ สมวา

  สมทิ สมวา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2014
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +119
  คนเรานี้เมื่อพ้นแล้วคงดูแต่ลมหายใจสินะชิ
  ถ้าดูอย่างอื่นชิกลัวไม่พ้น แต่คนธรรมดาดูเขาสะบายจังชิชิ
   
 5. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  สติปัฎฐาน

  สติปัฎฐาน 4 มีให้จิตคิดมุ่งหมาย ไม่เสื่อมคลายกายเห็นกายนอกในขุมขน

  แข็งอ่อนร้อนเย็นเห็นสุขทุกข์ในตน หาเหตุผลจิตเห็นจิตคิดรู้ทัน

  เมื่อคิดเป็น เห็นเป็น รู้วิบากกรรม การกระทำ นำพาเหตุ ให้เป็นผล

  ผิดหรือถูก สุขหรือทุกข์อยู่ที่ตน มาจากผลแห่งเหตุที่เราทำ

  คนเราเมื่อพ้นแล้วดูลมหายใจเข้าออก ไม่ใช่ลมหายใจธรรมดา แต่เป็นลมหายใจ

  ที่มีพรหมวิหาร 4 สติปัฎฐาน 4 อริยะสัจจ์ 4 โลกธรรม 8 มรรคมีองค์ 8

  กฎไตรลักษณ์ ลมหายใจเข้าเห็น หายใจออกเห็น
   
 6. สมทิ สมวา

  สมทิ สมวา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2014
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +119
  การเห็นใครก็เห็นเพราะเราพูดเอง คนที่ไม่เห็นพูดว่าเห็นมีเป่า
  เห็นคนพูดว่าพ้นแล้วก็เยอะ แต่แล้วคนเห็นกับไม่เห็นเหมือนกันเป่าอิอิ
   
 7. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

  คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ไม่สั้นไม่ยาว ไม่มาก สำหรับผู้มีบุญ
  ไม่น้อย สำหรับ ผู้มีปัญญาน้อย
  ละ ชั่ว 3 ทาง ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
  ประพฤติดี 3 ทาง ทางกาย ทางวาจา ทางใจ
  3ทาง นี้ เป็น ทาง สาย เอก
  เป็นทาง ของ การปฏิบัติ เป็นบทเรียน ของชีวิต
  ด้วยเหตุ และ ด้วยผล ของกรรมดี และ กรรมชั่ว ทั้งกรรมใหม่ และกรรมเก่า
  1 ทำดี ได้ดี มีความสุข คือ แดนของเทพบุตร เทพธิดา บนสรวงสวรรค์ เป็นแดนสุขขาวดี มีแต่ความ สะอาดกาย สะอาดใจ อยู่ร่มเย็น เป็นสุข มี ความเจริญ อยู่ทุกเมื่อไม่เสื่อมคลาย
  2 ทำชั่ว ได้ชั่ว มีความทุกข์ คือ สัตว์นรก ตกอยู่ใต้อำนาจ ของไฟคือกิเลส อันน้อย ไหญ่ทั่งหลาย แผดเผาอยู่ มีความทุกข์ ทรมารไม่เสื่อมคลาย
  3 ทำใจให้หมดจด สะอาด ปราศจากสิ่งใด เปรียบเป็นได้ ดั่งผ้าขาว อัน หมดจด ปราศจากมนทิน ที่สกปรกทั้งหลายทั้งปวง
  ไม่มีโลภ ไม่มีโกรธ ไม่มีหลง
  ทางสายที่ 3 นี้แหละดีที่สุด จะนำพา เราไปสู่ ประตู ของพระนิพพาน
  อย่างแน่นอน ผู้รู้ทั้งหลาย ท่านจะไม่อธิบาย เรื่องของพระนิพพาน
  ว่ามีรูปร่าง หน้าตา เป็นอย่างไร พระนิพพานเป็นอย่างนี้ พระนิพพาน เป็น อย่างนั้้น เพราะไม่ใช่หน้าที่ ที่จะมาพูดกัน ท่านจะพูดในสิ่งเดียวกัน ก็คือ
  กว่าจะเห็นพระนิพพานได้ กว่าจะรุ้พระนิพพานได้ ต้องปฏิบัติ กาย วาจา ใจ
  อย่างยิ่งยวด ในทานบารมี ศีลบารมี ภาวนาบารมี สมาธิบารมี ปัญญาบารมี
  มีศรัทธา คือความตั้งมั้น มีความเพรียรพยายาม มีใจมั้นคง ยอมตาย ถวาย ชีวิต ต่อคำสั่งสอน ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สุดชีวิต ทุกลม หายใจเข้าออก อย่างนี้แหละถึงเห็นพระนิพพาน รู้พระนิพพาน อย่างแท้จริง
  ดั่งคำที่ว่า ผู้ใดเห็นธรรม ที่เราตถาคต อบรมสั่งสอน ดีแล้ว ศรัทธาเชื่อมั้น ในพระธรรม คำสั่งสอนของเรา ผู้นั้นได้ชื่อว่า เป็นบุครของเรา

  ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรา ดังนี้แล จงอย่าประมาท ในกาลทุกเมื่อ

  อย่าเสียเวลากับอดีต เพราะสิ่งที่ร่วงมาแล้ว ก็เป็นอันว่า ละมาแล้ว
  อย่าเสียเวลา กับอนาคต เพราะสิ่งที่ยังมาไม่ถึง ก็เป็นอันว่า ยังมาไม่ถึง
  จงทำปัจจุบันนั้นแหละ ให้อยู่กับตัวเรา รู้กับตัวเรา รู้กรรม รู้กับตัวเรา เห็นกรรม เห็นกับตัวเรา
  เพราะเราเป็นผู้ปฏิบัติ จะเข้าถึงพระนิพพานได้ จะรู้พระนิพพานได้ จะเห็นพระนนิพพาน ได้ ก็ปัจจุบันนี้แหละ รักษาใจให้มั้นคง เพราะใจเป็นใหญ่ ใจเป็นประธาน ใจ ทำได้ทุกอย่าง ลงนรก ขึ้นสวรรค์ ไปสู่แดนพระนิพพาน ก็เพราะต้องอาศัย ใจนี้แล
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 30 มิถุนายน 2015
 8. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127

  ไฟล์ที่แนบมา:

  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 30 มิถุนายน 2015
 9. สมทิ สมวา

  สมทิ สมวา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2014
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +119
  อิชิอิชิชช นรก กับนารก นรกเห็นแต่รูปภาพ และรูปปั้นในวัด
  นารก เห็นอยู่ตามทุ่งนา บางคนว่าอยู่กันหลายคน มีอะไรก็ช่วยกันทำ
  เดี๋ยวเดียวก็เสร็จ ส่วนบนฟ้าเห็นแต่สิ่งบนฟ้า ใครก็เห็น
  เด็กๆเชื่อสิ่งที่เห็นกะตา ผู้ใหญ่พูดแต่สิ่งที่เด็กไม่เห็น
  ถ้าผู้ใหญ่เห็นสิ่งที่ผู้ใหญ่เห็น เด็กๆจะเชื่อได้อย่างไร
  เพราะเด็กๆก็เห็นเหมือนกัน อิอิ
   
 10. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  การเวลาทำลายชีวิตสัตว์ ผู้ประมาท คือ ผู้ ที่หลงทาง

  การเวลา ล่วงเลย ทำลายสัตว์
  นักปฏิบัติ อย่าเนิ่นช้า หาเหตุผล
  จิตเห็นจิต ค้นหาจิต ตนเตือนตน
  หาเหตุผล กรรมดีชั่ว ที่ตัวทำ
  อันถูกผิด คิดแล้ว เป็นของคู่
  ล้วนเป็นครู สูงต่ำ มีความหมาย

  เกิด คู่ ตาย จึงเป็นเรื่องของธรรมดา
  สิ่งนี้ มี จึงมีสิ่งนี้ เกิดเหตุผล
  มีตัวตน ก็มีโลก มี วัฏสงสาร

  มีรูป จึงมี เวทนา มี เวทนา จึง มี สัญญา มี สัญญา
  จึงมี สังขาร มี สังขาร จึง มี วิญญาณ
  สิ่งนี้ ไม่มี จึงไม่มี สิ่งนี้ ไม่มี ตัวตน ก็ ไม่มี โลก ไม่มี วัฏสงสาร
  ไม่มี รูป จึงไม่มี เวทนา ไม่มี เวทนา จึงไม่มี สัญญา ไม่มี สัญญา

  จึงไม่มี สังขาร ไม่มี สังขาร จึง ไม่มี วิญญาณ
  ไม่มี วิญญาณ จึงไม่มี การเวียนว่าย ตายแล้วเกิด
  เกิดแล้วตาย สิ่งทั้งหลาย ทั้งปวง เกิดขึ้น ที่แผ่นดิน
  จึงตั้งอยู่ ที่แผ่นดิน แต่ในที่สุด แล้ว ก็ต้อง ดับลง
  ที่แผ่นดิน ฉันใด ก็ฉันนั้น สิ่งทั้งหลาย ทั้งปวง
  เกิดขึ้นที่ ตัวเรา แต่ในที่สุด ก็ต้อง ดับที่ ตัวเรา

  แล้วเรา จะค้นหา ธรรมะ ที่อื่นทำไม ตัวเรา คือ
  ธรรมะ ธรรมะ คือ ตัวเรา
  เห็นตัวเอง แจ่มแจ้งเมื่อใด เมื่อนั้นแหละ
  ที่ท่าน เห็น ธรรมะ อย่างแท้จริง
  เพราะเราคือ ธรรมะ ธรรมะ คือเรา

  การเวลาทำลายชีวิตสัตว์ ผู้ประมาท คือ ผู้ ที่หลงทาง
   
 11. สมทิ สมวา

  สมทิ สมวา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2014
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +119
  การเห็นนั้น หนะนะนิ เห็นเหมือนก่อนเกิด การเห็นได้ป่ะ
  การเห็น อย่างนั้น หนะนะ เขาเรียกว่า เกิดการเห็น

  และหมกมุ่นการเห็น ถ้าไม่เกิดการ เห็น ก็ตายเห็น อิอิ
  ถ้าไม่เกิด ไม่ตาย จะเอาลม หายใจที่ไหน ออกเสียง

  หรือ ออกเสียงแบบไม่มีตัวตน อิอิ ิ ิ ิ ิ:'(
   
 12. สมทิ สมวา

  สมทิ สมวา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2014
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +119
  การพูดมาก และใจความดี ก็เหมือนขุดคลองน้ำ ให้ไหลไปทางนั้น
  แต่การพูดน้อย และใจความดี ก็เหมือนน้ำ อิ ชิ อิ ชิ
  เอางี้ป่ะ ไม่เกี่ยวกับคนหลุดพ้นละกัน ผู้อรหันต์ กับ คนธรรมดา ใครดีเกินกัน
  บางคนว่าคนธรรมดาดี บางคนว่าผู้อรหันต์ดี แต่ในพระสูครว่า
  ทั้งสองอย่างเหมือนกัน อิอิอิอิ
   
 13. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  การขุดคลอง ถ้าไม่มีจอบ ไม่มีเสียม ไม่มีมีด ไม่มีขวาน ไม่มีชะแรง
  นั้นทำได้โดยยาก ยิ่งถ้าเราไม่มีกำลัง และสติปัญญาด้วยแล้ว ยิ่งทำได้ยากมาก

  และถ้าไม่มีความอดทน ความเพียร พยายามละก็จบกันแน่ ไม่มีทางที่จะขุด คลองได้เลย ไม่ว่าคลองเล็กหรือคลองใหญ่ จอบมีไว้ขุดดิน เสียมมีไว้ขุด และเจาะ

  มีดมีไว้ตัดกิ่งไม้ ขวานมีไว้ตัดต้นไม้ และรากไม่ ชะแรงมีไว้งัดก้อนหิน ข้อสำคัญที่สุด จะต้องมีกำลังและศรัทธา

  พระอรหันต์กับคนธรรมดา ดีเท่ากัน ร่างกายนี้ สังขารนี้ เท่ากัน หนาวร้อนอ่อนแข็งเท่ากัน หิวเท่ากัน อิ่มเท่ากัน มีความสูข ความทุกข์เท่ากัน แต่ต่างกันตรงที่ว่า รู้จักการปล่อยวาง ตามกาลเวลา คนธรรมดาเหนื่อย แต่ไม่ยอมหยุดวิ่ง พระอรหันต์เหนื่อย ท่านหยุดวิ่ง คนธรรมดา บอกว่าเหนื่อยมาก แต่หยุดวิ่งไม่ได้ เพราะเขาไม่ยอมหยุดวิ่ง พรางวิ่งไปร้องไป บอกว่าเหนื่อย บอกว่าเหนื่อย บอกว่าเหนื่อย

  เหนื่อยเหลือเกิน พระอรหันต์ ท่านจะบอกคนธรรมดาว่า ถ้าเหนื่อยก็จงหยุดวิ่งเถิด หยุดสร้างกรรม หยุดสร้างเวร ถ้าเราหยุดวิ่งเมื่อไหร่ เราก็จะหายเหนื่อยเมื่อนั้น

  ทุกสิ่งทุกอย่าง อยู่ที่ตัวเรา เราเป็นคนทำ เราเป็นคนวิ่ง แล้วเราจะไปโทษคนอื่นทำไม
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 3 กรกฎาคม 2015
 14. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  ความเห็นที่พร้อมกัน

  ความเห็นที่พร้อมกัน เท่ากัน ตรงกัน และเหมือนกัน
  ด้วยเหตุ และผล ที่ตรงกัน แต่คำอธิบาย คำสอน

  แตกต่างกัน ราวฟ้ากับดิน อุปมา ให้เห็นโดย แน่ชัด
  ดังนี้ ณะเวลาเดียวกันนี้ มีคน 5 คน ใช้ความเพรียรพยายาม

  อุตสาหะ อย่างแรงกล้า มีศรัทธา คือใจตั้งมั่น ด้วยแรงกาย
  แรงวาจา และแรงใจ เดินไปสู่ที่ตั้ง แห่งองค์พระพุทธรูป

  ที่ยืนเด่น เห็นตั้งตระง่าน อยู่ท่ามกลางทุ่ง ที่เป็นสาธารณะ
  มองเห็นพระพุทธรูป ที่อยู่แต่ไกล สุดสายตา พร้อมกัน เท่ากัน

  ตรงกัน และเหมือนกัน กับหมู่ชนทั้งหลาย ในเวลาเดียวกัน
  และขณะเดียวกันนี้ ชาย 5 คน ก็แหวกว่าย หมู่มหาชน ทั้งหลาย เพื่อไปสู่ที่ตั้ง

  แห่งองค์พระพุทธรูปนั้น ในที่สุด
  ก็ไปถึงที่หมาย ในเวลานั้น แล้วหมอบกราบลง พร้อมกัน
  ที่พระบาทมูล ขององค์พระพุทธรูปนั้น ต่างก็มองดูหน้ากัน
  ด้วยรอยยิ้ม ของความปิติ ปราโมทย์ ยินดี เหนือคำ อะธิบายใดๆทั้งสิ้น ในที่สุด คำอธิบายก็ตรงกัน คำสอนก็ตรงกัน ไม่ผิดเพี้ยน ในเวลานั้น แต่ในเวลาเดียวกันนี้ ในส่วนคำอะธิบายของมวลมหาชนทั้งหลาย ที่มีความเห็น ที่พร้อมกัน เท่ากัน ตรงกัน และเหมือกัน ด้วยเหตุและผล ที่ตรงกัน เห็นใกล้บ้าง เห็นไกลบ้าง แตกต่างกันออกไป ตามลำดับ แต่มาอธิบาย ในสิ่งที่เห็นพร้อมกัน ตรงกัน เท่ากัน ในเวลา

  เดียวกันนี้ ต่างคน ต่างเห็นพร้อมกัน ในสิ่งเดียวกัน แตกต่างกันออกไป ในที่สุดก็เถียงกันไม่รู้จบ เพราะต่างคน ต่างมีเหตุผล เป็นของตนเอง ฉันเห็นแบบนี้ เธอเห็นอย่างนั้น
  ฉันสิเห็นถูก เธอสิเห็นผิด ฟ้าและดิน ไม่สิ้นสุด จบที่ความเห็น
  ที่วุ่นวาย ต่างคน ต่างไม่ยอมกัน เพราะมีความเห็น ที่พร้อมกัน เท่ากัน ตรงกัน

  และเหมือนกัน ด้วยเหตุและผลที่ตรงกัน
  ส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดคือคน 5 คน ที่หมอบกราบลง ตรงพระบาทมูล แห่งองค์

  พระพุทธรูป โดยพร้อมเพียงกัน ย่อมมีคำ
  อธิบาย ที่แจ่มแจ้ง เด่นชัด ถูกต้องตามความเป็นจริง ว่าเห็นอย่างนี้ ไม่มีใคร

  เถียงใคร ไม่มีใครผิด ไม่มีใครถูก ไม่มีความวุ่นวาย นี้คือคำตอบที่เด่นชัดที่สุด ความเห็นที่พร้อมกัน เท่ากัน ตรงกัน และเหมือนกัน ด้วยเหตุและผล ที่ตรงกัน

  แต่คำอธิบาย แตกต่างกัน ราวฟ้ากับดิน ที่มวล มหาชน
  ต่างคน ต่างอธิบายแตกต่างกัน ดั่งนี้แล ที่ไม่เหมือนกัน
   
 15. สมทิ สมวา

  สมทิ สมวา เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 ธันวาคม 2014
  โพสต์:
  48
  ค่าพลัง:
  +119
  เด็กดื้อจรืง

  ผู้ใหญ่ดื้อเป็นป่ะ เอา งี้ ไหม ไห้ ไม่พูดถึงการปฏิบัติหลงทางละกัน การปฏิบัติเพื่อถูกทาง กับเด็กเห็นความจริง ใครดื้อกว่ากัน อิอิ
   
 16. zipp

  zipp เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  20 พฤศจิกายน 2012
  โพสต์:
  235
  ค่าพลัง:
  +142
  มาใหม่ ขอเรื่องนี้เรื่องเดียว
   
 17. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  ความงอกงามในธรรม เจริญในธรรม

  ข้าพเจ้าเป็นผู้มีความรู้ในสายธรรมน้อย ขอผู้รู้ทั้งหลาย ทุกท่าน ที่มีความรู้มาก
  ขออโหสิกรรม ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย ในสิ่งที่เขียน เป็นบทความ สนทนาธรรมกับท่าน เพราะความตั้งใจก็ดี ไม่ได้ตั้งใจก็ดี ขอท่านผู้รู้ทั้งหลาย จงช่วยชี้แนะ ตามแนวทางที่ถูกต้องด้วยเถิด ข้าพเจ้าขอนอบน้อม ด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ เพื่อนำมาปฏิบัติ แก้ไขในสิ่งที่ผิด เพื่อความเห็นถูก เพื่อความเจริญ ต่อไป ผิดเป็นครู
  เพื่อรู้ถูก ในภายหน้า ธรรมนำพา เปลี่ยนให้รู้อยู่เสมอ ถูกวันนี้ วันหน้าผิด อย่าพลั้งเผลอ ทุกคนเจอ ในสายธรรม ตามพลังของศรัทธา
  ผิดอยู่ตรงไหน ถูกก็จะอยู่ตรงนั้น สูงอยู่ตรงไหน ต่ำก็จะอยู่ตรงนั้น ทุกข์อยู่ตรงไหน สุขก็จะอยู่ตรงนั้น หนักอยู่ไหน เบาก็อยู่นั้น เกิดอยู่ไหน ตายอยู่นั้น คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็สอนให้คนเป็น เห็นพระนิพพาน รู้พระนิพพาน ขันธ์ทั้ง 5 เป็นของหนัก พระพุทธองค์ ทรงกล่าวย้ำ สั่งสอน พระภิกษุสงฆ์ ทั้งหลายอยู่เสมอ ในกาลทุกเมื่อ เพื่อให้คนเป็น เห็นพระนิพพานก่อนตาย เมื่อตายแล้วก็เข้าถึงพระนิพพาน ไม่เวียนเกิด ไม่เวียนตาย ความว่างเปล่า ไม่มีค่า แต่มีค่ามหาศาล เหนือสิ่งใดในจักรวาล อยู่ในท่ามกลาง ความว่างเปล่า
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 6 กรกฎาคม 2015
 18. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  พลังแห่งความศรัทธา

  พลังแห่งความศรัทธา
  พระพุทธทาส เป็นนักปราชฌ์ ยอดเยี่ยมสุด
  เป็นเอกบุตร พุทธธรรม นำคำสอน
  ศิษย์ถ้วนหน้า พิจารณาธรรม ตามบทกลอน
  เพื่อคลายถอน เหตุและผล ในอัตตา
  รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
  อายตนะ ทั้งหลาย ทั้งภายนอก และภายใน
  ขอนอบน้อมสุดเศียรเกล้า ในองค์ของท่าน พระพุทธทาสภิกขุ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุดโดยผู้ดูแล: 7 กรกฎาคม 2015
 19. ---สมส่วน---

  ---สมส่วน--- เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  2 ธันวาคม 2012
  โพสต์:
  1,231
  ค่าพลัง:
  +2,127
  สิ่งที่ใหญ่ต้องอาศัยสิ่งที่เล็ก

  ศีล 5 มาจากไหน ใครก็รู้ พุทธศาสน์
  ศีล 10 ที่องค์อาจ พุทธศาสน์ย่อมต้องรู้
  ศีล 227 พุทธศาสน์ ต้องตามดู
  เพื่อจะรู้ ศีล 5 มาจากใคร
  ศีล 227 นั้นมากล้น
  คนค้นคนเท่านั้นที่ตามหา
  ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 นั้นธรรมดา
  มีคุณค่า มหาศาล สำหรับตน

  พูดถึงญาณพูดได้ 3 ญาณ
  ญาณในอดีต ญาณในปัจจุบัน ญาณในอนาคต
  พูดถึงกาล พูดได้ 3 กาล
  กาลในอดีต กาลในปัจจุบัน กาลในอนาคต
  พูดถึงศีล
  ศีล 5 ศีล 8 ศีล 10
  เป็นที่ตั้งของศีลทั้งหลาย 227 ศีล
  ถูกขึ้นตามลำดับของศีล 227
  ก็ต้องมีศีล 5 รวมอยู่ด้วย
  ถ้าศีล 5 ศีล 8 ศีล 10 ผิด
  ศีล 227ศีลจะเหลืออะไร
  สิ่งนี้มี ก็จึงมี ไม่มีสิ่งนี้ ก็จึงไม่มี
  สาระมี ก็จึงมีสาระ
  สาระไม่มี ก็จึงไม่มีสาระ
   
 20. patchara2

  patchara2 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  27 กรกฎาคม 2009
  โพสต์:
  245
  ค่าพลัง:
  +259
Loading...
กระทู้ที่คล้ายกัน - นี่คือสิ่งที่ต้องปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติเพื่อถูกทาง
 1. นายวิชัย มณีรัมย์
  ตอบ:
  358
  เปิดดู:
  1,519

แชร์หน้านี้

Loading...