บทสรรเสริญพระคุณ

ในห้อง 'บทสวดมนต์ - คาถา' ตั้งกระทู้โดย toya, 16 ธันวาคม 2006.

 1. toya

  toya เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 พฤศจิกายน 2006
  โพสต์:
  186
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1
  ค่าพลัง:
  +1,010
  บทสรรเสริญพระคุณ<o:p></o:p>
  พระแม่กวนอิมมหาโพธิสัตว์ (เต็ม)<o:p></o:p>
  “นำโม กวนสี่อิม ผ่อสัก”<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  นำโมไต่ชื้อ ไต่ปุย กิ้วโค้ว กิวหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวนสี่อิมผ่อสัก (กราบ)<o:p></o:p>
  นำโมไต่ชื้อ ไต่ปุย กิ้วโค้ว กิวหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวนสี่อิมผ่อสัก (กราบ)<o:p></o:p>
  นำโมไต่ชื้อ ไต่ปุย กิ้วโค้ว กิวหลั่ง กวงไต๋เหล่งก้ำ กวนสี่อิมผ่อสัก (กราบ)<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิ้วโค่ว กิวหลั่ง กวนสี่อิมผ่อสัก<o:p></o:p>
  ถั่งจี้ตอ โอม เกียล้อฮวดตอ เกียล้อฮวดตอ เกียคอฮวดตอ หล่อเกียวฮวดตอ<o:p></o:p>
  หล่อเกียฮวดตอ ซาผ่อออ เทียงหล่อซิ้ง ตี่หล่อซิ้ง นั้งหลี่หลั่ง หลั่งหลี่ซิง<o:p></o:p>
  เจ๊กเฉียกใจเอียงห่วยอุ่ยติ๊ง นำมอ หม่อ ออ ปวกเยี๊ย ปอหล่อบิ๊ก (กราบ)<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  บทสวดมหากรุณาธารณีสูตร (ไต่ปุยจิ่ว)<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  “โชย ชิ่ว โชย งั่ง บ่อ ไหง ไต่ ปุย ซิม ทอ ลอ นี จิ่ว” 3 จบ<o:p></o:p>
  ..............................................................................................................<o:p></o:p>
  “ปึง ซือ ออ นี ทอ ยู ไล้” 3 จบ<o:p></o:p>
  ..............................................................................................................<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->นำ มอ ฮอ ลา ตัน นอ ตอ ลา เหย่ เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->นำ มอ ออ ลี เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ผ่อ ลู กิด ตี ซอ ปอ ลา เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ผู่ที สัต ตอ พอ เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->หม่อ ตอ พอ เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->หม่อ ฮอ เกีย ลู นี เกีย เย งัน<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->สัต ตัน ลา ฮัว อี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซู ตัน นอ ตัน เซ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->นำ มอสิด กิด ลี ตอ อี หม่ง ออ ลี เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ผ่อ ลู กิด ตี สิด ฮู ลา เลง ถ่อ พอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->นำ มอ นอ ลา กิน ซี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซี ลี หม่อ ฮอ พัน ตอ ซา เม<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->สะ พอ ออ ทอ เตา ซี พง<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ออ ซี เย็น<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->สะ พอ ตอ นอ มอ พอ สะ ตอ นอ มอ พอ เค<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->มอ ฮัว เตอ เตา<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ตัน จิต ทอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->งัน ออ พอ ลู ซี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ลู เกีย ตี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->เกีย ลอ ตี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->อี ซี ลี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->หม่อ ฮอ ผู่ ที สัต ตอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->สัต พอ สัต พอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->มอ ลา มอ ลา<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->มอ ซี มอ ซี ลี ทอ ยิน<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->กี ลู กี ลู กิด มง<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ตู ลู ตู ลู ฟา เซ เย ตี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->หม่อ ฮอ ฮัว เซ เย ตี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ทอ ลา ทอ ลา<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ตี ลี นี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->สิด ฮู ลา เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->เจ ลา เจ ลา<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->มอ มอ ฮัว มอ ลา<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->หมก ตี ลี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->อี ซี อี ซี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->สิด นอ สิด นอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ออ ลา ซัน ฮู ลา เซ ลี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ฮัว ซอ ฮัว ซัน<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ฮู ลา เซ เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ฮู ลู ฮู ลู มอ ลา<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ฮู ลู ฮู ลู ซี ลี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ลา ซอ ลา<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->สิด ลี สิด ลี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซู ลู ซู ลู<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ผู่ ถี่ เย ผู่ ถี่ เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ผู่ ถ่อ เย ผู่ ถ่อ เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->มี ตี ลี เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->นอ ลา กิน ซี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ตี ลี สิด นี นอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ผ่อ เย มอ นอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->สิด ถ่อ เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->หม่อ ฮอ สิด ถ่อ เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->สิด ทอ ยี อี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->สิด พัน ลา เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->นอ ลา กิน ซี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->มอ ลา นอ ลา<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->สิด ลา เซง ออ หมก เค เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ หม่อ ฮอ ออ สิด ถ่อ เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->เจ กิด ลา ออ สิด ถ่อ เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->นอ ลา กิน ซี พัน เค ลา เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->มอ พอ ลี เซง กิด ลา เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->นำ มอ ห่อ ลา ตัน นอ ตอ ลา เย เย <o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->นำ มอ ออ ลี เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ผ่อ ลู กิต ตี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ชอ พัน ลา เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->งัน สิด ติน ตู <o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->มัน ลา ตอ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ปัด ถ่อ เย<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->·[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ซอ ผ่อ ฮอ<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  อานิสงส์ของการสวดบทมหากรุณาธารณีสูตร<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->1.[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->มีความสุขความเจริญ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->2.[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->3.[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->มีอายุยืนยาว<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->4.[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->อุดมด้วยสมบัติพัสถาน<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->5.[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ตัดวิบากกรรมทั้งในอดีตและปัจจุบัน<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->6.[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->ปราศจากอุปสรรคนานาประการ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->7.[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->เป็นการเสริมสร้างบารมี<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->8.[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->9.[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->แคล้วคลาดจากอันตรายต่าง ๆ<o:p></o:p>
  <!--[if !supportLists]-->10.[FONT=&quot] [/FONT]<!--[endif]-->เมื่อสิ้นอายุขัย จะได้เฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ แดนสุขาวดี<o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>
  <o:p> </o:p>
   
 2. chanin

  chanin เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  22 เมษายน 2005
  โพสต์:
  675
  ค่าพลัง:
  +1,331
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 18 ธันวาคม 2006

แชร์หน้านี้

Loading...