บทสวดมนต์จีนบทสวดมนต์จีน大悲咒da bei zhouค่ะ ใครที่ชอบบทสวดจีนเข้ามาฟังกันได้ค่ะ

ในห้อง 'รวมบทสวดมนต์และคาถา' ตั้งกระทู้โดย asuka, 10 กันยายน 2014.

 1. asuka

  asuka เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 ตุลาคม 2005
  โพสต์:
  73
  ค่าพลัง:
  +187
  บทสวดมนต์จีน大悲咒ค่ะ:cool: ใครที่ชอบบทสวดจีนเข้ามาฟังกันได้ค่ะ
  มีบทอ่านที่เป็นพินอินให้ด้วยค่ะ สำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับภาษาจีน
  บทอ่านที่มีให้ จะไม่ได้เริ่มต้นตั้งแต่ต้นเพลงน่ะค่ะ จะเริ่มตอนที่เสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชายสวดพร้อมกันค่ะ (ไม่ได้รวมบทนำตั้งแต่ต้นเพลงค่ะ)

  (01)拼音:na mo he la da nu duo la ye ye
   经文:南 无 喝 啰 怛 那 哆 啰 夜 耶
   谐音:拿 磨 喝 拉 达 奴 多 拉 夜 耶
   (02)拼音:na mo wo li ye
   经文:南 无 阿 唎 耶
   谐音:拿 磨 喔 利 耶
   (03)拼音:po lu jie di shuo bo la ye
   经文:婆 卢 羯 帝 烁 鉌 啰 耶
   谐音:婆 卢 杰 帝 说 波 拉 耶
   (04)拼音:pu ti sa duo po ye
   经文:菩 提 萨 埵 婆 耶
   谐音:菩 提 萨 多 婆 耶
   (05)拼音:mo he sa duo po ye
   经文:摩 诃 萨 埵 婆 耶
   谐音:摩 诃 萨 多 婆 耶
   (06)拼音:mo he jai lu ni jia ye
   经文:摩 诃 迦 卢 尼 迦 耶
   谐音:摩 诃 加 卢 尼 加 耶
   (07)拼音:an
   经文:唵
   谐音:安
   (08)拼音:sa po la fa yi
   经文:萨 皤 啰 罚 曳
   谐音:萨 坡 拉 罚 一

   (09)拼音:shu da nu da xia
   经文:数 怛 那 怛 写
   谐音:数 达 奴 达 下

   (10)拼音:na mo xi ji li duo yi meng wo li ye
   经文:南 无 悉 吉 栗 埵 伊 蒙 呵 唎 耶
   谐音:拿 摩 悉 吉 利 多 衣 蒙 喔 利 耶

   (11)拼音:po lu ji di shi fo la leng tuo po
   经文:婆 卢 吉 帝 室 佛 啰 楞 驮 婆
   谐音:婆 卢 吉 帝 室 佛 拉 棱 陀 婆
   (12)拼音:na mo nu la jin chi
   经文:南 无 那 啰 谨 墀
   谐音:拿 磨 奴 拉 紧 慈

   (13)拼音:xi li mo he po duo sha mie
   经文:酰 唎 摩 诃 皤 哆 沙 咩
   谐音:西 利 摩 诃 坡 多 沙 灭

   (14)拼音:sa po wo tuo dou shu peng
   经文:萨 婆 阿 他 豆 输 朋
   谐音:萨 婆 喔 拖 豆 输 朋

   (15)拼音:wo shi yun
   经文:阿 逝 孕
   谐音:喔 逝 运

   (16)拼音:sa po sa duo nu mo po sa duo nu mo po qie
   经文:萨 婆 萨 哆 那 摩 婆 萨 哆 那 摩 婆 伽
   谐音:萨 婆 萨 多 奴 磨 婆 萨 多 奴 摩 婆 切

   (17)拼音:mo fa te dou
   经文:摩 罚 特 豆
   谐音:摩 罚 特 豆

   (18)拼音:da zhi tuo
   经文:怛 侄 他
   谐音:达 侄 拖

   (19)拼音:an wo po lu xi
   经文:唵 阿 婆 卢 酰
   谐音:安 喔 婆 卢 西

   (20)拼音:lu jia di
   经文:卢 迦 帝
   谐音:卢 加 帝

   (21)拼音:jia luo di
   经文:迦 罗 帝
   谐音:加 罗 帝

   (22)拼音:yi xi li
   经文:夷 酰 唎
   谐音:移 西 利
   (23)拼音:mo he pu ti sa duo
   经文:摩 诃 菩 提 萨 埵
   谐音:摩 诃 菩 提 萨 多

   (24)拼音:sa po sa po
   经文:萨 婆 萨 婆
   谐音:萨 婆 萨 婆

   (25)拼音:mo la mo la
   经文:摩 啰 摩 啰
   谐音:摩 拉 摩 拉

   (26)拼音:mo xi mo xi li tuo yun
   经文:摩 酰 摩 酰 唎 驮 孕
   谐音:摩 西 摩 西 利 陀 运

   (27)拼音:ju lu ju lu jie meng
   经文:俱 卢 俱 卢 羯 蒙
   谐音:俱 卢 俱 卢 杰 蒙

   (28)拼音:du lu du lu fa she ye di
   经文:度 卢 度 卢 罚 阇 耶 帝
   谐音:度 卢 度 卢 罚 舍 耶 帝

   (29)拼音:mo he fa she ye di
   经文:摩 诃 罚 阇 耶 帝
   谐音:摩 诃 罚 舍 耶 帝

   (30)拼音:tuo la tuo la
   经文:陀 啰 陀 啰
   谐音:陀 拉 陀 拉

   (31)拼音:di li ni
   经文:地 唎 尼
   谐音:地 利 尼

   (32)拼音:shi fo la ye
   经文:室 佛 啰 耶
   谐音:室 佛 拉 耶

   (33)拼音:zhe la zhe la
   经文:遮 啰 遮 啰
   谐音:遮 拉 遮 拉
   (34)拼音:mo mo fa mo la
   经文:么 么 罚 摩 啰
   谐音:么 么 罚 摩 拉

   (35)拼音:mu di li
   经文:穆 帝 隶
   谐音:木 帝 隶

   (36)拼音:yi xi yi xi
   经文:伊 酰 伊 酰
   谐音:一 西 一 西

   (37)拼音:shu nu shi nu
   经文:室 那 室 那
   谐音:室 奴 室 奴

   (38)拼音:wo la seng fo la she li
   经文:阿 啰 嘇 佛 啰 舍 利
   谐音:喔 拉 僧 佛 拉 舍 利

   (39)拼音:fa sha fa seng
   经文:罚 沙 罚 嘇
   谐音:罚 沙 罚 僧

   (40)拼音:fo la she ye
   经文:佛 啰 舍 耶
   谐音:佛 拉 舍 耶

   (41)拼音:hu lu hu lu mo la
   经文:呼 卢 呼 卢 摩 啰
   谐音:呼 卢 呼 卢 摩 拉

   (42)拼音:hu lu hu lu xi li
   经文:呼 卢 呼 卢 酰 唎
   谐音:呼 卢 呼 卢 西 利

   (43)拼音:suo la suo la
   经文:婆 啰 婆 啰
   谐音:梭 拉 梭 拉

   (44)拼音:xi li xi li
   经文:悉 唎 悉 唎
   谐音:悉 利 悉 利
   (45)拼音:su lu su lu
   经文:苏 嚧 苏 嚧
   谐音:苏 卢 苏 卢

   (46)拼音:pu ti ye pu ti ye
   经文:菩 提 夜 菩 提 夜
   谐音:菩 提 夜 菩 提 夜

   (47)拼音:pu tuo ye pu tuo ye
   经文:菩 驮 夜 菩 驮 夜
   谐音:普 陀 夜 普 陀 夜

   (48)拼音:mi di li ye
   经文:弥 帝 唎 夜
   谐音:迷 帝 利 夜

   (49)拼音:nu la jin chi
   经文:那 啰 谨 墀
   谐音:奴 拉 紧 慈

   (50)拼音:di li se ni nu
   经文:地 利 瑟 尼 那
   谐音:地 利 色 尼 奴

   (51)拼音:po ye mo nu
   经文:婆 夜 摩 那
   谐音:婆 夜 摩 奴

   (52)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (53)拼音:xi tuo ye
   经文:悉 陀 夜
   谐音:悉 陀 夜

   (54)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (55)拼音:mo he xi tuo ye
   经文:摩 诃 悉 陀 夜
   谐音:摩 诃 悉 陀 夜
   (56)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (57)拼音:xi tuo yu yi
   经文:悉 陀 喻 艺
   谐音:悉 陀 于 亿

   (58)拼音:shi po la ye
   经文:室 皤 啰 夜
   谐音:室 坡 拉 夜

   (59)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (60)拼音:nu la jin chi
   经文:那 啰 谨 墀
   谐音:奴 拉 紧 慈

   (61)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (62)拼音:mo na nu la
   经文:摩 啰 那 啰
   谐音:摩 拉 奴 拉

   (63)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (64)拼音:xi la seng wo mu qie ye
   经文:悉 啰 僧 阿 穆 佉 耶
   谐音:悉 拉 僧 喔 穆 切 耶

   (65)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (66)拼音:suo po mo he wo xi tuo ye
   经文:娑 婆 摩 诃 阿 悉 陀 夜
   谐音:梭 婆 摩 诃 喔 悉 陀 夜
   (67)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (68)拼音:zhe ji la wo xi tuo ye
   经文:者 吉 啰 阿 悉 陀 夜
   谐音:者 吉 拉 喔 悉 陀 夜

   (69)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (70)拼音:bo tuo mo jie xi tuo ye
   经文:波 陀 摩 羯 悉 陀 夜
   谐音:波 陀 摩 杰 悉 陀 夜

   (71)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (72)拼音:nu la jin chi po qie la ye
   经文:那 啰 谨 墀 皤 伽 啰 耶
   谐音:奴 拉 紧 慈 坡 切 拉 耶

   (73)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (74)拼音:mo po li sheng jie la ye
   经文:摩 婆 利 胜 羯 啰 夜
   谐音:摩 婆 利 胜 杰 拉 夜

   (75)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (76)拼音:na mo he na da nu duo la ye ye
   经文:南 无 喝 啰 怛 那 哆 啰 夜 耶
   谐音:拿 磨 喝 拉 达 奴 多 拉 夜 耶

   (77)拼音:na mo wo li ye
   经文:南 无 阿 唎 耶
   谐音:拿 磨 喔 利 耶
   (78)拼音:po lu ji di
   经文:婆 卢 吉 帝
   谐音:婆 罗 吉 帝

   (79)拼音:shuo po la ye
   经文:烁 皤 啰 夜
   谐音:说 坡 拉 耶

   (80)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

   (81)拼音:an xi dian du
   经文:唵 悉 殿 都
   谐音:安 悉 电 都

   (82)拼音:man duo la
   经文:漫 哆 啰
   谐音:漫 多 拉

   (83)拼音:bo tuo ye
   经文:跋 陀 耶
   谐音:拔 陀 耶

   (84)拼音:suo po he
   经文:娑 婆 诃
   谐音:梭 婆 诃

  ถ้าตรงไหนพิมพ์ผิดไป ก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วยน่ะค่ะ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

แชร์หน้านี้

Loading...