บทสวดมนต์ ๙ พระสูตร ปฐมโพธิกาล อ่านออนไลน์

ในห้อง 'แจกฟรี' ตั้งกระทู้โดย tanonthawa, 6 ตุลาคม 2012.

 1. tanonthawa

  tanonthawa เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  30 พฤษภาคม 2012
  โพสต์:
  28
  ค่าพลัง:
  +239
  หนังสือธรรมะ - พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า อ่านที่นี้
  หนังสือออนไลน์ ฟรี
   
 2. bee1215

  bee1215 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  15 พฤษภาคม 2011
  โพสต์:
  126
  ค่าพลัง:
  +802
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:punctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:ApplyBreakingRules/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <w:DontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]-->
  [FONT=&quot]ธรรมทาน เป็นต้นกำเนิดของพระรัตนตรัย และความดีทั้งปวง[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]ธรรมทานนี้มีอานิสงส์มาก[/FONT][FONT=&quot] ดังที่มีการพรรณนาคุณไว้ใน อรรถกถาธรรมบท ว่า...[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot]- แม้ทายกจะถวายจีวรอย่างดีที่สุด[/FONT][FONT=&quot] แด่พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระอรหันตเจ้าทั้งหลาย[/FONT][FONT=&quot]
  ที่นั่งติดๆ กันเต็มห้องจักรวาลนี้ ก็ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าการอนุโมทนาของพระพุทธเจ้า ด้วยพระคาถา(๒) เพียง ๔ บาท
  และจีวรทานนั้นมีค่าไม่ถึงเศษส่วน ๑๖ แห่งพระคาถาที่พระพุทธองค์ทรงอนุโมทนา[/FONT]

  [FONT=&quot]- แม้ทายกจะถวายโภชนะข้าวสาลี[/FONT][FONT=&quot] กอปร ด้วยสูปะพยัญชนะอันประณีต เป็นต้น[/FONT][FONT=&quot]
  ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าก็ดี จะถวายเภสัชทาน มี เนยใส เนยเหลว น้ำผึ้ง เป็นต้น
  ให้เต็มบาตรพระพุทธเจ้าที่นั่งติดๆ เต็มห้องจักรวาลก็ดี
  ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้า อนุโมทนาด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท[/FONT]

  [FONT=&quot]- อนึ่ง[/FONT][FONT=&quot] ทายกจะถวายเสนาสนะ มีมหาวิหาร หรือโลหปราสาทหลายแสนหลัง[/FONT][FONT=&quot]
  ยังมีอานิสงส์น้อยกว่าธรรมทานที่พระพุทธเจ้า อนุโมทนาด้วยพระคาถาเพียง ๔ บาท[/FONT]

  [FONT=&quot]- การแสดงธรรม การบอกธรรม การฟังธรรม[/FONT][FONT=&quot] มีอานิสงส์ยิ่งใหญ่และประเสริฐกว่าจีวรทาน[/FONT][FONT=&quot]
  บิณฑบาตทาน เสนาสนทาน ทุกอย่าง เพราะว่าชนทั้งหลายจะทำบุญมากมายขนาด นั้นได้
  ก็ต่อเมื่อได้ฟังธรรมแล้ว ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมีศรัทธาแล้ว จะถวายข้าวสวยสักทัพพี
  ข้าวต้มสักกระบวยก็ยังยาก แม้บุคคลสำเร็จมรรคผล จะสำเร็จอัครสาวกภูมิ ก็ต้องอาศัยการฟังธรรม[/FONT]

  [FONT=&quot]- อีกประการหนึ่ง ยกเว้นพระพุทธเจ้า และพระปัจเจกพุทธเจ้าแล้ว แม้พระสาวกทั้งหลาย มีพระสารีบุตร เป็นต้น
  ผู้เป็นเลิศด้วยปัญญาญาณ สามารถนับเม็ดฝนที่ตกอยู่ตลอดกัปได้ ก็ยังไม่สามารถจะบรรลุอริยผล
  มีโสดาปัตติผล เป็นต้น โดยลำพังตนเองได้ ต่อเมื่อได้ฟังธรรม จากพระอัสสชิเป็นต้นแล้ว
  จึงทำให้แจ้งซึ่งโสดาปัตติผล และบรรลุธรรมสูงสุด ด้วยพระธรรมเทศนาของพระบรมศาสดา
  เพราะเหตุนี้ "ธรรมทานจึงประเสริฐที่สุด" ดังเรื่องปัญหาของท้าวสักกเทวราช (๓)[/FONT]

  [FONT=&quot]ในสมัยหนึ่ง ท้าวสักกเทวราชพร้อมด้วยเทวดาหมื่นจักรวาลมาเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า[/FONT][FONT=&quot]
  ครั้นถึงแล้วจึงน้อมนมัสการทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า [/FONT]

  [FONT=&quot]"การให้อะไร ชนะการให้ทั้งปวง รสแห่งอะไร ชนะรสทั้งปวง [/FONT][FONT=&quot]
  ความยินดีในอะไร ชนะความยินดีทั้งปวง ความสิ้นไปแห่งอะไร ชนะทุกข์ทั้งปวง"[/FONT]

  [FONT=&quot]พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตอบปัญหาท้าวสักกะผู้เป็นจอมเทพยดา ปรากฏใน ตัณหาวรรค ธรรมบท ว่า[/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  [FONT=&quot]สพฺพทานํ ธมฺมทานํ ชินาติ สพฺพรสํ ธมฺมรโส ชินาติ[/FONT][FONT=&quot]
  สพฺพรตึ ธมฺมรติ ชินาติ ตณฺหกฺขโย สพฺพทุกฺขํ ชินาติ[/FONT]

  [FONT=&quot]การให้ธรรมทาน[/FONT][FONT=&quot] ชนะการให้ทั้งปวง[/FONT][FONT=&quot]
  รสแห่งธรรม ชนะรสทั้งปวง
  ความยินดีในธรรม ชนะความยินดีทั้งปวง
  ความสิ้นไปแห่งตัณหา ชนะทุกข์ทั้งปวง
  ผู้ใดให้ธรรมเป็นทาน ผู้นั้นชื่อว่าให้พระนิพพานแก่คนทั้งหลาย[/FONT]

  [FONT=&quot]อ้างอิง[/FONT][FONT=&quot]
  (๑) ธรรมบท ขุททกนิกาย พระสูตรและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม ๔๓ หน้า ๓๒๕
  (๒) คำประพันธ์ประเภทร้อยกรองในภาษาบาลี อัตราของฉันท์ คือ ๔ บาท เรียกว่า คาถาหนึ่ง
  (๓) ธรรมบท ขุททกนิกาย พระสูตรและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏฯ เล่ม ๔๓ หน้า ๓๒๓ [/FONT]

  [FONT=&quot] [/FONT]
  [FONT=&quot] [/FONT]
  <!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:ตารางปกติ; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]-->
   

แชร์หน้านี้

Loading...