บนโลกเนี่ย นอกจากทุกข์แล้วมีอย่างอื่นอีกมั้ย??

ในห้อง 'อภิญญา - สมาธิ' ตั้งกระทู้โดย ธรรมแท้ว่าง, 9 กันยายน 2020.

 1. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,814
  ค่าพลัง:
  +11,697
  ลองพิจารณาเล่นๆ ดูคับ
  สิ่งใดมีการเกิดขึ้น สิ่งนั้นเป็นทุกข์
  สิ่งใดมีการตั้งอยู่ สิ่งนั้นเป็นทุกข์
  สิ่งใดมีการดับ สิ่งนั้นเป็นทุกข์
  ฉะนั้น
  หากยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นย่อมเป็นทุกข์ เพราะมันไม่ยอมให้ผู้ยึดมีความสมหวัง
  ข้อความกระทู้นี้ก็ยึดถือไม่ได้นะคับ
   
 2. ปราบเทวดา

  ปราบเทวดา อาทิตตะปริยายะสุตตัง

  วันที่สมัครสมาชิก:
  16 กุมภาพันธ์ 2017
  โพสต์:
  3,730
  ค่าพลัง:
  +2,912
  ฮับ
   
 3. กระร่อน

  กระร่อน legendary moonlight sculptor

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  7,508
  ค่าพลัง:
  +806
  เหมือนเรากินข้าวละครับ
  รู้ว่าอิ่มเดียวกะหิวใหม่
  ถ้าเห็นประโยชน์ที่แท้จริงของการกิน
  เราจะไม่หลงมั่วเมากะมัน
   
 4. ฐานธมฺโม

  ฐานธมฺโม ทำลายเพื่อสร้างใหม่ ให้ดี ให้งาม..

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  10,195
  ค่าพลัง:
  +2,358
 5. ฐานธมฺโม

  ฐานธมฺโม ทำลายเพื่อสร้างใหม่ ให้ดี ให้งาม..

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  10,195
  ค่าพลัง:
  +2,358
  555555555
   
 6. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,814
  ค่าพลัง:
  +11,697
  ทีนี้คงหายสงสัย กันเเสียที
  ว่าจะหาทุกข์จากที่ไหน
  หรือทุกข์คืออะไร ด้วยประการฉะนี้ฮับ
  ใครเห็นด้วยกดตบมือ!!! ฮับ
   
 7. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  4,481
  ค่าพลัง:
  +1,313
  678863-img-1368866579-2.jpg

  ถ้า อยาตนะนั้น ไม่มีอยู่แล้วไซร้ อมตะ ก็จะไม่มี
  วิมุตติไม่มี นิพพานไม่มี

  ก๊อต จักรพันธุ์ จึงร้องว่า

  กำหนดรู้ "เรือ" แล้ว ให้ยก หรือ พิจารณา
  ให้แยบคาย

  พระสารีบุตร ร้องต่อ

  สัมผัส ฝั่ง ด้วยปัญญาอันยิ่ง แล้ว โดด!!!
  ความ "สมหวัง" ย่อมมี "ไม่สบัดกลับหลัง"

  อชิตมานพ พอจะโดด ก็ อึยยยส์
  แช๊ะ แช๊ะ แช๊ะ "แห้ว" ก็อร่อยดี
   
 8. KeeMaoAu

  KeeMaoAu สมาชิก

  วันที่สมัครสมาชิก:
  6 กันยายน 2020
  โพสต์:
  65
  ค่าพลัง:
  +17
  ทุกสิ่งอย่างตั้งอยู่บนความว่าง
  ถ้าไม่ว่างสิ่งต่างๆก็ตั้งอยู่ไม่ได้
  ดังนั้นโลกนี้มีความว่างเป็นที่ตั้งอยู่ก่อน

  สุญญสูตร
  [๑๐๒] ครั้งนั้นแล ท่านพระอานนท์ ฯลฯ ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาค ว่า ข้าแต่พระองค์
  ผู้เจริญ ที่เรียกว่าโลกว่างเปล่าๆ ดังนี้ ด้วยเหตุเพียงเท่าไรหนอจึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า พระ
  ผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ เพราะว่างเปล่า จากตนหรือจากของๆ ตน ฉะนั้นจึงเรียกว่า โลก
  ว่างเปล่า อะไรเล่าว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน จักษุแลว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน
  รูปว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน จักษุวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆตน จักษุสัมผัส
  ว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะ
  จักษุสัมผัสเป็นปัจจัย ก็ว่างเปล่าจากตน หรือจากของๆ ตน ฯลฯ ใจว่างเปล่าจากตนหรือจาก
  ของๆ ตน ธรรมารมณ์ว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน มโนวิญญาณว่างเปล่าจากตนหรือจาก
  ของๆ ตน มโนสัมผัสว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ อทุกขม
  สุขเวทนา ที่เกิดขึ้นเพราะมโนสัมผัสเป็นปัจจัยก็ว่างเปล่าจากตนหรือจาก ของๆ ตน ดูกรอานนท์
  เพราะว่างเปล่าจากตนหรือจากของๆ ตน ฉะนั้นจึงเรียกว่า โลกว่างเปล่า ฯ
  จบสูตรที่ ๒
   
 9. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,814
  ค่าพลัง:
  +11,697
  ฉะนั้น แค่เกิดการคิดว่าจะทำยังงัย
  ให้พ้นทุกข์ จะทำยังงัยให้นิพพาน
  ถ้าไปยึดความคิดนั้นๆ ก็เท่ากับยึดสิ่ง
  ที่เป็นทุกข์ คนยึดก็ต้องทุกข์ไปในทันที
  ที่คิด

  ความเห็นนี้ก็ยึดไม่ได้นะฮับ
  หากยึดก็ต้องทุกข์
   
 10. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  4,481
  ค่าพลัง:
  +1,313
  ธรรม เป็นเรื่อง การแจ้ง การเห็น

  ไม่ใช่ "การทำความเห็น"

  just see

  no make and see

  แล้วอย่างไร คือ เห็นตามจริง

  อุปทานต้องสิ้น จิตอ่อน ควรแก่การงาน
  ให้น้อมไปใน ญาณทัสนะ ..เหาะได้ ก็เหาะ ฯลฯ

  หากยังมี ความประมาท จะไม่เป็นหนึ่ง
  เกิดฟู/แฟบ เกิดku/ลงcu เกิด3นิ้ว ล้มเจ้า
   
 11. maokvid-1800

  maokvid-1800 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  25 เมษายน 2008
  โพสต์:
  4,481
  ค่าพลัง:
  +1,313
  ไม่ใช่ สุ่มเสี่ยง เพิกบัญญัติ
  ตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีก
  ด้นเด้าเดาส่งเด็ก

  แรง คลี่ตา ตายเปล่า( + นาหญ้าขึ้นรก 1000% )

  เว้นแต่ จะเอะใจ

  "ไม่ว่างอยู่อย่างเดียว คือ ความเห็นผิด"
   
 12. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,814
  ค่าพลัง:
  +11,697
  ใจเป็นสิ่งไม่มีตัวใจ แต่ใจมีและเป็นความว่างที่สำหรับให้ทุกข์เกิดดับแต่
  ใจเองไม่ได้เกิดดับด้วย
  ดังนั้น ผู้ใดอยู่กับใจคืออยู่กับสิ่งที่ไม่มีตัว ไม่เกิดไม่ดับ ย่อมไม่ทุกข์
   
 13. ฐานธมฺโม

  ฐานธมฺโม ทำลายเพื่อสร้างใหม่ ให้ดี ให้งาม..

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  10,195
  ค่าพลัง:
  +2,358
  อยู่อย่างไร?
   
 14. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,814
  ค่าพลัง:
  +11,697
  อยู่กับใจ โดยไม่ต้องทำใจ
  เพราะทำไม่ได้เนื่องจากไม่มีตัวใจ
   
 15. ฐานธมฺโม

  ฐานธมฺโม ทำลายเพื่อสร้างใหม่ ให้ดี ให้งาม..

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  10,195
  ค่าพลัง:
  +2,358
 16. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,814
  ค่าพลัง:
  +11,697
  ทุกข์หรือสุขก็เกิดในความว่างของใจ
  ความว่างของใจก็คือเป็นความว่าง
  ของจักรวาล
  (คห.นี้ก็ยึดไม่ได้คับ)
   
 17. กระร่อน

  กระร่อน legendary moonlight sculptor

  วันที่สมัครสมาชิก:
  12 มีนาคม 2020
  โพสต์:
  7,508
  ค่าพลัง:
  +806
  ลุงแมวไปโดนตัวไหนมาช่วงนี้ติดโอภาสเหรอ
  อ่านละมันวิบวับเหลือเกินแต่งงๆ55
   
 18. ฐานธมฺโม

  ฐานธมฺโม ทำลายเพื่อสร้างใหม่ ให้ดี ให้งาม..

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  10,195
  ค่าพลัง:
  +2,358
  ใจอยู่ไหนถึงจะอยู่กับใจได้?
   
 19. ฐานธมฺโม

  ฐานธมฺโม ทำลายเพื่อสร้างใหม่ ให้ดี ให้งาม..

  วันที่สมัครสมาชิก:
  1 ธันวาคม 2019
  โพสต์:
  10,195
  ค่าพลัง:
  +2,358
  แล้วเห็นใจหรือยัง?
   
 20. ธรรมแท้ว่าง

  ธรรมแท้ว่าง เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มีนาคม 2011
  โพสต์:
  10,814
  ค่าพลัง:
  +11,697
  อยู่อย่าง รู้ คับป๋ม
   

แชร์หน้านี้

Loading...