บวชชนเผ่าไตรัฐอัสสัมอินเดียฟื้นฟูต้นกล้าพุทธธรรม

ในห้อง 'ข่าวพุทธศาสนา' ตั้งกระทู้โดย โพธิสัตว์ ชาวพุทธ, 8 พฤศจิกายน 2018.

 1. โพธิสัตว์ ชาวพุทธ

  โพธิสัตว์ ชาวพุทธ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  24 กรกฎาคม 2017
  โพสต์:
  2,335
  กระทู้เรื่องเด่น:
  1,235
  ค่าพลัง:
  +4,344
  130940_th.jpg

  บวชชนเผ่าไตรัฐอัสสัมอินเดียฟื้นฟูต้นกล้าพุทธธรรม

  วันที่ 8 พ.ย.2561 พระธรรมโพธิ์วงศ์ หัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา #ได้ให้การบรรพาชา #ผู้มีศรัทธาจากรัฐอัสสัม จำนวน 10 คน ณ พระอุโบสถ วัดไทยพุทธคยา โดยชาวพุทธคณะศรัทธาไทย นำโดย รศ.ดร.อิสระ สุวรรณบล รับเป็นประธานอุปถัมภ์โครงการ พร้อมทั้งมี ติ๋ม ทีวีพูล และคณะเข้าร่วมเป็นปู้สนับสนุนโครงการฟื้นฟูต้นกล้าพุทธธรรม ไตอาหม และไตฝาเก รัฐอัสสัม อินเดีย ที่วัดไทยพุทธคยา-อินเดีย ร่วมกับพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล จัดขึ้น

  หลังจากนั้นพระธรรมโพธิวงศ์ได้มอบหมายให้ #พระครูปลัดเฉลิมชาติ ชาติวโร เลขาหัวหน้าพระธรรมทูตสายประเทศอินเดีย-เนปาล ปฏิบัติหน้าที่เป็นพระธรรมวิทยากร นำพาคณะพระนวกโพธิ และคณะญาติโยม จำนวน ๒ รถบัส #จากสถาบันที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ (สปร.) ออกเดินทางเพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรมในดินแดนพุทธภูมิ

  หลังออกเดินทางจาก #พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ พระนวกโพธิ ได้เดินทางสู่ “#วัดเวฬุวัน” วัดพุทธแห่งแรกของโลก ที่พระเจ้าพิมพิสารสร้างถวายพระพุทธองค์ และพระอรหันต์ 1,250 องค์ มาประชุมกันโดยมิได้นัดหมาย ในเมืองราชคฤห์ จากนั้นคณะนวกโพธิ เดินเท้าไปยัง “#ตโปธาร” สถานที่อาบน้ำแร่ที่มีมาแต่ครั้งสมัยพุทธกาล ก่อนออกเดินทางเพื่อขึ้นเขาไปกราบนมัสการ พระมูลคันธกุฏี (กุฏิพระพุทธองค์) ณ “#เขาคิชกูฏ”

  ในเช้าวันใหม่ทุกท่านในคณะ มีโอกาสได้กราบนมัสการและปฏิบัติธรรม ณ วิหาร “#หลวงพ่อองค์ดำ” พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเป็นที่เคารพแก่พุทธศาสนิกชนทั่วโลก รวมทั้งชาวไทยและอินเดีย ก่อนเดินเท้าเพื่อเยี่ยมชม “#มหาวิทยาลัยนาลันทา” ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกของโลก

  เมื่อเสร็จบุญกิจในเมืองราชคฤห์-นาลันทาแล้ว พระนวกโพธิ จึงออกเดินทางเพื่อศึกษาและปฏิบัติในเมืองไวสาลี ซึ่งมี #ปาวาลเจดีย์ สถานที่ปลงอายุสังขารของพระพุทธองค์ และ “#กูฏาคารศาลาป่ามหาวัน” สถานที่พระศาสดาทรงสอนการทำน้ำมนต์สงเคราะห์มหาชน และเป็นสถานที่ประทานอนุญาติให้มีการบวชภิกษุณีเป็นครั้งแรกในโลก และที่แห่งนี้ ทุกคนยังมีโอกาสได้เยี่ยมชม #เสาอโศก ที่คงความสมบูรณ์ที่สุดในเส้นทางสังเวชนียสถานอีกด้วย

  ออกเดินทางต่อสู่เมืองกุสินารา เพื่อปฏิบัติบูชา ณ #สาลวโนทยาน สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธเจ้า และ “#มกุฏพันธนเจดีย์” สถานที่ถวายพระเพลิง พระพุทธสรีระ โดยที่นี่ พระนวกโพธิ ได้ ปฏิบัติในข้อวัตรแห่งการออกรับบิณฑบาต จากคณะศรัทธา และฉันด้วยบาตรภายในไม้สะเดา #เพื่อเป็นการย้อนยุคปลุกอุดมการณ์ตามรอยพระอริยสงฆ์ต่อไป

  cr.เพจวัดไทยพุทธคยา ๙๓๕ งานเผยแผ่พระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล

  ขอขอบคุณที่มา
  http://www.banmuang.co.th/news/education/130940
   

แชร์หน้านี้

Loading...