บอกบุญซื้อหินปูนทรายสร้างมหาวิหารเพื่อประกอบกิจของสงฆ์ ณ.วัดป่าคูณคำ ร่วมกับหลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย lin_puttharaksa, 23 สิงหาคม 2018.

 1. lin_puttharaksa

  lin_puttharaksa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  194
  ค่าพลัง:
  +219
  จึงเรียนมาเพื่อบอกบุญ

  เป็นเจ้าภาพซื้อ อิฐ หิน
  ปูน ทราย เพื่อใช้ก่อสร้าง
  วิหารพระเจ้าแสนคำ
  ณ วัดป่าคูณคำวิปัสสนา
  อ.กุดบาก จ.สกลนคร กับ
  หลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต

  การสร้างวิหารพระเจ้าแสนคำ
  วิหารที่สรางขึ้นนี้
  คณะสงฆ์สามารถใช้ให้เป็น
  ประโยชน์ได้หลายอย่าง
  คือ เป็นอาคารอเนกประสงค์
  รวมทั้งใช้เป็นที่ประชุม
  ที่แสดงธรรม ที่ฝึกอบรม
  สมาธิภาวนาแก่พระภิกษุ
  สามเณรคณะศรัทธาสาธุชน
  เป็นที่สวดมนต์ ทำวัตรเช้าค่ำ
  และที่พักอาศัยชั่วคราว
  สำหรับต้อนรับพระอาคันตุกะ
  ใช้เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรม
  ทางศาสนา เป็นศูนย์รวมจิตใจ
  ศรัทธาสาธุชนในการทำความดี
  ทั้งยังเป็นการสืบทอด
  พระพุทธศาสนาให้คงอยู่
  ต่อไปอีกนานเท่านาน
  เพราะฉะนั้น ผู้ที่สร้างโบสถ์ วิหาร
  ถวายพระสงฆ์ จึงได้บุญกุศลมาก
  ทั้งชาตินี้และชาติหน้า กล่าวคือ

  ---ชาตินี้ ผู้มีศีลเป็นพื้นฐาน
  ที่ถวายอุโบสถ และวิหาร
  ย่อมได้ความปลื้มปีติสุข
  อย่างสูง เมื่อได้ทราบว่า
  พระสงฆ์ได้ใช้อุโบสถ
  วิหารที่ตนสร้างถวาย
  อย่างคุ้มค่า. เกียรติคุณ
  ของผู้ถวายย่อมฟุ้งขจรไกล
  ผู้ถวายย่อมได้สดับพระธรรมเทศนา
  เพิ่มพูน ศีล สมาธิ ปัญญา ทำให้
  จิตใจสะอาด สว่าง สงบสุข
  ได้มากขึ้น แม้จะสิ้นชีพ
  ก็ไม่หลงทำกาลกิริยา (ตาย)
  ย่อมมีอารมณ์ยึดมั่นในกุศล
  เป็นอาสันนกรรมที่ดี

  ---ชาติหน้า
  ถ้าผู้ถวายอุโบสถวิหาร
  ยังมีกิเลสอยู่ถึงแก่กรรมลง
  เขาย่อมได้ไปเกิดในกำเนิด
  ที่ดี มีความสะดวกสบาย
  ที่เรียกว่า สุคติโลกสวรรค์
  อันเพียบพร้อมด้วยสิ่งที่ประเสริฐ
  ที่พึงพอใจ อันเป็นฝ่ายโลกิยสมบัติ
  และจะได้บรรลุคุณธรรมต่าง ๆ อาทิ
  ฌาน อภิญญา อริยมรรค อริยผล
  และกระทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน
  เป็นที่สุด

  ---การทำบุญ
  ทำบุญอย่างไรให้ได้บุญมาก
  ต้องทำบุญถูกที่ ถูกเวลา
  ตรงกับความต้องการ
  และสิ่งที่ทำบุญ จะต้อง
  เป็นประโยชน์สำหรับ
  คนส่วนมาก ..

  *ผลแห่งการให้ทาน
  จะสมบูรณ์ได้อย่างไร
  ---ผลแห่งการบำเพ็ญทาน
  จะมีอานิสงส์ไพศาลนั้น
  จำต้องเกิดจากศรัทธา
  อันบริสุทธิ์ ตั้งมั่น
  ในพระรัตนตรัย
  สภาพจิตใจของผู้ให้ทาน
  จะต้องมีความสดใส ปีติยินดี
  ไม่กังวล ไม่เสียดาย แม้ก่อน
  และหลังขณะให้ทาน
  จิตใจของผู้นั้นยังมั่นคงยินดี
  สดใสอยู่ทุกเมื่อ ไม่หวั่นไหวแปรปรวน

  จึงขอประกาศข่าวบุญ
  ให้กับผู้ใจบุญร่วมทำบุญ
  ตามกำลังศรัทธา เพื่อสร้าง
  วิหารพระเจ้าแสนคำ
  ให้แล้วเสร็จต่อไปค่ะ

  สามารถโอนร่วมบุญ
  โดยตรงที่..
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  ชื่อบัญชี พระอำนวย ทองทา
  ( พระเลขาหลวงปู่ขาว )
  เลขที่บัญชี 547-269384-5


  โทรสอบถามร่วมทำบุญ
  หรือต้องการใบอนุโมทนา
  ติดต่อ
  พระอาจารย์อำนวย ทองทา
  ที่โทร. 085-451-9060

  "การก่อสร้างทั้งหมด
  ของทางวัดส่วนใหญ่
  พระท่านจะสร้างกันเอง
  ตามดำริของ
  หลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต
  งานทุกอย่าง
  จึงค่อนข้างไปได้เร็ว
  ถ้ามีศรัทธาญาติโยม
  ร่วมบุญอย่างต่อเนื่อง
  เพราะจะไม่มีการหัก
  ไปจ่ายค่าแรงช่างเลย.
  ฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์
  ของทุกท่านจะส่งผลถึง
  ความก้าวหน้าในศาสนวัตถุ
  อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย"

  ขออนุโมทนา
  ในบุญบุพพเจตนา
  ในกุศลครั้งนี้ของทุกท่าน
  ด้วยค่ะ สาธุ สาธุ


  39918049_2144758312517308_6860895086364852224_n.jpg 39913948_2172809446126032_1018934540904693760_n.jpg 39998648_331731397393712_6500065031172915200_n.jpg 39922771_308241946614982_735604962955886592_n.jpg 39945260_462803274203460_2067106367302270976_n.jpg 39955018_284888632240625_7939209323958239232_n.jpg 39872000_1847710621973187_7821450464687292416_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 11 เมษายน 2019
 2. lin_puttharaksa

  lin_puttharaksa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  194
  ค่าพลัง:
  +219
  พระธาตุคูณคำธรรมเจดีย์

  ที่เก็บรักษาพระอุรังคธาตุ
  ด้านซ้ายของพระพุทธเจ้า

  พระธาตุคูณคำธรรมเจดีย์
  วัดป่าคูณคำวิปัสนา
  ตำบลกุดไห อำเภอกุดบาก
  จังหวัดสกลนคร

  ได้ริเริ่มสร้างโดย
  พระเดชพระคุณ
  หลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต
  เจ้าอาวาสวัดป่าคูณคำวิปัสสนา
  เมื่อปีพ.ศ.2551องค์พระธาตุ
  มีรูปแบบจำลองมาจากพระธาตุพนม

  โดยวัดป่าคูณคำวิปัสสนา
  ได้รับพิจารณาจาก
  สมเด็จพระสังฆราช ประเทศบังคลาเทศ
  เห็นควรให้เป็นวัดที่เก็บรักษา
  พระอุรังคธาตุ(กระดูกหน้าอก)
  ด้านซ้ายส่วนหัวใจ
  ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
  ที่เคยถูกเก็บรักษา
  โดยสมเด็จพระสังฆราช
  ของประเทศบังคลาเทศมาถึง 12 รุ่น
  ให้มาประดิษฐาน
  บรรจุไว้ในพระธาตุคูณคำธรรมเจดีย์
  เพื่อให้พุทธศาสนิกชนชาวไทย
  กราบไหว้บูชา

  นับว่าสถานที่เป็นสถานที่สำคัญ
  ในบวรพระพุทธศาสนา

  ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา
  ร่วมสร้างถาวรวัตถุ
  เพื่ออยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไปค่ะ

  40017337_2122514028002898_5546463028809039872_n.jpg 18194852_1328442913901041_8716959895169035384_n.jpg
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 24 สิงหาคม 2018
 3. เบเบ้

  เบเบ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  1,968
  ค่าพลัง:
  +13,379
  วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมาทานศีล ๕ ก่อน

  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซื้อหินปูนทรายสร้างวิหาร พระเจ้าแสนคำ ณ.วัดป่าคูณคำ ร่วมกับหลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต


  ๙ บาท
  แผ่เมตตา... อุทิศส่วนกุศล... อโหสิกรรม...ให้กับบิดามารดา ญาติมิตรสหาย ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร เวไนยสัตว์ทั้งปวงในอนันตจักรวาลทุกมิติ ทุกภพภูมิ ทุกชาติ อธิษฐานบารมีมุ่งสู่พระนิพพานครับ
  บุญกุศลทั้งหลายน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เทวดาพระจำพระองค์ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระสยามเทวาธิราช พระโพธิสัตว์ เทพยดาฟ้าดินทั้งปวงที่ปกป้องคุ้มครองสยามประเทศ และ เวไนยสัตว์ทั้งปวงทุกภพภูมิขอให้ได้รับส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญครับ
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ ท่านท้าวมหาพรหม เทพยดาฟ้าดินทั้งปวงในอนันตจักรวาล อำนวยพรให้สมาชิกWeb พลังจิต ญาติมิตรและผู้อ่านทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เจริญใน ศีล ทาน สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ได้ทำบุญกุศลพิเศษ ตามจริต บรรลุธรรม ตามที่อธิษฐานบารมีไว้ ประเทศไทย ชาวไทยและชาวโลกมนุษย์เจริญรุ่งเรืองทางจิตอย่างยั่งยืนครับ ผู้ประสบภัยใดๆในโลกได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
  อนุโมทนาสาธุการในทุกบุญกุศลด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 4. lin_puttharaksa

  lin_puttharaksa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  194
  ค่าพลัง:
  +219
  ขออนุโมทนากับ
  คุณปุณยสิทธิ์คุณกัญชลี
  ร่วมบุญสร้างวิหาร 80 บาทค่ะ สาธุค่ะ

  TXN_1187NJ1545b3a7.jpg
   
 5. Wheeler990

  Wheeler990 เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 มกราคม 2010
  โพสต์:
  930
  ค่าพลัง:
  +5,926
  กระผมพร้อมครอบครัวญาติมิตร และเพื่อนมิตร ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพ เพื่อสมทบทุนสร้างวิหารพระเจ้าแสนคำ ณ วัดป่าคูณคำวิปัสสนา ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

  โอนปัจจัยทำบุญเรียบร้อยแล้ว เข้าบัญชี พระอาจารย์ อำนวย ทองทา เลขที่บัญชี 547-269384-5 ธนาคารไทยพาณิชย์ วันที่ 27/08/18 เวลา 12.05 น. ยอดเงิน 55 บาท

  อนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยครับ สาธุๆ
   
 6. เบเบ้

  เบเบ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  1,968
  ค่าพลัง:
  +13,379
  วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ สมาทานศีล ๕ ก่อน

  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซื้อหินปูนทรายสร้างวิหาร พระเจ้าแสนคำ ณ.วัดป่าคูณคำ ร่วมกับหลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต


  ๑๘ บาท
  แผ่เมตตา... อุทิศส่วนกุศล... อโหสิกรรม...ให้กับบิดามารดา ญาติมิตรสหาย ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร เวไนยสัตว์ทั้งปวงในอนันตจักรวาลทุกมิติ ทุกภพภูมิ ทุกชาติ อธิษฐานบารมีมุ่งสู่พระนิพพานครับ
  บุญกุศลทั้งหลายน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เทวดาพระจำพระองค์ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระสยามเทวาธิราช พระโพธิสัตว์ เทพยดาฟ้าดินทั้งปวงที่ปกป้องคุ้มครองสยามประเทศ และ เวไนยสัตว์ทั้งปวงทุกภพภูมิขอให้ได้รับส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญครับ
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ ท่านท้าวมหาพรหม เทพยดาฟ้าดินทั้งปวงในอนันตจักรวาล อำนวยพรให้สมาชิกWeb พลังจิต ญาติมิตรและผู้อ่านทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เจริญใน ศีล ทาน สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ได้ทำบุญกุศลพิเศษ ตามจริต บรรลุธรรม ตามที่อธิษฐานบารมีไว้ ประเทศไทย ชาวไทยและชาวโลกมนุษย์เจริญรุ่งเรืองทางจิตอย่างยั่งยืนครับ ผู้ประสบภัยใดๆในโลกได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
  อนุโมทนาสาธุการในทุกบุญกุศลด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 7. lin_puttharaksa

  lin_puttharaksa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  194
  ค่าพลัง:
  +219
  ความคืบหน้าการก่อสร้างของวันนี้ที่พระคุณเจ้าเมตตาส่งภาพมาให้ชมค่ะ

  จึงเรียนมาเพื่อบอกบุญศรัทธาญาติโยม
  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสร้างวิหารประดิษฐานพระเจ้าแสนคำ
  ขนาด ๑ ไร่ เสา ๙๐ ต้น

  ทางวัดยังขาดหินปูนทรายจำนวนมาก
  จึงขอบอกบุญมายังศรัทธาทุกท่านค่ะ
  1537096268439.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 8. lin_puttharaksa

  lin_puttharaksa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  194
  ค่าพลัง:
  +219
  การก่อสร้างทั้งหมด
  ของทางวัด
  ส่วนใหญ่เลย
  พระท่านจะสร้างกันเอง
  ตามดำริของ
  หลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต
  งานทุกอย่างจึงค่อนข้างไปได้เร็ว
  ถ้ามีศรัทธาญาติโยมร่วมบุญ
  อย่างต่อเนื่อง เพราะจะไม่มีการหัก
  ไปจ่ายค่าแรงช่างเลย
  ฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์
  ของทุกท่านจะส่งผลถึง
  ความก้าวหน้าในศาสนวัตถุ
  อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย"
  ขออนุโมทนาในจิตที่เป็นกุศล
  ของทุกๆท่านค่ะ
  สาธุ ^^
  1537104948044.jpg
   
 9. เบเบ้

  เบเบ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  1,968
  ค่าพลัง:
  +13,379
  วันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๑ สมาทานศีล ๕ ก่อน

  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซื้อหินปูนทรายสร้างวิหาร พระเจ้าแสนคำ ณ.วัดป่าคูณคำ ร่วมกับหลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต


  ๑๙ บาท
  แผ่เมตตา... อุทิศส่วนกุศล... อโหสิกรรม...ให้กับบิดามารดา ญาติมิตรสหาย ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร เวไนยสัตว์ทั้งปวงในอนันตจักรวาลทุกมิติ ทุกภพภูมิ ทุกชาติ อธิษฐานบารมีมุ่งสู่พระนิพพานครับ
  บุญกุศลทั้งหลายน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เทวดาพระจำพระองค์ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระสยามเทวาธิราช พระโพธิสัตว์ เทพยดาฟ้าดินทั้งปวงที่ปกป้องคุ้มครองสยามประเทศ และ เวไนยสัตว์ทั้งปวงทุกภพภูมิขอให้ได้รับส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญครับ
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ ท่านท้าวมหาพรหม เทพยดาฟ้าดินทั้งปวงในอนันตจักรวาล อำนวยพรให้สมาชิกWeb พลังจิต ญาติมิตรและผู้อ่านทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เจริญใน ศีล ทาน สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ได้ทำบุญกุศลพิเศษ ตามจริต บรรลุธรรม ตามที่อธิษฐานบารมีไว้ ประเทศไทย ชาวไทยและชาวโลกมนุษย์เจริญรุ่งเรืองทางจิตอย่างยั่งยืนครับ ผู้ประสบภัยใดๆในโลกได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
  อนุโมทนาสาธุการในทุกบุญกุศลด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 10. lin_puttharaksa

  lin_puttharaksa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  194
  ค่าพลัง:
  +219
  #ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
  สร้างวิหารประดิษฐาน
  พระเจ้าแสนคำ
  ขนาด 1ไร่เสา 90 ต้น
  **ตอนนี้มีความคืบหน้า
  ทางวัดเทเสาสูง 9 เมตร
  90 ต้นแล้วเสร็จไปเมื่อ5วันก่อน
  ขณะนี้ทางวัดยังขาดเจ้าภาพ
  หิน,ปูน,ทรายจำนวนมาก
  เพื่อเทคานต่อ
  จึงบอกบุญมายังศรัทธา
  ทุกท่านร่วมบุญกันค่ะ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพ
  ซื้อเหล็ก หิน ปูน ทราย
  วัสดุในการก่อสร้าง
  สามารถร่วมบุญ
  โดยโอนเข้าบัญชีวัด
  โดยตรงที่..
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  จ.สกลนคร
  ชื่อบัญชี
  พระอำนวย ทองทา
  (พระเลขาหลวงปู่ขาว)
  เลขที่บัญชี 547-269384-5
  ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา
  ร่วมสร้างถาวรวัตถุ
  เพื่ออยู่คู่พระพุทธศาสนา
  สืบไป..
  ขออนุโมทนาในจิต
  ที่เป็นกุศลของทุกท่านค่ะ
  สาธุ สาธุ
  #วันนี้13ตุลาคม61พระคุณเจ้าส่งภาพความคืบหน้ามาให้ชมค่ะ
  "การก่อสร้างทั้งหมดของทางวัด
  ส่วนใหญ่พระท่านจะสร้างกันเอง
  ตามดำริของ
  หลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต
  งานทุกอย่างจึงค่อนข้างไปได้เร็ว
  ถ้ามีศรัทธาญาติโยมร่วมบุญ
  อย่างต่อเนื่อง เพราะจะไม่มีการ
  หักไปจ่ายค่าแรงช่างเลย
  ฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์
  ของทุกท่านจะส่งผลถึง
  ความก้าวหน้าในศาสนวัตถุ
  อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย"
  ขออนุโมทนาในจิตที่เป็นกุศล
  ของทุกๆท่านค่ะ
  สาธุ ^^
  หากท่านใดต้องการใบอนุโมทนาบัตร
  สามารถแจ้งรายละเอียด
  ได้ที่ ข้อความค่ะ
  # หากแชร์และบอกบุญต่อ
  ก็ต้องขอขอบพระคุณมาก ๆ
  FB_IMG_1539445253553.jpg FB_IMG_1539445259966.jpg 1539443738187.jpg 1539443741226.jpg 1539443735771.jpg
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 11. lin_puttharaksa

  lin_puttharaksa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  194
  ค่าพลัง:
  +219
  วันนี้ 29 ตุลาคม 2561
  พระอาจารย์อำนวยพระเลขา
  หลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต
  ส่งภาพมาให้ชมค่ะ
  **ตอนนี้มีความคืบหน้า
  เมื่อวานหลวงปู่ขาวพุทธรักขิโต ได้
  อัญเชิญองค์พระเจ้าแสนคำ ขึ้นไว้ที่
  แท่นภายในวิหารที่กำลังก่อสร้าง ทั้งนี้
  การสร้างพระเจ้าแสนคำได้สำเร็จ
  เสร็จสิ้นตามวัสถุประสงค์ 1 ปีที่ยาวนานสำหรับการหล่อสร้างองค์พระเจ้าแสนคำ
  เนื้อสำริดหน้าตัก 3.32 เมตร
  สูง 5.70 เมตร หนัก 3 ตัน
  อนุโมทนาชื่นใจร่วมกันนะคะ^^
  #ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพ
  ซื้อ อิฐ หิน ปูน ทราย
  สร้างวิหารพระเจ้าแสนคำ
  ขนาด 1 ไร่ เสา 90 ต้น
  ณ วัดป่าคูณคำวิปัสสนา จ.สกลนคร
  เพื่อใช้ประดิษฐานพระเจ้าแสนคำ
  ขนาดหน้าตัก 3.29 เมตร สูง 6 เมตร
  เนื้อสัมฤทธิ์หนัก 3,000 กิโล
  ขณะนี้ทางวัดยังขาดเจ้าภาพ
  หิน,ปูน,ทรายจำนวนมาก
  เพื่อเทคานสร้างวิหารให้แล้วเสร็จ
  ต่อไปค่ะ
  จึงบอกบุญมายังศรัทธา
  ทุกท่านร่วมบุญกันค่ะ
  ร่วมเป็นเจ้าภาพ
  ซื้อเหล็ก หิน ปูน ทราย
  วัสดุในการก่อสร้าง
  สามารถร่วมบุญ
  โดยโอนเข้าบัญชีวัด
  โดยตรงที่..
  ธนาคารไทยพาณิชย์
  จ.สกลนคร
  ชื่อบัญชี
  พระอำนวย ทองทา
  ( พระเลขาหลวงปู่ขาว )
  เลขที่บัญชี 547-269384-5
  ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธา
  ร่วมสร้างถาวรวัตถุ
  เพื่ออยู่คู่พระพุทธศาสนา
  สืบไป..
  ขออนุโมทนาในจิต
  ที่เป็นกุศลของทุกท่านค่ะ
  สาธุ สาธุ
  "การก่อสร้างทั้งหมดของทางวัด
  ส่วนใหญ่พระท่านจะสร้างกันเอง
  ตามดำริของ
  หลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต
  งานทุกอย่างจึงค่อนข้างไปได้เร็ว
  ถ้ามีศรัทธาญาติโยมร่วมบุญ
  อย่างต่อเนื่อง เพราะจะไม่มีการ
  หักไปจ่ายค่าแรงช่างเลย
  ฉะนั้นเงินทุกบาททุกสตางค์
  ของทุกท่านจะส่งผลถึง
  ความก้าวหน้าในศาสนวัตถุ
  อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย"
  หากต้องการใบอนุโมทนาบัตร
  สามารถแจ้งรายละเอียด
  ได้ที่ ข้อความค่ะ
  # หากแชร์และบอกบุญต่อ
  ก็ต้องขอขอบพระคุณมาก ๆ
  1540746384613.jpg 1540746396485.jpg 1540746400163.jpg 1540746403550.jpg 18-10-29-12-15-01-211_deco.jpg 18-10-29-12-14-28-856_deco.jpg 18-10-29-12-15-34-221_deco.jpg 18-10-29-12-16-35-297_deco.jpg 18-10-29-12-16-10-925_deco.jpg 18-10-29-12-17-10-240_deco.jpg 18-10-29-12-22-24-046_deco.jpg 18-10-29-12-18-29-018_deco.jpg 18-10-29-12-20-40-471_deco.jpg 18-10-29-12-21-27-173_deco.jpg 18-10-29-12-22-04-029_deco.jpg WipeOut14_29_2018_061400.126000.jpg
   
 12. ลูกโดด

  ลูกโดด Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  14 กันยายน 2008
  โพสต์:
  108
  ค่าพลัง:
  +252
  นาย กันยา อินปากดี ขอร่วมทําบุญ 100 บาท
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 13. lin_puttharaksa

  lin_puttharaksa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  194
  ค่าพลัง:
  +219
  ขออนุโมทนาชื่นใจในบุญด้วยนะคะ
  สาธุค่ะ^^
   
 14. lin_puttharaksa

  lin_puttharaksa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  194
  ค่าพลัง:
  +219
  ขออนุโมทนากับ
  คุณปุณยสิทธิ์ เกียรตินันทยศ +คุณกัญชลี ระพันพล ร่วมบุญ. 50 บาทค่ะ สาธุ. สาธุค่ะ
  TXN_118A0I0817eaac_1541034498080.jpg
   
 15. เบเบ้

  เบเบ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  1,968
  ค่าพลัง:
  +13,379
  วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สมาทานศีล ๕ ก่อน

  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซื้อหินปูนทรายสร้างวิหาร พระเจ้าแสนคำ ณ.วัดป่าคูณคำ ร่วมกับหลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต


  ๑๙.๗๕ บาท
  แผ่เมตตา... อุทิศส่วนกุศล... อโหสิกรรม...ให้กับบิดามารดา ญาติมิตรสหาย ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร เวไนยสัตว์ทั้งปวงในอนันตจักรวาลทุกมิติ ทุกภพภูมิ ทุกชาติ อธิษฐานบารมีมุ่งสู่พระนิพพานครับ
  บุญกุศลทั้งหลายน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เทวดาพระจำพระองค์ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระสยามเทวาธิราช พระโพธิสัตว์ เทพยดาฟ้าดินทั้งปวงที่ปกป้องคุ้มครองสยามประเทศ และ เวไนยสัตว์ทั้งปวงทุกภพภูมิขอให้ได้รับส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญครับ
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ ท่านท้าวมหาพรหม เทพยดาฟ้าดินทั้งปวงในอนันตจักรวาล อำนวยพรให้สมาชิกWeb พลังจิต ญาติมิตรและผู้อ่านทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เจริญใน ศีล ทาน สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ได้ทำบุญกุศลพิเศษ ตามจริต บรรลุธรรม ตามที่อธิษฐานบารมีไว้ ประเทศไทย ชาวไทยและชาวโลกมนุษย์เจริญรุ่งเรืองทางจิตอย่างยั่งยืนครับ ผู้ประสบภัยใดๆในโลกได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
  อนุโมทนาสาธุการในทุกบุญกุศลด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 16. Charkrid

  Charkrid Active Member

  วันที่สมัครสมาชิก:
  19 สิงหาคม 2015
  โพสต์:
  74
  ค่าพลัง:
  +225
  ขอร่วมบุญด้วยนะครับ และขอโมทนากับทุกท่านครับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

 17. lin_puttharaksa

  lin_puttharaksa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  194
  ค่าพลัง:
  +219
  ขออนุโมทนาชื่นใจในบุญด้วยนะคะ
  สาธุค่ะ^^
   
 18. lin_puttharaksa

  lin_puttharaksa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  194
  ค่าพลัง:
  +219
  ขออนุโมทนาชื่นใจในบุญด้วยนะคะ
  สาธุค่ะ^^
   
 19. เบเบ้

  เบเบ้ เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  11 ตุลาคม 2010
  โพสต์:
  1,968
  ค่าพลัง:
  +13,379
  วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สมาทานศีล ๕ ก่อน

  ร่วมเป็นเจ้าภาพ ซื้อหินปูนทรายสร้างวิหาร พระเจ้าแสนคำ ณ.วัดป่าคูณคำ ร่วมกับหลวงปู่ขาว พุทธรักขิโต

  ๙ บาท
  แผ่เมตตา... อุทิศส่วนกุศล... อโหสิกรรม...ให้กับบิดามารดา ญาติมิตรสหาย ครู อุปัชฌาย์ อาจารย์ ผู้มีพระคุณ เจ้ากรรมนายเวร เวไนยสัตว์ทั้งปวงในอนันตจักรวาลทุกมิติ ทุกภพภูมิ ทุกชาติ อธิษฐานบารมีมุ่งสู่พระนิพพานครับ
  บุญกุศลทั้งหลายน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เทวดาพระจำพระองค์ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระสยามเทวาธิราช พระโพธิสัตว์ เทพยดาฟ้าดินทั้งปวงที่ปกป้องคุ้มครองสยามประเทศ และ เวไนยสัตว์ทั้งปวงทุกภพภูมิขอให้ได้รับส่วนกุศลนี้ด้วยเทอญครับ
  ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย พระพุทธองค์ พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอริยสงฆ์ ท่านท้าวมหาพรหม เทพยดาฟ้าดินทั้งปวงในอนันตจักรวาล อำนวยพรให้สมาชิกWeb พลังจิต ญาติมิตรและผู้อ่านทุกท่านเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม เจริญใน ศีล ทาน สมถกรรมฐาน วิปัสสนากรรมฐาน ได้ทำบุญกุศลพิเศษ ตามจริต บรรลุธรรม ตามที่อธิษฐานบารมีไว้ ประเทศไทย ชาวไทยและชาวโลกมนุษย์เจริญรุ่งเรืองทางจิตอย่างยั่งยืนครับ ผู้ประสบภัยใดๆในโลกได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัย
  อนุโมทนาสาธุการในทุกบุญกุศลด้วยครับ สาธุ สาธุ สาธุ
   
 20. lin_puttharaksa

  lin_puttharaksa สมาชิกใหม่

  วันที่สมัครสมาชิก:
  23 สิงหาคม 2018
  โพสต์:
  194
  ค่าพลัง:
  +219
  สาธุ. สาธุ. ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
   

แชร์หน้านี้

Loading...