ปิดรับบริจาค @@บุญด่วน!!!_พรุ่งนี้ 25 มกราคม 2566 ถวายภัตตาหารพระสงฆ์และสามเณร 150 รูป

ในห้อง 'พระพุทธรูป - วิหารทาน - สิ่งก่อสร้าง' ตั้งกระทู้โดย thachapan, 24 มกราคม 2023.

 1. thachapan

  thachapan หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2022
  โพสต์:
  159
  ค่าพลัง:
  +124
  326975625_572211324774366_567938790809435711_n.jpg

  1f4a5.png 1f4a5.png บุญด่วน...พรุ่งนี้ 25 มกราคม 2566 ถวายภัตตาหารพระสงฆ์และสามเณร 150 รูป เป็นการถวายมหาสังฆทานแด่พระสงฆ์หมู่มาก
  1f4a5.png 1f4a5.png 1f4a6.png 1f4a6.png วาระบุญนี้...แม่ชีตั้งใจ น้อมถวายบุญแด่
  1f38d.png สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
  1f38d.png สมเด็จพระเอกาทศรถ
  1f38d.png สมเด็จพระพี่นางสุพรรณกัลยา
  1f38d.png พร้อมทหารกล้ารักษาแผ่นดิน และบริวารของทุกพระองค์

  1f98b.png แม่ชีขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารพระสงฆ์ และ สามเณร ประมาณ 150 รูป ในวันที่ 25 มกราคม 2566 วาระบุญนี้ แม่ชีจัดถวาย 2 วัด ดังนี้ 1f449.png วัดโพธิ์คอย อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี จำนวน 30 รูป 1f449.png วัดหนองกระดูกเนื้อ จ.นครสวรรค์ จำนวน 120 รูป 1f4a6.png 1f4a6.png ภาระงานนี้ ใช้งบประมาณ 30,000 บาท 1f98b.png ขอเปิดเจ้าภาพหลักกองบุญละ 1,000 บาท 30 กองบุญ

  1f98b.png กองบุญสามัคคี ตามศรัทธา
  ร่วมบุญได้ที่ กรุงเทพ 090-061-0767 ยุพิน เสวกทรัพย์

  1f4a5.png 1f4a5.png ปิดบุญ วันนี้ 24 มกราคม 2566 เวลา 24.00 น.

  1f4a5.png 1f4a5.png รายชื่อเจ้าภาพหลัก 1000 บาท
  1. แม่ชียุพิน เสวกทรัพย์ 1,000 บาท
  2. นายพัทธนันท์ คงมากและครอบครัว 1000 บาท
  3. คุณรัตนา 1000 บาท
  4.คุณกฤษฎากร ก๋งอุบล 1,000 บาท
  5.คุณชัยบูรณ์ - คุณประหยัด จิตต์ประเสริฐ และครอบครัว 1,000 บาท
  6.นายมีชัย พิมพ์กิตติโสภา และครอบครัวพิมพ์กิตติโสภา 1,000 บาท
  7.คุณ Pat Saiparn 1,000 บาท รวม

  7 กองบุญ
   
  แก้ไขครั้งล่าสุด: 26 มกราคม 2023
 2. nanbatakeshi

  nanbatakeshi เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มกราคม 2011
  โพสต์:
  12,459
  ค่าพลัง:
  +18,132
  ถวายสังฆทานพระทุกรูปสร้างสมเด็จองค์ปฐมประธานในโบสถ์ทั้งหมดขอท่านลุงพุฒิพญายมราช่ท่านลุงทุทก่านพระที่นิพพานทั้งหมดโปรดเป็นพยานให้กระผมทุกบุญตั้งแต่บัดนี้ตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับขอให้กระผมมียศตำแหน่งเงินทองบรรดาศักดิ์ในทางที่ชอบร่ำรวยทั้งทางโลกและทางธรรมที่สุดขั้นสูงสุดยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับทำบุญทุกบุญ---------ขอให้กระผมสำเร็จโสดาปัตติผล-พระอรหัตตผลทุกขั้นในชาตินี้เข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จฌานโลกุตตระทุกขั้นจนถึงผลนิโรธสมาบัติอภิญญาผลสมาบัติฌานทั้งหมดที่องค์พระนิพพานสำเร็จทุกขั้นแบบโลกุตรรฌานโดยเฉพาะสมเด็จองค์ปฐมและองค์พระพุทธเจ้าทุกรูปสำเร็จแล้วทุกขั้นที่พระนิพพานทุกรูปและพระมหาอัครสาวกที่มีฤทธิ์มากที่สุดที่พระนิพพานสำเร็จแล้วในชาตินี้ทั้งหมดและสำเร็จอภิญญาผลสมาบัติอภิญญา5สมาบัติ8แบบโลกุตรฌานทั้งหมดและขอให้กระผมมียศตำแหน่งอำนาจความร่ำรวยในทางที่ชอบที่สุดเช่นพระนิพพานตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับทำบุญทุกบุญขอให้อานิสงส์ในการถวาย--สังฆทาน-ทอดกฐินสามัคคีรวมถึงการบอกบุญทั้งหมดแก่หลวงพี่เล็กและพระสงฆ์วัดท่าขนุนจ.กาญจนบุรีทั้งหมดทุกรูปส่งผลให้กระผมจบกิจในพระพุทธศาสนาชาตินี้เป็นอมตะตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ตัดกรรมหนักทั้งหมดทางฝ่ายไม่ดีปิดอบายภูมิ4ตลอดไปและขอให้กระผมกระผมประสบกับครุกรรม(กรรมหนักฝ่ายกุศล)คือจบกิจในพระพุทธศาสนาเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ปิดอบายภูมิ4แบบถาวรปิดเด็ดขาดฉับพลันทันทีและบังเกิดดวงตาเห็นธรรมสำเร็จพระอริยบุคคลทุกขั้นทุกระดับพระโสดาบัน-พระสกิทาคามี- พระอนาคามี-พระอรหันต์-สุกขวิปัสสโก-ปฏิสัมภิทาญาณ ขีณาสพ เตวิโชฉฬภิญโญทั้งหมดและขอชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเข้าพระนิพพานชาตินี้แบบเร็วที่สุด และสำเร็จผลนิโรธสมาบัติ ผลอภิญญาสมาบัติฌานอภิญญาคุณวิเศษทุกขั้นที่องค์พระพุทธเจ้าและอัครสาวกเบื้องซ้าย-ขวาโดยเฉพาะเช่นเดียวกับ-----พระมหาโมคคัลลานะพระสารีบุตรสำเร็จทุกขั้น----ของพระที่นิพพานทุกรูปอันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่สุดสำเร็จแล้วขอกระผมสำเร็จธรรมนั้นทั้งหมดในชาตินี้ด้วยเทอญพระพุทธเจ้าข้าสาธุๆๆคับอนุโมทนาบุญพระที่นิพพานทั้งหมดทุกรูปคับ------ ขอท่านลุงพุฒิพญายมราชโปรดเป็นพยานให้กระผมทุกคำพูดด้วยเทอญครับและท่านลุงทุกท่านและพระที่นิพพานทั้งหมดในครุกรรมฝ่ายกุศลในทุกครั้งรวมถึงครั้งนี้และศัตรูหมู่พาลที่คิดประทุษร้ายทำอะไรผมไม่ได้ถ้าทำขอให้แพ้ภัยและโดนอย่างที่ทำกับผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับขอกระผมจงประสบความดีตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้คับขอให้อานิสงส์การทำบุญวัดท่าขนุนหลวงพี่เล็กไม่ว่าจะเป็นสังฆทานสร้างสมเด็จองค์ปฐมทอดกฐินสามัคคีเป็นอนันต์ส่งผลให้กระผมสำเร็จผลนิโรธสมาบัติผลอภิญญาผลสมาบัติในชาตินี้สำเร็จพระโสดาบัน-พระอรหันต์ขั้นสูงสุดสุกขวิปัสสโก-ปฏิสัมภิทาญาณตัดปิดอบายภูมิทั้ง4เด็ดขาดถาวรตลอดไปในชาตินี้และสำเร็จตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้และขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้แบบเร็วที่สุดแบบเร็วที่สุดศัตรูทุกรูปนามเห็นรูปหรือไม่เห็นรูปก็ดีทำอะไรกระผมไม่ได้ถ้าทำก็โดนเหมือนที่ทำกับกระผมทุกประการตลอดไปตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับและขอให้มีหน้าตาผิวพรรณดีที่สุดความร่ำรวยยศทางโลกและทางธรรมที่รวยที่สุดใหญ่ที่สุดตลอดไปในทางที่ชอบตราบจนกระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้-------------ทำบุญทุกบุญรวมทั้งงานกฐินสามัคคีวัดท่าขนุน2565-----ขอท่านลุงพุฒิพญายมราชเป็นพยาน(ได้โปรดเมตตาสงเคราะห์)ให้กระผมเกิน100ครั้งในบุญโดยเฉพาะสังฆทาน--------------######-- "ถวายสังฆทาน"---และ"ทำบุญ"ทุกบุญ" องค์พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทุกรูปที่พระนิพพานอันมีสมเด็จองค์ปฐมเป็นที่สุดหลวงพี่เล็กและพระทุกรูปวัดท่าขนุน"และทำบุญทุกบุญวัดท่าขนุนขอให้กระผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้บุญสังฆทานพระสงฆ์วัดท่าขนุนทุกรูปทั้งวัดโดยมีองค์หลวงพี่เล็กเป็นประธานรับสังฆทาน#########กระผมกดโมทนาบุญทุกบุญที่พบ(อานิสงส์การโมทนาบุญทั้งหมด)และขอท่านลุงพุฒิพญายมราชท่านลุงทุกท่านพระที่นิพพานทุกรูปทุกท่านหลวงพ่อฤาษีลิงดำเป็นสักขีพยานบุญให้ผมทั้งหมดโดยเฉพาะสังฆทานไม่ใช่ปาฏิปุคลิกทานนะครับและสร้างสมเด็จองค์ปฐม(ย้ำเกิน100ครั้ง)แล้วนะครับท่านลุงพุฒิพญายมราช###โมทนาบุญสาธุทุกบุญทุกท่านทุกรูปทุกบุญของหลวงพี่เล็กและทุกท่านทุกรูปตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกพระที่นิพพานแล้วทุกรูปและยังไม่นิพพานแต่กำลังจะนิพพานทุกรูปและยังไม่นิพพานแต่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและที่สำเร็จเป็นองค์พระพุทธเจ้าและอยู่ที่นิพพานแล้วทุกองค์ทุกบุญเก้าแสนล้านล้านล้านล้านล้านล้านอสงไขยกำไรแสนมหากัป+ทุกบุญทุกวันของพระสงฆ์ฆราวาสทุกบุญตั้งแต่ต้นชาติจนถึงพระนิพพานทุกบุญและกระผมขอทำบุญทุกบุญกับวัดท่าขนุนทั้งวัดโดยเฉพาะสังฆทานโดยตั้งจิตถวายเป็น"สังฆทาน"ตรงต่อองค์พระสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ หลวงพี่เล็กและพระสงฆ์วัดท่าขนุนทุกรูปขอให้ผมบุญบารมีเต็มเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้สำเร็จพระอรหันต์ขั้นสูงสุดในชาตินี้ครับขอเชิญทุกท่านมาโมทนาบุญกับผมทุกบุญและขอให้ผมสำเร็จฌานสมาบัติทุกขั้นจนถึงขั้นสูงสุดในชาตินี้สำเร็จปฐมฌานสมาบัติ-นิโรธสมาบัติสัญญาเวทยิตนิโรธทุกระดับทุกขั้นสำเร็จอภิญญาเล็กใหญ่อภิญญาผลสมาบัติเจโตปริยญาณ อตีตังสญาณ อนาคตังสญาณ ทิพจักษุญาณ อภิญญา5สมาบัติ8ทุกขั้นปฏิสัมภิทาญาณทั้งหมดตลอดไปตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ ขอคำว่าไม่มีไม่ได้ไม่สำเร็จทุกข์จนเจอคนพาลสันดาลหยาบ(เกิน60ครั้ง) อบายภูมิทั้งหมดจงอย่าปรากฏแก่ผมตลอดไปตลอดกาลถาวรตราบจนกระทั่งเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ด้วยเทอญสาธุครับขอท่านลุงพุฒิพญายมราช##(เกิน105ครั้ง)##ท่านปู่พระอินทร์ท่านย่าท่านแม่ศรีหลวงพ่อฤาษีลิงดำจงอนุโมทนาบุญกับผมและเป็นพยานให้ผมตลอดไปตราบจนกระทั่งผมเข้าสู่พระนิพพานในชาตินี้ครับสาธุครับขอให้ผมไม่พบไม่เจออบายภูมิทั้งหมดทั้ง4ทุกชั้นตลอดไป(ปิดอบายภูมิ) สำเร็จพระโสดาบัน--พระสกิทาคามี-พระอนาคามี-พระอรหันต์ทุกขั้นทุกระดับชั้นในชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญกับวัดท่าขนุนวัดท่าซุงทั้งหมดและโมทนาบุญกับทุกท่านทุกรูปในชาตินี้ครับขอให้ภูติผีปีศาจสัมภเวสีมนุษย์อมนุษย์ทั้งหมดศัตรูผู้คิดร้ายปองร้ายผมทั้งกายและใจทั้งมนุษย์ อมนุษย์ที่คิดแช่งหรือคิดไม่ดีกับกระผมทางกายวาจาใจทั้งหมด(เกิน60ครั้งอธิษฐานคับท่านลุงพุฒิท่านลุงทุกท่านพระที่พระนิพพานทุกรูป)ทำอะไรผมไม่ได้ถ้าทำผมแม้แต่นิดเดียวคิดร้ายแม้แต่นิดเดียวขอให้รูปนามเหล่านั้นทั้งกหมดแพ้ภัยทำอะไรผมไม่ได้และโดนอย่างที่ทำกับผมตลอดไปตราบจนผมเข้าสู่พระนิพพานชาตินี้ครับด้วยอานิสงส์การทำบุญกับพระทุกรูปในประเทศไทยและทุกรูปทั่วโลกโมทนาบุญทั้งหมดครับสาธุครับขอให้กระผมสำเร็จธรรมทุกขั้นที่องค์พระนิพพานทุกรูปสำเร็จแล้วทั้งหมดในชาตินี้โดยเร็วที่สุดด้วยเทอญพระพุทธเจ้าข้าด้วยอานิสงส์การถวายสังฆทานวัดท่าขนุนจ.กาญจนบุรีทั้งหมดคับ
   

  ไฟล์ที่แนบมา:

  • 95622_0.jpg
   95622_0.jpg
   ขนาดไฟล์:
   140.1 KB
   เปิดดู:
   5
 3. thachapan

  thachapan หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด

  วันที่สมัครสมาชิก:
  7 มิถุนายน 2022
  โพสต์:
  159
  ค่าพลัง:
  +124
  v
  อนุโมทนาครับ
   

แชร์หน้านี้

Loading...