ปิดรับบริจาค บุญนี้สำเร็จแล้วค่ะ บุญเจาะบ่อบาดาลวัดป่าทรงธรรม อ.ด่านซ้าย จ.เลย

ในห้อง 'งานบุญอื่นๆ' ตั้งกระทู้โดย ไข่หวานน้อย, 26 มกราคม 2023.

 1. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,964
  ค่าพลัง:
  +18,477
  วันนี้ได้รับข่าวจากหลวงพี่ต๊อก เรื่องการเจาะบ่อบาดาลให้วัดป่าทรงธรรม อ.ด่านซ้าย จ.เลย ค่ะ ที่ไข่หวานเคยบอกบุญเมื่อปีที่แล้วช่วงงานกฐินค่ะ ว่าตอนนี้ทางวัดได้ เจาะบ่อบาดาลแล้ว แต่ยังไม่ได้เดินท่อขึ้นไปที่ถังเก็บค่ะ ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าภาพทุกท่านที่ได้ร่วมในบุญนี้ด้วยค่ะ บุญนี้สำเร็จแล้ว ทางวัดมีน้ำบาดาลใช้แล้วค่ะ
  กระทู้เมื่อครั้งงานกฐินวันที่ 6 พย 65 ค่ะ

  https://palungjit.org/threads/ประมว...พ-1-ปี-มี-1-ครั้ง-ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้น.791531/
  327564789_1225523114726721_6579600073028876838_n.jpg 324248428_848841509533918_2312079950019792983_n.jpg 327557563_1336986727141357_4971783447006851753_n.jpg 327601713_1350049352458923_4049383902251783338_n.jpg 327357011_3542186452723786_7463923251447397796_n.jpg 327460886_569503134800432_7254058707551756216_n.jpg
   
 2. ไข่หวานน้อย

  ไข่หวานน้อย เป็นที่รู้จักกันดี

  วันที่สมัครสมาชิก:
  28 มีนาคม 2009
  โพสต์:
  13,964
  ค่าพลัง:
  +18,477
  รายนามเจ้าภาพดังนี้ค่ะ
  1 คุณนกวรรณรัตน์ แซ่โก้ย 100 บาท
  2 คุณราเมศร์ ณ นคร 100 บาท
  3 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  4 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  5 คุณศิษย์รุ่นจิ๋ว 18 บาท
  6 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  7 คุณ Nanbatakeshi 4 บาท
  8 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  9 ผู้มีจิตศรัทธา 30 บาท
  10 ผู้มีจิตศรัทธา 33 บาท
  11 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  12 คุณรุจาภา เตโชมงคล 90 บาท
  13 คุณอนันต์ เกรียติบุญศรี 90 บาท
  14 "นางสาวศุภปัญญา สุขส่ง นายกิตติกร รัชตเวชกุล เด็กชายศุภกฤต รัชตเวชกุล
  เด็กชายธนกฤต รัชตเวชกุล" 50 บาท
  15 คุณคำดี ทองมี 90 บาท
  16 คุณณัฏฐนันท์ จับใจนาย 9 บาท
  17 คุณสดใส สุวรรณลา 9 บาท
  18 คุณสุวภัทร Suwaphat Sanseana 108 บาท
  19 คุณน้ำมนต์ ช๊อพกระเจิง ใช้กระจาย 45 บาท
  20 คุณปภินวิทย์ รัตนจิราภรณ์ 50 บาท
  21 คุณนุช สิริลักษณ์ 10 บาท
  22 นส.ชุติมาภักดิ์ ทะหล่อและนายกฤษนัฐ ชูเกิด (พร้อมครอบครัว) 50 บาท
  23 คุณธมนวรรณ จันทร์น้อย 90 บาท
  24 คุณอาทิตย์ โทนะพันธ์ 27 บาท
  25 คุณเมตตา ศาสตร์สูงเนิน 9 บาท
  26 คุณกนกนุช สุริยพงศ์ 200 บาท
  27 คุณโชติกา ยมจินดา 100 บาท
  28 คุณพัชรา อัสสรัตนานนท์ 15 บาท
  29 คุณรุจิรา กังวาน 99 บาท
  30 คุณนิทัศนา เซอร์ 28 บาท
  31 คุณทองเมี้ยน เป็นสูงเนิน 500 บาท
  32 คุณแม่ลินจง แซ่ผู่ 9 บาท
  33 คุณกาญจนาวดี แซ่อื้อ 9 บาท
  34 คุณเกียรติศักดิ์ รอดบุญ 9 บาท
  35 คุณธิติมา ยกบุญญาธิการ 100 บาท
  36 ผู้มีจิตศรัทธา 3 บาท
  37 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  38 คุณเพชร โภคา 22 บาท
  39 คุณลวิตรา อาจหาญศรี 20 บาท
  40 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  41 ผู้มีจิตศรัทธา 29 บาท
  42 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  43 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  44 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  45 ครอบครัวเลาหวัฒน์ 9 บาท
  46 คุณศศธร ชมพูโคตร 99 บาท
  47 คุณอัศวิน ภวมัยและครอบครัว 99 บาท
  48 คุณชูชาติ ลาธุลี 9 บาท
  49 คุณสุจิตรา รวยรื่นและครอบครัว 50 บาท
  50 นส.จิราภรณ์ ดช.สุพศิน สว่างจิตร 9 บาท
  51 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  52 คุณลักษณ์ฐิกาญจน์ โพธิ์ศรีสูง 54 บาท
  53 คุณบุษบา ก๊กศรี 99 บาท
  54 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  55 คุณพีรปภา ปกฉัตรบวรกุล 10 บาท
  56 คุณมยุเรศ พฤกษสุวรรณ 99 บาท
  57 คุณปราโมทย์ กุลพญาและครอบครัว 100 บาท
  58 คุณประไพ จันทร์ศรี 9 บาท
  59 คุณอาทิตย์ โทนะพันธ์ 45 บาท
  60 คุณกัลญาณี Kanlayanee Rongdet 9 บาท
  61 คุณไชยนันท์ พรหมวาส 90 บาท
  62 คุณอัมพร แสงงิ้วและครอบครัว 99 บาท
  63 คุณ Thanitda Na Pattalung 19 บาท
  64 คุณชนะศึก จุลกะ 99 บาท
  65 คุณ Supanan Sarikam 45 บาท
  66 คุณเกสรา Saza Lucky 90 บาท
  67 คุณธวัชชัย ศิริทิณพงษ์และครอบครัว 300 บาท
  68 คุณสุดารักษ์ Jj Chan 100 บาท
  67 คุณวรรณา ศรีบุญเรือง 27 บาท
  68 คุณอนันต์ กันสุข น.ส.อ้อยทิพย์ แสงทองและครอบครัว 90 บาท
  69 คุณธัญปุณฑริกณ์ กฤดาวงศ์ชิณสีห์ 180 บาท
  70 คุณพัชนี จงเจริญ 200 บาท
  71 คุณณัฐธิดา ฟลูดควิสท์ 399 บาท
  72 คุณพิชชาภา มณีแก้วกุล 299 บาท
  73 คุณคณิศร ดุลยกิจบัญชา 20 บาท
  74 คุณเสกสรรค์ วัชรเดชากูร 199 บาท
  75 คุณพิสิฐ บุญลาภ 500 บาท
  76 คุณวิชัย สุรียรัตนวณิชย์ 27 บาท
  77 คุณสุภญา เต็มบุญศักดิ์ (กรุ่น กุหลาบ) 99 บาท
  78 คุณลวิตรา อาจหาญศรี 10 บาท
  79 คุณธาณิกา ทับทิมเจือ 9 บาท
  80 คุณสมชาย วงค์ไชยา 19 บาท
  81 คุณธีระ ทองสีอ่อน 20 บาท
  82 คุณแม่เครือทิพย์ หอมรสสุคนธ์ 99 บาท
  83 คุณดารารัตน์ หอมรสสุคนธ์ 99 บาท
  84 คุณนุชวรา รอดนำพา และคุณศิระชัย โชติรัตน์ 9 บาท
  85 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  86 พระพูลวัชน์ หงสกุล 9 บาท
  87 คุณลุงวิชัย ดีประสิทธิ์ 500 บาท
  88 คุณวิมล โอวรรณกุล 45 บาท
  89 อาจารย์ภูดิษพัฒน์ ธนพัฒนปรีชา 199 บาท
  90 คุณรัชสิทธิ จิตจันทร์ 100 บาท
  91 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  92 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  93 ผู้มีจิตศรัทธา 63 บาท
  94 คุณภานุมาศ และครอบครัวจตุรพิพัฒนพร 10 บาท
  95 คุณวิชัย สุรียรัตนวณิชย์ 19 บาท
  96 คุณพัชร์พิชา ศรีวานิชภูมิ 2000 บาท
  97 ผู้มีจิตศรัทธา 21 บาท
  98 ผู้มีจิตศรัทธา 199 บาท
  99 คุณปพนธนัย โม้ดา 9 บาท
  100 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  101 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  102 ผู้มีจิตศรัทธา 3 บาท
  103 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  104 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  105 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  106 คุณนคร โอภาโส 109 บาท
  107 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  108 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  109 ผู้มีจิตศรัทธา 27 บาท
  110 ผู้มีจิตศรัทธา 0.02 บาท
  111 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  112 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  113 ผู้มีจิตศรัทธา 19 บาท
  114 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  115 ผู้มีจิตศรัทธา 200 บาท
  116 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  117 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  118 คณะสายบุญคุณพิรัลรัตน์ ประเทศสวีเดน โอนมา 3 ยอด รวมทั้งสิ้น 7675.92 บาท
  1. Wilasinee Yokyot ร่วมบุญ 100 kr
  2. Arunee Larssen ร่วมบุญ 100 kr
  3. Sirinthip Jonsson ร่วมบุญ 100 kr
  4. Lumyai Keawkumsai ร่วมบุญ 50 kr
  5. Anong Melin ร่วมบุญ 100 kr
  6. Chuleeporn Karlsson ร่วมบุญ 100 kr
  7. Napada Ployiem น.ส นภาดา พลเยี่ยม ดญ สุคนทิพย์ เกตุทอง ร่วมบุญ 299 kr
  8. Lawan Östlund ร่วมบุญ 100 kr
  9. Phisdajan Chamnankit ร่วมบุญ 100 kr
  10. คุณบัวลอย เกตุไชย ร่วมบุญ 300 kr
  11. Penprapa Paluka ร่วมบุญ 100 kr
  12. คุณ ภาคิน ไชยสิทธิ์ ร่วมบุญ 100 kr
  13.คุณ สุจิตรา ดีสันเทียะ Sue Noodee Pranam Magnusson ร่วมบุญ 100 kr
  14.พิรัลรัตน์ โพธิ์ทอง ร่วมบุญ 351 kr
  15. กลุ่มกฐิน 9 วัด นำโดย Nunthana Nuanglee ร่วมบุญ 200 kr
  16. คุณขวัญเรือน บุญเชิด ร่วมบุญ 110 kr
  119 ผู้มีจิตศรัทธา 50 บาท
  120 คุณวิโรจน์ ผาณิตพจมานและครอบครัว 500 บาท
  121 คุณประวิตร พลอยงาม 100 บาท
  122 คุณณิชาภา เตโชมงคล 50 บาท
  123 คุณนิศารัตน์ คำแย้ม 100 บาท
  124 คุณดาเรศ แก้วเกตุ 100 บาท
  125 น้อง Kanchanida YongAe Khola 19 บาท
  126 ผู้มีจิตศรัทธา 100 บาท
  127 คุณวัฒนศักดิ์ มุมทอง 9 บาท
  128 คุณ Fourthman 100 บาท
  129 คุณพรกมล สืบทอง 119 บาท
  130 คุณชนธร ชุติพรทวี 90 บาท
  131 คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย 500 บาท
  132 คุณไพลิน โพธิ์สุวรรณ 81 บาท
  133 คุณศศธร ชมพูโคตร 435 บาท
  134 คุณนถุช สิริลักษณ์ 100 บาท
  135 คุณประเสริฐ เจียงคง 50 บาท
  136 คุณลดารัตน์ เดชผล 10 บาท
  137 คุณสุเมตตา ตระกูลโส 29 บาท
  138 คุณจินตนา จันทนะศิริและมารดานางสมจิตร สุดแดน และครอบครัว 81 บาท
  139 คุณแม่แพง ประทุมมา 81 บาท
  140 นางสาวสุภาพร เที่ยงธรรม 81 บาท
  141 นายสุรเชฎฐ พงศ์นพรัตน์ 81 บาท
  142 นายกมลฉันท์ พงศ์นพรัตน์ 36 บาท
  143 นายณัฐดนัย พงศ์นพรัตน์ 36 บาท
  144 นายทวีรัชต์ พงศ์นพรัตน์ 36 บาท
  145 นางสาวสุภักดี ผางแพ่ง 9 บาท
  146 นายวีรภัทร ประจันตเสน 9 บาท
  147 นางสาวภิญญาพัชญ์ ปัญญาวัฒน์มงคล 99 บาท
  148 คุณ chatchai Pornrungruengkul 50 บาท
  149 คุณสมโภชน์ วิชิตชู 100 บาท
  150 คุณอนันต์ กันสุข น.ส.อ้อยทิพย์ แสงทองและครอบครัว 90 บาท
  151 นางสาวชัชฏาพร ชูชาติและครอบครัว 45 บาท
  152 คุณPhoowadech Hongcherdchoosakul 99 บาท
  153 น้องจอย 2663 บาท
  154 คุณธนเดช ชมชื่น 50 บาท
  155 คุณกฤษฎาพร เตชะวีระกูล 81 บาท
  156 ผู้มีจิตศรัทธา 81 บาท
  157 คุณพัชรินทร์ กุลนอก 199 บาท
  158 คุณพีรปภา ปกฉัตรบวรกุล 10 บาท
  159 คุณ Pairin Sukprathum 100 บาท
  160 คุณมลนัยน์ ทรายทอง 50 บาท
  161 ผู้มีจิตศรัทธา 58 บาท
  162 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  163 ผู้มีจิตศรัทธา 3 บาท
  164 ผู้มีจิตศรัทธา 3 บาท
  165 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  166 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  167 ผู้มีจิตศรัทธา 500 บาท
  168 ผู้มีจิตศรัทธา 10 บาท
  169 ผู้มีจิตศรัทธา 0.02 บาท
  170 ผู้มีจิตศรัทธา 29 บาท
  171 ผู้มีจิตศรัทธา 5 บาท
  172 คุณศัลยพงษ์ บวรสิน คุณแม่โสรยา เรือนแก้ว คุณพ่อฉัตร บวรสินและคณะ 100 บาท
  173 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  174 คุณสมบัติ เนียมสวรรค์ 972 บาท
  175 ผู้มีจิตศรัทธา 1 บาท
  176 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  177 คุณธนัท ฉายาพันธุ์ 199 บาท
  178 คุณวิชัย สุรียรัตนวณิชย์ 27 บาท
  179 คุณ Piyamongol Jotikasthira 150 บาท
  180 คุณ tchalat 50 บาท
  181 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  182 คุณสุภาพร พุ่มเรือง 279 บาท
  183 คุณจิรา ประดิษฐกุล 100 บาท
  184 คุณพวงผกา คำแย้ม 100 บาท
  185 คุณเบเบ้ 108 บาท
  186 คุณสมรรถชัย ต้นซีเอ็กตร้า 1000 บาท
  187 อาจารย์ปนัดดา สังสกฤษ 500 บาท
  188 ผู้มีจิตศรัทธา 6 บาท
  189 คุณนุช สิริลักษณ์ 10 บาท
  190 ผู้มีจิตศรัทธา 2 บาท
  191 อาจารย์ศรีวิไล ม่วงกลิ่น 100 บาท
  192 คุณ Chatchai Pornrungruengkul 30 บาท
  193 คุณเญาวรัต เอื้อไพโรจน์ถาวร 20 บาท
  194 ผู้มีจิตศรัทธา 18 บาท
  195 คุณลัดดารัตน์ เดชาผล 20 บาท
  196 คุณปู ปรีดา มุขคงคา 99 บาท
  197 คุณสุชาดา หาญกลั่น 195 บาท
  198 คุณจำเนียร สายบุญเจ้เตียง 59 บาท
  199 คุณนพรัตน์ ปรากฏ 99 บาท
  200 คุณ Som Seeliger 300 บาท
  201 คุณประกาศิต คูณขุนทด 100 บาท
  202 คุณดิต เอสเอ 99 บาท
  203 คุณภัควลัญชญ์ ทรัพย์เจริญ 108 บาท
  204 คุณรัฎฐ์ทณัณ เครือสันติภพ 36 บาท
  205 ผู้มีจิตศรัทธา 45 บาท
  206 คุณอาสธ์พล เหลืองวารินทรา 17 บาท
  207 คุณกำไร ชื่นทิม 18 บาท
  208 คุณสุกัญญา ปี่ทอง 110 บาท
  209 คุณปวันรัตน์ จรัสดำรงนิตย์ 49 บาท
  210 คุณวรรณิภา เทพแถม 27 บาท
  211 คุณอรอนงค์ เอกทัศน์ 99 บาท
  212 คุณสุดใจ จำปากะนันท์ 199 บาท
  213 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  214 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  215 แม่ชีเกตุทิพพาพรณ์ ณัฐเวโรจน์ 45 บาท
  216 ผู้มีจิตศรัทธา 20 บาท
  217 ผู้มีจิตศรัทธา 3 บาท
  218 ผู้มีจิตศรัทธา 15 บาท
  219 คุณนพรัตน์ ปรากฏ 99 บาท
  220 คุณอัมพร แสงงิ้วและครอบครัว 200 บาท
  221 อาจารย์นัฏยา ชูประดิษฐ์ 99 บาท
  222 คุณภัคจิรา รติสิน 100 บาท
  223 ผู้มีจิตศรัทธา 9 บาท
  224 ผู้มีจิตศรัทธา 13 บาท
  225 คุณวาทิต อุดมวรกุลชัย 500 บาท
  226 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 5,000 บาท
  227 คุณสายฝน นิ่มเจริญวงค์ 1,000 บาท
   

แชร์หน้านี้

Loading...